politika

Trůn se houpe

Historik Adamović: Putin začal promyšlený boj za osvobození světa.

Rusko zcela záměrně vstoupilo do rozhodující bitvy s dominantním světovým řádem, řekl historik Saša Adamović v rozhovoru pro “Pečat”. V čele této bitvy stojí Putin. Spojené státy tento boj nemohou vyhrát, už ho prohrály.

Nikola Trifić

Je skutečně pravda, že s nepřítelem, jakým je Západ, je zmrazený konflikt vždy jen přípravou na novou válku?

Saša Adamović, historik a jeden z nejvýraznějších současných srbských intelektuálů, je autorem několika knih a jeho kniha nazvaná „Efekt Trumpa“ je v současné době právem velmi chválená a potřebná. 

Muž, který snadno vysvětluje podstatu fenoménu, ve kterém žijeme, v rozhovoru pro “Pečat” mluví o mnoha tématech: od Ukrajiny a Izraele přes Trumpa a Putina až po Kosovo a Republiku srbskou.

– Válka na Ukrajině trvá už téměř dva roky. Jaký je váš postoj k této válce dnes a jaké jsou vaše prognózy: je konec v nedohlednu?

Můj postoj k válce na Ukrajině se od začátku nezměnil. Rusko nemělo na výběr, k ochraně své strategické bezpečnosti muselo vstoupit na Ukrajinu a hrozbu eliminovat. Tato válka je však specifická, protože její rámec přesahuje obvyklé zájmy vojenského konfliktu. 

Podle všeho, a některým z nás to bylo jasné i na tom vzdáleném začátku, Rusko zcela vědomě vstoupilo do závěrečného zúčtování s vládnoucím světovým řádem.

Vzhledem k tomu, že Rusko bojuje v mnoha oblastech: kulturní, ekonomické, vojenské, muselo počítat s dlouhotrvajícím konfliktem, který začal mnohem dříve než Speciální vojenská operace (SVO) a skončí nejspíš až tehdy, když hlavní cíl bude splněn – nastolení nového světového řádu, ve kterém USA nejsou klíčovou vojenskou a ekonomickou mocností.

– Před začátkem války jste patřil k úzké skupině lidí, kteří tvrdili, že ozbrojený konflikt na Ukrajině je téměř nevyhnutelný. Na čem jste zakládali své předpovědi?

Nejlepší západní analytici, jako John Mearsheimer, George Kennan a Henry Kissinger, už roky nebo dokonce desetiletí varují, že rozšíření NATO na východ musí nutně vést ke konfliktu s Ruskem. Nebyl tam však nikdo, kdo by je slyšel. Rusko před startem SVO dalo Západu jasně najevo, že to nemůže dále tolerovat a že nedovolí vstup Ukrajiny do Aliance. Rusko také dalo jasně najevo, že nebude tolerovat odklad řešení tohoto především existenčního problému. Ve skutečnosti je zarážející, že SVO překvapila tolik domácích i zahraničních odborníků, protože konflikt byl nevyhnutelný. 

Předpoklady mnoha analytiků, že k válce nedojde, pravděpodobně pramení z předsudku o vojenské síle NATO a slabosti Ruska. Ukázalo se, že poměr sil je jiný, než jsme věřili.

– Jsou Spojené státy impériem v úpadku a válka je jediným způsobem, jak získat čas a zůstat na „trůnu“?

USA jsou určitě v úpadku, nejsou první ani poslední říší v historii, která dosáhla své konečné podoby a začala stagnovat. Téměř všechny vojenské konflikty, které Amerika v minulosti zahájila, byly intervencemi proti vojensky a ekonomicky daleko slabšímu protivníkovi. V tomto případě však jde o konflikt s rovnocenným protivníkem, jadernou mocností, schopnou vést dlouhodobou válku vysoké intenzity a ukázalo se, že Amerika takovou válku nemůže vyhrát. Ve skutečnosti ji už ztratila. Aby válka udržela hegemona na trůnu, musí ji vyhrát. Pokud si Spojené státy chtějí uchovat svou mocenskou pozici v novém uspořádání, které se vytváří, bylo by nejlepší, kdyby se stáhly ze všech konfliktů, zejména z těch, které nejsou v souladu s národními zájmy USA.

– Když mluvíme o konfliktu Západ-Východ a Amerika-Rusko v nejširším slova smyslu, je správné říkat, že to není jen boj o nadvládu a zdroje, o klasickou formu nadvlády, že to není ani klasický střet ideologií, ale střet dvou odlišných filozofií, dvou odlišných postojů ke státu, suverenitě, svobodě, především k otázce člověka a rodiny? Západní materiální a individualistický koncept versus východní metafyzický koncept, který neodmítá svůj kolektivní rámec a kolektivní dědictví? Pokud je to tak, pak je v takovém konfliktu remíza pravděpodobně jednoduše nemožná?

