nezařazené

Podobenství o toleranci

Bylo nebylo, jednoho dne se červi shromáždili ve střevech jednoho člověka na politickém sympoziu.

První si vzala slovo Ascaris (škrkavka). Sdělila váženému shromáždění, že pokrok nelze zvrátit, a proto skončily temné časy, kdy s hlísty zacházeli krutě a nelidsky. A je nutné rozhodně a definitivně ukončit diskriminaci červů
a parazitů v těle. Protože procesy globalizace vyžadují rozvoj tolerance.

Opisthorchiázy nadšeně tleskaly a skandovaly stejná práva na buňky jater.

Potom vystoupil s projevem Trichocephalida (nítkovec). Podal zprávu o historii. Dlouze hovořil o tom, jaké to byly zlaté časy, kdy nikdo nevěděl o červech a parazitech v lidském těle, a už vůbec, že by s nimi bojoval. 

Ale pak nastal smutný a temný čas, kdy červy a hlísty v lidském těle našli a začali zrádně trávit a vypuzovat. 
Vývoj však nestojí na místě. 
A teď se již nikdo neodváží zpochybňovat stejná práva červů na jídlo a svobodu sebeurčení v lidském těle. 

Nikdo nemá dovoleno utlačovat červy a parazity medikamenty a jiným tmářstvím. A nyní je nutné vymýtit helmintofobii všemi dostupnými prostředky. Protože červi jsou rovni všem lidským orgánům. 
…. Je trestuhodné stát v cestě pokroku.

Blok mikroskopických parazitů navrhl prohlásit imunitní systém za šovinistický a lidské organismy, které nemají červy a parazity, za zaostalé, xenofobní a neprogresivní. 

Návrh byl jednomyslně podpořen a schválen shromážděním.

Motolice jaterní Trematoda v bloku s Opistory vystoupila s ohnivou řečí, ve které obhajovala zákon, aby červům byly přiděleny kvóty na zásobování krví v souladu s jejich potřebou. A také zakotvit právo na mozek.

Poté dostala slovo Býčí tasemnice. Řekla, že šovinismus ve vztahu k červům a parazitům je zcela nepřijatelný, protože porušuje rovnováhu v těle a vede k závažným důsledkům.

Navrhla přijetí zákona zakazující nekorektní šovinistické výrazy. Od nynějška by se místo slova „červ“ měl používat termín „autonomní lidský orgán“ a místo slova „parazit“ by se mělo říkat „symbiotik jiného druhu“. 

Myšlenka o politické korektnosti se setkala s bouřlivým potleskem, který přešel v mohutné ovace.

Všichni byli velmi rádi, že se dohodli na kvótách, a spokojeni se zavedeným liberálním řádem. Shromáždění bylo zakončeno reprezentativní červí přehlídkou. Byla velkolepá.

Ale pak se najednou všichni shromáždění podivili, že se z nějakého důvodu citelně ochladilo. 

… Kyslík s výživou se stal velmi vzácným. 

A tak se paraziti rozhodli podat důrazný protest proti takové zjevné diskriminaci. 

Neměli však čas.
Člověk umřel. Jeho tělo se nedokázalo vyrovnat s parazity. Nevydrželo zátěž. 

Celý organizmus se zhroutil a v jeho střevech nebyla žádná výživa ani podmínky…. Jeho červi umřeli s ním.

Poučení:
Pokud je lidský organismus likvidován parazity, pak je na místě tvrdý zásah, jsou nutná anthelmintika,
a nikoli tolerance, a boj s šovinismem a helmintofobií.

… Mimochodem.

Tolerance je lékařský termín převzatý z transplantologie a znamená neschopnost těla rozlišit cizorodé orgány. 
Tento stav je dosažen postupnou inhibicí toxických látek imunitního systému, což vede k apatii a lhostejnosti.

V imunologii je tolerantnost – neschopnost imunitního systému rozlišovat cizorodé organismy (viry, bakterie, houby) a bojovat proti nim.

…. Tolerance .. je smrt …

https://www.proza.ru/2012/09/23/2022

sdílet na