blogKrize UKRAJINA

Washington vyslal svého “Experta na žížaly”, aby vyhrál válku na Ukrajině!

Washington vyslal svého “Experta na žížaly”, aby vyhrál válku na Ukrajině! Kdo je “Putinova noční můra”, a co chystá za miliardy USD!?

Michael Svatoš

(Foto: Kdo je, washingtonský “expert na distribuci plísní žížalami“, generál Christopher Cavoli, zvaný “Putinova noční můra”, který byl vyslán, aby na Ukrajině srazil Rusko na kolena!? A jak toho hodlá dosáhnout?)

15. srpna se na polsko-ukrajinské hranici konala přísně tajná válečná porada. Z celé kyjevské soldatesky byli na schůzku s Anglosasy pozváni pouze generál Zalužnyj a několik pečlivě prověřených generálů. Celou poradu řídil americký generál Christopher Cavoli, a ten nařídil Kyjevu zásadní změnu válečné strategie. Místo politických cílů prezidenta Zelenského, bude od nyní válka podřízena výlučně válečným cílům USA! Generál Cavoli je na jednáních vojenského výboru Senátu USA oslavně titulován Putinova noční můra, a američtí političtí jestřábové věří, že Cavoli dokáže Rusy srazit na kolena, a zachránit tak dominanci USA nad světem. Protože plán generála Cavoli se už začal realizovat, je nejvyšší čas se na celou záležitost podívat podrobněji, neboť Čechům i Slovákům z celého plánu hrozí nejen nevídaná chudoba, ale i velké nebezpečí! 

Současná fialová drahota je ničím před nacházející cavoli-drahotou! Cavoli slíbil ve vojenském výboru Kongresu USA, že vojenské výdaje všech zemí NATO se zvýší, ne na 2% HDP, ale mnohem výše! A ujistil senátory, že “každý velitel armády každé země NATO už má připravený seznam, co za tyto dodatečné stovky miliard nakoupí“! A jako vzorný příklad takového plnění úkolů pochválil Finsko, které už nakupuje letadla F-35! A byl odměněn potleskem. Z časové osy vystoupení generála Cavoli v Senátu USA v květnu 2022 je snadné pochopit, komu současná česká vláda slouží. Už v létě 2022 nejprve Černochová oznámila, že na doporučení velení AČR, viz každý velitel armády každé země NATO už má připravený seznam, co za tyto dodatečné stovky miliard nakoupí, Česko nakoupí letadla F-35! A v září, po návratu z dovolené, už Fiala novinářům vyhlásil svůj cíl, uzákonit, že ČR bude muset vydávat na válčení nejméně 2% HDP! Pro Vaši představu ČR vydávala před Fialou na zbrojení 1,5% HDP, za první rok Fialova vládnutí už 1,75%, a podle plánu Cavoli má vydávat brzy určitě více, jak 2%! Každé zvýšení výdajů na zbrojení o 1% HDP představuje 80 miliard korun! 

7. června 2023 vydal Svaz zdravotních pojišťoven varování, že zdravotní péče v ČR se začne snižovat, protože Fiala odmítá zvýšit na rok 2024 výdaje na zdravotnictví, a přitom už teď fialová inflace ruinuje nemocnice i pojišťovny! Celé české zdravotnictví má finanční rezervu na jediný měsíc! Z vyjádření zdravotních pojišťoven je zřejmé, že udržení kvality zdravotní péče v ČR by zachránilo dodatečné zvýšení státních výdajů o 20 až 40 miliard CZK! A z toho je jasné, že Fialový přesun 40 miliard CZK do armády v rozpočtu na rok 2024 se děje na úkor zajištění léčení českých pacientů, a že tyto miliardy mají podle plánu generála Cavoli mířit hlavně do USA! Není potom divu, že firma dodávající do ČR penicilin, ho už odmítá dodávat, protože Fiala odmítá platit aspoň výrobní náklady! A o jeho ministrovi zdravotnictví Válkovi se šíří dokonce na médiu Seznam zprávy, že doporučuje pacientům, aby se místo antibiotik, která nejsou, léčili cukrem a citrónem, jak to praktikovali lékaři za první republiky, když antibiotika ještě nebyla vynalezena! 

Generál Cavoli má jedinou významnou vojenskou zkušenost, a to boj s Afgánskými Talibány. V roce 2006 byl Cavoli vyslán jako velitel praporu elitní 10. horské divize, aby při masivním útoku celé americké armády pomstil potupnou porážku USA v bitvě o Abbas Ghar, při které v roce 2005 místní vesnické milice odrazili útok elitních Navy Seals, při kterém USA ztratili 19 vojáků, vrtulník, a krom celé řady speciálních zbraní, satelitních vysílaček přišli  i o ultra-tajný notebook s plány základen a rozmístění vojsk v Afganistánu, který Talibové rozšifrovali.

