Jak probudit většinovou společnost.

ze sítí:

Měly demonstrace reálnou možnost sesadit vládu?

Co reálně přinesly a co byl jejich problém?

Co nastane po případné demisi Fialovy vlády? Další volební pat, nebo další slabá menšinová vláda?

Jak by bylo možné získat na svou stranu většinovou veřejnost?

Podle mě základní otázky, které je potřeba řešit.

Skoro polovina lidí v tomto státě stále věří, že vláda polistopadových stran je lepší variantou, než to, co nabízí dnešní opozice. A to je k zamyšlení. Pro opozici.

Mluvíme nejen o parlamentní opozici, v podobě ANO Andreje Babiše, či SPD Tomia Okamury.

Opozicí míním i třetí opoziční proud, proud alternativních a vlasteneckých stran, který se z mého pohledu, po třetí úspěšné demonstraci politicky etabloval.

Tři demonstrace, na které přijdou desetitisíce lidí je signál, který nelze přehlédnout.

Je to jasný signál, že s vládní politikou není něco v pořádku. V mnoha ohledech.

A zároveň, že se zde může politicky etablovat třetí síla, pomyslný jazýček na vahách v příštích volbách. Je k tomu sice ještě daleko. Ale je třeba uvažovat několik kroků dopředu.

Je zcela nepodstatné, že veškerou opozici, jak parlamentní, tak i neparlamentní, alternativní a vlasteneckou, vládní garnitura a jí spřízněná média nálepkují jako proruskou, antisystémovou, populistickou, jejímž cílem je rozbít společenský systém. Je to momentální folklór, kterému se nevyhnuly ani země s daleko delší demokratickou tradicí. Připomeňme Trumpa a jeho americkou Russiangate.

Patří to ke způsobu, jakým dnes vlády pracují. Jakým se prosazují k moci. Jakým si moc udržují. Nálepkováním. Nátlakovými akcemi. Provokacemi. Lhaním. Česká republika a Fialova vláda v tomhle ohledu ničím nevybočuje.

Vadí mi spíše, že mainstream označuje za dezoláty, pomatence, lůzu a proruské zbloudilce i obyčejné lidi. To mi vadí. Kdo měl možnost sledovat demonstrace, vcelku snadno pochopil, o co jde lidem pod pódiem. Tito lidé dali většinově a jasně nesouhlas s Fialovou vládou. Dali najevo obavy o další vývoj státu a vyjádřili obavy, oprávněné, o vlastní budoucnost. Nechtějí válku. To je vše.

Nazývat lidi pod pódiem dezoláty, proruskou kolonou a lůzou je obrovský omyl. A křivda. To především. Na poslední demonstraci zaznělo od lidí hlasité NE. Nejsme proruská kolona. Jsme Češi a chceme, aby se vláda starala o Českou republiku.

𝗢 𝗹𝗶𝗱𝗲𝗰𝗵 𝗻𝗮 𝗽ó𝗱𝗶𝘂, 𝗸𝘁𝗲ří 𝘃𝗮𝗱í 𝗿𝗲ž𝗶𝗺𝘂

Pro vládu i média představují lidé, kteří vystoupili na pódiích problém. Ale nejen pro ni. Je třeba si umět připustit, že když vedle sebe postavíte zástupce všech stran mimoparlamentní opozice, prostě v tomto guláši všemožných alternativ vedle sebe stojí zástupci hnutí, jejichž příznivci jsou v navzájem antagonistických vztazích. Média se strefují do Jiřího Rajchla, Zuzany Majerové, Josefa Skály nebo Katky Konečné. Jiným se zajídá Jiří Paroubek. Já s tím problém nemám. Dokonce si myslím, že ta myšlenka je správná. Prostor měli dostat všichni.

Ale pro vládu, média i část veřejnosti je pak snadné označit demonstrace za směs politiků, kteří neuspěli ve volbách a tak se snaží dohnat volební prohru na náměstích. Případně na ně nalepit nálepku proruských stran.

Smyslem demonstrací bylo něco jiného. Nejen představit politiky alternativní a vlastenecké scény, ale i lidi, odborníky, kteří říkají že existují i rozumná řešení dnešních problémů. To je velký úspěch protivládních demonstrací.

Protože se snaží říct: Hledáme a máme řešení.

Jako příklad může posloužit skupina odborníků, kteří v následných článcích mluvili, podle mě fundovaně o problémech s řešením energetické krize. Lidé jako energetický expert Vladimír Štěpán, či Ivan Noveský ukazují, že existuje funkční, nikoliv politické řešení potíží s energiemi. Které by přineslo prospěch celé české populaci. Bývalý prezident agrární komory Zdeněk Jandejsek, který apeloval na řešení problémů českého zemědělství, mluví věcně o obnově soběstačnosti státu. Petr Bohuš, bývalý moderátor ČT, věcně a klidně pojmenoval stav a problémy mediální scény. Demonstrace veřejnosti představily lidi jako Ing. Radka Novotného, makroekonoma a vodárenského konzultanta, který se přes dvacet let snaží napravit špatná rozhodnutí předchozích vlád. Jeho projekt Pravda o vodě přinesl, ve spolupráci s institucemi a Senátem ovoce v podobě vrácení vodního hospodářství pod správu měst a osvobození od zahraničních vodárenských koncernů. Je to několik příkladů, o nichž se nemluví a mělo by.

Tohle je dobrá cesta.

Druhým mottem demonstrací se stal konsensus. Demonstrace ukázaly, že existuje průsečík, na kterém se shodne většina těchto stran. Nejen odpor k aktuální Fialově vládě. Ukázalo se, že vlastně existuje regulérní konzervativní proud politiky, který navzdory vzájemným programovým rozporům má společnou rovinu pronárodní konzervativní politiky, zaměřené na rozvoj vlastního státu.

𝗢𝗱𝘃á𝗱ě𝗻í 𝗽𝗼𝘇𝗼𝗿𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶

To, že jak Fialova vláda, tak spřízněná korporátní i veřejnoprávní média ukazují z demonstrací jen nejvyhraněnější projevy, prostě patří k věci. Jak ze strany organizátorů, kteří pravidelně opepří svůj projev, tak ze strany médií, kteří splní povinnost o demonstraci referovat. Média ale o události referují manipulativním slovníkem. Považuji to za chybu.

Média i vládní politici se snaží odradit veřejnost od myšlenek, které se alternativní i vlastenecká scéna pokouší umístit do veřejného prostoru. Namísto, aby proběhl vcelku věcný a fundovaný dialog, který by jak vládě, tak i opozici umožnil posunout problematické body fungování státu k vyřešení.

Na reflexi témat, kterými se zabývá politická část demonstrací, by stačil běžný, věcný dialog.

Jeden, dva běžné pořady ČT, kde by tito lidé měli možnost vyjádřit své myšlenky i postoje. Demokracii by to neublížilo a veřejnoprávní televizi naopak notně prospělo.

Na věcnou analýzu témat, která definovali odborníci, účastnící se demonstrací, by bylo vhodné poskytnout větší prostor, s cílem posoudit, nakolik jsou navrhovaná řešení reálná, přínosná a proveditelná. Část odborníků se už ve vysílání objevila. Ale, opět, návrhy a koncepce nevedly k žádné změně vládní politiky.

To, že namísto dialogu funguje model nálepkování, ne nepodobný komunistické praxi je symbolem doby, médií a především této vlády. Za komunistů byli kritici „zaprodanci Západu“. Dnes jsou pro změnu „zaprodanci Ruska“. Změnil se jen vektor, nikoliv metoda.

Výsledkem je pak pouze to, že společnost se o alternativních a funkčních řešeních nedozví.

Navíc tak vzniká kolem jednotlivých aktérů jakási zbytečná aurelola protestních guru, což je, vzhledem ke skutečnému stavu věci spíše legrační.

Vrábel pak vyhlašuje „pochod na ČT“. Který, bohužel, nejspíše i zorganizuje.

𝗩𝗹á𝗱𝗻í 𝗱𝗲𝗺𝗼𝗸𝗿𝗮𝘁é? 𝗕𝗼𝗵𝘂ž𝗲𝗹, 𝗻𝗶𝗸𝗼𝗹𝗶𝘃

Nepřipustit dialog je jednou z možností, jak vládnout zemi. Je to ale ta nehorší cesta.

Tato vláda má veškeré nástroje. Moc, úřady, podporu médií, spřízněné neziskovky a aktivisty a především, má za sebou třicet let působení ve veřejném prostoru. Díky kterému jednoznačně dominuje v myslích poloviny lidí v tomto státě, coby nositel demokratických hodnot.

Myslím si, že to dnes už není pravda.

Třicet let vídáme prakticky tytéž lidi, kteří si osobují právo být nositeli demokratických ideí a pořádků.

Ale. Bohužel. Fialova vláda za několik měsíců své činnosti naprosto flagrantně ukázala, že má jen velmi málo společného s demokracií.

Vysvětleme si to na konkrétních příkladech.

𝗢𝗺𝗲𝘇𝗼𝘃á𝗻í 𝘀𝘃𝗼𝗯𝗼𝗱𝘆 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝘃𝘂

Prožili jsme zde jasné pokusy o omezování svobody slova. Vypínání alternativních serverů byl počátek procesu, na jehož konci je masívní kontrola provozu médií a kontrola nad veřejně vyjadřovanými názory. Tato vláda se postupnými kroky snaží omezit svobodu slova, svobodu vyjadřování a pomocí ostrakizace, trestů a dehonestace omezit pro ni nepohodlné názory. Zatím si toho všímá jen menšina. A to je problém.

Problém je, že omezení svobody projevu pocítí nejprve ti pregnantnější. Ale až teprve, kdy je zasažena celá společnost, se začnou lidé vzpírat. To je už obvykle pozdě. Moc a režim má v té době již po ruce rozsudky a především viditelné projevy ostrakizace, které jí dříve jednoduše bez povšimnutí veřejnosti prošly. To se právě nyní děje. Moc získává precedenty, kterými si může vynutit poslušnost a kontrolu. A nakonec, může prakticky kohokoliv označit za „nepřítele zřízení“. Vás samotné.

Tato komunistická, dříve nacistická a ještě dříve metoda rakouského mocnářství, kdy režimy zavíraly ústa oponentům prostřednictvím institucionálních omezení nebo vazby se dnes vrací v podobě návrhů ministra vnitra Rakušana. Je s podivem, že ve vládě sedí lidé jako Alexandr Vondra a nepostaví se tomu na odpor. Někdejší disident, kterého, pokud si dobře pamatuji z archivních záznamů, zatýkali za podobný odpor estébáci. Odpor a kritika protikomunistickému režimu byl trestný. Režim si už pokaždé našel odpovídají zdůvodnění. Tehdy to byl mladý vlasatý kluk, který se při zatýkání estébákům smál. Dnes se Rakušanovi a zároveň i Vondrovi smějeme my. Jaký paradox.

