KŠEFT MINISTRA VNITRA RAKUŠANA: NÁKUP PĚTI VYPROŠŤOVACÍCH AUT ZA 100 MILIONŮ PRO HMOTNÉ REZERVY

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) vypsala na podzim 2022 soutěž na nákup pěti velkých vyprošťovacích vozidel. Podle Kverulanta byla soutěž předem připravena pro jediného zájemce. Nejen, že jde pravděpodobně o korupci, ale nabízí se otázka, proč potřebuje správa hmotných rezerv pět osmikolových vyprošťovacích aut. Když se na to Kverulant zeptal, tak mu SSHR odpověděla, že nákup je přáním ministra vnitra Víta Rakušana. Kverulant má k dispozici dopis, který to dokazuje. Přesto policie Kverulantovo trestní oznámení na Rakušana odložila. Kverulant se s tím odmítá smířit a podává proti odložení stížnost. Rakušan nesl Kverulantova odhalení velmi nelibě, a tak ministerští právníci dali Kverulantovi 8. února 2023 pětidenní lhůtu na odstranění tohoto článku. Kverulant se tomuto nátlaku nepodřídil, svůj článek nestáhl a je připraven čelit žalobě i šikaně ze strany ministerstva vnitra. Prosíme pomozte nám odolat tomuto nátlaku alespoň symbolickým darem.

SSHR vypsala dne 30. září 2022 soutěž na dodávku pěti vyprošťovacích automobilů, s pohonem 8 × 8 s nosností výložníku jeřábu nad 20 tun. Nabídky mohli účastníci doručit nejpozději do 28. listopadu 2022.  Předpokládaná cena uvedená v zadávací dokumentaci byla stanovena na 70 248 000 korun bez DPH. Místem dodání měly být skladové kapacity Hasičského záchranného sboru (HZS). Na dodání těchto vozidel stanovil SSHR čas dlouhých 18 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Jedním z těchto míst byl i sklad HZS Pardubického kraje, a to i přesto, že pardubičtí hasiči již v říjnu 2021 uzavřeli s firmou KOBIT, spol. s r.o., smlouvu na dodávku vyprošťovacího vozu s jeřábem nad 20 tun za částku 16 758 500 korun bez DPH.

Podle Kverulantových informací bylo celé výběrové řízení připraveno pro již zmíněnou firmu KOBIT, která podá nabídku. Dodavatelem vyprošťovací nástavby měla být firma Everlift z Olomouce a jeřáb bude dodávat HIAB. Everlift bude dodávat nástavbu od rakouské firmy EMPL. Přitom EMPL i HIAB jsou na trhu ti nejdražší.

Technické podmínky ušité na jednoho dodavatele

O tom, že výběrové řízení je připraveno pro předem dohodnutého dodavatele, svědčí i velmi detailní popis požadovaného technického řešení a následné bazírování na jeho plnění. Za všechny uveďme tři příklady.

Na dotaz, zda je možné vozidlo vybavit namísto drahého hydrodynamického měniče levnější automatickou převodovkou, odpověděla SSHR dne 7. listopadu 2022, že „trvá na dodání vozidla s plně automatickou převodovkou s hydrodynamickým měničem hnacího momentu. Důvodem je zajištění jízdních vlastností vozidla a přenosu hnací síly motoru na nápravy vozidla“. Ve stejné odpovědi také SSHR uvádí, že neakceptuje, aby výsuvné rameno jeřábu bylo ze šesti teleskopických dílů, a že trvá na tom, aby bylo složeno z dílů osmi.

Když se dva z potenciálních dodavatelů zeptali, zda je možné, aby délka ramene jeřábu byla v zasunutém stavu jen 1600 mm, či dokonce 1725 mm, dostalo se jim zamítavé odpovědi s absurdním odůvodněním. Zadavatel trvá na délce 1500 mm, a to z důvodu snížení zatížení zadních náprav při tažení vozidel s vysokou celkovou hmotností.

Zrušení soutěže

Lhůta pro podání nabídek uplynula 28. listopadu 2022, ale správce státních rezerv dostal patrně v rozporu se zákulisními dohodami nabídky dvě. Ovšem nabídka od nepreferovaného dodavatele byla patrně nižší než od předem vybraného dodavatele KOBIT. A protože jediným hodnoticím kritériem byla nejnižší nabídková cena, nezbylo SSHR než 30. listopadu 2022 zrušit celou zakázku s tím, že na ni teď SSHR nemá peníze. Přestože v závazném návrhu kupní smlouvy je napsáno, že dodavatel má vozidla dodat ve lhůtě 18 měsíců od podpisu smlouvy, a přestože na stejném místě je uvedeno, že SSHR neposkytuje zálohy.