10. dubna 2006 po masivní přípravě zahájil generál Cavoli osobně útok na horu Abbas Ghar, kam se místní Talibové opět stáhli před americkou přesilou z údolí Pech, jako před rokem. Vojákům elitní horské divize USA při výstupu rychle docházeli síly, protože na rozdíl od Talibů táhli do hor spoustu vybavení, a jejich uniformy s ochrannými proti-balistickými prvky se ukázaly jako těžká nevýhoda proti lehce oblečeným a vyzbrojeným Talibům. Vojáci USA začali opět umírat. Tím spíš, že generál Cavoli vedl útok vojáků oblečených do stříbrných zimních horských maskovacích uniforem na bojišti, kde se po úbočích hory Abbas Gharb  na svěží zelené jarní trávě právě pásly afgánské krávy, jejichž chovem je tato malá část Afganistánu vyhlášená. V průběhu několikadenního útoku USA napumpovali vrtulníky na pomoc Cavolimi stovky vojáků, americká děla zasypávala horu tisíci granátů s bílým fosforem a speciální chemikálií, aby Taliby vykouřila a udusila. Cavoli prý v průběhu útoku spokojeně naslouchal vzdechům Talibů do vysílaček – Nemohu dýchat. Dusím se. Masivní převaha a používání fosforových granátů k vykuřování slavily úspěch a Talibové byli poraženi a hora dobyta. Bitva tím neskončila. Talibové se přeskupili a vytrvale útočili na Američany, protože jim svou zběsilou střelbou proti všemu, co se hýbe nejen zabíjeli kozy a příbuzné, ale taky všechnu finanční a materiální pomoc rozdávali pouze úplatným úředníkům, až se Američané raději z údolí stáhli. Nakonec se po letech provalilo, že boje v údolí Pech a horu Abbas Ghar neměly žádný strategický význam a vymyslela je CIA, aby mohla politiků tvrdit, že odhalila hlavní hnízdo Al-Kaidy, a že bylo úspěšně zničeno. Al-Kaida přitom v této oblasti měla velmi mizivý vliv. Významný americký novinář, který osobně hovořil s obyvateli údolí o mnohaleté bitvě o horu Abbas Ghar a údolí Pech shrnul názor obyvatel této části Afganistánu na Rusy a Američany takto – Rusy jsme nenáviděli, protože byli bezbožní, a popravovali zajatce. Ale jejich silnice, mosty, školy a další stavby, které u nás postavili, jsou dobré a slouží dodnes. Američany nenávidíme, protože sice nepopravovali zajatce, ale stříleli bez výstrahy a tak divoce na všechny strany, že zabíjeli nevinné víc než Rusové. Navíc Američané stavby silnic a mostů a dalších budov pro lidi jen slibovali, a po jejich odchodu po nich zbyly jen ruiny jejich základen. V každém případě – velitel, který nařídí útok v šedých uniformách na jasně zeleném bojišti, je idiot, a na životech vojáků mu absolutně nezáleží! Generál Cavoli byl v době útoku pouze plukovníkem a velitelem praporu. Určitě nebyl ten, kdo rozhodl o útoku v šedých uniformách v nesmyslné krvavé bitvě o bezvýznamné pohraniční údolí. Ale velitel elitního praporu elitní 10. horské divize USA je na tolik významný důstojník, že si mohl postavit hlavu, a útok neprovést, dokud nedostane zelené uniformy. Pro logistiku Pentagonu by to byla záležitost tří, čtyř dnů. Cavoli by tím ovšem riskoval nevoli svých nadřízených. Preferuje tedy růst své kariéry, před životy svých vojáků. A nyní tak stojí v čele Vrchního velitelství všech sil NATO i USA od Kavkazu, přes Afriku, do Norska, muž, který pro svou kariéru obětuje kohokoli! A který servilně slíbil v Senátu USA, že porazí Putina a srazí Rusko, mocnost s jadernými zbraněmi, na kolena. A to není dobrá konstelace!

