historiepolitika

“Jedem das Seine” = Každému co mu patří

Globální sever a bílá rasa jsou ohroženi nejen velkým novým přesídlením z jihu, poklesem porodnosti vedoucímu k vyhynutí, ale také zhoršením kvality samotného člověka.
Západní spotřebitelská společnost, která získala téměř celou planetu, je ve skutečnosti společnost vyhlazování a sebezničení a vede k degradaci člověka a celého lidstva.

Je nutné nejen existovat a konzumovat = degradovat roli člověka a lidstva na „virus“, který pohltí celou planetu a zabíjí tak sám sebe.

V současné době svět ovládá společnost vyhlazování, známá jako společnost spotřebitelská. Byla zformována „pány“ Západu pro kontrolu nad „stádem“ a jako prostředek snížení počtu obyvatel. Západní “elity” ve 20. století dospěly k závěru, že zdroje jsou konečné a populace roste příliš rychle.
Z titulu své psychiky ( „démonické“ – superegoismus, individualismus, hédonismus, přecházející v satanismus) se rozhodli lidskou populaci zredukovat.

Samozřejmě, že jejich protilidská činnost se neprojevuje ve své pravé podobě, kruté a odporné.
Naopak, genocidu maskují v oslnivé oblečení, slibují „krásný život“, neustále pronáší slogany o „humanismu“, „bratrství národů“ multikulturalismu „univerzálních hodnotách“ a „lidských právech“.
Líbivá hesla a slogany, ale za těmito krásnými slovy jsou krvavé skutky a hory mrtvol.
Všechna ta “práva a svobody” se mění na právo pomalu vyhynout, přeměnit lidi na dvounohá zvířata.
V této společnosti je všechno namalováno, rozepsáno a rozloženo na regálech.

Každý má svou vlastní roli “Jedem das Seine = Každému co jeho jest, Každému co mu patří”.
Avšak zde v roli katů lidstva nejsou SS a hitlerovská Sonderkommanda, ale „dobří strýčkové“, kteří krásnými slovy  a slogany pomáhají ničit a otupovat lidi.
Jsou to chytří a vzdělaní intelektuálové, “humanisté”, liberálové a demokraté, pečující o člověka, o jeho blaho
a práva.

Nikdo už nemluví o tom, že všechny procesy mají řídící charakter.

Konkrétně, „sexuální revoluce“, projekt „sex, drogy“ byly speciálně zahájeny s cílem zničit tradiční křesťanskou společnost na západě a vytvořit liberální, post-křesťanskou společnost.
Právě zde jsou kořeny „masové“ módy homosexualismu, stejnopohlavní „lásky“ i „sexuální výchovy“ již
od školky, a také juvenilní justice, koneckonců i závislostí všech druhů.

Také málo kdo přemýšlí nad tím, že globální drogová mafie a drogová závislost jsou plně kontrolované jevy.
Začalo to v době Britské říše, kdy britská koruna ovládala výrobu a distribuci drog.
Například Britové přinutili Čínu (opiová válka) otevřít svůj trh pro narkotika. Výsledkem toho bylo, že obrovská Nebeská říše se stala zemí narkomanů, Číňané prostě vymírali.
Mnoho milionů lidí zemřelo, než čínští komunisté uzavřeli tento trh pro Západ.
Nic se nezměnilo a v současné době – anglosasové (USA a Velká Británie) i nadále kontrolují tento trh, který generuje obrovské zisky a dává možnost ponořit do drogové intoxikace desítky milionů lidí na celém světě.

Spojené státy, za pomoci speciálních služeb a drogové mafie, kontrolují výrobu drog v Latinské Americe a také jejich další šíření.
Pro tentýž účel Západ zavedl kontrolu nad výrobou drog v Afghánistánu.
Dříve tuto roli vyplňoval „Zlatý trojúhelník“ – hornaté území na hranici Thajska, Myanmaru a Laosu.
Od roku 1950 až do začátku XXI. století „Zlatý trojúhelník“, který byl pod kontrolou CIA („ozvěna“ tohoto procesu ukázána ve filmu Air America) patřil ke světové špičce, pokud jde o objem opiového máku a výrobu heroinu. Dnes tohle prvenství patří Afghánistánu.

