blog

Počátek pozemní operace v Gaze: vítejte v pekle!

Historické oříšky (Исторические напёрстки)

Na otázky typu „co se děje v pásmu Gazy“ nejsem připraven odpovídat … zatím. Informací je málo, jsou jednostranné, obrázek pochází pouze z jedné strany, té izraelské. Přičemž dochází k lítému bombardování a ostřelování severních čtvrtí tankovými prapory (stojícími v stupidních stádech, prakticky pás vedle pásu) a divizemi samohybných děl. Taktické kombo z pekla Fallúdžy, Mosulu a Raqqa s lehkým nádechem dýmu z Aleppa. Následovaly ruiny po totálním bombardování a očistě po čtvrtích. Informace o vstupu speciálních sil a obrněných vozidel IDF jsou rozporuplné, stejně jako úroveň odporu militantů Hamasu. Zatím vidíme hromady sutin a vítězné zprávy o „cílených útocích“ na podzemní komunikaci v Gaze.

Prokleté místo

Protože to bude „víkendové čtení“ – udělejte si pohodlí, pojďme si promluvit o … Američanech, kteří měli kontroverzní bojovou zkušenost s naprostým peklem zvaným „podzemní válka“. V roce 1965 jsou Spojené státy na dlouhé desetiletí přímo vtaženy do občanské války mezi Severním a Jižním Vietnamem jako součást situačního bloku SEATO na straně jižanů. SSSR a Čína se staví na stranu Ho Či Minových partyzánů a Viet Congu. Jakmile pravidelné yankeeské jednotky vkročily na vietnamskou půdu, okamžitě dostaly několik „ohlušujících facek do tváře“. Z podzemí … 

Pentagon hodně slyšel o podivných událostech nedaleko Saigonu v místě zvaném Cu Chi (vysl. „Ku či“), údajně tam rebelové vykopali nějaké tunely a periodicky terorizovali vládní jednotky neočekávanými útoky a odvážnými nájezdy. Údajně utrpěli ztráty v bitvách, ale jižní Vietnamci nedokázali předložit jediné tělo; Viet Cong (se silou praporu!) se prostě rozpustil v rýžových polích, v pásech džungle a ve vodách řeky Saigonu. Nějaký druh mystiky! Žádné čistky, prohledávání, pasti ani hlídky nepřinesly žádné výsledky. Desítky vojáků mizelo beze stopy, došlo to málem až ke vzpourám. 

Yankeeové řekli „podrž mi pivo, a dívejte se , jak je třeba“ a poslali celou 25. americkou pěší divizi do podivné oblasti poblíž vesnice Cu Chi. Nevěděli, že vpadli přímo do hnízda hlavního partyzánského prostoru, kde se nacházela hlavní základna Viet Congu. Sotva postavili stany, upravili místa a vykopali latríny se zákopy … Američané začali podezřívat zlé duchy a stále více důvěřovali mystickým příběhům Jihovietnamců o „duchách džungle“ a „říčních zlých duchách“. 

Třetí den (noc) po příjezdu bylo ve stanech zabito sedm yankeeských důstojníků a štábních seržantů; mnozí, dokonce i četné hlídky podél obvodu tábora slyšely tlumené výstřely, ale žádné stopy vrahů nebyly nalezeny. Tak se to dělo každou noc: mihotající se stíny na nejneočekávanějších místech vojenských improvizovaných táborů, střelba, místní bitvy mezi hlídkami a americkými hlídkami. A druhý den ráno – vysekané předsunuté sloupky, hromady mrtvol ve stanech, vybrakované polní sklady s municí, vybavením, jídlem. A … ani stopa! 

Bezpečnostní schéma tábora několikrát proměňovali, byly vytvořeny tři bezpečnostní okruhy (jeden vnější a dva vnitřní), stráže byly umístěny ve dvojicích v přímé viditelnosti na sebe a na břehu řeky většinou leželi v záloze v téměř hustém řetězu – všechno marně. Američané si odplivli a povolali tři další ženijní prapory s buldozery, aby vyčistily džungli, a letadla s napalmem, aby vypálily ty nejneprostupnější houštiny. Všechny malé osady v okruhu třiceti kilometrů od Cu Chi byly srovnány se zemí, vodní zdroje byly otráveny nebo zasypány. Ale nepomohlo to …

První podzemní síť

Uplynuly čtyři měsíce a Yankeeové poslali domů téměř tři sta mrtvol z místa dislokace 25. pěší divize, aniž by kdy viděli nepřítele osobně. A pak začalo „vánoční peklo“, na samém konci roku 1965 se rozšířily útoky Viet Congu, americké tábory byly v noci jednoduše obklíčeny a předsunuté pozice byly začištěny minomety. Podle pozorování se útoků někdy účastnil až jeden a půl praporu, rozdělených do desítek malých skupin. Yankeeové vyslali do mystického Cu Chi jednotky leteckého jezdectva 16. pěšího pluku 1. pěší divize, aby se okamžitě ocitli ve velké bitvě. 

Celá záležitost začala z ničeho, 7. ledna 1966 se za úsvitu řítil do džungle obyčejný útok jednotky Ranger 1. praporu, aby konečně za pačesy chytil drzé muže, kteří ostřelovali stanoviště celou noc s těžkým kulometem a několika malými minomety. Zatímco se zbývající jednotky napadených pomalu nakládaly do obrněných vozidel, aby mohly zahájit další hloupou hlídku, z vysílačky přišla zpráva, že přepadové skupiny byly přepadeny, nebylo jasné jak – byly zcela obklíčeny a bylo tam neuvěřitelně velké množství bojovníků Viet Congu. 