SSHR: Jde o kšeft ministra vnitra Rakušana

Vedle evidentních pletich proti veřejné soutěži je na celé věci divné i to, že výběrové řízení vypsala správa státních hmotných rezerv, a nikoliv hasiči. A opravdu hasiči taková vozidla potřebují? V Pardubicích dokonce dvě? Kverulant chtěl vidět analýzy, které by nákupu za 100 milionů jistě měly předcházet. Proto závěrem roku 2022 odeslal SSHR dvě žádosti o informace dle zákona. Kverulant chtěl především vědět, co vedlo SSHR k vypsání předmětné soutěže a kdo o tom rozhodl. SSHR mu odpověděla, že žádnou analýzu nemá a sdělila, že nákup se uskutečňuje na přání ministra vnitra Víta Rakušana. Ten prý také SSHR předepsal technické parametry nákupu.

Rakušanův dopis

Když chtěl Kverulant po SSHR zaslat kopii dopisu ministra vnitra Rakušana ve kterém žádá o nákup vyprošťovacích vozidel, tak mu SSHR dopisem ze dne 1. ledna 2023 odpověděla, že „požadavky týkající se státních hmotných rezerv neposkytují či nezveřejňují.“ Kverulant se s požadavkem na poskytnutí dopisu místo na adresáta obrátil na odesilatele. Tedy na ministerstvo vnitra. A protože ve státní správě neví pravá ruka, co dělá levá ruka, dopis získal. Dle Kverulantova názoru znění Rakušanova dopisu z 11. února 2022 dobře dokládá, že to byl skutečně osobně Vít Rakušan, kdo problematický nákup požadoval.

Odložení trestního oznámení

V závěru odpovědi SSHR z 9. prosince 2022 uvedl JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D., vedoucí oddělení Kanceláře předsedy SSHR nepřímou výzvu k podání trestního oznámení: „Nad rámec Vámi položených dotazů uvádíme, že pokud jsou Vám známy skutečnosti svědčící o nestandardním postupu, pak lze využít i další prostředky umožněné platným právním řádem České republiky.“ Přesně to Kverulant udělal a trestní oznámení podal. Již 5. ledna 2023 mu Policie sdělila, že věc bude šetřit Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV. Bohužel poměrně záhy přišlo od policejní centrály vyrozumění o „uložení bez dalších opatření“. Prý „nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin“. Kverulant se s laxním přístupem policie odmítá smířit a požádal Městské státní zastupitelství v Praze o přezkum policejního postupu.

Oznámení na antimonopolní úřad

Kverulant se také o svoje podezření, že soutěž byla zmanipulována, podělil s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). ÚHOS mu dopisem z 31.1. 2023 sdělil, že správní řízení nemůže zahájit, protože došlo k zrušení soutěže ještě před uzavřením smlouvy.

DomůAktuální kauzyKšeft ministra vnitra Rakušana: Nákup pěti vyprošťovacích aut za 100 milionů pro hmotné rezervy

KŠEFT MINISTRA VNITRA RAKUŠANA: NÁKUP PĚTI VYPROŠŤOVACÍCH AUT ZA 100 MILIONŮ PRO HMOTNÉ REZERVY

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) vypsala na podzim 2022 soutěž na nákup pěti velkých vyprošťovacích vozidel. Podle Kverulanta byla soutěž předem připravena pro jediného zájemce. Nejen, že jde pravděpodobně o korupci, ale nabízí se otázka, proč potřebuje správa hmotných rezerv pět osmikolových vyprošťovacích aut. Když se na to Kverulant zeptal, tak mu SSHR odpověděla, že nákup je přáním ministra vnitra Víta Rakušana. Kverulant má k dispozici dopis, který to dokazuje. Přesto policie Kverulantovo trestní oznámení na Rakušana odložila. Kverulant se s tím odmítá smířit a podává proti odložení stížnost. Rakušan nesl Kverulantova odhalení velmi nelibě, a tak ministerští právníci dali Kverulantovi 8. února 2023 pětidenní lhůtu na odstranění tohoto článku. Kverulant se tomuto nátlaku nepodřídil, svůj článek nestáhl a je připraven čelit žalobě i šikaně ze strany ministerstva vnitra. Prosíme pomozte nám odolat tomuto nátlaku alespoň symbolickým darem.