Zkušenosti v řadě zemí – Sovětský svaz, Čína, Thajsko (od roku 1970 do roku 2010 zde objem výroby drog klesl o 98%), ukázaly, že tento problém může být vyřešen, a to zejména pokud jsou represivní metody kombinovány se strategií a rozvojovým programem.
Státy mají všechny možnosti – trestní a represivní aparát, databáze, média, systém zdravotní péče, atd., aby potlačily výrobu drog i užívání drog. Ale ve většině zemí, se boj vede jen se špičkou drogového ledovce – chytí drogové dealery a překupníky, ale je to kapka v moři.

Tak proč se nic nedělá? Kromě překrásných slov … Protože na planetě vytváří “nový světový řád” – kastovní společnost s “pány” a “otroky”, otrockou civilizaci.
Za poměrně krátké historické období (dvě nebo tři století) moc na planetě byla uchvácena degeneráty-involucionisty s psychologií nositelů spotřebitelské společnosti.
Degradace lidstva se stala systémovou.

Hlavním cílem společnosti spotřeby je vyhlazení lidí.
Majitelé Západu mají zájem zničit lidi. Západní, ve skutečnosti již globální “elita” systematicky, cílevědomě a důsledně sleduje politiku vyhubení obyvatelstva planety Země.
Ne náhodou, ne kvůli nějakým nekontrolovatelným okolnostem, ale záměrně, systematicky, cílevědomě a zrychlujícím tempem.

Národy vytvořily státy, aby se chránily před vnějším a vnitřním nepřítelem. Společně dosáhnout prosperity.
Postupně se však “elita” stala nadnárodní, globální. „Elita“ v této souvislosti je v uvozovkách proto, že tito lidé přestali být nejlepší částí společnosti, národa a stali se parazity, jejichž cílem je – přežít za každou cenu, na úkor zbytku společnosti, utopit většinu lidstva v bezedné propasti (inferno).
V šedesátých letech v „elitních“ institucích (jako třeba Římský klub), které disponují mocí Mocných a jsou „pány peněz“ na planetě, bez ohledu na jejich státní příslušnost a příslušnost kasty „vyvolených“, byla zformulována prognóza – při současném tempu populačního růstu (a jeho spotřeby), lidstvo bude na přelomu let 2030-2050 odsouzeno ke katastrofě.

Prognóza vedla k tomu, že vládnoucí a finanční „elity“ planety, kvůli své méněcenné mentalitě, myšlení, začaly vážně uvažovat o své záchraně a svém vlastním přežití v podmínkách nevyhnutelného zhroucení starého světového řádu.
To vedlo k tomu, že síť světových klubů a organizací globální „elity“, globální mafie se dohodly na procesu globalizace s „matricí reset“.
To znamená, vytvoření a udržení globálního parazitního, otrokářského systému s převahou „vyvolených“,
na novém Počátku.

Globální „elita“ s centrem v západním jádru, si uvědomila, že může pokračovat ve své sladké, „krásné“ existenci parazitováním na lidstvu a zdrojích planety, ale pouze když společně zničí velkou část lidstva.
Konkrétně zničit fyzicky, to jest vyhladit.
Z toho vyplývá teorie “zlaté miliardy”. Až na to, že ve skutečnosti “krásný život” nebude miliardy.
“Střední třída” Západu, globální sever, byly také odsouzeny a od té doby rychle klesají.
Zůstávají jenom bohatí, velmi bohatí a chudí, chudí v různém stádiu..

Jak je známo, politika států vůbec není určována národem.
Pojem “demokracie” je iluzí, mýtus vytvořený v podmínkách strašného a otevřeného otroctví starořecké politiky. Moderní demokracie je moc předních politických sil, “majitelů peněz” a předních médií.

