politika

Politická korektnost

Politická korektnost není obyčejná slušnost. Tato ideologie je dalším nebezpečným sněním o společnosti, kde se mají všichni rádi a jsou si rovni.
Politická korektnost prorůstá USA i západní Evropou. Česko sice zatím nezasahuje stejně obludně, navzdory tomu má mnoho stoupenců, jejichž obhajoba se shoduje se západní – politická korektnost je jen obyčejná slušnost.
Jenže NENÍ!!!!!

Politická korektnost požaduje ztotožnění s pilíři levicově liberální ideologie, jako je multikulturalismus, masová imigrace, gender, feminismus, relativizující tolerance, antidiskriminace či sociální spravedlnost.
Ty mají být jedinými správnými, univerzálně platnými, přirozenými a nezpochybnitelnými hodnotami.
Politicky korektní hodnoty nemají být považované za názor, ale za standard – za obyčejnou slušnost.
Cílem je vyvrátit pojem většiny a jejích identit a hodnot jako normy.
Politicky korektní pravdy například jsou:

 • Islám je náboženstvím míru. Muslimové jsou oběti. Islamismus nemá nic společného s islámem.
 • Všechny kultury si jsou rovné a neexistuje mezi nimi rozdíl.
 • Národ je náhodný shluk jednotlivců. Kolektivní identity neexistují. Existuje pouze jednotlivec a lidstvo.
 • Úspěch Západu je založen na otrocích a kolonialismu.
 • Poukazovat na problémy s vybranými menšinami je rasismus.
 • Muži a ženy jsou a musejí být stejní.
 • Člověk může libovolně měnit sexuální identitu.
 • Většinová společnost je homofobní, xenofobní, rasistická a diskriminující.
 • Neúspěch a špatné vlastnosti jednotlivce nejsou jeho vinou, ale společnosti.
 • Tradiční rodina je přežitek.
 • Problémy s porodností vyřeší imigrace, jež je vždy prospěšná.
 • Většinu lze generalizovat pouze negativně a menšiny pozitivně.
 • Příslušníci většiny nesou historickou vinu, příslušníci menšin často nejsou zodpovědní ani za svoje jednání.
 • Rasismem je každá kritika chování podmíněná příslušností k sociální skupině.
 • Patriotismus je fašismus.
 • Buržoazní hodnoty, jako je práce, rodina či majetek, jsou maloměšťácké. Alternativní způsoby života by neměly být kritizovány a hodnoceny z těchto pozic.
 • Odmítání masové imigrace, ochrana hranic a požadavek asimilace jsou extremismus, podpora neomezené imigrace a multikultulturní segregace výraz umírněnosti a politické vyspělosti.
 • Zesměšňování křesťanství je autentickým projevem svobodné společnosti, kritika islámu nenávistí, malostí a zbytečnou provokací.

Společným znakem uvedených tvrzení je, že neodpovídají realitě. Jsou to lži.
Politická korektnost nerozlišuje pravdu a lež, ale vyžaduje správný názor. Vše tradiční, historické, zaběhnuté je špatné. Na oltáři politické korektnosti není obětována jen pravda, ale mnohdy i zdravý rozum a pud sebezáchovy, což potvrzují jalové reakce politiků na islámský terorismus.
Politická korektnost zužuje okruh povolených témat a stanovuje meze, jak se o těchto tématech smí hovořit.
Určuje, co se smí a nesmí říkat, jak se to smí a nesmí říkat, a kdo co smí a nesmí říkat.
Vytváří se soustava a hierarchie povolených a nepovolených názorů a skupin lidí, které je mohou, nebo nemohou říkat. Zavádí se dvojí metr posuzování mluvy a jednání podle toho, kdo je jejich nositelem a adresátem. Formuje paralelní realitu.
Být politicky korektní je nová, nejvyšší a jediná ctnost.
Konzervativní oponenty politické korektnosti je třeba usvědčit z rasismu, fašismu, bigotnosti, a tím jejich názor vyloučit jako nepřípustný.
Skrytý rasismus je třeba najít v každém pravicovém názoru = v odmítání imigrace, ochraně hranic, boji s kriminalitou, škrtání sociálních dávek, podpoře tradiční rodiny, patriotismu,…..
Politická korektnost v žádném případě není obyčejná slušnost.
Slušnost sice do jisté míry koriguje mluvené slovo i chování, ale nesnaží se měnit chápání reality.

http://ceskapozice.lidovky.cz/politicka-korektnost-neni-obycejna-slusnost-fa1-/tema.aspx?c=A170615_230617_pozice-tema_lube

 

 

 

sdíletj na

2 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Administrátor
2. 9. 2018 22:30

Visitor Rating: 5 Stars

Administrátor
3. 9. 2018 09:17

Povedený výčet politické korektnosti;)

Dědouch
5. 9. 2018 12:10

Visitor Rating: 5 Stars