politika

Koronavirus odhalil tajemství náboru ruských dětí ministerstvem zahraničí USA

Po několik let Spojené státy tajně odvážely desítky ruských teenagerů – bez vědomí Moskvy implementovaly tzv. “Výměnné programy”. 

Nyní, během epidemie koronaviru, děti, které jsou ve Spojených státech, jsou v podstatě vyhazovány na ulici, a pouze proto se odhalila tajná speciální operace ministerstva zahraničí USA. 

Jak se to všechno stalo?

Sedmdesát čtyři ruských středoškolských studentů odjelo do Spojených států loni na podzim v rámci programu Secondary School Student Program. Děti z různých regionů musely studovat na amerických školách několik měsíců (možná rok)…. A ruské úřady o tom nic nevěděly. 

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová vysvětlila, že ministerstvo zahraničí USA uvedlo, že učební program je kvůli epidemii zkrácen. 

Zároveň však Američané neposkytli žádné konkrétní informace – ani jména, ani názvy vzdělávacích institucí ani kontaktní údaje těch, kteří jsou odpovědní za pobyt dětí v USA. 

Jinými slovy, ruský stát neví nic o tom, kde přesně a kteří konkrétní ruští školáci jsou dnes ve Spojených státech.

Zacharová objasnila:

„Nyní, vzhledem k situaci ve Spojených státech, je tento program ukončen a přijímající strana odmítá nést jakoukoli odpovědnost za děti. Kromě tohoto programu přijímá ruské velvyslanectví přímé žádosti o repatriaci od nezletilých ruských občanů, kteří se účastnili jiných amerických vzdělávacích nebo osvětových programů. 
Hostitelské organizace nebo rodiny je jednoduše vyhodily za dveře. 

Řekly jim:
„Jdi domů sám.“ 

Mluvíme o nezletilých dětech. Ruské ministerstvo zahraničí, ruské diplomatické instituce ve Spojených státech, samozřejmě dělají vše, co je v jejich silách, aby našly děti, shromažďovaly a vrátily je do Ruska.“

Maria Zacharová zdůraznila, že ruské ministerstvo zahraničí nebylo informováno o žádných programech, které by zahrnovaly vývoz žáků do Spojených států. 

Podle Zacharové v roce 2014 byla Moskva nucena odmítnout účast na školním výměnném programu FLEX pod dohledem ministerstva zahraničí:

„Bylo to kvůli neschopnosti organizátorů zajistit bezpečný návrat ruských dětí domů. Museli jsme takové akce zastavit, ale ve Washingtonu se neuklidnili a začali jednat tajně.“

Informace o ruských žácích objasňuje i ministerstvo školství. 

Potvrdili, že školní výměnné programy se Spojenými státy jsou již dlouho omezovány. Regiony „neinformovaly ministerstvo o takových cestách do Spojených států, žádné signály nepřicházely od škol. Kdo jsou tito studenti, ze kterých regionů, ať už se jednalo o soukromé iniciativy rodičů studentů, vše se v současné době vyjasňuje.“

Abychom to zcela objasnili: „výměnné programy“ žáků a studentů se Spojenými státy, včetně těch, na které dohlíží Ministerstvo zahraničí USA, byly v Rusku oficiálně ukončeny v roce 2014. 

Organizace, které se tím zabývají, jsou prohlášeny za zahraniční agenty. 

V Rusku byly tyto americké organizace zaregistrovány jako neziskové organizace pod záštitou zastupitelské kanceláře Amerických rad pro mezinárodní vzdělávání. Za tuto práci byl osobně zodpovědný tehdejší americký velvyslanec v Moskvě John Tefft. 

Po roce 2014 Američané nemohli nebo nechtěli znovu zaregistrovat tyto neziskové organizace. Velvyslanec Tefft „hluboce litoval“, že program byl uzavřen, protože „tvořil hluboké a silné vazby mezi našimi národy“.