V globalizovaném světě určitě ne. Takový svět nepřipouští existenci rozdílů, které v průběhu dlouhé historie existovaly vedle sebe a prolínaly se tam, kde to bylo účelné nebo nutné. 

Klíčovým problémem proto není pouhá existence dvou různých principů, ale netolerantní a totalitní charakter jednoho z nich – a není to původní kulturní model západní civilizace, ale zvláštní, nedávný multikulturní frankensteinovský ideologický koncept, který nejprve zničil křesťanský Západ, vymazal identitu Evropy a poté se obrátil k organickému nepříteli – pravoslaví. S takovým nepřítelem je zamrzlý konflikt vždy jen přípravou na novou válku.

– Po Ukrajině se rozhořel i Blízký východ, tedy nový izraelsko-palestinský konflikt. Lze nakreslit paralely s ukrajinskou frontou; je v obou případech společným jmenovatelem Amerika, nebo máme v Izraeli „jiný příběh“?

Naše veřejnost je většinou zmatena vztahem mezi USA a Izraelem, a proto se často objevují paralely, které cílí na USA jako hlavního viníka každého konfliktu na světě. Často tím viníkem jsou, ale v tomto případě jsou věci jinak.  

Vliv Izraele na americkou zahraniční politiku je po desetiletí extrémně silný, nepřiměřený velikosti Izraele. Tohle není válka Ameriky. Od svého vzniku se Izrael snažil vyřešit palestinskou otázku odstraněním Palestinců z Izraele, v čemž nebyl úspěšný. Sionistická ideologie implikuje existenci pouze jednoho státu na tomto území – a to je etnicky čistý Izrael. Je tedy samostatným geopolitickým hráčem. Když si uvědomíme, co již bylo řečeno, že Izrael silně ovlivňuje zahraniční politiku USA, je jasné, že nemůže být něčí strategická hračka – naopak pro Izrael je řešení palestinské otázky existenční záležitostí. Tohle je jejich válka.

– Co znamená vzhledem k vaší knize „Efekt Trumpa” Trumpovo objevení na americké politické scéně především v symbolickém smyslu?

Popularita a vzestup Donalda Trumpa je reakcí Američanů na domácí a zahraniční politiku, kterou Spojené státy provádějí po mnoho desetiletí. Degradace tradičních hodnot a ekonomický úpadek uvnitř a vedení nekonečných a nesmyslných válek po celém světě, které nejsou v souladu s národními zájmy USA, vyvolaly vzpouru. Trump chápal potřeby, touhy a zájmy Američanů, zejména těch, kteří jsou obětí takové americké politiky, a dokázal svou odpověď vhodně formulovat. 

Dostatečně radikální, ale ne obskurní, dostatečně silný na to, aby znepokojil establishment, Trump říká to, co si myslí mnoho Američanů. Symbolicky i prakticky zosobňuje naději ve schopnost západního člověka vzbouřit se.  Jeho vítězství v roce 2016 inspirovalo mnoho nových hnutí v západním světě. Jsem jeden z mála, kdo tehdy věřil v Trumpovo vítězství a veřejně ho předpovídal, ale mnozí byli v roce 2016 překvapeni tím, že taková Amerika existuje. Bohužel v roce 2020 byla opět zlomena volební krádeží.

Volby v Americe se blíží. Jak důležité jsou pro osud světa?

Určitě se rozhoduje o osudu Ameriky, která už naštěstí nemá výhradní postavení arbitra, na kterém závisí osud světa. O tom, jaký bude nový světový řád, rozhodnou především Rusko a Čína, ale i další významné země světa jako Írán, Turecko, Saúdská Arábie, země globálního Jihu, atd. 

Ve skutečnosti se ve volbách rozhodne o osudu USA v tomto novém uspořádání. Proto je v nejlepším zájmu Ameriky, aby se Donald Trump vrátil do Bílého domu. Pokud se tak nestane, USA budou nadále pohasínat.

– Je nevyhnutelné, abychom zmínili i „efekt Putina“. Co znamenalo objevení se Vladimira Vladimiroviče Putina před více než dvěma desetiletími a co to znamená pro Rusko a svět?

To tady moc dobře víme. V devadesátých letech minulého století jsme tragicky pocítili, jak nebezpečné je, když je Rusko slabé, nejen pro něj, ale i pro ostatní země a národy, které v něm vidí spojence nebo potenciálního mocného ochránce. Silné Rusko je garantem rovnováhy, proto autorita, kterou má Vladimir Putin mezi srbským lidem, není jakési zbožňování prezidenta někoho jiného, ​​ale hluboké pochopení jeho historické role. 

