blogvěda a technika

Anonymita online: Je možné nezanechat stopu?

Tatiana Obrenovic
4. dubna 2023
© Foto (původní): REUTERS/Dado Ruvic

Tato celková informace může trošku po-osvětlit i jednu „záhadnou záležitost“, totiž jak například ukrajinské tajné služby (a samozřejmě nejen ony) získávají přehled o potenciálních osobách, které lze naverbovat, či prostě zneužít i jen pro jediný úkol – pozn.překl.) Teda kromě jiného, přemýšlivým to „další“ dojde samo sebou.    Peter 008


Vzhledem k tomu, že podrobné sledování online (online surveillance) dnes začíná již v raném věku, je třeba o digitální hygienu dobře pečovat již od dětství.

Zdá se, že u nezkušených uživatelů internetu panuje iluze, že pouze někteří jedinci jsou pečlivě sledováni a tajně “sledováni” online. Běžný uživatel má tendenci se domnívat, že tajně sledovat a odposlouchávat nic netušícího uživatele internetu je příliš nákladné a složité a že jeden konkrétní jedinec, on nebo ona, tj. prostý uživatel, není pro nikoho zvlášť zajímavý, aby byl vůbec odposloucháván nebo pečlivě sledován.

Fakta však nemají slitování, ukládání dat a informací je dnes poměrně dostupné a tzv. big data o každém uživateli se ukládají průběžně již zhruba osm až deset let, protože ti, kdo nás bedlivě sledují, nemohou přece vědět, čím a kým bude dnešní student za deset či patnáct let (například poslancem parlamentu, vysoce postaveným státním úředníkem, úspěšným podnikatelem nebo třeba jakou pozici bude současný zaměstnanec střední úrovně zastávat za tři až čtyři roky a s kým bude v budoucnu pracovat.

Důkladně sledovat stovky milionů uživatelů formou online sledování je dnes technicky možné a není to nijak přehnaně nákladné, takže to dělá mnoho jednotlivců v USA i ve světě.


Existují takzvané “markery” – citlivé body, body zájmu – které se určují prostřednictvím automatických postupů hromadného zpracování dat. Analýza dat je v současné době poměrně levná. Jednotlivci, kteří provádějí podrobné sledování druhých, se ani nijak zvlášť nezajímají přesně o nějakého konkrétního člověka, ale pomocí převodu informací do jeho dopadu – na koho z obrovského množství uživatelů lze formou on-line sledování v průběhu let a let podrobného sledování shromáždit kompromitující údaje o vztazích této osoby, jejích slabostech, sklonech atd.

Na vlastní digitální hygienu by si tedy měl dávat pozor každý jednotlivec, zejména státní úředník, politik, manažer, podnikatel, osoba s vysokou reputací nebo celebrita a osoba s vysokou reputací v jakékoliv oblasti zájmu, tedy všichni ti, na které již lze pohlížet jako na rizikovou skupinu a kteří jsou již nyní podrobeni důkladnému sledování (dohledu) a ovlivňování. Vzhledem k tomu, že důkladné sledování online (online surveillance) dnes začíná již v raném věku, je třeba dobře dbát na digitální hygienu již od dětství, protože shromážděný kompromitující materiál o tom, že nějaké dítě má prostě sklony k nějakým lumpárnám typickým pro dítě, bude “cenný” v jeho dospělém zralém věku, kdy se z dnešního dítěte stane dospělý, zralý člověk, který může časem změnit svůj vlastní pohled na svět.

Je zřejmé, že pečlivé sledování (dohled) významných osob na internetu je prováděno pečlivě a velmi podrobně, a to včetně podstrčení programů typu trojský kůň do počítače člověka tím, že se všechny komunikační kanály spojí dohromady sledováním jeho bezprostředního digitálního okolí.

Tato nová digitální realita doslova totální viditelnosti a vysokého rizika vyžaduje nová pravidla digitální hygieny.

Anonymita: Je možné nezanechávat stopy?

