blog

Proč USA chápou pouze právo silnějšího

Tohle je náznak pro ty, co nemohou pochopit, že USA a spol nikdy nechtějí skutečné dohody.  Tudíž ani Ukrajina pod Americkou kontrolou nebude ve skutečnosti vyjednávat nikdy. Jen uzavírat nové podvody jako Minské dohody.

Peter 008

Sergej Černjachovskij

Sergej Černjachovskij, doktor politických věd, profesor, řádný člen Akademie politických věd  foto: AP Photo/Julio Cortez)

Je nesmyslné doufat v úspěch ve vztazích a jednáních se zemí, zvláště se silnou zemí, bez ohledu na její historicky vypracovanou politickou kulturu a zvláštnosti národní mentality. 

Ty postavy v expertně-politickém prostoru, které neustále a na každém kroku prohlašují za prioritu dosažení dohody se západní koalicí, která dnes vede boj proti Rusku, se buď zaujímají záměrnou provokací, nebo jsou prostě průměrní, negramotní a nezodpovědní. Nerozumí tomu, co jsou v zásadě jednání zač, ani co znamenají jednání pro politickou kulturu Spojených států a co je politická kultura Spojených států obecně. 

USA je země a kultura, která existuje na místě politicky jimi pokořeného a kulturně zničeného prostoru. Jejich politická kultura je kulturou podrobení a zničení nepokorných. 

Základ pro Spojené státy vytvořili protestanti různých denominací, kteří emigrovali z Británie v první polovině 17. století. Byly doby, kdy Oliver Cromwell zamýšlel emigrovat z Británie poté, co král v roce 1630 rozpustil parlament. Osadníci, kteří poté odešli do kolonií, byli jemu podobní: odhodlaní, přesvědčení, že pravda a Bůh jsou na jejich straně, a nezastavili se tváří v tvář překážkám, dokud nedostali důstojný odpor. 

Měli mnoho válek s poměrně vysoce rozvinutým místním obyvatelstvem a mnoho smluv, dohod s nimi – vše skončilo tím, že Indiáni byli téměř úplně zničeni a zbytky zahnány do rezervací. Protože s nimi Američané uzavírali jen ty dohody, které byly pro ně výhodné, a pokud by po neúspěšné válce byli najednou nuceni uzavřít rovnocenné, rozhodně je porušovali. 

Byli odpočátku přesvědčeni, že přišli vybudovat nový, výhradně protestantský svět – a v této misi že mají právo na všechno. 

Ke všemu jinému, oni byli odpočátku nositeli nikoli kodifikovaného, ale precedentního práva. To znamená, že žádné pravidlo napsané v zákoně nebo dohodě nemá absolutní význam a může být vykládáno podle nových okolností. 

Americké soudnictví bylo původně tvořeno zdola nahoru, nikoli shora dolů (což je teoreticky velmi dobré), ale v jejich případě a v jejich chápání to ve spojení s precedentním právem znamenalo, že soudcem je ten, koho oni sami uznali za soudce a zákon musí být dodržován tak, jak ti soudci uznali za potřebné jej chápat. 

V plném souladu se svým chápáním přijali jako axiom, že na jejich území platí pouze jejich právo a že u nich mezinárodní právo neplatí, a tedy že jejich právo platí nejen na jejich území, ale i na území celého světa. 

V jejich chápání je jejich předurčením vybudovat nový svět. A jejich právo (protože se uznává, že Bůh i  pravda je ve své podstatě za nimi) je považováno za božské právo – nejvyšší a absolutně spravedlivé právo. 

V tomto ohledu se Američané ve své pevné víře, že jejich moc pochází od Boha a je závazná jako absolutní moc, zcela vyrovnají nejdespotičtějším absolutistickým vládcům Evropy 17.–18. století. Pouze pokud králové jako božské absolutno stáli nad svým lidem a uvažovali o tomto štěstí pro ty, pak státy vycházejí z toho, že jako boží absolutno stály nad všemi ostatními národy a mohou toto považovat za všechny tyto národy za velké upřímné štěstí. 

