Tajemství Velké čínské zdi

Velká čínská zeď je největší architektonickou památkou lidstva. Velká čínská zeď prochází Čínou v délce
8,8 tisíce km (včetně všech odboček).

Podle oficiální verze začala výstavba rozsáhlého opevnění ve III. století před naším letopočtem, v dobách dynastie Čchin – Qin, za vlády císaře prvního centralizovaného čínského státu Čchin Š´- chuang-ti.

Opevnění mělo chránit poddané císaře před invazí „severních barbarů“ a sloužit jako základna pro expanzi samotných Číňanů. Většina částí Velké zdi, které se dochovaly do naší doby, byla postavena především
v dynastii Ming v letech 1368–1644.

Nedávné studie navíc odhalily, že nejstarší místa náleží do 5. století před naším letopočtem. 

V severní Euroasii (téměř uvnitř hranic ruské říše – SSSR) v té době byla vysoce rozvinutá civilizace Skýthů, kteří byli nositelem tradic předchůdců Arian-Indo-Evropanů.

Kromě toho mnoho vědců dospělo k závěru, že ruský národ (Superethnos Rusů) je přímým dědicem této civilizace. Tato starověká civilizace existovala současně s kulturou starověkého Egypta a městskými státy Proto-Sumerské a Sumerské civilizace. To mělo obrovský dopad na sousední kultury, obzvláště na Čínu a Indii.

Historie výstavby.

Existuje dokonce předpoklad, že Velká čínská zeď není výtvorem starověkých Číňanů, ale jejich severních sousedů. V roce 2006 prezident Akademie věd Andrej Alexandrovič Tjunjaev v článku „Velkou čínskou zeď postavili … ne Číňani!“, učinil seriózní předpoklad o nečínském původu Velké zdi.

Moderní Čína si přivlastnila úspěch jiné civilizace. V moderní čínské historiografii byl úkol zdi také změněn:

zpočátku bránila sever od jihu, a ne čínský  jih od “severních barbarů”. 

Výzkumníci říkají, že střílny ve velké části zdi směřují na jih, nikoli na sever. To lze vidět v čínských kresbách,
v řadě fotografií, na nejstarších částech zdi, které nebyly modernizovány pro potřeby cestovního ruchu.

Podle Tjunjaeva, poslední části Velké zdi byly postaveny podobně jako ruská a evropská středověká opevnění, jejichž hlavním úkolem je chránit před útoky a účinky zbraní.

Taková opevnění se nezačala stavět dříve než v 15. století, kdy byly na bojišti široce rozšířeny pušky.

Stěna navíc označovala hranici mezi Čínou a Ruskem. V té historické době, hranice mezi Ruskem a Čínou procházela podél “čínské” zdi. Mapa Asie století XVIII, která byla vytvořena Královskou akademií v Amsterdamu, má v této oblasti dva geografické útvary:

Na severu se rozprostírala Tartarija (Tartarie) a na jihu Čína (Chine), jejíž severní hranice probíhala podél
40. rovnoběžky, to znamená přesně podél Velké zdi. Na této nizozemské mapě je Velká čínská zeď označena tučnou čarou a je podepsána „Muraille de la Chine“. 

Tato fráze je přeložena z francouzštiny jako „Čínská zeď“, ale může být přeložena jako „zeď  od Číny“ nebo „zeď ohraničující od Číny“. Kromě toho politický význam Velké zdi potvrzují i ​​další mapy:
na mapě roku 1754 “Carte de l’Asie”, zeď také vede podél hranice mezi Čínou a Velkou Tatarií (Tartarií).

V akademické 10. Světové historii je mapa Qing Empire druhé poloviny XVII. – XVIII. století, na které je podrobně ukázána Velká čínská zeď, která vede přesně podél hranice mezi Ruskem a Čínou.

Existují i ​​jiné nesrovnalosti: …….zeď byla původně postavena proti severním barbarům, ale zeď byla dostavěna
v 17. století, kdy to již nebylo relevantní.

Podle L.N. Gumiljova, když byly dokončeny stavební práce, ukázalo se, že všechny čínské ozbrojené síly nestačí k tomu, aby zorganizovaly účinnou obranu na Velké zdi. Pokud na každou věž umístíte malou posádku, nepřítel ji zničí dříve, než sousední jednotky budou mít čas se zorganizovat dohromady  a přijít na pomoc. Pokud však uspořádáte mezi jednotkami velké rozestupy, může nepřítel tiše proniknout vytvořenými mezerami. Výsledkem je, že tato zeď nemá pro Čínu smysl.

