Smrt na “Šťastném ostrově”. Teroristé se usadili na Srí Lance

Srí Lanka přeloženo ze sanskrtu “Šťastná země” nebo také “Zářivá země”. Ale ve skutečnosti, historii Cejlonu – pod tímto názvem je tento ostrov možná více známý –  stěží můžeme nazývat šťastnou – války, portugalská, holandská, britská kolonizace, pak divoký politický boj, terorismus tamilských separatistů, občanská válka
s Tamilskými Tygry – „Tygři osvobození tamilského Ílamu (LTTE)”.

Výbuchy na Srí Lance

21. dubna 2019 byl celý svět otřesen zprávami o teroristických útocích na Srí Lance. Série silných výbuchů zahřměly v několika katolických kostelech na ostrově, v hotelech, kde byli ubytováni zahraniční turisté,
v rezidenční čtvrti hlavního města Kolombo.

Tím se teroristé nespokojili. Už 22. dubna se ozvala nová exploze – tentokrát explodoval vůz v blízkosti jednoho z kostelů, který byl postižen den předtím. Kromě toho bylo na autobusovém nádraží v hlavním městě Kolombo nalezeno 87 rozbušek pro výbušná zařízení a u vchodu na letiště v Kolombu bylo nalezeno další výbušné zařízení. Odpovědnost za teroristické činy převzala místní radikální organizace National Thowheeth Jama’ath (Národní organizace monoteismu).

Počet obětí je vyčíslován ve stovkách. Ráno 22. dubna mluvily úřady o 300 mrtvých a více než 500 zraněných. Mezi mrtvými a raněnými jsou nejen Srílanci, ale i občané jiných zemí – Indie, Čína, Pákistán, USA, Velká Británie, Dánsko, Japonsko a další.

Vzhledem k tomu, že vládní síly v roce 2009 zasadily Tamilským Tygrům drtivou ránu, terorismus a válka,
jak se tehdy zdálo, opustily ostrov. Ale dlouho očekávaný mír nikdy nezavládl.
Ano, vůdce a vrchní velitel Tygrů Wellupilái Prabhakaran, zemřel v bojích s vládními silami, ale separatistický sentiment mezi Tamily zůstal. Koneckonců, pro ně je živnou půdou jak mezietnické tření se Sinhálci, kteří tvoří většinu obyvatelstva a páteř vládnoucí elity ostrova, tak i sociálněekonomická nespokojenost většiny tamilské populace.

Národy a náboženství “Šťastné země”

Srí Lanka je mnohonárodnostní a mnohonáboženský stát. Většina obyvatelstva jsou Sinhalci – ze sanskrtského Sinhala. Jedná se o místní národ, který mluví jedním z indo-árijských jazyků a vyznávají buddhismus školy Hínajána (malý vůz). Sinhalci věří, že oni jsou podstatou srílanské státnosti a skuteční vlastníci “šťastné země”. Tamilské etnikum ​​s nimi nesouhlasí. Tamilové jsou národem Drávidů, z nichž většina žije v Indii. 
Hlavní část Tamilů jsou hinduisté, ale na Srí Lance je mezi Tamilci mnoho křesťanů i muslimů.

Na ostrově je 12% hinduistů, téměř tolik je i muslimů – více než 11%. Jejich páteř tvoří zástupci 1,5 milionu lidí „Larakally“. Ačkoli, přísně vzato, “Larakalla” není ani tak národ jako etno-konfesní komunita. 
Většina Larakalla mluví tamilsky a jejich základ je tvořen před mnoha staletími islamizovanými Tamilci, stejně jako potomky Arabů, Indů a Peršanů, kteří se na ostrově usadili.
Kromě nich islám praktikují Bengálci – migranti z Bangladéše, lidé ze sousedních muslimských zemí jihovýchodní a jižní Asie – Indonésané, Pákistánci.

Původní muslimové Srí Lanky nikdy neměli problémy a třenice se svými sousedy – buddhisty a hinduisty.
Na rozdíl od Thajska, Myanmaru nebo Filipín, kde jsou politicky aktivní muslimské menšiny, na Srí Lance muslimové doposud nepůsobili politicky. Tradiční vůdci srílanských muslimů odsoudili teroristické činy v zemi.