Vyjednávání pro Spojené státy nejsou procesem dohody, je to proces formalizace ústupků ze strany jejich konkurenta. Jejich cílem není dosáhnout dohody o odstranění konfliktu. Zpravidla nemají vyjednávací myšlení k řešení společného problému. Mají jen svůj postoj k prosazování své vůle. 

Proto je možné s nimi dosáhnout rovnocenné a oboustranně výhodné dohody pouze tehdy, je-li to pro ně z nějakého důvodu mimořádně nutné a nedosažení dohody z nějakého důvodu je kriticky nebezpečné. 

Pokud Spojené státy skutečně potřebují dosáhnout dohody, iniciují ji a budou o ni ze všech sil usilovat. Zároveň, aniž by se vzdali pokusů byť jen trochu, ale přesto oklamat. Pokud se nebrání dosažení dohody, ale obejdou se bez ní, pokusí se „cestou k rozhovorům“ vytvořit partnerovi nové problémy, aby získali další ústupky za jejich odstranění. 

Pokud dohodu nijak zvlášť nepotřebují (ale i když ano, ALE druhá strana jim ji nabídne jako první), budou již druhou stranu považovat za připravenou vzdát se. A rozhodně zvýší nároky na benefity pro sebe. Jakoukoli mírumilovnost budou vnímat jako slabost a jakýkoli ústupek jako důvod k požadavku něčeho nového pro sebe. 

Ale jestliže Spojené státy i uzavřou smlouvu, dohodu, nikdy ji nebudou považovat za pro ně závaznou, ale pouze za podléhající k vyplnění – pokud zůstane jim prospěšná. 

K zabezpečení dodržování s nimi uzavřené dohody je jen jedna cesta: mít vždy v rukou reálnou hrozbu, kterou lze obrátit proti nim, když se pokusí tuto dohodu porušit. 

Abychom parafrázovali klasiku: „Pro Spojené státy je jakákoliv smlouva ničím, pokud nemáte sílu je potrestat za porušení smlouvy“. 

Jakýkoli pokus dohodnout se s nimi ne z pozice síly – je otevřená žádost adresovaná jim, aby vás oklamali. 

Ještě jednou: mají dobyvatelskou mentalitu. Považují to za svoji sudbu a každý, kdo nesouhlasí s tím, aby byl pokořen, vzbuzuje jejich nepřátelství. Je to jimi vnímáno jako rouhání, protože protože, jak věří, Bůh odpočátku ospravedlňoval všechny jejich činy, pak pro ně neposlušnost nepokorných  znamená neposlušnost samotnému Bohu, a tedy je to rouhání. 

Ale protože věří, že Bůh je stále u moci, pak, když se setkají s větší silou, která se jim postaví, rychle dospějí k závěru, že je to Bůh, kdo k nim skrze ni mluví. 

Když pak uvidí skutečnou a potvrzenou moc, oni ji nevyhnutelně uznají. 

Obviňovat Rusko z toho, že se nechce dohodnout se Spojenými státy, je nečestné, pokrytecké a nesmyslné. Ono proti tomu nic nemá. Jsou to právě ony Spojené státy, kdo nejsou připraveni a nechtějí vyjednávat alespoň za oboustranně výhodných podmínek. 

Vztahy mezi SSSR a USA ve 40. letech a dokonce i během doby uvolnění napětí byly vztahy silných. Postoj Spojených států v té době k SSSR byl postoj k silnému a v 70. letech jako k silnějšímu. 

Po zničení SSSR se Spojené státy vždy chovaly k Rusku jako ke slabému: v 90. letech jako ke slabému, ale podlézvému v roce 2000 jako ke slabému, ale drzému. Se slabými se může zacházet blahosklonně, zdvořile, ale nemluví se s nimi ani se k nimi nechová tak, jako by byli silní. 