Vrátil Rusko na geopolitickou scénu a předznamenal konec řádu, který byl nespravedlivý vůči nám a mnoha dalším národům. Po tomto náznaku nakonec začala Speciální vojenská operace jako záměrný boj za osvobození světa. I když to může znít přehnaně dramaticky, jsem si jist, že toto hodnocení se brzy potvrdí. 

A přestože má Čína dnes pravděpodobně nejschopnější a nejkvalitnější politickou elitu, jiný vůdce Putinova kalibru v 21. století neexistuje.

– Jak hodnotíte pozici Srbska v současné mezinárodní politice? Jak nejistá a obtížná je naše pozice a jak moc souvisí s průběhem a případným výsledkem války na Ukrajině?

Naše pozice se po desetiletí zásadně nezměnila. Balancujeme, někdy méně úspěšně a někdy úspěšněji, na ostří nože, kupujeme si čas. Boj o Kosovo a Metohiju a zachování Republiky srbské jsou trvalými a zásadními determinanty naší politiky, jsou však v naprostém rozporu s tzv. evropskou integrací, která není možná bez uznání nezávislosti Kosova, i když se o tom často snaží mlčet.

Naštěstí pro nás špatná pozice, ve které se dnes Evropská unie nachází, jí neumožňuje zvyšovat tlak, kterému jsme vystaveni, složitá situace jí v tom brání nebo alespoň oslabuje. Zájmy našich nepřátel jsou vždy stejné, ale jejich akceschopnost se výrazně snížila. 

Zásadní změny probíhají v globálním měřítku a věřím, že se nám podaří vydržet až do konečného přetvoření světa. Výsledek války na Ukrajině je jistý, není důvod nyní ustupovat.

– BRICS je od nás vzdálený kvůli geografii, EU kvůli všemu ostatnímu, a to proto, že to tak chce Brusel. Co zbylo nebo co zůstane z evropské cesty Srbska dnes, kdy se Evropa stále více stává „cizí“ i pro průměrné občany Německa, Francie nebo Itálie?

Věc je zcela jasná, Srbsko s Kosovem a Metohijí nebudou nikdy přijaty do Evropské unie. A to znamená jediné – že Srbsko se nikdy nemůže stát členem Evropské unie. Osud EU je více než nejistý, v podstatě od brexitu neexistuje a vítězství Ruska na Ukrajině Evropskou unii pravděpodobně ukončí. Avšak onen refrén, který vstoupil do politického slovníku 5. října (po buldozerové revoluci), se na naší politické scéně stále opakuje, a většinou postrádá jakýkoli význam. Fantazie o penězích, které členství v této organizaci přináší, se kvůli nedostatku plynu rozplynula. Kostra této integrace je ideologická a je to zvláštní pole boje, na kterém stále působí pouze globalistické struktury. Prostřednictvím různých fondů a organizací pronikly hluboko do našeho školství, kultury, diplomacie, armády. Pokud jde o evropskou cestu, musíme tuto síť po dokončení SVO odinstalovat.

– Útoky na Kosovo jsou neustálé, ale nejsou stejné i na Republiku srbskou?

Spolu s Kosovem a Metohijí je Republika srbská pro srbský lid a stát existenční záležitostí. Neustálé útoky, kterým je prezident Dodik vystaven, ukazují, že tak to vidí naši političtí nepřátelé a je tomu tak doslova od vzniku Republiky srbské. Domnívám se, že je nutné naší veřejnosti neustále připomínat důležitost tohoto srbského státu i nebezpečí, která mu hrozí, protože se mi zdá, že jeho existenci často považujeme za samozřejmost. 

Na druhé straně Bosňané, Chorvati a Západ, neochotní respektovat vlastní podpisy a dohody, nepřetržitě pracují na jejím zničení. Srbsko to nikdy nemůže dovolit, stejně jako nemůže uznat nezávislost Kosova (…).

– Jak přesné je hodnocení, že Srbsko a Srbové, možná především kvůli Jugoslávii a pozdějšímu jugoslávskému odkazu, promarnili 20. století, a kde vidíte šanci pro zemi a lidi ve 21. století?

Bohužel jsme spolu s velkou částí populace ztratili celé 20. století. Je to ještě tragičtější než ztráta, trpěli jsme tolik v každém smyslu, že naše přežití bylo zpochybněno více než jednou. Pokud jde o identitu, jsme upozaděni fantazií jugoslávství a do jisté míry stále uvízlí mezi Domem květin a novým stoletím, které nám, jak se zdá, přináší nové šance. Je nesmírně důležité, abychom to včas pochopili – jedno ztracené století navíc bylo příliš, takže bychom měli bez velkého váhání místo vlaku do Jugoslávie chytit rychlík do srbské budoucnosti. 