Podle čínských vědců byla první a hlavní část zdi postavena v období od roku 445 do roku 222 př.nl.
Toto je období dynastie Čou (Zhou).

Opevnění se rozprostírala podél 41 ° – 42 ° severní šířky a současně podél některých částí řeky Chuang-che – Žlutá řeka. 

Čínské zdroje uvádějí, že národové Čou, Čching a Ťin byli typickými europoidy. Čouové (zhōuové) byli zástupci starobylého europoidního obyvatelstva Centrální Asie (Rusů-Scythians, v terminologii „Ю“. D. Petuchova) a přinesli do Číny nový kulturní impuls, včetně technologie zpracování železa, měli svůj vlastní psaný jazyk.

Další rodem Arian-Skytského kořene byli Jun, zabývali se chovem dobytka, byli dobří bojovníci, nosili dlouhé vlasy a vousy, žili v polozemljankách, pálili své mrtvé, atd. Juns předcházeli vládnoucí dynastii Qin, která vytvořila první císařskou říši. To bylo pod císařem Čchin (Quin) Š’-chuang-ti, vznikl systém obranných zdí (nebo spíše valů) severního císařství, takzvaná Velká čínská zeď.

Takovým způsobem byla stavěna obrana severních států, které měly “Skytský” původ, proti jižanům, kteří se stali “Číňany”.

Po vzniku Říše Qin (Čchin) – 221 př.nl. (císařství Qin stanovilo jedinou vládu na celém území Vnitřní Číny) pro období od 221 do 206 př.n.l.,….. podél celé hranice státu Qin byly vytvořeny valy a hradby, aby zastavily jeho nápor na sever a na západ. Současně byla postavena druhá řada hradeb oddělující říši Qin, a to 100–200 km západně a severně od prvního systému opevnění.

Další období výstavby Velké zdi pokrývá období od roku 206 př.nl. do 220 n.l.

Během této doby bylo vybudováno opevnění, které se táhlo 500 km západně a 100 km severně od předchozích opevnění.

Ve 4. až 6. století našeho letopočtu, řada nečínských carství (takzvaných “Šestnáct barbarských států”, ačkoli jich tam bylo více) existující na severu a západě současné Číny, vytvořily další systém opevnění – jedna část byla postavena podél předchozí sekce (zřejmě zničené stářím), a další část – 50-100 km na jih.

Během vlády dynastie Tchang (618 – 907) neexistovala žádná aktivní výstavba obranných zdí. 

Během období pádu říše Tchang a založení státu pod vládou dynastie Sung (960 – 1279), Čína ztratila významnou část podmaněných území a podřízených zemí (vazalů). 

V roce 1125 tedy hranice mezi nečínskou Říší Džurčenů (založili dynastii Ťin – „Zlatá“) a Čínou, procházela podél řeky Chuaj-che – to je 500 – 700 km jižně od míst systému opevnění. 

A v roce 1141 byla podepsána mírová smlouva ze Šao-singu  mezi Sung a Ťin, podle které se čínské impérium Sung uznalo za vazala nečínského státu Ťin, Ťin získal území severně od řeky Chuaj-che, Číňané se zavázali platit  “Zlatému carství” velkou daň. 

Je zajímavé, že zrovna během tohoto období, kdy Čína byla slabá sekundární mocnost se silně ořezaným územím, tak 2100 – 2500 km na sever od čínských hranic byla postavena nová linie opevnění Velké „čínské“ zdi. Tato část opevnění, postavená v letech 1066 až 1234, prochází územím Ruska severně od Borzji poblíž řeky Argun. 

Současně 1500 – 2000 km severně od čínského státu byla postavena další část Velké zdi, která se nacházela podél pohoří na severovýchodě současné Číny – Velkého Chinganu.