𝗣𝗿𝘃𝗻í 𝗼𝗱𝘀𝗼𝘂𝘇𝗲𝗻í 𝘃 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗸ý𝗰𝗵 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝗲𝗰𝗵

Většina lidí si ani nevšimla, že zde máme první odsouzené z verbální projev. Za názory, se kterými nemusím souhlasit. A nesouhlasím. Ale rozhodně nepovažuji trest odnětí svobody za verbální projev za věc, kterou bych podpořil. Naopak, považuji ji pouze za vizitku tohoto režimu.

Je nutné jasně říct, že to nebyla vláda Andreje Babiše, nebyli to komunisté, nebyl to Miloš Zeman, kterými se zde strašilo po roce 2013 a roce 2017. Ten, kdo ničí v této zemi svobodu slova, kdo zavádí politickou ostrakizaci jsou nominální polistopadoví „demokraté“. Kteří zneužili svých propůjčených úřadů k potlačení svobody slova.

Máme zde již první odsouzené a tedy politické vězně. Je to fakt. Na demonstracích zazněly jejich jména. Tomáš Čermák a Patrik Tušl. Funguje to tak, že moc si vybere za cíl jednotlivce, kteří projeví nejradikálnější postoje a ty odsoudí. Vytvoří tak precedens, kterým se pokouší zastrašit společnost. Pak může parciálně, podle potřeby vybírat ze spektra názorů a osobností ty, kteří pro ni představují ohrožení. A na ty poté zaútočit.

V dalším sledu může tento postup aplikovat libovolně. Na kohokoliv. To si většina lidí jednoduše neuvědomuje. Takhle ale přece fungovaly poměry za minulého režimu.

𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗸é 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘆 𝘀 𝗽ř𝗲𝗱𝘀𝘁𝗮𝘃𝗶𝘁𝗲𝗹𝗶 𝘃𝗹á𝗱𝗻í 𝗼𝗽𝗼𝘇𝗶𝗰𝗲

Probíhá zároveň politický proces, jehož terčem a cílem je předseda největší opoziční politické strany. A bývalý premiér. Je to praxe jako někde v jihoamerické juntě, nebo například na Ukrajině. Nehledejte v tom nic jiného. Babišův proces je pouze účelový politický spektákl, který úzce souvisí s volbami a s volbou prezidenta, kde právě tento politik má výraznou šanci stát se prezidentem. Mluvíme-li o Andreji Babišovi. Proces, přepokládám, bude vrcholit v době prezidentské volby.

𝗩𝘆𝗵𝗮𝘇𝗼𝘃á𝗻í 𝘇 𝗽𝗿á𝗰𝗲

Zažíváme věci, které známe z dob komunismu. Vyhazování z práce za názor. Jde, opět, o jednoznačné pokusy zahnat normální občany do pozice, kdy raději odvrátí svou pozornost, svůj protestní hlas, ve snaze se vyhnout problémům v práci, ve společnosti, ve snaze se vyhnout komplikacím. Je to karta, podvědomá, na kterou tahle vláda vsadila a dlužno říct, že s úspěchem. Mluvím s lidmi v médiích, s lidmi ve vedení firem, s lidmi, kteří mají na starost obchod a tito mi už nyní říkají, nechceme mít problémy. To je ale špatně. Podvědomě sklouzáváme zpět ke komunistické éře a tomu je třeba se rázně postavit na odpor.

Existují zde jasné a naprosto evidentní pokusy o vyhazování z práce za projevený názor. Byť korektně projevený, fundovaný a poctivě formulovaný. Jako příklad uvádím dění kolem profesora Druláka, jednoho z nejschopnějších a nejbystřejších českých analytiků, uznávaného experta v oblasti mezinárodní politiky a diplomata. To je nepřípustné.

𝗣𝗿𝗼𝘃𝗼𝗸𝗮𝗰𝗲 𝗮 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻á𝗹𝗻í 𝗮𝗴𝗿𝗲𝘀𝗲

A nakonec. Jsme svědky tvrdých provokací, jejichž smyslem je vytvořit ve společnosti atmosféru celospolečenské psychózy, která je potřebná pro podporu války. Je potřebná pro to, aby společnost schvalovala nekontrolovatelné válečné výdaje a především, aby tyto provokace nasměrovaly část veřejnosti k agresivním postojům. Typický projev je umístění instalace na budovu ministerstva vnitra, kde mezi vlajkami visela podobizna mrtvého Putina v resyku.

Smyslem těchto akcí je institucionální agrese.

Nabídnu historickou analogii. Institucionální agrese je 12 krokový mechanismus postupných kroků, jehož smyslem je přesvědčit veřejnost prostřednictvím cílených projevů státem podporované agrese o akceptaci násilí vůči určitým národům či rase.

Metoda, zdokonalená nacisty před druhou světovou válkou, se používala při prosazování ostrakizace Židů. Nacisté používali různé dehumanizující metody, jako označování Židů hvězdou, sestěhovávání a transporty do lágrů, kde ponechali Židy o nuzné potravě. Lidská podstata nutí k zachování života. V době, kdy se vyhladovělí židé uvnitř nacistických lágrů uchýlili např. k rvačkám o jídlo, nacisté je u toho natáčeli a výsledky pak široce prezentovali v médiích. Smyslem té věci bylo utvrdit tehdejší německou veřejnost, že násilí na Židech, jejich představitelích, ostrakizace Židů je vlastně v pořádku. Protože Židé, prezentovaní nacisty byli zubožení, špinaví, vyhublí a pojídali polévku ze země.

Dnešní snaha vlády a především Rakušana prezentovat složitý konflikt na Ukrajině, který má dlouhodobé příčiny, je prezentován prostřednictvím vyhraněné černobílé optiky. Smyslem je zhustit konflikt do sdělných, plakátových hesel černobílého vidění a tímto způsobem ovlivňovat veřejnost v názoru. Směřovat jejich agresi. Umlčet všechny, kdo znají souvislosti a snaží se je pojmenovat. Věcně. Slušně. Poctivě.

Je to velmi účinná metoda, o jejichž výsledcích se můžete denně přesvědčit v diskuzích. Jednoduchá úderná hesla a symboly, vyvolávají nenávist a směřují agresi. Pokud to dělá občan, aktivista, komentátor, nebo dejme tomu humorista, parodující Putina, pak je to otázkou míry a projeveného názoru. Pokud podobné věci dělá ministr vnitra a použije k tomu budovu ministerstva, jde o institucionální agresi.

Tato politika vede pouze k radikalizaci postojů veřejnosti. K nenávisti. A vede jednoznačně k podpoře války.

Nacisté zneužívali pro své záměry instituce. Byla to jejich pracovní metoda.

Právě nacistická ministerstva a instituce byla zdrojem podobné propagandy a její důsledky byly naprosto ničivé pro formální kulturu tehdejší německé společnosti.

Dnes, když se dívám na různá Rakušanova extempore (připomínám, není to poprvé, před několika týdny poskakoval na střeše ministerstva a vyhrožoval politickému oponentu v záležitosti jeho soudního procesu, ministr vnitra..,), musím proti jeho postupům protestovat.

Na jedné straně tento člověk horuje pro omezování názorů, na straně druhé je sám autorem extrémních postojů a výroků. Pro jejíž vyjádření zneužije svěřenou instituci.

𝗗𝗼𝘇𝗼𝗿 𝗻𝗮𝗱 𝘀𝘁á𝘁𝗻í𝗺𝗶 𝘇𝗮𝗺ě𝘀𝘁𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶

Aby toho nebylo dosti, pokouší se Rakušan zavést institucionální dozor nad lidmi a názory lidí ve státní správě. Vytvořil jakýsi tým, KRIT, který má za úkol „eliminovat nebezpečí, která vyplývají z radikalizace státní a veřejné sféry“. Přeloženo. Zamezit odporu lidí ve státní správě, kteří vznáší dotazy a polemizují se způsobem, jakým tato vláda vede svěřené resorty.

To je demokracie?

Na Ukrajině probíhá ruská vojenská operace, válka mezi dvěma slovanskými národy, což je otřesná a hrozivá skutečnost. Cílem našich vládních představitelů by mělo být okamžité ukončení tohoto konfliktu a maximální snaha o zprostředkování dialogu a zastavení bojů. Obě tyto země jsou našimi významnými obchodními partnery. S oběma zeměmi nás pojí vzájemná a komplikovaná historie. Konflikt je tragédie, jejíž kořeny hledejme v Majdanu a barevných revolucích na Ukrajině. Kde podobné nenávistné kampaně a protiruské projevy začaly obracet ukrajinskou společnost proti Rusku. Jako viníku všech tehdejších strastí Ukrajiny. Ve skutečnosti ale jen odváděly pozornost od neúspěšné transformace Ukrajiny po rozpadu SNS a hrozivému průběhu tehdejších ukrajinských vlád.

Je normální a namístě, aby všechny souvislosti, které vedly k ukrajinské krizi byly pouze věcně hodnoceny. Majdanizace tehdejší ukrajinské společnosti, radikalizace společnosti, prováděná ukrajinskými úřady a vládními představiteli vedla k násilí a teroru. Tohle tady nechceme.

To, co lidé chtějí, jasně zaznělo i na demonstracích.

Lidé chtějí mír. Ne válku. Ne podporu války.

Všechny nebezpečné jevy, iniciované Fialovou vládou by měly nadzvihnout většinovou společnost.

Ale nestalo se tak. Proč?

𝗣𝗿𝗼č 𝗼 𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝘃𝘂 𝗶 𝘃𝗹𝗮𝘀𝘁𝗲𝗻𝗰𝗲 č𝗮𝘀𝘁𝗼 𝗻𝗲𝘀𝘁𝗼𝗷í 𝘀𝘁ř𝗲𝗱𝗻í 𝗮 𝘃𝘆šší 𝘁ří𝗱𝘆?

Vraťme se k původní otázce.

Kvůli rozsahu článku dnes pominu příšerné efekty a dopady v hospodářské a ekonomické politice vlády. Soustředím se na otázku demokratického charakteru jejího vládnutí. Proč vlastně polovina lidí v tomto státě stále ještě věří, že polistopadové strany představují lepší a demokratickou alternativu?

Odpověď je velmi nepříjemná.

Důvodem je, že opozice stále ještě nenašla recept, jak správně komunikovat svá témata a postoje.

Jak nabídnout přijatelnou podobu svého účinkování. Natož případného vládnutí. Faktem je, že je často nepřijatelná pro lidi středních a vyšších tříd.

Dlouhodobě, systematicky pěstovaný odpor vůči „dezolátům“, „hnědé a rudé lůze“, „proruským švábům“ a podobně, stejně jako politickým stranám, které se snaží tyto lidi zastupovat, rozděluje společnost. Má smysl upoutat střední třídy v ostražitém postoji vůči oponentním názorům.