Bez ohledu na to, jak strategicky jednáme na mezinárodní úrovni, musíme vědět, jaký je náš národní zájem. Na tomto Západě nemáme šanci, 20. století je toho důkazem. Proto bychom jako klíčová země na Balkáně měli usilovat o spolupráci s mocnostmi, které jsou na vzestupu. A těmi jsou Čína a Rusko.

Pro Pokec24 přeložila Janinna

https://www.pecat.co.rs/2023/12/presto-se-ljulja/

sdíletj na

70 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
20. 1. 2024 01:48
Ohodnotit příspěvek :
     

“BRICS je od nás vzdálený kvůli geografii…”
Co je to za volovinu? Z Jihoameriky to snad mají k Bricsu blíž?

Administrátor
P.A.Semi
20. 1. 2024 02:48

Srbsko není v Jižní Americe… I od sousedů Brazílie je to k BRICS blíž, než ze Srbska, které s žádnou zemí BRICS nesousedí přímo… Ani žádný soused Srbska nesousedí se zemí BRICS, takže to mají víc než přes jedny hranice… (nejblíž mají do Ruska přes Rumunsko, Moldávii a Ukrajinu, nebo přes Rumunsko, Ukrajinu a Bělorusko, každopádně přes 3 další země…)

Pro leckoho je “vzdálený” zřejmě něco jiného…

πα½

20. 1. 2024 13:31
Odpovědět  P.A.Semi

Jejda! Tak já přehlíd, že tam stojí: “…z důvodu politické geografie…”.
Pro leckoho je trvání na přesném pojmosloví stejně vzdálené, jako geografická – tedy zeměpisná – vzdálenost Srbska od Jihoameriky. A kór, když má dojem, že se může pokasat větším pinďourem.

Administrátor
P.A.Semi
20. 1. 2024 17:46

Já nevím, proč jste vytáhl tu Jihoameriku, když se mluví o Srbsku ?
A myslel jsem, že porovnávání genitálií tu vytahují jen ženy jako zástupný ne-argument…?

A ovšem není tam a nebylo tam “politické geografie”, je tam “BRICS je od nás vzdálený kvůli geografii” jak jste citoval původně…

Ono je to podstatné, jestli s někým z nich sousedí, nebo jestli je v přístupu k Rusku jejich sousedi blokují, k čemuž tam skutečně docházelo, třeba v otázce, kudy tam vést plynovod…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
20. 1. 2024 19:03
Odpovědět  P.A.Semi

Jo, a vo tom to je. Že nevíš proč.

Spam Janka
20. 1. 2024 08:58

Nemajú prístup k moru a sú obklopení štátmi, ktoré buď sú už členmi EU alebo sa snažia stat. Takze ich vzdušný priestor patrí Bruselu.

20. 1. 2024 13:32
Odpovědět  Spam Janka

To však není geografický, ale geopolitický problém !!!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy.
20. 1. 2024 10:36

Já bych řekl, že tady jsi to moc nepochopil. To bylo konstatování tázaného a mělo dle mně vyznívat ve stylu, že Srbsko je vzdáleno BRICSU ne z důvodu polohy země, ale z důvodu tlaku politických struktur EU a samozřejmě i liberálů v samotném Srbsku. Protože to tak chce Brusel, je tam jasně řečeno. Musíme si uvědomit, že Srbové jsou v obležení přiblblých liberálů evropských států a tudíž mají přístup k BRICSU složitější než kdekoliv jinde na světě. Tak to chápu já.

Pijack
20. 1. 2024 10:45
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Slovy klasika: “Jsme si tak blízcí a přitom tak vzdálení” 🙂 🙂 🙂

20. 1. 2024 13:56
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Koukám, a popravdě jsem překvapen, či spíše je pro mě zklamáním, jak málokdo chápe rozdíl mezi politickou geografií – česky politickým zeměpisem – a geografií – česky zeměpisem. Byl použit pojem geografické – čili zeměpisné důvody? Byl! Bez přívlastků! Či snad blbě vidím?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pravdomluvny
20. 1. 2024 14:27

Ptej se na očním 😉

Pavel z Moravy.
20. 1. 2024 16:36

Jo, byl použit geografický, máš pravdu, ale oni to mají složitější vzhledem ke své poloze než vzdálenosti bych řekl a potom také kým jsou obklopeni. Čau.

Autor
20. 1. 2024 18:15
Odpovědět  Pavel z Moravy.

I geograficky je to obtížné, protože jak bylo poznamenáno, byli zbaveni přístupu k moři. Po souši také nelze vést přepravu bez závislosti na jiných státech. A letecky je to velmi drahé a nerentabilní.

