historie

Nový rok 7527

Dnes 22. září 2018 Slované oslavují Nový rok.
Začíná rok 7527 od Uzavření míru v Hvězdném chrámu, datování podle původního slovanského kalendáře, který se v Rusku používal do zrušení Petrem I. v roce 1700.
Ano!, ještě v roce 1700.
Název slovansko-árijského kalendáře je “Koljady Dar”, který doslovně znamená dárek Koljady.
Tedy slovo “kalendář” nepochází z “dluhové knihy” Římanů, ale má souvislost s Koljady Darem.

Dalším názvem kalendáře je Krugolot Čísloboha.
Kalendář je založen na 16ti místném číselném systému.
Navzdory své neobvyklosti – pro dnešní moderní vnímání, tento kalendářní systém je jedním z přesnějších.

 

 

Rok 7527 je 7. Léto v Kruhu Slovanské kosmické éry Vlka pod ochranou boha Velese.

Symbol – Žlutá liška

Prvek – Slunce

Barva – Zlatá

 

My (slovansko-árijská civilizace) máme mnoho kalendářních forem datování.
Podle toho posledního teď končí Léto 7526 od Stvoření Světa ve Hvězdném chrámu (S.M.Z.CH.).
Samozřejmě, že to neznamená, že náš svět vznikl před 7527 lety, jak mnozí počítali a počítají.

Památné datum v kalendáři našich slavných předků Slovanů – Árijců, je spojeno s velkou bitvou,
která se stala novým bodem v jejich starověkém kalendáři.
S politováním můžeme konstatovat, že velmi málo lidí nyní ví o čem je řeč, jaký druh bitvy, jaký kalendář?
Abychom pochopili všechny velikosti tohoto data, plnou hloubku minulosti, je třeba nejprve pochopit –
i pro sebe, co znamená na první pohled nesrozumitelné slovo „Stvoření Světa“.
A hlavně zvláště u našich předků – Slovanů, kterým oficiální historie připisuje ne více než 1000 let.

Stvořením Světa (společné stvoření) ve starověku nazývali uzavření mírové smlouvy mezi bojujícími národy.
Podle tohoto obrazu, se u nás Slovanů objevil „nový systém počítání, chronologie“.
Tato mírová dohoda mezi Velkou Rasou (slovansko-Arijanů = Asur) a Velikým Drakonem (starověcí Číňané neboli Arimami, jak se jim říkalo) byla uzavřena v den Podzimní Rovnodennosti, neboli v 1. den Prvního měsíce Léta 5500 od Velkého Mrazu (Velkého ochlazení – doba ledová).
Proto začali oslavovat tuto událost, mezník, nový doplňující bod chronologie.
To znamená, že  5500 + 7527 = 13027 Léto od Velkého chladu.
Zvítězila Velká Rasa, což bylo zachyceno na mnoha obrazech a ikonách, atd. – Bílý rytíř na koni probodává Draka (viz. erb Moskvy).

Ale křesťanské náboženství přepisovalo všechny úspěchy našich Předků, a tento obraz je nyní interpretován jak křesťanský svatý velký mučedník Jiří – drakobijce zabíjí  hada – draka, který devastoval zemi pohanského krále. Jak vypráví příběh:
….. obyvatelé přinášeli draku lidské oběti. Lidská oběť byla určená losem. Když los padl na královskou dceru, zoufalý král marně prosil o milost. Princezna byla předhozena tomuto monstru.
V pravou chvíli se objevil sv. Jiří na koni, kopím probodl draka a princeznu zachránil před smrtí.
Fenomén „svatého“ zapříčinil, že vděční obyvatelé se zřekli pohanství a přijali křesťanství.
Tato legenda je často interpretována alegoricky:
princezna = to je církev
had, drak = to je pohanství.
Ale je třeba si uvědomit, že tento Georgij, Jiří nemá nic společného s pradávnými událostmi.
Prostě je to jen fakt, že křesťanská náboženství používají starobylý obraz pro své vlastní účely.

Chanuman (Asur, tj. kníže z Rasseniji), který vládl v Belovod’e a Ariman (vládce Arimie, tj. Starověké Číny) “Stvořili Svět = Мир”, tj. uzavřeli v Hvězdném chrámu (název podle půdorysu stavby) mírovou smlouvu mezi Velkou Rasou a Velkým Drakem, podle které poražení Arimi postavili zeď, aby označili hranici Rasseniji.

