historiepolitika

Skončeme s těmi zdvořilůstkami!

Vladimir Timakov: Skončeme s těmi zdvořilůstkami!

Je načase otevřeně říci, kdo si notoval s Hitlerem. My, Rusové, jsme díky naší národní povaze mnoho let přehlíželi samolibost Poláků v zájmu udržení dobrých vzájemných vztahů.

Ale když si toho na Západě neváží, je načase vyjít na světlo se vší tou agresivní nacistickou historií našich sousedů. Nejen s historií Polska, ale i celé západní civilizace jako celku.

Evropané se s neuvěřitelnou posedlostí snaží obvinit Sovětský svaz z rozpoutání Druhé světové války.
Prý se domluvili Stalin s Hitlerem na rozdělení sfér vlivu, a tím to prý všechno začalo…
Pro Západ velmi pohodlný evropocentrický pohled na věc. Ale naprosto lživý.

Za prvé:
Sovětský svaz nebyl Hitlerovým spojencem, nepomáhal Německu bojovat proti Polsku, dokud polská vláda řídila odpor proti wehrmachtu. Postoj SSSR nebránil Anglii a Francii, aby svému spojenci pomohly.
Ale oni tak neučinily.

Předtím SSSR celé tři roky vedl hybridní válku s Hitlerovským Německem a fašistickou Itálií ve Španělsku. Anglie a Francie se opět neangažovaly na straně republikánského Španělska, protože to byl spojenec SSSR.
Ale nám smlouvy západních demokracií uzavřené s Hitlerem nebránily v pomoci španělským antifašistům.

Z toho plyne, že jsme tři roky bojovali proti fašismu, přicházeli o vlastní lidi a přitom jsme měli být Hitlerovým spojencem? Západní demokracie nehnuly prstem a nečinně všemu jen přihlížely. Ty nenesou žádnou vinu?

Za druhé:
A to je ještě důležitější: Druhá světová válka byla v podstatě válkou proti nacismu. Pokud nazveme věci správnými jmény, pak Polsko bylo – stejně jako hitlerovské Německo – nacistickým státem.
Bělorusové a Ukrajinci byli v Polsku v postavení podlidí. Běloruský a ukrajinský národ prožívaly kulturní genocidu a byly odsouzeny k asimilaci.

Sovětský svaz po celou svou historii důsledně bojoval proti nacismu. Vysláním svých vojsk na území Polska zachránil Sovětský svaz před kulturní genocidou Bělorusy a Ukrajince vrátil jim jejich národní samosprávu, národní jazyky, vzdělání a kulturu. Kromě toho obsazením východních oblastí Polska pomohl SSSR tamním židům zachránit se před hitlerovským holocaustem.

Fronta Rudé armády v září 1939 v Polsku byla úplně stejnou protinacistickou frontou jako v roce 1936 ve Španělsku, v roce 1939 na Chalchyn golu v Mongolsku a v roce 1941 na západní hranici SSSR.

Za třetí:
Hitlerovská vojska, která připojila západní část Polska k Říši, se dopustila aktu agrese, kterým si podrobila historické polské země. Rudá armáda připojením východní části Polska jen napravila následky polské agrese
z let 1919 a 1920.

Je možné podle libosti žonglovat s názory, ale fundamentální fakta z historie vymazat nelze.

Účast Ruska na dělení Polska v letech 1773-1795, stejně jako na dělení v roce 1939 je výsledkem polského nadutého nacismu a barbarské politiky Varšavy vůči východním Slovanům.

My, Rusové, jsme díky naší národní povaze v zájmu udržení dobrých vzájemných vztahů samolibost Poláků mnoho let přehlíželi. Ale když si toho na Západě neváží, je načase vyjít na světlo se vší tou agresivní nacistickou historií našich sousedů. Nejen s historií Polska, ale i západní civilizace jako celku.

Zdroj: 
https://bit.ly/2UBBidi

sdílet na