Pro lepší představu – jendoduchá mapa

comment image

Administrátor
P.A.Semi
20. 1. 2024 18:33
Odpovědět  Peter 008

To je ale Republika Srpska, a ne Srbsko, to tam jsou dva rozdílné státy…
(měl jsem dojem, že autor je ze Srbska, na téhle mapě Serbia, a o Republika Srpska se také zmiňuje…)
(k tomu tedy drobnost, že Republika Srpska není samostatný stát, ale součást Bosny a Herzegoviny…)

Internetová doména .rs těch novin je v Srbsku…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
20. 1. 2024 19:05
Odpovědět  Pavel z Moravy.

No dyk. A o čem mluvím?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
20. 1. 2024 17:56

Tak měřeno ledabyle myší na velmi hrubé mapě, Srbsko má v nejdelším rozměru 600 km, a do nejbližšího bodu Ruska má přes Rumunsko a západní Ukrajinu 1560 km od svých hranic… Tedy víc než 2x na délku jejich země…

Pro někoho to tedy je “geograficky” vzdálené…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
20. 1. 2024 18:21
Odpovědět  P.A.Semi

Víte, my obyvatelé malých státečků máme jiné představy o tom, co to je “vzdálené“, než soudruzi v Rusku nebo v Americe…

Býval takový poučný vtip o rozdílu mezi Evropany a Američany, že “Evropan si myslí, že sto mil je velká vzdálenost, a Američan si myslí, že sto let je dlouhá doba“…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
20. 1. 2024 19:16
Odpovědět  P.A.Semi

…a Rus, že je to jenom 172 verst, jako k sousedovi.

Gales
20. 1. 2024 15:43

Mimo téma.Baxa vyhlásí příští týden nález Ústavního soudu ohledně valorizace důchodů.

Pravdomluvny
20. 1. 2024 17:24
Odpovědět  Gales

Určitě to okrádání důchodců pětidemoliční vlastizradě odsouhlasí,hajzl zkurvenej😡

Gales
20. 1. 2024 19:34
Odpovědět  Pravdomluvny

Asi jo.Vyměnili zpravodaje a to o něčem vypovídá.

20. 1. 2024 19:23
Odpovědět  Gales

Sichr ten nález bude, že nám to maj srovnat a za trest ještě každýmu důchodci vyplatit jednorázově trojnásobek sumy, o kterou důchodce oškubali.

Gales
20. 1. 2024 19:35

Z platu poslanců,senátorů a vlády.

20. 1. 2024 20:37
Odpovědět  Gales

Jo.

Už ne
20. 1. 2024 05:10
Ohodnotit příspěvek :
     

Blábolin ejronetu je škodič. 🙂
Toho krmiče hlav NE!
Vedoucí kolotoče

To se týká cizinců. Tenhle zákon považuje ty krajany za Čechy a jde o “navrácení” jejich občanství, takže na nějaké zkoušky z jazyka se určitě hrát nebude.
1Odpověz
Led 20, 2024 3:56 comment imageNávštěvníkpotkan

Vždy blbě kecáš singularisto iterací, kolik těch iterací máš, kolik chceš a žvástů taky, bajkaři. Toč kolotoč. Prožvaněný pátek na SV, komediante. Ty 5. demolici vymýšlíš legendy. Jsi kontraproduktivní bláboly ale místo obce posluchačů v reálu radíš jejich katům vole blbej a je to u tebe s keci pravidlo, shoř v pekle vole užvaněnej.
https://www.youtube.com/watch?v=V3RaAn0HAZw
0OdpovězUprav
Led 20, 2024 5:04
https://www.youtube.com/watch?v=n6Ud_2-9R_Q

Administrátor
P.A.Semi
20. 1. 2024 17:59
Odpovědět  Už ne

Nevím, proč sem taháte špinavé prádlo odjinud, nějakého krysího hulváta, který se tam sprostě rozčiluje? Ještě takhle blbě vykopírované i s “0OdpovězUprav”, ani jste se nenamáhal to učesat od technické kosmetiky…

(to mi zkuste někdo vyčítat, že “potkan” není “krysa”… tenhle je…)

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
sergej
20. 1. 2024 19:55
Odpovědět  P.A.Semi

Dobře dojmologu ale potom neplakej. 🙂 Vlastně pohádkoví hned.