Zeď nazvali Kij-Taj, která v překladu ze staroslovanštiny znamená:
Kij – plot,  Taj –  dokončení vrcholu velikého –
to je “konečný, omezující, velký plot (zeď)”.
Tedy v dávných dobách “Čínou” – „Kitajem“ bylo nazýváno vysoké oplocení nebo pevnostní zeď.
Například:
Kitaj –město (Čína-město) v Moskvě je pojmenováno kvůli vysoké stěně, která ho obklopovala, a ne kvůli Číňanům.

Od té velké události u našich předků začal nový počet Let.
Na památku vítězství našich předků byla napsána Az-Vesta (první zpráva), nebo jak se nazývá – Avesta,
a byla napsána na 12 000 volských kůžích.
Avesta = příklad dávných slovanských knih, psaných jak na pergamen a tak i na zlatě, byla zničena na příkaz Alexandra Makedonského.
Ve světě se později stala známá další, již zkreslená verze Avesty – Zend-Avesta, kterou zkreslil Zarathustra, když ji doplnil o své komentáře a opravy.

Předešlé body odpočtu Koljady Dara:

 • 7 527     Lѣto od SMZCH – Stvoření Světa v Hvězdném chrámu (5 508 př.nl)
 • 13 027   Lѣto od Velkého mrazu (Velké ochlazení) (11 008 př.nl)
 • 40 023   Lѣto od třetího příchodu Peruna (38 004 př.nl.)
 • 44 563   Lѣto od Stvoření Velké Rasseniji (42 544 př.nl.)
 • 106 797 Lѣto od založení Asgardu, města Bohů na řece Irij (104 778 př.nl.)
 • 111 825 Lѣto od Velkého stěhování z Da’Aria (109 806 př.nl)
 • 143 009 Lѣto od periody Tří Lun (140.990 př.nl)
 • 153 385 Lѣto od Assa Dei (151 336 př.nl.)
 • 165 049 Lѣto od Časů Tary (163 030 př.nl.)
 • 185 785 Lѣto od Časů Tuly (183 766 př.nl.)
 • 211 705 Lѣto od Časů Svaga (209 686 př.nl.)
 • 273 913 Lѣto od Časů Ch’Arra (271 894 př.nl.)
 • 460 537 Lѣto od Časů Dary – Da’Arij (458 518 př.nl.)
 • 604 393 Lѣto od Časů Tří Sluncí (začátek Da’Arijské chronologie) (602 374 př.nl.)
 • 957 527 Lѣto od Časů příchodu Bohů (955 508 př.nl.)

http://ostrovcity.com/news/arkadij_markov_s_nastupajushhim_7527_novoletiem_ot_s_m_z_kh_rusy/2018-09-20-5172

Šťastný Nový rok Slované.

P.S.
Ještě doplním ….. 23. září začíná Podzimní rovnodennost.
Podle starodávných Slovanů podzimní rovnodennost byla zvláštní, protože podle jejich kalendáře s podzimní rovnodenností  nastupoval měsíc boha Velese – jednoho z hlavních bohů slovanské mytologie.
Týden před a sedmi dní po podzimní rovnodennosti pořádali naši předkové dlouhotrvající lidové slavnosti.
Během tohoto období byla věnována zvláštní pozornost vodě, protože se věřilo, že má magickou sílu.
Proto se co nejčastěji omývali – a tímto způsobem k sobě přitahovali zdraví, krásu a sílu.

Hlavním rituálem tohoto dne by však mělo být praktikování Vděčnosti.
Čím silněji, upřímněji a častěji poděkujeme Vesmíru, světu, sobě i ostatním, tím více dobrého budeme přitahovat ke svému životu.

Děkujme Vyšším silám za skutečnost, že dýcháme a můžeme se radovat, říct “děkuji” za své úspěchy a za blízké lidi, které máme a za podporu v těžkých chvílích.
Důvodů pro poděkování je ohromné množství – jenom o tom v ruchu každodenního života nepřemýšlíme.
Praktika Vděčnosti během rovnodennosti má obrovskou sílu – dává štěstí, pohodu a spokojenost.

 

 

 

sdíletj na

2 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Administrátor
22. 9. 2018 22:03

Visitor Rating: 5 Stars

Dědouch
23. 9. 2018 11:53

Visitor Rating: 5 Stars

Dědouch
23. 9. 2018 11:53

Anonymní jméno komentáře
25. 9. 2018 00:48

Visitor Rating: 5 Stars

Anonymní jméno komentáře
29. 9. 2018 19:58

Visitor Rating: 5 Stars