nezařazené

P.C.Roberts: Důkaz je v tom všem: americké volby byly ukradeny.

Pro ty z vás, kteří shledáváte příliš obtížným prodírat se technickými záležitostmi kolem krádeže voleb, uvádím jen nejstručnější souhrn toho, jak se tato krádež uskutečňovala.

P.C.Roberts

Volební podvod byl zorganizován ve všech státech. Účelem nebylo pokoušet se ukrást červené (Trumpovy) státy, ale učinit zde volební výsledek těsnější, než se všeobecně očekávalo. A to proto, aby se tak vyrobil fíkový list pro zahalení rozsáhlejšího podvodu v kritických tzv. swingových, to je nejistých státech.

Volební stroje byly naprogramovány tak, aby náchylněji a štědřeji přidělovaly hlasy Bidenovi, než Trumpovi. Výsledkem toho bylo, že se Trumpovo jasné volební vítězství v červených státech osekalo jen na výhru těsnou, zatímco rozsáhlejší úder v Bidenův prospěch se vedl ve státech swingových. A to tak, že se zde naprogramování vyššího přídělu voleb Bidenovi, než odpovídalo skutečnosti, ještě zvýšilo. Jako záloha se pak velké množství podvodných hlasovacích lístků jakoby zasílaných poštou, shromáždilo v Demokraty kontrolovaných hlavních městech swingových států, a tedy v Milwaukee, Detroidu a Philadelfii. A dokonce též v hlavním městě státu Georgia – Atlantě, třebaže Georgia patří mezi státy červené. 

Důvodem, pro který byly volby v těchto shora uvedených městech uprostřed noci zastaveny, bylo přepravit tyto falešné poštovní hlasovací lístky do volebních sčítacích center, a tak dosavadní Trumpovo volební vedení ve všech těchto městech zvrátit. To byl ten kritický čas, v němž bylo hlídačům hlasování sděleno, že se mají odebrat domů, a je to též ten čas, v němž jak demokratičtí, tak i republikánští hlídači hlasování zaznamenali nespočetné množství podvodů nejrůznějšího druhu .Existují prokázaní voliči, kteří volili ze svých hrobů, kteří nebyli zaregistrováni, kteří nebyli Američany, či kteří volili volebními lístky z minulých voleb. Počítaly se i volební lístky, které nebyly vloženy do obálek atd. A je spousta míst, v nichž počet voličů hlasujících převýšil počet voličů registrovaných.

Ale odvraťme se od technikálií a vraťme se ke zdravému rozumu. Všimněme si, že čtenářů Bidenova twitterového účtu je 20 milionů a čtenářů Trumpova twitterového účtu je 88,8 milionu. Že Bidenův facebookový účet sleduje 7,78 milionu lidí, ale účet Trumpův 34,72 milionu lidí.

Jak je tedy pravděpodobné, že kandidát se čtyř až pětinásobné vyšší podporou lidí, než jakou má jeho soupeř, prohraje volby? 

Všimněme si, že Biden vystoupil s prohlášením ke Dni díkůvzdání a toto jeho veřejné vystoupení sledovalo 1 000 lidí. Kde je nadšení lidu pro nového prezidenta?

Všimněme si, jak bohatě navštěvovaná byla předvolební shromáždění Trumpova, a jak ubohá v tomto směru byla volební shromáždění Bidenova.

Všimněme si, že Biden, jasně neschopný během prezidentské kampaně elektrizovat posluchačstvo, získal v těchto volbách o 15 milionů víc hlasů, než Barrack Obama při své prezidenstké obhajobě v r. 2012.

Všimněme si, že Biden vyhrál, třebaže počet lidí pro něj hlasujících v demokratických primárkách, byl značně nižší, než počet lidí, hlasujících v republikánských primárkách pro Trumpa.

Všimněme si, že Biden vyhrál, třebaže Trump vylepšil svůj volební zisk o 10 milionů hlasů ve srovnání s volbami v r. 2016.

Všimněme si, že Biden vyhrál v Georgii a tedy v kompletně červeném státu, s červeným guvernérem a s červenou směmovnou i senátem. Ale jaksi se stalo, že červený stát volil modře.

Všimněme si, že Biden vyhrál třebaže Demokratů je po těchto volbách ve sněmovně reprezentantů méně, než jich bylo.

Všimněme si, že v Pensylvánii se ztratilo 47 paměťových karet, obsahujících 50 000 hlasů.

Všimněme si, že v Pensylvánii bylo voličům poštou odesláno 1,8 milionu hlasovacích lístků, ale ve volbách pak bylo sečteno 2,5 milionu poštou odeslaných hlasovacích lístků.

To vše se stalo proto, že americký liberál už není žádným liberálem a proměnil se ve fašistu, který popírá svobodné vyjadřování a odmítá legitimitu odlišných názorů. A dokonce žádá, aby ti, kteří přinášejí důkazy o volebních podvodech, byli vzati do vazby

https://nonperele.com/nolte-rachel-maddow-says-people-who-contest-elections-should-go-to-jail/

Skutečným Američanům byla jejich demokracie ukradena. A to lidmi, kteří postrádají mravní integritu a čest.

Vybral a přeložil Lubomír Man

sdílet na