blog

1. UBÍJENÍ LIDSTVA INTERNETEM

Jurij Ignatěvič Muchin

Autor – Jurij Muchin – je prakticky zcela normální, dokud se nezačně mluvit o politice v Rusku. A  to také nyní při válce Ukrajiny s Ruskem. Jinak, jak říkám je docela normální a mívá velmi zajímavé postřehy. Ale jak varuji, je třeba být velmi opatrný. Mimochodem, je za návrat Sovětského svazu a je proti liberalismu v Rusku. Má ale opravdu skvělé knihy jak o Katyni, tak o letech Američanů na Měsíc, tak i o smrti Stalina. Také jeho přeložené texty o té „pandemii“, které vyšly na Outsidermedia patří ke špičce co se týče logiky. A ukázalo se, že měl prakticky vždy pravdu. Na tento text jsem narazil, když jsem šel na odkaz u některých překladů jeho textů, které bývaly, jak jsem uvedl, jeden čas na Outsidermedia.  

A proč tedy povídání od takového člověka? Inu, každý má svoje slepá místa, kam nikdy nevidí. Ale také nikdo z nás by si neměl být jist, že jen jeho názor je ten jediný správný a možný. A také proto, že o některých věcech a záležitostech mluví jen on na patřičné úrovni a s patřičným rozsahem a hlavně srozumitelným jazykem. Mluví, co si myslí a o to je jeho slovo cennější, není určeno pro „uhlazená“ média. Článek je z roku 2021. A konec konců si můžete myslet co chcete.

                                                                                              Peter 008

Rozhovory s blbci

Práce je velká, rozdělil jsem ji na čtyři části.

Občas máte prostě chuť si zanadávat – jak se ze všech sil snažíte někomu vysvětlit věci, které se vám zdají samozřejmé, a tento člověk zná všechna slova, kterými to objasňujete, a dokonce se s vámi těmito slovy hádá, a pak najednou zjistíte že z vašeho vysvětlení nic nepochopil a jen hloupě opakuje to, co se kdysi naučil (ve škole) nazpaměť v reakci na zvuky těchto slov. A není to o tom, že to něco nezná, ale je to o tom, že mne nepochopil, stejně jako nechápe to, co se naučil nazpaměť.

Tady je příklad. Na televizním kanálu Rusko-1 («Россия-1») se moderátor pořadu „Ráno Ruska“ TV Denis Stojkov se vší vážností zeptal svého spolubesedníka, jak může nadzvukové letadlo komunikovat s dispečerm letového provozu, když letadlo letí rychleji než zvuk? Jak může pilot slyšet povely řídícího letového provozu, když slova dispečera letadlo nedohání? 

https://www.yaplakal.com/forum28/topic2311336.html

Navíc to nebyl jen tak nějaký malý klouček, ten co se zeptal, ale muž kolem 50 let, který vystudoval školu v SSSR a má dvě vysokoškolská vzdělání – Ruskou státní akademii tělesné kultury a Státní univerzitu managementu. Denis Stojkov je navíc také vzorovým ruským vědcem – kandidátem ekonomických věd.

Pravda, je to novinář a to, jak se říká, mluví za vše, každopádně v komentářích ke zprávám bylo toto: „Pracoval jsem v televizi (jako IT specialista) – všichni jsou tam hloupí, říkal jsem jim specialisté v ni jedné sféře“. (Vzhledem k dnešku by se hodilo – a nejen o takových, ale třeba i o západních politicích – označení „specialisté na nic!“ – pozn.překl.)

Ale jak to??

Když totiž mluví s celým Ruskem, dělají z ruských občanů stejně hloupé, jako jsou oni sami. 

Pokusme se tento problém zvážit ze všech stran.

O fantazii

Nedávno jsem si všiml, že v Rusku (a vůbec nejen tam – pozn.překl.) se pojem „fantazírování“ tradičně nectí. Toto slovo pochází z latinského kořene phantasia a do ruštiny se dostalo za Petra I. Navíc i bez jakéhokoli vysvětlení je jasné, že fantazie se mezi ruskou inteligencí nectí (na Západě už vůbec ne) – byla to právě (osobní a ne jiní „vzděšlaní lidé“! – pozn.překl.) inteligence, která dala člověku schopnému fantazie, přezíravou přezdívku “fantasta”, která popisuje člověka prázdného, hloupého, ale upovídaného. Jako Manilov z Mrtvých duší.

Wikipedie uvádí, že ruský inteligent, ruský a sovětský filozof, spisovatel a překladatel Jakov Emmanuilovič Golosovker (1890-1967) dokonce stavěl do protikladu „představivost“ a „fantazii“ v sovětské filozofii a tvrdil,že „na základě představivosti, mohou být vystavěny „vědecké hypotézy“, ale na fantazii – ne, protože fantazie je totožná s iluzí a klamem (bludem), to znamená, že se projevuje jako negativní stránka představivosti.”

No tohle – negativní!

Ano, vlastně i bez Golosovkera je jasné, že fantazie mezi inteligencí (mimochodem, možná i nejen pouze mezi ruskou) není v úctě – stačí si připomenout, zda jsou mezi kladnými hrdiny ruské i zahraniční inteligence fantastové.

Protože jsem i já sám velmi dlouho vnímal pojem „fantazírovat“, mírně řečeno, bez respektu – jako zbytečnou činnost – dokud jsem na tento pojem nenarazil v „Úvahách před popravou“ německého polního maršála Wilhelma Keitela, náčelníka štábu Nejvyššího vrchního velení nacistického Německa. Při charakterizaci Hitlera Keitel napsal:

„… Fuhrer s ničím nesrovnatelným darem předvídavosti pronikal do všech detailů praktické realizace svých vlastních idejí a vždy, když něco udělal, hleděl na kořen záležitosti. Musel jsem to znovu a znovu konstatovat ve všech oblastech své služební sféry. Jak vrchní velitelé, tak i my v OKW jsme byli nuceni použít tento základní způsob práce. Vůdce neúnavně kladl otázky, komentoval a dělal poznámky, snažil se uchopit samotnou podstatu problému, do té doby co jeho nepopsatelná fantazie ještě viděla nějaké mezery.. Z toho všeho si lze představit, proč jsme mu často po celé hodiny dokladovali a probírali s ním různé záležitosti. Byl to důsledek jeho způsobu práce, který byl tak odlišný od našich tradičních vojenských návyků, které nás naučily přenášet rozhodnutí plnit dané rozkazy těm nejníže stojícím orgánům a štábům.“

Je jasné, že přes všechnu svou genialitu Hitler nakonec ustoupil Stalinovi, který předvídal ještě lépe – měl ještě silnější fantazii – ale zajímalo mě, že, jak se ukázalo, ne „inteligentující“ žvanilové, ale „lidé díla“ oceňují fantazii velmi vysoko.

Proč?

Představivost v chodu

A co je představivost? Koneckonců jde o schopnost představit si v mysli ve formě obrazu něco, co dosud nebylo vidět – to je opravdová tvůrčí schopnost. I když na tlachání už tato schopnost dostačuje – inteligenti budou nadšeni slovy, kterými autor popisuje představu.