Pravdomluvny
20. 1. 2024 08:14
Ohodnotit příspěvek :
     

Už je čas,aby se houpali i ti, kteří na “”””trůně seděli “”””😎

unor 2022
20. 1. 2024 08:43
Ohodnotit příspěvek :
     

Zapad nam natolik zdegeneroval a nasledne zparchantel, ze je nutne obratit nasi pozornost jinam.
A jedinou moznosti je vychod. Dnes rozhodne slusnejsi a perpektivnejsi nez zapad.
Pokud nas tam budou chtit. Spise to vypada na kul v plote.

unor 2022
20. 1. 2024 08:53
Odpovědět  unor 2022

Uz jednou nase zbrojovky pracovaly pro fasistu a nacistu. Nez nas toho jha zbavil rusky vojak.
Bude American opet bombardovat Brno a Plzen?
Jsme opravdu nevzdelatelni a tim nepoucitelni?

Tupý hulvát
20. 1. 2024 09:12
Odpovědět  unor 2022

Ano,jsme.

Pavel z Moravy.
20. 1. 2024 10:40
Odpovědět  Tupý hulvát

Přidávám se, ano, jsme.

Ladislav 💤
20. 1. 2024 10:49
Odpovědět  Tupý hulvát

👍

Helena
20. 1. 2024 10:39
Odpovědět  unor 2022

MAP 1888: Brusel 1.2 bilionem CZK z “Ukrajinského fondu” financuje přesun výroby oceli z Ostravska do Španělska, Itálie, Francie a Německa! Proč Fiala mlčí?! Je snad už rozhodnuto o válce s Ruskem a továrny se přesunují do bezpečí?! To trochu dává do logického i časového sledu všechny prasárny téhle “vlády”…před pár týdny uzavření oceláren v Ostravě, záměrně vysokými cenami energií “donucení” průmyslových firem k odchodu na západ-za železnou oponu..možná brzy do té skládanky zapadne i “střelba 21.12.” Železná opona nikdy nepadla….

Pravdomluvny
20. 1. 2024 11:08
Odpovědět  Helena

No nazdar 😡

jhh
20. 1. 2024 14:23
Odpovědět  Helena

A není to tak, že západ vyklízí pole ruské sféry vlivu? Myslím uspořádání po druhé světové.

Helena
20. 1. 2024 14:55
Odpovědět  jhh

No, jen aby tu západ nevyklízel pole pro jejich falešnou operaci při “cvičení NATO” na Ruských hranicích. Vzor: Izrael a jeho falešná operace na hranicích s Palestinci v Gaze. Aby naše domy neskončily jako ty ruiny v Gaze. My jsme pro ně ještě míň než Palestinci, naše životy a domovy jsou pro ně bezcenné.

jsladin
20. 1. 2024 16:19
Odpovědět  Helena

Proč by nemlčel? Jasně plnil zadání, nejdraší el. energie hovoří jasně. Za takových podmínek nemůže žádná firma prosperovat. Tady vidíte, že je to předem připravená zrada.

Prodost
20. 1. 2024 11:03
Odpovědět  unor 2022

“Západ nám zdegeneroval”….proč asi? Jsou, kam se jen podíváte!
Ve skutečnosti nebyla židovská otázka v žádné době a žádné zemi otázkou náboženskou; všude a vždy se jim jednalo o hospodářské zničení a rozklad mravů.
(Eduard Drumont)

orinoko
20. 1. 2024 11:53
Odpovědět  unor 2022

Tohle je podstata všeho. Krátké a výstižné. Zápach si může žvanit co chce, ale především smrdí.Tolik okázalých lobotomiků najednou nedokázala dát dohromady ještě žádná civilizace.

– Když mluvíme o konfliktu Západ-Východ a Amerika-Rusko v nejširším slova smyslu, je správné říkat, že to není jen boj o nadvládu a zdroje, o klasickou formu nadvlády, že to není ani klasický střet ideologií, ale střet dvou odlišných filozofií, dvou odlišných postojů ke státu, suverenitě, svobodě, především k otázce člověka a rodiny? Západní materiální a individualistický koncept versus východní metafyzický koncept, který neodmítá svůj kolektivní rámec a kolektivní dědictví? Pokud je to tak, pak je v takovém konfliktu remíza pravděpodobně jednoduše nemožná?”

https://www.youtube.com/watch?v=E_4AtGnp3to

Pijack
20. 1. 2024 08:55
Ohodnotit příspěvek :
     

Kurwa ať už mě neserou !! Bestie, která stvořila nacizmus je opět březí (Bertold Brecht). Chce porodit další krvelačné svině. 90 let není tak dlouho, abychom si nepamatovali.

Vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou jsou výhradně vnitřní záležitostí těchto zemí. Jakým mezinárodním právem se do těchto vztahů vměšují USA a EU? Pokud takové právo existuje, pak je to legitimizování mezinárodního terorizmu. ALE žádné takové právo nebylo nikdy na půdě OSN schváleno. Takže Speciální vojenská operace Ruska je oprávněná, protože byla vyprovokovaná druhou stranou. Celý svět to ví, ale u nás to neplatí. Nejsme právní stát. Za prezentování tohoto faktu je každý ohrožen trestním stíháním. Vládnou nám ty bestie, o kterých psal právě Bertold Brecht.

unor 2022
20. 1. 2024 09:07
Odpovědět  Pijack

Vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou jsou výhradně vnitřní záležitostí těchto zemí.
.. by mely byt ..
Jenze ani to by asi nevedlo k reseni. I Ukrajina mela a ma dost svych vlastnich panchartu. Staci jen zalistovat v pameti.
U vlastnich panchartu musi zacit vsechny staty. I ten Cesky.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Ladislav 💤
20. 1. 2024 10:51
Odpovědět  Pijack

👍*******

x-13
20. 1. 2024 09:44
sergej
20. 1. 2024 09:55
Odpovědět  x-13

A je to tady 300 000 000 kongo. S dvojím občanstvím nad mameluky. Pár prágloidů bude bruselonovat, do času.

Slovan
20. 1. 2024 10:12
Odpovědět  x-13

🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
Tak to se snad dalo očekávat, to mušel vidět i slepej!! Voliči pětihnusu došli, podvod tisíciletí prokouknut, myslím tím Rycheckého zákrutu, protože dle jeho mustru už vznikají protivládní koalice, které pětikolku rozdrtí. Tak si pro sichr uzákoní korespondenční volbu. Mazané. A čekal někdo něco jiného??

Pijack
20. 1. 2024 10:58
Odpovědět  Slovan

Výsledek je plánován a očekáván. Najmutí aktivistů hlavně ze STAN. Přiřazení korespondenčních hlasů do jednoho nejmenšího obvodu. I když je prokázáno, že ze zahraničí volilo naposledy jen 16% v cizině pobývajících voličů, tak úkolem aktivistů je tento počet podvržených hlasů navýšit na minimálně procent odpovídající procentům hlasů v ČR. Tyhle hlasy nebude kontrolovat žádná volební komise !!! ale sčítat je mají zaměstnanci Min. Zahraničí, kde je silná podpora STAN a Pirátů. Bez kontroly volební komise se tím pádem započítají vymyšlené osoby. Zajímavé bude sledovat rozložení – zatímco v ČR zhruba podle volebních preferencí, tak v korespondenci budou převažovat jen hlasy pro STAN… i když v cizině voliči STAN defacto neexistují, protože se nejedná o standardní stranu, která mezi “voliči” v cizině není vůbec zaběhnutá. Zajímavé by bylo sledování toho, jakým písmem budou takové lístky vyplňovány a ověřována identita voličů.

Tohle by mělo skončit defenestrací.

sergej
20. 1. 2024 11:05
Odpovědět  Pijack

Falze flagisti se smějí.

sergej
20. 1. 2024 11:12
Odpovědět  Pijack

Dřív to realizovali flagisti službami teď jsou dobří mameluci zadarmo drazí s daní jejich otroků v regionu. Někde jsem zaznamenal že počítají s 80 000 na ukr frontu z bývalých varšavské smlouvy s operací steel rose, tedy zkraje Tak až tu obsadí základny američani tak může začít cvrkot s “pobídkami.

Pravdomluvny
20. 1. 2024 13:00
Odpovědět  sergej

O kousek víš to sem dala paní Helena.
Je to opravdu hnus na jaký dno jsme se díky vlastní připosranosti a debilitě dostali 🤮

Pavel z Moravy.
20. 1. 2024 12:47
Odpovědět  Pijack

Je zbytečné řešit co bude, když už teď jsme v dupě. Poje.baná křižovatka.

Joe Arp
20. 1. 2024 12:22
Odpovědět  Slovan

Ahoj barde. Vřele doporučuji, na Paralelně.cz shlédni (až do konce!) rozhovor o Justiční mafii, p. Havla s Judr. Růžičkou, ke konci je řeč o znárodňování věci, které překvapí.

Gales
20. 1. 2024 10:48
Gales
20. 1. 2024 10:49
Odpovědět  Gales

comment image

Pravdomluvny
20. 1. 2024 11:11
Odpovědět  Gales

👍🤣🤣🤣

Pijack
20. 1. 2024 11:13
Odpovědět  Gales

Teď jsem z nudy sledoval film “Super8”. Obyčejný komerční produkt o mimozemšťanech, kde hrála děcka, odehrával se na malém městě v USA. Ale i do takových filmů musela propaganda nacpat to své penzum. Scénka – v kostele se sešli lidé a šerif je informoval o věcech… mizely stroje, auta, mikrovlnky i lidé… v tom se mezi přísedícími ozvala jedna selka a vykřikla, že za to mohou Rusové.:-) A všichni v kostele přizvukovali “jó, za to můžou Sověti” … smíchy jsem polykal naprázdno. 🙂

Co můžeme chtít od idiotů 🙂

sergej
20. 1. 2024 11:51
Odpovědět  Pijack

🙂 Teď už zbývá jen aby lejnofka povolala kromě tankistek v těhotenských uniformách 2. v jednom admirála clarka s jeho zázračnými zbraněmi wunderwafe.
..fírer v bunkru: kde je clark, kam se poděl admirál s plukem?

