Zmizeli z radaru

Někteří Němci jsou kacíři, prý po Lutherovi. Nedávno Dr. Stefan Homburg, profesor veřejných financí na univerzitě Liebniz v Hannoveru řekl veřejně, že úplný útlum hospodářské činnosti jako prostředek proti nákaze Covidem bylo naprosté šílenství.

A nyní jistý Stephan Kohn pustil do tisku tajnou zprávu, která vyvrací základní články nové víry.

Zde jsou některé její heretické poznatky.

Hrozba Covid-19 by přeceněna:
pravděpodobně v žádné fázi nebezpečí nového viru nepřesáhlo normální úroveň.

Lidé, kteří umírají na koronavirus jsou v podstatě ti, kteří by statisticky vzato zemřeli tento rok, protože dospěli ke konci jejich života a jejich zesláblá těla by již nebyla schopna se vyrovnat s běžným každodenním náporem, včetně přibližně 150 virů normálně v oběhu.

Celosvětově během čtvrt roku nezahynulo následkem infekce Covid-19 víc než 250.000 lidí ve srovnání s 1.5 milionem úmrtí následkem chřipky v letech 2017/18.

Z toho plyne, že během korona paniky stát byl jeden z největších šiřitelů poplašných falešných zpráv.

Kacířské, ale dál je to ještě horší.

Zpráva zkoumá vedlejší škody, způsobené protivirovými opatřeními a zjišťuje, že „jsou velmi vážné,“ neboť víc lidí umírá na následky  vynucených  omezení nežli na virus. Hlavním důvodem je, že zdravotní systém je zcela zaměřen na koronavirus, zatímco životně nutné operace a léčba ostatních pacientů jsou odkládány nebo omezovány. Das Bild o tom přinesl svědectví v reportáži nadepsané „Dramatické důsledky protivirových opatření: 52 tisíc operací rakoviny odloženo.“

Vláda se zpočátku pokoušela předstírat, že zpráva je dílem jednoho pomýleného zaměstnance a vyjadřuje pouze jeho „vlastní názor“.  Ve skutečnosti 93 stránkový spis nazvaný „Analýza řízení krize“ sepsala skupina uznávaných vědců a univerzitních lékařských odborníků na požádání Federálního Ministerstva vnitra.

Dříve byli kacíři upalováni.

Nutno připustit, že v tomto směru došlo i v Německu k pokroku. Zmíněná skupina vědců a lékařů byla jen rozehnána jako nespolehlivá banda.  Oba heretičtí Stephanové byli dáni do klatby a prohlášeni za šiřitele spiklenecké teorie. Mladší z nich, Kohn, který sloužil na vnitru, je na ulici, budiž mu to ponaučením.

Němečtí politici, tisk a televize zaujali postoj tří moudrých opiček, nic nevidí, neslyší, neříkají, Orwellovsky řečeno kacíři se stali „unpersons“, zmizeli z radaru.

Jan Vítek
https://bit.ly/2MwDqOg

sdíletj na