politika

Alexandr Dugin: Americké volby rozhodnou o osudu světa

Alexandr Dugin, všechny materiály.

Nadcházející americké prezidentské volby, které se mají konat 5. listopadu 2024, mají absolutní význam. Na jejich výsledku do značné míry závisí osud nejen Spojených států a dokonce celého Západu, ale i celého lidstva.

Svět balancuje na pokraji jaderné války, plnohodnotné a totální třetí světové války mezi Ruskem a zeměmi NATO, a kdo bude v příštím volebním období šéfovat Bílému domu, nakonec určí, zda lidstvo bude existovat či nikoli.

Proto je tak důležité znovu se podívat na dva kandidáty v těchto volbách a pochopit jejich platformy a pozice.

Biden je dnes samozřejmě slabomyslným invalidou se zjevnými známkami stařecké demence. Ale kupodivu to nic neznamená. Biden je jen fasáda, vývěska pro politické elity Demokratů, které jsou pevně u moci ve Spojených státech, a které dosáhly silného konsensu ohledně Bidena. V zásadě by Biden mohl vládnout i v mrtvém těle. Nic by to nezměnilo. Za jeho zády stojí soudržná skupina globalistů (někdy nazývaná „světová vláda“), sdružující nejen většinu amerického deep state, ale i liberální elity v Evropě i na světové úrovni.

Ideologicky Biden – to je globalismus, tedy projekt sjednocení lidstva pod vládou liberálních technokratických elit se zrušením suverénních národních států a úplným smíšením národů a vyznání.

Jedná se o jakýsi projekt nové Babylonské věže. Pravoslavní křesťané a mnoho křesťanských tradicionalistů jiných vyznání to přirozeně vidí jako „příchod Antikrista“. Globalisté (Yuval Harari, Klaus Schwab, Raymond Kurzweil, Maurice Strong) otevřeně hovoří o nutnosti nahradit lidstvo umělou inteligencí a kyborgy, a zrušení pohlaví a etnika se již stalo skutečností západních společností.

Při realizaci tohoto projektu na Bidenovi nezávisí vůbec nic. Nerozhoduje, ale pouze plní roli pověřeného představitele mezinárodní centrály světového globalismu.

Politicky se Biden opírá o Demokratickou stranu, která přes veškerou svou různorodost postojů a přítomnost neglobalistických pólů a postav – jako krajně levicový Bernie Sanders nebo Robert Kennedy – dosáhla vnitřní dohody ohledně jeho podpory. Nesvéprávnost samotného Bidena navíc nikoho neděsí, protože skutečnou mocí vládnou úplně jiní jedinci – mladší a racionálnější.

Ale to není to hlavní: za Bidenem stojí ideologie, která je dnes ve světě všudypřítomná. Většina zástupců světových politických a ekonomických elit jsou do té či oné míry liberálové. Liberalismus na planetární úrovni hluboce vstoupil do vzdělávání, vědy, kultury, informací, ekonomiky, obchodu, politiky a dokonce i technologie.

Biden je jen bodem sbíhavosti paprsků této celosvětové pavučiny. Přičemž politické ztělesnění této pavučiny se ustálilo v Demokratické straně ve Spojených státech. Demokraté ve Spojených státech se stále méně starají o samotné Američany a stále více o udržení své globální dominance za každou cenu – i za cenu světové války (s Ruskem a Čínou). V jistém smyslu jsou připraveni obětovat i Spojené státy. To je dělá extrémně nebezpečnými.

S globalistickou agendou těch, kteří stojí za Bidenem, souhlasí i zástupci amerických neokonzervativních kruhů. Jsou to bývalí trockisté, kteří nenávidí Rusko a věří, že světová revoluce je možná jenom po úplném vítězství kapitalismu, tedy globálního Západu, v celosvětovém měřítku. Proto tento cíl odložili až na konec cyklu kapitalistické globalizace v naději, že se k tématu proletářské revoluce vrátí později, po globálním vítězství liberálního Západu.

Neokonzervativci vystupují jako jestřábi, trvají na unipolárním světě, plně podporují Izrael a zejména genocidu v Gaze. Mezi demokraty jsou také neokoni, ale většina z nich je soustředěna u republikánů, kde představují opačný pól než Trump. V jistém smyslu jde o pátou kolonu demokratů a skupinu Bidena v Republikánské straně.

A nakonec americký hluboký stát, Deep State. Hovoříme zde o nestranické věrchušce vládních úředníků, vysokých byrokratů a klíčových postavách armády a zpravodajských služeb, kteří ztělesňují jakési „strážce“ americké státnosti. Tradičně pro americký Deep State existovaly dva vektory, ztělesněné právě v tradiční politice demokratů a republikánů.

Jeden vektor je pro globální dominanci a šíření liberalismu v planetárním měřítku (politika demokratů) a druhý je pro posílení Spojených států jako velké supervelmoci, jako hegemona světové politiky (politika republikánů).