Ale lidem díla toto žvanění nestačí – potřebují dělat práci, a ne žvanit, – potřebují ve svých myslích vidět ve formě obrazů („filmu“ – pozn.překl.), co se stane, když se toto, jimi představované, ukáže být v různých ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH. Nebo dokonce ne dosud jen představené, ale i již známé se pak objeví v různých situacích. Jinými slovy, představivost je statická, je to nehybnost, ale fantazie to je dynamika, to jsou varianty akce.

Hitler si tedy v duchu prošel desítky a možná stovky variant jednání svých protivníků a spojenců a vybral si tu, která byla v jeho chápání nejpodstatnější. A jednal podle této možnosti a vyvolával tak obdiv svých generálů za dar své předvídavosti. Ale vždyť ve skutečnosti to byl koneckonců dar fantazie.

Ale jak můžete žít nezávisle a svobodně bez schopnosti předvídat důsledky toho či onoho ze svých činů? To je nemožné! Bez fantazie se zcela jistě stanete otrokem toho, komu důvěřujete. Je to váš pán – jako by vám pak řekl, co se stane, když uděláte to či ono. A vy to děláte! Nebudou vám ani muset nasazovat okovy – řeknou vám, že tak to řekl „akademik Sacharov“ nebo „velký vědec Sachs“ nebo akademik medicíny a vy poběžíte tam, kam vám řekli, a budete hlasovat „svým srdcem“ a dáte si do předloktí píchnout injekci s neznámou látkou.

Tak jako příklad řekněme v dobách SSSR v Moskvě bylo obrovské množství ústavů a v nich seděly zástupy vědců a tito vědci byli živeni daněmi a příjmy vybíranými z celého SSSR. A zde je otázka, která vyžaduje fantazii a předvídavost – pokud bude zničen SSSR, co se stane s tímto příjmem peněz na krmení vědy? No, kolik ve skutečnosti bylo zapotřebí fantazie k předvídání, co bude s příjmem vědce, když zničí SSSR? Jako u makaka? Jako u pavouka?

Ale byla to právě Moskva se svými hordami vědců, kteří hlasovali pro rozpad SSSR! Jak tomu rozumět?

https://pbs.twimg.com/media/DydcmjzX0AEsaff.jpg:large

image
image

Obr. Text na transparentech: Vydejte vědcům dlužné výplaty! A Hladový vědec fyzik HANBA Ruska. A v pozadí , jestli to správně vidím, tak je – Anulujte naše dluhy zrozené hanebnou politikou reformátorů. Foto je cca z poloviny devadesátých let 20. století pár let po rozpadu SSSR  – pozn.překl.

Položte si otázku – tito lidé, kteří se sami nazývali „vědci“, dokázali předvídat i to nejzákladnější, nejelementárnější? Dokázali fantazírovat i o každodenních obyčejných tématech? Co tedy očekávat z úhlu pohledu jejich profesionální činnosti – nějakési-jakési objevy?

A co můžeme říci o stovkách milionů a miliardách těch, kteří pro svůj život využívají předpovědi proroků, kteří před tisíci lety neměli o životě ani setinu znalostí, které dnes všichni lidé jsou povinni mít i byť jen po střední škole? Ostatně současná vláda religií (to nemusí být nutně náboženství, ale plně stačí „modrá obrazovka“ vašeho – mobilu! – pozn.překl.) je přímým výsměchem duševním schopnostem lidí. Růst, byť jen okázalý, religiozity je nesporným důsledkem debilizace obyvatelstva – jinou příčinu pro to nevymyslíš. A tento růst ukazuje, že s rozvojem techniky a technologií – zejména technologií a komunikačních technologií – dochází k trvalému ohlupování lidstva.

Vidět v mysli

Ale poznamenejme, že je nemožné fantazírovat o událostech, pokud si obrazně nepředstavujete všechny detaily svých fantazií. Je nemožné fantazírovat, dokud nepochopíte všechny detaily událostí a NEVIDÍTE je ve své mysli. Ostatně Keitel o této stránce Hitlerovy duševní práce také řekl: “Vůdce neúnavně kladl otázky, komentoval a dělal poznámky, snažil se uchopit samotnou podstatu problému, do té doby co jeho nepopsatelná fantazie ještě viděla nějaké mezery.

Co znamená „fantazie viděla mezery“?

Před dvěma lety jsem napsal knihu „Logika pro žáka (učebnice správného myšlení)“. Rukopis knihy vydavatelství nepřijalo k vydání z toho důvodu, že dnes takovou knihu nebudou číst ani školáci, ani jejich rodiče, tudíž ji nekoupí. (Zde rusky ke stažení či pročtení – http://flibusta.is/b/564630  zde jsou i další knihy J. Muchina)

V tomto rukopisu jsem uvedl následující příklad.

Před mnoha lety, když jsem byl ještě šéfredaktorem časopisu Duel, mi jeden čtenář ve středním věku přinesl k uveřejnění v novinách příběh „veterána“ Velké vlastenecké války, který (ten příběh) tohoto čtenáře nadchl. A v textu tento „veterán“ vyprávěl spoustu věcí, včetně toho, jak běžel do útoku bažinou přes rákosí a na této bažině narazil na zákop, ve kterém seděl německý voják v zelené uniformě a tento „veterán“ ho buď statečně zabil nebo vzal do zajetí. Ale když jsem četl tento nesmysl, mechanicky jsem si představil sebe na místě tohoto vojáka a pochopil jsem, že nemůžu běžet, vytahovat nohy z bláta a dokonce ani rozhrnovat rákosí, nedokážu to tak tiše, aby mne Němec neslyšel jako první, a nevystřelil na mě několikrát, než k němu doběhnu. Němec nemohl vykopat zákop v bažině, tento zákop byl nesmyslný, nejen protože by byl okamžitě zaplaven vodou, ale kvůli rákosí by z takového zákopu nebylo nic vidět, Němec nemohl v tomto zákopu sedět po krk ve vodě a uniforma Němců byla šedá, a ne zelená.

Proč, čtenář obdivující tuto lež, neviděl hloupou lež tohoto „veterána“? Ale čtenář neměl představivost, kterou by „rozpohyboval“ svou fantazií, aby si tuto situaci představil, navíc byl „salónním“ Moskvanem, který možná nikdy neviděl bažinu, lopatu nebo rákos a nepamatoval si, jak vypadali ti Němci. Sám falešný „veterán“ nic z toho neviděl, ale nebral to v potaz. Všechna slova z jeho příběhů pro ně oba byla jen slova – zvuky – které v jejich mysli nevyvolávaly žádné obrazy.

To znamená, že abyste mohli rychle vidět lež ve zprávě, musíte vidět všechna podstatná jména této zprávy ve formě předmětů a situací a všechna slovesa ve formě akcí, které popisují.

Bohužel, lidé jsou toho schopni stále méně, nebo spíše ve stále užších oblastech života, protože jsou stále méně v situacích skutečného života a stále více si plní paměť počítačovými hrami nebo zcela nesouvisejícími s životními situacemi fantasmagoriemi, fikcí nebo drby typu alá „Blesk“. A z toho vychází obrovská hloupost všech.

To znamená, že abyste mohli fantazírovat, nestačí jen znát pouze slova, ale musíte ve své mysli vidět obrazy všech elementů (prvků) svých fantazií, je málo toho, pokud nevidíte obrazy toho, o čem přemýšlíte, pak nejste schopni o tom vůbec přemýšlet, nebo spíš přesněji, slova si připomínáte, ale to nebude zajímavé. Když nic nevidíte, pak to také nemůžete „rozpohybovat“.