V praxi to funguje tak, že můžete mít 2,8 milionu příznivců, které získal Miloš Zeman ve posledních prezidentských volbách, nebo 1,5 milionu hlasů, které získalo ANO, ale bez akceptace středních a vyšších tříd budete stále pouhou alternativou polistopadové moci.

Střední a vyšší třídy jsou rozhodující z hlediska koncentrace ekonomické moci. Jsou rozhodující silou, která svými nákupy, postoji, preferencemi ovlivňuje jak ekonomiku země, tak i postoje ostatních.

Často se u těchto lidí, přátel, kolegů, spolupracovníků setkávám s názorem, že případná vláda opozice pro ně představuje riziko. Bojí se, že s jejich nástupem jednoduše přijdou o své pracně nabyté majetky, podniky, firmy i pozice. Že opozice, především mimoparlamentní, neutříděná a rozháraná, ve skutečnosti představuje proud lidí, kteří se politice začnou učit teprve po nástupu do funkcí. A nasekají větší množství chyb, než stávající polistopadové strany. Pro řadu lidí existuje i jednoduchá spojnice, že se vrátí komunismus, nebo totalita.

Z toho dnešní vláda těží. Ne, že by ji střední třída přímo podporovala. Spíše ji toleruje. Ale obává se opozice více, než samotného polistopadového kartelu.

Zase. Není divu. Političtí oponenti polistopadové moci, kartelu, jsou systematicky líčeni jako zlo, ohrožující jistoty středních a vyšších tříd. Denně, prakticky nepřetržitě.

Lidem, stojícím ve vlasteneckých stranách, v alternativě, nebo parlamentní opozici jde o něco jiného.

Jde jim o postavení země. O spravedlivý ekonomický systém. O zlepšení vlastního postavení. O fungující stát a instituce. O omezení korupce. O prosperitu.

Témat, které je potřeba osvětlit, je obrovské množství. Vyberu ta hlavní. Ikonická.

𝗣ří𝗸𝗹𝗮𝗱 𝗡𝗔𝗧𝗢 𝗮 𝘃𝘆𝘀𝘁𝗼𝘂𝗽𝗲𝗻í 𝘇 𝗘𝗨

Například, postoj k NATO a Evropské unii.

Pro střední a vyšší střední třídy platí skorem jednoduchá rovnice a obava. Pokud nebudeme v NATO a EU, staneme se součástí Ruska a východu. Toho se lidé obávají.

Myslím si, že ve skutečnosti jde spíše o to, aby naše politické zastoupení v Evropské unii i NATO dokázalo lépe hájit domácí zájmy. Aby ve vztahu k NATO i EU vláda a politická reprezentace byla schopna prosazovat a ozřejmovat český, respektive středoevropský pohled a zkušenost, která je diametrálně odlišná od plánů jak evropských úředníků, amerických neokonů, nebo amerických demokratů. Stávající polistopadové vlády toho nebyly jednoduše schopny.

Jsme v postavení malé země, která je, bohužel, spíše nevýznamnou, z hlediska mezinárodní politiky. Polistopadové politické reprezentace snaživě kopírují americká, německá i evropská stanoviska, namísto, aby byly schopny reflektovat reálný stav vývoje státu.

My se ale stavíme na vlastní nohy. Je to přirozený vývoj.

Středoevropské země, které se staly součástí EU i NATO po roce 1989 prožily 30 let ve snaze napodobit západní systémy. Politické i ekonomické. Ale bohužel dosud nenašly odpovídající formu pro prosazování vlastního pohledu na svět, domácí i mezinárodní politiku, hájení svých potřeb a zájmů. Důvodem je, že jsme ve vleku představy, že naše role je být pouhým přitakávačem pro rozhodnutí, která vznikají jinde. A to není potřeba. Právě naše tisíciletá historie, naše zkušenost, česká, polská, slovenská, maďarská by měl být určující pro uspořádání poměrů v Evropě. Žijeme po staletí v sevření mezi Německem i Ruskem, s oběma těmito velkými státy máme velkou zkušenost. Větší, než staré státy EU, Britové či Amerika. Právě názor Čechů, Slováků, Maďarů, Poláků a dalších národů malých zemí by měl být pro Evropu i například pro vztahy s Ruskem určující. Protože zde, právě zde, existuje velká víra v toleranci. My jsme byli v historii nuceni vzdorovat cizím zájmům, přežívat okupace, vycházet s většími státy. Tato zkušenost je určující. Nenávidíme války. Okupanty. Moc těch velkých. A umíme jí čelit.

Naše zkušenosti nás učí vyhýbat se válkám, konfliktům, střetům, které ohrožují naši existenci. Naše národy žijí v míru. Nepotřebují vést války. Hledají cestu spíše pro obchod, diplomacii, rozvoj vztahů, kulturní a společenské výměny, klid a mír.

Tento proces je ale napadán. Právě polistopadovou mocí. Která je jednoduše ve vztahu k EU i NATO ve služebném postavení a není schopna pochopit a připustit, že máme právo prosazovat své vlastní zájmy, jasnou, transparentní, sebevědomou a věcnou pronárodní politiku.

Myslím si proto, že ortodoxní politický směr, které prosazuje část alternativy, i část vlastenecké scény, tedy odchod z NATO a odchod z EU je spíše reakcí na nemožnost prosadit tento mírný, tolerantní a přesto funkční model vztahů.

Myslím si, že právě třeba tato otázka, stejně jako otázky samotného pojetí české demokracie nakonec přímo podvazují schopnost vlasteneckých stran a alternativ uplatit se na scéně. Protože namísto dialogu, práce, vyjednávání a zastupování volí jednodušší cestu. Odchod. Vzdor. Hrozbu. A to je právě věcí, o kterou podle mě střední a vyšší třídy jednoduše nestojí. Hledají rozumný kompromis.

Střední třídy určitě nestojí o extrémní postoj, který by vyvedl zemi z EU, nebo NATO, aniž by nabídl smysluplnou alternativu, jak pro ekonomiku, tak pro politický systém země. Tak i pro zajištění bezpečnosti státu.

Myslím, že by bylo vhodné přemýšlet v reálných kategoriích politického zápasu. Pokud tyto strany usilují o reálnou politickou moc důvěru většin, musí být schopny chápat obavy i těchto skupin. Nikoliv jen názory svých přívrženců a podporovatelů.

Dalších témat je pochopitelně obrovské množství. Daně. Česká a středoevropská verze kapitalismu jako ekonomického systému. Náš podíl a naše postavení v rámci globální obchodní výměny. Průmyslová výroba. Modernizace průmyslové a technologické základny země. Zdravotnictví. Školství. Armáda. Zemědělství. Infrastruktura. Kultura. Veřejnoprávní média.

Existuje řada rozdílných přístupů, které osvědčují a preferují střední a vyšší třídy.

Myslím, že o názorech těchto klíčových skupin by alternativa, vlastenecká scéna a především parlamentní opozice měla uvažovat. Znát detailně potřeby, obavy a preference lidí, kteří podporují polistopadové strany a hledat rozumná řešení, průsečík mezi možnostmi státu, potřebami lidí, napříč sociální stratifikací, tak aby dokázala přesvědčit nejen své příznivce, ale i střední a vyšší třídy. Že má smysl podporovat spíše alternativu, vlastence a parlamentní opozici, než trestuhodně fungující polistopadový kartel.

𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺, 𝗽𝗼𝘀𝘁𝘂𝗽 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗲, 𝘃 𝗸𝗼𝘀𝘁𝗰𝗲

Víte. Těžko mohu radit. Sám mohu jen opravdu skromně podotknout, ze své vlastní zkušenosti, že cesta k etablování k reálné politické moci, zastoupení lidí v parlamentu, úřadech, institucích podle mě vede přes dvě věci.

Jedním z nich je sdílená optika. Etika. Společný postoj. Víra v dobro. Dobré příklady. A především služba. Služba lidem.

Druhou je faktický, věcný postup. Program, strategie, komunikace.

Myslím si, že nutné dohnat náskok polistopadových stran v kvalitě, s jakou se tyto strany etablovaly ve veřejném prostoru. Jsou integrální součástí západních struktur, často jim přímo slouží a především využívají již vybudované infrastruktury, kterou dokáží ovládat ve svůj prospěch. A těžit z nich.

Ať již v získávání prostředků na svou činnost. Podporou, finanční, znalostní, mediální, kterou získávají ze všech stran. Jejich politika je nekonfliktní ve vztahu k evropské moci nebo atlantickému paktu. Na oplátku získávají uznání, podporu a ukotvenost v těchto institucích a systémech.

Je to jen zrcadlově obrácená poloha, jakou měli po 40 let před tím komunisté.

Centrála východního paktu v Moskvě poskytovala oporu komunistické moci. Komunisté měli naprostou kontrolu nad veškerým provozem státu, institucemi, soudy, armádou, policií, ekonomikou, médii i politickými orgány.

Dnes máme centrálu v Bruselu a ve Washingtonu a reálně je moc, provoz státu, instituce, soudy, policie, armáda, média a politické orgány pod faktickým vlivem polistopadové moci. A odpovídá se spíše Bruselu a Washingtonu, než vlastním občanům. I přes vládu Andreje Babiše, nebo prezidentování Miloše Zemana je fakticky neustále u moci. Fakticky je totiž moc strukturovaná a provázaná ve vzájemných relacích mezi jednotlivými aktéry a samotné vítězství ve volbách, nebo jednostranné shození neschopné vládní garnitury nic neznamená.

Skutečnou změnou by totiž bylo, kdyby převážila přízeň veřejnosti a ta sama o sobě by změnila názor a začala, podobně jako v Maďarsku a do jisté míry v Polsku podporovat pronárodní proudy a opozici.

A zároveň byla schopna navázat na pozice polistopadového kartelu, převzít je a úspěšně v nich pracovat. Ve prospěch českých občanů.

𝗣ří𝗸𝗹𝗮𝗱 𝘇 𝗱𝗲𝗺𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝗮𝗰í

Vrátím se k samotné demonstraci. Nebo k průběhu všech těch tří. Jako k příkladu.

Demonstrace přirozeně podporuji. O tom není pochyb.

Ale bohužel, průběh demonstrací poznamenala řada chaotických kroků, které podle mě vyvěrají právě z neukotvenosti protestů v politické praxi. V neznalosti.

Je to vidět na vyhlášeném cíli.

Demonstrace požadovaly odstoupení vlády.

Přijde mi, že v této věci měli organizátoři demonstrací od počátku slušně řečeno, poněkud nejasno. Vytvořili spontánní protest, s vědomím, že svého cíle, svržení vlády nemohou reálně dosáhnout.

Důvod je v tom, že by šlo o protiústavní krok. Máme regulérní volby, z nichž vítězně vzešla dnešní vláda. Co si o ní myslíme, je nepodstatné. Je to legitimní vláda a k moci se dostala legitimní cestou.