Je snadné vidět, že se nejedná o vzájemně se vylučující linie, oba vektory směřují ke stejnému cíli s různými nuancemi. Americký hluboký stát je proto strážcem obecného směřování a umožňuje rovnováhu stran, aby bylo možné pokaždé zvolit jeden z vektorů rozvoje. Oba směry Deep State v zásadně uskutečňuje.

V tuto chvíli skupina Bidena více a přesněji odráží zájmy a hodnoty této vyšší americké byrokracie.

Skupina Bidena v sobě soustřeďuje kritické množství mocenských faktorů – od ideologie po Deep State, a také spoléhá na podporu velkých finančních korporací, světový tisk a kontrolu nad globálními monopoly.

Osobní slabost a stařecká demence Bidena nutí globalisty za ním stojící vynucovat si nedemokratické metody, jak ho udržet u moci.

V jednom ze svých nedávných projevů na předvolebním shromáždění Biden bez obalu prohlásil, že „je čas postavit svobodu nad demokracii“. Nebyl to další přešlap, ale plán globalistů. Není-li možné udržet moc demokratickými metodami, může dojít k jakýmkoli nedemokratickým procesům pod heslem „svoboda“, tedy v podstatě nastolení globalistické diktatury.

Válka s Ruskem k tomu poskytne legální základ a Biden může zopakovat trik Zelenského, který zůstal u moci i po zrušení voleb. Tuto variantu si může vybrat i Macron ve Francii, který utrpěl drtivou porážku od pravice ve volbách do Evropského parlamentu, a dokonce i Scholz, který rychle ztrácí podporu v Německu. Globalisté na Západě zjevně zvažují scénář nastolení přímé diktatury a zrušení demokracie.

Pro lidstvo bude vítězství Bidena, nebo prostě skutečnost, že jakkoli zůstane u moci, katastrofou. Globalisté budou pokračovat v budování Nového Babylonu, lpět na světové vládě, a to je plné eskalace už stávajících konfliktů a začátkem nových. Biden je válka. Bez konce.

Za Donaldem Trumpem stojí úplně jiné síly. To je skutečně alternativa k Bidenovi a jeho skupině globalistů, a mnohem kontrastnější. Proto bylo Trumpovo první prezidentské období neustálým skandálem. Americký establishment ho kategoricky odmítl přijmout a neuklidnil se, dokud ho nevyměnil za Bidena.

Trump je na rozdíl od Bidena bystrá, originální, impulzivní a odhodlaná osobnost. Individuálně je i přes svůj věk v dobré kondici, aktivní, energický a čilý. Navíc, pokud je Biden týmový člověk a v podstatě chráněnec globalistických kruhů, pak Trump je samotář, ztělesnění amerického snu o osobním úspěchu. Je to narcis a egoista, ale velmi šikovný a úspěšný politik.

Ideologicky se Trump opírá o klasické americké konzervativce (ne neocony!). Často se jim říká paleokonzervativci. Jsou dědici tradiční izolacionistické tradice republikánů, jak je vyjádřeno v Trumpově sloganu “America First!”. Tito klasičtí konzervativci hájí právě tradiční hodnoty: normální rodinu muže a ženy, křesťanskou víru, zachování slušnosti a norem známých americké kultuře.

Ideologie paleokonzervativců v zahraniční politice se redukuje na posílení Spojených států jako suverénního národního státu (odtud další Trumpův slogan „Make America Great Again“) a na odmítnutí zasahovat do politiky jiných zemí, když to nepředstavuje přímé ohrožení bezpečnosti a zájmů Spojených států.

Jinými slovy, Trumpova ideologická platforma je zcela opačná než ideologická platforma Bidena. Dnes je tato ideologie nejčastěji spojována se samotným Trumpem a je definována jako „trumpismus“.

Stojí za zmínku, že z volebního a sociologického hlediska tuto ideologii sdílí téměř většina Američanů – zejména v centrálních státech mezi pruhy obou pobřeží. Průměrný Američan je konzervativní a tradiční, ačkoli kultura individualismu ho dělá lhostejným k tomu, co si myslí ostatní, včetně úřadů. Víra ve své síly činí tradiční Američany skeptickými vůči federální vládě, která z definice pouze omezuje jejich svobody. Právě přímá výzva k těmto obyčejným Američanům – přes hlavy politických, finančních a mediálních elit – umožnila Trumpovi, že byl v roce 2016 zvolen prezidentem.

Vzhledem k tomu, že mezi republikány patří nejen paleokonzervativci, ale také neokonzervativci, je Republikánská strana do značné míry rozdělena. Neoconi jsou blíže Bidenovi a silám za ním a Trumpova ideologie je v rozporu s jejich základními principy. Jediné, co je sbližuje, je deklarace velikosti Ameriky a snaha posílit její moc ve vojensko-strategické a ekonomické sféře.

Navíc se bývalým trockistům během desetiletí jejich nové politiky ve Spojených státech podařilo vytvořit vlivné a vysoce postavené think-tanky a také svými představiteli infiltrovat ty stávající. Paleokonzervativcům nezbyla téměř žádná seriózní mozková centra.