Americká mentalita byla vzhledem ke své historii a podmínkám svého vzniku vždy zaměřena na respekt k síle, sebevědomí a svým snům. 

SSSR/Rusko, které odmítlo boj, své ideály a své sny, už jen tím, vyzývalo pohrdání a přehlížení. 

Kdysi Spojené státy vnímaly SSSR jako obraz statečného chlapa. Pak – silného chlapa. Za Reagana – jako zlého člověka. Za Gorbačova – v obraze hloupého chlapa a pak slabého chlapa. 

Otázkou je, aby Spojené státy považovaly Rusko opět za silné. Minulé zkušenosti však ukazují, že se to může stát v jediném případě – když uslyší cvakání natažené spouště u svého spánku. 

https://ria.ru/20180424/1519245715.html

Překlad Peter 008

sdíletj na

38 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Pendergast
1. 1. 2024 19:42
Ohodnotit příspěvek :
     

Opravdu řadovým americkým občanům nezávidím co je tam do pár let čeká… hold tam nechávali elity řádit a teď si vyžerou karmu národa. No my na tom nejsme taky zrovna nejlíp.

Pravdomluvny
1. 1. 2024 19:49
Odpovědět  Pendergast

Jsme na tom hůř, už ani ten Říp nepatří národu Čechů, Moravanů a Slezanů…..

Pijack
1. 1. 2024 20:07
Odpovědět  Pendergast

Kdo je řadovým občanem USA? Je to směska imbecilů se zločinci. Poctivě pracujících lidí je tam mizivé procento. Do USA většinou utíkali dobrodruzi a nuzáci “za lepším”. Tady nějakou kolektivní a společenskou inteligenci nehledej. Čest výjimkám.

janle57
3. 1. 2024 10:54
Odpovědět  Pijack

Řekl jste to naprosto správně,do země zaslíbené berou dráhu jen mladí
čummobilové,kterým se tu nechce makat a žijí v naději,že je tam bude
živit video na YouTube a nebo jiné podobné nesmysly,co na tom,že tam
přespávají v krabicích od praček,kde si svítí mobilem a nemají ani na hamburger,
za pár let šoupnou na YouTube video,aby tam lidé nejezdili a konečně popíšou
po pravdě to,co je v tom Hotdoglandu potkalo,jen tak si vydělají na letenku zpátky.

Pablo
1. 1. 2024 21:42
Odpovědět  Pendergast

Holt – nářečí z německého “halt”, stejně jako ruského “vot”, =vždyť…hold se vzdává hrdinům.

Pijack
1. 1. 2024 20:02
Ohodnotit příspěvek :
     

Proč? To je prosté vysvětlení. Existuje nějaká genetická výbava. Když se například ožení s Evropskou blondýnou kanibal z Pacifiku, tak u jejich dětí můžete sledovat sklony k ochutnání lidského masa. Když mají Anglosasové v genech zakódované násilí a lstivé chování, tak se to musí odrážet v dalších generacích. Vědci už dokázali, že Anglosasové jsou rasa, která se v mnoha ohledech liší od pevninských Evropanů. Geny násilí se přenesly exodem na Americký kontinent, kde se pomíchal s genetickými druhy jiných národů. V podstatě většina z nich sebou nesla i geny primitivizmu a tedy i násilí. Nadutost a neomylnost rostla. Vyhrávali draví, podlí a silní lidé. Velkou měrou se smíchala s touto populací i židovská enkláva. Víme, že židé s černošskými otrokáři byli největší “dodavatelé” otroků do Ameriky. No a když se násilnické geny míchají s arogancí, neurvalostí, neomylností, podlostí a všemi tehdy známými negativními povahami,,,, co asi tak může z takové směsky lidí vzejít? To se samozřejmě odrazí i v politice USA. Tito Američané žijí v přesvědčení, že je správné získávat bohatství zločinem, nikoliv prací. Tohle se z nich vygumovat prostě nedá. Existuje jen řešení tenhle národ vyhubit.

pedro
1. 1. 2024 20:17
Odpovědět  Pijack

A Hollýúd to v nich pěstuje dodnes. Jim pro peníze nedělá problém vyvraždit i svou rodinu. Oceán je chránil, dnes víme, že už ne a proto jsou zoufalí. Díky Rusku, jinak by sežrali celý svět. Chudáci Indiáni.

