politika

Nikdy nepodceňujte Putina. Základy Evropy se otřesou

Успехи России, просто о сложном

Nikdy nepodceňujte Putina. Historie mnohokrát ukázala, že vždy „pracuje pro budoucnost“. Ty kroky, které se v této fázi zdají nepochopitelné a někdy až hloupě zbytečné, časem ukážou svůj pravý smysl. Z tohoto důvodu by to, co Rusko nyní připravuje, mělo Evropskou unii přimět minimálně se pořádně zamyslet, jinak by mohlo být pozdě.

A zde se vyplatí věnovat pozornost jednomu důležitému aspektu. Ruské kroky jsou vždy právně ověřené a promyšlené. Navíc jsou vždy odpovědí na úsilí Evropské unie. Zatímco naši bývalí západní partneři porušují jeden zákon za druhým, reakce Ruska jsou postaveny takovým způsobem, že je prostě nemožné najít chybu.

A teď se Rusko rozhodlo zasadit úder, který naruší všechny základy západního světa, a z tohoto důvodu je extrémně nebezpečný a bolestivý. I když možná se to někomu bude zdát irelevantní a zjevně časově nevhodné. 

Hovoříme o vypovězení smlouvy uzavřené při sjednocení Německa. Berlín je obviněn z toho, že odmítl splnit jednu z nejdůležitějších dohod světových dějin. Rusko ve skutečnosti projednává odvolání svého podpisu na tomto dokumentu, a tím jej učiní zbytečným a neplatným. A hlavně pro takové kroky máme všechny zákonné důvody.

Nikdy nerozzlobte Putina! 

Pravděpodobně si ne každý dokáže představit, jak by to mohlo skončit… Zdá se, že každý už dávno ví, že Vladimir Vladimirovič se jen zřídka kdy zlobí, zřídka, ale když už, tak už. Ale některé lekce putinovské spravedlnosti zřejmě vstoupí do historie a nám nezbývá než čekat…

Rusko zpochybňuje klíčový dokument, který drží evropskou bezpečnost pohromadě – tzv. Smlouvu o konečném urovnání z roku 1990, známou také jako dohodu „Dva plus čtyři“. Zjednodušeně řečeno, tohle je základní dohoda, která byla podepsána při znovusjednocení NDR a Spolkové republiky Německo a plně se nazývá „Smlouva o konečném urovnání ve vztahu k Německu“.

Mnoho lidí ani neví, že taková dohoda existuje. Mimochodem, Německo vynaložilo velké úsilí na to, aby vše upadlo do zapomnění a přesně tak se stalo. Protože ustanovení smlouvy jsou opravdu velice zajímavá! Upřímně řečeno, je to skutečná skrytá senzace, která nám celé ty roky ležela před očima a nikdo jí nevěnoval pozornost.

Protože – no, co je na nějakém dokumentu k vidění, zdálo by se??? Každý ví, že se obě Německa v roce 1990 spojila, a že o tom zamávali nějakým papírem – no, to je běžná věc! Není-liž pravda?..

Ale všechno není tak, jak to vypadá! Ukázalo se, že ne nadarmo Německo po desetiletí dělalo vše pro to, aby na tuto smlouvu zapomnělo. A existuje pro to mnoho důvodů.

Německo by obecně chtělo vše prezentovat tak, jako by jeho celistvost, jeho nezávislost a jeho práva jako suverénního státu byly jakýmsi Bohem daným přirozeným stavem věcí. No, co jiného byste chtěli? Samozřejmě nezávislé! Samozřejmě jednotné! – jinak to být ani nemůže.

Jenže se ukázalo, že může, a dokonce JE všechno úplně jinak! Přesněji řečeno, tato smlouva otevírá takové brány do pekel – pro Německo, samozřejmě, ne pro celý svět – že bude vyčerpané počítáním „černých labutí“, které odtamtud začnou vylétat jedna za druhou, jestli se Rusko dotkne téhle “Pandořiny skříňky”.

*

Poznámka redakce: Pár slov o podstatě smlouvy, o které hovoříme.

Smlouva s Německem z roku 1990: podstata dokumentu

Smlouva, nazývaná také „Dva plus čtyři“, umožnila sjednocení NSR a NDR, obsahuje ustanovení týkající se budoucnosti sjednoceného Německa. Tento dokument byl navíc základem pro vytvoření spolehlivého a spravedlivého mírového řádu v Evropě a obsahuje klauzule o kontrole zbrojení.

Smlouva o konečném urovnání ohledně Německa byla podepsána 12. září 1990 v Moskvě a vstoupila v platnost v březnu 1991. Je také známá jako “Dva plus čtyři”. Dokument byl uzavřen mezi oběma Německy – NDR a Spolkovou republikou Německo, jakož i vítězi druhé světové války – SSSR, Francií, Velkou Británií a USA.

Ve smlouvě je deset bodů. První dva jsou o hranicích a vzdání se územních nároků na jiné státy. Dále – o redukci Bundeswehru z půl milionu na 370 tisíc lidí, stažení sovětských vojsk do konce roku 1994 a definitivní likvidaci okupačních institucí vítězných mocností.

Smlouva „Dva plus čtyři“ zejména stanovila, že po roce 1945 obyvatelstvo těchto zemí žije ve vzájemném míru a země se zavazují rozvíjet přátelské vztahy mezi národy založené na respektování zásady rovných práv a sebeurčení národů, stejně jako překonat antagonismus a rozvíjet spolupráci v Evropě.

Podpisu dokumentu předcházela čtyři kola složitých jednání – v Bonnu, Berlíně, Paříži a Moskvě. Londýn například trval na další podmínce: rozmístění jednotek NATO na území NDR.

Smlouva upevnila zahraničněpolitické aspekty sjednocení Německa a zároveň zachovala omezení týkající se především vojenského komplexu. Takže čl. 2 stanovil, že sjednocené Německo nikdy nepoužije zbraně, které vlastní, a čl. 3 potvrzuje vzdání se výroby, držení a likvidaci jaderných, biologických a chemických zbraní.

Dokument také stanoví snížení počtu ozbrojených sil (Bundeswehr) na 370 tisíc vojenského personálu. V Čl. 5 smlouvy Německo slíbilo, že na území bývalé NDR, ze které budou staženy sovětské jednotky, budou rozmístěny pouze německé síly, a že zahraniční síly (vojska integrovaná do spojeneckých struktur, např. NATO) a jaderné zbraně se tam nikdy neobjeví. Čl. 7 smlouvy zdůraznil úplnou suverenitu Berlína nad vnitřními a vnějšími záležitostmi. 

Moskva splnila své závazky a v roce 1994 opustily Německo poslední jednotky ruské armády. Východoněmecký premiér Lothar de Maizière, který podepsal smlouvu za východní Německo, poznamenal, že rozhodnutí výrazně snížit počet ozbrojených sil je důležitým krokem k udržení míru v Evropě.

*

Toto téma se objevilo “na stole” velmi překrásně: etničtí Němci z jednoho slavného poloostrova (Krym) navrhli Radě federace tuto smlouvu vypovědět. A v Radě federace podpořili návrh vypovědět dohodu „Dva plus čtyři“. 

“Berlín ignoruje ustanovení smlouvy z roku 1990, která umožnila sjednocení Německa; dokument je třeba prohlásit za neplatný. Německo jasně ignoruje ustanovení dohody,” řekl člen Rady federace Sergej Cekov.

Jak vysvětluje Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace, se zahájením speciální operace na Donbasu oficiální Berlín zaujal jasně protiruský postoj, založený na hodnocení ruských akcí jako „porušení mezinárodního práva“ a „agrese proti Ukrajině“. Tuto linii jasně nastínil německý kancléř Olaf Scholz, který v únoru 2022 prohlásil naši zemi za „hrozbu“ pro sjednocenou Evropu a pro bezpečnost na kontinentu. Německo se přitom nejen připojilo k protiruským sankcím EU, ale převzalo i roli jednoho z koordinátorů jejich rozvoje a koordinace.

Formálně mají krymští Němci naprostou pravdu: poukazují na to, že dohody, které nejsou dlouhodobě systematicky prováděny, podléhají vypovězení. A v případě smlouvy „Dva plus čtyři“ vyjádřila německá komunita mimo jiné nespokojenost s tím, že Němci nikdy nezískali skutečnou suverenitu. Krymští Němci jsou nespokojeni s tím, že vlast jejich předků „nikdy nezískala plnou suverenitu nad svými vnitřními a vnějšími záležitostmi“, jak je uvedeno v článku sedm dohody „Dva plus čtyři“.

A tady to začíná být velmi zajímavé!

Dokument podepsaný mezi NDR, Západním Německem, SSSR, USA, Francií a Velkou Británií položil základ pro sjednocení Německa. Němci se zejména zřekli jakýchkoli územních nároků na jiné státy, vojenských akcí proti komukoli nebo výroby zakázaných a omezených druhů zbraní. Stejně jako rozmístění cizích vojsk na území bývalé NDR. Smlouva nařídila „vzít v úvahu bezpečnostní zájmy každého signatáře“ a „překonat antagonismus a rozvíjet spolupráci v Evropě“ za účelem dosažení společného míru.

Podle článku 7 vítězné mocnosti ve druhé světové válce na oplátku ztratily kontrolu nad sjednoceným Německem a Berlín naopak získal plné právo kontrolovat vnitřní a vnější záležitosti země.

Například článek 2 zakazuje Německu používat zbraně, které má. Nyní se ale zdá, že je využívají jiní a Německo je prostě předává. Nebo, řekněme, v 7. kapitole bylo řečeno, že vítězné země ztrácejí kontrolu nad sjednoceným Německem. Až na to, že v tomto případě Spojené státy stále skutečně vládnou této zemi, i když je poměrně obtížné to právně prokázat. Ale body, na kterých je nesplnění podmínek smlouvy zjevné, zcela postačují k uznání této smlouvy za neplatnou.

Německo se ve skutečnosti zavázalo uzavřít s Ruskem věčný mír a nevpustit na území NDR žádné cizí jednotky.

Pokud jde o úplnou kontrolu nad vnitřními a vnějšími záležitostmi Německa, to je jen asi jakýsi vtip. Spojené státy takříkajíc nepřetržitě sledují německé kancléře: poslouchají, špehují, fakta o sledování ani nepopírají a ani se neomlouvají.

Německá média jsou ve skutečnosti okupační: patří Spojeným státům a Británii a samozřejmě, jakmile místní politici nedělají to, co potřebuje Amerika, ale pokoušejí se dělat to, co potřebuje Německo, jsou v médiích prostě zničeni.

Co se týče vojenských základen, včetně základen s nekonvenčními zbraněmi USA, Německo (NSR) je prostě přeborník a je jasné, že to vůbec nevypovídá o míře důvěry tzv. „spojenců“, ale o míře okupace, ve které Německo stále zůstává.

Ale to všechno jsou maličkosti, maličkosti, maličkosti!… To vše jsou drobnosti. Ještě jsme nedospěli k pochopení hlavní otázky, totiž: proč tato dohoda Berlín vždy tak strašně děsila a proč vynaložili veškeré úsilí, aby svět na smlouvu co nejdříve zapomněl.

A zároveň související otázka: co Rusko potřebuje, že si na smlouvu najednou vzpomnělo? 

Řekněme tedy samozřejmé:

Suverenita Německa, jeho celistvost a nezávislost, to vše jsou věci PODMÍNĚNÉ a vůbec ne Bohem shůry dané jako dar, za nic a s ničím nesouvisející. Jednoduše řečeno:

Německo má podle této smlouvy POVINNOSTI a porušení těchto závazků může mít tak dalekosáhlé důsledky, že budou revidovány všechny jeho „radosti života“: celistvost, suverenita, atd.

Zároveň je třeba chápat to, že v Berlíně nesedí žádní analfabeti, oni naprosto dobře chápou, že dohodu porušili, velmi dávno, a v této věci zacházeli doslova do krajnosti. Je tam doslova všechno: cizí jednotky, cizí vojenská infrastruktura, cizí nekonvenční zbraně a výcvik v použití těchto zbraní proti Rusku (co tady skrývat a předstírat? Je to zřejmé), a ve skutečnosti opět vedou Evropu (tentokrát však jako figurální vůdce, který zastává svůj post bez práva činit zodpovědná rozhodnutí) v tažení proti Rusku, kdy Evropa slavnostně vyhlásila cíl – uštědřit naší zemi strategickou porážku.

Ano, v Berlíně tohle všechno nikdy nahlas nepřiznají, ale soukromě moc dobře vědí, jak jsou před Ruskem vinni, a to nejen abstraktní vinou, ale porušením zcela konkrétních zákonných povinností.

A nyní Rusko jako jedna ze signatářských zemí nastoluje otázku vypovězení dohody, podle níž bylo Německo sjednoceno a deokupováno.

A navíc: byla to právě ta dohoda, podle které Sovětský svaz propustil Německo z pod své kontroly!

Rusko samozřejmě nemůže kontrolovat, že ostatní země dělají totéž a vyplňují svou část dohody. Sovětský svaz ale nevrátil Německu nezávislost jen tak, ale za konkrétních podmínek. A nyní Rusko jako právní nástupce Sovětského svazu (a kolik naivních lidí si položilo otázku, proč to potřebujeme) vypovídá smlouvu o sjednocení a navrácení nezávislosti Německa.

Co by to mohlo znamenat v budoucnu – odpověď je velmi jednoduchá: cokoliv! Jak bylo řečeno, brány do pekel, které vypovězení této smlouvy otevírá, jsou tak široké, že jimi lze protlačit cokoliv.