Během dynastie Ming (od 1368 do 1644), byla postavena poslední, nejjižnější část Velké zdi. Není bez zajímavosti, že tato část pronikala hluboko  do  území Číny. Systém opevnění vede podél 40. rovnoběžky od Andongu (40 °), severně od současného hlavního města Číny – Pekingu (40 °), přes Yinchuan (Jin-čchuan) (39 °) až po Dunhuang (Tun-chuang) a Anxi (provincie Fujian) (40 °) na západě. Během tohoto období čínské impérium pokračovalo v aktivní vnější politice. Číňané tak byli schopni si dočasně podmanit Vietnam. 

V době stavby posledního opevnění Velké zdi na území Ruska patřila celá oblast Amuru. V polovině 17. století existovaly na obou březích řeky Amur ruské pevnosti (Albazinskij, Kumarskij a další) a zemědělské usedlosti. V roce 1656 bylo založeno Daurské (pozdnější – Albazinské) vojvodství, to zahrnovalo údolí horního a středního Amuru na obou březích.

V 1644  mandžuská armáda obsadila Peking, a nastala perioda vládnutí dynastie Čching. 

V 17. století, hranice říše Čching byla lokalizována jen severně od Liaodongského (Liao-tung) poloostrova, to je, přesně podél sekce “čínské” zdi vytvořené ve 14. a 17. století. Říše Čching vstoupila do konfliktu s Ruskou říší a pokusila se vojenskou silou obsadit ruské území v povodí řeky Amur. 

Číňané požadovali, aby jim byly předány nejen země celého regionu Amur, ale také území východně od řeky Leny. Říše Čching byla schopná zabrat část ruského území v povodí Amur. 

V důsledku čínské expanze, takzvaná “Čínská” zeď se ocitla uvnitř území současné Číny. 

Velká zeď (často jen hradba) byla vytvořena ne-Číňany, ale jejich severními oponenty od 5-3 století př.n.l,
až do doby impérií Čching a Ruska v polovině 17. století. 

Je zřejmé, že k potvrzení této skutečnosti jsou zapotřebí další rozsáhlé studie. Nyní je však stále více a více zřejmé, že moderní historický mýtus, který nám vkládají do hlav téměř od kolébky, má málo společného se skutečnou historií lidstva. 

V článku “Staroruský styl v architektuře Čínské zdi”, Andrej Tjunjaev učinil několik pozoruhodných závěrů. 

  • Za prvé, věže starých ruských pevností – kremleje a pevnostních zdí na jedné straně a věže Velké zdi (poslední část zdi postavené během Mingské říše) na straně druhé, byly vytvořeny, ne-li ve stejném, pak ve velmi podobném architektonickém stylu. Například věže evropských hradů a pevností na jedné straně a opevnění Ruska a „Čínské“ zdi na straně druhé jsou zcela odlišné. 
  • Za druhé, na území současné Číny lze rozlišit dva typy opevnění:  „severní“ a „jižní“. 

Severní typ opevnění je určen pro dlouhodobou obranu, věže poskytují maximální možnosti pro vedení bitev. Můžeme předpokládat, že boje na této linii opevnění měly strategický charakter a vedly se mezi zcela cizími kulturami. Je například známo, že rané čínské císařství praktikovalo masové oběti vězňů. 
Pro „severní barbary“ byla porážka nepřijatelným krokem. 

Jižní typ opevnění měl taktický charakter a zřejmě byl postaven v zemích, které dlouho ovládala čínská civilizace. Během obsazování se měnila pouze vládnoucí dynastie, většina obyvatelstva při tom netrpěla. 
Proto opevnění mohlo mít de facto dekorační charakter, nebo bylo určeno pro krátkodobé obléhání. 
Věže a hradby pevností nemají rozvinutý systém pro obranný boj. 

Architektura opevnění tak potvrzuje přítomnost dvou mocných kultur na území současné Číny:
jižní a severní. ….. Severní civilizace byla dlouho lídrem, ale nakonec jih zvítězil.

V současné době tento proces pokračuje – Čína považuje území Ruského Dálného východu, Sibiře, Mongolska a Střední Asie za svou sféru vlivu. A v dlouhodobé perspektivě i za své území. To však neznamená, že Čína dosáhne svých cílů. Historie čínské civilizace je cyklická a brzy se svět může stát svědkem příštího pádu Číny. 
Po období rozkvětu vždy následuje období úpadku a chaosu. 

https://topwar.ru/14589-tayna-velikoy-kitayskoy-steny.html

sdíletj na