Pijack
2. 1. 2024 11:51
Odpovědět  pedro

Víš jak se dá vyloudit na Američanovi úsměv? Řekni “sýýýýýr” 🙂 🙂 🙂

Pravdomluvny
2. 1. 2024 13:48
Odpovědět  Pijack

Musíš po jejich cheese.😂

Pedro
2. 1. 2024 13:54
Odpovědět  Pijack

Řekni hotdooog

Pravdomluvny
2. 1. 2024 16:13
Odpovědět  Pedro

Bleeeeee🤮

Duudu Wo
2. 1. 2024 05:50
Odpovědět  Pijack

👍

Bety
2. 1. 2024 08:54
Odpovědět  Pijack

Stačí se dívat na americké seriály aby vám po čase došlo, že přes všechnu tu vzrušující “akci”, je tam právo silnějšího všudypřítomné, že problémy s gangy, výpalným, drogami… se ve skutečnosti neřeší, jen mírně uhlazují.
Ale ryba smrdí od hlavy, slušní lidé tam také existují, jen nemají na chod toho systému žádný vliv.
Nic to nemění na tom, že že se jejich mocenské struktury chovají jako arogantní přerostlý fracek s bejsbolkou v ruce, který si myslí, že ho všichni jsou povinni poslouchat, ba přímo plazit se mu u nohou. Z toho důvodu je jasné, že každý kdo se u nich spoléhá na rozum a dobrou vůli nemůže než pohořet. Ale propagandu, zvlášť tu nepřímou, mají vypracovanou, stačí se podívat, jak to vypadá u nás, kolik lidí stále ještě nepřestalo věřit tomu, že Amerika je zemí svobody.

Pavel z Moravy.
2. 1. 2024 13:45
Odpovědět  Bety

To si musíme uvědomit, slušní lidé tam určitě žijí a existují, ale přesně jak říkáte, nemají žádný vliv na chod té společnosti. Ti bohatí, užívající si moci, která přechází z generace na generaci si vytvořili svoje vlastní pravidla, obklopili se mocenskou strukturou a dle toho jednají. Není opravdu moc vhodné odsuzovat šmahem veškerý americký lid. Kdyby byli všichni stejní, nedokázali by se postavit třeba proti válce ve Vietnamu a oni to dokázali. Proveďme srovnání s námi, stále to tady zaznívá, my také nejsme nepřátelé Ruska a rozumní Rusové to určitě vědí. Fidel jednoznačně tvrdil, že nemá absolutně nic proti americkému lidu, on věděl, že to co mu amíci provádí pochází z dílny těch nejvýše postavených. A já si myslím, že obyčejným amíkům mohlo být úplně jedno jaké zřízení panuje na Kubě. Maximálně mohli být nas.raní, že jim jejich vlastní neumožňují cestovat a rekreovat se na Kubě, neboť jejich vládci jim vnutili ideu, že Kubánec je nepřítel. A to stejné provádí čeští zrádci tady. Takže si myslím, že rozlišovat kdo je kdo je potřebné.

Bety
2. 1. 2024 18:21
Odpovědět  Pavel z Moravy.

K té válce ve Vetnamu. CIA se chlubila tím, že překazila tou válkou konání celovietnamských demokratických voleb, protože podle jejich průzkumu by dopadly tak, jak si CIA rozhodně nepřála. Oni jsou tak arogantní, že se takovou prasárnou přímo chlubí, protože to podle nich ukazuje, co všechno mohou. A myslím si, že to hnutí květinových dětí v USA záměrně utopili v drogách, protože kdo by bral feťáky vážně?
A mladé lidi utáhli na vařené nudli s tím, že brát drogy patří ke SVOBODĚ!