Velení očekávalo něco podobného, a tak dalo souhlas k zahájení operace Crimp, jejíž myšlenkou bylo zcela obklopit oblast neprostupným kruhem jednotek. Jednotky nešťastné 25. divize postupovaly z napadených táborů a dvě brigády 1. americké pěší divize, 173. výsadková brigáda a 1. prapor Královského australského pluku byly přesunuty do týlu neznámých „duchů džungle“ a uzavřely kruh.

1. prapor zformované 28. pěší divize „The Big Red One“ se vysadil z helikoptér poblíž místa, kde byli Rangers „obklíčeni“ , shromáždili své panicky ustupující bratry ve zbrani a odvážně se vrhli k blikajícím světlům střelby. Poté, co Yankeeové vpadli na kaučukovou plantáž (předtím byla několikrát kontrolována hlídkami a přepadovými skupinami!), objevili prázdné, čerstvě vykopané zákopy plného profilu, ale Vietnamci kamsi zmizeli. Ukázalo se, že pozice byly vybaveny pro celý pluk, v narychlo vybavených zemljankách byly obrovské zásoby vody a rýže, hromadily se hory krabic s náboji naplněnými kulometnými pásy a minami. 

Následujícího rána v 09:30 se velení rozhodne obklíčit celou mystickou oblast kolem Cu Chi a provést nejdůkladnější vyčištění. Desítky strategických bombardérů B-52 se vznesou do vzduchu a začnou bombardovat určené oblasti desítkami tisíc malých leteckých pum. Když byla většina pum shozena, objevily se útočné letouny s napalmem, které kolem předpokládaných pozic Viet Congu podél hřebenů kopců spálily obrovské mýtiny. Dělostřelectvo pracovalo podle svých souřadnic a vyčistilo místa přistání pro přistání vrtulníků. Jakmile Američané a Australané opustili vrtulníky, okamžitě se dostali pod silnou palbu odstřelovačů na třech přistávacích bodech. 

Tvrdošíjně postupovali vpřed pod krytím neustálých dělostřeleckých paleb a náletů útočných letadel, Američané stahovali kruh a všude objevovaly plnoprofilové zákopy, opuštěné bunkry a dlouhodobé kulometné body. Viet Cong se z ničeho nic objevil v malých skupinkách, střílel na řetězy a kolony „potulných“ okupantů a zase zmizel v džungli. Některá území byla dvakrát nebo třikrát bombardována a naplněna napalmem, ale jakmile se útočníci přiblížili k hřebenu nějaké zcela lysé výšky, kulometná palba odřízla přední hlídky. Nebo museli hodiny ležet pod palbou odstřelovačů. 

Začaly se objevovat četné „pavoučí nory“, dokonale maskované buňky pokryté drnem a bambusovými poklopy pro jednu nebo tři osoby. A brzy se Australané rozhodli udělat malé vykopání jedné takové cely pro celé oddělení (kolem které bylo příliš přešlapování). Rota B pod velením majora Iana McFarlanea objevila tunel jdoucí hluboko do kopce, na jehož konci byla polní nemocnice pro asi třicet až čtyřicet lidí. Čisté, ustlané kozlíkové postele, jednoduchá sada léků, vybavení na krevní transfuze, barely s čistou vodou, krabice od obvazů, lékařské dokumenty, svíčky … a zase ani duše.

Mezitím se kruh kolem vesnice Cu Chi zmenšoval, Yankeeové a Australané se sotva plahočili, celá oblast kolem dlouho známých cest a cest byla nacpaná pastmi s kůly, minami a granáty s nástražnými drátky skrytými v hustém listí. A síť „pavoučích děr“ byla neuvěřitelně hustá, někdy byly navzájem spojeny úzkými podzemními tunely a měly několik východů na povrch. Začalo se objevovat porozumění – mluvíme o jakémsi grandiózním obranném systému, ale odpověď na hlavní otázku zůstala nezodpovězena: kde se skrývá personál těchto struktur? 

Přišla noc 9. ledna, pět praporů účastnících se „řízeného lovu“ bylo pod útokem, narychlo vybavené pozice Američanů a Australanů byly ostřelovány až do svítání, na některých místech byli nakonec zabiti infiltrátoři Viet Congu, kteří se snažili prolézt do umístění jednotlivých společností s doly a podomácku vyrobenými demoličními poplatky. Ale s prvními slunečními paprsky … partyzáni opět zmizeli, jen stovky vyhozených nábojnic označovaly místa jejich pobytu. 

Australané se vzepřeli a odmítli se pohnout vpřed, dokud nezískali představu o tom, co se kolem nich děje. Byli povoláni vojenští inženýři a ostřelovací skupiny rekrutované z lovců a stopařů pročesávaly oblast. Když se znovu vrátili do podzemní nemocnice, pozorní sapéři odkryli další síť podzemních galerií, průlezů a tunelů, rozprostírajících se jako síť přes několik blízkých kopců. Po pečlivém načrtnutí celého systému začali inženýři přemýšlet … kde by se mohla nacházet „kasárna“ útočícího Viet Congu a požádali Saigon, aby se prohrabal dokumenty z dob lidové osvobozenecké války proti Francouzům. Bingo! Odpověď byla v archivu. 

