Jan Schneider: Macron? Zbavení se dolaru. USA že osvobodily Evropu?!

11.04.2023 11:17 | Rozhovor

Francouzský prezident rozvířil vody svými slovy o pozici Evropy, USA a Tchaj-wanu. Podle bezpečnostního experta, bývalého zpravodajce BIS a signatáře Charty 77 Jana Schneidera nejde ze strany Macrona o žádný náhlý nápad, ale výraz dlouhodobé snahy vymanit se z „ekonomického područí dolaru“. Ve věci Tchaj-wanu dle jeho slov jde o něco úplně jiného, než slýcháme v Česku. V reakci na mnohými deklarovanou vděčnost USA za osvobození Evropy pak Schneider připomíná americké zapojení do financování nacistického Německa.

Foto: Twitter
Popisek: Emmanuel Macron, Si Ťin-pching a Ursula von der Leyenová

Emmanuel Macron po návštěvě Číny mnohé překvapil nebývale přímými výroky o tom, že se Evropa nesmí nechat zatáhnout do sporů USA s Čínou okolo Tchaj-wanu a nebýt jen ve vleku USA. Podle něho bychom měli budovat strategickou nezávislost a vyhnout se tomu stát se vazaly Spojených států. To jsou na evropského lídra dost silná slova. Jak je obecněji zhodnotit?

Proč volil „nebývale přímé výroky“? Buď byl v rauši, ať již politickém, nebo chemickém, anebo se cítil oprávněně posílen výsledkem jednání a otevírajícími se perspektivami.

V Evropě se hraje už po generace podobná hra, že Francie chce zaujmout pozici, která jí podle ní náleží – tedy nikoliv být „dvojkou“ – a Velká Británie do kontinentální politiky porůznu hází vidle, a to z principu, aby si zde uchovala vliv na dění.

Různí nedoukové v posledních letech čím dál častěji vykládají, jak USA osvobodily Evropu od nacismu, zatímco SSSR obsazenou část zotročil. Panáčkové zapomínají na to, že meziválečné americké investice nejprve nacisty pomohly vyzbrojit, a že mnoho amerických podnikatelů bylo již před koncem války americkými úřady vyšetřováno za porušení zákazu obchodovat s nepřítelem, tedy s nacisty.

Americká snaha podmanit si poválečnou Evropu vedla k velkým sporům mezi Američany a de Gaullem již ohledně osvobození Francie. Co se nepovedlo hned, bylo dosaženo Marshallovým plánem, který zajistil odbyt válkou přehřáté americké ekonomiky, a to nejen ve Francii, ale po celé západní Evropě. Německo bylo nadto dáno pod kuratelu „Kancléřským aktem“ z roku 1949, jak o něm píše generál Gerd-Helmut Komossa, pak též „Generální smlouvou o vztazích mezi Německou spolkovou republikou a třemi mocnostmi“ z roku 1952.

Proto si myslím, že Macronova slova nejsou jeho náhlým nápadem, ale výrazem dlouhodobé snahy kontinentálních evropských států vymanit se z ekonomického područí dolaru (projekt „euro“ pokládám za součást tohoto úsilí). Ekonomická válka americko-eurounijní se tu zesiluje, tu interferuje s tradičním britským antirusismem.

Podle francouzského prezidenta je pro Evropu nereálné vkládat se do sporů a řešení Tchaj-wanu, když nejsme schopni ani po více než roce vyřešit Ukrajinu. Není to příliš defétistické vidění? Neměli bychom jako Evropa mít silnější ambice?

Macronova slova znějí velmi realisticky, protože kolem Tchaj-wanu není co řešit. Tedy kromě schizofrenního rozpoložení některých západních politiků, jejichž státy oficiálně uznávají politiku „jedné Číny“ (ano, Lipánku, i ta naše vláda!), zatímco oni jezdí na Tchaj-wan jen aby se povystrčili ze své bezvýznamnosti, či realizovali přání svých skutečných sponzorů.

Chudáci ti Tchajwanci, kteří si myslí, že někoho zajímají jako Tchajwanci! Ti světa znalejší ale vědí, že nejsou pro Západ ničím jiným, než pohrabáčem, pomáhajícím udržet žhavé napětí, který ale Západ rychle pustí, začne-li příliš pálit. A vzhledem k obrovské závislosti Západu na čínské produkci k tomu může dojít velmi brzo. Představme si jen situaci, kdy by Čína přestala dodávat americkým pacientům jejich opioidy, které jim v tak obrovském množství předepisují američtí „lékaři“, jak o tom výstižně píše Timothy Snyder v knize „Nemocná Amerika“! Obrovská část amerických občanů by se proměnila v nebezpečnou masu abstinujících mátoh, stále agresivněji žádajících svou drogu!

