Si Ťin-pching: v Asii je třeba vytvořit analog NATO

Čínský vůdce navrhl vytvořit nový vojenský blok.

Čínský prezident Si Ťin-pching v sobotu 15. června na summitu Konference o opatřeních v oblasti interakce a budování důvěry v Asii v Dušanbe, řekl, že asijské státy by měly hledat způsoby, jak vybudovat novou integrovanou bezpečnostní architekturu v regionu.

„Je nutné najít způsoby, jak vytvořit novou regionální bezpečnostní architekturu, která bude brát v úvahu zvláštnosti Asie. Společně musíme reagovat na výzvy a ruku v ruce vytvořit nové bezpečnostní a vývojové prostředí v Asii. Budování vzájemné úcty a vzájemné důvěryhodné atmosféry v Asii je naším společným cílem.“

Prezident ČLR zdůraznil, že bezpečnost musí být posílena na základě „dialogu, ne konfrontace, partnerství a nikoli formování bloků“. Zvláštní pozornost věnoval potřebě společného úsilí v boji proti terorismu, „účinným preventivním opatřením, která zabrání vzniku vlny extremistických ideí“.

„Je nezbytné dodržovat cíle a principy Charty OSN, respektovat suverenitu, nezávislost a územní celistvost každé země, politický systém a cestu rozvoje zvolenou státem. Je třeba upustit od principů hry s nulovým součtem a protekcionismem, “ zdůraznil Si Ťin-pching.

http://www.iarex.ru/news/67152.html

sdílet na