Buchanan si v 90. letech stěžoval, že neokonzervativci prostě unesli Republikánskou stranu a vytlačili tradiční politiky na periferii. Tohle je mina umístěná pod Trumpa.

Ale na druhou stranu, pro republikány mají volby velký význam a řada významných politiků mezi nimi – kongresmani, senátoři a guvernéři – počítá s obrovskou popularitou Trumpa mezi voliči a je nucena ho podporovat i z pragmatických důvodů. To vysvětluje Trumpovu kritickou důležitost mezi republikánskými prezidentskými kandidáty. Pro republikány – nejen pro paleokonzervativce, ale i pro prosté pragmatiky – je Trump klíčem k moci.

Neoconi však zůstanou extrémně vlivnou skupinou, se kterou Trump pravděpodobně nebude riskovat skoncovat.

Postoj Deep State k Trumpovi byl od samého začátku spíše chladný. V očích nejvyšší byrokracie vypadal Trump jako kariérista a dokonce marginální, spoléhající na populární a pro Američany tradiční, ale stále poněkud nebezpečné ideje. Navíc neměl dostatečnou podporu v establishmentu. Proto konflikt se CIA a dalšími službami, který začal v prvních dnech Trumpova prezidentství v roce 2017.

Deep State zjevně na Trumpově straně nestojí, ale nemohou ignorovat jeho popularitu mezi obyvatelstvem a skutečnost, že posílení Spojených států jako státu v zásadě není v rozporu se základními zájmy samotných představitelů Deep State. Pokud by Trump chtěl, mohl by si v tomto prostředí vytvořit působivou podpůrnou skupinu, ale jeho politický temperament nevyhovuje. Raději jedná spontánně a impulzivně, spoléhá na vlastní síly. Tak zaujme voliče, který v něm vidí kulturně známý americký archetyp.

Pokud se Trumpovi podaří vyhrát prezidentské volby v roce 2024, vztahy s Deep State se jistě změní. S pochopením, že jeho postava není náhodná, Deep State se zřejmě pokusí s ním navázat systematické vztahy.

S největší pravděpodobností se globalisté za slabým Bidenem pokusí odstranit silného Trumpa z voleb a za každou cenu mu zabránit stát se prezidentem.

Zde lze použít všechny metody: vraždu, věznění, organizování nepokojů a protestů až po převrat nebo občanskou válku. Nebo na konci svého funkčního období Biden zahájí třetí světovou válku. To je také velmi pravděpodobné.

Vzhledem k tomu, že globalisté mají silnou podporu ze strany Deep State, může do hry vstoupit kterýkoli z těchto scénářů.

Pokud však budeme předpokládat, že populární a populistický Trump vyhraje a stane se prezidentem, pak to samozřejmě nejvážněji ovlivní celou světovou politiku.

Za prvé, druhé funkční období prezidenta USA s takovou ideologií ukáže, že první funkční období byla zákonitá, a nikoli „nepříjemná“ (pro globalisty) náhoda. Unipolární svět a globalistický projekt odmítnou nejen zastánci multipolárního světa – Rusko, Čína, islámské země, ale i samotní Američané. To zasadí silnou ránu celé síti liberálně-globalistické elity. A s největší pravděpodobností se z takové rány nikdy nevzpamatují.

Objektivně se Trump může stát spouštěčem multipolárního světového řádu, v němž Spojené státy budou zaujímat důležitou, nikoli však dominantní roli. „Amerika bude zase velká“, ale jako národní stát, ne jako globalistický světový hegemon.

Konflikty, které dnes existují i ty, které rozpoutali globalisté, se přitom samy od sebe samozřejmě nezastaví. Požadavky Trumpa na Rusko ohledně ukončení války na Ukrajině budou realistické, ale celkově dost tvrdé.

Jeho podpora Izraeli v Gaze nebude o nic méně bezpodmínečná než Bidenova. Trump navíc vidí Netanjahua jako spřízněnou duši v pravicové politice. A bude prosazovat poměrně tvrdou politiku vůči Číně, zejména při vyvíjení tlaku na čínské podniky ve Spojených státech.

Hlavní rozdíl mezi Trumpem a Bidenem je v tom, že první se zaměří na racionálně propočítané americké národní zájmy (což odpovídá realismu v mezinárodních vztazích) a bude to dělat s pragmatickým zohledněním rovnováhy sil a zdrojů. Kdežto ideologie globalistů stojících za Bidenem je v jistém smyslu totalitní a nekompromisní.

Pro Trumpa je jaderná apokalypsa nepřijatelná cena. Pro Bidena a hlavně pro ty, kteří si sami sebe představují, že jsou vládci Nového Babylonu, je v sázce všechno. A jejich chování je i v kritické situaci nepředvídatelné.

Zatímco Trump je jen hráč. Velmi tvrdý a troufalý, ale zdrženlivý racionalitou a hodnocením konkrétní výhody. Trumpa lze jen stěží přesvědčit, ale dá se s ním smlouvat. Biden a jeho vlastníci jsou nepříčetní.