Proto prozíraví tchajwanští politici hledají vhodný modus vivendi právě s Čínou. A Macron to ví, že chce-li dělat kšefty s Čínou, může je dělat i s Tchaj-wanem, bude-li se k Číně chovat tak, jak si přeje, aby se Čína chovala k Francii.

Do jaké míry lze říci, že s tímto Macronovým výrazným prohlášením přichází určitý bod zlomu v evropském přístupu k Číně? A může to předznamenat i obrat či alespoň změnu přístupu vůči Ukrajině?

Přál bych si, aby tomu tak bylo v obou případech. Čínské oči nezajímají evropské animozity mezi různými prťavými a ještě prťavějšími – o to však „chytřejšími“ – státy a státečky. Čínské oči hledí daleko do budoucnosti, podobně jako čínská paměť zužitkovává podněty a zkušenosti z daleké minulosti.

Proto považuji tu až skandální rozdílnost v protokolárním přijetí Macrona a von Leyenové za velmi signifikantní, protože Macron se zřejmě odhodlal mluvit srozumitelně a důstojně, kdežto von Leyenová přijela zmateně kárat (připadá mi to jako velmi nepovedená inspirace filmem „Myš, která řvala“).

Evropa nyní vidí, že ne ideologická, ale pragmatická řeč má v Číně otevřené dveře.

Pokud by podle tohoto mustru ovlivnila svůj přístup k rusko-ukrajinskému konfliktu, bylo by to k celosvětovému prospěchu. Evropa by tak mohla nejen ekonomicky, ale i politicky zaujmout důstojnější místo ve světě, než na jaké fatálně směřuje. Francie se zdá být možnou výjimkou.

Ještě zpět k Macronově prohlášení. Použil termíny jako vazal USA, čímž vyvolal řadu bouřlivých reakcí nevyjímaje Českou republiku, typu, že jde o zlý sen a jediné rozumné řešení je těsná spolupráce s USA. Jde Macron proti našemu zájmu, kterým je co nejtěsnější přimknutí k Američanům?

Ano, zájmem některých politických slouhů je co nejtěsnější přimknutí se – ať už ke komukoliv, kdo je silný. Zkusili jsme se důstojně opřít o západní země, ale skončilo to Mnichovem. Pak jsme byli coby protektorát přimknuti k nacistické říši, a i to si pohříchu někteří obyvatelé – zdráhám se je nazvat Čechy – užívali. Pak jsme se zase přimkli na Východ, a to tak, že jsme si nevšimli, že to ani nemuselo být až tak devótní, a úplně jsme prošvihli moment, odkdy to už nebylo vůbec nikomu prospěšné. Nyní zase asi musíme narazit na druhou zeď, abychom se snad už konečně trochu probrali.

Nejtěsnější přimknutí se k Američanům totiž budí rozpaky i v samotné Americe, protože prospěšná spolupráce je s někým, kdo má svou hlavu, a ne s tím, kdo má v hlavě prázdno, protože ideologie nesídlí v hlavě. Prakticky to je vidět na otřesném případě české ministryně války, která je schopna „uklidňovat“ národ, že případné užití taktických jaderných zbraní na Ukrajině by nemělo na nás zdravotní dopady. Nikoliv, radioaktivní spad, a to i z munice z ochuzeného uranu, má dlouhodobé a plíživě se rozšiřující dosti fatální zdravotní dopady na veškeré obyvatelstvo, ministryni války nevyjímaje. Dodám jen, že jediné, co odhaduji, že by se jí mohlo stoprocentně vyhnout, je mozková mrtvice.

Většina kritiků, aspoň těch českých, činí závěr, že pokud prezident Francie vyzývá ke strategické nezávislosti Evropy, automaticky to má znamenat podlézání Číně a východním totalitním režimům vůbec. Je to správné uvažování?

Dovolím si předeslat, že pojem „uvažování“ není v tomto případě na místě. Možná to plevelné slovo „vnímání“ by bylo příhodnější, protože to znamená intelektuální výkon na úrovni uvědomování si pocitu chladu, mokra či možná i hladu.