Odvolat ji může pouze prezident, za přesně ústavou stanovených podmínek.

Očekávat od prezidenta, že poruší ústavu a odvolá vládu na základě petice z demonstrací je nesmyslný krok. Zeman v odpovědi J. Havlovi v Děčíně správně a smířlivě odpověděl. „Kdybych byl diktátor, tak bych to udělal. Ale jsem demokraticky zvolený prezident. Ani nevíte, jakou bych někdy měl chuť udělat to, co mi navrhujete. Ale porušil bych zákon. V právním státě se musí zákon dodržovat,“ reagujíc na Havlův dotaz.

Tohle je prostě problém. Pokud chcete vzdorovat účinně moci, musíte být schopni pochopit, jak vlastně stát, právo, instituce fungují. Provádět jednotlivé kroky v legitimním rámci. Mít je dopředu detailně promyšlené. A poté mít správnou strategii, jakým způsobem dosáhnout požadovaného výsledku.

Chaos, který provázel organizaci demonstrací, hádky mezi organizátory, o peníze, o značku, konflikty, které nakonec skončily interní debatou, kdo z aktérů je nastrčený agent BIS znechutily velkou řadu lidí. A především, měly potenciál poškodit kredit demonstrací. Ale i samotné vlastenecké, či alternativní scény. Je to velké nebezpečí, které nahrává protistraně. A především odrazuje lidi, kteří by za jiných okolností demonstrace podpořili veřejně.

Myslím, že Ivan David správně a dopředu odhadl, proč s Vrábelovými demonstracemi odmítl mít za SPD cokoliv společného.

Přesto tyhle demonstrace ukázaly, že existuje cesta. Kdy jednotliví politici jsou schopni stát vedle sebe, navzájem se respektovat, poskytnout prostor pro vyjádření stran, připravit si úderné projevy a vyjádřit názor demonstrujících. Za to patří panu Vrábelovi přirozeně poklona a dík. Ukázal, že to jde.

𝗝𝗮𝗸 𝗱á𝗹

Alternativní, vlastenecká i parlamentní opozice může dosáhnout prosazení svých představ v budoucnu pouze způsobem, kdy nabídne odpovídající paritu v zastoupení v parlamentu na základě výsledků voleb.

To je základní věc. Na volby a situaci po volbách se nelze připravovat tři měsíce před volbami.

Musí jít o koncentrovaný proces kroků, kterým se strany pro dalších parlamentní volby připraví k reálnému převzetí moci.

Myslím si, že nazrál čas na to, aby opoziční strany a tím myslím všechny opoziční strany, parlamentní i mimoparlamentní, začaly vést společný dialog.

Přesně totiž tohle udělala, pod hrozbou, že Andrej Babiš a ANO převálcuje volby, včerejší opozice a dnešní vláda. Andrej Babiš sice vyhrál volby. Ale skončil v opozici. Jeho političtí konkurenti se dokázali spojit a ve své strašidelné sestavě získat politickou moc. Následky vidíme.

Opozice se musí naučit spolu jednat a vzájemně se podporovat. Jinou cestu nevidím.

Myslím si, že opoziční parlamentní strany, ANO a SPD by měly oslovit mimoparlamentní opozici. Vlastenecké a alternativní názorové proudy. Nabídnout jim spoluúčast a spolupráci na vzniku obrodného pronárodního programu a pokusit se sjednotit opozici. Myslím si také, že by SPD i ANO, jako zástupci opozice v parlamentu měly nabídnout vybraným, schopným zkušeným politikům, jak na republikové, tak na krajské či místní úrovni, kteří dosud pracují pro některou z dnešních vládních stran možnost připojit se k opozici. S možností využití jejich profesionálních zkušeností. Nevěřím totiž, že uvnitř dnešních vládních stran jsou lidé spokojeni s tím, co předvádí Fiala, Pekarová, Rakušan a další.

Myslím si také, že opozice bude muset vytvořit to, co jí chybí. Nástroje veřejné podpory. Funkční média, která říkají pravdu. Zastoupení v domácích i mezinárodních institucích. Tak, aby nepřiznaný monopol na výklad dění v České republice nedržel v rukou politický a mediální kartel dnešní vlády.

A je možné a vhodné jít ještě dál. Vytvářet spolky. Veřejné a dobročinné instituce, pomáhající členům stran opozice s jejich problémy, v podpoře pospolitosti, vzájemnosti, sdílení. Kultury. Sportu. Umění.

Je možné, že vláda padne dříve. Nebylo by divu.

Ale stále platí, že opozice má mít připravený vlastní plán, jak získat legitimní cestou moc. A především, jaké kroky bude realizovat poté, co sestaví vládu.

Volby by měly být ve skutečnosti jen potvrzením souhlasu veřejnosti s připraveným, smysluplným a funkčním plánem, jak se má dál vyvíjet tento stát.

Nikoliv to, co se děje už od revoluce. Kdy každá nová vláda přichází k moci prakticky nepřipravena.

My si zatím neumíme vládnout sami. Politické programy jsou snůškou marketingových frází.

Vládní sliby se rozplynou do tří měsíců od převzetí vlády. O volebních preferencích nerozhodují promyšlené a funkční programy politických stran, s nimiž by souhlasily většiny, ale skandály, mediální eventy a všemožné politické útoky, které jsme převzali spolu se západní praxí. Vyhrávají mediální strategie, spin doktoři, lobbisté, média a masívní propaganda.

Tohle nemá nic společného s budováním státu. Tohle je „západ“, na který směřujeme.

Myslím, že je čas to definitivně změnit.

Protože jinak budeme hulákat na demonstracích do nekonečna.

sdíletj na

4.4 13 hlasy
Ohodnotit příspěvek
92 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Aleš
12. 11. 2022 13:22
Ohodnotit příspěvek :
     

Jak probudit lidi, co mají místo mozku z blbosti kostku vytvořenou Českou televizi, Seznam.cz,
HN, Idnes ? To je na zázrak.

Pavel K
12. 11. 2022 13:45
Odpovědět  Aleš

Ne neprobouzet, ať chrápou o to bude horší probuzení a potřebují to jako koza drbání.

Boomer
12. 11. 2022 16:18
Odpovědět  Pavel K

.. no, asi vás zklamu, ale s nějakým probuzením já osobně už nepočítám, náš protivník totiž dokáže brát poučení z chyb vlastních i našich. Proto je stále o několik kroků před námi. Elity mají tu výhodu, že se dokáží bez jakýchkoli skrupulí spojovat v případě potřeby s kýmkoli, kdo jim může být v realizaci jejich cíle nápomocný, po jeho dosažení si zase jdou svojí cestou bez toho, aby si nějak zvláště škodily navzájem. Účelová spojenectví..

Pavel K
12. 11. 2022 17:42
Odpovědět  Boomer

Že tohle musím číst zrovna od vás, který by měl mít natlučeno v lebeni, dokud dýchám tak nic nezdávám. Myslete trochu politicky. 🤣🤣🤣🙋‍♂️

Boomer
13. 11. 2022 08:43
Odpovědět  Pavel K

..ale já jsem nerezignoval, jenom mě život naučil bojovat sám za sebe, daleko od hlučícího stáda, má to jednu výhodu.. sám určuji čas, místo a způsob boje, nikomu se nezpovídám, kompromisy dělám jen sám se sebou..

Když průzkumník navlékne maskovací plášť a pevně zaváže všechny šňůrky.. vzdaluje se od všeho světského shonu. Nepatří již svým velitelům ani svým vzpomínkám…zříká se všeho lidského, staví se mimo zákon a od této chvíle spoléhá jen sám na sebe.. © Kazakevič

Pavel z Moravy
13. 11. 2022 09:33
Odpovědět  Boomer

Docela vás chápu, když má již člověk něco za sebou, vnímá to jinak, obzvláště když ty zkušenosti ze života ukazují, že není moc velká šance a možnost jak ten lid probudit. Většinou se člověk zklame, protože ti druzí, kterým věřil ho podrazí. Tak to ale asi máme my všichni, kteří se pokoušíme něco s kolektivním vědomím dělat. Měl jsem to v životě podobné, většinou šlo o boj proti zvůli a nakonec stejně člověk končí sám, horší, že často ještě napadán těmi se kterými původně něco začínal. Ale vzhledem k tomu, že člověk, kterého obdivuji, tedy zesnulý Fidel Castro pronesl, že dokud bude žít, bude bojovat za ideje a lepší svět, zkouším to také. Když to zabalíme my, vyhráli na plné čáře. Třeba to vůbec nemá smysl, protože jak to tak vypadá, vše se opakuje a jde po spirále, ale jak říkám synovi, když to vaše generace vzdá, bude mít to, co si zaslouží. Bohužel, oni to vzdávají, v tom jim nepomůžeme, ale my si můžeme říci, že pokud bojujeme, tak za sebe a určitě se nám bude lépe odcházet a to s pocitem, že jsme to nevzdali. Já se jinak také nikomu nezpovídám, snažím se být hlavně důstojný, abych neztratil tvář.

Boomer
13. 11. 2022 10:22
Odpovědět  Pavel z Moravy

.. mám zkušenosti podobné, zkusil jsem si to v devadesátkách, začátek byl slibný ..ale potom se do toho natlačili šmejdi a udělali si z dobré věci pro lidi dobrý byznys pro sebe. Nejhorší na celé věci bylo, že jim idioti určení k odrbání ještě aktivně pomáhali, naskákali na plnou hubu slibů mimo realitu. A proto nemám rád, když někdo halasně kecá o tom, co se má udělat a jaksi se nehodlá bavit o tom, jak se to bude dělat..

„Žádný plán nepřežije první setkání s nepřítelem, přesto je důležité plánovat. Bez plánování si o neúspěch přímo říkáte.“ © Moltke

Pavel K
13. 11. 2022 10:57
Odpovědět  Boomer

Jsem téhož názoru, ale za 43 let jsem to ženu nenaučil. Asi jinak to nevidím, když mě chce vytočit když něco řešíme, co já bych rád plánoval, tak mě odpoví, že to hodlá řešit až to přijde, nastane atd. By mě v tu chvíli jeblo. Musíme si taky zvykat, že lidi jsou různí a různé koníčky maj. 😋😲🤦‍♂️

Boomer
13. 11. 2022 13:57
Odpovědět  Pavel K

.. muži a ženy jsou odlišní fyzicky a kupodivu také psychicky.. a tak je to spravne a tak to ma byt!!
No představte si, že budete žít s ženskou, která bude psychicky chlap.. dyť byste se jednoho dne zabili!