Ukazuje se, že již v roce 1945 vytvořil Viet Minh několik podzemních základen poblíž vesnice Cu Chi, propojených komunikacemi. Francouzi se pokusili na tyto sítě zaútočit, bombardovali je, ale neuspěli. A někteří zděšení Jihovietnamci potvrdili: grandiózní stavby existují, byly prostě opuštěné až do roku 1960. Navíc se našli „zeměkopové“ kteří vyprávěli fantastické příběhy o tunelech táhnoucích se až ke kambodžské hranici. Neuvěřili jim. 

Ale Australané pokračovali v prolézání děr a průchodů a nákresy podzemní sítě Viet Congu se rozšířily. Ukázalo se, proč bombardování a dělostřelecké ostřelování nepoškodilo komunikaci, probíhala v hloubce čtyř metrů pod vrstvou neobvykle husté hlíny. Dne 10. ledna byly nalezeny zapečetěné „zbrojnice“ se zcela novými, promazanými karabinami, kulomety, automaty, bedny s municí a granáty a dokonce bylo vyneseno na povrch rozebrané horské dělo. Ale to hlavní nebylo nikde – kasárna s tisíci vietnamských vojáků, odkrytá síť byla povrchní a lokální, spojovala desítky „pavoučích děr“ schopných pojmout maximálně dvě roty v jednom prostoru. 

Podzemní město

Pomohla náhoda. Americká 3. brigáda, vyčerpaná neustálou nepřetržitou palbou odstřelovačů, se vydala hluboko do džungle poblíž řeky Saigon a snažila se zjistit osud několika hlídek střežících vodní hladinu, které zmizely v noci 11. ledna. Sotva se daly do pohybu, řetězy pěchoty pročesávajících vojáků se dostaly pod palbu a major Robert Haldane, který šel za svými vojáky, spadl do hluboké umělé díry spolu s radistou a dvěma seržanty. Rychlá prohlídka ukázala, že tunel vedoucí k ní byl zablokován výbuchem, vykopávky musely být pozastaveny kvůli následné bitvě s „duchy problikajícími“ v džungli. 

V parném odpoledni se předsunutý oddíl seržanta 28. praporu Stuarta Greena dostal pod další palbu, všichni padli na zem a velitel se náhle přikrčil … aby se s hlasitou nadávkou vznesl do vzduchu, někdo seržanta bodl do zadku. Poté, co Green slíbil plazu (hadu nebo škorpiónovi) pořádnou dávku vápna, začal svým bajonetem shrabovat listí povalené nedávným dělostřeleckým útokem. Kov zacinkal o kov a užaslý Yankee uviděl ze země trčící obrovský hřebík. A zjistil, že je zatlučen do těžkého dřevěného poklopu, dovedně maskovaného trávou a větvemi keřů. Opatrně ho otevřeli … 

Do podzemí vedl hluboký šikmý tunel do hloubky asi osmi metrů, na konci byla nalezena úplně stejná polní nemocnice, jakou objevili Australané. Ukázalo se však, že je plno, civilisté leželi na kozlíkových postelích, ale bylo tam i několik bojovníků Viet Congu s drobnými zraněními. Z ošetřovny vedlo několik galerií a podzemních chodeb, některé šly rovnoběžně s povrchem země, ale pár jich šlo do hlubin. Seržant Greenn zavolal dobrovolníky, vybral ty nejhubenější a nejmenší (otvory byly pro standardního Američana příliš úzké) a vyzbrojeni pistolemi se odplazili do „středu Země“, jak bylo hlášeno velitelství. 

Tak byl objeven první systém hlubokých tunelů, seržant za sebou táhl polní telefon s drátem a pravidelně podával zprávy o svých nálezech. Na některých místech se tunel rozšířil, několik lidí tam mohlo stát v plné výšce, v takových místech se další větve rozbíhaly do stran, pečlivě utěsněny silnými dřevěnými štíty a zasypány hlínou.

Když Greenův oddíl urazil celou míli (1,6 km) pod zemí, vstoupil do obrovské galerie, která vypadala jako kasárna společnosti. Ozvaly se výstřely, museli zhasnout baterky a vrátit se ven. Následujícího dne se nová skupina, již pod velením nešťastného majora Haldanea, dostala do „kasáren“, aby se zapojila do osobního boje; Viet Cong se tiše vrhl na Yankeey s bajonety a noži. Američané ozbrojení pistolemi se sotva ubránili.

V ten samý večer (11. ledna), poté, co obdržel vyčerpávající hlášení od všech praporů, které prohledávaly a obkličovaly oblast Cu Chi … velitel 1. americké pěší divize, který vedl operaci Crimp, nařídil zastavit boje. Velitelství začalo chápat: před Yankees se v délce mnoha kilometrů rozprostírá dosud neznámý systém podzemních komunikací, což je rozsáhlé vojenské město s posádkou neznámé velikosti. Během tří následujících operací Američané zjistili, že infrastruktura Cu Chi je dlouhá desítky a desítky kilometrů, a je třívrstvá. 

Na povrch vychází první (bojová) úroveň hluboká až čtyři metry, její část otevřeli Australané. Nespočet „pavoučích děr“ s přístupem na povrch byl propojen úzkými průlezy, opěrná místa roty a čety měla místnosti se zbraněmi, které nebylo možné zatáhnout do podzemí, Viet Cong se tam lehce plazil. Nechyběly ani polní nemocnice, malé odpočívárny, zásoby vody a jídla. Na druhé úrovni (hloubka 6-8 metrů) byly stavby působivější: skutečné nemocnice, opravny, kasárna, dlouhodobě uzavřené sklady s municí a potravinami. 