Pikantní ovšem je, že co do kontroly obyvatelstva nemají západní takzvané „demokracie“ o nic menší záměry, než jsou ty čínské – s tím rozdílem ovšem, že Čína jako mnohatisíciletá kultura má vyvinuté i protilátky proti převaze jinu nebo jangu, protože přežila do dnešních dob pečlivým vyvažováním jejich harmonie. Čínská „totalita“ má podle mého mínění dvě složky, což je podstatný rozdíl oproti Západu, který je na tom hůř, protože zná jen jednu. Tu není čím vyvážit, nesmí se o ní – podle posledních výnosů například našich soudů – ani pochybovat. To je jasný anticivilizační příznak.

V této souvislosti si dovolím ještě trochu nad rámec otázky (souvisí to ale s tím „podlézáním“), uvést jednu skutečnost, na kterou jsem byl čerstvě upozorněn. Skupina zemí, známá pod zkratkou BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika), předstihla ekonomicky skupinu zemí, známých pod zkratkou G7 (USA, Kanada, Německo, Británie, Francie, Itálie a Japonsko). O její demografické převaze (3,2 oproti 0,8 miliardy) zbytečno hovořit. A nyní – nastojte! – má zájem se připojit ke státům BRICS zejména Saúdská Arábie, Mexiko, Nigérie, Venezuela a Írán.

Ovšem v květnu 2022 čínský ministr zahraničí Wang Yi prý mluvil pouze o tom, že Čína přizvala k dialogu s BRICS země jako Argentina, Kazachstán, Saúdská Arábie, Argentina, Pákistán, Egypt, Indonésie, Nigérie, Senegal, Spojené arabské emiráty a Thajsko.

Proč „pouze“? Protože mezi těmi zeměmi, přizvanými k dialogu, kterých je sice obrovská síla a svědčí o životaschopnosti BRICS oproti G7, chybí (snad to není jen technický nedostatek) právě Mexiko. Proč by to mohlo být důležité?

Jestli skutečně Mexiko zatím přizváno nebylo, mohlo by to být způsobeno tím, že Čína jako vůdčí země BRICS respektuje americký bezpečnostní perimetr – což je zajímavé v kontextu s probíhajícím rusko-ukrajinským konfliktem, který vznikl zcela jednoznačně proto, že Západ nerespektoval ruský obranný perimetr.

Svědčilo by to o tom, že Čína jedná prozíravě a s obrovskou historickou převahou. Nechce zvýšit beztak docela silné napětí mezi Mexikem a USA. Nechce Mexiko uvést do nebezpečí americké „preemptivní“ akce. Počká si. Nechce ani USA zbytečně „vyšťavit“, protože má mnoho dolarových dluhopisů a krachem americké ekonomiky by ztratily cenu. Krom toho potřebuje USA jako odbytiště své produkce. Čína – jak se mi odvážně z této miniaturní informace zdá vyplývat – skutečně vládne uměním harmonizace protikladů. A to je v této horké světové situaci velmi nadějný aspekt.

Zdroj : Parlamentní Listy

sdíletj na

3.7 13 hlasy
Ohodnotit příspěvek
69 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Autor
11. 4. 2023 13:49
Ohodnotit příspěvek :
     

Tou rukou v kapse Macron se nejen projevil, jaký je, ale ponížil Francii velkým porušením diplomatického protokolu. prostě skandál. Ta “cou.ra” byla přijata tak, jak si zasloužil někdo, kdo NEBYL pozván. Kolik jí stál lístek zpět? Obyčejnou linkou. Jak to, že “vrchní díra” EU se nedokázala dostat k Macronovi do letadla? Zapomněli jí říci, kdy se letí?
Taková logika – když ji nepozvali, tak ji neměli v “plánu”? Mohli ji pak poslat domů “nouzově” přes Moskvu nebo Minsk, a to bez upozornění a bez pasu …, a mohli ji zavřít pro nelegální vstup na čínské území, toho jásotu v Evropě!! To by bylo pošušňáníčko! Co by asi tak mohl udělat “Baťka”? Posadit ji na zkušební raketu a poslat přímo do budovy Evropského parlamentu … 🙂

Markýza
11. 4. 2023 14:53
Odpovědět  Peter 008

Vida – já tu fotku jen přelétla pohledem, ale tohle dá Čína Macronovi ještě možná sežrat.

Pavel K
11. 4. 2023 17:10
Odpovědět  Markýza

Přesně, ale třeba je to signál (znamení) pro našeho regulovčíka. Kdoví. Jinak nedůstojné. 🙋‍♂️

zdena
11. 4. 2023 18:57
Odpovědět  Markýza

a co by mu měla dát sežrat ? Macron je snad její manažer ?

