Válka proti Rusku je naprosté šílenství

Jméno Stanislav Balík je ve veřejném životě známo, ale občané spíše znají, díky medializaci, politologa, vedoucího Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity profesora Stanislava Balíka. Tedy pro vyjasnění, jste dva lidé stejného jména, ovšem jiné odbornosti, shodou okolností oba pedagogové.

Ano, pana profesora Stanislava Balíka znám již dlouho. Setkali jsme se kdysi dávno na svatbě jednoho našeho společného známého. Od té doby jsme se několikrát míjeli na přednáškách a také máme oba přednášky na YouTube. Každý čtenář si může udělat objektivní obraz o tom, jaké názory představujeme a jakou máme sledovanost.

Myslím, že mediálně je známější pan profesor Balík, protože se stal režimním politologem v duchu rektorů Masarykovy univerzity pana Zlatušky, pana Petra Fialy, s kterým jsem kdysi seděl v lavici na kurzu Základů politologie, který v roce 1991 sponzorovalo ještě EHS. Během dvou měsíců se člověk stal politologem.
Poslední z povedených rektorů byl pan docent Bek, se kterým jsem se střetl v boji o Senát v minulém roce.
On vytvořil koalici čtyř stran a díky tomu se stal senátorem.

Již dlouho si myslím, že dnešní vysokoškolští pedagogové na humanitních fakultách vysokých škol vychovávají pátou kolonu, která je rozhodnuta naši zemi majdanizovat a v konečném důsledku somalizovat.

Patřil jste k vojenským pedagogům Univerzity obrany, byl jste náčelníkem skupiny humanitních předmětů na Vojenské akademii ve Vyškově, předtím odborným asistentem na Vojenské akademii v Brně. Jak se proměnilo vojenské školství za uplynulých 30 let? Tedy kromě toho, že se znaménka otočila o 180 stupňů, a z Varšavské smlouvy se udělal bubák.

Armádu jsem zažil za minulého režimu jako posluchač vojenské katedry při univerzitě. Bylo to v roce 1989 a já jsem tehdy v říjnu odešel demonstrativně z vojenské katedry. Můj otec byl voják z povolání, náčelník skupiny
v hodnosti podplukovníka na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně. Byl jsem pro něho rebel a byla
z toho velká rodinná aféra. Přišel listopadový převrat, já byl velmi aktivní student v boji proti minulému režimu, ale již po šílené Havlově amnestii jsem si začal uvědomovat, jaký chaotický režim se to rodí. Bylo to děsivé procitnutí, zvláště když jsem viděl demokratizaci armády v praxi.

Můžete uvést příklady?

Byl jsem absolventem školy důstojníků v záloze a denně jsem zažíval anarchii, rozklad a chaos, který na začátku devadesátých let v armádě panoval. Pamatuji si na šílený řev v jídelně a másla na stropě. Vojáci základní služby byli jako puštění ze řetězu. Musel jsem napnout všechny své síly, abych jako velitel čety a zastupující velitel roty obstál. Spousta vojáků z povolání tehdy odcházela z armády, masově se likvidovala vojenská technika a snižovaly počty. Byla to naprosto šílená doba. Jednou o tom napíšu knížku.

Vojáci nevěděli, čemu mají věřit. Stále se všechno měnilo, přísahalo se na demokratickou Českou a Slovenskou republiku, zanedlouho na Česko. Reforma stíhala reformu, a tak je tomu již třicet let.
Během té doby se z armády 220 000 vojáků, která měla tisíce tanků a stovky letadel, stala armáda, která má přes dvacet tisíc vojáků, ale fakticky několik tisíc bojovníků, kteří jezdí na zahraniční mise.

Z masové armády Varšavské smlouvy se stala armáda v podobě expedičního sboru, který v roli »vládního vojska« dělá křoví v symbolických počtech americké armádě.