Americké volby v listopadu 2024 odpoví na otázku, zda má lidstvo šanci, nebo už ne. Nic víc, nic míň.

https://ria.ru/20240619/vybory-1953676989.html

sdílet na

48 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
cool
20. 6. 2024 03:05
Ohodnotit příspěvek :
     

Kývači s uplácanými plastelíňákxy zas budou mít za co budovat, dluh. S natelpáním blábolů do dunících palic. Nepříčetní budou druzí bezprizorní jak z jedno oborových soustruhátů na 3 000%, všichni to říkají od vztyčení vysíracího stožáru. 🙂

Ladislav 💤
20. 6. 2024 07:10
Ohodnotit příspěvek :
     

Pane Dugine, nerozhodnou! Tam jsou všichni na jedno kopyto! Tupci!
Nikdy nevěřte amíkovi!

cool
20. 6. 2024 08:43
Odpovědět  Ladislav 💤

Pjakin říká že po smrti dcery “střečkuje.

eFPe
20. 6. 2024 11:25
Odpovědět  Ladislav 💤

Myslet si že tyto volby pro nás budou znamenat dobro nebo zlo je mylné je to jako vybírat mezi rakovinou a cholerou.Jejich společnost a systém řízení a vůbec vše co je doposud drželo nad vodou je zločinné a úchylné

Putinovec
20. 6. 2024 07:46
Ohodnotit příspěvek :
     

Prdlajs . Dugin tlačí smyšlenku , že na USA záleží globální rovnováha . Přitom USA dnes představuje loďku , která ztratila směr cesty do svého přístavu , posádka se rve mezi sebou o zbytky zásob a není schopna spolupracovat na kolektivní záchraně .
USA je dysfunkční slepenec , který není schopen vlastního kulturního života . Státnost vzniká zjednodušeně tak , že ta nejúspěšnější tlupa ovládne území a tím či oním způsobem pohltí příslušníky ostatních tlup . Pokud u všech prosadí stejný komunikační prostředek – úřední jazyk , který bude vytvářet tmel sjednocující společnost a prosadí jasná pravidla – zákony , podle kterých tato skupina bude existovat , tak se započne vytvářet státnost .
USA je záměrně vedena do procesu ukončení státnosti , která směřuje k rozpadu zpět na tlupy . To znamená , že rozpad USA je nevyhnutelný a to bez ohledu na to , která figurka bude vystrčena do čela tohoto procesu .
Rozdíl bude jen v tom , kolik lidské krve při tomto rozpadu bude prolito .
Pochybuji o tom , že by si to využívaná figurka Dugin , který je používán jako tlampač prosazující nacionální ideologii potřeby silného Vůdce , který se nezakecá a jasně tomu mluvícímu pracujícímu dobytku

Putinovec
20. 6. 2024 08:06
Odpovědět  Putinovec

nastaví pravidla moci , neuvědomoval .
Jednoduše je zde používaný prastarý způsob ovládání mas . MY Vás budema strašit bubákem a Vy se semknete strachy do houfu , vypnete si logické uvažování a znovu svůj svobodný rozvoj lidské bytosti vyměníte za zotročující podstčenou atrapu ideologie , která umožní rozdělovat společnost na elity a ovládaný dobytek .
Podstata nastavení lidských společností , se začíná nezadržitelně měnit tím , že na každého jedince je vytvářen kritický tlak prostředí , nutícího pouze ke dvěma způsobům vývoje . Buďto zůstat ve stavu otupělivosti a zahynout pod tlakem prostředí , nebo začít používat svůj vrozený selský rozum a tím vytvářet scénáře možných procesů , které tomuto tlaku budou schopné čelit a zároveň budou vytvářet prostředí s přiměřeným tlakem , nutným k dalšímu rozvoji lidských bytostí . Je to objektivní proces , který nelze zastavit .
Což ovšem neznamená , že se tento globální vývoj v jeho jednotlivých projevech nebudou snažit využívat vychcánkové , toužící vytvářet a ovládat tlupy pomocí duginů .

All
20. 6. 2024 08:42
Ohodnotit příspěvek :
     

Zatímco s USA je to horší,president RF nelení,upevňuje BRICS,přidávají se další státy do multipolárního,spravedlivějšího světa a do voleb v USA toho stihne ještě hodně udělat.Staví pevnou hráz těm,co si hrají na agresívní ,,falešné bohy”, vládce Země toužící po absolutní moci v jejich nadnárodním celosvětovém koncentráku, který nebude.Nebude existovat díky probuzenému Rusku a jeho spojencům.Amerika bude stupňovat agresivitu doma i u svých vazalů,které bude sát a sát,nic jiného jim nebude zbývat a nic jiného taky neumí.Může se poprat sama se sebou a se svými patolízaly v Evropě,které bude popohánět-zoufale hnát do válečného sebezničení.Je jedno,kdo bude v USA presidentem,tam se to nakonec posere všechno,protože nejde žít stále destrukčně paraziticky v jakémkoliv kapitalistickém systému.Ten končí a všechny jeho systémy.Zhynou.Chce to sama příroda,která taky prudce začíná nabírat nový směr,ničí staré a zplundrované a přidává na síle.Nám nezbývá nic jiného,než předejít nejhoršímu vlastním přičiněním,obnovujme zásoby toho nejpotřebnějšího doma,v rodině,sledujme události a posílejme do informačního prostoru to nové a dobré,protože myšlenky se neztrácí,zůstavají a působí svou silou.

