politika

Komentář Dmitrije Polanského v RB OSN,….. aneb co se v ČT nedozvíte

Komentář zástupce RF Polanského v Radě bezpečnosti OSN dne 26. 11. 2018 po zamítnutí programu jednání, který navrhla RF ve věci narušení hranic Ruské federace ukrajinskými plavidly v Kerčském průlivu.

Za navrhovaný program jednání hlasovali 4 země (Rusko, Čína, Bolívie, Kazachstán), proti 7 zemí (USA, Velká Británie, Francie, Norsko, Polsko, Švédsko, Kuvajt), zdrželi se hlasování 4 země (Peru, Etiopie, Guinea, Cote D’ivoire).

 Děkuji za slovo, pane předsedo.

Litujeme takového výsledku hlasování. Zároveň bych však chtěl zdůraznit, že nikdo nemůže Rusku, jako stálému členovi RB, zabránit nastolovat ty problémy, které považujeme za vážné a pod těmi body programu, ke kterým jsou náležité.

Neovlivní to ani vaše hlasování, ve kterém země aspirující na samostatnost a nezávislost v zahraniční politice na základě stádní instinktivnosti a z obavy před svým starším americkým bratrem podporují scénář, který je
v rozporu s principy práce RB a jejími procesními pravidly.

Nyní jste více znepokojeni ne tím, jak vyřešit problém, ale tím, pod jakým bodem programu uskutečnit dnešní zasedání. ……. Upřímně řečeno, připomíná to dětskou hádku na pískovišti.

Vy nyní diskreditujete RB stejně, jako Ukrajina svými provokačními tématy diskredituje Všeobecné shromáždění OSN. Včera poté, co Rusko požádalo o svolání tohoto zasedání RB, naši západní partneři
se pokoušeli to podávat tak, jako kdyby to byla Ukrajina, která o svolání RB požádala.

Přízemní, pánové, přízemní. Nemá to parametry. (?)

Jelikož jste procedurální stránku věci postavili nad zájem řešení podstaty problému, omezím se tímto prohlášením pouze ve věci hlasování a nevystupuji v rámci zasedání svolaného na základě ukrajinského listu, který není v souladu s naším bodem programu.

25. listopadu tři lodě vojenského námořnictva Ukrajiny nezákonně narušily státní hranice RF, zamířily
do Kerčského průlivu, nereagovaly na zákonné požadavky lodí a člunů pohraničníků a vojenského námořnictva RF. Prováděli nebezpečné manévry, čímž ohrožovaly bezpečnost normálního provozu lodí,
které se nacházely v akvatórii.

Jak jsem již řekl, tyto manévry se konaly v rozporu s Chartou OSN, norem mezinárodního práva včetně bodů č. 19 a 21 Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982, které definují právo pobřežní země k zajištění bezpečnosti v mořském prostranství a také pravidla mírového přechodu v teritoriálních vodách RF v Černém moři. … Takové kroky hodnotíme, jako narušení suverenity Ruska.

Nezákonné činy přinutily pohraničníky RF použít sílu.
Díky jejich zdrženlivosti a vysokému profesionalismu se podařilo předejít obětem.
V důsledku incidentu třem postiženým ukrajinským vojákům byla poskytnuta nezbytná lékařská pomoc, jejich životy nejsou ohroženy. Odpovědnost za tento incident leží na těch, kteří vydali posádkám kriminální příkaz. Zadržené lodě narušitele se nacházejí v ruském přístavu.
Je zahájeno trestní řízení.

Pane předsedo,

v poslední době se Kyjev zdržoval otevřeného narušování státních hranic Ruska vojenskými prostředky.
V Azovském moři, které je společným vnitřním mořem Ruska a Ukrajiny byly účinné dvoustranné dohody, které Kyjev bez problémů využíval. Už po skončení výstavby krymského mostu, doslova před dvěma měsíci
v září, lodě ukrajinského vojenského námořnictva za pomoci ruských lodivodů bez překážek přešly pod mostem z Oděsy do Berdjanska.
Tedy, jinými slovy – režim přechodu přes Kerčský průliv je Ukrajincům dobře známý a dosud se dodržoval.
Kontrola při tomto přechodu trvá ne více než tři hodiny a je zákonným právem ruských pohraničníků v zájmu zajištění bezpečnosti v teritoriálních vodách Ruska.
Chci zároveň zdůraznit, že se tak dělo i v situaci výhrůžek ukrajinských radikálů, kteří veřejně slibovali vyhodit Krymský most do vzduchu.