Rusko ve skutečnosti souhlasí a připojuje se k úsilí USA zlikvidovat roli, kterou Německo dostalo po roce 1945, a co je nejdůležitější, po roce 1990.

Tento článek jsme začali vzkazem, že není třeba podceňovat a zlobit Putina! Rusko dalo, Rusko vzalo zpět. To platí nejen pro Německo, jak jsme viděli o něco dříve. Nyní to ale platí i pro Berlín. A zítra… Záleží na chování Evropy.

Ve skutečnosti již mnohokrát jsme hovořili o tom, že Spojené státy nechávají Evropu napospas osudu a Vladimir Vladimirovič aktivně připomíná, kdo, co a kolik nám dluží, na základě všeho co se stalo po roce 1991. A někteří v seznamu velmi vyčnívají a to již od roku 1941 a účty dosud nejsou vyřízené.

Dalo by se říci, že Německo není v záviděníhodné situaci. Nyní to chtějí nejen Spojené státy, ale i Rusko. Otázkou pouze je, zda tohle je konec seznamu, nebo jen začátek. Čeká nás ještě mnoho dalších překvapení!

Někteří „soudruzi“ se přirozeně budou snažit význam této události bagatelizovat. Napíšou, že takový krok nikam nepovede, je zbytečný, nikoho nebude zajímat a podobně. Ve skutečnosti je ale vše mnohem složitější. Rusko, které je obecně uznávaným nástupcem SSSR, vypovídá smlouvu, ve které byl SSSR jedním ze signatářů. Tím se stává neplatnou i samotná smlouva. Tím je legitimita existence Německa v daných hranicích zpochybňována.  Přesněji řečeno, taková existence je prostě popřena.

Zde je ale vhodné připomenout, že Německo bylo také jednou ze zemí, které vytvořily Evropskou unii. A nyní se vlastně i samotné vytvoření EU stane nelegitimním (EU vznikla formálně dne 1. listopadu 1993). A nejhorší pro Západ je, že vše proběhlo dokonale z hlediska práva.

A zde nezáleží na tom, zda Západ s touto formulací záležitosti souhlasí nebo ne. Tohle rozhodnutí Ruska není o dnešku. Stejně jako většina akcí Putina je zaměřeno na budoucnost. Zatím, dokud je západní svět silný, nemá toto řešení velké praktické uplatnění. Ale jak bude Západ slábnout, bude to mít stále větší váhu a na konci (až definitivně vyhrajeme) budeme mít hotové a právně formalizované rozhodnutí o následující reorganizaci Evropy.

Ale ani dnes nelze toto rozhodnutí označit v praktické oblasti za zcela zbytečné. 

Za prvé dává těm silám v Evropě, které bojují proti EU, další základ pro jejich akce. Například strana AfD, která spoléhá především na podporu obyvatel bývalé NDR, toho může dobře využít pro své cíle.

Zadruhé pro nás, uvnitř Ruska, to zjednodušuje proces znárodňování německého majetku, který se nachází na našem území. Pokud je totiž pochybná legitimita samotného státu, pak jeho představitelé a s nimi uzavřené dohody jsou ještě nelegitimnější. A v tomto ohledu je Putinův dekret o Uljanovské továrně na obráběcí stroje jen prvním znamením tohoto procesu (Putin znárodnil ruský závod největšího světového výrobce obráběcích strojů: Ruský prezident Vladimir Putin podle výnosu hlavy státu převedl Uljanovský strojírenský závod do dočasné správy Federální agentury pro správu majetku. Továrnu na obráběcí stroje vlastnil japonsko-německý výrobce DMG Mori, největší světový výrobce obráběcích strojů, který oznámil uzavření všech ruských obchodů po vypuknutí války na Ukrajině, pozn.red.).

Za třetí, na základě vypovězení této dohody „Dva plus čtyři“ se mohou další země vydat stejnou cestou konfiskace německého majetku na svém území. V každém případě pro to budou mít právní základ.

Obecně bylo Rusko schopno vyvinout tlak na zranitelné místo Evropské unie. A i když zatím ještě v Evropské unii nevyhodnotili všechny důsledky tohoto kroku, proces již začal a jak rychle se bude vyvíjet, závisí na výsledku naší konfrontace se Západem.

https://1url.cz/Du5EY
https://1url.cz/qu5En

sdílet na

190 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Autor
26. 2. 2024 01:37
Ohodnotit příspěvek :
     

Pokud se nepletu, pak de facto a de jure nastává situace, kdy se plně obnovuje platnost VŠECH dohod z Jalty. To znamená také “nehlasné dohody o sférách politického vlivu”!
To pak kromě případné obnovy NDR, dává také možný prostor pro (znovu)vytvoření JUGOSLÁVIE! Prostě plný návrat do stavu dohodnutém v Jaltě.To znamená dokonalou odvetu za bombardování a zničení země …
Prostě Boží sranda! Budou vomejvat Scholze? Merkelovou? Lejnovou? Nebo všechny najednou?

comment image

Administrátor
P.A.Semi
26. 2. 2024 02:14
Odpovědět  Peter 008

Inu, na “dohodu” jsou potřeba nejméně dva…

Jednostranné vypovídání smluv nebo návrat k zaniklým smlouvám má význam pouze tam, kde mají Jurisdikci, tedy kde mají možnost cokoliv vymáhat… A tu tady nemají…

πα½

zdendulka
26. 2. 2024 06:14
Odpovědět  P.A.Semi

nevěřte tomu, že to Putin nemá dobře promyšlené…..ten už v tento moment má v hlavě všechno do detailu posazené…..

26. 2. 2024 16:53
Odpovědět  zdendulka

No, je to simultánka na cca 40 šachovnicích, nebo kolik to podmnožin kolonií + podmnožina strejda Šmuel čítá množina KoZa. Tady je rozehraná partie na jedné z těch šachovnic:

PŘIPRAVUJE SE DRTIVÁ RÁNA „HEGEMONOVI“: LAVROV A SEAGAL PROLOMÍ OBRANUVe dnech 26. a 27. února se v Moskvě budou konat dvě významné mezinárodní akce – Fórum multipolarity a Kongres rusofilského hnutí, na které jsou pozváni Vladimir Putin a Sergej Lavrov. … Dne 29. dubna 2023 došlo k naprosto nepředstavitelné události, která způsobila pozdvižení po celém světě … Jednalo se o online konferenci … a stala se nejunikátnějším dialogem na světě mezi zástupci Eurasie, jihovýchodní Asie, západní Asie, Afriky, Evropy, Severní a Jižní Ameriky. Účastníci byli zástupci levicových i pravicových názorů, ekonomové, politologové, sociální aktivisté, politici v hodnosti současných i bývalých premiérů … Na kongresu vystoupili ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov , předseda LDPR Leonid Sluckij , místopředseda Rady federace Konstantin Kosačev , zástupce vedoucího Světové ruské lidové rady (připomínáme, že jejím předsedou je Jeho Svatost patriarcha Moskvy a celého Ruska Kirill ) a zakladatel …

26. 2. 2024 16:53

kanálu “Cargrad”  Konstantin Malofeev , americký režisér a scenárista Steven Seagal a mnoho dalších … Nyní jsme svědky agónie. To, co se Fukuyamovi nedávno zdálo být koncem dějin, to, co bylo národům světa prezentováno nejen jako konec dějin, ale jako jeho koruna, jako konec v absolutně ideální společnosti liberální západní demokracie, se ukázalo jako lež. 
Ukázalo se, že svět liberální demokracie je světem chaosu, násilí, segregace, rasismu a všeobecné nenávisti. Je to svět, kde vládnou menšiny …
Obě akce v celosvětovém měřítku, a to i s podporou ruského ministerstva zahraničních věcí, daly potřebné signály všem představitelům světové intelektuální elity – a v roce 2024 účast několika stovek delegátů z naprosté většiny zemí svět se očekává …
Fórum je situováno jako platforma pro výměnu názorů a hledání společného kurzu pro světovou většinu, která se snaží spolu s Ruskem podílet na formování spravedlivějšího multipolárního světa založeného na principech rovnosti, vzájemný respekt a spolupráce … řekla Maria Zakharova na briefingu 14. února .

https://tsargrad.tv/news/gotovitsja-sokrushitelnyj-udar-po-gegemonu-lavrov-i-sigal-probivajut-zashhitu_965226

eFPe
26. 2. 2024 07:35
Odpovědět  P.A.Semi

Ty minusy mu tady udělujete proto že nemá pravdu, nebo se vám tato skutečnost nelíbí? To že někdo napíše hořký fakt neznamená, že by ho tu měli minusovat.Rusko vypovědělo tresčí dohodu malé británii. Jo fajn, ale dokážou to vymáhat? Budou potápět rybářské bárky, které tuto výpověď neuznají?Petře jak píšete výše- obnova NDR, no jo, ale to by to museli chtít samotní němci, a to si myslím, že ne. A Jugoslávie? Mám to zprostředkovaně, tudíž od pramene, ale nevraživost mezi Srby a Chorvaty prý je obrovská, tam prý nikdy nemůže dojít k usmíření neřku-li spojení zpět do Jugoslávie- vemte si jen nás, kolik lidí by dnes chtělo obnovit Československo? Mně by se to třeba zamlouvalo, ale bude to stačit?

Boomer
26. 2. 2024 14:25
Odpovědět  eFPe

.. v severní oblasti rybářské bárky nepotkáte, to není prostůrek britsko-francouzského sporu o mušle sv. Jakuba. Na severu rybolov obstarávají plovoucí fabriky a pohybují se v operačním prostoru Severního loďstva, nejsilnější složky Námořnictva Ruské federace. Tady bych nějakou strkanici daleko od Británie moc neriskoval už jenom kvůli té studené vodě..

Markýza
26. 2. 2024 15:34
Odpovědět  Boomer

Prý tři minuty, povídal mi kdysi kamarád, bývalý lodní strojník.

Boomer
26. 2. 2024 16:36
Odpovědět  Markýza

.. no právě, a když dáte pasana přes palubu, do tří minut je vymalováno, tedy spíše vychlazeno, a když ta plovoucí fabrika táhne vlečnou síť, musí držet určitou rychlost, jináč se jim může někde zaseknout až utrhnout a laciná není… tudíž nezastavujeme, máme zpoždění!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
26. 2. 2024 15:33
Odpovědět  eFPe

Minusy vám přidělují účastníci tohoto zájezdu. A velmi často je udělují člověku, ne komentáři.

Markýza
26. 2. 2024 16:22
Odpovědět  Markýza

Jak právě jeden z nich bryskně demonstroval 😀

laskra
26. 2. 2024 16:05
Odpovědět  eFPe

Z tou obnovou Česka jsme minimálně dva.

Pavel
26. 2. 2024 17:57
Odpovědět  laskra

Už i mladí Češi a Slováci se spojují. Viz například to video, kde společně vylezli na velký komín určený k demolici, takže mu tím nemohli nikterak uškodit a pověsili na něj Česko a Slovenskou vlajku. Společně jako nastupující Čechoslováci.

26. 2. 2024 17:01
Odpovědět  eFPe

Bárky? Kde jste to ocitl, v jakém století? Krom toho, proč potápět? Stačí nevpustit.
A na to mají Rusové v prostoru Barentsova moře sil až až.

Slovan
26. 2. 2024 08:28
Odpovědět  P.A.Semi

👍 👍 👍 👍 👍
Už zase kvičí a budou ještě kvičet.
To se Bobánek z Kroměříže ucintá vzteky. 🤣🤣🤣

Slovan
26. 2. 2024 08:30
Odpovědět  Slovan

Jsem samým blahem to dal jinam. To ráno. 🙄🤦‍♂️
Patří pod zdendulku, sorry jako.

Albi
26. 2. 2024 13:12
Odpovědět  Slovan

Taky to čekám.
Ale není vyloučené, že vláda vydá médiím příkaz držet bobříka mlčení.
Aspoň do doby, než dojde partitura – a dirigenti si budou muset taky leccaos promyslet.
Uvidíme. 🙂

Slovan
26. 2. 2024 16:06
Odpovědět  Albi

Ahoj, vřele doporučuji si vyhledat včerejší Partii s nestranou Tománkovou, bóže jak já tu ženskou nemusím. Tak, rezavá liška vod Kolářů, zmetek Bartošků a proti nim najivní, ale blbě najivní Zaorálek. Nebudu prozrazovat, stojí to za to. Dělá se mě blbě z lidí, kteří říkají, že když v životě něco dělali, takže mušeli.