Osoba 1. Dobrý den, je toto anonymní telefonní číslo FSB?

Osoba 2. Ano, Michaile Petroviči, ano, je. Jsme tu pro vás. Co byste nám chtěl říct?

Zdá se, že uživatelé internetu si myslí, že si mohou zachovat soukromí a zůstat anonymní a neviditelní, pokud si to přejí, vstupují do online sítě prostřednictvím anonymních účtů pod maskou svých avatarů a přezdívek, používají různé anonymizéry, které skrývají vlastní IP adresu, virtuální privátní sítě VPN, které skrývají vlastní IP adresu, soukromé virtuální adresy, vstupují na web prostřednictvím sítě TOR, aniž by policie nebo speciální služby mohly tohoto “mazaného” uživatele rozpoznat a/nebo pečlivě sledovat.

Částečně je na tom však něco pravdy. Je možné, aby člověk nepozorovaně existoval a působil v digitálním prostoru, pokud má znalosti a zkušenosti profesionálního hackera nebo digitálního špiona. Naštěstí, nebo ne, je tento soubor znalostí a návyků pro většinu uživatelů nedostupný.

Běžný uživatel neustále zanechává vlastní digitální stopu, kterou může využít pro svou určitou identifikaci, má-li o to zájem a disponuje-li vhodnými nástroji,

Podpis: Digitální otisky prstů

Používáním digitálních zařízení s přístupem k internetu neustále, v každém okamžiku, vytváříme jedinečné “digitální otisky prstů” a stopy svého jednání a svého digitálního prostředí. Ty se nazývají “podpisy” („signaturu“ – z latinského jazykového kořene sign).

Například v geoanalytice existuje pravidlo čtyř bodů, na základě kterých se dá analyzovat, které z nich máte tendenci navštěvovat nejčastěji. Jeden bod, například stanici metra v blízkosti vašeho bydliště, navštěvují desítky tisíc lidí s chytrými telefony v kapse a zároveň dva body: jeden v těsné blízkosti vašeho domu a druhý bod v bezprostřední blízkosti vaší práce navštěvuje jen několik tisíc lidí. Tři body – dvě stanice metra a vaše oblíbená restaurace – nyní se počet zúží na pouhých několik desítek lidí s chytrými telefony v kapsách. A pokud k tomu přidají adresu vaší maminky, kam chodíte jednou nebo dvakrát týdně, nebo adresu vaší posilovny – budete jediným člověkem s touto kombinací geografických bodů, kam chodíte.

To je váš individuální geografický digitální podpis, váš vlastní “digitální otisk prstu”. Takových digitálních podpisů je spousta a ty se dostanou k dekódování obrovskému množství těch, kteří vás pečlivě sledují (online a digitální sledování osoby).

Historie vašeho prohlížení, tj. seznam webových stránek, které denně navštěvujete, tvoří váš jedinečný digitální “otisk” vašich prohlížečů (vyhledávačů), a to jak v logách (denících) vašich prohlížečů, tak v cloudu jejich výrobce a také v nesčetných marketingových a reklamních systémech a “počítadlech” na internetu.

Je možné, že pro vaši vlastní jedinečnou přesnou identifikaci nemusí být navštíveny čtyři webové stránky, ale například čtrnáct, ale to není až tak podstatné.

Obecně platí, že pokud je vektor, což je soubor číslic, složený ze stop, které za sebou zanecháváte (geografické body, navštívené webové stránky, stažené aplikace), dostatečně dlouhý, defenitivně vás bez jakýchkoli pochybností dokonale identifikuje. Například pokud zveřejňujete statusy na sociálních sítích s anonymní přezdívkou, v takovém případě tvoříte minimálně vektor dat v čase a přesných časů jejich zveřejnění a komentářů, a to i bez ohledu na jejich obsah).

Z pohledu poskytovatele internetu tvoříte jeden konkrétní časový vektor = data a časy vstupu na internet.