Markýza
11. 4. 2023 20:49
Odpovědět  zdena

Není, ale tváří se tak. To mu dají sežrat, hádám, i když bych předpokládala, že nějak nenápadně, až skoro neviditelně. Aby věděl on, nikoli světový tisk.

Albi
11. 4. 2023 15:39
Odpovědět  Peter 008

Ale co se to muselo stát, když Macron tak bezmála “ze dne na den” změnil přístup ke světovému uspořádání? I vůdčí Německo se zatím pořád poněkud potácí ode zdi ke zdi, jakoby přebralo.

A zdá se mi, že ke změně došlo po návštěvě Si u Putina. Tím dnem taky došlo ke zvratu Putinovy rétoriky, jako by mu došla trpělivost s nikam nevedoucím jednáním kolektivního Západu, samozřejmě USA především.
A “politruk” Pjakin čínskou situaci nepovažuje za tak “neprůstřelnou”, aby mohla diktovat a rozhodovat, naopak to prý byla Čína (i když možná jen “z poznané nutnosti”)která se podřídila vedení Ruska.

Milan ze Zahrady Čech
11. 4. 2023 15:47
Odpovědět  Peter 008

Mě přijde, že spíš než Francii ponížil sebe; buran se zkrátka projevuje jako buran.

Pavel K
11. 4. 2023 17:15

Když vezmu že Čínani jsou záprdkové a on je tam Si největší, to ten Makak bude záprdek.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Milan ze Zahrady Čech
11. 4. 2023 18:10
Odpovědět  Pavel K

Oni jsou vůbec ejčkon ty státohlavy nějací kraťasi. Vzpomínám jak byl někde -eman s nějakými europapaláši a převyšoval je málem o hlavu, což na mě dělalo celkem dobrej dojem, že k němu musej vzhlížet. Navíc jsem si všim, že s nimi schválně mluví nablízko, aby je sr-al, že je to pacholek. A takovej De Gaulle se svými téměř dvěma metry byl teprve reprezentant.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel K
11. 4. 2023 19:00

Taky než se zlomil při tom předávání medailí, tak i slavný Šakal minul. Břídil. 😊🙄🤦‍♂️🙋‍♂️

Pavel K
11. 4. 2023 17:13
Odpovědět  Peter 008

Tvl, Peter to je mi ale hajtra hubená a spodek má jakoby celý život jezdila na sudu. Dobrou chuť pane lejno. Brrrrr fuj tajbl.

JKkklkkkkk
11. 4. 2023 19:35
Odpovědět  Peter 008

Ta krava jeste pred odjezdem do Ciny mela proslov, plny proamerickych kecu, kde kopala i do Ciny. Tohle diplomat nedela, to dela pouze debilni porodni baba Lejnova! Proto po zasluze zadne prijeti jenom minimum zdvorilosti. Ukazali ji, ze je hovno a ze celu EUhnii maji nekde!

Pavel K
12. 4. 2023 12:05
Odpovědět  JKkklkkkkk

Však to tuna píšu do blba furt, všichni jsou to pokrytci největšího kalibru.

Gales
12. 4. 2023 16:22
Odpovědět  Peter 008

Kdo má ruku v kapse,ten si honí brabce.

Helena
11. 4. 2023 13:59
Ohodnotit příspěvek :
     

No, to je skvadra, na tom fotu. Makronek jako netáhlo po boku bohatého strýce a na druhé straně nána, co pucuje boty. Copak dostal makronek za notičky z Anglie? Dle jejich výrazu neuspěli a Číňan si je namazal na chleba.

Milan ze Zahrady Čech
11. 4. 2023 16:03
Odpovědět  Helena

Uspěli, ať si “politologové”, včetně našich opozičních “…logů”, žvástaj co chtěj. Mikron jel do Číny pro obchodní smlouvy a v tomto směru bezesporu pochodil.
A nenamazal – naopak. Udělal si z něj kudlu kterou začne rozžižlávat eurojednotu, by si pak mohl namazat na chleba Eurosajuz. Ale taky je dost dobře možné, že byl jen takový předskokan, sonda vzešlá z tajných zákulisních jednání evropských obchodníků, jak pochodí. Inu uvidíme, zda se před Novým zakázaným městem začne tvořit fronta.