A teď se najednou ukázalo, že „výměnné programy“ ve skutečnosti nebyly ukončeny a americká ambasáda v Rusku a ministerstvo zahraničí USA nelegálně pokračovaly ve výběru a vysílání ruských studentů na „výměnný program“. Byli odvezeni do Spojených států na soukromá víza, to znamená, že skryli skutečný účel cesty. 

V rozvědce se to nazývá „legenda, legendování“. 

Zaměstnanci velvyslanectví a někdy osobně bývalý velvyslanec Tefft navštívili regiony Ruské federace (například Jekatěrinburg), aby dohlíželi na tuto nezákonnou a tajnou operaci. 

Výsledkem bylo, že podle různých zdrojů bylo do Spojených států vyvezeno 51 až 74 ruských teenagerů.

O co jde? A proč zaměstnanci velvyslanectví a ministerstvo zahraničí USA společně hledali nadějné teenagery v ruských regionech?

Všechno to začalo na konci 80. let. Tehdy, jít do USA „na výměnu“ byl vnímáno jako dar z nebe a hlavní životní šance. Postoj vůči Spojeným státům byl z velké části nadšený, a dostat se tam zdarma, s bydlením ve skutečné americké rodině bylo považováno za neuvěřitelné štěstí. 

A skutečně to byl úspěch, protože tehdejší sovětští teenageři do těchto programů spadali z velké části náhodou. 

V roce 1992 byl systém zefektivněn a byl vytvořen program FLEX, „Future Leaders Exchange“, „výměna budoucích lídrů“, což je samo o sobě vypovídající název pro pochopení jeho cílů.

Zaměstnanci FLEX pracovali v Moskvě a hlavních městech ostatních zemí SNS, vybírali talentované dospívající ve věku 15 až 16,5 let (tyto věkové limity jsou přísně regulovány, psychologové zřejmě tento věk považovali za nejvíce náchylný k vytváření ideologických základů myšlení) a poslali je na rok, zdarma, do speciálně vybraných rodin v USA. 

Podle oficiální verze tam jednoduše studovali na amerických školách se svými vrstevníky z „hostitelských rodin“ a „zlepšovali svou angličtinu“. 

V praxi to nebyl školní nebo vzdělávací program, ale čistě výchovný.

O rok později se děti vrátily do své vlasti s úplně vymytým mozkem a upřímně věřily v americké životní hodnoty, někdy dokonce více než samotní Američané. 

Tuto hysterii podporovali i rodiče, zejména ve vnitrozemí. 

Postupem času z programu zmizel dokonce i koncept „výměny“. 

Případy příchodu amerických dětí do Ruska nebo jiných zemí bývalého Sovětského svazu byly izolované a časem měly sklon k nule.

Postupem času děti vyrostly. 

A nyní mnoho z nich jsou známí novináři, profesoři prestižních univerzit, zaměstnanci organizací zabývajících se lidskými právy a ekologií, sociologové, učitelé škol a „vůdci veřejného mínění“.

Počet těch, kteří prošli programem FLEX nebo podobnými programy, zde není ani tak důležitý. 

Je důležité, že tuto „alternativní elitu“ vytvořily USA jiným zemím.

A tato alternativní elita se postupem času přirozenou „generační“ obměnou stane důležitým hráčem na politické, vzdělávací, kulturní a vědecké úrovni.

Rusko a postsovětské země nejsou jediným objektem takového „výběru“. 

Něco podobného se děje na Balkáně, v Latinské Americe, zemích bývalého východního bloku.

Absolventi FLEX často nadšeně komentují své životní zkušenosti a pobyt ve Spojených státech, což je v americkém propagandistickém systému považováno za velmi důležité. Jako svědectví.

Zvláště zajímavý je fakt, že americké ministerstvo zahraničí do dnešních dnů popírá, že má co do činění s programem FLEX. I teď s tím údajně také nemělo nic společného. A nezáleží na tom, že na jeho webových stránkách visí reklama programu FLEX.

Od roku 1992 navštívilo Spojené státy „za účelem výměny“ 22 000 ruských teenagerů. Akademický rok 2014/15 byl vrchol – tehdy studovalo v USA 800 ruských středoškoláků. 