Pavel K
13. 11. 2022 14:35
Odpovědět  Boomer

Ba právě a tak to byt, tak je to správný, ale trochu logiky a orientačního vidění by neškodilo. 🤣🤣🤣

Gene
13. 11. 2022 14:36
Odpovědět  Boomer

Spis by clovek zabil tu, ktera ma mysleni baby.

jiří
13. 11. 2022 19:19
Odpovědět  Pavel K

comment image

Pavel K
13. 11. 2022 10:51
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pavle jen krátce, přesně jak píšeš nejsme tu sami ať se nám to líbí nebo ne, jsme společnost, která musí mít ale pravidla. Nevím ale tohle co tu je je idividualismus, každý se stará hlavně o sebe a druhý ať si trhne. Je to vidět na každém kroku. Hamty hamty ať mám víc než tamty. 🙋‍♂️

Pavel K
13. 11. 2022 10:42
Odpovědět  Boomer

Tak já se bavím o kollektivu ovčanstva, to co jste mi napsal tak to už znám. Také jsem na vojně byl a koneckonců toto jsou pravidla v každém americkém akčním filmu. Když už se o tom zmiňuji, tak snad nejvíce se mi líbila práce Jamse Borna, teď přesně nevím ale mělo to pokračování celkem asi tři filmy. Ten uměl. Nechytejte mě ale hned za slovo, vím je to film. Ještě se vrátím té neprobuzené většině, pořád to mají ještě čím zamáznout, ale od NR už jich bude spousta co na to mít nebudou. Spousta lidí žije od výplaty k výplatě. 🙋‍♂️

Rapa
12. 11. 2022 19:50
Odpovědět  Boomer

Na probuzení stačí zima a nemít co žrát.K tomu nás ale vede fialová vláda celkem ok.Víra ovcí v satana demokracii jde do sraček a víra ve Fialu a v EU je jen pro pitomce neschopné sebevzdělavání. Naštěstí pitomců dočasně ubylo,ale jeden se objevil,viděl jsem dnes nakupující blbku v peny marketu v Příboře na novojičínsku v masce-roušce.Blbost pomazaná kreténstvím tam nakupovala..

Jarmila
13. 11. 2022 08:07
Odpovědět  Rapa

No a to je právě ta demokracie. Možná se paní necítí nejlíp, nikoho, kdo by jí nakoupil nemá, tak si vzala roušku aby neroznášela bacily. Aby bylo jasno, se stavem, který v naší zemi nastal nesouhlasím, ale tolerance, slušnost, ohleduplnost se mezi námi “demokraticky” vytratila.

Pavel z Moravy
13. 11. 2022 09:48
Odpovědět  Jarmila

Z druhé strany, kdyby ten strach do lidí nenahustili, tak by je ani nenapadlo nosit nějaké roušky. A že lze lidi dokonale zmanipulovat, na to mají západní globalističtí plutokraté vycvičené týmy. Vnucují lidem a dětem 150 pohlaví, umělou stravu, jakési ID identity, uhlíkové stopy a další zhovadilosti. Myslíte, že by prostý lid někdy sám od sebe na toto přišel? Ne, vládnoucí promile dacanů si je potřebuje podrobit a ta rouška je pro tyto dacany také jenom známkou poroby. I když já to těm lidem nevyčítám, je to jejich právo a každý nechť si to rozhodne sám, ale ať zásadně nevnucují ti grázlové většině svoje úchylky. Včera jsem někde četl projev španělského europoslance, který se proti všem zhovadilostem v europarlamentu tvrdě vyslovil. Asi nějak tak- nevnucujte nám vaši jedinou pravdu.

Jarmila
13. 11. 2022 12:38
Odpovědět  Pavel z Moravy

Nikomu svou “jedinou” pravdu nevnucuji, ale z vlastní letité předkovidové doby mám zkušenost, že zaměstnanec s rýmou v kolektivu nosil roušku a nikdo to od něj nechytil. Taky může být čekatel na operační zákrok a víme jak dlouho to dnes trvá, než se dostanete na řadu. Dál to nemíním rozebírat, paní k tomu mít různé důvody. Dřív nebyla rouška symbolem totality, dnes vidíme a hledáme problémy i tam kde nejsou. A polemizovat tady s někým, kdo vám podsouvá, že někomu něco vnucuji, je ztráta času.

Pavel z Moravy
13. 11. 2022 17:03
Odpovědět  Jarmila

Špatně jste pochopila kontext. Nejde tu o roušku, já hovořím o tom, že plutokratický globál chce vnucovat veškeré zhovadilosti obecnému lidu a tím ho zotročit. Připravují totální zotročení národů poněvadž zde ve společnosti již nefunguje pud sebezáchovy. Nebo si snad myslíte, že umělé žrádlo, protože slušně to říci nelze, 150 pohlaví a výuka dětí v tomto duchu a všechny další hnusárny tuto společnost obohatí? Já jsem pouze řekl, že ty roušky byl test vládnoucích neoliberálů jak si otestovat poslušnost otroků. Všichni jsme viděli jak policie zakročila v Uherském Hradišti proti staré paní bez roušky, hůře jak proti zločinci, který vyhrožuje zabitím. Takže mi nemluvte o tom, jaký symbol pro ně ta rouška
je. Ale jestli lidé cítí potřebu je nosit, prosím, je to jejich věc. Většinou ale postačí homeopatické Oscilococcinum a propolis. To ale pouze na okraj. Nikomu ale víru v roušky neberu, to mne tedy špatně znáte.

Pavel K
13. 11. 2022 11:08
Odpovědět  Jarmila

Tak máte pravdu ale já starý šťoural bych si to šel ověřit (ten přírodní úkaz) mám rád jasno a paní bych se šel zeptat. Proč? Protože někteří jsou fakt tak zblbnutý jak píše RAPA. Já bych vaší teorii řešil vysláním pověřené osoby na nákup, když nikoho nemám použiji službu třeba ROHLÍK, nebo jiné. Ono když je někomu nedobře, tak je upoután na lůžku. Bavíme se samozřejmě o respiračních, infekčních onemocnění. Když má někdo zlomenou nohu, tak není třeba chránit ústa. ALE!! Jestli má někdo panickou hrůzu, že se od lidí nakazí, tak si to může jít rovnou hodit, protože lidi jsou všude. No a inhalovat výpary z ůst je snad ještě horší než tu roušku nemít.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
13. 11. 2022 11:28
Odpovědět  Pavel K

Včera jsem četl zajímavý článek:
https://en-volve.com/2022/11/10/scientists-make-shocking-discovery-those-face-masks-are-causing-cancer/

  • V rouškách jsou nano-vlákna z TiO2, která při vdechnutí způsobují rakovinu – to se projeví teprve postupně…
  • Roušky významně zhoršují úmrtnost na Covid, protože vdechujete viry, které byste měl vydechovat, pronikají pak hluboko do plic… Porovnávali v USA v Kansasu různé okresy, které nařídily nebo nenařídily nošení roušek, ty s rouškami měly vyšší úmrtnost…
  • Zejména děti to poškozuje, i biologicky a zejména psychicky… Co už se v článku nepíše ale psalo se to předtím, malé děti se potřebují učit vnímat výrazy obličeje dospělých, aby získaly empatii… S rodiči v rouškách z těch dětí vyrostou bio-roboti bez citů…

Nejen že ty roušky nijak nebrání šíření Covidu, ale významně to zhoršují…

A také to ukazuje, že když je nějaká nová situace, třeba Pandemie, tak se nesmí všechny státy chovat stejně podle nějaké šablony, třeba od Oligarchů z WHO, protože když je něco špatně, tak se porovnáním rozdílných přístupů zjistí, který je špatný a který lepší… Když dělají stejnou chybu všichni, nezjistí se, jak to dělat lépe…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
13. 11. 2022 11:36
Odpovědět  P.A.Semi

A také je pod rouškou vysoká koncentrace CO2, což pak způsobuje, že ti lidé moc nemyslí a jsou utlumení… Proč se ve školách musí větrat?
V atmosféře je cca 410 ppm CO2, hygienické limity ve školách jsou cca 1000, dinosauři měli 1700, 2000-5000 je považováno za dost škodlivé…
Pod rouškou jsem ale viděl naměřeno přes 9000 ppm CO2, když do toho člověk chvíli mluví… Byla studie v Německu, kde naměřili ještě víc, zejména u dětí…

Někdo to v ČT zkoušel zpochybňovat naivní teorií a nijak nepodloženým názorem, že CO2 je malá molekula a rouškou prochází… Tihle vládní “odborníci” mívají různé “názory”, ale málokdo z nich se obtěžoval si to skutečně vědecky změřit…

A ovšem měřák atmosférické koncentrace CO2 se zřejmě nedá jen-tak sehnat, amatér si to těžko ověří, když na to nemá přístroje… Ale viz, jak jsou lidé pod rouškou zadýchaní, když mají provádět nějakou fyzickou aktivitu – nemají kyslík, jsou přiotrávení vysokou koncentrací CO2…

πα½

Pavel z Moravy
13. 11. 2022 12:15
Odpovědět  P.A.Semi

Vím Semi, že jste říkal, že jste křesťan. Tak vy opravdu jste, ale moc vás bohužel není. Ono to je vždy o tom, že člověk musí mít to dobré ve svém srdci, ať je křesťan nebo ne. V dnešním světě to většina pouze předstírá. Proto každý rozumný člověk jakéhokoliv vyznání nebo ateista s lidským přístupem k druhým si zaslouží uznání druhých. Potom bychom možná mohli napravit tento v současnosti degenerující svět.

Pavel K
13. 11. 2022 15:09
Odpovědět  P.A.Semi

Hezky napsané a máte samozřejmě pravdu. Však paní Soňička Peková nám už toho řekla mnoho. Je to pár týdnů co jsem na to jůtube viděl video přednášku o správném dýchání. Možná to mám uloženo. Pán tam říkal hodně věcí, že jsem měl hlavu jak pátrací balon. Jen obecně, on tam říkal, že i když je saturace dobrá, tak to neznamená, že je tělo dostatečně okysličeno atd atd. Já to tuna těžko vypíšu, ale asi spousta lidí špatně dýchá a vydechuje a teď právě!! Pán se zmínil o CO2 ale ještě o něčem jiným že vydechujeme a to si nepamatuji. Proto se cítíme unaveni atd.
Když už je toto téma ví někdo o Spánkové apnoe léčené maskou přetlakem. Zajímá mě jestli to není spíš škodlivé, než aby to člověku pomohlo. Děkuji za reakci. P.K.👍🌹🙋‍♂️

Rapa
12. 11. 2022 19:20
Odpovědět  Pavel K

Pavle,řekl jste to stručně a jasně.Souhlas. Vše ostatní je jen blablabla šunt.

Rapa
12. 11. 2022 21:32
Odpovědět  Aleš

Probudit se znamená myslet,učit se,používat vlastní rozum společně se svědomím.Ty svině proklaté z fialovy vlády a tlupa ovcí čumilů do blba probudí jen utrpení,zima,hlad,stradáníi, katastrofy,které si ale sami,paradoxně vytvářejí.,,Hodně povolaných,ale málo vyvolených”.