Podle analýz z bojiště na Ukrajině se má za potvrzené, že Cavoli nařídil Zalužnému, aby ignoroval snahy Zelenského zastavit postup Rusů na Charkov, osvobodit Bachmut obchvatnými údery z jihu a ze severu, a držet silné zálohy podél ruské hranice, aby Rusové nemohli lehce prorazit a obsadit nějaká nová území. A soustředil všechny ukrajinské síly severně od obce Работино, o kterou se už 70 dní zuřivě bojuje,  a prorazil před začátkem podzimních dešťů k Melitopolu na pobřeží Azovského moře, a přerušil ruské pozemní zásobování Dněperské skupiny vojsk. A nebo se aspoň zmocnil města Tokmak na půli cesty, a zahájil z něj ostřelování Krymu raketami. Podle generála Cavoli má Kyjevská soldateska dostatek vojáků a zbraní, aby ruskou obranu na tomto úzkém bojišti prorazila, pokud vrhne do útoku všechny své síly, stažené z jiných částí bojiště. Tento způsob útoku je v souladu se standartní americkou válečnou doktrínou, kterou se Cavoli jistě dobře naučil nazpaměť. Bohužel tato doktrína striktně požaduje v průběhu útoku palebnou i vzdušnou převahu, a té Zalužnyj nemůže dosáhnout, už jen proto, že nemá letadla. Podle včerejšího vyhlášení Zelenského bude na Ukrajině okamžitě vyhlášena další mobilizace! Ukrajinci tak mají svými počty nahradit letadla! To by bylo teoreticky možné, pouze, kdyby Zelenskyj vyhlásil všeobecnou mobilizaci. To ovšem včera odmítl. Zdá se tak, že se na Ukrajině rozhořel nový souboj mezi Zelenským a Zalužným, kdo z koho! 

V roce 2019 vydala RAND Corporation po dlouhých konzultacích s generálem Cavoli rozsáhlou analýzu, která požadovala celkovou modernizaci a reorganizaci sil NATO, tak aby jednotky různých států se mohly společně na bojišti mixovat do společných jednotek. Zřejmě pod velením USA. Vzhledem k tomu, že od summitu ve Vilniusu se NATO řídí tajným manuálem generála Cavoli, který má 400 stran, doporučuji analýzu RAND k prostudování. Cavoli 13. července hlásil, že už dosáhnul růstu připravenosti sil NATO k boji s Rusy o 700%, a 300 tisíc vojáků je už dosáhlo plné pohotovosti k plnění okamžitých úkolů. Podle generála Cavoli musí tito vojáci ihned zahájit nácvik provedení “velkého manévru ve shodném čase” na několika bojištích proti Rusku. Takto obrovské cvičení velkých jednotek na obrovském prostoru pod jednotným velením je finančně mimořádně náročná záležitost, a provádí se pouze v okamžiku hrozby vypuknutí války, a nebo při bezprostřední přípravě na válku. Už 25. června 2018 požadoval generál Cavoli okamžité rozvinutí a posílení špionážních, zpravodajských, spojovacích a logistických sil NATO v Evropě. A zdůvodnil tento požadavek, jeho nezbytností pro budoucí rozsáhlé manévry vojsk NATO a USA v Evropě. 

Závěr: Loni na podzim špionáž a satelity USA odhalily, že ruské síly v okolí Charkova jsou slabé, a na radu Pentagonu Zalužnyj přesunul ukrajinské síly z Chersonu k Charkovu, a provedl ofenzívu v bezvýznamné části mezi Charkovem a Luhanskem. Tím umožnil generálu Surovikinovi, aby se beze ztrát stáhnul z obtížně hájitelné pozice za Dněpr a posílil obranu v klíčové vesnici Rabotino a vybudoval kolem ní svá pověstná minová pole. A Putinovi umožnil vyhlásit mobilizaci. Jak jsme dokázali v loňských analýzách, Kyjev tím přišel o příležitost uštědřit Rusům krutou porážku na západním břehu Dněpru, která by byla spojena s masovými ztrátami. Nyní se situace opakuje. Generál Cavoli požaduje dobytí aspoň Tokmaku, což je první místo, ze kterého by se dalekonosnými raketami, které má Kyjev k dispozici dala eliminovat ruská černomořská flotila. A její eliminace je od května 2022 cílem strategie generála Cavoli, kterou přednesl v Senátu USA! Ukazuje se tak, že životy Ukrajinců nemají žádnou cenu, stejně jako skutečnost, kolik, oslabením ukrajinské obrany na jiných směrech, získá Putin nových území. Jde pouze, o co největší možné oslabení Ruska, a jeho námořnictva! Generál Cavoli je tak muž, který může dokázat, co se zatím žádnému americkému generálovi nepodařilo, ačkoli se o to pokoušeli – rozpoutat jadernou válku! Cavoli by tak měl být raději odvolán, podobně jako Mac Arthur, než se mu to podaří. 