Islámisté – nové nebezpečí pro zemi

V posledních letech byly na Srí Lance pozorovány velmi nebezpečné trendy. Nejprve se na ostrově začal šířit radikální fundamentalismus. To je podporováno návštěvníky z Pákistánu a arabských zemí, stejně jako Srílančany, kteří pracují v zemích Perského zálivu a pak se vrátí do své vlasti.

Radikální náboženské hnutí začalo vyplňovat ideologické vakuum hlavně mezi mladými lidmi.
Například v tamilském prostředí dříve sympatizovali s „Tygry“ a nyní jejich místo zaujali radikální islamistické organizace. Na rozdíl od orgánů Thajska nebo Filipín, které již dlouho bojují s náboženským radikalismem, pro orgány Srí Lanky, které mají zkušenosti v boji proti tamilským „Tygrům“, je islámský radikalismus stále novým politickým fenoménem.

Hlavním cílem teroristů 21. dubna se stali srílanští křesťané. Zajímavé je, že jich je na Srí Lance jen velmi málo, a ani po dekolonizaci nevyžadovali žádnou aktivní politickou roli. Podle sčítání lidu z roku 2011 tvořili křesťané jen něco málo přes 7% obyvatel ostrova, přičemž převážná většina křesťanů byla katolíci.
Zajímavé také je, že hlavní částí srílanských křesťanů jsou také Tamilové, i když existuje další zajímavá skupina – „měšťané“, potomci holandských a portugalských kolonistů, kteří se smíchali se sinhalskými a tamilskými obyvateli ostrova.

Dříve, křesťané hodně trpěli od sinhalských nacionalistů, kteří spojovali křesťanství s kolonizací a viděli
v křesťanech původce západního vlivu. Ale pak sinhalští radikálové obrátili svou pozornost k rostoucí a aktivnější muslimské komunitě. Křesťané doufali, že budou žít pokojně, ale teď se stali terčem radikálů
z fundamentalistických skupin, které se objevily na Srí Lance.

Téměř nikdo nepochybuje o tom, že by teroristický útok spáchal někdo jiný než islamistické skupiny.
Do tisku se dostaly informace, že doslova několik dní před tragédií 21. dubna poslal šéf srílanské policie oficiální sdělení svým podřízeným, na základě údajů poskytnutých zahraničními zpravodajskými službami.
V něm hovořil o nadcházejících útocích na katolické kostely ostrova.

Proč podezřívají “Thowheeth Jama’at”

Atakovat kultovní místa se rozhodli sebevražední atentátníci z místního seskupení National Thowheeth Jama’ath. Tato organizace je málo známa mimo Srí Lanku, ale na ostrově se jí již podařilo střetnout se
s buddhisty. Organizace považuje za svůj hlavní úkol násilné akce – jako reakci na diskriminaci muslimů
v Indii, Myanmaru a na Srí Lance.

National Thowheeth Jama’ath je téměř výhradně tvořen mládeží, především absolventy náboženských škol.
První zprávy o činnosti této skupiny se začaly objevovat v tisku před třemi lety. Brzy se ukázalo, že jádro skupiny tvoří mladí muslimové – obyvatelé východního pobřeží ostrova, kde žijí lidé národnosti „Larakalla“ – muslimové mluvící tamilsky.

Srílanský expert na extremismus Chellani navíc upozornil na skutečnost, že skupina se stejným názvem působí mezi tamilskými muslimy v jižním indickém státě Tamilnádu, který je oddělen od Srí Lanky průlivem. Existence úzkých vazeb mezi indickou a srílanskou organizací se stejným názvem však není známa.

Skupina Thowheeth Jama’ath, jak zdůraznil expert na boj proti terorismu Mumbai Kabir Tanej, původně vznikla jako reakce na akce sinhalských buddhistických radikálů, kteří organizovali pogromy muslimů.
Pak „Thowheeth Jama’ath“ přešel k agresi.

IS proniká na Srí Lanku

Mnoho mladých Srilančanů, kteří vyznávají islám,  se v posledních letech vydalo „za prací“ (nebo z ideologického přesvědčení) do Sýrie a Iráku, kde se připojili k formacím „islámského státu“.
Takže myšlenky a praxe IS začaly pronikat na Srí Lanku. Zde se ukázalo, že jsou v poptávce mezi nezaměstnanou a sociálně nespokojenou mládeží, především tamilskou.

