Za co nenávidí Beriju

29. března 1899 se narodil Lavrentij Pavlovič Berija.

Budoucí maršál Sovětského svazu, Hrdina socialistické práce, místopředseda Rady lidových komisařů (od roku 1946 Rady ministrů), kurátor raketových a jaderných programů SSSR. Díky Berijovi se Sovětský svaz stal jadernou a raketovou supervelmocí.

Je dalším v řadě, v historii Ruska, na kterého bylo nakydáno mnoho špíny.

Budoucí sovětský maršál a stalinistický lidový komisař se narodili v chudé rolnické rodině.
Od mladého věku pracoval, staral se o matku a sestru.
Byl zaujatý marxismem, v 1917 se stal členem bolševické strany.

V letech 1921-1931. sloužil v orgánech státní bezpečnosti v Zakavkazsku. Vedl boj proti tehdejší „páté koloně“ – Dašnakům, Musavatům, menševikům, eserům, agentům zahraničních speciálních služeb, atd.

Také vedl tvrdý boj s bandity. Revoluce, rozpad ruské říše a občanská válka způsobily silnou kriminální revoluci. Zakavkazsko bylo zaplaveno bandity – politickými i kriminálními, přes hranice proudili teroristé, zejména kurdští. Lidé nemohli žít a pracovat v míru, jejich životy a majetek byly neustále v nebezpečí.
Začátkem třicátých let se podařilo obnovit pořádek na hranicích.

To byla také zásluha Lavrentije Pavloviče. Za boj proti kontrarevoluci a banditům v roce 1923 získal Berija řád Červený prapor Gruzínské republiky a v roce 1924 byl vyznamenán Řádem Rudého praporu SSSR.

Od pozdních dvacátých let do roku 1938, Lavrentij Pavlovič zastával funkce – první tajemník ústředního výboru komunistické strany Gruzie, první tajemník Zakavkazského oblastního výboru komunistické strany SSSR.

Ukázal se jako vynikající manažer. Ekonomika dříve zaostalých periferií Ruska se v této době rychle rozvíjela. Berija byl správným technokratickým manažerem.

Velká pozornost byla věnována rozvoji ropného průmyslu, hutnictví, těžbě uhlí a manganu. V Zakavkazsku byla aktivně prováděna industrializace, bylo otevřeno mnoho průmyslových zařízení.

Agrární sektor se také vyvíjel významným tempem. V Gruzii odvedli skvělou práci, když vysušili bažiny, významně zvýšili plochu k pěstování zemědělských plodin a proměnili republiku v rekreační oblast.

Region se také stal místem pěstování subtropických plodin jedinečných pro Rusko-SSSR.
Slavné mandarinky z Abcházie se objevily v letech Beriji.
V Zakavkazsku byly zřízeny citrusové sady, také se pěstoval čaj, hrozny a různé průmyslové plodiny.
To umožnilo prudce zvýšit životní úroveň místního rolnictva.

Například, během Velké vlastenecké války, když mnoho oblastí SSSR hladovělo (obzvláště na územích obsazených nacisty), tam nebyl žádný nedostatek jídla.
Kromě toho se na Kavkaze aktivně rozvíjela výstavba, sociální a kulturní infrastruktura.
To vše vedlo k rychlému demografickému růstu místního obyvatelstva.

V  osobním životě byl Lavrentij prostým mužem, který neusiloval o luxus. Byl to vzdělaný člověk, intelektuál.

V létě 1938, se Berija  stal prvním zástupcem lidového komisaře vnitřních záležitostí SSSR N.I. Ježova,
v listopadu – hlavou NKVD. Tento post zastával až do prosince 1945.

Jako součást mýtu Chruščova, a pak liberálů, se Berija stal hlavním katem stalinistického režimu.

Je to však podvod.

Lavrentij Pavlovič se nepodílel na organizaci masových represí v letech 1936-1937, protože v té době pracoval na Kavkaze. To znamená, že když byla učiněna rozhodnutí o represích, byl na stranické práci na jižním Kavkaze.