Lidé vlastně nevědí, čemu mají věřit. Lidé nemají patřičné znalosti, a tak se stále dokola omílá, že naši vojáci bojují za svobodu a demokracii. Staré politruky z dob minulých vystřídali noví liberálně socialističtí politruci v roli velitelů, kaplanů, psychologů a tiskových mluvčích. Samozřejmě vždy záleží na konkrétním člověku.

Velkým zklamáním byl pro mě můj původní vzor vojenského historika pan plukovník Stehlík.
Vážil jsem si ho do doby, kdy na jedné konferenci historiků začal hovořit o tom, že za rozvratem naší armády stojí Putinovi agenti. Ten člověk se odepsal téměř před všemi, co byli v sále. Vůbec to nemusel říkat, ale řekl to proto, aby byl vnímán jako člověk, který má ten správný liberálně socialistický názor podle velení NATO, tedy pohled současného politického manistreamu.

Můj náčelník skupiny v Brně na univerzitě byl bývalý kaplan a stále se mě ptal, jaký mám vztah k Rusku nebo
k NATO. Hovořil o tom, že vedení fakulty sleduje mé přednášky na YouTube a je znepokojeno.
Ignoroval jsem všechny tyto ústrky a vždy jsem přednášel pravdivě.
Každý čtenář se o tom může přesvědčit v mých knížkách a na internetu, kde je vše transparentní.

Víte, drtivá většina vojáků oficiálně neříkala pravdu, protože se bála o místo, ale také se nechovala jako zmiňovaný pan plukovník Stehlík. Drtivá většina se snaží přežít a ti velitelé, co rychle otočili a udělali si vojenské školy v zahraničí na Západě, se stali velícími kádry a obhajují současnou politiku intervenčních válek, které jsou nazývány humanitárními misemi. Myslím, že jedinou skutečnou ideologií pro vyšší důstojníky je dnes oportunismus, ale ten vládne v celém státě.

Na druhou stranu drtivá většina vojáků volila za svého prezidenta Miloše Zemana. Vlastenectví je v armádě stále silné a já dělal vše pro to, abych ho posiloval. Jsem stále hrdý voják, který nosí uniformu na různé přednášky především pro naše děti, abych posiloval vlasteneckou výchovu. O tom především je naše Masarykovsko-baťovská akademie.

Osobně mi není jasné, jak někteří vojáci, kteří absolvovali vojenské gymnázium před listopadem 1989
a učili se doktrínu Varšavské smlouvy, se velice rychle po Listopadu přeonačili na NATO. Typickým příkladem je Petr Pavel, který to dotáhl hodně vysoko v NATO a možná ho určité síly budou tlačit do kandidatury na prezidenta. Je možné tento ideologický veletoč zvládnout bez ztráty osobní integrity?

Všechny nomenklaturní kádry se po listopadovém převratu otočily směrem k NATO, EU a Západu jako celku. Plivat se začalo na vše minulé. S vaničkou se vylilo dítě. Tím došlo k likvidaci naší národní tradice od počátku našeho národního obrození. Bylo až tragikomické, jak se bývalí funkcionáři minulé armády snažili za každou cenu udržet ve svých funkcích tím, jak zdůrazňovali svoji připravenost ke vstupu do NATO.

Spousta hlupáků se díky tomu v armádě udržela, zatímco mnoho schopných lidí z armády odešlo, protože už neměli žaludek na to, co se tam dělo. Odborná a morální degradace armády od převratu je nepředstavitelná.

Vzpomínám si, jak jsme si tehdy říkali, že jediná cesta, jak ukončit chaos, rozkrádání, nemorálnost a nekompetentnost, je vstup do NATO. Byla v tom taková naivní víra, že nám NATO pomůže vrátit do armády řád a vojenské profesi prestiž, jaké se těšily tolik obdivované západní armády. Pochopitelně šlo také o peníze. Naše armáda byla po všech stránkách Popelkou.

Také v armádě se plně obnažilo, že jsme se stali banánovou republikou. Čím více jsme byli na dně, bez moderní výzbroje, bez maskáčů a dalšího logistického vybavení, tím více se předstíralo.
Stavěly se potěmkinovské vesnice.