V lednu 2019 našla policie výcvikový tábor IS militantů v jedné ze srílanských vesnic.
Radikálové se tam připravovali na teroristické akce. Ukázalo se, že místní igilovci chtěli vyhodit do povětří starověké buddhistické památky ve městě Anuradhápura.
Speciální služby ostrova se tak dozvěděly, že v zemi se objevily jednotky jedné z nejnebezpečnějších mezinárodních teroristických organizací.

Jak však vidíme, islámští radikálové ze Srí Lanky, stejně jako s nimi podobně smýšlející lidé v Myanmaru, Indii nebo Thajsku, za svého úhlavního nepřítele považují buddhisty a hinduisty.
Konec konců, buddhisté v posledních letech organizovali masové demonstrace sinhálské populace proti muslimům. A tak logicky, pokud srílanští islamisté naplánovali teroristické činy, měly být namířené proti buddhistickým chrámům. Zahraniční turisté navíc nemají nic společného s dlouhodobou konfrontací buddhistických-sinhalských a tamilských muslimů.

Ovšem úplně jiná věc jsou – “tuláci” – teroristé, kteří pracují pro IS a dávno již nemají domov, jako takový.
Mohli snadno vyplnit přání zákazníků nebo nadřízených, kontaktovat místní vrstevníky nebo je používat jako zdrojovou základnu a dokonce i jako přímé účinkující.
Spojení místních skupin s IS posílilo teprve nedávno a podle zástupce Národního bezpečnostního oddělení výzkumné skupiny v Mumbaji, Samira Patila, původci vlivu na místní radikály jsou Srílančané, kteří cestovali
na Blízký východ a pravděpodobně bojovali v Sýrii a Iráku.

Pokud považujeme aktivity Thowheeth Jama’ath za odvetné akce za násilí na muslimech, teď se spekuluje
v médiích, že máme věnovat pozornost nedávnému útoku osamoceného teroristy v mešitě na Novém Zélandu.

Ovšem srílanští křesťané – stejní Tamilové podle národnosti – nemají nic společného s novozélandskou střelbou. Je proto nepravděpodobné, že by takové silné útoky mohly být pomstou za události Nového Zélandu. A na Novém Zélandu jednal samotář a taková mohutná série teroristických činů jako na Srí Lance vyžaduje účast rozsáhlé organizace.

V zásadě pouze struktury IS nebo Al-Káidy mají možnosti organizovat takové teroristické činy – materiální, organizační a finanční.

Působivá byla i úroveň výcviku teroristů. Policejní experti zjistili, že všech sedm vest sebevražedných atentátníků vybuchlo. Zpravidla se začínající teroristé dopustí nějaké nepřesnosti, i když se velmi pečlivě připravují na teroristický čin. Všechno se to stalo, jako by teroristé měli s takovými teroristickými útoky obrovské zkušenosti, nebo prošli kvalitním výcvikem.

Jelikož však na území Srí Lanky takové útoky dosud nebyly, zůstávají pouze dvě možnosti

  • buď někdo velmi dlouho připravoval místní militanty pro teroristický útok,
  • nebo na Srí Lanku přišli teroristé z jiné země, například z Pákistánu nebo Sýrie.

Hodně se upozorňuje na rostoucí aktivitu „islámského státu“ v jižní a jihovýchodní Asii, pozornost je věnována především zemím s dlouhou tradicí separatismu muslimských menšin – na Thajsko s jižními malajskými provinciemi, na Myanmar s Rohingy, na Filipíny. 
Radikální myšlenky se samozřejmě rozšířily převážně mezi muslimy obyvatel Indonésie a Bangladéše, dokonce i na Maledivy. Srí Lanka však nebyla považována za pravděpodobnou základnu IS v jižní a jihovýchodní Asii.

Zdá se, že tím argumentovali i vedoucí představitelé srílanské policie a speciálních služeb a řádně nevybudovali systém pro prevenci teroristických činů.

Výsledkem je, že teroristé neuskutečnili jen několik úspěšných útoků – ale stále demonstrují svou úplnou převahu nad detektivními schopnostmi srílanských donucovacích orgánů.
Ačkoli policie již informovala o zadržení několika desítek podezřelých, teroristé dosáhli svého cíle – útoky byly provedeny, stovky lidí zemřely a obyčejní Srílančané se nyní již nemohou cítit v bezpečí.

https://topwar.ru/157172-smert-na-schastlivom-ostrove-kak-na-shri-lanke-obosnovalis-terroristy.html

sdílet na