Eva
13. 11. 2022 01:32
Odpovědět  Aleš

Ano, zazrak.Vzdyt Buh je zivy!

Administrátor
P.A.Semi
13. 11. 2022 03:32
Odpovědět  Eva

Máte Pravdu…

Jenže některé zázraky jsou příliš velké na to, aby to lidé pochopili…

Jako třeba toto:
https://pi-alpha.org/ZI (česky)
nebo
https://pi-alpha.org/Smiley (anglicky)

πα½

jiří
13. 11. 2022 19:13
Odpovědět  Aleš

comment image

Autor
12. 11. 2022 13:36
Ohodnotit příspěvek :
     

Dá se s tím souhlasit téměř bez vyjímek. Pak že u nás nejsou poctiví lidé, vlastenci. Mnozí komentátoři by si měli vzít příklad.
A zvláště sedí to o čem tady čas od času napíši, že totiž to co “je nahoře” podporuje i mlčením je právě střední třída. Samozřejmě že nechápe, že v roce 2008 za krize prakticky její příslušníci přišli o značnou část majetku, že dnes v souvislosti s covidem, tou válkou, enrgetickou krizí jsou hlavním cílem právě oni. Ti chudí, zůstanou chudými a jejich situace se nezlepší takto nikdy. A přřitom zlepšení situace chudých znamená i pozitivní změny pro ty “ve středu”. Každý může o všechno přijít a “středovrstevníci” o to přijdou v každém případě. Jsou do budoucna nepotřební, protože vzniká jiná tzv. “střední vrstva”, která bude aktivně podporovat to, co se snaží “západ” rozjet. A ostatně i právě dnes přichází spousta z nich o vše, především díky cenám energií.
Rozdělením Československa vzniklo sice mnoho míst pro “vrcholnou politiku”, ale celkově se nezměnil skutečný počet příslušníků střední vrstvy. Naopak spíše poklesl. Největším paradoxem totiž je, že tihle “středovci” se mezi tu vrstvu většinou počítají sami, bez ohledu na výši majetku, což bývá jako jeden z ukazatelů příslušnosti.
Bohužel, nejvíce dají na “vládní média”. Netuší, že skuteční majitelé jsou soukromníci a ti hájí jenom svoje vlastní zájmy. Proto nevěřím, že se podaří opozici proniknout jen tak do médií. Musí se hledat jiná cesta.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
13. 11. 2022 11:48
Odpovědět  Peter

Chlupatí hnědí Afričané…
Is Gorilla Human?

Viz gorilí génius Koko v Californii, s IQ 70-90 byla inteligentnější, než polovina Etiopanů… Jenže jeden génius nic nedokazuje o celku…

πα½

Pijack
12. 11. 2022 14:22
Ohodnotit příspěvek :
     

Osvícený politik obchoduje se všemi zeměmi. Blbec politik vymýšlí sankce.
Politik, který zvyšuje daně neumí hospodařit a nerozumí ekonomickým zákonům.
Politik blbec se schová pod ochranu cizí velmoci, NATO nebo EU, protože neumí odpovídat za vlastní nekompetentnost, odvahu a nevzdělanost.
Vůbec mi nevadí, že mě vládní a mediální mašinerie nálepkuje, protože fandím Rusku i Číně. Je to tak, proč se mám tomu vyhýbat a stydět se za to? Fandím každému režimu, který dělá pro vlastní národ smysluplné procesy. Nefandím nenažraným lhářům, vrahům a politickým kartelům.

sergej
12. 11. 2022 14:57
Odpovědět  Pijack

A s “kchárlateli se probudí ve zlém snu. Koller povídal že když jeho nadřízený dělal velvyslance na ukr Remek tak tam ujrajinsky mluvili 2% lidí? Dnes je tam ruština zakázaná.

sergej
12. 11. 2022 15:01
Odpovědět  sergej

Vlajkové školastické působení?

oldoo
12. 11. 2022 15:58
Odpovědět  Pijack

Co když jsou ty daně nižší,než je nutná potřeba?Víš na co jsou daně?

Boomer
12. 11. 2022 16:25
Odpovědět  oldoo

..spravedlivá smlouva mezi státem a daňovým poplatníkem by měla jasně stanovit, na co jsou daně a odvody určeny, co za ně jedinec a celá společnost/společenství jedinců obdrží.

Rapa
12. 11. 2022 20:37
Odpovědět  Boomer

Ale dnes jsou daně určeny ne pro řízení státu a občanů a pro rozvoj. Dnes daně jsou určeny pro blaho lumpů a bezmozků,kořistnickou chuntu odpadlíků společnosti v zastopení satanských sekt ODS,TOP,KDU,STAN,Pirátů, především.Pro sodomu a gomoru.

Pijack
12. 11. 2022 18:52
Odpovědět  oldoo

Vím přesně k čemu slouží daně, resp. mají sloužit… i když to většině lidem uniká a jak správně komentuje Boomer – mělo by to být jasně formulované tak, aby se na daních neživila tlupa lemplů a parazitů. Daně nejsou totiž základem příjmu těm druhým. O financích mě nepoučuj.

Rapa
12. 11. 2022 20:47
Odpovědět  Pijack

Tak. Daně jsou dnes jenom podvod,odírání,podpora zchujeným nenažrancům ve fialové destrukční vládě.Předtím pro megazloděje kalouska a celou tlupu polistpadových zlodějů.

me2d44
13. 11. 2022 09:35
Odpovědět  Rapa

Tak mám jen pocit, že Pijack neviděl a nezná pohádku “Tajemství staré bambitky” – tam je to krásně ukázáno (a nejlepší je ten závěr). Film z roku 2011 – dohledatelný na ulož.to – stojí to za to (poučení najde člověk i v pohádkách, nemusí sledovat jen shity z Holého údu). Ve středověku vladařům stačil “desátek” – zbytek zůstal lidu. Dneska si (j)elita nárokují přes 20%+pojištění zdravotní, důchodové a na nákupech “spotřební daň” (+DPH). A prachy mizí v černé díře.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel K
13. 11. 2022 11:16
Odpovědět  me2d44

Ta zatracená černá díra ale schramstne peněz. 😋😲🤣🙋‍♂️

Rapa
12. 11. 2022 20:27
Odpovědět  oldoo

Daně ? !! Nástroj chazarských výpalníků,vrahů a zlodějů v pokračujícím scénáři dodnes.

Pavel z Moravy
12. 11. 2022 15:59
Odpovědět  Pijack

Jsem téhož názoru, fandím těm, kdo se stará o svůj vlastní národ. Jinak by to bylo jako kdybych se staral o rodinu svého souseda a na vlastní kašlal. A všechny popřevratové vlády na určité výjimky se samozřejmě staraly převážně o zisky nadnárodních korporací a vlastní národ jim byl ukradený. Tady tento sbor co tam je dnes raději ani nekomentuji, ti už nemají s našim národem nic společného, jedině znak servility vůči svým páníčkům.

Rapa
12. 11. 2022 21:03
Odpovědět  Pavel z Moravy

Nenažranci,hyeny od anglie a usa vytvořili nadnárodní společnosti,ty svině nenažrané,fašistické,bestie nelidské.To oni nyní chtějí jednu vládu naZemi,vládu koncentrák,přes oligarchy siony,jejich černé mágy a vyznavače satanismu.

Rapa
12. 11. 2022 20:18
Odpovědět  Pijack

Politiky kretény známe,je jich dost,těch parazitů společnosti i u nás.Ale pro koho pracují? Pro satanisty. Pro multimilionáře,oligarchy,nadnárodní oligarchii,bohužel zase řízenou židozednáři.Zednáři a sionem a jejich skrytými bestiemi ssajicími lidskou energii( nyní z umírajících na ukrajině nejvíce,mlaskají a žerou,ty svině proklaté) Židozednáři jsou jejich nejlepší nástroj řízení.Vypudit satana znamená vypudit nadnárodní spoečnosti,oligarchii nadnárodních bestií toužící po jediné moci,světovládě.

Frankie
12. 11. 2022 14:42
Ohodnotit příspěvek :
     

Dokud nebude většinová společnost rýt rypáky v zemi, tak se neprobudí.

Gene
12. 11. 2022 14:58
Odpovědět  Frankie

Elita to nedopusti. Oberou vas o vse a pak vam prostrednictvim statu daji nejaky ten zakladni prijem a sdilene bydleni. Vetsina ovci bude spokojena.

katango
13. 11. 2022 10:03
Odpovědět  Gene

To nevím. V ČR je nejžádanější vlastnické bydlení, skoro každý touží po vlastním domě či bytě. Nejsem si úplně jista, že se spokojí se sdíleným bydlením. Jistě do něj lze lidi zahnat tím, že jim nic jiného nezbude. Ale spokojeni nebudou.

sergej
12. 11. 2022 14:47
Ohodnotit příspěvek :
     

To nepůjde mají vyřezané mozky “žiletkami – grafenem dle jakéhosi chemika.

oldoo
12. 11. 2022 15:45
Ohodnotit příspěvek :
     

” Cílem našich vládních představitelů by mělo být okamžité ukončení tohoto konfliktu a maximální snaha o zprostředkování dialogu a zastavení bojů”
To je naprosté nepochopení situace.My jsme vstoupili do NATO I KDYŽ JSME VĚDĚLI,ŽE ZÁPAD SLÍBIL SOVĚTŮM,ŽE SE NEROZŠÍŘÍ,my jsme minimálně dvacet let snad nejagresivnější protiruskou zemí,my jsme léta na čele zemí které straší ruským nebezpečím,my jsme nechali sprostého idiota oslavovat vlasovce a banderovce,naše média mlčela o upalování Rusů v Oděse a osmiletém ostřelování Donbasu,o potlačování ruštiny,masový nástup fašizmu i při výchově dětí zpochybňují ti protiruští parchanti dodnes.Představitelé těch,kdo dnes vládnou odstraňují sochy Rusů a blábolí o jakýchsi agentech ve Vrběticích.
My jsme tu válku vyprovokovali a dnes bychom ji měli zastavovat?Co to ten člověk blábolí?
Co by dělali američané,kdyby mexiko vstoupilo do agresivního vojenského paktu s Ruskem a vybudovalo základnu poblíž hranic s Texasem tak,jako američané v Očakovu?