A v samotném srdci podzemního města (v hloubce 12 metrů) byla velitelská stanoviště, komunikační centra s ústřednami pro stovky telefonních linek, jídelny velitelských štábů, dokonce i kinosály a učebny skutečných škol. Všechny úrovně byly propojeny úzkými průchody od půl metru do metru širokými, zcela dostačujícími pro pohyb malých Vietnamců. První úroveň probíhala podél spodního horizontu vrstvy neobvyklé a velmi husté hlíny, která odolávala zásahům těžkých střel. Bylo možné žít na druhé a třetí úrovni, aniž by se obyvatelé několik po celé měsíce museli vynořit na povrch. 

Nebylo možné zjistit přesnou délku tunelů (údaje se pohybují v rozmezí 180-300 km), to nevěděli ani sami ve Viet Congu, protože systém byl od začátku roku 1945 budován obyčejnými rolníky a byl od roku 1960 opakovaně rozšířen o různé jednotky a oddíly odpovědnými za vlastní sektor. Mapy z pochopitelných důvodů nebyly sestaveny, všeobecnou konektivitu zajišťovali poslíčkové – průvodci nacházející se ve štábech. 

Dokázaly za sebou provést jednotky jakékoli velikosti do požadovaného obranného sektoru; jeden záložní prapor se nashromáždil na „bojové úrovni“ za den a půl a s dostupnými zásobami potravin a municí tam mohl fungovat až týden a půl. Hlavními „bránami“ do vnějšího světa byly „bobrové chýše“, speciální tunely, které vedly (přes kolena vzduchového sifonu průlezu) přímo pod břehy řeky Saigon. 

A „neviditelnost“ přiblížení se k „podmořským branám“ zajišťovaly stovky plovoucích živých ostrůvků z obřích vodních hyacintů, které v těchto zemích vláčí sem a tam po řece mocný odliv a příliv moře. Někdy se pod takovým ostrovem (dýchajícím bambusovou trubicí) několik desítek lidí s obrovskými balíky nákladu dostalo do podzemního města Cu Chi přímo pod nosy amerických hlídek hlídkujících na pobřeží. 

A ano … několik tunelů vedlo směrem na Kambodžu, odtud se střídaly prapory Viet Congu, byla dodávána munice a zbraně. Inženýři, kteří přišli s kádrovými jednotkami, pomohli udělat hrozný život v kobkách relativně snesitelným. Těsně před příchodem Američanů bylo Cu Chi vybaveno plnohodnotným ventilačním systémem, vzduchovody ze stovek bambusových trubek směřovaly přímo do mravenišť na povrchu (na infračervených přístrojích Yankeů hmyzí domovy vždy zářily kvůli vysoké vnitřní teplotě ). 

Vždy ale byly problémy s posádkou, která někdy čítala až osm až deset tisíc (!) lidí spolu s civilisty skrývajícími se před bombardováním a ostřelováním. V podzemí řádily nemoci (zejména malárie a úplavice (dyzentérie)) a po měsíci v Cu Chi dostali vojáci střevní parazity. Bojové ztráty v poměru k těm, kteří zemřeli na nemoci mezi místními partyzány, byly minimální, ale po lednu 1965 se situace zhoršila, Američané si dali za úkol konečně vymýtit partyzánské hnízdo sedmdesát mil od Saigonu. 

Tunelové krysy

Po neslavném konci operace Crimp zasedli Yankeeové k nekonečným schůzkám s vojenskými inženýry a začali vyvozovat závěry. Za prvé připustili, že tunely do druhé nebo třetí úrovně mohly být objeveny jen náhodou, první „bojový“ horizont také nebylo snadné objevit. 

Australané a 3. brigáda šťastného seržanta Greena testovali dýmovnice, pumpující směsi plynů do tunelů, které maskovaly vojenské vybavení; některé východy na povrch a „pavoučí díry“ v relativně omezené části podzemní sítě se začaly „vznášet“. Brzy Viet Cong tuto myšlenku zneutralizoval tím, že opatřil každou větev průlezu odolnými kryty a úplně utěsnil východy ven, čímž zároveň zvýšil maskování samotných poklopů. Vstup do komunikace bylo možné objevit pouze v jednom případě – pokud jste honili partyzána, který se za ním řítil kolem četných pastí, drátů a min. 

Nejprve začali Yankeeové rozprašovat chemické defolianty Agent Orange na oblast podzemního města Cu Chi, a když krajina začala připomínat vyschlou poušť s vyčnívajícími kmeny holých stromů, naplnili obrovské plochy napalmem. Dopadlo to … směšně. 

Mrtvé dřevo zprvu dobře hořelo, ale téměř stoprocentní vlhkost vzduchu a slabý pohyb vzduchových hmot v nivě řeky Saigon vytvořily izolovanou „parní lázeň“, v přeháňkách se okamžitě shromažďovaly kupovité mraky a hasily požáry. Snažili se pumpovat jedovaté plyny do tunelů – marně, Viet Cong rychle vytvořil složitý separační systém vodních zátek a utěsněných poklopů, odřízl od sebe jednotlivé poziční obranné oblasti a úrovně do hloubky. 