Na konci druhého tisíciletí byla tedy plně utvořena globální, kosmopolitní, tj. nadnárodní a nadstátní “elita” – mafie, která do sebe vsákla místní “státní” elity.
Současně existuje jádro-metropole a polo-kolonie a koloniální periferie.
Hlavním cílem globální mafie je pokračovat v parazitování na lidstvu a planetě. A s rychlým a nekontrolovaným růstem lidské populace – zničení, masové vyhlazení lidí, lidské rasy. Celosvětová “elita” buduje otrokářskou civilizaci, “elektronický digitální koncentrační tábor”, kde jsou lidé pod plnou kontrolou a “nadbytečné” lidstvo je zničeno.

Ve skutečnosti poprvé se to pokoušel udělat Adolf Hitler a vedení Třetí říše.
Ale popravdě řečeno, můžeme říct, že byli alespoň upřímní, dělali to aniž by se schovávali za krásnými slogany a slovy. Němečtí nacisté prohlásili, že Němci jsou “vyvolení”, “čistá rasa” a jiné národy rozdělili na kasty.
„Podlidi“, zejména Slovany fyzicky ničili, miliony zastřelili, mučili hladem, mučili a věznili v nelidských podmínkách, spálili a zničili celé vesnice a tak dále…..aby vyčistili „životní prostor“ s jeho zdroji pro „vyvolené“.
Nicméně, Rusové tehdy odmítli umřít, zničili tento svět pekla.

Nyní majitelé Západu, globální mafie dělají totéž jako hitlerovci – ničí “podlidi” a čistí tím životní prostor pro sebe. Ale skrývají své metody za krásnými pohádkami, vývěskami a humanistickými slogany.
Zabíjejí lidi s výkřikem o “lidských právech”, “svobodě a rovnosti”, “demokracii”.
S těmito krásnými slovy vyhlazují lidi, ničí celé země a národy, například jako v Libyi, Iráku, Sýrii a Jemenu……

https://topwar.ru/147444-globalnaja-mafija-celenapravlenno-provodit-politiku-istreblenija-chelovechestva.html

sdílet na

16 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Administrátor
1. 10. 2018 22:51

Visitor Rating: 5 Stars

Administrátor
1. 10. 2018 22:56

K CHYSTANÝM LIKVIDACÍM NÁRODŮ EVROPY

 

Bezohledná a krátkozraká politika mocných. Lživá obhajoba multikulturalismu. Dopuštění evropského chalífátu.

(ANS)

Světová elita spíše zvolí válku, nežli by se dělila o majetek. Přistěhovalecká politika Evropské unie je ve skutečnosti sociální válka vyšších tříd proti vlastním národům. Je snadnější pozvat cizí přistěhovalce rozkládající civilizaci, společnost a její etnické složení, než vyjít vstříc svým náročným pracovníkům a nižším vrstvám střední třídy. Migrace navíc řeší ještě jeden problém: vytváří vrstvu, která na sebe váže sociální podrážděnost a navíc ji tlumí svým agresivním chováním. Takže přistěhovalci se stávají doplňkovou nebělošskou zbraní, která umožní globalistům udržet na uzdě bílou populaci: sociální otázka je pro ně důležitější než etnická a kulturní.

Namísto boje mezi sociálními skupinami ve spodní části pyramidy nastupuje boj na rasově etnickém a etnicko-náboženském základě, přičemž nižší vrstvy jsou rozpolcené podle etnických linií a ztrácejí mnoho „třídních“ charakteristik, především vědomí sounáležitosti a solidaritu. To opět posiluje pozice nejvyšších a umožňuje jim přesměrovat společenský protest do jiného řečiště.

Cílem globalistů není multikulturní, ale právě multietnická společnost, v níž probíhá proces míšení ras a etnických skupin. Multikulturalismus jako taktiku lze kritizovat, je možné měnit jednu taktickou variantu za druhou, ale jako strategie je pro přívržence globalismu a etnického míšení nedotknutelný. Není proto překvapující, že po všech těch projevech o neúspěšném multikulturalismu je příliv migrantů do Německa fantasticky zesílil: ze 48.589 lidí v roce 2010 na 1,5 miliónu v roce 2015. A to Evropany děsí.