Boomer
20. 6. 2024 08:53
Ohodnotit příspěvek :
     

.. ano, s vývody pana Dugina souhlasím. Názorově jsme na jedné lodi, i já dlouhodobě považuji Trumpa za “nadějnou vyhlídku” pro svět. Je to byznysmen, schopný rychle reagovat, a někdy dost nepředvídatelně(!), na vývoj situace, už ve svém prvním volebním období to dal najevo. A jako dobrý obchodník se dokáže smířit s menším, ale stále přiměřeně výnosným ekonomickým prostorem pro Ameriku svých představ. Prostí Američané půjdou za ním, selský rozum si dokáže vybrat mezi “beznadějnými jistotami III. světové” a “nadějnou nejistotou usilování o vlastní budoucnost”.

Ono jim nakonec taky nic jiného nezbývá, alébrž další silní hráči mají o věci jasno, rozhodnutí z jejich strany(multipolarita..) už bylo mnohokrát jasně deklarováno, spojenecké vazby vytvořeny, a usilovně pracují na realizaci svých vizí.
Afrika je toho exemplární ukázkou…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
stan
20. 6. 2024 10:47
Odpovědět  Boomer

Ač mám Dugina rád, je mi blízký svými názory, tak tímto článkem s ním nesouhlasím. Trump je podle mě neřízená střela, typicky sebestředný amík, který musí ukazovat svojí sílu a svaly. Myslím, že oba, jak Biden tak Trump nepřinesou světu nic dobrého.Západ, respektive USA budou pořád víc a víc tlačit na Rusko a budeme se postrupně blížit 3.světové válce.Osobně si myslím, že i Putin to ví a i proto navštívil KLDR,aby si pojistil spojence.Teď je jen otázka času , kdy se nějaká evropská čivava rozhodne vydráždit ruského medvěda.Pak už myslím nebude ani Putin na nic čekat, protožre červená čára bude překročena a pokud by Putin nezareagoval, tak pak bude mít Západ pocit, že Rusko je slabé a Putin jen blafuje.Já bych volil asi přímý útok na USA,je jedno jaký cíl, ale aby si amíci uvědomili, že tentokrát jim velká louže nepomůže.Ale čeká nás ještě spousta horkých chvil a to , že se USA jejich hegemonie rozpadá je dráždí k zuřivosti a tak lze čekat, že klidně udělají nějakou sviňárnu.

Standa
20. 6. 2024 10:57
Odpovědět  stan

Na USSA nezaútočí. Na nějaký evropský satelit pro výstrahu ano. Nebude to útok, ale sebeobrana proti státu, jehož jsou vojáci na Ukr. a útočí na obránce v Doněcku a Luhansku, které jsou samostatnými státy připojené k RF.Kdo bude první na řadě? Hádejte.!!!

Pavel z Moravy.
20. 6. 2024 11:33
Odpovědět  stan

Stane, přesně jste to trefil. Proto byl Putin v Korei právě nyní. Je to již příprava před nevyhnutelným. A jinak mimo téma, právě jsem četl na cz24.news, že 13 zemí, mezi nimi i naše kolonie podepsali dohodu o vyvolání globálního hladomoru zničením zásoby potravin, likvidací zemědělských družstev a farem. Tento současný planetární človíček se vymknul jakékoliv normalitě a čeká ho likvidace, ať již válečným konfliktem, či přírodními katastrofami, kterým napomáhá či totální degenerací samotného lidského plemene. Kdysi dávno jsem slyšel názor, že žijeme poslední období naší tzv. civilizace. Ta neuvěřitelná banda globálních grázlů nás vede k absolutnímu konci pozemské existence. Oni, tato úzká špička mocných si sice představuje, že přežije a že vynaleznou lék na nesmrtelnost a věčnost, což jim umožní život věčný. Budiž, když jim tupé stádo dovolí zacházet s námi jako s otroky a nepostaví se proti tomu, není potom národům pomoci. Asi to je tak předurčeno a má to tak skončit. To, že my víme co se děje nestačí ke změně, pokud se tomu nepostavíme.

Boomer
20. 6. 2024 11:47
Odpovědět  stan

.. od Trumpa byznysmena/presidenta očekávám, že jeho politika bude realistická, přiměřená nově se utvářejícím parametrům. Od Ruska a jeho spojenců očekávám, že USA pod Trumpovým presidentstvím poskytnou tzv. zlatý most, možnost vycouvat a smířit se s novým status quo… boj to bude tvrdý, ale furt lepší než třetí světová.
Trumpovo první presidentské angažmá bylo v reáliích té doby, která ovšem díky “drobné mravenčí práci” protistran/y doznala zásadních změn…

Stan
20. 6. 2024 13:19
Odpovědět  Boomer

Boomere, sorry ale naprosto s tebou nesouhlasím. A jak si vlastně ten zlatý most představuješ?