Tak vznikl nápad vytvořit jednotky „tunelových krys“, čerpajících ze zkušeností skupin seržanta Greena a majora Haldana. Byli vybráni většinou křehcí Mexičané, za zvláštní plat (a tučné pytle marihuany) připravení zmizet v „podsvětí Cu Chi“ pouze s čelovkou, polním drátovým telefonem, pistolí a bajonetovým nožem. „Krysy“ začaly pronikat do labyrintů tunelů „hlavní bránou“ podzemního města a potápěly se pod břehem řeky Saigon. Dopadlo to krvavě a neúspěšně, Vietnamci přivítali „marjánkou sjeté“ odvážlivce přepady, palbou a dýkami v tunelech a nesčetnými pastmi. 

Pak Yankeeové přivedli stovky služebních psů, většinou východoevropských ovčáků, a snažili se je použít k nalezení otvorů vedoucích na povrch. Chytří Vietnamci stejně jako proti Japoncům a Francouzům opět vypracovali taktiku, jak čelit citlivým psím čumákům: svoje stopy posypávali směsí jedovatého tropického ovoce a feferonek, pracovali s ukořistěným americkým mýdlem a šampony, vojáci „bojové úrovně“ obdrželi uniformy Yankeeů. A ano, i jídlo dostávali pouze z trofejních dávek, aby přes kůži nebyly „cítit“ výpary specifické vietnamské kuchyně. 

Psi mohli chodit podél maskovaných poklopů s tuctem skrytých partyzánů v hluboké díře a vrtět ocasem v plné důvěře, že dole je „jejich“. A když přijíždějící „specialisté“ z hlavního velitelství Viet Congu začali používat ty nejsofistikovanější pasti, léčky a další starodávná lovecká zařízení vůči pátracím psům, psovodi-instruktoři se vzbouřili – během pouhého týdne ztratili asi padesát domácích mazlíčků. Odmítli poskytnout nešťastná zvířata k dalšímu prohledávání tunelů a práci v podzemí. Takže boj s Cu Chi opět dospěl do slepé uličky. 

To, co Yankeey zvláště rozzuřilo, byla fenomenální drzost Viet Congu, kteří uprostřed operací … pokračovali v rozšiřování svých sítí na „bojové úrovni“ doslova pod nohama Američanů utíkajících nad nimi po povrchu. Svou fantastickou hlínu (za sucha tvrdou jako kámen, po navlhnutí poddajnou) rozhazovali v noci v rovnoměrné vrstvě na místech nepřístupných pro pozorování z vrtulníků (krytých stovkami pastí a vojenských stráží), nebo vykládáním tun země z výkopů do řeky, organizování mnohakilometrových podzemních lidských řetězů košíků a pytlů pro odebírání vykopané země. 

Poté, co „tunelové krysy“ přešly z taktiky přímé palby na demolici … vojenští inženýři Vietkongu rychle zrevidovali pravidla pro stavbu tunelů. Všechny rovné chodby vyhloubené neznalými rolníky se staly klikatými, v určitých vzdálenostech se průlezy točily s krátkými čely pod úhlem k sobě. Tlaková vlna tak byla zcela utlumena a úlomky z granátů spadly do speciálních jímek rozptýlených na krátkou vzdálenost. 

„Tunelové krysy“ prořídli o více než polovinu, ztratili až tři sta bojovníků, pouze zabitých, zbytek ležel po nemocnicích s dušností, gastrointestinálními poruchami, hroznou dermatitidou (mimochodem, všichni nežili dlouho po Vietnamu v důsledku otravy činidlem, které proniklo s podzemní vodou do tunelů – „Agent Orange “). Americké velení činí rozhodnutí: bombardovat oblast pozice Cu Chi strategickým letectvím a shazovat nejsilnější munici. 

Udělali to, jako by nastoupila opět doba druhé světové války s kobercovým bombardováním měst Třetí říše. Obrovské letky obrů B-52 stažené z půlky světa začaly bombardovat nešťastnou vesnici a její okolí, obrovské krátery dvacet metrů hluboké od čtvrttunových bomb prorazily tři patra pevnosti. A partyzáni pokoušející se o útěk se setkali s trojitým kruhem jednotek těsně obklopujících Cu Chi. Ze šestnácti tisíc bojovníků Viet Congu shromážděných v této oblasti nepřežilo více než šest. Takže problém podzemní partyzánské pevnosti byl vyřešen. 

Nebudu dělat závěry, dnešní Hamás si je dobře vědom zkušeností Severovietnamců a ještě více jeho souvěrců, mudžahedínů a Talibanu, kteří způsobili jak sovětským vojákům, tak gangu NATO v Afghánistánu mnoho problémů s používáním starověkého zavlažovacího systému „Kariz“, podzemní tunely pro proudění vody. Ruská hrdinná 40. armáda s nimi měla spoustu problémů, utrácela stovky tun výbušnin na vytváření sutin a cílené mazané exploze, které smetly militanty. Yankee námořníci a Britové se také pokusili vytvořit speciální sapérské společnosti, ale Taliban přistoupil k věci vážně, s veškerým inženýrským uměním a podzemní válka skončila remízou. Ale to je jiný příběh, brzy vám ho (snad) povím. 

https://dzen.ru/a/ZT4ReTpya2uE5Bw5?referrer_clid=1400&

Překlad Peter 008

sdílet na

81 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Frank1
29. 10. 2023 22:26
Ohodnotit příspěvek :
     

SMLOUVA S PFIZEREM NA ‘VACKCINY’ PROTI COVIDU ODTAJNENA:
https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/lhali-nam-tajna-cast-smlouvy-s-pfizerem-odhalena/

Albi
30. 10. 2023 00:01
Ohodnotit příspěvek :
     

Zdá se, že podceňovat “primitivy” se ošklivě nevyplácí. Zvlášť když k tomu není jiný důvod, než americko-evropská nadřazenost.

krtek
30. 10. 2023 01:41
Odpovědět  Albi

A chamtivost sionystů.