Promiňte – řeknou mi – ale co když člověk není odborník, co když v této záležitosti nemá potřebné vzdělání?

Ale nemluvíme přece o znalosti všeho, co vědí specialisté, mluvíme o znalosti principiálních momentů, které je škola povinna naučit používat, jinak řečeno, například, proč slova dispečera letového provozu dorazí k letadlu, byla škola povinna vysvětlit. To je přece elementární fyzika.

Ale nač je hlupákům si něco představovat, když jim řeknou, aby tomu věřili? Je to tak snadné věřit! Lidé se ani nesnaží představit si, jak by mohl posmrtný život vypadat, ale jsou si jisti, že tam bude vše skvělé.

.Koneckonců, složité problémy můžete vyřešit sami s patřičným přáním. Zde je stejný příklad.

Pochopit je možné všechno

Tentýž Hitler nebyl formálně ani důstojníkem a ani polním maršálem, ale samostatně a rychle si prostudoval, co polní maršál potřebuje, a díky své schopnosti fantazie začal chápat vojenské záležitosti lépe než oni.

Historici například téměř jednomyslně tvrdí, že vítězný plán války mezi Německem a Francií a jeho spojenci – plán průlomu německých vojsk přes Ardeny do Abbeville v roce 1940 – patří německému generálu Mansteinovi. Ve skutečnosti, píše Keitel, byla tato myšlenka Hitlerovým plánem od samotného počátku. V říjnu 1939, kdy se uvažovalo o úplně první verzi válečného plánu postupu ve Francii, vypracovaném německým generálním štábem, se stalo následující. „O několik dní později – to bylo, předpokládám, v polovině října – byl generál Halder povolán k Führerovi, aby podal zprávu o operačním plánu Západ. Jodl a já jsme byli přítomni. Hitler sice řečníka přerušoval různými poznámkami, ale na závěr řekl: zdrží se vyjádření svého postoje, dokud mu Halder nepředá mapu s plánem operace. Když Halder odešel, Hitler nám řekl asi toto: vždyť toto je starý Schlieffenův plán se silným pravým křídlem na pobřeží Atlantiku; takové operace neprojdou dvakrát beztrestně! Ale zastávám úplně jiný názor a v příštích dnech vám (Jodlovi a mně) o tom řeknu a pak si promluvím s OKH sám.“

Nechci zde pro nedostatek času uvažovat o operačních otázkách z toho vyplývajících, ale omezím se na konstatování: byl to Hitler osobně, kdo vyžadoval průlom tankových skupin přes Sedan k pobřeží Atlantiku v Abbeville, aby zezadu přepadl a odřízl francouzsko-anglickou motorizovanou armádu“.

Německý generální štáb se postavil proti tomuto plánu jako jeden muž, ale už tehdy, v říjnu 1939, Hitler řekl: “Tuto válku vyhrajeme, i když to stonásobně odporuje doktríně generálního štábu.” A Mansteinovo setkání s Hitlerem, na kterém mu Manstein představil svoje ideje ohledně plánu, se uskutečnilo až v únoru 1940. A protože Mansteinovým přítelem byl Hitlerův pobočník, takže hádejte dnes třikrát: buď Manstein sám zamýšlel průlom přes Ardeny, nebo mu jeho přítel napověděl, co říci Hitlerovi, aby se mu zalíbil.

Lidé díla se snaží pochopit podstatu věci, a ne to, jaké epolety nosí ten, kdo tuto podstatu vyjadřuje. Ale hlupáci, to je jiná věc, pro hlupáky je důležité, jestli ten, kdo k nim promlouvá, má diplom nebo akademický titul, protože ten hlupák stejně není schopen pochopit, co říká ten, kdo je v uniformě, nebo co říká ten, kdo je bez nárameníků. Hlupák se naopak považuje za chytrého a chytrý je přece ten, kdo „věří specialistům“.

Poznámka překl.: nejen u nás, se lidé ve volných chvílích občas schází v hospodách mezi svými, kde si pokecají a vymění názory a zlehka popijí. Do této chvíle je to v pořádku, i když mně osobně se nelíbí ten chlast, ale budiž v nějaké přiměřené formě. Špatné ale nastoupí tehdy, když se tam lidé začnou scházet i proto, aby si nechali „poradit“, aby nevybočovali z řady! Když rezignují na skutečně své vlastní pohledy a názory.

Přesto to však vůbec není o géniu Hitlera – o Hitlera ani vůbec nejde – je to jen příklad, aby se dalo říci: “I Hitler uměl, ale ty?!”Jde o pochopení toho, že pro člověka je velmi důležité, aby měl schopnost fantazie, a tedy i schopnost předvídat události. Předvídat! Vy sami předvídejte!

Poznámka překl.: Přinesl jsem nedávno také povídání o Žirinovském a jeho „proroctvích“. Vše to vyplývalo právě ze schopnosti fantazie na základě důkladných a hlubokýách znalostí a nesporně i díky informacím, které mohl získat jakp dlouholetý poslanec v ruské Dumě. Ta fantazie, to je vlastně dar dávat věci, záležitosti a události do souvislostí a  nacházet logická pokračování jejich děje.

Dobrá, zvlášť pro nechápavé debilní “bojovníky proti fašismu” místo příkladu s Hitlerem uvedu příklad s Čukčem. Čukča připravoval dříví, vylezl na strom a řeže větev, na které sedí. Kolemjdoucí geolog k němu poznamená: “Spadneš!” Čukča se přezíravě podíval na geologa: “Jdi si svou cestou, ty blázne!” A pokračoval v řezání. Spadl. A teď se podíval uctivě za geologem: “Šaman!”

Takže chci, aby se všichni lidé stali alespoň takovými šamany.

Co je k tomu potřeba si ale povíme až v pokračování.

(pokračování)

http://ymuhin.ru/node/2433/1-ubiystvo-chelovechestva-internetom 

Přeložil Peter 008

sdílet na

87 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
4. 2. 2024 08:49
Ohodnotit příspěvek :
     

Letí Fiala s Pekarovou letadlem a baví se o těžké situaci lidí dole…
Pekarová říká, já otevřu okno a vyhodím 10 tisícovek…ať má radost deset lidí…
Fiala říká,já vyhodím 20 petistovek…ať má radost dvacet lidi…
V tom vyjde z kabiny pilot a říká…já otevřu dveře a vyhodím vás dva…ať mají radost všichni :))

ijn
4. 2. 2024 12:22
Odpovědět  Veny232

Pepco:…..ke 3 párům ponožek 4. pár zdarma, pochopil český ministr Síkela a jal se jednat o jaderných blocích pro ČR, a druhý den se chlubí v ČT: objednali jsme 4 reaktory, protože 4.reaktor dostaneme zdarma :))

Frank1
4. 2. 2024 08:59
Ohodnotit příspěvek :
     

Brilantni uvaha o blbcich a tech chytrejsich.

M.Š.
4. 2. 2024 21:37
Odpovědět  Frank1

No co říci,já říkám že prvotním omylem lidstva byla debilizace založená na rozšíření televize.Ale co přinesl internet a debilní telefony,to se ani nedá popsat.Však uvidíme,možná dosti brzo,ale říká se,pokrok nezastavíš i kdyby jsi měl natáhnout bačkory.