První vektor znají uživatelé sociálních médií – platformy a dohledové programy pro pečlivé sledování sociálních médií. Druhý časový vektor zná váš domácí poskytovatel internetu nebo váš mobilní operátor, který sice nevidí vaše příspěvky na sociálních sítích, ale zpravidla zná vaši osobní identitu.

Prolínáním a křížením těchto vektorů například na formální žádost orgánů činných v trestním řízení (např. orgánů činných v trestním řízení, soudů atd.) lze poměrně snadno dekódovat údajně anonymní identitu člověka.

Ano, všechny vektory všech uživatelů internetu bude třeba podrobněji zkoumat a porovnávat s vektorem vašich příspěvků na sociálních sítích. Tento úkol je spíše technického rázu a s dnešními internetovými servery a jejich technickými možnostmi jej lze vyřešit poměrně snadno.

Celkově je třeba mít na paměti, že váš jedinečný digitální podpis se skládá z:

1. tovární identifikátor IMEI vašeho chytrého telefonu

2. seznamu aplikací a souborů ve vašem zařízení, jako je notebook nebo mobilní telefon, který je dostupný pro mnoho zařízení a aplikací, antivirový program, počítačové viry a trojské koně, prohlížeč, operační systém, kancelářské aplikace a všechny kancelářské aplikace vašich kolegů atd.
   

3. vaše prostředí Bluetooth – všechna zařízení, se kterými se vaše Bluetooth dostane do kontaktu za účelem sdílení dat nebo se kterými se kdy dostalo do kontaktu a digitálně se spojilo, vaše hudební zařízení doma nebo v autě, vaše sluchátka, vaše hlasové nástroje atd.
   

4. vaše prostředí Wi-fi – seznam všech zařízení Wi-fi v okolí vašeho pracoviště nebo domova.
   

5. historie vašeho prohlížeče – seznam webových stránek a internetových služeb, které pravidelně navštěvujete.
    

6. seznam vašich přátel na sociálních sítích – váš sociální dojem je jedinečný i v případě, že se rozhodnete na internetu používat pseudonym. Tento seznam existuje u platformy sociálních médií jako takové a u všech “monitorovacích” programů a také ve vašem prohlížeči.
   

7. váš lexikální podpis – skupina vašich oblíbených slov, frází a rčení, a dokonce i jedinečná kombinace vašich běžných překlepů.
   

8. váš obličej a obličeje ostatních na vašich fotografiích a videích na sociálních sítích – kombinace všech obličejů, včetně toho vašeho mezi ostatními, je také jedinečným identifikátorem.
   

9. váš zeměpisný podpis – seznam vašich tras a zeměpisných bodů, které navštěvujete, ať už ve vašem městě, nebo mimo něj. Existuje ve vaší navigaci nebo v navigačních aplikacích.
   

10. váš hlasový podpis – vaše hlasová digitální stopa nebo “otisk”, který zanecháváte buď při používání mobilního telefonu, nebo mikrofonu na vašem notebooku.


11. klíčová slova vašeho seznamu pro vyhledávání – kromě situačních klíčových slov pro vyhledávání v závislosti na situaci existují běžná klíčová slova, která často vyhledáváte a zadáváte, a jejich kombinace je jistě jedinečná, tj. vaše vlastní, a existuje ve vašem oblíbeném vyhledávači a prohlížeči.


12. Váš seznam oblíbených témat – například na zpravodajském portálu.

13. seznam zařízení ve vašem okolí – například váš poskytovatel internetu “vidí”, která další mobilní zařízení se běžně nacházejí v bezprostřední blízkosti, například členové vaší rodiny nebo blízcí kolegové.

A tento seznam může pokračovat dále. Všechny tyto podpisy jsou uloženy ve vašem chytrém telefonu a v obrovském množství těch nezávislých prohlížečů, které s vámi nesouvisejí (reklamní systémy, mobilní operátoři, poskytovatelé internetu, prohlížeče, vyhledávače, sociální média, online platformy, aplikace atd.)