Je neděle 27. srpen 05.26! Živý Cavoli mi připadal nebezpečnější, než mrtvý Prigožin, tak se omlouvám za změnu programu. Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý z nich přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, o to víc děkuji od srdce těm čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! 
https://www.michalapetr.com/

Mail na mne kpv0249@gmail.com 

sdílet na

55 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Pijack
27. 8. 2023 11:56
Ohodnotit příspěvek :
     

To je fakt pikantní. Tak tento uniformovaný kašpárek je z tábora amerických jestřábů. Nikomu ještě nedocvaklo, že právě demokraté jsou jestřábi? USA je tímto stylem dokonalou replikou nacistického Německa. Aby mohli jestřábi a několik málo rodinných klanů vládnout spojeným státům, tak se převtělili za demokraty. ALE praktiky za uchování majetků a utajení svých zločinů převzali od fašistické vlády Mussoliniho a hlavně Německých socanů NSDAP. Takže USA nejsou demokratické, ale ryze fašistické. To že se spoléhají právě na jestřáby z nich dělá světového teroristu – a tomu říkají demokracie.
A ti naši nevzdělaní hulváti s nimi udělali spojeneckou smlouvu. ONI stále věří, že tahle “demokratická” sebranka neurvalců z Bílého domu je zachrání? Od čeho je má zachránit? Američané nikdy nikomu nic nedali, pouze půjčují. USA nikdy neplnili smlouvy, když jim to nic nevynášelo. Už jednou nás západ zradil. Kdo zradí jednou, zradí znovu. Nebo si snad někdo myslí, že západ je dvojí? Že jeden západ je v Evropě a druhý západ je v USA? Panebože !!!

EvaK
27. 8. 2023 12:35
Odpovědět  Pijack

Také jim to dlouho vycházelo, dokud Rusové nepřezbrojili. Jak říkají někteří podplukovníci ve výslužbě (Ivan Kratochvíl), nebo vyšší šarže, že Rusové dlouho přepřahávají, vše jim dlouho trvá, ale jak začnou, už nejdou zastavit.
No a jak jste napsal, USA si z nacistického Německa dovezlo vědce, odborníky a tím jim tam ten nacismus zakořenil. Oni nacisti mají tah na branku, likvidaci civilistů jim jde také dobře, ale zastavit rozzuřené příbuzné a vojáky protivníků, kteří už většinou nemají co ztratit, neumí. K tomu potřebují i drogy, nacisté měli pervitin, Američané asi heroin, nějaká droga se našla i u Ukrajinců. A jak dojde zásoba takových látek, je najednou problém.
Mošnov máme za zadkem, vůbec se mi to nelíbí, večer začíná na tomto letišti šrumec a trvá dlouho do noci.

Pijack
27. 8. 2023 15:43
Odpovědět  EvaK

Potěš koště. Vy žijete poblíž Mošnova? Teda tam bych žít v dnešní době nechtěl. Ale kdybych musel, tak už dnes budu uvažovat, jak otravovat mužstvo US NAVY… občas rozbít nějakému týpku v růžových maskáčích držku nebo tak něco…:-) až se nám tu budou roztahovat. Nezávidím vám.

Markýza
27. 8. 2023 16:02
Odpovědět  Pijack

No, já bych se spíš děsila, že se stanu “regulérním strategickým cílem” kvůli US blbům…..ale čo to tárem, kvůli Janince. Ta by zasloužila rozbít tu tlamu spíš.

zuza
28. 8. 2023 08:49
Odpovědět  Markýza

ja bývam nejakých 30 km od vojenského letiska Kuchyňa, tam máme taliánsky systém PVO, takže asi je to potencionálny cieľ. A neviem, či je Bratislava natoľko dôležitá, aby na nás plytvali 2 zásahmi. Dúfam, že je to dosť blízko, že keby došlo k najhoršiemu, že to budem mať rýchlo za sebou…
Našla som jeden dobrý článok (z odborného hľadiska, politické názory autora sú iná vec)
https://blog.sme.sk/janbilohuscin/nezaradene/preco-je-mozne-zit-v-hirosime-ale-nie-v-cernobyli
a v diskusii je ešte vysvetlený rozdiel medzi Hirošimou a Nagasaki (V Hirošime bola uránová nálož a v Nagasaki plutóniová)

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel K
27. 8. 2023 16:29
Odpovědět  Pijack

Kámo jednomu, dvoum naklepeš ciferník a třetí si na tebe počká a moc dobře víš, že ty bys byl tuhej a jemu by se nic nestalo. To jim spiš u hospody hoď tři kostky cukru do nádrže.