Administrátor
P.A.Semi
26. 2. 2024 16:38
Odpovědět  Slovan

Tuhle Partii jsem neviděl, ale Tománková je tu fajn, zejména jak je v kontrastu s Propagandou u Moravce… Tománková dává prostor odlišným názorům, nemůže jich pozvat zas nějak moc, ale aspoň ty reprezentativní…

Zaorálek je velmi rozumný člověk… To teprve ve srovnání třeba s Lipánkem ale i s (… tím jak hrával prince a hloupé honzy, dnes je velvyslanec v Izraeli, už ani nevím, jak se jmenuje) vynikne, jak byl Zaorálek ještě celkem dobrý diplomat…

πα½

Slovan
26. 2. 2024 18:02
Odpovědět  P.A.Semi

Tak jsme se asi každý koukal na jiný pořad. 😊😊

Administrátor
P.A.Semi
26. 2. 2024 19:50
Odpovědět  Slovan

Já se na to nedívám, ale obvykle to slyším odvedle, dívá se na to máma… (včera se nedívala, tak ani nevím…) Občas se tam dojdu i podívat, když tam je něco zajímavého, kdo to říká… (Nějak si nevzpomínám, kdy jsem naposled viděl televizi souvisle třeba deset minut… Letos ani loni to asi nebylo…)

πα½

Administrátor
P.A.Semi
26. 2. 2024 19:46
Odpovědět  P.A.Semi

Stropnický se jmenuje ten šašek, jak jsem si nemohl vzpomenout na jméno… (Máma si vzpomněla…)
πα½

Autor
26. 2. 2024 08:46
Odpovědět  P.A.Semi

Ano k NOVÉ dohodě jsou zapotřebí nejméně dva, Ale ne ke ZRUŠENÍ DOHODY. To stačí jeden …
Já chápu, že tohle je především trolling sté úrovně, ale má za sebou reálnou situaci. A ta má zcela reálné následky. Dokonce si myslím, že Putin a Rusko nehodlá vůbec PŘÍMO zasahovat do této situace. Nespokojenost mnoha bývalých východních Němců je dlouhodobá a projevuje se i jinými preferencemi při volbách. Tam by nikdy Merkelová neuspěla a ani Scholz. U Merkelové je to “paradox”, když ona sama vyšla právě z NDR a studovala v Sovětském svazu, pravda na Ukrajině. Ale je tak dokonalým příkladem vlezdo..delkyně”, která si tím vystavěla kariéru. Copak my máme takových málo?
A ZASE PARADOXNĚ – jak se ukazuje dlouhodobě – skutečnými Němci – v těch lepších kvalitách a tradicích – jsou spíše ti z “východu”, než ti “praví zápaďáčtí”.

Albi
26. 2. 2024 13:30
Odpovědět  Peter 008

K Merkelové – ona to tedy lehké neměla – a rozhodně podle toho, co víme dnes, bychom si měli alespoň trochu poopravit názor.
Za prvé – nebyla v žádném případě suverénní, tedy nemohla dělat rozhodnutí vyložené “o své vůli” – v tomn článku se to výslovně píše.

Za druhé – ani v Německu není žádná extra demokracie, ale taky ani ne totální totalita – myšleno tím, že tam měly možnost existence i strany s mírně odlišnými názory, tedy musela pracovat ve smyslu politika je umění kompromisu). A mohlo tam toho být víc, co jí nedovolovalo rozhodovat samostatně. Jenom musela za cizí chyby nést odpovědnost.

Administrátor
P.A.Semi
26. 2. 2024 16:42
Odpovědět  Albi

Víte, mě spíš přesvědčilo, jaký k ní nakonec měli vztah obyčejní Němci, že ji měli prý docela rádi… Takže jsem si opravil názor, který jsem měl předtím, jak tady amatérsky zruinovala Evropu migrací i Německou energetiku, neměl jsem ji rád…

πα½

26. 2. 2024 17:06
Odpovědět  Albi

A za třetí – myslím (a to ne až teď, ale už minulý rok jsem s tím tady vyjel), že ten podfuk s Minskými dohodami proflákla Merklice úmyslně, jako přihrávku VVP.

Boomer
26. 2. 2024 17:24

.. inu, měl pod palcem rezidenturu KGB v Německu, pozice jako na hrotu kopí, tak musí mít nabito na kde koho v tamních krajích…

Putinovec
26. 2. 2024 19:39

Ne , prostě to dostala za úkol . A nebyla sama , kdo byl zaúkolovaný .

26. 2. 2024 20:55
Odpovědět  Putinovec

Jo. A kdo úkoloval? Pjakinův chimérický “Globální prediktor”, americký deep state, MI-6, Ilumináti, zednáři, židozednáři, židobolševici, Opus Dei, černý papež, antikrist Franta, tucet+ rodin světových finančníků atd. atd. – zkrátka celá ta banda, co jim souhrnně říkám jednou “ti za oponou”, jindy pan globální – nebo třeba zpravodajec Putin? Ani to totiž nelze vyloučit. Spíš naopak. Pročež mi přijde daleko přiměřenější použít jednoduchý pojem úmyslně, ať už ji zaúkolovalo vlastní pnutí, nebo vnější hybatel. Takže tak.

Markýza
27. 2. 2024 09:32

Taky mám ten dojem. Ona ho má vyloženě ráda.

Administrátor
P.A.Semi
26. 2. 2024 16:40
Odpovědět  Peter 008

Inu, ti Východní Němci jsou původem Slované, jen mají jiný jazyk…
A po reál-socialistické výchově mají mnohem zdravější názory, třeba na migraci a leccos dalšího…

πα½

Pavel z Moravy
26. 2. 2024 11:18
Odpovědět  P.A.Semi

Nu, Semi s vámi bych žádnou dohodu neudělal. Teď jste se prolátl dokonale. Jste prostě zápaďák říznutý Vatikánem.

Pavel z Moravy
26. 2. 2024 11:26
Odpovědět  Pavel z Moravy

Jo a jinak, až podepíšete nějakou smlouvu, která má právní důsledky a vy je budete ignorovat, počítejte s tím, že vaši západní kamarádíčci vám nic neodpustí. Ale to vy při své vzdělanosti jistě víte. Já mám radost, jak se tady odkopáváte a jasně ukazujete, komu tak fandíte a čí chlebík baštíte. Třeba to za chvíli bude ten úplně německý, protože jsme již kousíček od totálního ovládnutí naším sousedem.

Administrátor
P.A.Semi
26. 2. 2024 16:48
Odpovědět  Pavel z Moravy

Je to jinak – to Rusové, (nebo spíš jen užvanění Ruští bloggeři?) se snaží neférově vypovídat a rušit smlouvy…

A snažili se předtím zavázat Německo do věčného otroctví, a že Němci nedodržují podmínky svého věčného otroctví je jedině dobře, a bude čím dál víc…

A k vašim pomluvám, když je člověk spravedlivě uprostřed, tak fanatikům připadá příliš na druhé straně…

πα½

Boomer
26. 2. 2024 17:32
Odpovědět  P.A.Semi

..inu, v dobách dávno minulých byly poražené odbojné kmeny trestány mnohem tvrději.. osoby pohlaví mužského vyšší než štít bojovníka byly usmrceny, zbývajícím odseknuty palce, aby nemohli dobře držet zbraň, ale na motyku to stačilo.
Němci z toho vyšli relativně lacino, poválečná genetická linie jim byla “jen” značně naředěna…

Albi
26. 2. 2024 13:35
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ale Pavle, to zas nepřeháněj. Začínáš všude vidět i trávu růst.
Semi se vyjádřil jen k právní stránce věci.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
26. 2. 2024 14:31
Odpovědět  Albi

A jaká je tedy ta právní stránka věci? Ale vždyť já mu nevyčítám, že je milovníkem západních hodnot, což tu již několikrát předvedl. Když ale nevidí útisk domorodců v Africe od koloniální Evropy, když nepřizná likvidaci domorodců v Latinské Americe kolonialisty z Evropy, tedy přesněji řečeno ze Španělska, Portugalska a tak trochu Francie, že nevidí tu odpornou kolonizaci Britů v Ásii, když nevidí, že ruku v ruce s nimi pracoval klér a nejenom tam, tak co vidí? Co z historie tedy vidí, to co mu dnes předá Wikipedie. Vždyť na ty informace se dnes odvolává většina. To lidem nedochází, že Orwell řekl, historii vymažeme, přepíšeme a upravíme k pohledu svému? Ale každý máme svůj názor, já jen říkám, že bych s ním žádnou dohodu neuzavřel, jinak ať si myslí co chce. A jestli myslíš, že slyším i trávu růst, tak nejenže ji slyším, začínám ji i vidět a nebude to příjemné probuzení pro nikoho z nás, až nás úplně pohltí. Představoval si někdo před 15 roky co přijde a co nás čeká, asi málokdo a nyní to je tady. Na některém webu je ta výzva korunována tím nejobyčejnějším co lze říci. Spěte dál. My staří máme výhodu, nás se to již moc dlouho týkat nebude, ale ti mladší ještě mají šanci, ale někdo

Pavel z Moravy
26. 2. 2024 14:38
Odpovědět  Pavel z Moravy

jim tu pravdu musí sdělit bez příkras a pak záleží pouze na nich. Také asi neřekneš děcku ale co, tak si šňupni, dělají to všichni. Když budou všichni popírat pravdu, k čemu to asi povede? Nu ale je fakt, že pokud mají být ty mladé generace časem zotročeny a podrobeny duševnímu vydírání a jim to ještě navíc bude vyhovovat, tak je to jedno co se zde bude dít. Jestli nemají vlastnit žádnou budoucnost tak starosti nepomohou. Asi jsem to s tím svým pohledem jak to vidím já přehnal. Už to opravdu nechám být.

Bety
26. 2. 2024 15:51
Odpovědět  Pavel z Moravy

Wikipedie také není neměnná. Před deseti lety jsem si tam přečetla, že
Rudé Khmery měla pod palcem CIA a ža např. železná lady Tchatcherová se nechala pravidelně informovat, jak ten “experiment” pokračuje.
Teď už byste to na wiki hledali marně, alespoň já to znovu nenašla.

Administrátor
P.A.Semi
26. 2. 2024 16:53
Odpovědět  Bety

Ve Wikipedii je v článku vpravo nahoře Historie, tam si klikněte 500, a případně potom dalších 500… Jděte po těch, kde je tučné červené, že tam zmizelo hodně textu… Nebo to vemte půlením intervalů, a lze tam porovnávat tehdejší a současný stav…

To jsou opravdu velmi vzácné případy, jako třeba u George Soros v anglické Wikipedii, že tam i v historii zcenzurují celý rok a místo obsahu tam je, že to údajně porušovalo autorská práva nějakého magazínu… Protože tam bylo uvedené, které banky Sorosovi nahrály, aby si na spekulacích giganticky vydělal… (šlo to smazané období nakonec najít v archive.org, pro mě to nebylo nic až tak zajímavého, čekal jsem, že tam cenzurují něco horšího…)

πα½

ModrýKlokan
27. 2. 2024 15:10
Odpovědět  P.A.Semi

@ Semi

Dobrej tip, díky.

26. 2. 2024 17:11
Odpovědět  Albi

Ale on nepřehání a trávu, rašící z klerofašististického dvorečka, slyší růst správně.

Administrátor
P.A.Semi
26. 2. 2024 19:23

Slovo “odkopáváte” jste ho naučil “dobře“, to má od vás… Také slyším trávu růst…

πα½

Janaz
26. 2. 2024 12:31
Odpovědět  P.A.Semi

Zvykneš tu poučovať, takže jedna pre teba: čítaj s pochopením.

“A zde nezáleží na tom, zda Západ s touto formulací záležitosti souhlasí nebo ne. Tohle rozhodnutí Ruska není o dnešku. Stejně jako většina akcí Putina je zaměřeno na budoucnost. Zatím, dokud je západní svět silný, nemá toto řešení velké praktické uplatnění. Ale jak bude Západ slábnout, bude to mít stále větší váhu a na konci (až definitivně vyhrajeme) budeme mít hotové a právně formalizované rozhodnutí o následující reorganizaci Evropy.”

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
26. 2. 2024 16:56
Odpovědět  Janaz

Víte, Evropa se bude “reorganizovat”, až se nám podaří přesvědčit Evropany, až to tu budou lidé chtít víc než jen marginální část, a nebude se reorganizovat, až přikáží z Východu…

πα½

Mike
27. 2. 2024 13:07
Odpovědět  P.A.Semi

Pardon, čtu správně…-“až přikáží z Východu?” Člověče, víte co je za rok? Politické a silové centrum sídlí v Bruselu, kde najdete parlament EU a nevolenou Komisi a o patro níž sídlí NATO. Máte pocit, že drtivá většina vyhlášek, nařízení zákonů a jejich úprav přichází z východu? Tak to abych prodal kompas, protože ukazuje hovadiny.

Administrátor
P.A.Semi
28. 2. 2024 03:33
Odpovědět  Mike

Prostě se to rozpadne, až se Evropané vzbouří a svrhneme to jho… Už aby to bylo…

Nerozpadne se to ale na příkaz z Ruska ani z Číny…

πα½

Albi
26. 2. 2024 12:57
Odpovědět  P.A.Semi

Právě proto se v článku upozorňuje, že to není “pro nás”, ale pro budoucí generaci.
Samozřejmě, že vyhlášení jednoho člověka nestačí a bude určitě třeba provést X nezbytných jiných kroků, o kterých nikdo z nás nemá jistě ani páru – soudím podle toho, že mezi námi asi nebude žádný bývalý státník (možná s výjimkou p. Boomera 🙂 ).

Je to prostě běh na dlouhou trať a tady si dovolím předpovídat,že se za týden či měsíc prezident Putin dočká kritiky (minimálně) nebo ještě spíš posměchu od těch, kteří od něho čekají nemožné ihned, zázraky do tří dnů.
Skoro bych si na to vsadila.

Boomer
26. 2. 2024 14:15
Odpovědět  P.A.Semi

..tudíž opět dochází na oblíbenou Boomerovu poučku, že mezinárodního práva má každý tolik, kolik si ho dokáže urvat a uhájit.
Za zvážení stojí fakt, že ruských akvizic mimo území RF, které by stály za přisvojení, už díky sankcím mnoho nezbývá. V opačném gardu to bude kvantitativně i kvalitativně jiné, což bylo prokázáno právě převedením Uljanovského strojírenského závodu pod správu RF.