Pokud by náhodou nějaký podpis chyběl, lze během procesu identifikace přidat další podpisy mezi výše uvedené, a pak bude tato kombinace určitě jedinečná: vaše vlastní kombinace.

To, co jsme právě naznačili výše, znamená, že i anonymní uživatel na webu zanechává své jedinečné digitální stopy a “otisky”. Pokud máte dva účty, jeden pro běžnou komunikaci pod svým skutečným jménem a druhý, který je anonymní, buďte si jisti, že je lze automaticky propojit analýzou jejich podpisů.

https://strategic-culture.org/news/2023/04/04/anonymity-online-is-it-possible-to-not-leave-a-trace/
Překlad Peter 008

sdílet na

27 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Gales
17. 4. 2023 18:53
Ohodnotit příspěvek :
     

Dělám co dělám.A komu se to nelíbí ať mi p.p..olíbí.

Boomer
17. 4. 2023 19:26
Odpovědět  Gales

..tož nelze mi jináče než s vámi souhlasit. Okamžikem vstupu do internetového světa se člověk svléká donaha, jenom na něm záleží, jak se s tím dokáže vyrovnat. Jedinou, byť jen velmi chabou obranou obyčejného člověka je promyšleně poskytovat systému maximum protichůdných informací, ale i s tím si dokáže velký bratr poradit.
Nechce-li člověk zahynout při vlakovém neštěstí, musí se vyhýbat vlakům..

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Gales
17. 4. 2023 19:50
Odpovědět  Boomer

Řešením by taky bylo,umlátit velkého bratra lopatou.

Boomer
18. 4. 2023 10:42
Odpovědět  Gales

.. jak?

Pavel z Moravy
18. 4. 2023 11:18
Odpovědět  Boomer

Dávám vám plně za pravdu i když jste to vy, ha, ha. Snad mi za to neumlátíte čuňu. Dnes mám totiž velmi tolerantní náladu, tož tak. Kolik je koneckonců pravd ve vesmíru? K čemu vyvolávat zlobu, když se stejně za chvíli odeberu na druhý břeh. Jak to říkají buddhisté, vše je pomíjivé a marné. Ale i to je pouze taková mantra, která by potom přispěla k tomu, že by nám mohlo být vše volné. Takže ani to není ono.

Boomer
18. 4. 2023 11:55
Odpovědět  Pavel z Moravy

.. tož mým životním symbolem je Tchaj-ťi tchu.
Já se nemohl stát správným křesťanem ani jiným věřícím právě pro nedostatek pokory. Za pevný bod světa považuji jenom lidské schopnosti, pro mě nic není určeno předem..

Helena
18. 4. 2023 08:14
Odpovědět  Gales

Naopak, je žádoucí, abychom své stopy nechávali, aby se ti hračkáři mořili a piplali s nesmysly a utíkala jim realita života. Je pro to dobrý, velmi dobrý důvod! Přemýšlejte! Nechávejme své stopy – ale promyšleně, tak jak je shora popsáno. :))))) Není to těžké, je to celkem i zábava.

Boomer
18. 4. 2023 10:46
Odpovědět  Helena

.. na sledování a vyhodnocování našich stop pracuje právě umělá inteligence. Lidský podíl je až někde ve fázi sumárního vyhodnocení konkrétní zájmové osoby a i v tomto případě jsou podklady i s návrhem hodnocení vypracovány systémem. Na nějaké možné kolaterální ztráty kadí Bílej Tesák.. lidí je na světě jako s*aček, Kefalín!

Helena
18. 4. 2023 12:52
Odpovědět  Boomer

No, právě, umělá inteligence jede podle nastavených algoritmů. Člověk je spontánní a intuitivní.

19. 4. 2023 08:44
Odpovědět  Helena

A taky vych-canej. Tak třeba závadová slova vypomlčkuje, nebo si pohraje s pravopisem, a pak se ze svý vych-canosti raduje se jak kurwa ze svý pýči, jakej to je prospěšnej výrobní prostředek, když ji ani dvacet čur-áků za noc nezničí.