Putinovec
2. 1. 2024 09:15
Odpovědět  Pijack

Je to generačně vytvářenou kulturou . Obyvatelé západu , generaci od generace kulturně zakrňují . Každá generace je hloupější , než ta předešlá .
A neděje se to náhodou , ani samo . Je to záměr . Blbec se snadno masíruje .
Problém anglosasů , už byl nastaven tehdy . když jim byl vytvořen primitivní jazyk . Čím primitivnější způsob vyjadřování , má ten který národ , tím více jsou jeho obyvatelé debilnější .
Ono je to poznat , i v Naší současné populaci . Troufám si tvrdit , že většina omladiny nezná dvě třetiny českých výrazů a tím se ocitají v postavení , které dříve zastával obecní blb . A když k tomu přidáme to přebírání angloismů a vkládání mezi mateřskou řeč , tak mnozí z nich nedosahují svým verbálním rozsahem , ani schopnosti těch zmiňovaných dřívějších obecních blbů .
Dříve byl člověk analfabet proto , že neměl možnost se učit . Dnes vysokoškolákům , tedy těm , kteří navštěvují mnohapatrové školy , dělá problém srozumitelně , bez koktání přečíst jednu? stranu textu . Mnohý z nich nepřečetl za svůj život ani jednu knihu . Natož aby pochopil obsah knihy a mravní poselství , které autor do této knihy vložil .
Je to výroba konzumentů – blbců .

Albi
2. 1. 2024 11:02
Odpovědět  Putinovec

A nejhorší je, že i hodně specialistů jsou podobvní blbci, o novinářích nemuývíc.
Tady si někdo – specialista? novinář? – spletl silvestovské vtípky s realitou. Článek plný úsměvů – doporučuji přečíst. Pár vybraných postřehů “z války” od 6 specialistů: 3 Češi, 2 Ukrové, 1 Brit:

.- Momentálně na bojišti panuje taktický pat. … proto generál Zalužnyj … volal po rozhodujícím technologickém zlomu, který je potřeba k prolomení patové situace. Není nemožné, že to přijde, ale vzhledem k tomu, že obě strany se zdají být na úrovni vojenské technologie vyrovnané 🙂 , nemůže na to spoléhat,“ – Sean Monaghan, analytik z think-tanku Centrum pro strategická a mezinárodní studia
.- Podpora Ukrajiny se zdá být hlavní politickou otázkou, ale zatím to vypadá, že to je záležitost hlavně Kongresu, protože americká veřejnost podle průzkumů z valné většiny podporuje pokračování vojenské pomoci Ukrajině v současném měřítku,
.- Ukrajinský státní rozpočet potřebuje přes 40 miliard dolarů finanční pomoci a velké vojenské materiální dodávky. Pokud tato pomoc nebude přítomná, nebo se výrazně sníží, Ukrajina může začít válku prohrávat

Albi
2. 1. 2024 11:12
Odpovědět  Albi

.- Pokud by se z jakéhokoliv důvodu výrazně snížila západní podpora Ukrajiny, „pravděpodobně by to mělo vliv na schopnost Ukrajiny dále relativně úspěšně vést válku“ – Vojtěch Baranovský a dodal, že nijak skvěle na tom není ani ruská ekonomika, 🙂 🙂
.- Pro Ukrajinu je zásadní mít zbraň, která dokáže neutralizovat ruské zbraně, co nám působí největší škody. A to jsou podle mě rakety a drony. Tady bychom kromě samotných systémů protivzdušné obrany potřebovali, aby se Západ víc soustředil na sankce a na to, aby Rusko nemohlo vyrábět rakety Kalibr a další. Ty nejdůležitější čipy do těchto technologií totiž pocházejí ze Západu,“ poukázal na důležitost boje o ukrajinské nebe i Ryženko s tím, že Ukrajina zároveň potřebuje nástroje k likvidaci ruských továren.
.  Bortnik. Pokud podle něj toto selže a Rusku se naopak podaří svou produkci munice, dronů a raket několikanásobně zvýšit, pak může ukrajinská armáda „začít prohrávat“.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-generalove-maji-omezeny-vliv-analytici-rikaji-co-rozhodne-treti-rok-boju-241759#
Fakt – celý článek jeden silvestrovský vtípek za druhým. Však ho jistě stvořili think-tankoví specialisté na slovo vzatí. 🙂