Berija získal právo hlasovat v politbyru teprve v roce 1946 (od roku 1939 byl pouze kandidát. Mohl se podílet na formulaci politického kurzu až od roku 1946).

Nebyl ani „krvavým katem, a ani maniakem“, jak ho představují liberální demokraté.

G. Jagoda (hlava NKVD v 1934-1935) a N. Ježov (hlava NKVD v 1936-1938) byli zodpovědní za masové represe. 

Naopak, Stalin přiřadil Beriju k lidovému komisariátu vnitřních záležitostí, aby zabránil rozkladu státních bezpečnostních orgánů, aby zastavil represe, které postihly mnoho nevinných lidí. 

Trockisté Jagoda a Ježov, „ohniví revolucionáři“, kteří seděli v bezpečnostních silách, použili boj proti „páté koloně“, která byla realitou té doby, aby způsobili sociální nespokojenost a zdiskreditovali stalinskou vládu a její průběh. To znamená – vytvořit podmínky pro převrat v podmínkách hrozící velké západní války proti SSSR. Odsud rozsah represí.

Kromě toho Ježov potlačil činnost zpravodajské rozvědky a kontrarozvědky, což v podmínkách blížící se velké války bylo nesmírně nebezpečné. Soustředil ve svých rukou obrovskou moc, cítil se jako „bůh“, stal se nebezpečným pro sovětské úřady a lidi.

Berija měl obnovit pořádek v NKVD a obnovil. S jeho příchodem se represe prudce snížily.
Byl vykonán obrovský kus práce při přezkoumávání odsouzených, revize rozsudků a v letech 1939–1940 byli mnozí osvobozeni, byly provedeny rozsáhlé amnestie už odsouzených.

Současně byly provedeny čistky v bezpečnostních orgánech, mnoho aktivních organizátorů represí bylo zatčeno. Kati Jagoda a Ježov byli odsouzeni a popraveni.
Byla zorganizována operace k odstranění Trockého, ideologického vůdce „páté kolony“ v SSSR, z kterého západní vládci plánovali vytvořit nového vůdce SSSR-Ruska.

Pod vedením Beriji v SSSR tak obnovili socialistickou spravedlnost, zničili mnoho aktivních členů „páté kolony“, kteří měli zaútočit na zemi během agrese Západu proti SSSR.

Úspěšný boj s “pátou kolonou” byl jedním z hlavních faktorů vítězství SSSR ve Velké vlastenecké válce.

Také Lavrentij Pavlovič přispěl k celkovému Velkému vítězství jako vedoucí zahraniční rozvědky. Nový lidový komisař pro vnitřní záležitosti rychle zastavil nespokojenost, která byla v rozvědce za Ježova (zahraniční a vojenská zpravodajská služba byla doslova zničena).

Pod vedením Lavrentije Pavloviče v letech 1939-1940  byla obnovena a vytvořena nová vynikající síť sovětských agentů na Západě a v Japonsku. To pomohlo vyhrát světovou válku a získat mnoho tajemství nepřítele (včetně atomového projektu).

Hlava NKVD také hrála významnou roli v posílení pohraničních jednotek, které se během války ukázaly jako elitní jednotky sovětských ozbrojených sil.
Pohraničníci se jako první setkali s nepřítelem a na rozdíl od armády dokonale zvládli hroznou zkoušku na začátku Velké války. Pak se stali elitou sovětské armády, prováděli rozvědku, kontrarozvědku a speciální funkce, aby udržovali pořádek a disciplínu v jednotkách, střežili týl.

Takže vojáci NKVD nedovolili Němcům organizovat sabotážní aktivity v týlu sovětských vojsk, byli spolehlivou ochranou armády, průmyslu a komunikací, úspěšně bojovali s bandity. 
Úspěšně bojovali vojáci NKVD i na frontě.

