Lékařka Kristina Höschlová: Epidemie covid-19 jako nástroj k nastolení totalitních praktik

Při sledování toho, jak epidemii uchopila světová politická scéna, je patrná až do očí bijící korelace s otřesnými a odsouzenými historickými momenty.

Mezi hlavní patří například:

 – Inkvizice a vraždění „nevěřících“ středověkými odnožemi katolictví – to přeci ve jménu Pána Boha.

 – Masivní vraždění národnostních menšin fašismem – to přeci ve jménu čisté a dokonalé rasy.

– Znárodňování a potlačování individualit komunismem – to zas ve jménu rovnosti.

Jako bychom byli nepoučeni, nyní se ve jménu „veřejného zdraví“ znovu podrobujeme odnímání základních lidských práv, elitářství a dehonestaci jedince.

O to absurdnější je, že právě zdraví jedinci patří mezi ty nejpronásledovanější, což je do očí bijícím způsobem zveličeno očkovací kampaní.

Očkování má význam, má-li za účel buď zpomalit šíření epidemie, nebo předejít zahlcení nemocnic do nepřijatelných mezí, díky nimž se nedostává péče jiným, neinfikovaným, nemocným.

Jaká je ale skutečnost?

– Očkování proti COVID-19 nezamezuje přenosu viru

– Mimochodem, viry nemoci COVID-19 nejsou jediné patogeny, které dnes a denně lidské bytosti mohou přenášet

– Očkování proti COVID-19 zmírňuje průběh nemoci u rizikových pacientů (lidé starší, obézní a zatíženi těžkými chronickými nemocemi), tedy snižuje počet hospitalizací těchto lidí

– Očkování tedy není předmětné u lidí s nízkým rizikem hospitalizace, kteří stále tvoří většinu populace

– Pravděpodobnost, že se mladý neobézní člověk bez komorbidit stane předmětem intenzivní péče kvůli COVID-19, je nižší, než že se tak stane kvůli jiným závažným onemocněním, jako jsou např. úrazy, infekce jiného původu nebo následky psychické a somatické dekompenzace v souvislosti s COVID restrikcemi a vydělením mimo společnost

– Většina rizikových jedinců je plně očkována

– Většina neočkovaných rizikových jedinců nemoc prodělala, je tedy imunizována

– Mnoho neočkovaných, co nemoc neprodělali, byli s nemocí konfrontováni a přesto neonemocněli – byli chráněni svojí přirozenou imunitou

– Kdo tedy zbývá? Omezená skupina lidí, kteří mají vysoké riziko těžkého průběhu nemoci a kteří nejsou chráněni přirozenou ani postvakcinační imunitou. A ani u nich není zřejmé, že musí po konfrontaci s virem nutně onemocnět.

A i kdyby onemocněli, kdo si může dovolit těmto lidem odepřít jejich osobní právo rozhodnout o svém zdraví?

Chodíme snad do obchodů a vyhazujeme zákazníkům z nákupních tašek dorty, bůček a salámy s tím, že tím zvyšují pravděpodobnost zahlcení koronárních jednotek?

Zakazujeme snad spoluobčanům pohybovat se dopravními prostředky v reakci na ročních 550 mrtvých motoristů?

Kde bledne mise lékařského poslání – tedy poskytovat péči všem, nehledě na pohlaví, rasu nebo náležitost k náboženským či politickým skupinám – pokud zdravotník spílá infikovanému pacientovi, který není očkován?

Je to tak absurdní, nedůstojné a nízké, jako kdybych poté, co ošetřím několik těžce zraněných v důsledku autonehody způsobené opilým člověkem, odmítla podat ruku komukoliv, kdo pije alkohol.

Pohoršování se nad tím, že jako zdravotníci máme občas hodně práce s nemocnými, je vskutku úsměvné. Pro co jiného jsme si snad naši profesi zvolili?

Čtyři apely

1) Apeluji na média a politiky, aby nelhali a nemanipulovali, neb výše zmíněné totalitní praktiky jsou až příliš průhledné.

2) Apeluji na zdravotníky, aby se vrátili k původní myšlence svého poslání – tedy pomáhat lidem a podporovat jejich zdraví – a přestali povýšeně moralizovat své pacienty, neb jak psáno: „kdo jsi bez viny, hoď první kamenem.“

3) Apeluji na lékaře, aby u svých pacientů podporovali pozitivní nahlížení světa a víru ve své zdraví místo toho, aby ve zdravých jedincích, kteří chtějí za své zdraví zodpovídat sami, vyvolávali pocit méněcennosti a nepatřičnosti.

4) A apeluji na všechny občany, aby více než na to, co jim kdo říká, zakazuje nebo přikazuje, spoléhali na vlastní zdravý rozum a vnitřní pravdu. Pravdu, která vychází z principů přírody a která se každému vyjeví ve chvíli, kdy odpadne hysterie, strach, lži, manipulace nebo touha po moci a penězích.

Autorka je lékařka urgentní medicíny a anesteziologie
https://bit.ly/33vq5BH

sdíletj na

4.5 2 hlasy
Ohodnotit příspěvek
2 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Pavel
13. 12. 2021 19:01

Toto vše je první stupeň k totální kontrole obyvatel a zavedení sociálního kreditu. Mocní se rozhodli co nejrychleji dokončit projekt NWO. Roky ne li desítky let si připravovali mladou generaci ke vnímání světa dle jejich obrazu. Tyto děti již nejsou schopny žít v klasické realitě normálního světa. Dostali své oblíbené hračky a byl jim vypnut mozek. Mezitím byli vybráni vhodní adepti na místa prezidentů, premiérů, ředitelů bankovních domů a médií a ti všichni a další, rukou nerozdílnou jedou v projektu NWO. Zde může pomoci pouze vzpoura obrovského množství duševně vyzrálých lidí, kteří ví o co se hraje. To je ale kámen úrazu. Kde je vzít. Vždyť jsme si nechali vzít celou zemi a nikdo pořádně neprotestoval. Naše země již bohužel neznamená nic. Páté kolony ji dokonale rozvrátily. Ještě je vidět některé odvážné vůdce, ale chybí jim dav, který by je podpořil. Je mi líto, ale myslím si, že dost značná část obyvatel je zbabělá. O to více si zaslouží uznání odvážní, kteří bojují za naši zem.

ZRX1200
13. 12. 2021 21:22

S timto názorem nelze než naprosto souhlasit. Děkuji Kristině za jeji krásná a moudrá slova, a hlavně za její odvahu je veřejně vyslovit. V dnešní době je spousta lidí potřebuje slyšet a to zejména od lékařky.