Vít Rakušan, ministr vnitra | Foto: ČTK

SSHR vypsala dne 30. září 2022 soutěž na dodávku pěti vyprošťovacích automobilů, s pohonem 8 × 8 s nosností výložníku jeřábu nad 20 tun. Nabídky mohli účastníci doručit nejpozději do 28. listopadu 2022.  Předpokládaná cena uvedená v zadávací dokumentaci byla stanovena na 70 248 000 korun bez DPH. Místem dodání měly být skladové kapacity Hasičského záchranného sboru (HZS). Na dodání těchto vozidel stanovil SSHR čas dlouhých 18 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Jedním z těchto míst byl i sklad HZS Pardubického kraje, a to i přesto, že pardubičtí hasiči již v říjnu 2021 uzavřeli s firmou KOBIT, spol. s r.o., smlouvu na dodávku vyprošťovacího vozu s jeřábem nad 20 tun za částku 16 758 500 korun bez DPH.

Podle Kverulantových informací bylo celé výběrové řízení připraveno pro již zmíněnou firmu KOBIT, která podá nabídku. Dodavatelem vyprošťovací nástavby měla být firma Everlift z Olomouce a jeřáb bude dodávat HIAB. Everlift bude dodávat nástavbu od rakouské firmy EMPL. Přitom EMPL i HIAB jsou na trhu ti nejdražší.

Vyprošťovací automobil, foto EverLift

Technické podmínky ušité na jednoho dodavatele

O tom, že výběrové řízení je připraveno pro předem dohodnutého dodavatele, svědčí i velmi detailní popis požadovaného technického řešení a následné bazírování na jeho plnění. Za všechny uveďme tři příklady.

Na dotaz, zda je možné vozidlo vybavit namísto drahého hydrodynamického měniče levnější automatickou převodovkou, odpověděla SSHR dne 7. listopadu 2022, že „trvá na dodání vozidla s plně automatickou převodovkou s hydrodynamickým měničem hnacího momentu. Důvodem je zajištění jízdních vlastností vozidla a přenosu hnací síly motoru na nápravy vozidla“. Ve stejné odpovědi také SSHR uvádí, že neakceptuje, aby výsuvné rameno jeřábu bylo ze šesti teleskopických dílů, a že trvá na tom, aby bylo složeno z dílů osmi.

Když se dva z potenciálních dodavatelů zeptali, zda je možné, aby délka ramene jeřábu byla v zasunutém stavu jen 1600 mm, či dokonce 1725 mm, dostalo se jim zamítavé odpovědi s absurdním odůvodněním. Zadavatel trvá na délce 1500 mm, a to z důvodu snížení zatížení zadních náprav při tažení vozidel s vysokou celkovou hmotností.

Zrušení soutěže

Lhůta pro podání nabídek uplynula 28. listopadu 2022, ale správce státních rezerv dostal patrně v rozporu se zákulisními dohodami nabídky dvě. Ovšem nabídka od nepreferovaného dodavatele byla patrně nižší než od předem vybraného dodavatele KOBIT. A protože jediným hodnoticím kritériem byla nejnižší nabídková cena, nezbylo SSHR než 30. listopadu 2022 zrušit celou zakázku s tím, že na ni teď SSHR nemá peníze. Přestože v závazném návrhu kupní smlouvy je napsáno, že dodavatel má vozidla dodat ve lhůtě 18 měsíců od podpisu smlouvy, a přestože na stejném místě je uvedeno, že SSHR neposkytuje zálohy.

SSHR: Jde o kšeft ministra vnitra Rakušana

Vedle evidentních pletich proti veřejné soutěži je na celé věci divné i to, že výběrové řízení vypsala správa státních hmotných rezerv, a nikoliv hasiči. A opravdu hasiči taková vozidla potřebují? V Pardubicích dokonce dvě? Kverulant chtěl vidět analýzy, které by nákupu za 100 milionů jistě měly předcházet. Proto závěrem roku 2022 odeslal SSHR dvě žádosti o informace dle zákona. Kverulant chtěl především vědět, co vedlo SSHR k vypsání předmětné soutěže a kdo o tom rozhodl. SSHR mu odpověděla, že žádnou analýzu nemá a sdělila, že nákup se uskutečňuje na přání ministra vnitra Víta Rakušana. Ten prý také SSHR předepsal technické parametry nákupu.

Rakušanův dopis

Když chtěl Kverulant po SSHR zaslat kopii dopisu ministra vnitra Rakušana ve kterém žádá o nákup vyprošťovacích vozidel, tak mu SSHR dopisem ze dne 1. ledna 2023 odpověděla, že „požadavky týkající se státních hmotných rezerv neposkytují či nezveřejňují.“ Kverulant se s požadavkem na poskytnutí dopisu místo na adresáta obrátil na odesilatele. Tedy na ministerstvo vnitra. A protože ve státní správě neví pravá ruka, co dělá levá ruka, dopis získal. Dle Kverulantova názoru znění Rakušanova dopisu z 11. února 2022 dobře dokládá, že to byl skutečně osobně Vít Rakušan, kdo problematický nákup požadoval.