JoFa
4. 2. 2024 09:18
Ohodnotit příspěvek :
     

Vynikajúci článok 6hviezd. Dokonca niektoré riadky prežívam osobne ako napr. citujem:”Občas máte prostě chuť si zanadávat – jak se ze všech sil snažíte někomu vysvětlit věci, které se vám zdají samozřejmé, a tento člověk zná všechna slova, kterými to objasňujete, a dokonce se s vámi těmito slovy hádá, a pak najednou zjistíte že z vašeho vysvětlení nic nepochopil a jen hloupě opakuje to, co se kdysi naučil (ve škole) nazpaměť v reakci na zvuky těchto slov. A není to o tom, že to něco nezná, ale je to o tom, že mne nepochopil, stejně jako nechápe to, co se naučil nazpaměť.”
Toto je presná ukážka diskusie s mojou ženou, zvyčajne skončí jej slovami: “Zase mi vnucuješ svoj názor !” Dodám svoj postreh. ČTJ?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ModrýKlokan
4. 2. 2024 18:41
Odpovědět  JoFa

Muž s představivostí a sebeovládáním, se s vlastní ženou nehádá. Pouze výjimečně z donucení, nebo na mučidlech.

JoFa
5. 2. 2024 08:45
Odpovědět  ModrýKlokan

To je možné čo píšete, ale muž s fantáziou , súcitom a s hrdosťou to robí občas aj pre toho druhého a diskutuje s nádejou a niekedy to robí len pre toho druhého, ktorý potrebuje mať pocit, že je pre druhého ešte zaujímavý /má záujem/. S ženskými okolo 50 je to zábava aj mučidla.

František
5. 2. 2024 17:28
Odpovědět  JoFa

Měl jsem kamaráda, leteckého inženýra, pracoval ve firmě Honeywell. Jednou přišel s tím, že mu kape kohoutek elektrického ohřívače vody.. Měl takový ten na zdi, pětilitrový. Vysvětloval jsem mu, že když ho po příjezdu na chatu zapne, voda se ohřívá, zvětšuje svůj objem a přepadem ten přebytek odkapává. Do krve se se mnou hádal, že to je blbost, že voda ohřevem nezvětšuje objem, letecký inženýr prosím. Od té doby se bojím létat.

Pendergast
4. 2. 2024 09:22
Odpovědět  Pendergast

Na diskusi pod článkem ani nechoďte. Tam je totální dno, konec…

ijn
4. 2. 2024 12:32
Odpovědět  Pendergast

neber vážně, je nasazeno cca 500 stranických trolů pod každý článek ….i trochu alternativní

Slovan
4. 2. 2024 17:45
Odpovědět  ijn

….krysyuž jsou tady, je jich plno všady………..😊😊🙄

Helena
5. 2. 2024 06:29
Odpovědět  ijn

Také se musí vzít v úvahu, že normálně uvažující lidé mají doživotní bany…..

František
5. 2. 2024 17:30
Odpovědět  Helena

Já na Seznamu a všech příbuzných doživotně za posměch Lipánkovi v blembáku.

Standa
5. 2. 2024 17:41
Odpovědět  František

Seznam Zprávy minulý týden upozornily i na jeden konkrétní řetězový e-mail šířící konspirace ohledně tragické střelby na fakultě. V něm jeho autorka Nikola Bornová jde několikrát tak daleko, že dokonce naznačuje, že za útokem stály tajné služby.
Jako příklad uvádí telegramový účet, který se tvářil, že patří vrahovi. „Telegramový účet následně zmizel (došlo tajným službám, že udělaly s editací přešlap a „ruskou stopu“ tam budou muset naroubovat jinak?)?“ ptá se provokativně Bornová.
Její výroky, které policie prověřovala, jsou podle náměstka Kubíka na hraně zákona. „Nevylučuji ale, že v kontextu s dalšími okolnostmi, kdyby to mělo nějaký vývoj, že se to spojí s dalšími výroky, tak to může tu hranu trestného činu přeskočit,“ dodal náměstek Kubík.
——————————————–
Hrana zákona?Politická policie všude! A za ,, souhlas s atentátem”!!!! Známe to !!! Kontext je důležitý , že?Spojíme to!!! ,, Přeskočit je to pro totalitu tak snadné!
Sekyrárna bude opět pracovat…. demokraticky!

Standa
5. 2. 2024 17:36
Odpovědět  Helena

Mám!
Ovšem ,ale prý máme svobodu slova Č.. 17!Ústavy!

M.Š.
4. 2. 2024 21:42
Odpovědět  Pendergast

To jo,zvláště ta o těch štvavých vysílačkách….sem se zasmál

jiří
4. 2. 2024 16:26
Odpovědět  Pendergast

Věc :žádost o okamžitou rezignaci ministra vnitra z důvodu tragického selhání orgánů PČR pod velením MV jako přijmutí osobní zodpovědnosti a přezkoumání níže uvedených sporných postupů orgánu PČR v případě teroristického útoku v budově Filozofické fakulty, UK Praha.
Žádost o okamžitou rezignaci ministra vnitra – Stop 5G

Pijack
4. 2. 2024 09:22
Ohodnotit příspěvek :
     

Rozhovory s blbci mě nijak neubíjí. Naopak, posilují a obohacují. Jsou to chvíle, kdy si začnu uvědomovat, že blbců žije na světě hodně a to je dobrá indicie. Začne fungovat lidský smysl uvědomění. Díky internetu jsem zjistil, kolik idiotů ve společnosti žije. Úzkoprsí a útlocitní lidé z toho dostávají infarkt, ušlechtilí “intelektuálové a akademici” kopřivku, průjem i zácpu. Nejsou schopni chápat, že kromě samých ušlechtilých nadlidí žije vedle nich v jenom státě hafo infantilních a jinak jednoduchých lidí, kteří mají ovšem taky nárok žít. Protože pracují a stali se součástí stejné konzumní společnosti. No a pak jim samozřejmě vadí, že nemají stejný názor a když sami kváknou nějakou kravinu, tak se rozčilují, že si někdo jiný dovolil kritiku. Tohle sledujeme u politiků. ALE pořád je to o právu diskuze. Já takovou diskuzi vítám, protože vítězí argumenty, nikoliv postoj nebo prázdné floskule. Ale co s prostorem, kde se nesmí diskutovat s lidmi opačných názorů? Příklady máme – servilní režimní Seznam (Novinky) a hlavně i-Dnes. To je temná stránka internetu. Naštěstí se probudila alternativa. ALE něco tomu chybí. Zatím co na alternativě lidé spolu diskutují a argumentují….

Pijack
4. 2. 2024 09:29
Odpovědět  Pijack

… Tak na vládních kanálech horlivě “diskutují” jen povolení s jedním světovým názorem. Ti hloupoučcí pudlíci si v podstatě neuvědomují, že se sami zabíjí, protože nemohou s “opozicí” diskutovat. Vtrhla tam organizovaná jednotka zapálených podporovatelů režimu s předem nastolenými tématy. ONI nepotřebují důkazy a argumenty, oni si vystačí se svým správným postojem. Internet neubíjí. Ubíjí jen ty, kteří nepochopili význam internetu a význam diskuze bez cenzury a ostrakizace lidí. Zjevně se řídí vlastní floskulí – nejvíc se dozvím, když mluvím jen sám se sebou a nikdo mi do řeči neskáče. Internet je něco jako žena – dobrý sluha, zlý pán 🙂

stan
4. 2. 2024 10:46
Odpovědět  Pijack

Pijacku, opravdu dobré postřehy. Jen bych doplnil tvou poslední větu……………….Naštěstí se probudila alternativa. ALE něco tomu chybí. Zatím co na alternativě lidé spolu diskutují a argumentují….