Pavel z Moravy.
2. 1. 2024 13:57
Odpovědět  Albi

Neumí mluvit, neumí skládat věty, neumí se srozumitelně vyjadřovat. Jsou již prostě takříkajíc negramotní. To se ví ale již dlouho, že ty děti nejsou schopny rozvinout nějakou myšlenku a vyjádřit ji souvislou formou, nedejbože rozvitou větou. Musí přijít obroda od počátku a nebo přijde trvalá asimilace s jiným národem a postupně náš jazyk a kultura když ne zanikne, dostane se na okraj dění tohoto národa.

Gales
2. 1. 2024 13:51
Odpovědět  Pijack

V úterý Rusko vyslalo na Ukrajinu na 60 střel s plochou dráhou letu Ch-101 a Ch-555. Tyto střely útočily zejména na Kyjev a přilétaly k němu z různých stran. Trasu střel je přitom potřeba předem naprogramovat.
Rusko také vyslalo na Ukrajinu deset hypersonických střel Kinžal.
Úterní ruský útok si zatím vyžádal podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského čtyři mrtvé a 92 zraněných….. Putin,jako jedinej v těch válkách,šetří civilisty.

pedro
1. 1. 2024 20:27
Ohodnotit příspěvek :
     

Dokud nedostanou na držku na “svém” území, hřebínek bude narůstat. Evropa chcípá pro jejich zájmy, ničí ji grýndýly a nikdo ani necekne, jak amerika plýtvá, dojebává planetu, moře, lidstvo. Už se lidstvo musí probrat, jinak za pár let konec.

Albi
1. 1. 2024 22:15
Odpovědět  pedro

Evropa chcípá pro jejjich zájmy, ale může si za to sama. A teď už to dělá dobrovolně. a možná i nad rámec přikázaného. Věrný mopslík, který za to třeba někdy dostane kousek ohlodané kostičky.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pravdomluvny
1. 1. 2024 23:16
Odpovědět  Albi

Ze Lva se stal pejsek na řetězu, slintá, čeká na odměnu od “”””vítězů “”””

Duudu Wo
2. 1. 2024 05:51
Odpovědět  Albi

On to spíš bude řádný kus syrového masa.

Albi
2. 1. 2024 06:20
Odpovědět  Duudu Wo

Řádný kus masa a od páníčka?
Evropa maso zaplatí, páníček sežere a kostičku hodí mopslíkovi. Pokud ji nebude zrovna nutné hodit jinému.

Ladislav 💤
2. 1. 2024 07:57
Odpovědět  pedro

👍ano, na svém území! Kdyby byla nová Sahara, svět by si z hluboka vydechl!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
2. 1. 2024 09:18
Odpovědět  pedro

Tak podle toho jak to pod YS bublá to nemuší dlouho trvat. Ale ono to bude mít obrovský dopad na celou planetu. Takže ona to příroda možná sama vyřeší. Včera byl o tom krásný film na Zoomu. Nic pozitivního do budoucna pro lidstvo.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ladik
2. 1. 2024 11:35
Odpovědět  pedro

Nejsou to jen USA, kdo dojebává tuhle planetu. Kořistnictví je vlastní každé společnosti v níž vládne diktatura kapitálu.