Pijack
27. 8. 2023 19:15
Odpovědět  Pavel K

Kémo, nevadí. Třeba potkám nějakého amíka v Brně. Jak jsem psal, v Mošnově bych nežil. Ale tady si na nějakého lampasáka s pruhy a hvězdami s uspokojením aspoň plivnu. Že zdravím 🙂

Pavel K
27. 8. 2023 21:07
Odpovědět  Pijack

Díky, taky veliké pozdravení. 😊🙋‍♂️

Jura S
28. 8. 2023 11:10
Odpovědět  EvaK

No jo, bydlím 4 kiláky od přistávací dráhy v Mošnově, okolo půlnoci tam rumplují 4-motorové obrovské dopravní letadla a vozí vše možné, jen né banány a dětské kočárky… Pod plachtama tam z návěsů koukají autíčka s laufy…

Pavel
29. 8. 2023 13:19
Odpovědět  Jura S

V Brně je civilní letiště,ale že by co půl hodinu přistávali dovolenkáři po osmé večer, když do války na Ukrajině přistávalo jen 6 letů denně? To samé ty kamiony, objem kamionové dopravy od začátku SVO narostl minimálně 3x. Co vozí si můžeme domyslet, banány to nebudou. Amíci se již chlubí, že na Ukrajinu dopravili více jak 2 miliony kusů munice.Už by bylo záhodno, aby nějaký ten kamion zahořel a ovcím se rozsvítilo v makovicích, co že jim to tady na silnicích vozí,bez označení,doprovodu a nulových bezpečnostních opatření! Smrt fašistům!!!

Skeletor
27. 8. 2023 11:59
Ohodnotit příspěvek :
     

Už se těším na nějaký ten kinžál a Yankees řev, nakonec jako ostatně vždy hrdinný útěk z ukradiny.
USSA asi posílá na ukradinu generály kterých se potřebuje zbavit aby náhodou až půjdou do výslužby nezačali žvanit.

Pavel K
27. 8. 2023 12:04
Ohodnotit příspěvek :
     

Jen ať mistr světa dorazí, jeden dobře navedený Kinžál mu pocuchá ty jeho kudrdliny na hlavě až se dude divit jako divizna. Aspoň bude důvod otevřít láhev nějaké šmakulády.

Albi
27. 8. 2023 14:36
Odpovědět  Pavel K

No jo – ale to Fialovcům nezabrání v postponé likvidaci všeho, na co jim pán ukáže prstíčkem.

Nejdřív oškubali důchodce, pak se vrhli na studenty a děti – všechno co mohli, zdražili, teď ničí zdravotnictví – viz článek.

Ale za to mnůžou lidi, protože nechodí na preventicní prohlídky (zdraví lidé nepotřebují léčbu, dostane se jim jen předražených zbytečných “léků” a vakcín, aby si pharmaloby nestěžovala) – zanemoci si mohou sami – neměli by chlastat, kouřit, jíst sladké, tučné, maso, uzeniny apod. a hlavně mají šetřit, Ukrajina potřebuje, Ukrajina volá, Ukrajina brání Prahu.

Takže nezlobte se nikdo, ale několik mrtvých amerických generálů nám udělá možná chvilkovou radost, ale to nám nepomůže..

Skeletor
27. 8. 2023 14:55
Odpovědět  Albi

No a čípak je to asi vina? Fialenlo dělá jen to co mu národ dovolí a protože mu národ dovolí vše tak na příkaz páníčka likviduje republiku a to skutečně totálně aby už nebyla šance. Vždyť je to jen ukradinský pohrobek.

Pavel K
27. 8. 2023 16:37
Odpovědět  Albi

Tak ono tam v tom hnízdě těch sršňů bude dozajisto více o to obavy nemám. No a u nás dapáme, padáme, ale furt jsme zůstali viset v desátém patře a spousta se začíná ošívat. Vidím to ve svém okolí, ale furt jsou plné Kaufy atd atd. Ono to přijde o tom nemám pochyb.

Pavel z Moravy
27. 8. 2023 17:27
Odpovědět  Pavel K

Pavle, přijde totální krach, kdo nevěří ať si počká, také se dočká

Pavel K
27. 8. 2023 17:44
Odpovědět  Pavel z Moravy

Jo možná, ale furt tu není a to je to proč to visí v desátém patře, protože bez něj se ovčanstvo neprobere. A až se dočká tam to už je konec.

Teuton
27. 8. 2023 12:05
Ohodnotit příspěvek :
     

Troufám si tvrdit, že mezi námi a Ukrošváby brzy dojde ke konfliktu monumentálních rozměrů. Lidi je totiž viní z poklesu své úrovně a kvality života, protože to, co Fiala Ukrošvábovi poslal, se snaží vytahat z našich peněženek, kont a účtů. A neznám nikoho, kdo by se kvůli Ukrošvábovi chtěl obětovat.

Pavel K
27. 8. 2023 13:03
Odpovědět  Teuton

Už dlouho píši na netu, že to tuna vypadá na pořádnou melu, dost často jsem dával za důvod bubáky které nám sem nastrkají ze Západu, to že to může dopadnout jinak jsem netušil. Ale myslím si že by se lidi měli zaměřit na původce všeho a ne obyč. lidi.