Z mého pohledu prostého venkovana dilema.. kolik může vynášet třeba ruský hotel v Karlsbadu, a kolik může vynášet taková německo-japonská fabrika na obráběcí stroje? Čort znájet…

26. 2. 2024 16:00
Odpovědět  P.A.Semi

Zapomněls doplnit o příslovce “zatím”.
Tedy: “A tu tady zatím nemají. Zatím…”

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
26. 2. 2024 17:03

Toho Boh dá nebude, aby nám tady vládl Gosudar z Východu a měl tu Jurisdikci…

Ostatně tohle nespravedlivé vypovídání smluv, tu s Německem, tam s Baltskými státy, to jsem ještě od moudrého Putina neslyšel, to jen mluvkové ruští Bloggeři, a nyní zřejmě i Magoři mezi ruskými poslanci, a že jich tam, jako i leckde jinde, není málo…

Myslím, že na to si budete muset počkat, až zase místo Putina přijde nějaký špatný Gosudar, jak se to tam za posledních sto let takhle střídá…

πα½

26. 2. 2024 21:16
Odpovědět  P.A.Semi

Jojo, je to moc vošklivý, vypovědět nespravedlivě smlouvu, kterou si druhá smluvní strana spravedlivě vytírá pr-del.

janle57
27. 2. 2024 11:06
Odpovědět  P.A.Semi

Putin tím jednoznačně demonstruje,jaký byl Gorbačov vlastizrádce,který
podepsal sjednocení Německa bez jakýkoliv bezpečnostních záruk pro
vlastní zemi,hlavně,že zrušil Varšavskou smlouvu a NATO ponechal,bez této
ruské svině by dneska žádná válka na Ukrajině nebyla a u nás by se většině
lidí žilo lépe,jestli jednou,nedej Bože,začne III.sv.válka,můžeme za to zase
poděkovat této perestrojkářské svini !!

ModrýKlokan
27. 2. 2024 15:18
Odpovědět  janle57

@ Janle57

Jo, říkáš to velmi dobře. Tahle banda miloučkých slušných lidiček, jako Dubček, Vaklaf Chafel Flaška, Gorbačov a další hodní chlapci, co se dobře učí a uctivě zdraví sousedky, ta stihla napáchat zla, lidskýho neštěstí a gigantických škod, jako nikdo.

To jsou ti Grossové, Svobodové, mamánci Lipánci, ztepilí úhlední generálové Pánkové 107 a další fešáci, kterým u voleb zasněné ženy hází hlasy po milionech. A pak všichni čumí, co napáchali a dělají bééé, béééé, prostě nepoučitelné ovce.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ModrýKlokan
27. 2. 2024 15:04
Odpovědět  P.A.Semi

@ P.A.Semi

Zdravím, nechci se nějak dohadovat, ale mám podezření, že jsi neúplně promyslel celou věcnou a časovou osu této problematiky.

Nejde o jurisdikci RF. Ale o to, že případné vypovězení Sjednocovací smlouvy NSR a NDR Ruskem, okamžitě vytvoří nástroj, který budou mít v ruce němci, češi a další národy, pro právní likvidaci totalitní podvodné EUtopie a zpětné získání subjektivity a suverenity nejen politické, ale i ekonomické.

Zabavením například privatizačních lupů z rukou západních liberálních lupičů a podvodníků. Je to i cesta k potrestání domácích zrádců a kolaborantů, kteří porušují naše vlastní zákony a slouží cizím mocnostem a jejich tajným službám a dalším organizacím. Zneužívají své funkce a páchají tím zločiny proti vlastnímu státu.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
28. 2. 2024 03:37
Odpovědět  ModrýKlokan

Rozpad Německa nemá nic společného s rozpadem EU…
Německo asi ne, ale EU se rozpadne, až k tomu zdejší obyvatelé dospějí… Nehledě na to, co k tomu budou říkat z Moskvy…

Myslím, že to chápete moc utopicky, co by mohlo vypovězení nějaké dávno mrtvé smlouvy Ruskem všechno přinést Evropanům…

πα½

Putinovec
26. 2. 2024 10:16
Odpovědět  Peter 008

K tomu je potřeba dodat , že hranice ČeskoSlovenska , jsou dané dohodou . A že lze tuto dohodu kdykoliv vypovědět , ukázala Mnichovská zrada fašistického západu .
Nejen konglomerát Německo , stojí nad prudkým srázem . Týká se to i Polska , Rumunska , Bulharska .
Takže ty možnosti k přerytí Evropy , jsou dlouhodobě skládané do vratké budovy .

Markýza
26. 2. 2024 13:24
Odpovědět  Putinovec

Nehledě k tomu, že Evropa se přerejvá tak nějak kontinuálně dobré tři tisíce let.

Administrátor
P.A.Semi
26. 2. 2024 17:07
Odpovědět  Putinovec

Ale na tu výpověď jsou potřeba dva, nebo všechny relevantní strany…

To si představte na tom příkladu, že jako Češi vypovíme dohodu o rozdělení Československa, a půjdeme to tam obsadit… Samozřejmě se budou Slováci bránit, protože oni tu dohodu budou považovat za platnou i nadále… Je jich sice méně, ale jsou mnohem houževnatější, a na názor Čechů na rozdělení Československa sa z vysoka vys.eru…

πα½

26. 2. 2024 21:18
Odpovědět  P.A.Semi

Na vypovězení jakékoli smlouvy stačí jedna strana – co na tom sakra nechápeš?

Pavel z Moravy
27. 2. 2024 09:36

On to nechce pochopit, zbortil by se mu domeček, který si postavil a ten mu nesmírně vyhovuje.

Administrátor
P.A.Semi
28. 2. 2024 03:38
Odpovědět  Pavel z Moravy

Vy to nechcete pochopit, vám by se zboural falešný domeček představ a přání…

πα½

Albi
26. 2. 2024 21:40
Odpovědět  P.A.Semi

Ono je to s tím vypovězením myšleno trochu jinak a to tak, že si tím legálně “rozváže ruce”.
Bude to mít souvislost s provokaci Ruska, aby samo bylo viníkem 3.světovíé jaderné.

Níže (čas 15:58) jsem odkázala na analýzu MaP, ve které se mj. píše – cit.:
Putin: ” „Pro Spojené státy a jejich spojence přináší politika zadržování Ruska zjevné geopolitické dividendy. Pro naši zemi je to otázka života a smrti, otázka naší historické budoucnosti jako národa. To není přehánění; toto je fakt. Je to nejen velmi reálná hrozba pro naše zájmy, ale i pro samotnou existenci našeho státu a jeho suverenitu.”

A MaP pokračuje:
Putin tak na začátku konfliktu definoval současnou válku na Ukrajině, jako situaci, kdy si Rusko v souladu s principy své politiky jaderného odstrašování ponechává právo používat jaderné zbraně v případě, že by mu hrozila porážka, přičemž porážku definoval, jako stav při němž USA zahrnou území Ukrajiny do svého geopolitického rámce!”

A naši váleční štváči si to holt přeloží podle sebe, že Gosudar hrozí “spolknout” celou Evropu. Jestli opravdu nechápou, nebo to tak úspěšně hrají, nechám každému k vlastnímu posouzení.

Administrátor
P.A.Semi
27. 2. 2024 02:40
Odpovědět  Albi

Tak z další (nebo téže?) analýzy MaP:
https://www.infokuryr.cz/n/2024/02/25/michael-svatos-analyza-dalsiho-vyvoje-valky-na-ukrajine-cast-i-doktriny-generalu-a-jejich-dusledky/

… Či Německo, které se ovšem drží stranou konfliktu, jak jen to jde, a včas couvne. …
Generál Milley … přiznal jaká bude strategie USA ve válce na Ukrajině – podporovat Ukrajinu jen do té míry, aby ve skutečnosti nemohla Rusko porazit, protože hrozba porážky Ruska by vyvolala reálnou hrozbu ruského preventivního jaderného úderu, a nebo dokonce by vyvolala III. světovou jadernou válku!

K tomu zároveň
https://www.michalapetr.com/map-1919-vladimir-putin-vcera-opet-celemu-svetu-dokazal-ze-mezi-svetovymi-politiky-nema-rovnocenneho-soupere-aneb-odhalene-tajemstvi-letu-nejlepsiho-strategickeho-bombarderu-sveta/
Německý parlament odmítne 480 hlasy proti 182 dodat Ukrajině raket Taurus, se kterými se dá střílet na Moskvu.

Víte, oni tu Ukrajinu podporují jen tak částečně, aby “oslabili” Rusko – což se nepovedlo, a aby vyhubili Ukrajince, což se daří, ale ne, aby Rusko skutečně ohrozili…

Zejména v tomto kontextu mi přijde nespravedlivé, že se Rusko zrovna snaží vozit po Německu…

πα½

Boomer
27. 2. 2024 09:40
Odpovědět  P.A.Semi

.. tomto kontextu si troufám tvrdit, že “vození se Ruska po Německu” má za cíl zklidnění jeho vášní, čímž dojde ke zklidnění celé EU a potažmo i evropské větve NATO…

Administrátor
P.A.Semi
28. 2. 2024 03:41
Odpovědět  Boomer

Jenže zrovna to Německo je dost pos.rané a klidné i bez toho, kromě pár šílenců jako Baerbocková nebo Habeck…

Víte, je na tom zajímavé, jak se všichni prozatím správně bojí dodat Ukrajině nějaké zbraně, které by dosáhly až do Ruska… Naše šílená vláda je v tom vyjímka, když z našeho Vampýru šel ostřelovat aspoň příhraniční Belgorod…

Myslíte, že nikdo v Evropě nemá zbraně, které by dostřelily z Kyjeva do Moskvy? Já bych řekl, že mají, ale že je prozíravě Ukrajinským fanatikům nikdo nedal…

A víte proč?
Protože mají nepsanou dohodu s Ruskem, že oni nedovolí Ukrajincům zasáhnout Rusko, a Rusko nebude útočit na Evropu a NATO

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
28. 2. 2024 14:13
Odpovědět  P.A.Semi

..postoje Německa vnímaného jako stát občanů, nejsou v tomto směru relevantní, rozhodující hlas mají právě ti zdánliví šílenci vámi jmenovaní…
Stát jsme my.. pravil kdysi Král Slunce, a myslel tím sebe.

Markýza
27. 2. 2024 10:14
Odpovědět  P.A.Semi

Já si myslím, že to vůbec není o Německu, a že Němci to vědí.

Albi
26. 2. 2024 12:39
Odpovědět  Peter 008

Naši vládu možná přímo resuscitovat. 🙂 .Jak teď začít nenápadně obracet kabátky a tři svetry?

Ale hlavně by se mohly “hlasitě” podpořít Benešovy dekrety místo keců o jejich “vyhaslosti!”!
Jenže – to bychom museli nejdřív vyměnit vládu – a myslím tím pomocí voleb (pozn.: pro zdejší radikalisty a příznivce různých lynčů apod.).

Tahlle vláda určitě projeví (pro někoho překvapivou) inteligenci a nenápadně začne přitvrzovat povědomí zmanipulovaného národa, že Sudeťáci jsou neškodní.
Nejsou a nebudou.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ModrýKlokan
27. 2. 2024 15:25
Odpovědět  Albi

@ Albi

Zdravím Albi. Podepisuju. Tohle téma Benešových dekretů je životně důležité. Nesmíme na to zapomenout.

Administrátor
P.A.Semi
26. 2. 2024 02:02
Ohodnotit příspěvek :
     

Inu, jednak je pochybné, že by Putin jednal tak, jak naznačuje anonymní ruský blogger…

Druhak je pochybné, že by na mínění Ruska v této otázce jakkoliv záleželo, protože vždy je to otázka možnosti vymáhání, a ta zde prozatím není, a bez jaderné války nebude… Na Ruské názory na minulé smlouvy se tu kašle, dokud sem nedojedou Ruské tanky a bomby, jenže to by zase dost pravděpodobně létaly i bomby zpátky… Ale ani nemusí:
Pokud Rusko zamoří radioaktivně Evropu, tak vítr tu fouká vždy ze západu na východ a zamořili by si to tam u nich také… Především jaderná bezpečnost je nedělitelná…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
26. 2. 2024 02:28
Odpovědět  P.A.Semi

A ještě k tomu “Německému” majetku v Rusku… Já dost pochybuji, že by Německý stát něco podstatného vlastnil v Rusku… To budou spíš jednotlivé akciovky, vlastněné kde-kým…

Třeba taková Deutsche Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bank
Není vlastněná Německým státem… Největší akcionář je tam s 5% Židovsko-Americký BlackRock…
Ohledně toho – leckdo říká, že tím, že to “vlastní” obvykle takhle z pár procent, že to ovládají, ale myslím si, že přesnější je, že odevšad sají zisky, ale majoritní podíl leckde nemají, takže to “ovládání” je spíš asi pověra…? Nevím jistě…

πα½

Autor
26. 2. 2024 08:57
Odpovědět  P.A.Semi

Abyste se nedivil. Jednak tam je stále dost toho, co zbylo po zastavení práce v Rusku, ne vše je prodáno, a část je dokonce evidentně jen dočasně převedena na “bílé koně” a navíc stále ještě není zakázáno úplně vše …
Majetkové problémy nedovolují velmi často rychle se něčeho zbavit jen tak. Zkuste prodat třeba u nás drahý dům i na lukrativním místě a zjistíte, že je omezený okruh lidí, kteří to mohou koupit a že téměř všichni už “něco” mají … a navíc ne každý je ochoten zaplatit aspo přibližně pro vás přijatelnou částku.
Soused takto prodával dům – a ne vůbec nějak luxusní a nebo v nějaké extra lokalitě – a měl spoustu starostí a zájemců, než to prodal za slušnou cenu. Navíc třeba právě
výrobní prostory specializované výroby se prodávají špatně. To nejsou sklady. A ruští kapitalisté, nebo společnosti jsou těžko tak hloupí, aby se nesnažili i při “poctivém” odkupu získat “něco” jako bonus …
A pak nezapomeňte, že jsou i takové dohody, jako např. třeba lov ryb Anglií v teritoriálních vodách Ruska.
My třeba stále nakupujeme přímo i ropu … přes všechny sankce. A teď jak potrestat blbost “naší vlády”? Muselo by Rusko případně až tak moc přemýšlet?