Pavel z Moravy
12. 11. 2022 15:46
Ohodnotit příspěvek :
     

Asi je David Martínek chytrý kluk, ale pokud střední a vyšší třída preferuje tyto škůdce zemské, protože běžné oslovení vláda je urážkou tohoto slova vůči lidu, tak co tak, aby si na sebe dělali sami. Jestli nepotřebují ty obyčejné mouly, kteří na ně dřou, tak mohou pracovat sami. Však chudina se již nějak protluče. Třeba si zase založí svoji Besedu. Jestli jim nejde o samostatnost země, vlastní historii, kulturu a jazyk, tak proč si říkají Češi nebo Moravané. Proč si třeba neříkají Bruselané a nevezmou si jejich občanství. A když nechtějí vypadnout z něčeho co nás evidentně dusí a ničí, tak proč nepracují přímo v zahraničních firmách a hrají tuto farizejskou hru jak rozvíjí náš průmysl. Když jim kdysi vadila Moskva, proč jim nyní nevadí Brusel? Vím čím to je, tehdy se nemohli nabačovat, dnes už je to v pohodě. Zisky mají takové, že mají své rody zabezpečené na několik generací dopředu. Klidně mne mohou nazvat závistníkem, já jim na to se.ru, ale vždy budu tvrdit, že tito lidé vidí pouze svoje zisky a svůj mamon a národ a příslušnost k vlasti je jim úplně ukradená. Ono to vlastně nějak tak Martínek řekl. A to, že hlavní proud desinformuje jak to jde je vůbec zbytečné mluvit. Že, beze změny systému z tohoto bahna není cesta ven je jasné. Jestli ji ale většina nechce, je zbytečné to rozebírat a žijme jak to jde až do našeho pádu. Volby jsou potom dle mne úplně zbytečnou fraškou.

Gales
12. 11. 2022 16:56
Odpovědět  Pavel z Moravy

Střední a vyšší třída jsou šmejdi kteří myslí jen na svůj vlastní prospěch.Jako že by se měl proletář spoléhat na ně? To ani náhodou.A na ,,inteligenty” jako je Fiala už vůbec ne.Proletář by na ně,při svém boji o místo na slunci,neměl spoléhat.Voni už se přidají časem sami.

Gene
12. 11. 2022 17:08
Odpovědět  Gales

A to proletari nejsou ta stredni trida?

sergej
12. 11. 2022 17:15
Odpovědět  Gene

Nóbles to už kdysi řekl že tu není střední třída a že by jsem milión lidí z izraele pozval, na váš učet jako dnes pijlátkin.

Administrátor
P.A.Semi
12. 11. 2022 17:26
Odpovědět  Gene

Proletáři jsou zaměstnanci, žijící jenom ze mzdy:
https://en.wikipedia.org/wiki/Proletariat
Proletariát pracuje a živí se z výplaty do výplaty a nikam tu společnost v zásadě neposouvají… Nebo tedy společnost je nesena na jejich zádech, ale oni se sami nerozhodnou, aby šla někam jinam…

Střední třída jsou drobní podnikatelé…
Někteří z nich táhnou rozvoj společnosti, kulturní i vědecký i ekonomický…

Revoluce proti šlechtě vedli zástupci buržoazie, protože zaměstnanec maká a nemá čas ani energii na to, aby se vzepřel, a když to zkusí, tak ho vyhodí z práce a má smůlu… Protože když chcete rozbíjet špatný Systém, tak na něm nesmíte být alespoň z krátkodobého hlediska závislí…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Gene
12. 11. 2022 19:28
Odpovědět  P.A.Semi

Pane Semi, spousta proletaru ma ivestovany penize v ruznych firmach, to znamena ze jsou castecni investori. Napriklad tam kde delam, firma povinne plati zamestnamcum investice, myslim ze to dela $4 na hodinu, zmestnanec si muze vybrat kde je chce investovat. Neni to duchod, muze je kdykoli vybrat. Nezijeme uz ve dvacatem stoleti. Proletaru podle vase definice uz je malo.

Autor
12. 11. 2022 22:43
Odpovědět  Gene

Málokdo nemá aspoň pár korun (doslova) v peněžence. Pokud jde o ty investice, pak je to volovina, protože je lze kdykoliv a zvláště za krize, jako dnes, prostě “spálit”. Což se periodicky děje v USA, Anglii, prostě po celém světě a zvláště v “naší civilizaci”. V nejlepším případě se “jen” podstatně sníží hodnota takto “uchovávaných” financí.Proletář v klasickém smyslu je nedostatkové zboží, teda u nás, ale jen ze tří příčin. Tou první je to, že velice mnoho rodin získalo restituce, prodali svoje majetky a tím mají určitý kapitál.
¨Druhým faktorem je to, že až dosud (!!) jsme více méně žili na úkor levných energií z Ruska. Tím se částečně kompenzovalo to, že jsou u nás nižší mzdy, ceny potravin zůstaly přes drahotu na přijatelné úrovni v rámci rodinného rozpočtu. Třetí je stále častá podpora mladých jejich rodiči. Bez toho by u nás bylo mnohem více žijících chudě. A mladí by čekali až na dědictví jako jinde v “naší civilizaci”.

Gene
12. 11. 2022 23:19
Odpovědět  Peter

Peter, co se tyce investic, nekdy vyjdou, nekdy ne. Osobne jsem proti nim, ve smyslu jak jsou nastaveny. Proletari se ve velke vetsine vytratili, proto se vytratily i levicove strany, ktere mely programy se zamerenim na ne. Proto nesouhlasim s Galem. Treba v Kanade se postavila na odpor proti vlade, prave stredni a vyssi trida, ta je totiz ohrozena nejvic, zatim co ti proletari makali jak srouby.
S tim druhym faktorem mate pravdu, ovsem netyka se to jen Cech, ale i zapadniho sveta, levne energii odzvonilo a tim i nynejsi cene vseho.

Autor
13. 11. 2022 07:41
Odpovědět  Gene

Myslím, že uniká podstata. Nikde totiž není žádná vize. A vracet všechno tam, kde to bylo?
Když probíhalo národní obrození, česká střední vrstva si na vlastence jen hrála, jakmile ale šlo o jejich majetky šlo všechno stranou. Ostatně skvěle o tom psal Vladimír Neff. A bylo to jako seriál.
Proletáři, to jste nepochopil, co jsem měl na mysli. Klasika není, ale copak nejsou chudí lidé? Ti ve své většině pracují. A ten kdo pracuje, měl by se mít dobře. A kdo pracuje celý život, musí být zajištěn nejen na důchod, ale i v jiných případech. Střední vrstva tohle odmítá prakticky celá. Myslí si, že oni jsou ti praví, co vše ví.
Vemte si vlky. Jsou popisováni jako krutá zvířata. Ale ti se ve smečce starají o svá mláďata, ochraňují i ty starší, ne tak “výkonné” a “užitečné”. Mají skvělou organizaci. A nedělají to ani tak z “lidumilnosti”, ale smečka (u nás stát) je tak silná, kolik má členů, kteří žijí pro ni. Opice mají tendenci vytvářet kasty – oblíbenci – odvrženci. Ale pokud je někdo členem opičí tlupy, v nebezpečí se za něj postaví i kdyby to byl otloukánek. O slonech to zná snad každý, jak se chovají.
Máme snad být horší než ta zvířata?

sergej
13. 11. 2022 09:38
Odpovědět  Peter

Ne-vychovaní takoví být musí, jinak by neabsolvovali. Nevnímáte institucionální a průmyslový rasismus? Pokud to potřebuje po lopatě tak už se některým otvírají oči z multiprofesora. :.-))) Z mňoukala skořápkáře neviditelných rukou trhu to taky mnohým trvalo. A vyhulují to stejně tady s lidmi jako s dosazeným polpotem cia. Ale kltdně sněte dál.

sergej
13. 11. 2022 09:44
Odpovědět  sergej

Aspeni, amerika first- především. Jenom si dovolím zeptat, jste američané že jim kývete na buben? Když musíte být tak co s vámi.

Pavel z Moravy
13. 11. 2022 10:09
Odpovědět  Peter

Přátelé, ti, kteří vytvářejí skutečné hodnoty musí mít právo velmi slušně žít. A to je určitě dělnická a rolnická třída, protože třídy se nikam neztratily. To, že dělníky nazývají operátory, tak jako doktoři dnes nemají pacienty, ale klienty je přesně ta úchvatná hra globálu, který přesvědčil hlavně tu dělnickou třídu, že je nikdo neodírá, ale že je součástí jejich procesu k vytváření zisků. Gene, to co popisujete o těch pár dolarech, které jako můžete investovat je asi jako taková hra, kdy v krámě nasadím cenu o 300% vyšší na nějaký výrobek a pak ho slevním o 20 % a jsem za dobroděje. Víte vůbec, kolik asi svému zaměstnavateli za den vyděláte? Nu pěkně si vás prostě v kapitalismu prostřeli ke snídani. Ale je fakt, že jsou i slušní kapitalisté, ale, že by to bylo u nás, no o tom pochybuji.

Gene
13. 11. 2022 14:23
Odpovědět  Peter

Copak jenom proletar muze byt chudy? Znam hodne farmaru, kteri maji mensi prijem nez prumerny proletar. Ta samo podnikatele, spousta jich podnika jen pro to aby nemela armadu sefu nad sebou. To znam z vlastni zkusenosti. Uz jsem jednou psal ze vlaste proletari tak jak byli znami minule stoleti vymizeli. V dnesni dobe jsou snad lip zabezpeceni nez podnikatel. Smozdrejme zalezi kde a pro koho delate. Ted delam nanejvetsi stavbe sveta, je to vlastne taky prototyp. Tam ma plat proletar na urovni ceskeho ministra a to nepotrebuje ani remeslo. Tady ti budou pracovat porad, je nejaka politika nezajima, je zajima vyplatni paska. Kdezto podnikatel je tim systemem bity porad.
Chudeho proletare jsem uz dlouho nevidel. Prave naopak, ted si vlada doslova kupuje. Tady vidim spoustu chudoby a bezdomovcu, ale ti take kaslou na nejake revoluce, je zajimaji chlast a drogy. Jediny, kdo ma zajem tento system zmenit, jsou prave ti mali a stredni ponikatele. Prave to se ozrcadlilo v rebeli ridicu v Kanade a farmaru v zapadni Evrope.

Administrátor
P.A.Semi
13. 11. 2022 15:15
Odpovědět  Gene

Proletáři, česky “Zaměstnanci”, nikam nevymizeli, je to většina lidí…

Nejde o to, jestli jsou chudší nebo bohatší, ale vykonávají “závislou činnost” (takhle doslova se to trefně oficiálně jmenuje), dělají v jedné práci, zaměstnavatel je (podle Marxistů a někdy i doopravdy) vykořisťuje, a především jsou závislí na té práci, a musí být poslušní, protože jinak je zaměstnavatel vyhodí…

A teprve když se spojí, třeba v Odborech, tak mají nějakou šanci něco změnit nebo prosadit…

πα½

Gene
13. 11. 2022 18:40
Odpovědět  P.A.Semi

De facto vlada jsou take zamestnanci lidu, ale dobre. Co se tyce odboru, v dnesni dobe jejich predstavitele jsou take loutky a na pracovniky kaslou. 75% zamestnancu projektu na kterym pracuji jsou cleny odboru. Taky bordel a neprofesionalitu jsem nevidel ani v sociku. Bohuzel muzete mit system jaky chcete a vzdy padne na hubu. Vse to je v lidech, pokud se nezmeni mysleni vetsiny lidi, nezmeni se vubec nic a spis to pujde k horsimu.