Ano na alternativě lidé diskutují , kdežto na Seznamu nebo na i-Děsu ne. Tam se nějaká polemika nepěstuje, pokud odporuješ tomu jedině správnému názoru, tak jsi okamžitě dezolát, ruskej šváb, chcimír atd. a v podstatě je po debatě.I když dodáš pádné argumenty, přidáš odkazy, tak v podstatě ten dotyčný blb jede po vyběhané pěšině a cokoliv naruší jeho vidění světa, je smeteno .

PremekJ
4. 2. 2024 10:59
Odpovědět  stan

Nicméně uzavřením nmnoha diskusí se debata vrátila tam, kam přirozeně patří – mezi lidi. A ti vědí, že jsou vedeni vrchností do propasti. To nejtěžší ale je před námi včšemi – pochopit, že o svou společnou lidskou důstojnost se musíme zasadit změnou myšlení všichni. Čekatelé na Mesiáše jsou tak ztraceni, pokud nepochopí, že Mesiáši jsou nastrčení emisaři Temnot. Sorry, Messiah…

Pijack
4. 2. 2024 11:49
Odpovědět  PremekJ

Jenže vyskytl se jiný problém. Alternativa a lidi na ní se z veřejného diskurzu odstranili. Nejsme mlčící většina, ale UMLČENÁ většina. To co s námi liberálně demagogický režim provedl je ostrakizace a navíc doplněná o perzekuce viditelných oponentů režimu. My se musíme snažit o to, abychom byli součástí celého veřejného diskurzu. Máme zakázány většinu demokratických atributů jako je referendum, právo diskuze na mainstreamu atd… Já tomu říkám válka proti vlastnímu obyvatelstvu.

Pijack
4. 2. 2024 11:45
Odpovědět  stan

O tomhle jsem pokračoval v druhém odstavci. Jinak Ok.

JoFa
4. 2. 2024 09:24
Ohodnotit příspěvek :
     

Nikdy som sa nepozastavil nad tým, že je rozdiel medzi Fantáziou a jej sestrou Predstavivosťou a o fantázii som tu viedol diskusiu s Boomrom, ale naprosto súhlasím s tvrdením citujem: “Představivost je statická, je to nehybnost, ale fantazie to je dynamika, to jsou varianty akce.”
Fantázia je aj podľa môjho názoru tvorivejšia..

PremekJ
4. 2. 2024 11:01
Odpovědět  JoFa

Od soustředění se na význam slov je ke složení mozaiky z těch odpovídajících střípků dost daleko. Snad si to uvědomíte.

ModrýKlokan
4. 2. 2024 18:58
Odpovědět  JoFa

Myslím, že v polemice o rozdílu mezi fantazií a představivostí autor dost ujel. Ty dva pojmy jsou pro běžnou debatu v podstatě synonyma. Pro mě se jedná o slovíčkaření z neznámých důvodů páně autora.

Když už nějak “odborně” lingvisticky ty dva pojmy rozlišit, tak zde je můj názor: Příkladem mohou být pojmy “motiv” a “motivace”. Lidi to taky zaměňují a většinou to je fuk. V hloubce ale jsou rozdíly.

Motiv je důvod k jednání vycházející z psychologie osobnosti, z jejího vnitřního prožívání, myšlení a vědomých i nevědomých obsahů.

Motivace je vnější pobídka, například potenciální finanční odměna od zaměstnavatele. Pokud se skutečné motivy sejdou s motivacemi, jsou spokojeni oba, zaměstnanec i zaměstnavatel. Nemusí k tomu dojít.

Analogicky “představivost” je podle mě možné chápat, jako zvnějšku stimulovanou situační reakci, vzniklou při řešení nějakého konkrétního problému, například v práci, nebo při rozhovoru s další osobou.

“Fantazie” je tedy pak “komplement”, ne “substitut”, tj. další úroveň téhož, ovšem pocházející zevnitř psychiky dané osobnosti, nemusí být stimulovaná aktivně zvnějšku.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
4. 2. 2024 09:42
Ohodnotit příspěvek :
     

Ještě i než si to celé přečtu…

Internet posunul lidstvo na podstatně vyšší úroveň

Zdemokratizoval přenos informací, už nejsme závislí na režimní propagandě, předtím to byl informační feudalismus…
Dal přístup lidem ke spoustě informací, spousta lidí se mohla a může vzdělávat ve spoustě oborů…
A propojil obyčejné lidi internacionálně napříč zeměmi a kontinenty…

A tím, že znáte více souvislostí, vidíte události perspektivou více stran zároveň, můžete mnohem snadněji odhalovat lži, zamlčování a manipulace těch feudálních mega-médií, jako televize a velké noviny oligarchů…

πα½

Pijack
4. 2. 2024 09:46
Odpovědět  P.A.Semi

A jsou i takoví, kteří z takové svobody dostávají osypky a vztekle brání svůj starý mediální prostor… o čemž jsem se již zmínil o pár odstavečků výš 🙂

JoFa
4. 2. 2024 09:50
Odpovědět  P.A.Semi

Áno súhlasím, ale nič nie je zadarmo a zvyčajne je to vyvážené zlom. Z našich detí a mnohých ľudí urobil otrokov, nedokážu sa ho zbaviť, sú závislí na int. komunikácii a nedokážu pochopiť o čo prišli a prichádzajú- myslím priamu komunikáciu s inými, priamy kontakt, cítiť emócie tých druhých a hlavne ich presne a správne chápať, no a hlavne stratili čas, ktorý možu využiť zmysluplnejšie a zdravšie.
Obyčajná korešpondenčná komunikácia zmizla a pri tom mala obrovské čaro a učila vás vyjadrovať sa presne a výstižne, aby ste nemuseli písať niekoĺkostranové dopisy. Na internete je komunikácia plná balastu a debilizuje ľudstvo.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
4. 2. 2024 09:51
Odpovědět  P.A.Semi

Už to, že se tady můžeme bavit navzájem, z různých regionů Česka a i s češkou z Austrálie, je díky internetu… Jinak byste seděli doma a sledovali ČT, a ani byste nevěděli, v čem všem tam lžou…

πα½

Pavel z Moravy
4. 2. 2024 11:02
Odpovědět  P.A.Semi

Tak pozor, nezevšeobecňovat. Názor si dělám vždy sám, tedy dle toho co vidím, slyším a jak na to nahlížím. Žádná kouzelná bedýnka na to nemůže mít vliv. Líbí se mi ta slova jinak byste seděli u TV. Proč byste seděli, vy ne a já a další jo. Mluvte za sebe.