Cože se to změnilo včera?
Proč tři ukrajinské lodě nezákonně vtrhly do suverénních vod Ruska aby byly zadrženy?

Tato provokace byla předem naplánována přímo na očích a za plné shovívavosti západních zemí, které fakticky již dávno daly “bianko šek” na libovolné činy svých kyjevských chráněnců.

V srpnu představitel Ukrajiny v OSN, který je zde přítomen, pan V. Jelčenko informoval o přípravě nepříjemných překvapení pro Rusko. Začátkem listopadu jeho delegace podala do Všeobecného shromáždění OSN projekt / návrh rezoluce o Azovském moři, ve kterém je Rusko obviňováno z militarizace regionu.
Na podporu tohoto proti ruského dokumentu v předstihu začali agitovat. A aby tato propaganda lépe zabrala, rozhodli se nyní do toho zapojit i RB.

Kromě toho, v průběhu posledních měsíců Kyjev za podpory Washingtonu naléhavě “přihřívá” téma tzv. militarizace Azovského moře. A to vše za situace, když na vytvoření nové vojenské základny Ruska neexistují žádné plány. Vojenské prostředky a síly, které jsou tam umístěny jsou adekvátní pro zajištění ochrany Krymského mostu.

Všechny tyto manipulace v mezinárodních organizacích Kyjevská vláda nepotřebuje proto, aby řešila problémy své země.

21. listopadu, ti kteří sledují rychle se vyvíjející ukrajinskou tragédii, si připomněli smutné datum – páté výročí začátku protestů tzv. Majdanu. Dnes je všem zřejmé, že Ukrajinci ztratili zbytky důvěry k těm, kteří je nabádali k tzv. Revoluci důstojnosti.

Za pět let zmizelo všechno to, čím se pyšnili naši sousedé.
Ekonomika, průmysl, sociální sféra – vše se hroutí.
Západ, v první řadě USA, navzdory zájmům Ukrajiny celých těch pět let různými způsoby, počínaje rozdáváním sušenek až po odvádění miliard dolarů do “kapesních struktur” tvrdohlavě tlačí geopolitický projekt “Ukrajina”. Jeho základním úkolem je vytvořit bratrovražedné spory uvnitř tradičně klidné Ukrajiny.
A také rozhádat dva bratrské národy – Ruský a Ukrajinský a tímto způsobem oslabit Rusko.

Přesto je již zřejmé, že tyto plány se plně nepodařilo zrealizovat. A ti, kteří se do toho zapojili, ztratili jakoukoliv autoritu v očích ukrajinského národa.

Nejlepším potvrzením tohoto je krajně nízký rating prezidenta Porošenka, se kterým je zahanbující jít do voleb. A volby nejsou za horami – jsou za čtyři měsíce.

Tak jak v takové situaci udržet moc? … Velmi jednoduše. Zorganizovat provokaci, znovu ve všem obvinit Rusko, nafouknout svůj rating, představit se v očích svých voličů znovu jako jeho spasitel od mýtického ruského ohrožení a zavést válečný stav / stanné právo. Právě toto teď Kyjevská moc dělá.

A jaký má účel vyhlášení stanného práva s jeho předpokládaným prodloužením my všichni dobře chápeme – zrušení voleb. Bez ohledu na všechna ujištění pana Porošenka o tom, že to není tak.

V průběhu těchto pěti let se podařilo vymýváním mozků a totální proti ruskou propagandou zasít nepřátelství a nenávist k Rusku v části ukrajinské společnosti. Té části, která je velmi aktivní a nutí svými nedemokratickými metodami svůj názor pasivní většině.

Přesto, pánové, se vám nepodařilo zasít nepřátelství k Ukrajincům u mých krajanů.
My je tak, jako dosud, máme rádi, věříme v jejich moudrost a ochotně je přijímáme u sebe.
Posloucháme jejich příběhy o utrpeních, katastrofách a protiprávnosti tvořící se v minulosti bohaté a úspěšné zemi, ze které se dnes rozbíhají do různých koutů světa lidé, kteří chápou, že tato loď se potápí.