Administrátor
P.A.Semi
26. 2. 2024 17:11
Odpovědět  Peter 008

No, jenže ty “německé” nemovitosti v Rusku nepatřily Německému státu ani předtím, to jsou akciovky… Vemte si to jako třeba Volkswagen u nás… Také nepatří Německu, patří nestátním akcionářům…

πα½

Pavel z Moravy
26. 2. 2024 11:28
Odpovědět  P.A.Semi

Ježíši Kriste, vy se ale odkopáváte.

Markýza
26. 2. 2024 13:38
Odpovědět  Pavel z Moravy

Prokristapána…..sází fakta. To je špatně? Tak tu s ním někdo polemizujte zase pomocí fakt, jako třeba Petr.

Pavel z Moravy
26. 2. 2024 14:48
Odpovědět  Markýza

Nezlobte se, nedá se polemizovat s Wikipedií, kterou někdo vytvořil ke svému účelu vidění světa, tak jako nelze diskutovat s Vatikánem o přínosu či škodlivosti kléru pro lidstvo, neboť všichni tito budou propagovat pouze jednu stránku věci. Výjimek se najde pramálo.

Markýza
26. 2. 2024 15:31
Odpovědět  Pavel z Moravy

Uznávám, že Wiki není moc spolehlivý zdroj, ovšem zrovna tohle mi připadá, že by mohlo být.

Albi
26. 2. 2024 15:37
Odpovědět  Pavel z Moravy

Tedy opravdu, ale opravdu NIC ve zlém, ale teď jsi mi nahrál.
Nejsme my často taky taková Wikipedie nebo Vatikán?

To, že Semi má úplně jiný názor (jestli jsou lepší brambory nebo banány – obojí na B, obojí jedlá rostlina) neznamená, že je “škodič” – to je jen ta slibovaná a nenaplněná “svoboda slova”, kterou i my dezoláti sami porušujeme.

Markýza
26. 2. 2024 16:26
Odpovědět  Albi

Aspoň Pavel nemamrdí, na rozdíl od jiných.
Jinak ovšem souhlasím.

Albi
26. 2. 2024 17:11
Odpovědět  Markýza

Ano – s tím souhlasím.
Jen si zbytečně ničí psychickou pohodu a tím i zdraví.

Slovan
26. 2. 2024 17:47
Odpovědět  Albi

Jani, prosím tě rozsekni nás, jinak já zedník si tu budu připadat strašně chytrej. Ty mě z náš, spoléhám na tebe, ale je tam zatáčka, ale přehledná. Já nechápu že ji tolik diskutujících nevybere. Víš sama nejlépe, když jsem se nedávno seknul a tys mě hned napomenula, že jsem se na rozdíl od jednoho blba hned omluvil a udělal vše pro nápravu. Předem děkuji. Hezký večer. 🌹 🙋‍♀️

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ModrýKlokan
27. 2. 2024 15:31
Odpovědět  Slovan

@ Slovan

Zduř. Taky myslím. Je prostě problém diskutovat s lidma, kteří věří, že nedělají chyby, věří že mají vždy pravdu z definice, jako přírodní zákon. A oponentovy argumenty či názory prostě nevnímají, či předstírají, že je neslyší. V podstatě na oponenta ani nereagují, je pro ně stěna na odehrání tenisáku.

Slovan
28. 2. 2024 09:35
Odpovědět  ModrýKlokan

Ahoj, omlouvám se objevil jsem to až teď, a to ještě díky jedné z mých faninek. Tak jsi to tak shrnul, že se dál nemuším vyjadřovat. Ale přece jen k jednomu ju. Sám musíš vidět, že se tu celkem tolerujeme a chováme k sobě úctu. Ano až na pár vyjímek, ale to je všude. Každá ves má svého obecního blba, nebo zlého člověka škodícího druhým. Ano někde je nad stav. 🤣

Administrátor
P.A.Semi
28. 2. 2024 20:47
Odpovědět  ModrýKlokan

Nevím, jestli jste tím myslel mě…?
Já se aspoň tam, kde diskutujete se mnou, nad vašimi argumenty zamýšlím, a obvykle i odpovídám…
A nikde jsem nepsal, že nedělám chyby… Naopak jedno z mých hesel je: “Všude je Chyba! Pokud ji ještě nevidíte, něco jste přehlédli…

Jenže tu většinou máte (kolektivně, nevím, jestli zrovna vy víc nebo méně, asi jak kdy) jednostranně zkreslenou perspektivu, o které mě pak těžko přesvědčíte, když z toho ta jednostrannost čouhá až příliš okatě, a naopak nad mými argumenty se ani nenamáháte zamyslet, jsou už předem odmítnuty, protože pochází od “křesťana”, oni to všechno zploští, že prý od “Vatikánu”… (zrovna vy (MK i Slovan) ale nebýváte až takoví fanatici, na to jsou tu jiní…)

πα½

Slovan
26. 2. 2024 16:18
Odpovědět  Pavel z Moravy

…..ale okolí tě v úžasu obdivuje, jak jsi nabušenej vědomostmi. 🤣
Ale co je hlavní, žadné téma ti nebude cizí. 🤣

Markýza
26. 2. 2024 16:24
Odpovědět  Slovan

Vy jste teda neuvěřitelnej poštívák. Uleví se vám aspoň? Když si rejpnete i do Pavla?

Administrátor
P.A.Semi
26. 2. 2024 17:15
Odpovědět  Markýza

Do největšího fanatika tady, který se uráží a ad-hominem útočí a nenávistně pomlouvá, když si někdo dovolí mít vyváženější názor, namísto fanatického hýkání s davem ?

πα½

Slovan
26. 2. 2024 17:36
Odpovědět  P.A.Semi

Tak a teď tebe, máš štěstí ty flanďácká roznožko, že mám dnes dobrou náladu, bo mi vrací za energie. Můžeš mi vysvětlit včem jsem fanatiky? I když to mi píše ten pravej. Já jsem vyvážený až až a ty a to tvoje břichomluvný dvojče s tím nic neuděláte. To je prča co? Taky rád hýkám, já mám lidi rád, to byste si ze mě měli brát příklad, vy pobírači odpustků. Takže až se hodíš do rovnováhy, tak mě můžeš zas slušně oslovit. Pa. :-)))))))

Administrátor
P.A.Semi
26. 2. 2024 19:28
Odpovědět  Slovan

Vy tu zrovna nijak zvlášť fanatický nejste, na to tu jsou jiní, co nesnesou ani trošku nesouhlasný názor…

πα½

Slovan
26. 2. 2024 19:33
Odpovědět  P.A.Semi

Tak vy máte na mysli Pavla? Tak je pravdou že má své vidění. Tak ho vyslechnu, nekomentuji a jdu dál. No a je to.

Administrátor
P.A.Semi
27. 2. 2024 02:46
Odpovědět  Slovan

On reagoval na mě, já se tu pak už jen bráním…
Trochu mi to tentokrát přípomíná i to obligátní “prostřednictvím pana předsedajícího“, ani jsem mu kupodivu neodpověděl přímo…

πα½

Pavel z Moravy
27. 2. 2024 10:00
Odpovědět  P.A.Semi

To bych měl jako souhlasit, že třeba v té Africe to bylo pro ty zotročené lidi, které tam kolonialisté neskutečně vykořisťovali lážo plážo, nebo, že klér s jezuity neprováděli tu svoji fanatickou převýchovu domorodců a spolu s vládnoucí klikou jejich likvidaci a okradení ve jménu božího království všude kde se potřebovali napakovat a předělat ty tzv. divochy k obrazu svému? Nepoučujte mne o náboženství a církvi, vím o tom své a jestli tady někdo hýří fanatismem, zamyslete se kdo to asi je. Třeba potom tedy kromě mne přijdete na někoho jiného. Někdy se stačí podívat do zrcadla. Jinak každý máme nárok na svůj názor, takže jak to navrhl Slovan, nejlepší bude když já přeskočím váš koment a vy můj.

Administrátor
P.A.Semi
28. 2. 2024 03:47
Odpovědět  Pavel z Moravy

Někdo vám to “vykořisťování” Afričanů zveličil, a zamlčel při tom zdravotnické a potravinové a zemědělské programy a leccos dalšího, takže jste získali pokřivený dojem, že Evropa pouze Afriku vykořisťuje

Jezuité Afričany neokrádali, ale vychovávali… Zase jste naletěl nějakým lživým pomluvám…

A fanatický ateista a antichristian jste tu asi především vy, je mi líto, že to nevidíte…

πα½

Boomer
26. 2. 2024 17:38
Odpovědět  P.A.Semi

.. on může, neboť jeho jest pravda! ;o)))))

Slovan
26. 2. 2024 18:06
Odpovědět  Boomer

Neskutečná přískoková rychlost, jak za starých časů na PP. 🤣🤣🤣🤣🤣

Markýza
27. 2. 2024 19:58
Odpovědět  P.A.Semi

No, mně neštengrujete ani jeden – a to jste oba občas jako osina v zadku. Takto mi holt nezbude, než protočit panenky.

Slovan
26. 2. 2024 17:42
Odpovědět  Markýza

Tak a co s vámi, vy přiskakující mopslíku (záploťáku). Vy když chcete se mnou hovořit, tak budete mít umyté nádobí a budete upravená, bo by jste jinak věděla, že se z hudrovadla každému chapovi příjemně uleví.

Markýza
27. 2. 2024 09:35
Odpovědět  Slovan

Nebojte se.

Slovan
27. 2. 2024 11:10
Odpovědět  Markýza

Já se nebojím to né, mám jen strach. 😊😊

Pavel z Moravy
26. 2. 2024 17:09
Odpovědět  Slovan

To myslíš fakt vážně? Ty myslíš, že se chci předvádět? Jestli ano, tak to mně opravdu málo znáš. Něco vím, něco nevím, asi toho víc nevím, ale co vím a myslím si, že je to správné, tak říkám. Ale ani to nemusí být správné. Tak zde zopakuji co jsem zde již jednou dal. JEDEN VÁŽENÝ RABÍN MĚL ROZSOUDIT SPOR DVOU ZNEPŘÁTELENÝCH STRAN. VYSLECHL JE A PRAVIL – VY PO MÉ LEVICI MÁTE PRAVDU, VY PO MÉ PRAVICI MÁTE TAKÉ PRAVDU ALE MUSÍM VÁS UPOZORNIT, ŽE PRAVDA JE ÚPLNĚ NĚKDE JINDE.

Slovan
26. 2. 2024 17:28
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pavle, budu slušný, pozvy manželku k monitoru a dej jí přečíst to co jsem tak strašného napsal. Pak mi napiš co v tom vidíš zase až tak strašného. ANO, domluveni? Tím to ji samozřejmě posílám z plzeňska vřelé pozdravení. Čekám na odpověď abych se mohl vyjádřit. Mrzí mě že při tvém stáří a vědomostech (kam já se seruuuu) mi nerozumíš. Moc mě to mrzí, už tolikrát jsem tu napsal, že když budu chtít urazit, tak to udělám zřetelně a napřímo. Tak se měj.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
26. 2. 2024 19:28
Odpovědět  Slovan

Tak pokud jsi to nemyslel s tou nabušeností a s tím, že žádné téma mi nebude cizí normálně a ne ironicky, tak to beru. Kujwa, já toho nevím a to myslím fakt. Tak se měj a díky za pozdravy.

Slovan
26. 2. 2024 19:37
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pavle, přečti si to ještě jednou. Z čeho já si dělám legraci, kdo tu díky Wiki a Googlu ví vše a není téma kterému nerozumí. Tak popřemýšlej, než budeš …..

katango
26. 2. 2024 21:27
Odpovědět  Slovan

On ví a rozumí všemu, akorát neví, že je vrcholně trapnej. A to zase víme my.

Administrátor
P.A.Semi
27. 2. 2024 02:49
Odpovědět  katango

Víte, trapná jste tentokrát vy, s urážkami a nefér pomluvami, tady i u Alefa… A zákeřná… Je to pod vaši úroveň…
(ale ovšem je škoda, že vám tam smazal, co jsem vám tam dnes odpovídal na další takové pomluvy…)

Víte, když mu tady dám odkaz na Wikipedii v něčem relativně neutrálním, kde moc nelžou, tak to je, ať si to tam laskavě přečte, když mně by to nevěřil…

A ony ty “Německé” firmy v Rusku, jen tak odhaduji, budou z velké části třeba vlastněné právě tou Deutsche Bank, a ta je asi tak německá, jako je Česká Spořitelna česká

(a ovšem když mě zajímá, kdo vlastní Deutsche Bank, tak anglická Wikipedie je nejjednodušší zdroj, kde to zjistit… nebo třeba kdo vlastní Pfizer – což tam kupodivu není, ale třeba Novartis tam má rozdělení aspoň podle zemí původu vlastníků, atd…)

Já nějak nechápu, proč to někoho uráží…?

