Za vše můžou občané!

Zadlužení líní Řekové, nezodpovědní Islanďané, nacionalističtí Maďaři, EU dotace promrhávající Irové, příliš konzumující Němci a Američané, lehkomyslní Italové, Španělé, Portugalci, o východoevropanech ani nemluvě…

Ti všichni strašně zlobí. Požadují za své daně od státu služby a zneklidňují tak TRHY. Dlouhodobě u nich vyvolávají „negativní sentiment“. Ještě, že „rozpočtově odpovědné“ politické „elity“, většinou ve stejném složení v jakém doposud své země bezprecedentně zadlužovaly, včas pochopily svou novou historickou úlohu a razantními opatřeními začínají TRHY uklidňovatTedy rozmařilým občanům brát a korporacím tak garantovat jejich plánované zisky. Předvádějí přitom všemožná, pozornost odpoutávající, šeredná divadla.

Jak se jich zbavit? Nevolit je! Není pravda, že jsou nerozlišitelní. Mají některé příznačné charakteristiky:
Málokdy jsou věrní své rodině, straně, regionu, vlasti. Mívají ty nejdražší kampaně, největší bilboardy a mediální podporu, adorují je celebrity a sponzorují nejbohatší z nejbohatších neznámých. Vždy se vyhýbají pravdivé analýze problémů, mluví v ideologických klišé nesměřujících k podstatě. V zahraniční politice takřka nikdy nepracují pro mír, naopak vždy ochotně podporují „zisková“ válečná řešení.

Není snadné pokusit se alespoň částečně kultivovat globálně fungující, na ekonomické moci založený, politický systém. Jsem však hluboce přesvědčen o tom, že pro záchranu demokracie je nutné se o to alespoň pokusit. Dřív, než bude pozdě a opět přijde „velký reformátor“ nebo velká válka, případně obojí současně.

ČLÁNEK BYL UPRAVEN -AKTUÁLNÍ VERZI NALEZNETE NA: 
http://www.derner.cz/Aktuality,-nazory/2012/Za-vse-muzou-obcane!.aspx
Vladimír Derner
www.derner.cz
Zdroj: https://vladimirderner.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=260474

sdílet na