V reakci na tichou nespokojenost se orgány EU snaží ospravedlnit svoji politiku za pomoci tří argumentačních okruhů, které lze stručně popsat následovně: tato politika obohacuje země Evropy i jejich obyvatelstvo; vytváří kulturní rozmanitost; současný multikulturalismus není ideální, ale musí být rozvíjen a zlepšován; evropská populace stárne a demograficky se nereprodukuje – ženy nerodí dostatečný počet dětí.

Všechny tyto argumenty jsou naprosto lživé. Uveďme, jak oponují seriózní evropští analytici, a něco si k tomu přidejme.

Ve skutečnosti přistěhovalecká politika nečiní Evropany bohatší, ale samozřejmě výrazně chudší. Nově příchozí, kteří dosud nedostali práci (neumějí jazyk, nemají kvalifikaci, nebo jednoduše nechtějí pracovat), pobírají dávky „sociálního státu“, lépe řečeno toho, co z něho zbylo, tudíž daňové zatížení místního obyvatelstva se zvyšuje. Neexistuje žádný důkaz, že migrace zvyšuje HDP.

Co se týče rozmanitosti, jde o dvě otázky:

1) Je snad rozmanitost cílem sama o sobě? Představuje univerzální cíl?

2) Není snad Evropa dostatečně rozmanitá? Každá kultura má své pozitivní a negativní vlastnosti. Kde jsou záruky, že migranti přinášejí pozitivní vlastnosti? Praxe ukazuje pravý naopak. A jestli je rozmanitost univerzálním cílem, proč naše elity nepečují o rozvoj této rozmanitosti v muslimském světě, například v Saúdské Arábii? Proč je multikulturalismus omezen na Evropu? Na to pochopitelně neexistuje žádná odpověď. Politici a ideologové již nepovažují za nejzávažnější problém počet běženců, ale růst protiimigračních nálad v Evropě.

Evropa je skutečně stárnoucí společnost a navíc místy dle některých měřítek i přelidněná. Migranti však nejdou na Skotskou vysočinu, nemíří na sever Finska, ani do neobydlených koutů Francie, ale do měst, kde ještě více zvyšují hustotu zalidnění a snižují kvalitu života. Evropané se skutečně demograficky dostatečně nereprodukují. Tato reprodukce vyžaduje 2,1 dětí na rodinu, přitom v Evropě je tato hodnota 1,23. Ale proč vykazují evropské ženy malou nebo žádnou porodnost? Protože děti nechtějí? 

Podle průzkumů chce 55 % britských žen 2 děti, 14 % – 3 děti, 5 %  – 4 a více dětí, ale nemohou si to dovolit kvůli dle obecně sdílených měřítek nedostatečné (a také díky přílivu migrantů reálně klesající) životní úrovni.  Jenomže právě snižování této úrovně je podstatou neoliberalismu, ekonomického směru osmdesátých let minulého století, přičemž nejde o nic jiného, než o super-exploatační fázi globálního monetarismu. Celá sociálně-ekonomická politika v Evropě v průběhu posledních čtyřiceti let byla zaměřena na převrácení této situace, na přerozdělování ve prospěch horních vrstev – tedy na zvyšování nerovnosti.

Veškeré řeči o tom, že hlavním důvodem přísunu migrantů z Asie a Afriky je řešení problému nedostatku pracovních sil, jsou vesměs lživé a stojí proti nim jednoduchý argument: proč nepovolají nezaměstnanou mládež ze Španělska, Portugalska a Řecka, čili z jihu samotné Evropy? Mládež, která je relativně vzdělaná, má kořeny v místní tradici a chce pracovat.