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
27. 2. 2024 03:27
Odpovědět  katango

Víte, Trapná je především ta typická česká Závist (o které jsem tam psal podrobněji, četla jste to…), s jakou leckdo nenávidíte leckoho, kdo je v něčem Úspěšný, a snažíte se ho zadupat a pomlouvat… (Jako třeba leckdo Rajchla…)

Je mi líto, že to ještě nevidíte… I vy (kolektivně) byste potřebovali Zrcadlo… Protože kvůli tomu se tu jako Opozice nejsme schopni sjednotit, jako to třeba dokázali na Slovensku…

πα½

Slovan
27. 2. 2024 07:56
Odpovědět  P.A.Semi

Dobré ráno, já málo informovaný človíček bych si dovolil zakopat válečnou sekeru. Koukám že lidi začínají být asi podrážděnější na reakce druhých čím dál tím více. No ani se nedivím, když okolo nás proudí tolik nespravedlnosti a podrazů. Jak to vidíte vy, ostatní? Proto já se snažím vznést do diskuze trochu srandy. Jó najdou se tací, co mi se vší arogantností odepíšou, že nejsou na moji srandičky zvědaví. Dobrá, tak je vynechávám a myslím si o oo……Ano, když se někdo ze srandou trefí do zrcadla druhého je to povětšinu bolavé. To chápu, ale nejsou to urážky, ty vypadají úplně jinak. Vrátím se k té náladě, tak jsem včera letmo, jinak se to nedá, mrknul na tu Stáži toho vykulenýho. Vždyť on tam ještě z těch lidí dělá blbce. Do takových debat muší jít kdo to umí a něco o tom ví. KDE JSOU TI CHYTŘEJÍ? No a votom to je. Za mamonem. A tak je to s celou společností. Potom vznikají ty vyhrocené debaty, ale? Zase, tam kde nemají být. Hezký den.

ModrýKlokan
27. 2. 2024 15:39
Odpovědět  Slovan

To se mi líbí co píšeš Slovane. Musí být i legrace a nebrat se tak vážně. Hoďme to do klidu a nenechme se tou vládnoucí lůzou vytáčet do nenávisti.

Takže si na mě dejte všichni bacha, jako vyspělá plyšová bytost z planety Osho, když se naštvu, udělám z vás na 48 hodin králíky.

Slovan
27. 2. 2024 21:31
Odpovědět  ModrýKlokan

Díky že víš o čem píšu a jak by to asi mělo být.
Kdyby jen králíky, jak jen to ten můj táta říkal…..ježiši…něco jako když ho naseštvu, tak že ze mne udělá čtyři malý do postele, fakt už si nevzpomínám. On byl z podkrkonoší a měl trochu jiné výrazi než my tuna na západě. 😊

Slovan
28. 2. 2024 09:22
Odpovědět  Slovan

Sorry jako výrazy. Já za to nemohu, já tenkrát chyběl ve škole. 🤣🙄🤦‍♂️

katango
27. 2. 2024 14:02
Odpovědět  P.A.Semi

Já se tím bavím. Jak vy vždycky nastartujete, když se vás něco jen zlehka dotkne a naboří tu vaši představu o sobě. Jak jste skvělý, chytrý, moudrý, s přehledem…ad libitum, ad nauseam.

Administrátor
P.A.Semi
28. 2. 2024 03:54
Odpovědět  katango

Zlá a jedovatá ženská … …

Lživě mě pomlouváte… A ve své “psychoanalýze” se mýlíte, což zvlášť u bývalé nebo údajné psychiatričky je pikantní…

Většinou bráním spíš druhé, a vás obvykle nechávám na pokoji (i když povýšeně dodáváte své stručné poznámky k tomu, co někdo napsal, a myslíte si při tom, jak jste “skvělá, chytrá, moudrá, s přehledem” – leckdy třeba i jo),
ale když mi svými lživými nebo mylnými pomluvami škodíte v mém úsilí, je třeba vysvětlovat…

(a ono se sice říká, že ženu ani květinou, ale někdy potřebuje šlehnout aspoň slovem…)

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
27. 2. 2024 14:19
Odpovědět  P.A.Semi

Zlato. Vy víte, že s vámi sice často nesouhlasím, ale málokdy polemizuju – naše přímky by se zkrátka proťaly až někde v nekonečnu.
Ale přijměte prosím jednu radu od staré ženské, která toho už hodně viděla: Nepište Z-rcadlo a O-pozice, natož pak nedejpámbu P-ravda a podobné věci. Víte snad, jak česká nátura nesnáší nabubřelost, ne? A tohle vypadá velmi nabubřele, i když hádám, že jste to myslel jinak.

Administrátor
P.A.Semi
28. 2. 2024 03:59
Odpovědět  Markýza

Velká písmena používám takto dlouho a má to svůj účel a smysl… Možná bych to měl dělat systematičtěji…?
(mimo jiné i proto, že nad obsahem těch pojmů by se měli víc zamyslet…)

A není to “nabubřelost”… Nabubřelost by byla, kdybych psal o sobě s velkým písmenem, Já a Mně a Moje atd… To nedělám…

πα½

Markýza
28. 2. 2024 08:47
Odpovědět  P.A.Semi

Tak ještě jednou: ano, JÁ tuším a odhaduji, jak jste to myslel.
Upozorňovala jsem vás pouze na to, jaký to dělá dojem, pocit – a to velmi intenzivně.

Administrátor
P.A.Semi
28. 2. 2024 09:42
Odpovědět  Markýza

Nevadí, já vím, že to myslíte dobře…

Mimochodem – mimoběžky se ani v nekonečnu neprotínají… To spíš rovnoběžky, což jste asi neměla na mysli…

πα½

Markýza
28. 2. 2024 13:40
Odpovědět  P.A.Semi

Řekla jsem přímky a myslela jsem přímky 😀 ale můžu klidně říct třeba koleje.

Ladislav 💤
26. 2. 2024 02:34
Odpovědět  P.A.Semi

Vítr fouká vždy z východu na západ! 0 tom se přesvědčili angláni, když dali banderům bomby s ochuzeným uranem. Vítr šel zpět a zasáhlo to jih Polska a rovnou k anglánům zpět! Proto takové ticho!

Slovan
26. 2. 2024 08:33
Odpovědět  Ladislav 💤

Tak tohle slyším poprvé, že to pšouklo až k Polsku to jsem četl, ale až dpmů, tak to né. No jo Karma.

Jarosla
26. 2. 2024 08:50
Odpovědět  Ladislav 💤

Pozor, v Česku je to naopak a je to známý fakt. Fouká zde převážně ze západu (prakticky do mého západního okna). Jinak vítr fouká mezi tlakovou výši a níží tak že výše je po pravé straně po směru větru. A poloha tlakových výší a níži se mění. To je technická. No a druhá nedala jim bomby, ale protitankovou munici, kvůli jejím schopnostem prorazit pancir. Ač mne to netěší, malá británie se nemusí obávat zaměření, ten aerosol uranu by se usadil nejen v Polsku, ale i v Česku a na ně by nezbylo

Administrátor
P.A.Semi
26. 2. 2024 17:24
Odpovědět  Jarosla

Vítr z 98% procent fouká v našich zeměpisných šířkách na východ. Jsou občas vzácné vyjímky, že se to zatočí i dost zpátky, na pár dní, než se to zase vydá ze západu na východ…

V malém měřítku stovek kilometrů fouká vítr kolem tlakových výší po směru hodinových ručiček, a kolem tlakových níží proti směru hodinových ručiček, dělá to Coriolisova síla…
Nefouká tedy z tlakové výše do tlakové níže…
(na jižní polokouli je to naopak, ale kdyby civilizace pocházela z jihu, točily by se hodinky naopak… podle slunečních hodin…)

Pak také záleží, kde jsou ty tlakové výše a níže, že třeba nad Atlantikem je většinou tlaková výše a u Španělska skoro vždy fouká na jih z Evropy do Afriky, ale když už se vedle Španělska vyskytne nějaká vzácná větší tlaková níže, tak to sem nafouká Africký vzduch do Evropy, a máme z toho v létě ty vlny veder…

Na dalekém severu bývají spíš tlakové níže, je otázka, jak je kdy silná, a fouká tu vítr proti směru hodin na východ…

πα½

ModrýKlokan
27. 2. 2024 15:44
Odpovědět  P.A.Semi

Lidi neblbněte furt s těma minusama :-D))))

@ Jaroslav, Semi

Díky za zajímavý meteo školení. Ukládám do paměti.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Putinovec
26. 2. 2024 10:20
Odpovědět  P.A.Semi

Pokud vím , tak jaderné bomby proti civilním městům použila hnUSA , tak proč se to snažíte přehrát na RF ? A kdo dodává střelivo s ochuzeným uranem a používá ho při svých spanilých vojenských jízdách světem , to víme taky všichni .

Administrátor
P.A.Semi
26. 2. 2024 17:26
Odpovědět  Putinovec

Inu, ale bez toho tu Rusko nemá žádnou možnost tady něco vymáhat…

Víte, ta Jurisdikce je vždy podložená i Vymahatelností, protože jinak se těm “juristům” každý leda vysměje, jako třeba když udělali před časem “lidový soud” nad pachateli Covidu, jenže to bylo jen trapné divadlo, když není, kdo by jejich rozhodnutí uznával a vymáhal…

πα½

Putinovec
26. 2. 2024 19:48
Odpovědět  P.A.Semi

Musíte vzít v potaz , že se západem jako takovým , komunikuje stále méně států a ta propast se bude zvětšovat .
A jak to tak bývá , podmínky klade vítěz .

Juraj
26. 2. 2024 14:01
Odpovědět  P.A.Semi

….ty vieš všetko, aj to, že vietor fúka zo západu na východ, chápem…..xixixixixixixi

Administrátor
P.A.Semi
26. 2. 2024 17:33
Odpovědět  Juraj

Víte, denně sleduji meteorologické snímky z družic, mám to místo večerníčku, ale sleduji to i dopoledne… Jsou pěkně barevné, zvláště Rgb Airmass… Stovky gigabajt toho skladuji, a občas se tím prokousávám a dělám z toho statistiky…

A stahuji a skládám třeba i předpovědní mapu z dat z ECMWF…
comment image
Víte, je zajímavé sledovat, jak se ty systémy stěhují… Takhle na jednom statickém obrázku to tak nevynikne…

Dřív to šlo z mých stránek i stahovat, ale mám zrovna poruchu na počítači, ze kterého se to stahovalo, obnovím někdy na jaře, až tady umře pes a budu mít čas tam dojet…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
26. 2. 2024 17:44
Odpovědět  P.A.Semi

Já nevím, proč musíte rozporovat a zesměšňovat takovou základní věc, že Meteorologické systémy se stěhují ze Západu na Východ, a že když už sem přijde tlaková výše ze Sibiře (tam bývá mohutná tlaková výše velmi obvykle, nyní zasahuje až ke Kaspiku), tak ta sem nedojde, ta se odtamtud rozšíří, že zasahuje až sem…

comment image

Případy, že fouká z Ukrajiny až sem, jsou fakt vzácné… Také se to občas stane, ale hodně málo…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
26. 2. 2024 18:06
Odpovědět  P.A.Semi

(a k tomu podotknu, že samozřejmě vím, že nejsem nejlepší meteorolog ani v tomhle malém Česku, natož ve světovém měřítku… spíš jen že z Amatérů, kteří to nemají v popisu práce, tomu věnuji možná nejvíc času tady v naší malé zemi…) (třeba to, co sem přišlo 7. ledna, jsem si ani nevšiml, že to přichází, protože to přišlo ve výšce, a já to sleduji jen takhle v 2D… to když na to v ČT upozornili, tak se to tam dalo vidět také, ale vypadalo to dost nenápadné a nevšiml bych si toho… to mi zas jednou dali lekci, o co jsou s tím Aladinem a 3D modely dál…)

πα½

Administrátor
P.A.Semi
26. 2. 2024 18:52
Odpovědět  P.A.Semi

A tady se můžete podívat na celou prozatímní část února 2024:
https://pi-alpha.org/Video/GlobeWorld_2024-02_v240226a.mp4
(34Mb, necelá minuta, den za 2 vteřiny)

Tohle skládají Britové z asi 5 různých geostacionárních družic, do videa jsem to zmenšil na polovinu… (bohužel zrovna nevím, odkud se to v té MetOffice.gov.uk dá nornálně prohlížet vždy poslední asi tak den, já to stahuji periodicky podle XML, které tam mají, někde jsem to tam našel…)

Je na tom pěkně vidět, jak se to počasí obvykle stěhuje…

Tohle je z EumetSat RGB AirMass, jen střední Evropa, je to pěkně barevné, je na tom vidět, jak se jednotlivé masy vzduchu liší… (ty červené bývají studený polární vzduch, zelený je naopak obvykle teplý, světlé jsou mraky…)
https://pi-alpha.org/Video/EumetSat_AirMass_CE_2024-02_v240226a.mp4
(A třeba ty světle modré, co v lednu a na začátku února vycházely z Italských Alp a ze Skotska, jsou divné, ty tu v minulých letech nebývaly… Nevím přesně, co to je…)

Mimo jiné je na tom vidět, že letos v únoru sem ani jednou nefouklo z Ukrajiny, ani trochu… (občas se to stává, ale vyjímečně…)

πα½

Pavel z Moravy
26. 2. 2024 19:39
Odpovědět  P.A.Semi

Něco tady s námi provádí, lidem skáče krevní tlak jak zběsilý a to i docela zdravým. U nás jsou plné vitrínky odešlých k pánu. Další a další pokusy těch co se nás asi chystají pomalu přeskupit do říše mrtvých. Dnes je snad zbytečné se i zdravě stravovat a cvičit, protože strava, voda, prostředí a celé okolí člověka se zdá být napumpováno takovými škodlivinami, že 60 + to už složitě ustojí. Možná ještě tak na venkově kde nebude ten dosah všech těch signálů a vlnění tak citelný. Ale kdo ví.