Administrátor
P.A.Semi
4. 2. 2024 19:53
Odpovědět  Pavel z Moravy

Nemám televizi, nikdy jsem televizi neměl…
Máma tu má vedle televizi, pouštím si hudbu, abych to neslyšel…

Víte, u nás na vesnici, kde jsem bydlel 2011-21, jsem měl dost přátel (víc než 10 rodin), kteří byli zajímaví mimo mnoha jiného tím, že nikdo z nich nemá doma televizi… (já měl u rodičů, kteří tam od 2017 nebydleli, a koukal se občas večer na zprávy při večeři, než tam začali tak lhát, že jsem s tím radši přestal… pak se rodičům v Praze porouchala televize, tak jsem jim nabídl tu jejich, a zase tam nebyla žádná…)

Předtím 1999-2011 jsem bydlel na malém městě a televizi jsem také neměl, a tehdy jsem ani neměl doma internet… (to mi máma v 2001 volala, že zbourali nějaké obchodní centrum v New Yorku, tak jsem si řekl, že to je karma za Jugoslávii, a neřešil to… Až v roce 2012 jsem se dozvěděl, že tam ty baráky byly dva… Až v 2014, že tři a ještě i Pentagon…)

A ovšem filmy sleduji tak asi jeden za rok… Radši animované… (Loni jsem tu v letním kině viděl Alenku v říši divů, předloni už ani nevím… V roce 2021 jsem viděl Cyril a Metoděj…)

(Ale stahuji, sleduji a archivuji různá videa z Youtube a Rumble, která někdo dá do článků…)

πα½

Administrátor
P.A.Semi
4. 2. 2024 21:13
Odpovědět  P.A.Semi

(ale v dětství jsem sledoval filmy i pohádky, leckteré jsou dost zásadní pro pochopení lecčeho… to až od určitého věku nepotřebuji Beletrii, ani tu filmovou… dětem bych asi leckteré kvalitní české pohádky doporučil…)

πα½

Administrátor
P.A.Semi
4. 2. 2024 19:56
Odpovědět  Pavel z Moravy

Názor si děláte podle Informací, které se k vám dostanou…
Když se k vám dostanou jen samé pokroucené informace, nemáte z čeho získávat správné názory… Abyste poznal, že jsou “pokroucené”, tak musíte odněkud znát ty správné…

A ovšem každý zdroj to vidí určitou perspektivou a něco akcentují a něco zamlčují, takže na získání kvalitního plastického názoru musíte porovnávat víc zdrojů a naučit se znát jejich Bias…

πα½

skeptik
4. 2. 2024 10:32
Odpovědět  P.A.Semi

Internet posunul šíření propagandy, ideologie, lží, dezinformací na daleko vyšší level.
Neřekl bych, že díky internetu jsou děti vzdělanější než ti, co internet neměli.

Pravdomluvny
4. 2. 2024 10:48
Odpovědět  skeptik

Naopak,jsou blbější.
Bez navigace v mobilu netrefí ani ze schodů ke dveřím z baráku 😎

All
4. 2. 2024 11:19
Odpovědět  Pravdomluvny

Souhlas,jsou blbí a blbější,ale ne všichni,jsou i vzácné výjimky. U mladých doblblých dnešním zhovadilým školstvím je ale stále naděje,že se ještě obrátí,že se vrátí ke svému vlastnímu rozumu. Oproti těm starším,kterým už dočista mozek zcepeněl,převlíkačům kabátů jako je např.i ten,co dnes sedí na hradě.

Pravdomluvny
4. 2. 2024 11:43
Odpovědět  All

Souhlasím, mám kolegyně v práci, které byť “””dobře situované””””nevolí pětidemoliční vlastizradu a děti jsou krom výjimek vychováváni bez internetu a “””nuceni “””” k myšlení a slušnému chování.

Janaz
5. 2. 2024 07:59
Odpovědět  All

Myslíš, že ten, čo sedí na hrade, bol v mladosti iný? Kto je blbec či hajzel v mladosti, bude ním aj v starobe.

PremekJ
4. 2. 2024 11:07
Odpovědět  skeptik

Děláte účet bez hostinského. Děti vychovávané k tomu, aby samy poznávali to, co je a poznali to, co není, internet zprvu nepotřebují, ale pokud se chtějí dostat k porovnávání, sami si najdou internetové zdroje a samy vidí, kde vládne ctrl+copy ctrl+paste (je to na obou stranách současného zápasu o člověka) a kde jsou sdíleny úvahy hodné pozornosti se střípky do mozaiky.

All
4. 2. 2024 11:12
Odpovědět  skeptik

Ale internet může být i prospěšný,není jako TV žumpa,internet je dvousečná zbraň,internet je možné využít proti demagogům,politickým tajtrlíkům ničícím vše za peníze,internet je možné využívat i jinak,jako protizbraň.

ModrýKlokan
4. 2. 2024 19:14
Odpovědět  All

Přesně: Osvoj si účinné zbraně svého nepřítele a bojuj. Nepropadejme defétismu. Z nových technologií má osypky především samozvaná nová šlechta. Vrchnosti se všechno sype a snaží se spíš o návrat do feudalismu.

Administrátor
P.A.Semi
4. 2. 2024 20:00
Odpovědět  ModrýKlokan

Protože v Televizi vybírají oni, co vám dají za informace, kdežto na Internetu si můžete sám vybrat z mnohem širšího spektra zdrojů…

A můžete i sám psát a vydávat, třeba méně kvalitně, ale zato demokratičtěji, a bez pobídek oligarchů, kteří tlačí televize skrze sponzorování reklamami…

Takže Televize je Informační Feudalismus… Jen “šlechta” určuje, jaké informace dostanete a jaké ne…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Janaz
5. 2. 2024 07:56
Odpovědět  P.A.Semi

Sú teda ľudia znalejší, vzdelanejší, lepší? Asi ťažko. Internet je len encyklopédia, ktorá u väčšiny slúži ako podložka pod nohu krivého stola.

PremekJ
4. 2. 2024 10:49
Ohodnotit příspěvek :
     

Článek obsahuje mnoho užitečného. Začnu od konce, kde se připomíná staré známé “z chyb plyne poučení”, tedy že člověk je tvor chybující, ale z každé své chyby se má poučit a již ji neopakovat. Dále je tu předvídavost jako schopnost skutečných stratégů, kteří kromě analytických schopností mají i schopnost vyhmátnout podstatu jako hybatele jevů, což je nezbytné pro volbu správné strategie. A pak je tu hezký příklad mozaikyskládané ze střípků, jež pojí právě ona představivost, jako vystřižený z KSB. Mluvkové tohle nikdy nepochopí, protože člověk s představivostí méně mluví a více koná.

JoFa
4. 2. 2024 14:44
Odpovědět  PremekJ

To je už tretí váš komentár, kde používate stŕípky a skladbu mozaiky. Mám pocit, že chcete povedať, že zložiť mozaiku je možné len s predstavivosťou, čo si nemyslím a s fantáziou je to možné tiež, iba to nemusí byť obraz predvolený. Myslím si že mnohí pracujú práve na tom vašom princípe- predstavivosti, kedy skladajú z útržkov niečo, čo by chceli alebo zámerne chcú postaviť napr. VK na Aeronete takto funguje. Potom sú tu takí, čo skladajú čriepky s fantáziou a tí vyskladajú obraz na základe konkrétnych čriepkov, ktoré ich k obrazu dovedú napr. Gargamel /Svatoš/. Do tretice sú tu takí, ktorí skladajú puzzle z čriepkov, avšak obraz ani čriepky nepoznajú a netušia čo za obraz stvoria, to pozná iba ten, kto im tie čriepky dal a presne vie čo je z nich možné vytvoriť -napr. mainstream.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
katango
4. 2. 2024 11:07
Ohodnotit příspěvek :
     

O roli fantazie ve vědě napsal hezkou novelu S. Lem – Topolny a Czwartek, tady to vyšlo jako část knihy Pánův hlas.