Během Velké vlastenecké války, Berija zůstal vedoucím NKVD, jako člen Státního obranného výboru (GKO), dohlížel na práci ropného a lesního průmyslu, metalurgii a říčního loďstva, také na práci komisariátu uhelného průmyslu. Dohlížel také na provádění rozhodnutí GKO o hlavních průmyslových odvětvích – letadlech, motorech a zbraních.

Lavrentij Pavlovič byl jedním z vůdců jedinečné operace – evakuovat průmysl SSSR, strategické rezervy, kulturní a vědecké instituce na východ země. V květnu 1944 byl Berija jmenován místopředsedou Výboru pro obranu státu a předsedou Operačního úřadu (OB). „OB“ kontroloval práci klíčových odvětví ekonomiky SSSR.
V roce 1943 získal Berija za zásluhy titul Hrdina socialistické práce.

Berija byl jedním z vůdců a organizátorů úspěšné a efektivní práce týlu SSSR během válečných let.

Ve skutečnosti to byla válka, která učinila Lavrentije Pavloviče druhým mužem v SSSR.

V kritickém okamžiku se ukázal jako “nejlepší manažer 20. století”.

Berija dohlížela na klíčové pobočky SSSR, které přinesly zemi vítězství a učinily z ní světovou supervelmoc – státní bezpečnost, vojensko-průmyslový komplex a průlomové vědecké projekty. Lavrentij Berija organizoval atomový průmysl prakticky od nuly, vlastně se stal „otcem sovětské atomové bomby“.

Jeho analytická mysl, energie, organizační dovednosti a vůle ovlivnily nejlepší “mozky” (vědce, inženýry). 
Na tento projekt se soustředily všechny potřebné zdroje.
Jako výsledek, SSSR dokázal, co bylo na západě považováno za nemožné! Dali zemi jaderný štít!
Díky tomu žilo v bezpečí několik generací sovětských a ruských občanů, Západ a NATO nemohly po příkladu Hitlera zaútočit na Rusko.

Berija se stal organizátorem řady dalších klíčových výzkumných projektů: rakety „Kometa“, protivzdušné obrany „Berkut“, mezikontinentálních balistických raket (ICBM). To umožnilo Sovětskému svazu, aby se stal světovým lídrem v oblasti vesmírných a raketových technologií.

Vytvořit silný systém protivzdušné obrany, když země ještě neměla jaderné zbraně a jejich nosiče, a západní armáda připravila plány na bombardování SSSR, včetně jaderných bomb.

Tak Stalin a Berija stáli u zdroje kosmické a jaderné síly SSSR.

Lavrentij Pavlovič ušel skvělou cestu – od selského chudáka až po sovětského maršála, „otce atomové bomby“, muže, který se nazývá „nejlepší manažer 20. století“.

Po Josifu Stalinovi se Berija zaslouženě stal druhým mužem sovětské říše.

Nepřátelé sovětské civilizace po vraždě Beriji vytvořili černý mýtus – “krvavý kat Stalina”.
Byl pomluvený, pověsili na něho spoustu obvinění a vytvořili obraz maniaka- kata a dokonce i sexuálního zvrhlíka. Nicméně, moderní objektivní výzkum, například práce S. Kremleva, dokazují, že Lavrentij Berija nebyl kat a zrádce. Stejně jako mnoho dalších kolegů Stalina byl vynikajícím manažerem, tvůrcem a státníkem, který celý svůj život a energii věnoval tvorbě sovětské supervelmoci.

Podlá a hnusná lež jak o Berijovi, tak Stalinovi  byla zformována a vypuštěna za Chruščova. Bylo nutné zničit stalinistický projekt, provést de-Stalinizaci.

Proto  byl spuštěn „kult osobnosti“. 
Všichni vzteklí psi se zakousli do Stalina a Beriji, byli obviněni ze všech myslitelných i nemyslitelných hříchů. Velké státníky se pokusili proměnit v monstra, zločince.

…..Postupně však vítr dějin odnáší odpadky z hrobů velkých sovětských vůdců, kteří oddaně sloužili národu.

Překlad Janinna
https://bit.ly/2UK6khC

sdíletj na