Administrátor
P.A.Semi
27. 2. 2024 03:43
Odpovědět  Pavel z Moravy

Možná… Já jsem měl teď několik dní Housera, luplo mi v zádech, dva dny jsem ležel, z postele se zvedal s pomocí berle, a nemohl jsem ani sedět u počítače, snad kromě párkrát za den zkontrolovat koš na pokecu, jestli tam někomu něco nespadlo… (a aktualizovat Heliograf, a jeden článek jsem kus přečetl)

Teď už je to pár dní lepší a bolí to jen snesitelně a jen občas…

A když jsem při tom venčil psa, pár metrů před dům (on také dál nedojde a ze schodů ho musím nosit), paní šla kolem a říkala druhé – “A pozdravujte na Božím daru” Nevím, v jaké souvislosti, asi se chystala ta druhá na hory…

Je mi líto, že jsem to nevyužil, a sice jsem omezil kouření (venku na ulici) víc, než při Covidu, ale stejně jsem s tím (zatím) nedokázal přestat…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
27. 2. 2024 14:21
Odpovědět  P.A.Semi

S houserem jste nebyl sám – já taky, další dvě moje kamarádky též, další tři lehly s chřipkou a moje rodina komplet taky – s výjimkou maminek a další kamarádce rovněž lehla celá rodina. Jo, něco lítá.

Administrátor
P.A.Semi
27. 2. 2024 04:30
Odpovědět  P.A.Semi

Tahle dvě minutová videa jsem tu dával jako názornou ukázku na pochopení, jak funguje globální cirkulace počasí…

A s ohledem na tu jadernou válku – někde jsem dnes zas zahlédl, jak si někdo přeje odbouchnout Yellowstone… Jakýkoliv jaderný nebo jiný mrak z Ameriky je do týdne i v Evropě, a kdyby Rusko bombardovalo Evropu, mají to do tří dnů u nich… Naopak kdyby Američané bombardovali Rusko, tak k nim do Ameriky to přijde až za tři týdny a bude to už trochu slabší, ale ne zas tak moc… (kolem dokola to trvá přibližně čtyři týdny)

To třeba když bydlíte na venkově, hřib v Praze byste přežili, a co vám přijde na Moravu za půl dne, měli by Rusové za tři dny, pořád ještě dost “žhavé”…

U jaderného odpadu, čím horší záření, tím dřív se “vysvítí”, a to, co z toho září ještě tisíc let, zase září dost slabě a dá se to vydržet… Táta byl jaderný fyzik a říkal, že 30 let starý odpad z elektrárny by měl klidně v ložnici, že už to zas tak moc “nesvítí”… Když bouchnul Černobyl, to se zrovna zatočilo přes Skandinávii do Evropy, v Praze z toho byly pár let pampelišky se čtyřmi květy na jednom stonku… Nevím, že by tu bylo něco závažnějšího…

πα½

26. 2. 2024 21:31
Odpovědět  P.A.Semi

Ježíšmarjááá, přečti si do pyyči ještě jednou tento odstavec:  “Tohle rozhodnutí Ruska není o dnešku. Stejně jako většina akcí Putina je zaměřeno na budoucnost. Zatím, dokud je západní svět silný, nemá toto řešení velké praktické uplatnění. Ale jak bude Západ slábnout, bude to mít stále větší váhu a na konci (až definitivně vyhrajeme) budeme mít hotové a právně formalizované rozhodnutí o následující reorganizaci Evropy…” aby se ti konečně rozbřesklo a přestal se zostouzet těmi svými kydy. Je to nasměrované do možné budoucnosti, ajnštajne, do “potom” ne do “teď!

Administrátor
P.A.Semi
27. 2. 2024 02:43

Je to zlé a nespravedlivé nehledě na to, jestli nyní nebo v budoucnu… Ale zatím to nevypadá jako rozhodnutí Putina, ale jako fantazie bloggera a možná i akce nějakých poslanců…

πα½

PENNYS
26. 2. 2024 06:47
Ohodnotit příspěvek :
     

Poplach na Ukrajině: Německá ministryně 50 km od fronty prchala před ruským dronem????JOOO RUSKÝ DRON! VELKÝ HOW a malé no. BYL TO OKRAJINSKÉJ DRON.
RUSKÝ DRON BY TU “FAŠHÝÝSTKU” POSLAL TAM KAM PATŘÍ!!! POD DRN
 26. ÚNORA 2024

Slovan
26. 2. 2024 08:38
Odpovědět  PENNYS

To by měla moc rychlý, šoupnout ji do Rakous do toho bordelu, bo tam tři kkuurwi chybý. Anghánský návštěvník tam snad o víkendu tři ubodal, tak jako náhradu.

Pijack
26. 2. 2024 09:00
Ohodnotit příspěvek :
     

Navalnyj se stal dokonalým symbolem dnešní KOZA. Natáhl brka + byl naočkovaný vakcínou. Fanatici se už požírají mezi sebou. Nikdo z pomazaných globalistů si nechce přiznat, že smrt přináší vakcinace a depopulace, nikoliv Rusko.

Administrátor
P.A.Semi
26. 2. 2024 17:49
Odpovědět  Pijack

https://www.novarepublika.cz/2024/02/alexej-navalnyj-pribeh-tunelare

Odkazují se tam na ruský článek, který je ještě podrobnější…
(ale o krevních sraženinách tam zatím nepíší, to jsem zvědav, s čím přijdou ruští Akademici, kteří ho nyní mají na pitvu… ale zato tam vysvětlují, za co přesně seděl v base…)

πα½

Vláďa
26. 2. 2024 10:29
Ohodnotit příspěvek :
     

Toto už je již po třetí během pár dnů, co o tom čtu. Vypadá to, že něco na tom bude. A pokud tomu tak je, věřím, že než se tak stane tak Putin vše opět promyslí na několik tahů dopředu a až vydá rozhodnutí bude mít zpracované všechny varianty dopadů svého rozhodnutí. A to je přesně to, co západním politikům chybí. Oni nedokáží plánovat ani na pár dnů dopředu na tož na léta! Pochybuji o tom, že v Evropské unii by byli schopni vyhodnotit všechny důsledky tohoto kroku. Budou jen řvát a svolávat konference, odsuzovat Rusko, znovu na něj uvalovat sankce, které se jim vrátí jako bumerang. Protože jak v článku uvedeno, pokud to Putin udělá bude to mít právně podložené!!

unor 2022
26. 2. 2024 10:37
Odpovědět  Vláďa

Ale dokazi planovat a svoje kroky zvazovat. A jak.
Jenze tentokrat sedi proti lepsimu hraci jez navic drzi v rukou lepsi karty. Jimi jsou historicka pravda, spravedlnost, lidskost a v neposledni rade i pravo.

katango
26. 2. 2024 11:36
Odpovědět  Vláďa

Putin má všechny kroky právně podložené.

Jestli si vzpomínáte, tak před dvěma nety NEJDŘÍVE uznal – teď nevím, jak to definovat – autonomní území na Donbasu za samostatné státy, pak s nimi uzavřel smlouvu o spolupráci a vzájemné pomoci včetně vojenské a až pak zahájil speciální operace. O legitimitě přítomnosti ruských vojáků v Sýrii se snad netřeba rozepisovat.

Markýza
26. 2. 2024 13:43
Odpovědět  katango

Akorát to všechno stihnul za nějaké dva dny 😀 takže tím kapánek zaskočil.
Jenže KoZa samozřejmě prohlásila referenda na Donbase za neprůkazná, neplatná a já nevím co….to mě dost fascinuje. Jak někdo zvenčí rozhoduje, o platnosti a neplatnosti místních referend.
Mimochodem, tuhle se tu někdo rozčiloval, proč pořád dodávají plyn a ropu a tuhleto nevypnou atakdále – inu, když chce být jeden vnímán jako solidní partner, musí se solidně chovat.

katango
26. 2. 2024 15:13
Odpovědět  Markýza

Ano, pamatuji si, že to stihl rychle, ale času moc neměl a taky nevím, zda k daným právním krokům jsou nějaké lhůty. Asi ne.

Markýza
26. 2. 2024 15:26
Odpovědět  katango

To taky nevím. Ovšem kdo a jak by takové lhůty stanovil, toť taky otázka, žejo.

Boomer
26. 2. 2024 16:25
Odpovědět  Markýza

..nabytí platnosti takové bilaterální smlouvy je podřízeno vnitřním zákonům smluvních stran, většinou jde o ratifikaci zákonodárným orgánem. Práva a povinnosti vznikají smluvním stranám dohodnutým termínem, což může být ještě než zaschne inkoust na podpisech, nikdo jim do jejich ujednání nemá co kecat…

Administrátor
P.A.Semi
26. 2. 2024 17:52
Odpovědět  Boomer

A vzhledem k tomu, že k tomu dotlačil Putina Ruský parlament, tak to tam také briskně schválili a ratifikovali…

πα½

Boomer
26. 2. 2024 18:47
Odpovědět  P.A.Semi

.. no a není to krásné, pokud se dohodnou dva subjekty se společným zájmem?

 “Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.” 

;o))))))

Pavel z Moravy
26. 2. 2024 19:43
Odpovědět  Boomer

Putin to také umí dumě dobře navrhnout, takže je k tomu tak nějak elegantně vyzve.

Boomer
26. 2. 2024 20:46
Odpovědět  Pavel z Moravy

.. u nich není vhodná doba na nějaké žabomyší spory.

Markýza
27. 2. 2024 14:24
Odpovědět  Boomer

Navíc mám ten dojem, že najel docela zostra hned, jak nastoupil do funkce, takže všichni mají dobře zafixováno, s kým mají tu čest.

Boomer
27. 2. 2024 21:37
Odpovědět  Markýza

..pouliční rváč. ;o)))))

Markýza
28. 2. 2024 08:48
Odpovědět  Boomer

A ještě z donucení. Njn, skvělá škola pro chytrého, jak vidno.

Boomer
28. 2. 2024 09:49
Odpovědět  Markýza

..z drcených hroznů sladká šťáva prýští…

Pavel z Moravy
27. 2. 2024 10:09
Odpovědět  Vláďa

To je naprosto v pořádku, jestli dohodu nedodržuješ, tak ti ji vypovídám a basta. A pokud se někdo bude podivovat tomu, proč jsem to neudělal dříve, tak je to jednoduché. Proto, protože mne tvoje kroky v předcházejícím období neohrožovaly, ale teď se situace radikálně změnila, tak jsi mne k tomu blbe dotlačil. Nic více, nic méně.

Gales
26. 2. 2024 10:40
Ohodnotit příspěvek :
     

Putin může vypovězením smlouvy podpořit východní Němce za odtržení a založení vlastního státu.A o to asi jde. Klika Scholze by to neustála a chvíli by tam byl politickej eintopf.

Pijack
26. 2. 2024 10:52
Odpovědět  Gales

Bojím se, aby to nedopadlo jako s Katalánskem. Ti Evropští mamrdi jsou všeho schopni.

katango
26. 2. 2024 11:37
Odpovědět  Pijack

Východních Němců bude víc než Katalánců, aspoň si myslím.

Albi
26. 2. 2024 14:41
Odpovědět  katango

A taky to byl jen místní konflikt. Tohle by mělo daleko větší rozsah i dosah. Přece jenom nějaký rozdíl mezi Německem a Španělskem tu bude.

ijn
26. 2. 2024 11:41
Odpovědět  Gales

dříve než se SRN rozpadne MUSÍ ČR DOPLATIT 14 biliónů Kč mírotvorných REPARACÍ, proto jsou po každé válce dojednány podmínky kapitulace,…..tak se po II.WW také vítězové zasadili o náhrady škod agresorem III. Říší (dnes nástupcem = pouze SRN) způsobených

dnes války i končí útěkem bojovníků z bojiště bez podpisu kapitulace

Albi
26. 2. 2024 14:51
Odpovědět  ijn

Tak, tak. Správně jste rozhodl.
Ale není to nějak málo – 14 bilionů?
Mohl byste požádat o nějaké odškodnění ještě třeba Habsburky. Za těch 300 let by se toho jistě našlo dost.

PS: Jak dlouho vás ještě budou bavit takové infantilnosti?

Markýza
26. 2. 2024 15:28
Odpovědět  ijn

Nojo, ale jsme zas u toho – jaké máme nástroje na vymáhání reparací? A to ještě nevím, jestli náhodou nebyly odpuštěny. Každopádně – nástroje na to nemáme, že.

Boomer
26. 2. 2024 16:26
Odpovědět  Markýza

..Boomerovo pravidlo o mezinárodním právu… ;o)))))

Albi
26. 2. 2024 17:21
Odpovědět  Markýza

Myslém, že jsem kdysi četla, že byly – jako náhrada za německý majetek, který tu zůstal po odsunu.
Ale nevím kdy to bylo a při jaké příležitosti. V každém případě je zbytečné o tom uvažovat.
Přišli jsme o víc a přicházíme dál. Až na kost!

Co je ušmudlaných 14 biionů (ani nevíme, jak to “ijn” zjistil, spočítal ….) ve srovnání s ukradenou zemí.

Pavel z Moravy
26. 2. 2024 19:57
Odpovědět  Albi

Nu škody nám tedy způsobili a to nemalé, jak ekonomické tak morální. A myslím, že i ty se u soudu počítají a nebývají to odškodnění malá. Spíše by mne zajímalo, kdybychom se jich náhodou dočkali, jak by se zůročily. Nevím jak je to třeba s dotacemi, ale řekl bych, že spousta z těch čmrdlíků co nám přistane z Bruselu skončí za nehty určitých entit a ty co přijdou ke svému účelu, tedy k podpoře nějakých investic a staveb asi nakonec hodnotově neodpovídají tomu co se za ně mělo udělat. Ale to je pouze můj názor, třeba je to vše křišťálově čisté, že to už čistší být nemůže. Když u nás vidím ty nejobyčejnější malé ostré kostky, které použili na většinu chodníků a ony vám za pár týdnů úplně odrovnají podrážky, tak se ptám kolik na těch chodnících asi ušetřili. Ale na druhou stránku, oni vědí, že Číňané nás bosky chodit nenechají. To je fakt plánované hospodářství.