Albi
27. 8. 2023 14:39
Odpovědět  Pavel K

Jak to – jinak? Budeme tu mít Ukrošváby i bubáky. To byla jen rétorika, dávno už vyvrácená, že když tu jsou Ukrajinci, nebudou tu bubáci.
Možná nebudou, ale za každého zaplatíme nenažrané EU tolik, že snad ani ti bubáci by nestáli tolik.

Pavel K
27. 8. 2023 16:44
Odpovědět  Albi

No jestli se to zamíchá tak jak píšeš, tak to bude taková mela, že je už lepší čuchat macešky ze spodu. Jak jinak to může dopadnou, to hlavně našemu více opálenému etniku líbit nebude.

Pavel z Moravy
27. 8. 2023 17:40
Odpovědět  Pavel K

Je to měsíc, dva, kdy jsem psal, že tu budeme žít jako na Haiti. A určitě všichni ví jak to tam vypadá. Z baráku nevylezeme a ani ten nemusí být ochranou. Jak říkala Luxembourgová, prostě chaos a barbarství. To máme za to, že jsme se nestarali a dovolili jsme grázlům zničit naši zemi. Budou vám vládnout ti nejneschopnější a nejhorší z vás. Jakpak to tak ten Platón věděl? Asi proto, že se to stále opakuje. Teď už ale opravdu končíme, nenajde se síla, která by to mohla dát dohromady, protože nyní je to již úkol nadlidský a nejsou zde k tomu človíčci. Oni by byli, ale těm se chtít nebude. Ti by chtěli jenom brát, bavit se a užívat si. Něco budovat, jste padlí na kebuli, by řekli. A my staří asi na kebuli padlí jsme, když si myslíme, že z tohoto sajrajtu je východisko. Ať mně opťouši řeknou s kým a já srazím podpatky a budu už držet hubu.

zuza
28. 8. 2023 09:02
Odpovědět  Albi

my tu budeme mať ukrajincov, bubákov a aj našich domestifikovaných hnedoslovákov a hnedočechov. To sa jednoducho nedá uživiť, hlavne keď celý Váš aj náš priemysel je najmä subdodávateľ pre germanistan, odkiaľ sa priemysel sťahuje preč. A ešte živíme bruselský eurobordel, naše domáce bordely, prispievame na vydržiavanie kyjevského…
A na prácu treba doviezť ešte ďalších mohamedánov z Indonézie
https://cz24.news/delnici-z-indonesie-prijedou-zachranovat-vyrobu-ve-skode-plzen-do-konce-roku-jich-ma-prijit-300/

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel
29. 8. 2023 13:50
Odpovědět  Teuton

To, že nám poklesla životní úroveň je to minimum co mě trápí! Nechci být špatným prorokem, ale připadá mi to, že vlak do stanice III.světové v Evropě již nabral maximální rychlost a nedá se zastavit. Ovce se starají jen o žvanec a požitky a nevidí oprátku na vlastním krku! Není kdo by to šílenství zastavil, krysy, co za “Jidážský” groš nás do těchto sraček navezli zdrhnou a my si to za ně odskáčeme!

Gales
27. 8. 2023 12:20
Ohodnotit příspěvek :
     

Putin pořád vyčkává na to až se všichni nepřátelé odkryjí. A potom to vezme z jedné vody načisto.

Jarda
27. 8. 2023 17:03
Odpovědět  Gales

Jasně. K tomu ale analýzy pana autora nepomohou. Putin je určitě nečte. raději bych přivítal aktuální zprávy. Zajímá mě, co se právě děje na hřišti, nikoli predikce komentátorů oslněných vlastní moudrostí.

Markýza
27. 8. 2023 12:44
Ohodnotit příspěvek :
     

Tokmak………..není to to město, dokola obkroužené opevněním a zaminované? No, tak ještě tam bude veselo.
A proč se panáčkovi říká expert na žížaly? Podle oka je to fanatik na hraně šílenství.

Pavel
27. 8. 2023 13:03
Odpovědět  Markýza

je to jednoduché na princetonu zkoumal žížaly a o tom je jeho diplomka https://web.archive.org/web/20220407042139/https://catalog.princeton.edu/catalog/dsp018049g531d má to i ve svém ofiko životopise že má vzdělání na žížaly

ModrýKlokan
27. 8. 2023 13:48
Odpovědět  Pavel

@ Pavel, Markýza

Největší sranda je, že ta jeho diplomka má 22 stránek. Osobně jsem si to ověřil v originále z jejich archivu. V ČR by to teoreticky nemělo stačit ani na bakalářku.