Helena
12. 4. 2023 12:48

Přemýšlejte: co by asi tenhle makronek mohl číňanům nabídnout: ve Fr. se už nic nevyrábí, jediné čeho mají frantíci nadbytek – jsou odpadky a arabáši. Takže vývoz z fr. to nebude, a co by chtěli do Fr. dovážet z Číny? – když celá fr. je ve sračkách a nemají čím zaplatit a nejspíš nebude co ve Francii ani prodávat, protože nebudou mít frantíci za co kupovat? Ten makronek tam vezl notičky z Anglie a USA ! A nejspíš tam jel s prosíkem, aby doláč ještě nenechali padnout. Ale u Číňana nepochodili. Takže myslím, že dojde k poslednímu divadelnímu představení. Pyjala už by si měl shánět letenku.

Milan ze Zahrady Čech
12. 4. 2023 15:42
Odpovědět  Helena

Mám na věc jiný náhled, ale jen bychom tu zbytečně mlátili prázdnou slámu. Jen dodám, že právě proto aby měli frantíci za co nakupovat jel mikron do číny. Předpokladem je ovšem vyvázání se z anglosionistického vazalského područí. Což přesně je druhá rovina té jeho cesty – první krok na cestě vyvázání se.
No a mnoho vody neuplynulo a už je zde další krůček k vyvázání se – německo špekuluje o obnovení nordstrýmu.
Takže mikron měl co nabídnout – piklení s čínou vedoucí k vyvázání se z vazalství a spolupráci mimo evropskou komisi – kterážto EK není ničím jiným, než koloniální správou, resp. výkonným orgánem anglosionistů v evropské kolonii známé co EU. Takže s těmi notičkami z Anglie a USA, stejně jako s tím že nepochodil, je to přesně naopak – pochodil a je to přímo proti notičkám. Jen si prolétněte jejich weby, jak se rozeřvali.
Takže já si myslím tohle, no a vy něco jiného. No a? Máme se proto škorpit?

Helena
13. 4. 2023 08:11

Určitě ne, škorpit. Ale díky za další pohled na věc. Pokud by se makronek chtěl vysmeknout pasákům z moci, musí jistě vědět, že ho to bude stát pozici a možná i život. I když z druhé strany se takto šikovně nechat odstranit z dosazeného prezidentského postu, když ve Francii nemůže mezi lidi vystrčit nos a musí strachem s.át magi v kostkách – to je taky dobrý důvod proč si udělat výlet do Číny a tím se nechat svými pasáky zdekovat. Jen si představte-když ho nenávidí miliony lidí, kteří by neváhali ho zlynčovat, jaký musí mít strach. A skopčáci, myslím, nemají na opravu NS techniku ani technologie, stavěli to Rusové – jestli se nemýlím.

unor 2022
11. 4. 2023 14:42
Ohodnotit příspěvek :
     

Dobry clanek.

ijn
11. 4. 2023 18:21
Odpovědět  unor 2022

Jedině potlačení eurofašismu a vyhnání anglosaských fašistů ze Starého kontinentu může svět zachránit před jaderným holocaustem.
Po pádu nacistického Německa vstoupili Američané do západní Evropy s pevným záměrem zůstat tam navždy, a abych byl zcela upřímný, nikdy to před námi neskrývali. První generální tajemník NATO, britský generál a diplomat Hastings Ismay, vysvětlil podstatu založení vojenské aliance, v jejímž čele stál, krátkou, ale více než přesnou a názornou formulací, že jejím cílem je „udržet Sovětský svaz venku, Američany uvnitř a Němce dole“.

Markýza
11. 4. 2023 14:52
Ohodnotit příspěvek :
     

Jak jsem četla o snahách Mexika připojit se k BRICS, řekla jsem si…a sakra. Ale koukám, že Čína zvolila velice elegantní řešení.
A dvacet minut Staneka do akordu s tímto Schneiderovým intervjů:

https://www.youtube.com/watch?v=6pXKPdWloSw

Markýza
11. 4. 2023 16:27
Odpovědět  scipio

To mě fascinuje poslední dobou trvale – jak mimino mezi státy mistruje staré mazáky a doyeny světových kultur.

Milan ze Zahrady Čech
11. 4. 2023 18:12
Odpovědět  Markýza

Když si to nechaj líbit…

Markýza
11. 4. 2023 20:42

Však nenechají.

Albi
11. 4. 2023 21:50

To záleží na “úhlu pohledu”.
Hodnotila bych to jinak. Mistři nehodlají kopírovat hulváty. Když se hulváti nepoučí, je jim souzeno zůstat hulváty celý život a na diplomaty si jen hrát a to ještě jen ve svých představách.

Frank
11. 4. 2023 15:17
Ohodnotit příspěvek :
     

A proč tam vlastně jela ta vysušená treska?