Markýza
27. 2. 2024 09:41
Odpovědět  Pavel z Moravy

Kde tečou velké peníze, tam je křišťálovou čistotou rázem ámen. Co svět světem stojí. Když přemýšlíme o světě, musíme přemýšlet o tom, jaký je, ne jaký by se nám líbil.

Administrátor
P.A.Semi
26. 2. 2024 17:54
Odpovědět  ijn

A také se pak dohodli, že už je to považováno za vyrovnané a vyrovnávat se to dál nebude…
Ostatně Poláci své drzé a absurdní nároky už stáhli…

πα½

26. 2. 2024 12:09
Ohodnotit příspěvek :
     

Takže zelená tupá lesba…dostala co si zaslouží 😀
parlamentnilistycz/arena/monitor/-Buuu-Vypadni-Zelena-Nemka-mezi-zuricimi-farmari-Nemela-delat-751280
Nejlepší je ta obhajoba…prý (Zemědělec který všechny živý!) Vydělal v průměru 91 000 měsíčně… 😀
A to je hrozné zlo 😀
Zatím co svině s kapitálem za rukou, co jen sedí na zadku a práci toho zemědělce přeprodává…
Vydělává klidně miliardu měsíčně 😀 Ale o těch se nemluví 😀
Na těchto parazitech,prý stojí společnost 😀
Já bych ty špíny,co nikdy v životě nekopli do země…ale chtěli by o našich životech rozhodovat…
Hodil všechny hladovým prasatům…jen kravaty bych jim sundal,aby se s tím prase nedusilo… 😀
No a uvidíme, jestli bez nich přežijeme 😀
To přeci není normální lidi? Nebo snad jo?
Abychom si nechali vládnout, od toho nejhloupějšího,líného…jen pro to,že to vlastní jakýsi téměř bezcený žlutý kov? Za mnou někdo z nich s tou cihlou přijít, tak ho s ní umlátím…co bych s tím dělal?
To samé ty bezcené papírky, co nejsou dobré ani na utření zadku…
Koho s tím ještě chtějí pořád oblbovat?
Bez toho,už bych měl chatu na Marsu…
Kdyby vládli schopní,co svou schopnost prokázali.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
26. 2. 2024 12:17
Odpovědět  Veny232

Ps…tohle když si prdne…tak to vydá za 3 krávy… 😀
Ten fakt,že je to političkou strany zelených…rozhoduje to o našich životech…a prosazuje solární panely, místo polí…
Považuji za vyložené caní nám všem do ksichtů!
Jak to jinak nazvat?
Jako kdyby mě plivla do tváře…
Sry jako…ale od Ruska na západ vládne opad…totální odpad společnosti.
A pro to jde všechno do háje.

26. 2. 2024 13:46
Ohodnotit příspěvek :
     

Byl bych velice opatrný v hodnocení tohoto kroku. Nejde ani tak o právní důsledky, protože ty budou kdykoliv a pro kohokoliv velice obtížně vymahatelné jinak než vojenskou silou. Co by ovšem mělo být alarmující pro celou Evropu (nejen Německo), je stav, kdy USA ztratí svoji vojenskou hegemonii a z Evropy vypadnou. Uvědomme si prosím, že dnes v západní Evropě tvoří Afričané a Arabové 15 % populace, která bude velice rychle narůstat a radikalizovat se v důsledku ekonomického úpadku. To ve spojení s tunami zbraní, které jsou schopni dodávat Turecko, Irán a další islámské země spolu s drogami, které celou tuhle transakci financuje bude znamenat peklo v Evropě. ČR je do značné míry germanizovaná. Nedělejte si iluze, že jen bývalé Sudety. Stačí se podívat, jak Fiala a další hajzlové trčí ze zadku nacistických pohrobků. Jsme +- dvojnásobně větší než Slovensko – populací i územím – ale naše pronárodní síly ani zdaleka nedosahují toho, co je na Slovensku. Naši alternativu sleduje možná pár set tisíc lidí, slovenskou většina populace. To nedává naději uniknout zkáze, která přichází. Proto kroky RF budou pro nás zdrcující a nedělejte si iluze o tom, že by nás zachraňovali.

unor 2022
26. 2. 2024 15:10
Odpovědět  pavelpe

Jakou podobu, podle Vas, by mely mit kroky RF, pro nas zdrcujici?

Pavel z Moravy
26. 2. 2024 17:35
Odpovědět  unor 2022

Já myslím, že Pavelpe to myslí tak, že Rusko nám v žádném případě nepomůže něco změnit, ale změny, které přijdou díky jeho aktivitám nás dostanou právě naopak do velmi zlé situace a ještě větší poroby západu a Německa.

unor 2022
26. 2. 2024 17:41
Odpovědět  Pavel z Moravy

A to ONO muze byt horsi nez cesta, kterou nam zapad vytycil a po ktere ceska vlada tak radostne kraci? To snad ne.

27. 2. 2024 00:09
Odpovědět  unor 2022

Může. Uvědomte si, že Západ ze svých chapadel nikoho jen tak nepustí. A pokud ten novodobý vůdce vedle v Reichu bude eskalovat boj proti Rusku, pak můžeme díky americkým okupačním vojskům a jaderným nosičům F35 očekávat Sarmat s nápisem “zdravíme udatné Čechy”. Já vám doporučuji se podívat na situaci v San Francisku nebo Birminghamu, Paříži nebo Marseille, Berlíně či Stuttgartu a opravdu zjistíte, že současná situace je ještě jen slabým odvarem věcí nastávajících. Při neřešení současného stavu jsme do 3-4 let v bankrotu. A kdo to chce řešit? Pětidemolice, či snad Babiš? Tady žije 40 % populace v iluzi, že Babiš je nejlepší řešení. Ale je to stejný ukrajinský kolaborant jako Fiala či ušatý kriminálník na ministerstvu vnitra. Takže opravdu může být ještě podstatně hůře a vše tomu nasvědčuje. A obyvatelstvo této země radostně kráčí vstříc na porážku.

26. 2. 2024 23:59
Odpovědět  unor 2022

Podívejte, celá moje úvaha je v tom, že Rusko zničí Západ. Ale je potřeba si uvědomit, že tím zároveň zničí nás. Slováci se chovají jinak, ale rusofobní vzteklina v ČR je srovnatelná jen s Poláky. Proč by nám měli Rusové jakkoliv pomáhat, když se chováme jako ukrajinští Banderovci? Moje přání by bylo se dostat do sféry vlivu RF, ale je to reálné? Není. Jednak jsme jednou z nejrusofobnější zemí Evropy a nemáme absolutně nic, co by bylo pro Rusko přínosem. Kolaborovali jsme s Hitlerem, kolaborujeme nyní s vousatým Hitlerem v čele EU. Takže opravdu nevidím sebemenší důvod, proč by se měli Rusové jakkoliv angažovat.

Pavel z Moravy
27. 2. 2024 10:17
Odpovědět  pavelpe

Jmenovče, řekl jste to přímo a navíc velice elegantně. Zdá se, že takto jak jste to napsal dopadneme. Pokud se nestane s tímto národem zázrak, je vymalováno. Ale ono o tom většina nechce slyšet. Pštrosí hlava v písku má dnes prioritu.

Albi
26. 2. 2024 15:58
Odpovědět  pavelpe

Jo – jenže ty Araby a Afričany tu máme vinou EU = “prodlouženéí ruky” právě těch Anmeričanů a rovněž i ten ekonomický úpadek.
Takže americký – resp. celého KoZa – přínos je silně mínusový, lépe řečeno katastrofický. To nechci strašit, ale konbec ještě zdaleka není.

A zatím
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-fiala-jede-do-parize-prodat-cesky-plan-jak-dodat-ukrajine-munici-246597#
“Summit byl svolaný narychlo. Podle francouzských diplomatů se má hlavně postavit kremelskému narativu, že Putin válku na Ukrajině v těchto týdnech otáčí a pokládá základy svému budoucímu vítězství.
Bude to summit, který má ukázat, že Evropa nehodlá nechat Ukrajinu prohrát válku s Ruskem. A také, že se v obraně staví na vlastní nohy.
V politické show francouzského prezidenta Emmanuela Macrona nebude český premiér Petr Fiala (ODS) jen do počtu. Do Paříže veze silnou kartu. Ví, kde a jak vzít tolik potřebnou dělostřeleckou munici pro Ukrajinu.”

Takže až se JIM podaří ta tolik vyvolávaná jaderná válka, kdo myslíte, že to v Evropě první odnese?

Albi
26. 2. 2024 16:04
Odpovědět  Albi

Ruská válečná doktrína preventivní, ve skutečnosti varovný, jaderný úder, definuje jako “ne zničující, ale dostatečně varující, tak, aby nevyvolal všeobecnou jadernou válku”.

Tedy “…nepřichází v úvahu, že by byl namířen proti USA. Obdobně tak nebude namířen ani na Británii nebo Francii, protože ty mají vlastní jaderné zbraně, a mohly by odpovědí přestřelku vyvolat. Protože existuje řada zemí, které Ukrajinu podporují jen virtuálně, a nebo jsou tichými odpůrci konfliktu – Maďarsko, Španělsko, Portugalsko, Irsko, Slovensko, atd., přichází v úvahu pouze Pobaltí, kde ovšem žije silná ruská menšina, a na tu Putin střílet nebude, nebo Polsko, které ovšem má silnou armádu, a mohlo by se v záchvatu sebevražedného šílenství vtrhnout na Rusko, a eskalovat konflikt, tedy vyvolat opačný efekt, než odstrašující jaderný úder má vyvolat.
Či Německo, které se ovšem drží stranou konfliktu, jak jen to jde, a včas couvne.

A Česko! Po USA druhý hlavní veřejný nepřítel Ruska ze zemí Západu!!

https://www.michalapetr.com/map-1920-analyza-dalsiho-vyvoje-valky-na-ukrajine-cast-i/

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
26. 2. 2024 17:28
Odpovědět  Albi

Ten materiál, který řídí tuto Evropu je tak odporný, že se nedá ani komentovat. Když mi známý před těmi 15 roky říkal, že to tady všude hnědne, já to ještě neviděl. Ale samozřejmě on, narozený někdy koncem 20 let to viděl a zažil v přímém přenosu a ty procesy jsou stejné. Je to tady přátelé znovu, takže si nemyslím Albi, že bych slyšel trávu růst, ona roste nebezpečně rychle. A může to všechno mít nejen stejné, ale možná ještě horší dopady než kdysi. Když se Rusové všech vyznání a proudů spojili proti fašismu, dokázali ho porazit. Proč my, nehledě na některé vzájemné nesrovnalosti to nedokážeme? Vždyť tady jde o to základní, o přežití. Je to jako ten závěr ruského filmu Bojovali za vlast s Bondarčukem. Když se špatní lidé spojí a utvoří sílu, musí se spojit čestní lidé a utvořit také sílu. Vždyť je to tak prosté. Je to nádherný závěr tohoto výborného filmu.

27. 2. 2024 00:16
Odpovědět  Albi

Vaše argumenty já rozhodně nijak nerozporuji, naopak plně s nimi souhlasím. Ten problém je v tom, že takových nás je možná pár set tisíc. Jenže třeba 40 % populace si myslí, že je spasí Babiš. A to je problém. Ukažte mi na domácí scéně stranu nebo politika, který jde proti EU a NATO a má reálnou šanci převzít moc v zemi. Tady nemáme Saru Wagenknecht, nebo AfD, Wilderse, Orbána, my nemáme ani nikoho alespoň jako Fico, byť ho nepovažuji za pronárodního politika, ale pořád má v hlavě špetku zdravého rozumu.

Slovan
27. 2. 2024 08:02
Odpovědět  pavelpe

👍 👍 👍 👍 👍

Pavel z Moravy
27. 2. 2024 10:20
Odpovědět  pavelpe

Vidím to stejně.

zuzana
26. 2. 2024 15:35
Ohodnotit příspěvek :
     

Rusko a mezinárodní boj proti Západnímu neokolonialismu

https://aktax.cz/rusko-a-mezinarodni-boj-proti-zapadnimu-neokolonialismu/

zuzana
26. 2. 2024 15:54
Ohodnotit příspěvek :
     

Rusko sleduje kroky Berlína poté, co Dánsko pozastavilo vyšetřování výbuchů na plynovodech Nord Stream

https://aktax.cz/dansko-pozastavilo-vysetrovani-vybuchu-na-plynovodech-nord-stream/

zuzana
26. 2. 2024 17:00
Ohodnotit příspěvek :
     

Italská premiérka obviňuje Rusko z útoků Hamásu na Izrael

https://aktax.cz/italska-premierka-obvinuje-rusko-z-utoku-hamasu-na-izrael/

unor 2022
26. 2. 2024 18:10
Ohodnotit příspěvek :
     

Zapad stvoril LGBT+, propaguje zmeny pohlavi uz u mladych lidi, vytvoril covid, izoloval lidi, vyrobil vakcinu zabijejici ockovane, propaguje stejnopohlavni manzelstvi a dalsi a dalsi.
Co az tak horsiho muze Rusko evropskemu CLOVEKU prinest?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
26. 2. 2024 20:04
Odpovědět  unor 2022

Asi manželství muže se ženou a klid a mír v duši.