Odložení trestního oznámení

V závěru odpovědi SSHR z 9. prosince 2022 uvedl JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D., vedoucí oddělení Kanceláře předsedy SSHR nepřímou výzvu k podání trestního oznámení: „Nad rámec Vámi položených dotazů uvádíme, že pokud jsou Vám známy skutečnosti svědčící o nestandardním postupu, pak lze využít i další prostředky umožněné platným právním řádem České republiky.“ Přesně to Kverulant udělal a trestní oznámení podal. Již 5. ledna 2023 mu Policie sdělila, že věc bude šetřit Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV. Bohužel poměrně záhy přišlo od policejní centrály vyrozumění o „uložení bez dalších opatření“. Prý „nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin“. Kverulant se s laxním přístupem policie odmítá smířit a požádal Městské státní zastupitelství v Praze o přezkum policejního postupu.

Oznámení na antimonopolní úřad

Kverulant se také o svoje podezření, že soutěž byla zmanipulována, podělil s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). ÚHOS mu dopisem z 31.1. 2023 sdělil, že správní řízení nemůže zahájit, protože došlo k zrušení soutěže ještě před uzavřením smlouvy.

Rakušanovo ultimátum

Právníci Rakušanova ministerstva vnitra zaslali Kverulantovi 8. února 2023 „Výzvu k odstranění závadného stavu.“ Závadným stavem podle tohoto dopisu není nákup evidentně předražených vyprošťovacích vozidel za 100 milionů korun, ale fakt že o tom Kverulant píše. Rakušanovi právníci dali Kverulantovi pětidenní lhůtu na odstranění článku a na zaslání zprávy všem kdo si článek přečetli. Ve zprávě má Kverulant napsat, že o předraženém kšeftu ministra Rakušana lhal.

Prosba o podporu

Kverulant se ani tentokrát hrubému nátlaku ze strany mocného papaláše nepodřídil a svůj článek nestáhl. Naopak, Kverulant bude proti krajně podezřelému kšeftu Víta Rakušana vystupovat ještě rozhodněji. Kverulant je připraven za to čelit žalobě a šikaně ze strany ministra vnitra a jeho aparátu. Prosíme pomozte nám v tom, jakkoliv malým, ale pravidelným darem.

Vojtěch Razima

Kverulant

sdíletj na

3.3 11 hlasy
Ohodnotit příspěvek
24 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Pedro
18. 5. 2023 21:22
Ohodnotit příspěvek :
     

Kdyby za ním nestáli ti, kterým slouží, byl by jako beránek.

Pavel K
18. 5. 2023 21:38
Odpovědět  Pedro

Nikdy nevíš odkud to může přiletět. No a co, další. Mozkožrout tam určitě bude, jen blázen se nebojí. Jednou vlezeš bruslit na tenký led a už musíš ujíždět aby ses nepropadl.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
19. 5. 2023 01:40
Odpovědět  Pavel K

A nejlépe směrem na led ještě tenčí.

J.Sladin
19. 5. 2023 09:09
Odpovědět  Albi

Pokud platí stále 10% provize, tak má 10melounků doma. A výplatu má na svačinky v posranecké boudě. No neber to!

Albi
19. 5. 2023 09:34
Odpovědět  J.Sladin

Dnes na Novinkách (jen titulek, dál číst je zbytečné):
Hlavní korupčník Rath je venku, jeho komplicové sedí dál za mřížemi
Pokud si vzpomínám, tenkrát šlo o 7 milionů.
Hlavní KORUPČNÍK? Břídil je to, ani dnešní inflace ho neomlouvá. 🙂

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Helena
19. 5. 2023 07:57
Odpovědět  Pedro

Kdyby za ním nestáli ti, kterým slouží a justice jakbysmet, seděl by za katrem až by zčernal.

Aleš
18. 5. 2023 22:11
Ohodnotit příspěvek :
     

Policie je k pozvracení.

Albi
19. 5. 2023 01:44
Odpovědět  Aleš

Nejen policie. Možná je to nějaká soutěž a vyhrát při takové konkurenci nebude tak snadné, jak se zdá.

Petr
18. 5. 2023 23:13
Ohodnotit příspěvek :
     

Co by jste chtěli od Rakušana ?????!!!!!! Jen sviňárnu !!