Ano pánové, váš pětiletý proti ruský projekt, který by se jednoduše dal nazvat “antirossija”, dnes před očima všech utrpěl fiasko. A vy všichni krásně znáte reálné a ne deklarované tempa “Majdanovských” reforem a jiné nebezpečné a zničující procesy, které posouvají Ukrajinu blíž k propasti.

V této situaci je všem, i více, či méně gramotným politickým stratégům, známý zaručený recept, ke kterému
se obracejí političtí zkrachovanci bažící po moci v celém světě – je to válka.
Právě kvůli tomuto a vůbec ne kvůli mýtické ruské agresi se nedaří uhasit plamen bratrovražedné války
na Donbasu. Nedaří se proto, protože ho hasíte benzínem, který sestává z ukrajinského nacionalismu
a rusofobii. A při tom všem je plán boje s ničivým ohněm už dávno vypracován a potvrzen i v RB.
Jsou to Minské dohody.
Není tajemstvím, že tzv. konflikt na východě Ukrajiny by se ve Washingtonu dal vyřešit za deset minut – prostě dát správný příkaz svým kyjevským chráněncům / “podřízeným”.

No a teď, před blížícími se březnovými volbami (prezidenta, pozn. Překladatele) je Bankrotujícímu majdanovskému družstvu velmi potřebné vážné zostření situace, ideální by byla válka.
Přičemž není naděje na to, aby zůstali u moci.
Je nutná další porce proti ruského durmana, aby lidé, kteří se již pět let trápí a sužují opět uvěřili, že jejich veškerá bída není zapříčiněna vládou a jejich západními loutkovodiči, ale Ruskem.

Na rozdíl od vás, my v Rusku se nebojíme nazvat věci pravými jmény.
Neklopíme stydlivě svůj zrak tak, jak to dělají například naši polští kolegové pozorující, jak v sousední zemi oslavují všechny ty, kteří v letech 2. Světové války nejsurovějším způsobem zničili stovky tisíc Poláků, Židů, Rusů. Dnes vaši ukrajinští chráněnci každodenně diskreditují ty nejuniverzálnější hodnoty, v které my v Rusku mimochodem věříme a uplatňujeme je sami bez příkazů a okřikovaní od kohokoliv.

Co se týče státních hranic Ruska, nemusíte se o ně obávat. Naše země nikdy nezaútočila jako první, ale umí
se o sebe postarat. Obyvatelstvo Krymu, jakožto i jiných regionů Ruska je pod spolehlivou ochranou.

Víme, že delegace, které navrhly hlasovat proti projednání programu podle našeho návrhu čekají následující zasedání (RB) aby se vyjádřily. Víme, že zopakují známé mantry o tzv. agresi, anexi a okupaci.

No také víme, o čem pomlčí.
O tom, že režimu v Kyjevě není potřebný mír, nesnaží se vytvořit pro svůj lid důstojný život, nemá zájem
o dialog se svým vlastními lidmi na východě. Nezajímá se o evropské hodnoty, které neustále omílá.
Jediným zájmem kyjevských politiků je zachování své moci a ospravedlnit své neúspěchy agresivitou Ruska.

A západní sponzoři tohoto režimu jsou zainteresovaní pouze na zachování jejich nadvlády, podkopáním dobrých sousedských vztahů mezi bratrskými národy Evropy, Asie, Afriky a jiných regionů světa na základě starověkého principu “Rozděl a panuj”.

Místo toho, abychom opakovali minulost, je třeba se učit na jejích chybách a budovat nový svět založený
na mnohostrannosti a vzájemném respektu a nedělitelné bezpečnosti.

Vyzýváme všechny, aby to dělali společně s námi.

Děkuji.

Přeložil: Andrej Rehák

https://www.hlavnespravy.sk/komentar-polanskeho-v-br-osn-po-zamietnuti-programu-rokovania-ktory-navrhla-rf-vo-veci-narusenia-hranic-ruskej-federacie-ukrajinskymi-plavidlami-v-kercskom-prielive/

 

sdílet na

36 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Editor
29. 11. 2018 01:09
Ohodnotit příspěvek :
     

jj, to by šlo 🙂

Administrátor
29. 11. 2018 09:57
Ohodnotit příspěvek :
     

Pěkné, předpokládal bych otisk na všech mediích, ale to se účelově bohužel nestane. Tedy jedině šířit, tak jak si to pravda žádá.

Administrátor
30. 11. 2018 18:08
Odpovědět  Janinna

Tady jsem. Právě vidím, že jsi se naše milá zalogovala a tak se běžím optat, jakže to včera dopadlo?