Zmatený
20. 1. 2024 15:23
Odpovědět  sergej

Momentálně jsou amíci trochu zpoždění s plánováním války, neb čekají, až jim sešijou dohromady ministra války. Pak ho rozhýbou a vojna se může rozjet.
Kontrolní otázka: z kolika kusů se momentálně skládá Loyd Austin? A nebo, kdy “nečekaně” umře na tu “rakovinu prostaty”? :o)

Pravdomluvny
20. 1. 2024 17:26
Odpovědět  Zmatený

Ať ze záhrobí povolají doktora Frankensteina,ten jim určitě pomůže……😉

Slovan
20. 1. 2024 11:27
Odpovědět  Gales

🤣 🤣 🤣 🤣
Už staré ale furt účinné.

Pipa
20. 1. 2024 12:19
Ohodnotit příspěvek :
     

Vše nasvědčuje tomu, že američani připravují a provokují Evropu na konflikt s Ruskem, přičemž východní Evropa bude nárazníkové pásmo, kterou obětují. Dochází k vymísťování či likvidaci těžkého průmyslu drahými energiemi a k militarizaci rozpočtů včetně nárůstu válečnické rétoriky našich politiků pod diktátem západu ! Branná povinnost je “za rohem”! My si nakonec i to vlastní zničení zaplatíme a US všiváci za mořem budou jen přihlížet ! Zničení ekonomicky silné Evropy je a bylo vždy jejich záměrem!

sergej
20. 1. 2024 14:10
Odpovědět  Pipa

Pro kanonenfutr stačí povolávák na nádraží do hitláku na frontu.

Zmatený
20. 1. 2024 15:26
Odpovědět  Pipa

Raději umřít v atomovém ohni, než se koukat kolem sebe na ty buzny a transky, které nám stále víc vystavují na odiv. I ta zblblá mládež už je z toho celá tumpachová…

miro
20. 1. 2024 15:22
Ohodnotit příspěvek :
     

Doporučuji poslechnout si Pjakina.

miro
20. 1. 2024 15:24
Ohodnotit příspěvek :
     

 
 12.01.2024   Boris Džerelievskij, Sevodňa.ru      Západ prejavuje zjavný záujem o rozsiahlu ofenzívu ruských jednotiek na Ukrajine. Prechovávajú nádej, že ofenzíva ruských ozbrojených síl povedie k výrazným stratám našich jednotiek, čo pozdvihne nielen upadnutú morálku banderovcov a dáva to nádej nielen na destabilizáciu v rámci Ruska, ale aj na aktivizáciu „unavených“ sponzorov banderovských kurátorov. Teraz namiesto útokov sústredených v jednotlivých oblastiach naše jednotky vyvíjajú tlak na nepriateľa takmer vo všetkých smeroch, identifikujú slabé miesta a udierajú tam, čím nútia nepriateľa neustále manévrovať svojimi malými silami.
     Vplyv na taktický a operačný tyl Ozbrojených síl Ukrajiny je navyše doplnený útokmi do hlbokého tyla – na logistické uzly, vojenské výrobné zariadenia, opravárenské základne, sklady, veliteľstvá a komunikačné strediská a miesta dislokácie vojsk. A v rámci tejto stratégie sa stáva zbytočné napríklad ničiť mosty. Prečo ich ničiť, ak nepriateľ čoskoro aj tak nebude mať čo prepraviť? Aj keď tieto hrozné následky mohla chunta stále skrývať, pričom nacistický režim ubezpečoval Západ a jeho ob

Jura S
20. 1. 2024 17:49
Ohodnotit příspěvek :
     

Jó do prostaty se holt Kinžál nevejde….to zjistil i jenerál Floyd… naštěstí Donald to jako vždycky zachrání a váleční štváči se doufám opalovat na Guantanámu…

Pravdomluvny
20. 1. 2024 18:43
Odpovědět  Jura S

To nás doufá víc.Ale taky víme,jak taková “”””demovolba “””””prezidenta může v podání hnUSAka dopadnout🙈

Naposledy upraveno$ s uživatelem$