V tomto směru byl jistě pan generál Petr Pavel největším mistrem, a proto udělal tak závratnou kariéru.
Již jako náčelník generálního štábu na mě udělal velký dojem při jednom osobním setkání.
Byl skutečně bezkonkurenčně nejzdatnějším mediálním odborníkem mezi našimi generály.
Nikdo nikdy nedokázal tak předstírat jako pan generál Pavel.
Měl ty nejlepší předpoklady k tomu, aby se stal předsedou Vojenského výboru NATO.
Ze všech generálů NATO měl v tomto směru největší předpoklady.
Přesně vyjadřoval jak obsahem, tak formou to, co chtěli Američané slyšet.

Byl jsem na studijním pobytu v Pentagonu a program byl zaměřen na mediální komunikaci.
Vím přesně, proč pan generál Pavel přesně naplňoval americkou představu.
Byl absolutně loajální a skvěle mediálně disponován. Nikdo nebyl lepší.

V minulosti jsme měli podobně nadaného plukovníka, který se jmenoval Emanuel Moravec. Byl sice mnohem vzdělanější a intelektuálně zdatnější než pan generál Pavel, ale byl stejně mediálně a rétoricky disponován.

Pan plukovník Moravec to dotáhl na ministra školství a osvěty v protektorátní vládě.
Pověstné jsou jeho projevy namířené proti Rusku. Někdy podezírám pana generála, že pana plukovníka příliš kopíruje. Oba pánové se snažili zalíbit zahraniční velmoci, seč mohli.
Pan plukovník Moravec v roce 1945 spáchal sebevraždu, protože věděl, že by byl popraven za vlastizradu.
Pan generál Pavel chce být prezidentem a já čtenářům slibuji, že udělám všechno pro to, aby se jím nestal.

Znáte z vlastní zkušenosti složky bundeswehru, a jak jste uvedl, studoval jste mediální komunikaci v Pentagonu. Tak nám povězte, proč došlo ke značnému ochlazení vztahů mezi NATO a Ruskem, proč generální tajemník NATO dští síru na Rusko? Kritizovaná hybridní strategie Ruska, příp. i Číny, se děje přece i v západních zemích, každá velmoc má svou hybridní strategii. Nebo ne?

Největším hříchem Ruska je to, že se nestalo kolonií tak, jako jsme se stali my. Putin v roce 2000 zachránil Rusko za sekundu dvanáct. Už se tiskly peníze pro části Ruska, které měly mít nezávislost. Rusko mělo být rozparcelováno asi jako Jugoslávie. Místo Ruska mělo vzniknout asi deset státních útvarů, a tím by mohlo být definitivně kolonizováno a vykořisťováno jako dnešní Ukrajina, která se již začíná drolit.

Rusko mělo být jako stát definitivně zničeno. Z Rusů se měli stát bezprávní otroci, kteří by pracovali za žebráckou mzdu na západní korporace hlavně z USA, Německa a Velké Británie. Takový plán už byl po první světové válce, kdy Dohoda podporovala bílé generály, kteří se měli stát nástroji při likvidaci Ruska.

Jako vždy šlo o geopolitiku a nerostné bohatství. Je úplně jedno, jaký je v Rusku režim.
Západ vždy chtěl Rusko jako stát zničit. Podruhé to zkusil Hitler, který by se bez pomoci Západu nestal tak silným a neměl by takovou armádu, jakou měl.

Hitlerův pokus také selhal za cenu více než 27 milionů mrtvých sovětských občanů.
Dnes jsou nám ve všem, co se týká historie Ruska, vymývány mozky. Rusko je vždy líčeno jako agresor.
Na milost byla brána pouze sebevražedná politika Jelcina. Vlastenecká politika prezidenta Putina je líčena jako agresivní, která prý ohrožuje Evropu a celý svět.