Administrátor
30. 11. 2018 18:09
Odpovědět  Janinna

Ono totiž, bez tebe to nemá ducha.?
Nikdo Polanského neotiky,..vše špatně. Když se řekne A mělo by se říci i B. Takhle hloupost např. na iDěsu vítězí s tím, že Rus je lump. S touhle informací si vystačí, ale už ne s logikou.

Administrátor
30. 11. 2018 18:37
Odpovědět  Janinna

Přípichl jsem ti na pravobok jedno videjko za to, že jsi se navrátila ve zdraví;)

Administrátor
30. 11. 2018 18:58
Odpovědět  Janinna

No, mě to také, vždy rozpláče,..ale rozpláčí mě i ta videa Veolie,..a ta laxnost politiků s tím cokoliv dělat, protože jim z(!!!) toho jdou peníze.

Editor
30. 11. 2018 18:51
Odpovědět  Janinna

No, kdybych byl ještě zaměstnaný a měl na stole zapnuté své 3 stroje na práci, tak můžu být celý den online a při tom pracovat- Ale tady na venkově my senioři musíme tu donést dřevo, sem tam dojet na nákup, odvézt odpad, protože až sem KUKA nejezdí, protože se nemá kde otočit a různé jiné takové drobnosti a fakt je, že s panem domácím tady sami dva moc srandy nenaděláme 😛

Administrátor
30. 11. 2018 18:56
Odpovědět  scipio

Asi tak,..Houstne. Taky Janinna byl dobrý úlovek.

Editor
30. 11. 2018 19:31
Odpovědět  Janinna

No, šlo by odpovědět opravdu pregnantně několika způsoby. Si vyber, lichotivě nebo nelichotivě? 😛

Editor
30. 11. 2018 19:44
Odpovědět  Janinna

zejména baviče 😛

Editor
30. 11. 2018 21:16
Odpovědět  Janinna

😛 🙂 si dej frťana !

Editor
30. 11. 2018 21:38
Odpovědět  Janinna

no právě 😛

Editor
30. 11. 2018 22:23
Odpovědět  Janinna

Vidíš, správně pochopila 🙂 P.S. Už jsi si prohlídla kopřiváky?

Administrátor
30. 11. 2018 22:23
Odpovědět  Janinna

Josh právě dokoukal Dakar 😉

Administrátor
30. 11. 2018 22:45
Odpovědět  Janinna

Cowboyka to není, ale dobré. Dobrý byl hlavně konec.
Ale jak jsem psal Dakar,..ono je v podstatě jedno, jestli koně pod kapotou nebo,….ale stále jde o honbu za něčím, …ať penězi, prestiží. Dám přednost krásné přírodědě Wayomingu, Oregonu, …

Administrátor
30. 11. 2018 23:18
Odpovědět  Janinna

Pro Večernici,..i když to někdy vypadá, že ty nezapadáš, že nespíš;)

Administrátor
Editor
30. 11. 2018 22:58
Odpovědět  Janinna

no, to se musí i vidět. Jednou nás v tom na Dejvický viděla nějaká generálská soudružka manželka a museli jsme pak jezdit v civilu a převlékat se až v Motole a vláčet to v ruksaku. Že jako budoucí opora společnosti vypadáme jako pétépáci. My jsme zlobili a nosili jsme lodičky napříč hlavy, bába to kritizovala a my jí na tu kritiku odpověděli rázně a prostonárodně!

Administrátor
30. 11. 2018 23:03
Odpovědět  scipio

prostonárodní– krásné, téměř zapomenuté. Zcela zapomenuté.

Editor
1. 12. 2018 00:54
Odpovědět  josh-xy

cudně jsem na začátku toho slova vynechal hlásku “s”

Editor
1. 12. 2018 13:39
Odpovědět  Janinna

nevím se podívej , strejda g ti to poví. Ale my jsme si je vždycky, jak jsme vypadli z areálu na ulici, tak jsme si je dali kolmo na to jak se správně měly nosit, od ucha k uchu odznakem dozadu a tu babu to děsně rozčílilo a byl z toho průser na všech vysokých v Praze a zakázali nám v těch mundurech chodit na veřejnost, museli jsme to vozit v báglu a převlíkat se až v Motole, takže nám to protáhli tak o hodinu.