Helena
19. 4. 2023 09:02

Ale no tak, proč tak silná slova. Kreativní, ne? Tak jak oni krásně pojmenují zákon o vyvlastnění našich domů, bytů, firem, – zákonem o emisních povolenkách, tak budeme kreativně ekologicky uklízet odpad ve vládní budově, ne? V neděli se k tomu úklidu přihlásily desetitisíce úklidových čet.

Boomer
19. 4. 2023 10:07
Odpovědět  Helena

.. oba zapomínáte na jedno, AI se už dokáže sama učit, nikdy nespí a to že na naše domnělé vylulanosti nereaguje, v žádném případě neznamená, že je neregistruje a neukládá.
Protivníkovu sílu neposuzujme podle jeho prohlášení, ale podle jeho možností.. a ty má AI ve srovnání s masou obyčejných pěšáků jaké? No přece vyšší, ku*wa vyšší Halík!

19. 4. 2023 14:13
Odpovědět  Boomer

Ať si je klíďo píďo ukládá, to už mám v pr-deli, akorát se tak snažím vyhnout tomu schvalovacímu procesu, že mi to leze na nervy. Možnosti? Stačí sluneční superbouře a má po možnostech. My už bychom si sice takhle nepokecali, ale aspoň bychom chodili na špacír a moudra čerpali z přírody a knih.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
19. 4. 2023 14:06
Odpovědět  Helena

To byla jen ukázka, jak stačí malá změna pravopisu.

zdena
17. 4. 2023 20:13
Ohodnotit příspěvek :
     

Prostě moderní domovní důvěrníci, uliční výbory, pavlačové drbny, stranické skupiny, podnikoví kádrováci, spolupracovníci STB….. vždyť to přece době známe…. jenom to má dneska jiný kabát.

Boomer
18. 4. 2023 10:48
Odpovědět  Peter 008

..přesně tak, StB stála a padala na kvalitách svých lidí. Až v posledních letech před listopadem 1989 nastoupily technologie, ovšem značně limitované tehdejšími možnostmi.

Administrátor
P.A.Semi
18. 4. 2023 01:03
Ohodnotit příspěvek :
     

Je to spíš sci-fi, značně přehnané…

Např. poskytovatel internetu nevidí wifi zařízení ve vnitřních sítích, a ani jednotlivé aplikace nebo web-stránky je nevidí… (tedy pokud tyto nekomunikují ven) (třeba O2 neví, které všechny okolní wifi vidí můj počítač, pokud přes ně nekomunikuje na internet)

Ale – Microsoft má v novějších Windows “maják”, který na vás stále vysílá, takže Microsoft ví, kam chodíte, kdy jste přišli a kdy odešli…

A ovšem – kdejaká web-stránka má v sobě Google šmejdy (včetně této stránky pokec24), takže Google ví, co všechno čtete za stránky, a ten to na vás prodá Reklamním agenturám…
Na druhou stranu, jednotlivé weby neví, které další weby navštěvujete a nejde to z web-browseru jednoduše vytáhnout… (tedy když vám Policie přijde pro Notebook, tak to z toho dostane, to je jiný případ…)

Obecně leckdo nemá personální síly na to, aby sledoval miliony obyčejných “oveček”, co si sdílí fotky na Facebooku a žvaní na sociálních sítích… Automat (Algoritmus) z toho vydestiluje, jaké reklamy vám automaticky podstrkávat… Což neznamená, že se zrovna vámi někdo osobně zabýval…

πα½

Boomer
18. 4. 2023 10:59
Odpovědět  P.A.Semi

..i vy jeden optimisto! Jak už je zvykem, o úrovni šmírování v reálném čase se dozvídáme až v budoucím čase.
Celý svět byl ondyno rozklepán pomyšlením na “zadním vrátka” v technologiích, dodávaných Čínou.
Uvedu vám jeden příklad, srozumitelný pro nejširší veřejnost.. kolik z nás pevně věří, že náš nový automobil je zabezpečený proti krádeži!
A z tohoto omylu jsme vyvedeni až v okamžiku, kdy ztratíme to cosi, čím se autíčko odemyká a startuje, potom musí přijít servisní technik a.. voilà!