Pedro
2. 1. 2024 09:00
Ohodnotit příspěvek :
     

Afghanistán, tam pochopili silnějšího a zdrhli. To je jen armáda bububu, jejich načinčané zbraně s hrozivými názvy, nevydržely u ukrů ani den. Vše je jen veliká bublina a jinak pěkné sračky.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
2. 1. 2024 09:26
Odpovědět  Pedro

Však nás také nalákali na cinkrlátka, pozlátka a mazání medu okolo huby. A oni se ještě po více jak třiceti letech tohoto podvodu na nás najdou tací co to chválí a nadávají na komunisty. Neskutečná drzost.

Ladislav 💤
2. 1. 2024 11:19
Odpovědět  Pedro

👍proto mají všichni tak široké držky od narození! Co přidal na hubě, ubral z mozku!

skeptik
2. 1. 2024 09:34
Ohodnotit příspěvek :
     

Vezměte si jejich “slavnou” Deklaraci nezávislosti USA plnou vznešených frází:

Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým Stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí.

A proč to neplatilo pro indiány a Afričany? Očividně proto, že je kolonizátoři Ameriky nepovažovali za lidi.
Stejně jako dnes nepovažují za lidi sobě rovné obyvatele jiných států, proto je můžou kdykoliv pod jakoukoliv záminku napadnout.

Frank
2. 1. 2024 10:08
Ohodnotit příspěvek :
     

Právo silnějšího se praktikuje ve zločineckých USA od dob jejich vzniku, kdy imigranti pozabíjeli miliony domorodců. Američané jsou potomci zločinců a dobrodruhů a mají to zkrátka v genech. A tato zločinecká chátra si uzurpovala kázat o demokracii všude ve světě!! Zkrátka je to pakáž a jako s pakáží je třeba k nim přistupovat. Jejich dominance jde k čertu a stále více států si dovoluje vzdorovat a to díky Rusku a Číně. Americká ekonomika je založena na rabování surovin a rozdmýchávání válečných konfliktů a prodávání svého předraženého válečného šrotu. Ale všechno jednou končí.

Pedro
2. 1. 2024 11:24
Odpovědět  Frank

Oni to mají vepsané ve ksichtech. Obleky, kravaty, falešné úsměvy, plné falešných zubů, ale přesto jim z ksichtu vyzařuje zlo. Oni se sprchují až ráno, aby voněli přes den. Všechno “potěmkin”. Pak s nimi vlezte večer do pelechu, bléé. Hrají si na nadlidi, no vlastně jim to denně cpou do těch blbých makovic média, tv hlavně a taky filmy. Už 20 let jsem se nepodíval na ty jejich filmové vymývačky.

Ladislav 💤
2. 1. 2024 12:50
Odpovědět  Pedro

👍 přesně a lepší Ruské pohadky: Poslední bohatýr.

skeptik
2. 1. 2024 16:42
Odpovědět  Ladislav 💤

Poslední bohatýr je akční slátanina po USA vzoru.
Hezká pohádka je Dračí princ.

Přemek
2. 1. 2024 11:57
Ohodnotit příspěvek :
     

Asi tak.

Pavel z Moravy.
2. 1. 2024 13:25
Ohodnotit příspěvek :
     

Myslím, že to Sergej popsal velice dobře. Takové chování je u amíků dokonale zakořeněno. Ale co je zvláštní, že spousta Rusů to asi takhle vnímá, ale zde na západě je tak málo rozumných lidí, kteří by to dokázali takhle definovat a podat. To jim tady v tom vzdělávacím systému tak zlikvidovali vlastní myšlení a rozumný pohled na události probíhající kolem nás? Vždyť tady vychází ze škol téměř samé bezduché loutky. Chápu, že cílem je aby ze systému vypadávali do života tupci, ale potom je tedy dvojnásobně lepší samostudium, které člověka nezaprasí všemi těmi nesmysly co do těch dětí vtloukají.