Autor
11. 4. 2023 15:31
Odpovědět  Frank

Prý dohlížet. Ovšem při jejích “kvalitách” diplomatky, bych si troufnul napsat, že definitivně přesvědčila Čínu, že nemá smysl jednat s EU, ale jen nanejvýše s jednotlivými státy. Pokud o to budou stát.
Málokdo si to pořád uvědomuje, že přerušením obchodu s Čínou se okamžitě ztratí nejméně třetina “průmyslu” v EU, protože to je průmysl takový, že vyrobí se to v Číně, tady na to nalepí jinou cedulku a – ejhle – je tu “náš” průmysl. Praktikuje to prakticky celá Evropa. A pokud je tu ještě “pravý průmysl”, z velké části se jednotlivé potřeby, komponenty i polotovary dováží z Číny …
Ostatně USA jsou na tom prakticky stejně. Jo, některé podniky se tam stěhují, ale materiály a polotovary jsou pořád na “svém místě” …
Asi 90% všech komponentů pro solární energetiku, stejně jako pro větrnou, se dováží z Číny … (i v USA).
Závěr si udělejte sami.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Milan ze Zahrady Čech
11. 4. 2023 16:04
Odpovědět  Frank

Nejspíš šmírovat co Mikron kuje.

Markýza
11. 4. 2023 16:30

No ale to se nezadařilo 😀

Pavel K
11. 4. 2023 19:04

Šla nabízet další Pfajzry a přesvědčovat jak je to dobré. Ale zapomněla si přibalit sebou Válka. Tak nevím. 🤣🤣

JKkklkkkkk
11. 4. 2023 19:39

Nepustili ji vubec k rozhovoru ani s tlumocnikama, natoz k rozhovoru bez. Nemela sanci, ta krava.

Markýza
11. 4. 2023 16:29
Odpovědět  Frank

Též marně přemítám. Možná tam jela dělat to, co umí nejlépe – totiž destruovat 🙂

katango
11. 4. 2023 19:56
Odpovědět  Markýza

Při prvním čtení jsem četla “menstruovat” a zděsila jsem se, v jejím věku…I když, tuhle dovednost měla ovládnutou jak teoreticky, tak jistě i prakticky.

Markýza
11. 4. 2023 20:42
Odpovědět  katango

😀 😀 😀 ještě toho trochu!

Milan ze Zahrady Čech
11. 4. 2023 21:39
Odpovědět  katango

Já se picnu! Já to naponejprv taky tak čet! A hned mi prolítlo hlavou “ale co kydž má pinďoura?” a pak mi teprv docvaklo že je to nějak divný a přečet jsem si to znova.

zuza
11. 4. 2023 20:45
Odpovědět  Frank

chcela si priamo u zdroja doplniť garderóbu, nech nerobí v tých pokrčených sakách a gaťách európe hanbu. A aj nejakú slušné lodičky by si mohla kúpiť. Nevzala si peniaze ani platobné karty, myslela si, že jej dajú ako predstaviteľke erouhnije všetko zadara. Takže sa musela vrátiť v tých istých handrách,. v ktorých tam išla.

zuzana
11. 4. 2023 15:49
Ohodnotit příspěvek :
     

WEF vítá „modely velkých dat“ a „nositelné senzory“ pro přehodnocení přístupu ke zdravotní péči ve světě

https://aktax.cz/wef-vita-modely-velkych-dat-a-nositelne-senzory-pro-prehodnoceni-pristupu-ke-zdravotni-peci-ve-svete/

Markýza
11. 4. 2023 16:32
Odpovědět  zuzana

Já nerozumět jazyk jejich kmen….ale nezdá se vám, že Šváb od posledně nějak zchátral? Tuhle jsem někde zahlídla Séreše a ten teda jde do kytek zřetelně, i ty škaredé pazoury se mu třásly.

Autor
11. 4. 2023 16:52
Odpovědět  Markýza

To není věkem, to je vztekem, že se jim hroutí svět jejich představ. Oni chtěli CELÝ svět a dostanou nanejvýše anglosaský odštěpek.
Zničili si vlastní sílu, protož si mysleli, že TEĎ už jim celý svět bude žrát z ruky.

Markýza
11. 4. 2023 20:43
Odpovědět  Peter 008

Ať je to čím je to, těchto hochů mi líto nebude.

Albi
11. 4. 2023 21:55
Odpovědět  Peter 008

“…dostanou nanejvýše anglosaský odštěpek” – a to ještě dost omšelý. Jak je vidět, nezvládají ani péči o svůj “dědičný” majetek, jak by se dokázali postarat o celý svět?