Administrátor
P.A.Semi
19. 4. 2023 01:46
Odpovědět  Peter 008

A ještě k tomu tedy doplním základní pravidla, co by člověk měl v dnešní době dodržovat, když chce být o něco méně sledovatelný…

1. nepoužívat “chytrý” telefon… tlačítkový na volání stačí…

2. na počítač neinstalovat nic, kde výrobce věděl, že zrovna tahle kopie je zrovna pro vás, tedy ani nic, co se samo aktualizuje, nebo aspoň v tom ty automatické aktualizace vypnout…

3. používat prohlížeč třeba Brave, který automaticky blokuje většinu Google šmírování… Případně si na to zřídit Dns filter…
(a vzhledem k bodu 2 je tam potřeba vypnout službu na automatické aktualizace)

4. Nepoužívat vůbec vyhledávání Google… Lze použít DuckDuckGo nebo jiné…

5. Dotaz na schvalování Cookies je velká zrada, protože především ten dotaz sám o sobě omezuje vaše soukromí… Protože poskytovatel pak rozezná, kdo je člověk a kdo je archivovací robot, takže člověkovi pak může beztrestně lhát… A leckde ty souhlasy s Cookies outsourcují nějaké jiné organizaci, která si sbírá, co čtete… Eurokrati zřejmě záviděli Google jejich statistiky čtenosti…

6. Microsoft Windows jsou čím novější tím drzejší a zlejší… Ve starších šly aspoň vypnout aktualizace a šmírování, v novějších je to těžší…

πα½

19. 4. 2023 09:18
Odpovědět  P.A.Semi

I u starších to umí jenom ten, kdo ví jak na to. Což většinolid neví.
Jednou jsem si na PC povyházel všechno podezřelé a pak mi blbě fungoval. Tak s tím musel za exzeťákem, že je ajťák. Jenže céra se rozvedla, tak teď bych už neměl za kým jít, páč litr za hodinu práce (pokud to nenavýšili) se mi cvakat nechce. Tak to dělám tak, že kde po mě vyžadují souhlas s těmi coocky a nejde je odmítnout, jdu od toho.
Teď mi de-bil furt nutí jedenáctku – mám desítku – a já furt paranoidně odmítám, že na nějaký vylepšený dobro pro mě nevěřím. Na druhým mám osmičku, tam zase vyhrožovali že ji od listopadu přestanou podporovat a že mi bude blbě fungovat, no a funguje furt stejně blbě – to jest rychle, či pomalu, jak se to vezme – jako od začátku.
Jo, je tak pr-del. Předloni mi chtěly děcka udělat radost a koupili mi chytrýho de-bila. Tak jsem ho šupito presto jako ztratil – mám ho v krabici – a jedu dál na tlačítkové Nokii. Na internet se na ní taky dostanu, když si chci na hajzlu přečíst co nového, foťák a video tam taky je, kdybych to potřeboval, a to mi stačí.
Ale u googlu už zůstanu. Akorát je škoda, že nevím, jak vypnout ty automatické aktualizace.

Boomer
19. 4. 2023 10:11

.. na mě v prodejně koukali jako z jara, když jsem chtěl ten nejobyčejnější tlačítkový telefén a hlavní podmínkou byla snadno vyjímatelná baterie.

jiří
18. 4. 2023 08:52
Naposledy upraveno$ s uživatelem$
jiří
18. 4. 2023 10:40
Ohodnotit příspěvek :
     

Po nás roboti, automaty, AI a Číňani? Martin KOLLER.
https://www.youtube.com/watch?v=w_-q20hH7e8&t=1294s

Pavel K
18. 4. 2023 21:09
Odpovědět  jiří

Holt vývoj nezastavíš a já proč mě posledních pár let pobolívává hlava.

19. 4. 2023 09:19
Odpovědět  Pavel K

Z chlastu 😀