ModrýKlokan
4. 2. 2024 19:16
Odpovědět  katango

Dík za tip. Snad to někde seženu. Sci-fi miluju od dětství.

Plus by mě zajímal tvůj názor na můj komentář k JoFaovi o něco výše. Takovou minirecenzi, jestli to není blbost.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
katango
4. 2. 2024 20:18
Odpovědět  ModrýKlokan

Nemyslím si, že to je blbost, taky bych to rozlišila zhruba stejně či podobně. Představuju si reálné věci a situace, třeba při řešení nějakého problému. Ovšem moje fantazie nezná hranic.

Jo a i jiný povídky a novely v Pánově hlasu stojí za přečtení.

https://www.zbozi.cz/hledej/?q=lem%20p%C3%A1n%C5%AFv%20hlas&sgId=MC41MTIxMzUwODYxODQxMTY0IDE3MDcwNzQyNzAuNjEy&thru=&aq=#utm_source=seznam.cz&utm_medium=referral

Tupý hulvát
4. 2. 2024 11:29
Ohodnotit příspěvek :
     

Při textu o Hitlerovi mě napadlo,že někteří hlupáci mají snahu vysmívat se tomu,s kým nesouhlasí.Typicky současné vládě a lidem okolo.Je to asi výraz reálné bezmocnosti,nikoli humoru.Na tom,co dělá ta banda není nic ani hloupého,ani směšného.Jsou to zločinci,kteří zřejmě dělají přesně to,co chtějí, po čem touží a DĚLAJÍ TO DOBŘE.
Jen malý příklad-mladí mohou dříve řídit,buduo tedy moci i dříve volit,nebo korespondenční volba a jednoduché nabytí občanství POTOMKŮM emigrantů.Jsou sudetští Němci emigranti,vyhnanci nebo odsunutí?!
Nevím,co je nám na naší vládě k smíchu.
Kdyč jsem před třiceti lety kupoval malý domek na Sumavě,zjistil jsem si,kde byla hranice mezi tzv.sudety a zbytkem ČSR.

Ladislav 💤
4. 2. 2024 12:29
Odpovědět  Tupý hulvát

Já mám taky živou představivost: dožít se ještě veřejné popravy zradné fašistické pavlády!
Uvítal bych i přimý přenos!

Joe Arp
4. 2. 2024 12:46
Odpovědět  Ladislav 💤

Nedožiješ, oni to přece dělají pro všeobjímající blaho a to je neprůstřelné. To, že nás všechny ožebračují není na žádné velké vězení, pokud vůbec na nějaké, takže smolík! Jsme ve slepé uličce, ač se nám zdají blbí, nejsou, vše je promyšlené už Frankfurtskou školou.

Pavel z Moravy
4. 2. 2024 16:28
Odpovědět  Joe Arp

Největší smůla je, že máš pravdu. Mám doma originál Husitský chorál, ale chybí k němu tak 3 miliony hlasů.

Joe Arp
4. 2. 2024 16:33
Odpovědět  Pavel z Moravy

Tak pokud ho budeš rozdávat na školách, musíš k výtisku přidat hamburger.

Slovan
4. 2. 2024 17:19
Odpovědět  Joe Arp

Baxa už plakal v TV jak jsou napadáni a je jim vyhrožováno. Je třeba omezit vzduchovky. Asi to opláču.

Joe Arp
4. 2. 2024 17:27
Odpovědět  Slovan

Taky jsem zaregistroval jeho stesky, že je lidi nemají rádi a jejich “práce” je tak těžká, naštěstí to budou jen dezoláti v důchodu, takže může v klidu spát. Důležitá věc se dostane na pořad nevím, za 4 měsíce a vyprac. rozsudku trvá 6 týdnů! Není jich tam málo, neměl by PEPA navrhnout ještě 15 dalších?

Pravdomluvny
4. 2. 2024 18:36
Odpovědět  Slovan

Ještě, že špuntovky a praky nechají….. zatím 😎

Slovan
4. 2. 2024 18:54
Odpovědět  Pravdomluvny

Nojo, ále, stejně už mám zpuchřelé gumy. 😊😥

Joe Arp
4. 2. 2024 19:40
Odpovědět  Slovan

To už dojezdíš a na jaře tě zeťák stejně přezuje.

Slovan
4. 2. 2024 19:46
Odpovědět  Joe Arp

Ále to už dojezdím a pak si koupím koně.

Joe Arp
4. 2. 2024 19:52
Odpovědět  Slovan

Tak se mi to líbí a teď si představ toho, kdo to čte říká si “to jsou dva debilové, jeden o koze, druhý třeba o, no jak se to jmenuje”?

Slovan
4. 2. 2024 20:09
Odpovědět  Joe Arp

Tobě to vadí, co si nafrflená Ynteligence myslí, tak mě je to volný. Měli číst RP a nebyl by komunikační problém. Ale hlavně že je sranda, né?🤣

Joe Arp
4. 2. 2024 20:24
Odpovědět  Slovan

Já si na pověsti nezralého, dr voštěpa naopak zakládám a hlavně na pochvalách od zdejších selebrit. Není nad dobrou pověst sprosťáka, vem si kolik jadrných, krásných slov se nepoužívá kvůli zženštilým hnidopichům.

Slovan
5. 2. 2024 09:02
Odpovědět  Joe Arp

🤣 🤣 👍 👍 👍 👍
No vidíš, to máš pravdu a pak by třeba dokázal kvůli malichernost i zabít člověka. A pak babky na rynku štěbetají ” takový to byl slušný člověk, kdo by to do něj řekl. Už jsem tuna nějaký ten rok a znám spousty ynteligentů a vím jak činí. A nehorší jsou ti, co navenek huj a pak doma v úkrytu fuj. To se pak jeden nestačí divit.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
katango
5. 2. 2024 12:15
Odpovědět  Slovan

Sprostej člověk není ten, co mluví sprostě. Sprostej člověk povětšinou mluví slušně, ale koná sprostě (lži, podrazy, sviňárny…).

Slovan
5. 2. 2024 21:37
Odpovědět  katango

Ono obyčejně i zlej je strašně slušnej, právě na PP i zde jsem na několik zlých a zákeřných natrefil. Už utíkají, blíží se konec.🤣🤣🤣👍🙋‍♂️

Slovan
5. 2. 2024 21:57
Odpovědět  Slovan
katango
5. 2. 2024 15:07
Odpovědět  Ladislav 💤

Moje fantazie je natolik živá, že úplně cítím odpor žeber a slyším jejich křupání, jak Nutelákovi prošlapuju martenskou hrudníček. Von ho má jako nedomrlý kuře, moc práce by to nedalo.