Žádný z nich nezůstal ve Spojených státech, každý se vrátil do Ruska. Zůstat v USA – to není varianta. Systém FLEX nemá granty na další působení dětí ve Spojených státech. 

Je zafixován pouze na vrácení hotového sociálního produktu do jeho historické vlasti.

Ale v roce 2014 se šestnáctiletý teenager z Ruska najednou rozhodl zůstat ve Spojených státech. 

Jeden, jediný. 

Podle oficiální verze událostí byl umístěn do rodiny starších homosexuálů, bývalých vojáků v Michiganu. 

Po krátkém přemyšlení řekl, že je nyní také homosexuál (v dokumentech velvyslanectví se to nazývalo „dostal se pod vliv“), že se nevrátí do Ruska, protože tam bude pronásledován, požadoval emancipaci (tj. dočasné udělení občanských práv do dosažení 21 let) a udělení povolení k pobytu v USA. 

Přes skutečnost, že všechny jeho požadavky jsou kategoricky v rozporu s americkými zákony o migraci, ministerstvo zahraničí USA mu vyšlo vstříc a jeho případ byl rozhodnut pozitivně.

Tento příběh je považován za formální důvod pro zákaz programu FLEX v Rusku. 

Ve skutečnosti se v roce 2014 pochopilo, že to všechno se musí nějak zastavit. 

Současně s americkými „výměnnými programy“ byly uzavřeny podobné … britské, německé a španělské. 

Velvyslanectví USA však v roce 2018 spustilo nový program – YEAR, Year of Exchange in America for Russians. 
Kopíroval program FLEX, jen se nazýval jinak a byl financován výhradně americkým velvyslanectvím v Rusku.

Občané Ruské federace narození od 20. června 1997 do 1. července 2000 (tj. studenti prvního ročníku), kteří prokazují vysoký akademický potenciál a splňují kritéria pro udělení amerického víza, se mohli zúčastnit programu YEAR. Po ukončení vzdělávacího programu jsou všichni jeho účastníci povinni se vrátit do Ruska. Tento program byl financován výhradně americkou ambasádou, tedy ministerstvem zahraničí USA.

Nyní americké ministerstvo zahraničí říká, že nikdy nemělo nic společného s výměnnými programy. 

Postavení ministerstva zahraničí USA je následující:
jsme pouze zprostředkovatelé a samotné školení je prováděno soukromými školami. 
Úkolem ministerstva zahraničí je pouze volba zprostředkovatelů a diplomatická podpora. 

Odkud se na to berou peníze – na tom nezáleží. 

Vzdělávání v soukromých programech ve Spojených státech nyní pro Rusy stojí až 7 000 dolarů za semestr na veřejné škole a znatelně více na soukromých školách. 

V rámci programů ministerstva zahraničí – zdarma.

To znamená, že americké velvyslanectví v roce 2018 ve skutečnosti obnovilo činnosti, dříve pod záštitou ruské strany, pouze bez registrace nové nevládní organizace. 

Nyní zástupci ministerstva zahraničí (v rozhovoru s ruskou BBC) tvrdí, že ve Spojených státech je 51 studentů a všichni přiletěli do Ameriky pouze prostřednictvím programů soukromého financování.

Činnost velvyslanectví USA v této souvislosti vypadá jako zasahování do vnitřních záležitostí Ruské federace a provádění tajné operace. 

Pravděpodobně však v Rusku najdou seriózní podpůrnou skupinu z bývalých absolventů amerických programů, nebo různých typů postav, kteří studovali v USA v různých letech.

Ale je tu velmi důležitá otázka. 

Jak se stalo, že americká ambasáda po dobu dvou let uskutečňovala podle kánonů tajné operace program, zakázaný v Rusku? Několik desítek neplnoletých ruských občanů opouští Rusko a nikdo o tom nemá ani potuchy. 

A teď je musí ruské ministerstvo zahraničí přivést.

Zkráceno
https://bit.ly/34STMJz

sdíletj na