Víte, bylo by to na celé přednášky, které také uveřejním na internetu. Je třeba našim lidem říkat pravdu.
Z Ruska nám žádná bezpečnostní hrozba nehrozí! Zato islámský terorismus je skutečná bezpečnostní hrozba »díky« americké politice na Blízkém východě a sebevražedné politice paní Merkelové, o tom všem také přednáším a píšu knihy.

Na trhu jsou dvě – Náš boj s Islámským státem a Islamisté a soumrak Evropy. Naši občané musí být pravdivě informováni o tom, kde jsou skutečné bezpečnostní hrozby. Z Ruska a Číny to není. Čína provádí svou transformaci ve skutečnou velmoc, která již dnes vyrábí více zboží než USA. Čína je velmoc na vzestupu a USA je upadající velmoc.

Proto je třeba ocenit politiku prezidenta Zemana, který usiluje o hospodářskou spolupráci s Ruskem a Čínou. Naše země je malá a nemůže si dovolit izolaci od dynamicky se rozvíjejících zemí.

Největší tragédií pro naši ekonomiku jsou ekonomické sankce proti Rusku. USA a Německo ve skutečnosti obchodují dál, protože jsou to pokrytecké země, a naše protinárodní vláda dělá vše podle Bruselu a Berlína.

Je mnoho občanů ČR, kteří touží nebýt v žádném vojenském paktu a nemít žádné cizí vojenské základny na svém území. A hlavně – nechtějí se podílet na zvyšování napětí ve světě vedoucímu k další válce, tentokrát poslední. Vnímají to naši vojáci?

Je to o již tolikrát zmiňovaném oportunismu. Velitelé chtějí své pozice, chtějí být povyšováni, a to samozřejmě vede k chování, které je účelové. Říkají přesně to, co jejich nadřízení chtějí slyšet, a druhou stránkou mince je velice nízká morální a profesionální kvalita mnohých velitelů. V celé společnosti se setkáváme s morálním marasmem. Jsem přesvědčen o tom, že je nutné si začít říkat pravdu.

Po skončení studené války měla být rozpuštěna jak Varšavská smlouva, tak NATO. Rozpuštěn byl pouze jeden pakt, ten druhý zahájil své agresivní války pod falešnou záminkou. Největším podporovatelem islámského terorismu se staly USA, stejně jako to dělaly v době války v Afghánistánu v osmdesátých letech minulého století. Celý příběh jsem pravdivě popsal.

Na našem území nesmějí být žádné vojenské základny a naše vláda by měla stáhnout naše vojáky z naprosto nesmyslných válek, které zapříčinily migrantskou krizi, jako se tomu stalo v Iráku, Afghánistánu, Libyi a v Sýrii kvůli tomu, že Západ podporoval islamisty.

Na Ukrajině je podporován pučistický režim, který svrhl v roce 2014 zákonnou vládu a prezidenta a od té doby se stal vojenským nástupištěm proti Rusku a zdrojem nestability, která by mohla vyústit ve válečný konflikt. Svět se pohybuje na hraně vojenského konfliktu. Ve skutečnosti od roku 2014 probíhá třetí světová válka, která má charakter hybridního konfliktu. Nevede ho Rusko proti NATO, ale NATO proti Rusku.

Situace velice připomíná situaci před vypuknutím první světové války. Naši předci nechtěli bojovat proti Rusku a Srbsku, ale byli k tomu donuceni, protože sloužili v rakousko-uherské armádě.

Naše armáda je podřízena bundeswehru. Opět jsme ztratili naši suverenitu a stali jsme se nástrojem stejných sil, které již dvakrát rozpoutaly světovou válku.
Americká administrativa balancuje na hranici horké války, která by se stala jadernou.

Neokonzervativci v USA mají pocit, že se taková válka dá vyhrát. To je velice nebezpečná představa.
Stejnou představu měli již dvakrát němečtí vůdčí představitelé, kteří stáli v čele druhé a třetí říše.

Bylo by osudové pro náš národ, pokud by se Německo podílelo na rozpoutání třetí světové války pro americké imperiální zájmy. Naši vojáci a civilisté by se stali obětí těchto maniakálních představ některých kruhů v NATO.