Asi “vzdělanostní progresivní společnost” probuzených woke lidí. Jízda klaunů močálem černým kol bílých skal…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
27. 8. 2023 14:39
Odpovědět  ModrýKlokan

😀 😀 díky hoši! No tak to jo, to už je pak jasný! Chceš-li se státi skvělým stratégem, zkoumej žížaly. A k čemu synek došel, když je tak zkoumal?

ModrýKlokan
27. 8. 2023 19:36
Odpovědět  Markýza

@ Markýza

Samotný text diplomky nemůžu najít. Je to asi přísně tajné!

Albi
27. 8. 2023 20:06
Odpovědět  ModrýKlokan

Asi by se žížaly urazily. Nedivila bych se jim. 🙂

ModrýKlokan
27. 8. 2023 19:45
Odpovědět  Markýza

@ Markýza

Dle názvu se jedná o převratný objev: “Vliv žížal na vertikální distribuci slizových plísní v půdě”.

Vlastní text jsem nenašel. Je to asi přísně tajné, s vojenským využitím bojových zmutovaných žížal.

Markýza
27. 8. 2023 20:52
Odpovědět  ModrýKlokan

A jo ták….no tak to vám můžu říct i bez mandolíny generála Cavoliho! Vlastním totiž kompost 😎 Takže – čím více vrtají žížaly křížemkrážem půdu, tím je ta půda drobivější a provzdušněnější, z čehož lze snadno vyvodit, že se tam plísním nebude dařit. Vzduch a drobivo ony nerady.
Ale to mi řekněte, jak se z tohohle povedlo někomu udělat 22 stran keců……….

ModrýKlokan
28. 8. 2023 13:53
Odpovědět  Markýza

@ Markýza

Je to v podstatě amatér. Takový gauleiter Mareček Bendůj, z božího dopuštění doživotní inventář parlamentu Böhmen und Möhren, by to dokázal natáhnout minimálně na 70 stran, pouhou změnou fontu. A habilitovat na doživotního profesora Akademyje vjed.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
28. 8. 2023 21:04
Odpovědět  ModrýKlokan

No ale jistý druh talentu to je. 😀 nažvanit kilimandžáro o hovně!

katango
27. 8. 2023 20:18
Odpovědět  ModrýKlokan

Jo, zdá se nějakej inkludovanej.

Markýza
28. 8. 2023 12:14
Odpovědět  katango

Nebo edukovanej jako Dominátor 😎

jsladin
27. 8. 2023 18:00
Odpovědět  Pavel

Doufám,že mu Rusové nakopou a bude mít po žížalkách.

Albi
27. 8. 2023 14:41
Odpovědět  Markýza

Možná fanatik zdravé výživy a zachránce planety. Ještěže nám – zatím – dovolí dýchat, taky tím produkujeme kysličník uhličitý. Mnozí i metan. Volové obzvlášť.

Markýza
27. 8. 2023 16:55
Odpovědět  Albi

Jako že bychom jedli žížaly? No tak to tedy ne! Už takhle je jich nedostatek v polích!

28. 8. 2023 00:03
Odpovědět  Albi

A+M
Aspoň je s váma a žížalama docela sranda.

Putinovec
27. 8. 2023 13:25
Ohodnotit příspěvek :
     

Zde se dá vysledovat systém , jak zničit vojensky , zdrojově i politicky jakýkoliv systém , který pasou elity s rodovou diagnozou ,superarbitrován pro blbost .
Stačí jen do čela tohoto uskupení , v tomto případě západního konglomerátu – koncentráku , dosadit idioty , kteří budou delegovat další idioty . Jen se rozhlédněte po tom , jaké tragikomické figurky – loutky jsou dosazené v ČR , dojč , SR , hnUSA , anglistánu , francištánu , Itálii , Kanadě ,Austrálii atd atd .
A to vše zároveň znamená i to , že je zde nesporně někdo , kdo chápe podstatně více , než tyto figurky z panoptika a jejich nechápání používá k dosazení svých cílů . Likvidací jemu nepohodlných kultur a národů , které mají potenciál se plně rozvíjet a přebírat své směřování do vlastních rukou , dle svoji koncepce .

ModrýKlokan
27. 8. 2023 13:58
Odpovědět  Putinovec

@ Putinovec

Přesně.

Off-topic: možná by stálo za úvahu, kdybychom označovali všechny státy, i teroristické, česky. Takže USA není česky. Správně česky je SSA. To není kritika na tebe, takhle blbě to máme zavedený všichni.