Milan ze Zahrady Čech
11. 4. 2023 17:19
Odpovědět  Markýza

Došel adrenochrom… Nebo že by jim naordinovali rakovinu, že už překážej? Jestli jo, tak doufám, že hodně bolestivou a že budou chcípat dloóóuho.

zuza
11. 4. 2023 20:28

nech aj bezbolestne, len aby to bolo veľmi, veľmi rýchlo. Účet nech im vystavia na inom svete a tam aj dohliadnu, nech všetko splatia.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Janka
12. 4. 2023 10:44
Odpovědět  zuza

Soros ma syna, dedici sa najdu….problem je, ze im sa zda ich priojekt ako schodna cesta a nevidia dlhodobe nasledky:-(

Bety
11. 4. 2023 22:00
Odpovědět  Markýza

No já bych si to přeložila – nositelné senzory rovná se napíchat do nás čipy jako do psů.
A modely velkých dat rovná se naprostá kontrola populace pomocí počítačů. Myslíte že
se mýlím?

zuzana
11. 4. 2023 16:07
Ohodnotit příspěvek :
     

Americký generál: Rusko používá na Ukrajině vesmírné zbraně

https://aktax.cz/americky-general-rusko-pouziva-na-ukrajine-vesmirne-zbrane/

Solium
11. 4. 2023 18:04
Ohodnotit příspěvek :
     

A ten gerentofil si strčí ruku do vrecka. No, musel mu Si dobre naložiť, keď si musel takto dvíhať sebavedomie, blbeček…

katango
11. 4. 2023 19:57
Odpovědět  Solium

Já se snad budu muset jít léčit. Živě jsem si představila, co si rukou v kapse zdvíhá, a sebevědomí to nebylo.

Milan ze Zahrady Čech
11. 4. 2023 21:47
Odpovědět  katango

Kdyby si zdvihal to ono, tak to by měl ruku v tý kapse po loket.

aamater
11. 4. 2023 18:18
Ohodnotit příspěvek :
     

Tu sliepku mali vynechať zo spoločnej fotografie. Inak US$ je v poriadnych sračkách. Každý kto má čo i len trochu pud sebazáchovy sa začína zbavovať US$, nakoľko je už teraz všetkým jasné, že US$ je len zdrap papiera ktorý nemá žiadnu hodnotu!!!

zuza
11. 4. 2023 20:39
Odpovědět  aamater

protestujem proti tomu označeniu “sliepka”. Sliepka je nenáročný a veľmi užitočný tvor – s Lejnom sa nedá porovnať. A sliepky sú dobré matky – vysedia aj cudzie vajíčka, vodia kuriatka, zahrievajú ich a chránia. Lejno do 30-tky študovala a v 40-tke už bola vo vrcholovej politike. Medzitým stihla porodiť 7 detí. Takže aj tu sliepočka nad Lejnom vyhráva.

Markýza
11. 4. 2023 21:02
Odpovědět  zuza

Jo! A není to žádný destruktor, taková sliepka. Nebo jen když se dostane k salátu 😀 I když já si zas tak nestěžuju – někdo musí dělat i toho destruktora, bagry jsou taky potřeba.

Milan ze Zahrady Čech
11. 4. 2023 21:53
Odpovědět  Markýza

No, mě vono lejno asociuje spíš křížalu, ale to trdlo, “velvyslankyně” Tracyová, mě na mou duši slepici připomíná. Akorát že slepičky nemaj tak tupej pohled. A lívanec je zasejc neživej a nemá voči.

Markýza
12. 4. 2023 09:07

Křížala zjevem a vyzařováním, ale posláním destruktorka, to mi nikdo nevymluví. Bundesvér prý pocuchala víc, než maršál Žukov. Když ji dosadili do čela EU, a já se chvíli pídila, kdo to jako je, řekla jsem si a hele, Ůnie půjde do kopru – a nejde snad?