Boomer
20. 6. 2024 19:04
Odpovědět  Stan

.. Amerika bude mít dost prostoru v Pacifické oblasti, kde bude opatrně soupeřit/koexistovat s Čínou, Evropu nechá padnout…

20. 6. 2024 14:31
Odpovědět  Boomer

Já s Duginem a jeho viděním světa na rozdíl od tebe silně nesouhlasím. Jak mám k politrukovi jinak silné výhrady, tak v jeho hodnocení rádoby filozofa Dugina naopak souhlasím. Trumpa mám nadále za plechovou hubu a nevěřím mu.

Slovan
20. 6. 2024 15:15

To nevadí že je plechová huba, je úspěšný a ty kupředu levá, v pjerojd!! A hlavně je to individualista!! Ostatní muší být rádi že ho budou mít, jinak by si neutřeli ani bláto na hřišti. 😲😜

20. 6. 2024 19:05
Odpovědět  Slovan

Plechová huba v mým pojmosloví znamená halasný, prohnaný a prolhaný zmetek. A zmetkům z principu nevěřím.

Slovan
20. 6. 2024 19:30

Tak Milane v mé mluvě také, naprosto jsem ti rozumněl. Jen jsem měl za povinnost tam dodat co jsem napsal. Jsou tací co to obdivují. Jen z mé strany reakce, ne jen na tvůj příspěvek. Mám to rád, to více much jednou ranou. 🤔

Autor
20. 6. 2024 16:25

Nejde o plechovou hubu, ale o to, že zájmy elit USA se v podstatě shodují. Je jen rozdíl v tom, kdo má větší “brebencdy” a jakým způsobem se to získává. Obě potenciální strany moc dobře vědí, že ztráta vlivu, která probíhá v současné době, ztráta hodnoty dolaru, je rozsudkem pro hegemoni USA v jakékoliv podobě a za jakékoliv vlády.
Před pár dny jsem dokončil překlad cyklu o americko-čínských vztazích a z toho textu jasn ěvylývá, že se nemění ani cíle, ani podstta, ale mění s ejen prostředky.
Osobně bych od Trumpa očekával sice zastavení bojů na UKrajině tak, či onak, ale nic jiného bych jinak nečekal, kromě toho, že země “zbytku Západu” budou USA posluhovat mnohem více za svoje vlastní peníze …
Zapustit reindustrializacei není vůbec jenoduché a ani všechn americké zdroje to nezkrátí na dobu přibližně tak 15-20 let. Je totiž nutné především znova vybudovat infrastrukturu a stavby nějkou dobu prostě trvají, stejně je třeba mít mnnohem více zdrojů energie, elektráren atd. atd. Prostě to nějakou dobu vždy trvá. Výchova kádrů také není otázkou dvou let …

Boomer
20. 6. 2024 19:07

..Trump se projevuje tak, jak si to prostý americký lid žádá, modelem se jim stal jistý P.T. Barnum.
Já při posuzování chodu světa naprosto potlačuji emoce…
A Dugina vnímám jako člověka s vysokým IQ a vyspělou schopností konceptuálního myšlení…
Pjakin se utápí sám ve svých kličkách a smyčkách a odbočkách, rozvláčnosti neklade meze.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
21. 6. 2024 21:25
Odpovědět  Boomer

Ta měl Heydrich taky. Vysoký IQ a konceptuální myšlení

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jaris
20. 6. 2024 09:21
Ohodnotit příspěvek :
     

Vyzily playboyTrump je predevsim podporovatelem teroristickeho Izraele.Ve svem prvnim prezidentskem obdobi selhal. Biden je jen druha strana mince. Pokud USA nenazrany Izrael nehodi pres palubu a prestane ho podporovat, je jedno, kdo bude prezidentem Biden ci Trump.
Zidaci patri k nejbohatsim lidem na svete a presto nechaji Izrael vydrzovat USA financne a militaristicky. Helmuti ze sajrajtu nejsou na tom o nic lepe. Neustale musi vyplacet renty zidum a jejich pribuznym za holocaust. Jsou to nenasytne pijavice.

katango
20. 6. 2024 10:52
Odpovědět  Jaris

Dcera Trumpa konvertovala a vzala si žida.

Slovan
20. 6. 2024 15:16
Odpovědět  katango

Tak třeba se jí to takhle zrovna líbí, proti gustu…..

Standa
22. 6. 2024 02:58
Odpovědět  katango

Hlavně , že je bohatej.!!! Asi bankéř a sponzor. Už jste viděli chudého žida?

Markýza
22. 6. 2024 20:38
Odpovědět  Standa

Chudých Židů byla plná Halič a Zakarpatí, Staníku.