Pro periférii, přesněji pro její místně vládnoucí oligarchii, řeší migrace pracujících do zahraničí dva problémy. Zaprvé, za prací jezdí z jihu na sever nejaktivnější muži. Čili osoby s potenciálem bojovat za svá práva. Jejich odchod ze země zjevně snižuje tlak na vládnoucí špičky a sociálně-politické napětí. Za druhé, část výdělků posílaných migranty do vlasti (někdy dosahuje 20 až 30 % HDP jejich domovské země) umožňuje přežít značné části zbývajícího obyvatelstva, což snižuje jejich odhodlanost aktivně se zapojit do společenské aktivity. 

Nepochybně, to vše funguje pro udržení mocenských struktur v jižních zemích s klanově oligarchickými režimy mafiánského a parazitního typu. Zvláště patrné je to v zemích tzv. frankofonní Afriky, které se vyznačují úzkým spojením francouzského kapitálu a státní byrokracie s vládnoucími skupinami v bývalých koloniích Francie.

Migranti současně řeší důležité úkoly pro upevnění klanově-oligarchické plutokracie post-západu. Za prvé, jelikož jsou imigranti připraveni pracovat za nízké platy v mnohem větší míře než západoevropané (nebo severoameričané, pokud jde o USA), vytlačují dolní a nižší střední vrstvu z oblasti jejích ekonomických zájmů. Navíc imigranti mají mnohem méně rozvinuté společenské vědomí a v nových podmínkách jsou nuceni spoléhat se na jiné formy organizace a svépomoci (občina, klan, kmen, kasta), proto v roli „vykořisťovaných“ ve skutečnosti vyklízejí zónu boje (v přísném slova smyslu) proti „vykořisťovatelům“. K tomu všemu spatřují svého hlavního nepřítele v bílých Evropanech ze spodních a nižších středních vrstev. 

Jedním z cílů multikulturalismu je vytvoření masové „podtřídy“ zbavené národních kořenů a národní kultury, a proto snadno manipulovatelné, neschopné vzdorovat a bojovat. Proto i navzdory krizi a narůstající nespokojenosti obyvatelstva jsou elity v EU připraveny na to, co vypadá jako příští kapitulace před muslimskými imigranty (tato kapitulace je prostředkem k dosažení jiných cílů), a to až do úplného zničení evropské identity, víry a dokonce i práva, na němž byl Západ vždy postaven.

V roce 2016 vyzval německý ministr financí Wolfgang Schäublek k vytvoření „německého islámu“. Ještě dál (před deseti lety) šel nizozemský ministr spravedlnosti Piet Hein Donner. Řekl, že pokud muslimové, až se stanou většinou, budou chtít změnit demokratickými prostředky zákony Nizozemska na šaríát, mohou to udělat. A je jen otázkou času, kdy se z muslimů stane v Evropě většina – nanejvýš během dvou nebo tří generací.

Koen Geens, ministr spravedlnosti Belgie (v této zemi je 700.000 muslimů, přičemž marocká část žije téměř v centru Bruselu), prohlásil při svém vystoupení 25. dubna 2016 v Evropském parlamentu, že muslimové brzy přečíslí Evropany: „Evropa o tom ještě neví, ale je to realita“.

Oslabené vlastenectví v Západní Evropě je výsledkem cílené politiky globalistů. Evropská unie nepotřebuje národy, a tudíž ani vlastenectví není zapotřebí. Potřebuje mozaikový svět menšin s dvojitou až trojitou identitou (regionální, sexuální atd.). A rasově a etnicky smíšenou populaci.

Nemělo by uniknout pozornosti, že i přes tlak vyvíjený „bruselskými byrokraty“, tvrdý postoj vůči přistěhovalcům a problému migrace demonstrují bývalé socialistické země, kde kromě internacionalismu dřívější vlády aktivně rozvíjely jakési socialistické vlastenectví, a toto dědictví přetrvává do dnešní doby. To lze pozorovat i v kontrastu mezi východní (NDR) a západní částí Německa: postoj k migrantům je různý, různé jsou i ochota vzepřít se i počet mešit. Lze ř&iacu te;ci, že energie minulého socialismu a sociálního systému se stává pro ty východní Evropany, kteří nejsou ochotni „jít se svými souvěrci“ do soudného „ráje“ post-západní Evropy, doplňkovým faktorem odporu umožňujícím východu Evropy, zejména v případě obratu směrem k Rusku, aby se ubránil mnoha tragédiím.