Standa
30. 10. 2023 05:19
Odpovědět  Albi

Cit:,, Zdá se, že podceňovat “primitivy” se ošklivě nevyplácí.”….
Ano, nevyplácí. Včera se ovšem navzájem odměnovali na Hradě Elita primitivů.
.Prý ,, Moudřejší ustoupí a proto hloupost vládne světu”.Mám pocit , že český národ ustoupil před ,,podceňovanými primitivy” až příliš daleko.A ošklivě se mu to nevyplácí!

Albi
30. 10. 2023 08:34
Odpovědět  Standa

Bohužel myslím, že ustupovat už začal a to nejen slovně, ale už i právně a “dohodově”
https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2023/10/benesovy-dekrety-jsou-obrannym-valem.html#more
Nejdřív shrnutí předválečné, válečné a poválečné historie, potom následuje situace současná – a rozhodně není taková, jak se nás snaří chlácholit pětihavá saň:
P-rezident Petr Pavel jde na ruku lichtenštejnskému rodu, jehož majetek byl zkonfiskovaný právě na základě Benešových dekretů. Petru Pavlovi prý zní sympaticky návrh prince Aloise na mimosoudní vyrovnání. Mimosoudní vyrovnání s rodem, který kolaboroval s Hitlerem.

Albi
30. 10. 2023 08:38
Odpovědět  Albi

P-rezident Pavel shrnul jednání s princem Aloisem následovně: „Lichtenštejnsko nepožaduje navrácení majetku, nepožaduje finanční vyrovnání. O co jim jde, je společná správa toho majetku, jinými slovy vytvoření nějakého fondu nebo nadace mezi Lichtenštejnskem a Českou republikou, který by se společně staral o údržbu a provozování majetku, o kterém se bavíme, především kulturních památek. Pokud by to bylo v této podobě, pak si myslím, že by to bylo velice solidní vyrovnání, ke kterému bychom soud opravdu nepotřebovali.“

Celé to připomíná pohádku o Smolíčkovi a jezinkách: „Jen dva prstíčky sem strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme.“

Petr Pavel zašel ovšem ještě dál: před několika dny řešil rozepři s Lichtenštejnskem se soudkyní Evropského soudu pro lidská práva Kateřinou Šimáčkovou. Právě tento soud přitom bude případ řešit”.
xxxxx
Takové podrobnosti nám ovšem mainstream skoro přímo tají. Možná, že v nějakém nepříliš čteném regionálním tisku bude zmínka, ale rozhodně ne nějaké podrobnější vysvětlení a varování před takovými pokusy o stále další “restituce” a jejich praktické nebezpečné důsledky a následky.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
30. 10. 2023 10:35
Odpovědět  Albi

Nu, Albi, k tomuto národu je již těžké cokoliv říkat. Vím, že jsi bojovnice, ale nezdá se, že by zde byla mezi těmi, kterým jde o budoucnost, vůle se stavem tohoto absolutního morálního rozkladu něco dělat. Z mého pohledu je vymalováno. Tento státní útvar již prakticky neexistuje dnes, je to jen zdání, které je udržováno k šálení a oklamání plebsu. Tato země je již dávno prodaná, o tom žádná. S tímto národem to ani jinak nemůže dopadnout a můžeme si nalhávat co chceme. Ale nejsem prognostik, třeba se již v podzemí tvoří moderní odpor. Ale my nejsme Vietnamci ani náhodou.

Ferko
30. 10. 2023 21:17
Odpovědět  Albi

Čím to je, že už ta myšlenka na společnou správu majetku Lichenštejnů mi připadá poněkud Lichá, ba nestydím se říci, vykutálená. Zejména, pokud se správcem má státi poněkud vlastizrádný katolický kochštapler, známý svým neskonalým přátelstvím s bývalým Sudeťákem Posseltem.

Helena
31. 10. 2023 17:52
Odpovědět  Albi

Společná správa – v překladu – čecháčci to budou platit a lichtenštejni to budou vlastnit.

Mac
30. 10. 2023 10:04
Odpovědět  Albi

Ještě, že má slovo primitiv v uvozovkách, protože definice tohoto pojmu je na delší diskuzi …

Skeletor
30. 10. 2023 14:33
Odpovědět  Albi

Ovšem jde o to, kdo vlastně ti primitivové jsou. A jak je vidět ti Yankees se za celá desetiletí nepoučili.

jmm
30. 10. 2023 05:53
Ohodnotit příspěvek :
     

Vietnam a i teď vietnamce a i u nás uznávám….

Rattus
30. 10. 2023 10:26
Odpovědět  jmm

Mezi Vietnamci mám několik kamarádů.Všichni k nám přišli už z a minulého režimu.Přál
bych vám zažít nějakou jejich oslavu.To jídlo co umí připravit je zkrátka báječné.

orinoko
30. 10. 2023 06:52
Ohodnotit příspěvek :
     

Velké novinky z USA
Big McKybl přechází na novou válečnou daňovou soustavu. Zove se Velká rijnova dýnova revoluce…

Boomer
30. 10. 2023 08:37
Ohodnotit příspěvek :
     

.. boj v zastavěných oblastech má svoje specifika, především musí útočící strana počítat s tím, že proti ní stojí obránci s masivní podporou civilního obyvatelstva. A hlavně neplatí žádná pravidla, fair play se tu nehraje, když si jako vojáci útočící strany nedáte pozor a nebudete absolutně tvrdí, může střeva vašeho spolubojovníka pověsit na křoví desetiletý kluk granátem. Zkušenost mého kamaráda, který měl za sebou deset let u cizinecké výsadkové “2” Légion étrangère.