Boomer
22. 6. 2024 20:49
Odpovědět  Markýza

..jo, to máte taková zažitá slovní spojení. Standa, když čte slovo Žid, naskočí mu “bohatej jako Žid”.
No, a já třeba když čtu Standa nebo Jaris, naskočí mi putzstock, u nás na Hané teda pučtok a vždy ve spojení “blbej jako pučtok”.
A ne a ne se toho zbavit…

Ale vymletej jak rigol po zimě je taky dobrý! ;o))))))

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Gales
20. 6. 2024 09:40
Ohodnotit příspěvek :
     

Putin se Si se dřou a budují a Trump že by slízl smetanu? To je nějak na palici.Ale je to možné že potom budou všichni z KoZa řvát sláva Americe a na budovatele se,ideologicky, zapomene. Holt to chce používat ten selskej rozum.

Boomer
20. 6. 2024 12:02
Odpovědět  Gales

.. pro celý svět je furt lepší Amerika pod Trumpem, než Amerika sužovaná občanskou válkou!!
Mají tam těch jaderných serepetiček dost na to, aby se k nim dostal nějaký Jouda s ambicemi mimo zdravý rozum, a mohlo by být tóčo…

Standa
20. 6. 2024 15:10
Odpovědět  Boomer

Taková občanská válčička v USSA by se hodila. Klidně se můžou vybíjet sami.Měli by jiné starosti.

Boomer
20. 6. 2024 19:09
Odpovědět  Standa

.. jenže by snadno mohla překročit hranici pouze americké občanské války…

20. 6. 2024 19:09
Odpovědět  Boomer

Amerika sužovaná občanskou válkou mně namouduši žíly netrhá.

Gales
21. 6. 2024 09:46

Kimovi a mně taky ne.

Antonín Körber
20. 6. 2024 11:14
Ohodnotit příspěvek :
     

..větší pohádkové bludy jsem nečetl…je to jen pokračujícím snem o židovně,což je prakticky nereálné,nakonec uvěříme,že genose Hitler byl žid..

Jura S
20. 6. 2024 11:21
Ohodnotit příspěvek :
     

Amíci ? Ti jsou už na vedlejší koleji, konečně ! 6-7 miliard lidí už hnUSA nezajímá….

Frank1 -
20. 6. 2024 14:33
Ohodnotit příspěvek :
     

Nevim, Dugine! Biden je prece pouha loutka, drzena tam jen proto, ze nema zadnou schopnost prosadit vlastni usudek. Je to robot, kteremu obcas vypadne proud.

miro
20. 6. 2024 15:03
Ohodnotit příspěvek :
     

Je úplně jedno kdo bude prezidentem,usa se nezmění jinak by zdechli.

KKK
21. 6. 2024 01:53
Ohodnotit příspěvek :
     

Dugina nehodnotím, ale přijde mi, že jako všichni lidé, kteří se tak či onak přiživují na politice, úplně ignoruje podstatu dnešního světového zápasu. Politika je jenom nadstavba, taková “pěna dní”, a tudíž vůbec nerozhoduje, která strana v USA vyhraje volby. Obě jsou naprosto nerealisticky vyšinuté – hlavní věcí je rozložení skutečných sil. Ekonomicky, vojensky, technologicky.
V tom jsou USA i se svými vazaly již dlouho pozadu, předlužení, upadající – v kolapsu mnoha úrovní. Dávno ztratili technologickou a vojenskou dominanci – přesně jak píše mnoho chytrých autorů, např. Andrej Mjartanov, Dmitri Orlov, Jeffrey Sachs, Dan Davis, Scott Ritter, Dough Macgregor…
Tato “základna” je rozhodující, nikoliv politika nebo snahy mocenských gangů. Třetí světová již běží léta, ale jen mírnými prostředky, víceméně nevojensky. USA+NATO žádnou skutečnou, “horkou” válku vyvolat nemohou, protože by ji ostudně prohrály. To je realistům dávno jasné – a politici jsou v těchto věcech závislí na armádách, na vojácích – nerozhodují o válce či míru přímo. Zárukou míru je, paradoxně, Pentagon: do předem prohrané války nepůjdou.

JoFa
21. 6. 2024 16:56
Odpovědět  KKK

Trefné a výstižné-súhlas!

JoFa
21. 6. 2024 16:44
Ohodnotit příspěvek :
     

Ja mám Dugina v úcte a považujem ho za myslitela, ale nemôžem s ním súhlasiť, že americké volby odpovedia na otázku, či má ľudstvo šancu alebo nie. Rusko je s Čínou hegemón a budú určovať ďalší vývoj, Amerika sa prepadla do obrovskej recesie ,tak ako môže závisieť budúcnosť ĺudstva na skrachovanej veľmoci? Veď Rusko a Čína budú ťahať Ameriku z ho.vien, iba to ešte US nechápe, petože je v područí satanistov a zla. US si musí vybojovať svoju slobodu a to sa čaká od všetkých národov sveta.
Ako by Dugin nechcel prijať zodpovednosť Ruska za nový svetový vývoj.