Naši vojáci nechtějí bojovat za cizí imperiální zájmy. Drtivá většina z nich si je dobře vědoma toho, že válka proti Rusku je naprosté šílenství a nikdo na této planetě by takovou válku nepřežil. Prezident Putin dal dostatečně najevo, že nehodlá kapitulovat.

Nemáte pocit, že se nenápadně upravují dějiny? Třeba tím, že na půlkulaté výročí vylodění anglo-amerických vojsk v Normandii v červnu nebyl pozván ruský prezident, vrcholný představitel země protifašistické koalice, zato mezi státníky trůnila německé kancléřka.

Paní kancléřka má spoustu věcí obrácených vzhůru nohama. Němci podle ní jsou oběti druhé světové války, nikoli viníci. Proto se u nás připravuje převrat, který má zničit naši státnost podle ukrajinského vzoru. Němci se velice aktivně podíleli na převratu na Ukrajině v roce 2014. Němci dělají stále stejnou politiku »rozděl a panuj«. Není to nic nového a liberální socialisté to dělají v principu stejně jako nacionální socialisté. Všichni víme, co dělali banderovci, a náhle se z nich stali bojovníci za svobodu a demokracii. Všechno je vzhůru nohama.

Za všechno zlé ve světě může podle našich liberálně socialistických propagandistů Putin.
Rusko se podle této primitivní studenoválečnické propagandy opět stalo říší zla, jak to propagoval prezident Reagan za studené války.

To, že prezident Putin nebyl pozván na výročí vylodění v Normandii, je bezprecedentní útok na výsledky druhé světové války. Německo je nuceno ze strany USA, aby opět začalo masivně zbrojit.

Proti komu? No přece proti Rusku. Rusko je vnímáno jako nepřítel a nová studená válka je mnohem nebezpečnější, než byla ta minulá. Přitom Rusko vydává na zbrojení desetkrát méně než USA, a to nepočítám celé NATO. Je to neuvěřitelná asymetrie a jasný signál, že bývalí nacionální socialisté jsou viděni v lepším světle než Sovětský svaz a dnešní Rusko.

V jiné rovině se jedná o urážku celého ruského národa a všech 27 milionů sovětských občanů, kteří zemřeli v boji proti Německu. Jako by Německo bylo na vítězné straně, přitom tři čtvrtiny německých divizí byly zničeny na východní frontě. S druhou frontou se otálelo do posledního okamžiku, kdy už hrozilo, že celou Evropu od německého nacismu osvobodí Sovětský svaz.

Monika HOŘENÍ
http://halonoviny.cz/articles/view/51465843

sdílet na

6 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Editor
29. 7. 2019 10:04
Ohodnotit příspěvek :
     

Ten druhý Stanislav Balík, JUDr. PhDr. Stanislav Balík advokát, bývalý soudce Ústavního soudu, a také pedagog. Přednáší na Právnické fakultě Západočeské Univerzity v Plzni, Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na vysoké škole CEVRO Institut. Zabývá se především obecnými dějinami státu a práva. Stanislav Balík také hojně publikuje a je autorem a spoluautorem řady učebnic a článků v odborných časopisech. Supersvině, jako soudce zpravodaj měl na lví podíl na zamítnutí stížnosti na schválení církevních restitucí. Militantní katolík.

Editor
30. 7. 2019 19:21
Odpovědět  Janinna

Tohle říkají ženské furt, tady venku v 98, když byly předčasné volby, co vyhrál Zeman, ženský říkaly, že Zemana volit nebudou, protože vypadá jako venkovský strejc když ráno vyleze z peřiny v kuchyni, že budou volit Klause, protože je fešák.

Editor
31. 7. 2019 13:44
Odpovědět  Janinna

no, tohle je hledisko ženských, chlapi to tak nemají, těm připadají ty fešáci spíš jako nažehlený panáci. A největší srandu má většina chlapů z týpků s přehazovačkou.