Přeberte si to jak chcete..

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jura
30. 10. 2023 12:40
Odpovědět  Boomer

Takovými kamarádyse chlubíš , žoldák bude vždy jen prachsprostým žoldákem pokud opruzuje v cizí zemi , a tam trpí civilové.

Boomer
30. 10. 2023 13:10
Odpovědět  Jura

.. trhni si, pacifisto. Civil, který má pod kabátem kalacha a granáty, už pro vojáka není civil. Pokud jsi na vojně akorát vařil brambory v kuchyni nebo seděl na telefonní ústředně, tak o tom víš prd. Pokud jsi na vojně nebyl vůbec, tak dvojnásob prd a trapně si tu cintáš pentli. ;o)))))

Boomer
30. 10. 2023 14:04
Odpovědět  Boomer

.. a podobně jsou na tom i tihle dva fíčusové, co se nezmůžou na víc než jen dát mínus. Ubožáci bez schopnosti zformulovat názor, ale postoj, ten mají, to jo, to joóó… ;o)))))))))

Standa
30. 10. 2023 14:08
Odpovědět  Boomer

Boomer 28. 10. 2023 11:09

Odpovědět  P.A.Semi
cit”.. jo to máte těžké, v tom chumlu lidí rozlišit mírumilovného civila od bojechtivého teroristy. Tam totiž můžete na každém kroku potkat nějakého toho ušmudlance bez bez mundůru a označení,”” konec cit.
“Vybombardujeme vás zpátky do doby kamenné.”Madeleine Albrightová: 500.000 životů iráckých dětí “stálo za to” -!—————————————————————————————————————————–Měli vesty a granáty?
 Zajímavá myšlenka! Takže vybijeme všechny .Teroristy + civily všechno jedno. Takže židé přišli na myšlenku nacistů! Vybijeme Ležáky a Lidice , co kdyby tam byli odbojáři( nacisté jim říkali bandité) To samé, vybijeme gheto Gaza !Civil -necivil.Bůh si to přebere…Fašouni to dělali tak , že zahradili ulici z obou stran, vytáhli muže a postříleli je u zdi a odjeli jinam.Co , kdyby tam byli bandité.!
——Boo . dříve jsem si tě vážil , ale dnes…..

JoFa
30. 10. 2023 15:43
Odpovědět  Standa

Idete dosť na hranu v tekto diskusii, obe strany majú pravdu, keď neviete proti komu bojujete a nepriateľ múže byť civil, tak tam nie je moc času na rozmýšľanie aje veľa zbytočných civilných obetí. Na druhej strane žoldáci majú myslenie vojaka napr. rímskeho, ten proste vykonal rozkaz lebo nemal na výber a za chybu alebo hrubé zanedbanie bola smrť. Žoldák pri hrubej chybe je mŕtvy, ani ho nikto nemusí súdiť.
Vy vnímate Boomrov text srdcom citom, ale žoldnier ho nemá, to by bola hrubá chyba a teda jeho smrť. Žoldnier žije vždy na okraji priepasti, tak si vybral..

Boomer
30. 10. 2023 17:48
Odpovědět  JoFa

.. on Stáník vždycky hned v první větě uhne někam za roh, udržet vlastní myšlenku je pro něho nadlidský úkol, tak jak by se mohl držet myšlenky jiných? Ale píše rád, hlavně ale vždy zásadně o koze, když je řeč o voze.
To je tak, když se k práci profesionálů vyjadřují amatéři…

Ferko
30. 10. 2023 21:21
Odpovědět  Boomer

Přesně tak!

JoFa
30. 10. 2023 16:11
Odpovědět  Standa

Tento môj komentár nadväzuje na ten čo som sem dal pred pár minútami a čaká zase na schválenie, mám tu stále problém, pretože z obvyklej adresy VPN sa sem nemôžem dostať, nejaký dobrák to blokuje-šulín po,,ý.
Takže: Každý máme na výber, žoldák civil, vojak…Možno vám toto videjko ozrejmí, prečo to tak je:
https://www.infovojna.bz/article/video-marek-tapak-o-najslavnejsom-hrdinovi-greckej-mytologickej-tradicie-herkulovi

Joe Arp
30. 10. 2023 16:29
Odpovědět  Standa

|Jednou zelená guma – navždy guma! Ti “chytřejší” se s tím ještě chlubí a hlavně rádi poučují!

Standa
30. 10. 2023 16:40
Odpovědět  Joe Arp

A vyznamenávají se navzájem. Přitom hýkají blahem!

