nezařazené

Zvířata vypráví o vaší osobnosti

Zvířata, která vidíte na tomto obrázku, vypráví hodně o vaší osobnosti.

Podívejte se, jaké zvíře jste uviděli jako první? A kolik a jaká zvířata jste viděli na obrázku?

Pečlivým pohledem na tento obrázek se můžete dozvědět mnoho o osobnostních vlastnostech a způsobu myšlení. Body, kterým je třeba věnovat pozornost:

Které zvíře nebo zvířata jste viděli první?

Jak dlouho vám trvalo, než jste rozeznali jiná zvířata?

Kolik a která zvířata jste viděli v jednom celku?

Typ osobnosti

Pták – To naznačuje, že jste společenští a rádi se vyjadřujete.

Krab – Jste šťastnější než mnozí. Kromě toho máte úžasný smysl pro humor.

Pták a krab – Lidé, kteří současně viděli kraba i ptáka, jsou citliví a emotivní jedinci.

Kůň – Obraz tohoto zvířete obvykle přitahuje pozornost nezávislých lidí, kteří jsou v duchu svobodní.

Delfín – To naznačuje, že jste kreativní a máte umělecké vlohy.

Kachňata – Pro mnohé je těžké tento vidět obrázek. Pokud první věc, kterou jste viděli, byla kachna, pak jste tichý, pedantský člověk s vynikající koncentrací pozornosti.

Medvěd – Jste od přírody vůdcem, velmi silnou osobností.

Štěně – Jste milý, milující člověk, který se postará o ostatní.

***

Tento test pomáhá určit dominantní rysy vaší osobnosti. Je to proto, že při výběru zvířete, které vidíte jako první, hraje hlavní roli vaše podvědomí. 

Toto je příklad konvergentního myšlení, které je definováno jako schopnost mozku omezit seznam možností, které zvažuje. Konvergentní myšlení je založeno na instinktu a preferencích. Toto myšlení vám umožňuje dát průchod skrytým touhám.

Styly myšlení

Tento test vám také umožní dozvědět se více o vašem druhu myšlení. Jak rychle jste viděli ostatní zvířata na obrázku a zda jste viděli všechna zvířata, vám může pomoci určit váš styl myšlení a jak jste důvtipní.

Aby bylo možné vidět ptáka i kraba, je třeba soustředit pozornost na rozdíly. Viděli jste tyto obrázky rychle? To naznačuje, že váš mozek zpracovává informace velmi rychle. Kromě toho si snadno všimnete propojení a opakujících se kombinací.

Vidění koně na obrázku je ještě obtížnější. Pokud jste byli schopni plně rozeznat koně, pak to naznačuje vaši pozornost k detailům. Jste hluboký myslitel s dobře rozvinutou intuicí.

K rozeznání delfína je zapotřebí úplně jiného přístupu myšlení. Je třeba co nejvíce uvolnit oči. Tato schopnost svědčí o kreativním a vynikajícím myšlení.

Aby bylo možné vidět medvěda, je důležitá schopnost vidět celý obrázek, aniž by se zaměřilo na detaily.

Čím více zvířat jste mohli vidět, tím vyšší je pravděpodobnost, že máte rozvinuté divergentní (spíše než konvergentní) myšlení.

Divergentní myšlení zahrnuje proces hledání dalších, možností a variant. Pokud jste dokázali rozeznat čtyři nebo více zvířat, naznačuje to, že se již stáváte myslitelem, který má divergentní způsob myšlení.

Výzkum naznačuje, že divergentní myšlení má mnoho výhod. Učení je pro tyto lidi snazší, jsou vynalézavější při hledání různých řešení.

https://bit.ly/2SCxPtO

sdíletj na