Gene
13. 11. 2022 14:33
Odpovědět  Peter

Peter co se tyce vize, v tom mate pravdu, nema ji nikdo, nikdo nema zajem zmenit system. A to vase k zviratum, ty se ridi vetsinou intuici, lide manonem a tu ituici v sobe potlacili.

Boomer
12. 11. 2022 16:13
Ohodnotit příspěvek :
     

..s autorovým hodnocením současné situace je možno souhlasit. Mimoparlamentní opozice nedokázala předložit reálný a současně realizovatelný program.
Omlouvá ji snad jen fakt, že ani představivost zastánců radikálnějších řešení se nedostala dál než k defenestraci.. tudíž jsme byli ušetřeni další Bílé Hory.

Gales
12. 11. 2022 17:01
Ohodnotit příspěvek :
     

Pouze demonstrace nic nevyřeší.Chce to i tlak na poslance.Dejme tomu,že by Okamurovci s Babišovci znovu navrhli nedůvěru vládě. Dělnej lid by zpracoval poslance a ti by hlasovali pro vyjádření nedůvěry. To už bych bral.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
[Trol-1] spam Sizok
12. 11. 2022 17:56
Odpovědět  Gales

Viděli jste, jak včera a dneska oslavovali v Chersonu osvobození?

Administrátor
P.A.Semi
12. 11. 2022 20:21
Odpovědět  [Trol-1] spam Sizok

Jak “oslavovali v Chersonu osvobození?”

Je zajímavé, jak v ČT říkali “ti, co přežili okupaci”, a vůbec nezmínili, že jich 150 000 před Ukrajinci uteklo…

πα½

Milan ze Zahrady Čech
13. 11. 2022 01:49
Odpovědět  P.A.Semi

A že během tak relativně krátké chvilky evakuovat takový počet lidí není žádná sranda. Ostatně už jen proto se mi to zdá, dejme tomu podivnéů. Zkrátka nevěřím na ústup. Nehraje mi to, ať už na webech od Ruska po USA mudrují jakkoli. Málo prostoru na rozbor, ale jen takové malé zamyšlení nad pár vedlejšími body.
a) Surovikin ke své přezdívce nepřišel jen tak náhodou. A najednou ustupuje.
b) Kadyrov až doposud tvrdě brojil proti jakémukoli ústupu.
c) Prigožin (náča Wagnerovců) si otevřel kancelář a něco jako “školu války” pro civily, mezi nimiž provádí nábor (dokonce aj u nás), zároveň posiluje rusko-ukrajinské pohraničí a vůbec je aktivní. Přičemž má k “opatrnému válčení” stejný postoj jako Kadyrov.
d) Jak Kadyrov, tak Prigožin, najednou, v rozporu ke svým dosud prezentovaným postojům, vřele souhlasí s Armagedonem a podporují ůstup – který se reálně konat nemusel; po vojenské stránce nebyla taková situace. Prostě nebyla. Ledaže…
Ledaže “Válka je především důmyslná lest.” Mistr Sun-c´
Už od července čekám, jak to Rusko navlékne, aby ho nepřítel podcenil. Že pak zaútočí.

Milan ze Zahrady Čech
13. 11. 2022 02:10

Pak byl jmenován Armagedon a proběhla mobilizace a já si říkal, že to teď budou mít Rusové s tím hraním na chromou kachnu těžký. A pak evekuace (kachna začala pajdat). A plno jalovejch řečí okolo toho a ruskej národ nas-ranej (takže pokud dojde k masívnímu útoku, bude se národ o to víc radovat a Putin posílí ještě víc). Mezitím krůček po krůčku omezování páté kolony, podřizování ekonomiky válečným účelům, a postupná kastrace centrální banky a ministerstva financí.
A další nenápadné strategické kroky.
Zkrátka na ústup jako takový nevěřím, i kdyby toho zčistajasna nadšeného souhlasu Wagnerovců a Kadyrovců s ústupem nebylo.
Jo, a furt také vedu v patrnosti to stahování těžkých termobarických zbraní k Chersonu minulý měsíc, co kolem toho napřed plno řevu, který pak pozvolna vyšuměl, až se na ně zapomnělo.
Takže tak. Tož uvidíme.

Administrátor
P.A.Semi
13. 11. 2022 03:23

Na severu u Charkova se stáhli dost přesně na hranici Luhanské oblasti, která jim patří… A tam se zastavili a nikam dál to už přes měsíc nepostupuje…

A na jihu u Chersonu – já jsem si už pár měsíců (od září) říkal, že nejlepší hranice by vedla na té řece, protože se to lépe brání, a nepronikne vám tam tolik diverzantů, jako přes “zelenou” hranici někde na polích nebo v lese…
Ale říkal jsem si – no ale Cherson nebudou chtít pustit, tak co s tím? No, a pustili, takže teď je tam ta hranice z vojenského hlediska nejlogičtější, na široké řece…

Pro rusy je na jihu nejdůležitější pozemní koridor na Krym, a ten mají…

πα½

Pavel z Moravy
13. 11. 2022 10:24
Odpovědět  Gales

Galesi, vy ty procesy určitě chápete velmi dobře. Vše jde po spirále. Současné generace mladých nejsou schopné něco změnit. Nejsou duševně na takové úrovni, aby chápali procesy, které zde probíhají. Těmto mladým lidem, kteří byli vychováni jako sobci nezáleží na celku, společnost pro ně nic neznamená. Tito lidé se starají pouze sami o sebe. Oni takto byli vychováni. Člověk by rád vše změnil k dobrému, snaží se člověka přesvědčit, že společnost je o solidaritě, ale pokud převládá egoismus jedinců, nemá to řešení. Nemělo to řešení ani v minulosti a proto se lidstvo stále pohybuje v kruhu.

Veny232
13. 11. 2022 05:44
Ohodnotit příspěvek :
     

Stačí si přečíst diskuze na Seznamu, a je hned jasné,že některá individua mluvící česky, by potřebovali spíš uspat než probudit.

Helena
13. 11. 2022 08:03
Odpovědět  Veny232

Máte pravdu. Na Seznam raději nechodit. Tam je názorově většina hluchých a slepých. A jim podobní volili současnou vládu. Prezidentské volby nás teprve čekají….

Pavel K
13. 11. 2022 08:16
Odpovědět  Helena

Tak pár jich je tam taky ještě z mozkem, ale ti ostatní totál vymleto. No a někteří z nich zřejmě musí podle notiček od páníčka. Nejvíce tam mám srandu, když tam rozumný disdkutér s mozkem něco napíše a ti bezmozkové se na něj sesypou jako sršni a buší do něj. To je humorné.

Per
13. 11. 2022 09:16
Odpovědět  Pavel K

Jenže právě ti na Novinkách jsou z velké většiny mladí, kteří chodí do školy a nechávají se zpracovat od vyučujících, kteří opět jako vždy nabrali správný vítr do plachet.
Protože učitelům se přidává na platu a proč si kazit svou životní úroveň?
Je to všechno od platu, který pobírám. Tak jako na Vysočině, kde lidé s vyšším příjmem a relativně stálým zaměstnáním se považují už za střední třídu. A proto volili profláklé strany jako je SPOLU a STAN.
A ještě tu máme ohlupování lidí s Green Dealem. V Rusku není demokracie a proto musíme bojovat proti Putinovi. Tak hovoří mladí.
Napsal jsem to jednoduše a zkratkovitě.

Petr
13. 11. 2022 10:05
Odpovědět  Helena

Někdy je to tam děsný.

Pavel z Moravy
13. 11. 2022 10:32
Odpovědět  Helena

Omluvte moji troufalost paní Heleno, vážím si vás, ale myslím si, že ty volby jsou úplně zbytečné. Řešení celé naší situace by maximálně mohla vyřešit generální stávka, něco jako forma nespolupráce, kterou uskutečnil Ghándí. Tady k tomu ale nejsou zdroje, takže nemožné. Vše ostatní s mizivým kolektivním vědomím národa je prakticky nemožné.

Buchtík
13. 11. 2022 09:33
Ohodnotit příspěvek :
     

Většinová veřejnost je spokojená. Prej už si bude moct dokonce koupit i brejle na virtuální realitu, který jejich nositele doopravdy zabijou, když zemřou ve hře:
https://www.idnes.cz/hry/novinky/oculus-rift-palmer-luckey.A221110_105918_bw-novinky_srp

Vize takové dystopické budoucnosti byla zfilmovaná obřezanýma klukama z Holýho údu už v tady tom filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=WHJpYm9CwrM

Takže všechno jde podle plánu.

Pavel z Moravy
13. 11. 2022 12:02
Ohodnotit příspěvek :
     

Přečtěte si na sk.news-front.info- Tunely im nepomóžu. Surovikinova ofenzíva ukončí dodávky zbraní Ukrajině.

Administrátor
P.A.Semi
13. 11. 2022 12:43
Ohodnotit příspěvek :
     

Článek to velmi dobře vystihuje…
Bez podpory střední třídy (drobných podnikatelů), a bez podpory dělníků (tedy bez Generální Stávky), se to nikam nepohne…

Nemůže pouhý dav na náměstí svrhnout vládu – to je přesně ten Ukrajinský Majdan, a přesně tam by to vedlo… Ten Dav na Náměstí je vhodný, aby byl Lid dost slyšet, ale pak se musí zbytek Lidu přidat, protože statisíce lidí na námestí jsou pouhé jednotky procent a nemůžou rozhodovat o směřování společnosti…

Je vidět, že musí přijít Krize, a to dost silná, aby si dost lidí rozbilo hubu a konečně se probudili…

Ta bestie Evropský Svaz se musí rozpadnout celá, nemůžeme odtud jen-tak vystoupit…
Protože “bez” EU bychom se dobře obešli, ale “proti” EU nemáme šanci, na to jsme moc drobní…

V tomhle byl dobrý třeba i ten Babiš, že směřoval politiku k V4 – to je rozumná alternativa proti molochovi z Brusele…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
13. 11. 2022 17:24
Odpovědět  P.A.Semi

Semi, je vidět, že někdo tu nemá rád vlastence, vadí mu vlastní samostatný národ, rozhodující si sám o sobě. Já vám dám určitě palec nahoru, pouze se přiznám, že nemusím Babiše, ale vím jak jste to myslel. Mísí se ve mně dva protiklady, jeden mi říká, že přece není možné, aby normální duševně zralý člověk neviděl co nám připravují a ještě té tragédii tleskal a pomáhal k vlastnímu zničení a druhý pocit je, že ta tupost tady většinově převládla a nedá se s tím nic dělat, protože aby jedinec vyzrál, chce to čas a dobré řídící vedení. Potom mne napadá jediné, je vymalováno a my rozumní to odsere.me se všemi. Takže pěkný večer.