Boomer
21. 6. 2024 17:32
Odpovědět  JoFa

..zodpovědnost Ruska má svoji mez, a tou je okamžik, kdy se stane terčem útoku. Potom se budou dít věci nevídané. A já s tím souhlasím, když do pekla, tak s plnou parádou, nenechat se jen tak, ve čtyři ráno někde v koutě u hnojiště, vkleče odprásknout do zapomnění!
Jo, poslat k čertu mě můžete, když se budete hodně snažit, ale ty, ty, ty a i ty támhle vzadu, jo, jo, ty, na tebe koukám!.. mě doprovodíte… davaj rebjata, pojechali!

Některé věty je dobré vyřknout dřív, než na ně přijde ten skutečný čas, možná se pak někdo zavčasu vzpamatuje a nedojde na ně ve skutečnosti…

Markýza
21. 6. 2024 18:43
Odpovědět  Boomer

Nevím, jestli to víte, ale tahle věta “Některé věty je dobré vyřknout dřív, než na ně přijde ten skutečný čas, možná se pak někdo zavčasu vzpamatuje a nedojde na ně ve skutečnosti…” je vpodstatě šamanská metoda, kterak zabránit lumpárnám. Moje starší to dělá celoživotně – potíž je v tom, že dobře uděláno to sice zabrání těm obmyšleným lumpárnám, ale občas se vynoří ty nečekané. Navíc ne vždy se to udělá dobře a tudíž se to ne vždy podaří, tudíž doufejme, že tyto krizové momenty přečkáme všichni ve zdraví.
Je to jako v prudkém proudu – třeba pádlo držet a nepouštět.

Boomer
21. 6. 2024 20:34
Odpovědět  Markýza

.. metodu včasného jemného upozornění/ varování mám dokonale propilovanou se svým zubajdou.. když se mi na vycházkách místo pobíhání 50 metrů před mým nosem začne “nenápadně” ploužit za patami, dělat hluchého, je pravý čas na varování.. ani na to nemysli, natož abys to udělal! Nebo tě nebudu mít pět minut rád, ani tě nebudu chtít vidět, uvidíš! To zabírá na 1000%.. tak proč by to nešlo u lidí? Jsou snad blbější než pes? No, někteří jo… ale né fšeci, enom nekeří!

To mi dává optimismus do budoucnosti, víru v lepší zítří, pozítří, popozítří…

Markýza
22. 6. 2024 14:11
Odpovědět  Boomer

Hloupější ne, ale blbější? Jéžiš, to je lidí, co jsou blbější, než psi! Zlatooká je přímočará, ta tohle nedělá, ale její nejlepší kámoška (taky vlčice) to má teda zmáklý – hlavně nenápadně! 😀

Boomer
22. 6. 2024 14:51
Odpovědět  Markýza

.. no, já to u svého zubajdy beru jako hru, hru o vedoucí pozici, on to prostě musí zkusit aspoň jednou za den, co kdyby, že…
Hlavní je, aby nepoznali, že jsou v boji silnější než my!

Markýza
22. 6. 2024 14:58
Odpovědět  Boomer

No to nevím, to bych s vlkovou nezkoušela, kdo je v boji silnější 😀 😀 Při mé velikosti a jejím drajvu holt musí nastoupit psychologie.
Je teda pravda, že jako jediná z mých psů bojovala dlouho a udatně o MOJE křeslo (má samosebou svoje) což mi bylo jasné, že musím vyhrát, ale jinak je to u nás daleko spíš o domluvě. A v krajních případech venku o kousavém obojku – taková upomínka jí vydrží zhruba půl roku a pak se oklepe a zkusí to znova – co kdyby, žejo.

Boomer
22. 6. 2024 20:57
Odpovědět  Markýza

.. to kousavý je jakože elektrický? Mordyje!
No já ho musím na závěr každé bojové hry vždycky přeprat, položit břichem nahoru a podržet, dokud nezvláční. Potom poškrábat na pupíku, podluchmat pod krkem a je jasno, kdo vyhrál.
V zimě to díky oblečení není problém, v létě mám občas šrámy od drápů… ale láska prý musí občas i bolet.

Markýza
23. 6. 2024 08:37
Odpovědět  Boomer

Jo, elektrický. Dlouho jsem s tím bojovala, než jsem se dočetla, že divocí psovití kousnou zlobivého do krku – tedy přesně tam, kde je kousne i obojek – takže to vlastně považují za přirozené. Já se bála, že budu nebohou vlčku traumatizovat, ale to vůbec nenastalo, ji traumatizujou úplně jiné věci.
Njn, šrámy…..to zkrátka nevysvětlíte žádnému zviřátku, že jsme blbí a nemáme chlupy, peří, ba ani šupiny a na každou kravinu řveme auau 😀
Mimochodem – na záda násilím vlkovou nepoložím a dost pochybuju, že by se to povedlo i chlapovi jako vy. To zvíře má pekelnou sílu.