Josh-xy
1. 10. 2018 23:29
Odpovědět  Janinna

Máš pravdu, pěkně a a logicky jsi to rozvedla. Nechci být pesimista, ale je tu dost “ale” 

kolem nás 

 

Administrátor
2. 10. 2018 12:36
Odpovědět  Janinna

Umíš dobře logicky popsat,…fakt.

Kdo je skutečný nepřítel migrantů a Evropanů?

</strong></p> <a href="https://www.facebook.com/hricalubos1/videos/534676860291825/&quot; rel="nofollow"></a>

Dědouch
2. 10. 2018 16:42
Odpovědět  josh-xy

Tady už není o čem. Když vy dva něco rozeberete, těžko může někdo něco doplnit.

Tak aspoň palce nahoru vám oběma.laugh

Administrátor
2. 10. 2018 17:34
Odpovědět  Dědouch

Ahoj Dědouchu. Díky za kompliment,…už jsem myslel, že jsi stejně jak Smrťák uvězněnej v divočině;)

Dědouch
2. 10. 2018 19:41
Odpovědět  josh-xy

Ahoj. Ne, nejsem uvězněnej v divočině, ale v běhu událostí.mail

Ale číst a hodnotit, chodím pravidelně.surprise

Dědouch
2. 10. 2018 21:39
Odpovědět  Janinna

Ahoj Janino. No, ono jde vlastně i o ty montáže, ale je toho víc.

Sice nemám rád zimu, ale má to svoje klady v tom, že tady i blízkém okolí, nebude ani noha.mail Teď mě ale nejspíš ještě postihne zástup houbařů, kterých je mezi mými blízkými a známými, poměrně dost…

Jinak "potíž" je v tom, že věci vnímáme stejně, no. Ale vy dva, je umíte excelentně popsat. laughJistě byste otevřeli oči mnoha nerozhodným a o to víc mě žere, že AC24 dopadl, jak dopadl..

Administrátor
2. 10. 2018 21:40
Odpovědět  Janinna

Ahojky oba,…tady video, jak je jednoduché v Itálii si obstarat na nigerijském konzulátě doklady,…příšernost, která se vymstí!

https://www.facebook.com/hricalubos1/videos/743450509380570/

Anonymní jméno komentáře
1. 10. 2018 23:29

Visitor Rating: 5 Stars

Anonymní jméno komentáře
2. 10. 2018 16:30

Visitor Rating: 5 Stars

Administrátor
2. 10. 2018 22:21
Odpovědět  Janinna

Co může Salvini dělat? Vůbec, ale vůbec nic. To, co sem nateklo, už nikdo nevymete a co to je, to už ani nejde identifikovat a tak je to takové očekávání věcí příštích. Mně přijde, všichni jen povídají, všichni vědí, ale není, kdo by konal. Bude se jen čekat do vyhrocení, které se ale obrátí proti obyčejným lidem stejně, jako např. s cikánama, který nakonec chrání policie i zákon. Jsou krásné scény, kdy cajti obstoupí město, nádraží a zabaví pomalu i kaničky do bot a pak oddělí kordonem ty dva tábory, kdy na druhý straně mají cigáni vesele kovové trubky a pod. Tady je ukázka z Janova – bez komentáře. Jen můj komentář, že ty cajti jsou na facku

https://youtu.be/BalRegyhEoo

 

Administrátor
3. 10. 2018 17:55
Odpovědět  Janinna

Ahojky. Tak tedy ještě jedno povedené…

https://youtu.be/alYsTG-tvbc?t=57