Albi
19. 5. 2023 01:38
Ohodnotit příspěvek :
     

100,milionů? Co to je – drobné. My počítáme v miliardách.

Jednak na to máme a za druhé na ně ušetříme. Stylem minusterstvo školství škrtne (= ueetří) 2 miliardy a 45 miliard si půjčí.
Nakonec americké stíhačky vyjdou na víc a kolik pobyt americké armády ještě nikdo ani neodhadl – pokud ano, pro jistotu nám to nesdělili.

Pan Tau.
19. 5. 2023 09:08
Odpovědět  Albi

Polácky to stojí $2mld ročně a protože jako češi jsme se ukázali jako hlupáci, bude to dražší.

Standa
19. 5. 2023 07:05
Ohodnotit příspěvek :
     

A, co na to Češi? PRD! Šílený Pinochet na Hradě, vysmátý Fiala, Pekar, Vystrčil a nic. Prý všude proruský ,,něco”! O proamerických rejdech v Česku nic!!!!

unor 2022
19. 5. 2023 08:02
Ohodnotit příspěvek :
     

Vzhledem k tomu, ze jsou dnes v udajne demokratickem Cesku vynaseny rozsudky za noseni
PRORUSKYCH SYMBOLU
neni se cemu divit. Cesko se dostalo do bodu z ktereho neni prirozeneho navratu.

unor 2022
19. 5. 2023 09:16
Ohodnotit příspěvek :
     

Ako vo štvrtok informoval denník „The Guardian“, o presune západných vojenských lietadiel Kyjevu sa bude diskutovať na summite G7 v Hirošime, ktorý sa bude konať od 19. do 21. mája.
zdroj: //sk.news-front.info/
Takze jeste jednou, pro zdurazneni. V Hirosime.

Albi
19. 5. 2023 09:28
Odpovědět  unor 2022

Jo – a ještě slavnostně oslavit dohodu v Nagasaki. V těch městech se to jistě setká s nadšenou podporou.

Pavel z Moravy
19. 5. 2023 09:48
Ohodnotit příspěvek :
     

Toto se děje všude. Když nám revitalizovali panelák, i pánbůh by se musel červenat. A žijeme, platíme předraženou revitalizaci, už nám končí a většina ovcí si k tomu ještě béká. Z malého vzorku obyvatel asi 115 bytů se dá udělat vzorek celonárodní. Z čehož mi bohužel vychází vzorek našeho kamaráda Sizoka, kterého tímto zdravím, že bohužel on má fakt pravdu, které jsem nechtěl věřit, že 93 % této populace žije na úrovni chabého myšlení. Ono se to vlastně shoduje s tím zjištěním toho Carla Copolliho, o kterém již zde byla řeč. Takže myšlení zdar.

Standa
19. 5. 2023 10:45
Odpovědět  Pavel z Moravy

Zase se ,Pájo , nedivím, ten vozy se nestratí. ! Pouze se stratí prachy!Max na UKR faš..
SMRT UKAJINĚ. Nikoli Ukrajincům!

Standa
19. 5. 2023 10:50
Odpovědět  Standa

ztráta,….omouvám se!

Albi
19. 5. 2023 10:23
Ohodnotit příspěvek :
     

Překvapivě dobrý a kritický článek o “usporném” vládním balíčku:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/porady-inside-talks-obsah-spatne-forma-spatne-sef-linetu-hodnoti-usporny-balicek-231183#

Tak to dopadá, když “vládne” filosof (ať fialový, modrý, červený nebo černý. ..)
s partou laiků.
A laická je celá vláda, snad jen ministr (kosmeticky) zdravotnictví, ale ani lékař nemusí být odborník – pouhý “ouřada” – stačí titul.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Karel
19. 5. 2023 10:37
Ohodnotit příspěvek :
     

Zločinec ve vedoucí funkci ministra vnitra. Na to máme hezké české přísloví, kozel zahradníkem.

Standa
19. 5. 2023 10:47
Odpovědět  Karel

Má to ošetřeno. Pětikolkou!

Pavel K
19. 5. 2023 11:39
Odpovědět  Standa

..a íčko? 🤣🤣🤣

Frank
19. 5. 2023 12:39
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak je dávno jasné, že kulizrak je šmejd a podvodník.

sergej
19. 5. 2023 13:05
Odpovědět  Frank

Že má korporátní závoďák tunning zadarmo vidíme i bez vytřeštění / co není může být a i dává invence. Pytel na brambory, nebo na co. Vládníky a státníky snad vybrali podle seznamu kuriozit. 🙂