Joe Arp
6. 2. 2024 18:10
Odpovědět  katango

Tak to dělal štábní profous Slavík ve Švejkovi simulantům, neměl martensky (nevím co to je), ale pravé vojenské baganče. No né už jsem vás dohledal: Kateřina Slavíková provdaná Martensová, tak cajk!

Pavel z Moravy
4. 2. 2024 16:25
Odpovědět  Tupý hulvát

Já říkám něco podobného. Oni moc dobře vědí co dělají. Jedou podle manuálu, občas si ho poopraví zase ke svému prospěchu. Tito škůdci to vskutku dělají dobře, tedy dělají to co dělat chtějí. To nejsou hlupáci. Hlupáci by již dávno byli odvařeni. A směšní nejsou už vůbec ne, copak by směšní a hloupí dokázali takhle od.bat důchodce nebo s takovým klidem peníze lidu rozdávat komu se jim zamane, v největší míře banderovcům. To s tím domkem jste udělal dobře. Ale raději nebudu zlý prorok, takže dodávat nebudu nic.

ModrýKlokan
4. 2. 2024 19:49
Odpovědět  Pavel z Moravy

Já souhlasím jak s Hulvátem, tak Joem Arpem, i tebou. Ovšem nezapomínat, že jsme smějící se bestie. Vysmát se vrchnosti je jeden ze střípků možností, jak jim házet do jejich svinstev vidle.

Gándhí osvobodil Indii taky nenásilným vypovězením spolupráce. Po krvavých revolucích se na vrchol proderou zase jen jiní gangsteři.

Všimni si jak tupí poskoci liberální vrchnosti používají výsměch ke zdánlivému zneuctění opozice. I ti retardi ví, jak účinný je to nástroj. Jsou vzteky bez sebe, když dostávají stejnou medicínu.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Standa
4. 2. 2024 23:28
Odpovědět  ModrýKlokan

I ten retard s krátkými kalhoty , co jezdil po Hradě na koloběžce si vypůjčil Gándhího heslo a tvrdil, že je jeho!.
,,Pravda a láska vítězí na lží a nenávistí”
NO TEDA, TO TEDY zvítězila!
Nenásilný protest????? Prdlačka! Musí se udělat tlustá čára…na provázku!

ModrýKlokan
6. 2. 2024 01:59
Odpovědět  Standa

Já tě chápu, ale můj názor je trochu jiný – viz výše.

All
4. 2. 2024 12:28
Ohodnotit příspěvek :
     

Lidstvo je dnes ubíjeno samozvanými bohy typu Schwab EU posedlými vládnout této planetě, silou moci zdegenerovaných mozků zcela odpojených od přírody Země.Tito falešní bohové obnovují fašizmus a podporují otevřeně nacismus na UK,rozmísťují vojska NATO v Rumunsku,Finsku,Norsku,Polsku.Černého Petra hraje namyšlená koloniální Anglie,které se nedá důvěřovat absolutně.CHtějí válku a rozdmychávají válečné konflikty po světě. Příroda planety zatím odpovídá ,,mírně”,ale stále častěji varuje sopkami,požáry,zemětřeseními. Nyní např.hoří více jak 40.000 hektarů v Čile,není to vůbec malá plocha,s desítkami mrtvých.Fašizmus a nacismus si našel novou zbraň,ideologii ,,barevných revolucí” a terorismus. Bezmozci odpojení od přírody Země, napojenými na fašizující falešné bohy a jejich tiskárny falešných peněz až po kody a čísla pro zoombí, poháněnými politickými tajtrlíky a jejich zmanipulovanými dozorci na ůřadech.Internet je mečem broušeným na obou stranách,umí udeřit i ty falešné bohy,démony.

Pavel z Moravy
4. 2. 2024 16:35
Odpovědět  All

Alle, my už se tady známe delší dobu. Jsme alespoň doufám na podobné myšlenkové vlně. Mám ale obavy, že nás již nic moc dobrého nečeká. Na změnu je potřeba alespoň 3 generací a když vezmu v úvahu, že ty dvě nejmladší jsou prakticky ztracené, cesta ke změně bude dlouhá, alespoň v našem pásmu. Putin na změně pracuje, ale jak dalece to může ovlivnit nás a v jakém časovém horizontu, toť otázka.

ModrýKlokan
4. 2. 2024 19:54
Odpovědět  All

@ All, Pavel

Tak tak. Hoří jim koudelka u zadnice. Boháči jsou strachy bez sebe a kopou v agonii.

katango
5. 2. 2024 15:08
Odpovědět  ModrýKlokan

Myslíte Koudelku z BIS?

ModrýKlokan
6. 2. 2024 01:59
Odpovědět  katango

Desátník Čoudelka taky.

zuzana
4. 2. 2024 16:31
Ohodnotit příspěvek :
     

Vladimir Putin: Ukrajinská armáda, že se mění v teroristickou organizaci

https://aktax.cz/vladimir-putin-ukrajinska-armada-ze-se-meni-v-teroristickou-organizaci/

Pravdomluvny
4. 2. 2024 16:53
Odpovědět  zuzana

To víme minimálně deset let.

krůtí brko
4. 2. 2024 21:45
Ohodnotit příspěvek :
     

Schopnost imaginace není pro každého. Pokud jí nezdědíte, pak je to pro vás v této oblasti opravdu těžké. Totéž se týká schopnosti a vůle na sobě pracovat.

A druhá poznámka: z řad nepřátel velice ubylo těch, kteří rozumí lidské psychice a směru, kterým se společnost ubírá. U podobných článků mám vždy trochu obavu, jestli jimi nepomáháme nepříteli.

ModrýKlokan
4. 2. 2024 22:15
Odpovědět  krůtí brko

Zdravím. Z toho bych strach vůbec neměl. Ti namistrovaní retardi to buď vůbec nečtou, nebo tomu nerozumí. Pro ně je to dezinformace. Ukázněně sledují jen madmééédyja, aby věděli, co si mají uvědoměle myslet.

krůtí brko
4. 2. 2024 22:26
Odpovědět  ModrýKlokan

Kéž byste měl pravdu…

Standa
4. 2. 2024 23:19
Odpovědět  krůtí brko

Pozor, nepřítel naslouchá!Víte to sám z Orwella. Pravda je lež a lež je pravda. Heslo Novspeak a Rakušana,Jurečky, Fialy, toho vola na Hradě,Pekarky, ,Bendy, Černochové o ,,kmotrovi z Brna “Blažkovi ani nepíši………pneumatiky by se měli navést na Kavčí Hory a zapálit.
Vždy se na jaře topila Morana…taková inspirace…!

katango
5. 2. 2024 15:09
Odpovědět  Standa

Nejdřív ji vynášeli z vesnice. To by jistě šlo realizovat snáz. To topení je už jen třešnička na dortu.

Administrátor
P.A.Semi
5. 2. 2024 16:03
Odpovědět  krůtí brko

Imaginace česky Představivost se především pěstuje tou Fantazií, je to asi o dost víc záležitost výchovy a třeba čtení beletrie v dětství a dobrých her, než dědičnosti… Tedy přesněji – ta schopnost představivosti se dědí především výchovou v ranném dětství…

Jak tady v článku šíří názor Jakova Emmanuiloviče – to se divím, že se jako ostatní židi po revoluci nepřejmenoval, je to nesmysl, že by Fantazie a Představivost byly v protikladu…

πα½