Milan ze Zahrady Čech
12. 4. 2023 15:44
Odpovědět  Markýza

De

Autor
11. 4. 2023 18:24
Ohodnotit příspěvek :
     

Když se tak prokousávám článkem co se týče významů, pak mne napadá jen jediné řešení. Nejprve je třeba se zbavit amerických slouhů, včetně u nás, a pak odsdtarnit jakýkoliv vliv Anglie na kontinentální Evropu. To by z hledska FRancie bylo jediným řešením. Ovšem nesmíme zapomínat na to, čí odchovancem je Macron a co se děje s těmi, co se postaví “páníčkům” z poza kanálu i zpoza oceánu. Může se klidně stát, že ve velice krátké době bude ve Francii nečekaná změna v politice, výměna postav, ne politiky.

zdena
11. 4. 2023 19:05
Odpovědět  Peter 008

nestraš……. tohle mě vůbec nenapadlo……

Autor
11. 4. 2023 19:42
Odpovědět  zdena

Nemám na mysli fyzické odstranění, stačí “jen” diskreditovat či zastrašit. Jako to udělali s tím rakouským premiérem, dnes si ani nevzpomeneme na jeho jméno …

katango
11. 4. 2023 20:28
Odpovědět  Peter 008

Strache?

Markýza
11. 4. 2023 20:45
Odpovědět  katango

Nebo Kurz. Toho byla škoda, kdoví, čím ho zahnali.

Milan ze Zahrady Čech
11. 4. 2023 22:09
Odpovědět  Markýza

Vyhrábli na něj nějaký kompro, ale zapomněl jsem co. Staněk o tom jednou mluvil, ale už je to dýl, tak mi to vypadlo z hlavy. Ale třeba to ještě najdu, někde se povalovat.
Tuhle jsem se moh vzteky pominout a furt jsem si opakoval “stavovský… howno kret-téne, jakýpak stavovský… kurwa jak těm městům říkali…” a tak jsem si nadával a někde kolem solaru takovej knedlík nebo co ze samý frustrace a sílícího podezření že bidenovatím, a asi hoďku nato jdu na hajzlík a jak tak kraluju, tedy trůním, tak najednou z ničehož nic: “hanzovní města bl-bečku!” Kdož by to řek, žejo, kde všude ty zapomenutosti válej.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
12. 4. 2023 09:09

No tak tohle se mi stává pořád 😀 takže mně to nerozrušuje. Řeknu si “ono to vyplave” a taky že jo. Mozek nemá rád, když se na něj tlačí.

JKkklkkkkk
11. 4. 2023 19:47
Odpovědět  Peter 008

Macron ma doma revoluci, tak musi zabodovat mezinarodne. Frantici radi slysi na velikasske kecy svych vudcu jako de Gaulla o velikosti Francie a jejim dejinnem vyznamu. Ten tady byl tak jeste za Karla IV a pak upadal. Jako velmoc skoncila Francie zradou smlouvy s Ceskoslovenskem v Mnichove. Bez zachrany spojenci by se Nemcu nezbavila dodnes. Vichy rezim spolupracoval s nacky, ocisteni po valce se nekonalo! Francie je stejny imperialni a kolonialni stat jako Anglie, ktera Francii ovlada.

Janka
12. 4. 2023 10:46
Odpovědět  JKkklkkkkk

s Nemeckom na vychodnom fronte bojovalo podstatne viac Francizov ako bol cely ich vnutorny odboj

JKkklkkkkk
11. 4. 2023 19:29
Ohodnotit příspěvek :
     

Cina bude potrebovat mnozstvi civilnich letadel a kseft by mel byt delan s Evropu s Airbusem, ne s Boeingem! Za to musel Macron zmenit retoriku a uvedomil si, ze ted uz jde o Evropu a jeji zajmy. Cina ma zajem pomoci Evrope v ziskani nezavislosti na USA. Proto Francouzi oprasuji dedictvi De Gaulla, ktery varoval vzdy pred Brity a USA.
USaci zastrihali usima a uz se taky cpou do Ciny, aby jim kseft neutekl. Cina nebude s USA takovy kseft delat, protoze neni vazalem USA a neustale je pod tlakem z USA provokacemi kolem Tajwanu. A tak maji smulu, protoze nemaji na Cinu paky.
O podstate jednani se jako vzdy v oficialni zumpe nedozvite. Ani to, ze si s Lejnem vytreli Cinani zadek, coz ta krava velice tezko nesla.

Eva
11. 4. 2023 20:07
Ohodnotit příspěvek :
     

Ta ruka v kapse…Francie má u Číny utrum, i když jí to s kamenným výrazem nikdy nedají znát.
A Macron je další, který začíná chápat, že směr větru se obrací. Jenom ještě nepochopil kam.

tupý hulvát
11. 4. 2023 20:29
Ohodnotit příspěvek :
     

“zatímco oni jezdí na Tchaj-wan jen aby se POVYSTRČILI ze své bezvýznamnosti, “
Pane Schneidere,dokonalé !