Jedna z cest, jak do toho globálně házet mafiánské vrchnosti vidle, je nepoužívat angličtinu. Tím nemyslím přejatá slova, ale obecně se systematicky vyhýbat použití angličtiny, jako hlavního jazyka vražedných kolonizátorů, okupantů, lupičů a teroristů. Jsi v ČR, mluv česky, nechceš, tak táhni. Všude na světě to tak mají. Hlídají si svoje a před cizíma si neklekají, ale naopak, pokud se nesrovnají, sejmou je.

Markýza
27. 8. 2023 14:43
Odpovědět  ModrýKlokan

No to byste ovšem klesl na úroveň amíků. Tuhle čučím na dokument: nádherná, přenádherná země, tu tam kdosi ovce pase, tam přístaveček – a fur Montenegro sem a Montenegro tam. Kurwa – říkám si – kde to je? Neznám! A najednou, že Jaderské moře – tak mě málem vypadl mozek, protože jsem si myslela, že vím, co tam je! Až když plácli Podgorica, tak mi to došlo………..no fujtajbl.

ModrýKlokan
28. 8. 2023 14:14
Odpovědět  Markýza

@ Markýza

No to je podobný téma o kterým mluvím. Vlastní jména mívají jazyky zavedený odlišně od originálu, to je běžný a neproblémový. Když ne, použije se originál. Taky je rozdíl jestli spolu mluví rodilí mluvčí, nebo turisti, nebo migranti s pobytem. Když nám přerostou přes hlavu budete mluvit v práci anglicky. Už je to tak v hodně firmách na poradách, i když jste v ČR.

Myslím, že nikomu z Crne gory nevadí, že česky jsou Černá hora. Ovšem tak jako anglofonní používají Montenegro, měli bychom my používat SSA, VB (Malá Británie) a podobně. Primitivní a stupidní angličtiny mám plný zuby. Snesu jen neutrální přejatá slova, část z nich je stejně převekslovaná z latiny, řečtiny a němčiny už stovky let.

A mezi nama, řada slov, v sanskrtu i jiných světových jazycích, pochází z protoslovanských jazyků. Po tisíciletích zmutovala, ale lingvistickou analýzou se dají najít původní slovanské slovní kořeny. Slovanské jazyky jsou dokonalejší než západní, násobně.

Proto nás západ nenávidí, vypadají vedle nás jako tupci, i s jejich naloupenýma prachama.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
28. 8. 2023 21:08
Odpovědět  ModrýKlokan

No mně utkvělo, že sanskrt a slovanské jazyky mají stejný základ/původ v nějakém protohidnském jazyce.

Boomer
27. 8. 2023 14:12
Ohodnotit příspěvek :
     

.. inu, napsal jsem už vícekrát, napíšu zase.. bez ovládnutí pásma pobřeží Azovského a Černého moře až k rumunské hranici by SVO byla jen zbytečnou ztrátou lidí a materiálu.

sergej
27. 8. 2023 15:15
Ohodnotit příspěvek :
     

Hihňák je na zákaz trestného činu nezdebilnění. 🙂 Proč jenom “rusy, šwáby ne?

Polo 2
27. 8. 2023 15:59
Ohodnotit příspěvek :
     

Válka USA proti Rusku, nic jiného a zelený komik tomu slouží a obětuje Ukrajinský lid, je to hnus, ti by se ho měli zbavit a začít jednat o míru a tím zachránit další životy

Vladimír
27. 8. 2023 17:33
Ohodnotit příspěvek :
     

A kde byl Zelenský, že ho nepozvali na tak důležitou sešlost. Už s ním nepočítají? A nevím zdali Ukrajinci to pochopili správně. Velitel ukrajinských pozemních sil v rozporu s doporučeními Pentagonu vyzval k přijetí opatření na ochranu Kupjanska, píše The New York Times. Kam se asi ten lovec žížal schová a jakou bude mít životnost? Je součástí výzbroje co si sebou bere i pozinkfutrál?

sergej
27. 8. 2023 18:03
Odpovědět  Vladimír

Když už tak už. 🙂
Antikinžál proti gravitační zbrani výkonu 2ktnt, “ťochnica molodcovi za tři kokpity pilota F1, ale proti zrychlení katapultáží ho musí kotvít gravitačně asi černou dírou. Že jo.

Markýza
27. 8. 2023 20:54
Odpovědět  Vladimír

Nač pozinkfutrál. Pohřbí ho trosky hluboko, přehluboko v zemi……..přeci ty z toho bunkru nevytahali dodnes, ne?

Frank1
27. 8. 2023 18:24
Ohodnotit příspěvek :
     

Zeleny povalec v paradni uniforme se sirokym usmevem nacviceneho sklebu nam rika, ze nas spali ve valce.

Pijack
27. 8. 2023 19:18
Odpovědět  Frank1

Trefa – nacvičený škleb. To mají ve zvyku všichni modeloví lampasáci.