JoFa
30. 10. 2023 16:50
Odpovědět  Joe Arp

Zasa sa tu lynčuje za názor, veď vám Boomer len napísal pohľad profesionálneho vojáka aj žoldák je profík. Kolko lekárov ročne zabije pacientov a nikto sa nič nedozvie, koľko sestier svojou chybou a nikto sa nič nedozvie, koľko mechanikov svojou odfláknutou prácou zabije svojich klientov aj STK berie zodpovednosť za stav vozidla len po bránu, za bránou už zodpovednosť žiadna. Vakcíny, tie už koľko zabili ľudí, čo Gatesova vakcína proti obrne v Afrike koľko zabila a znetvorila detí? Tento svet je plný utrpenia a vy sa tu vyvyšujete len preto, že vám popísal ako to je? Chcete pravdu a pritom ju nechcete počuť…

Joe Arp
30. 10. 2023 17:39
Odpovědět  JoFa

Hlavně se z toho nepo*srat pohlade, ten lynč vidíš v čem??? Ti tebou jmenovaní mají prvoplánově zabíjet, nebo je to nešťastná náhoda, na rozdíl od žoldáka? Nebudeš taky guma?

JoFa
30. 10. 2023 17:48
Odpovědět  Joe Arp

Položme si otázku prečo žoldáci vôbec existujú, potom prídeš na to, že aj oni majú svojho stvoriteľa, ten má na rukách viac krvi ako žoldáci, tak sa z toho nepo..r,
Ak si položíš otázku prečo vojny vôbec existujú, dostaneš sa k obyčajným medziľudským sporom a keď si položíš otázku, ako sa zbavíme vojny, potom prídeš k tomu, že musíš zmeniť seba.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
30. 10. 2023 17:59
Odpovědět  JoFa

.. já těmhle mládencům už dlouho a marně vysvětluji, že s tímhle jejich přístupem by jako revolucionáři skončili bradou vzhůru hned za prvním rohem. Hýkali blahem nad videem, kde ruský para nemilosrdně a bleskově složil dva protivníky v okopu, když včas a správně nezareagovali na jeho výzvy, ale nepochopili, že by to mohl potkat i je, s jejich přístupem.
Kdo na vojně dva roky jezdil s náklaďákem nebo psal obráceným písmem po planši, ten se těžko srovnává s tím, že umřít na vlastní chybu se dá za pár sekund, když moc dlouho přemýšlíte. A reset není k dispozici..

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
JoFa
30. 10. 2023 18:06
Odpovědět  Boomer

Súhlas, to video z okopu som videl, je to ako si písal a to som ani na vojne nebol a chápem to. Oni by ani nebojovali a s “Vendulkou na věky, zalezli do deky”. Mňa osobne by asi zastrelili za neuposlúchnutie výzvy narukovať, ale moje rozhodnutie pre pravdu, mi zostane, to je tiež moja voľba ako aj iných.

JoFa
30. 10. 2023 18:18
Odpovědět  JoFa

Ak si uvedomíme že odmietnuť bojovať je forma protestu a vyššieho uvedomenia a nie zbabelosti, potom má možno civilizácia vyššiu úroveň ako doposiaľ a nie je to o manipulácii a vymývaní mozgov, ale uvedomení si. Hrubá tupá sila, má výhodu iba potiaľ, kým mysliaci nepoužije kvalitnejšiu a sofistikovanejšiu zbraň- mozog a šišinku mozkovou.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
30. 10. 2023 18:36
Odpovědět  JoFa

..a tady se projevuje paradox vývoje společnosti. Dušan Makovický za odmítnutí služby se zbraní skončil pouze v internaci, další generace v další válce už šly ke zdi. Můj slovenský strejda musel za Slovenského štátu narukovat a bojovat na východní frontě. Zabíjel příslušníky cizích národů, proti kterým nic neměl, jinak by zabili oni jeho nebo by ho někde u latríny odpráskli vlastní “za zbabělost v boji”.

Standa
30. 10. 2023 18:26
Odpovědět  Boomer

Reset není! To je richt.Ovšem , záleží na čí straně bojujete . Za srdce nebo pouze za peníze.
Reset není !
Když se dáte za peníze do vraždění je to něco jiného než , když bojujete za vlast a vlastní rodinu.
Ty hýkáš, zřejmě, blahem , když AMI napalmem z B-52 srovná vesnici. Já ne.
Reset není!
Když manželku srovnáš nožem( nebo jejího milence) a je to zadarmo nebo za peníze srovnáš nepřítele ,kterého ti ukážou.

Boomer
30. 10. 2023 19:17
Odpovědět  Standa

.. Stáníku, jak namíchat napalm z motorové nafty a několika dalších celkem běžných přísad byla jedna z prvních věcí, kterou nás v rámci pyrotechnické přípravy učili soudruzi důstojníci ČSLA. AMI v té době byli na opačné straně Železné opony. Tak proč jsme se to učili my? K zapalování táboráků pro děti?

Bože, do čeho jsi to vložil duši?!

Standa
31. 10. 2023 11:12
Odpovědět  Boomer

Milý, naivní Boo, napalm je složitější než myslíš! Byl jsi vůbec na vojně? Kde vezmeš např, bílý fosfor.Pleteš si napalm s asfaltem a benzínem!Umím udělat PAC( kamarádovi to utrhlo ruku už na základce)-peroxid aceton,- peroxid musíš sehnat 30% procentní- (H2O2). , vakuovou bombu, nebo tvz. guláš možná , že i ricin ze Skočce obecného byl nebyl problém.Do toho jsem se nepouštěl. V Suchbátarce naproti mému ČVÚT je VŠCHT a tam všichni vědí , jak je to jednoduché ho extrahovat přez bílkovinový koláč.
Panebože, byl jsi na vojně.?.
 Vyrábí se z čistého napalmu..palmový olej( ten název) .. příměsí fosforu,asfaltu nebo zemitých směsí, – , hiníkového prášku( tam je hořčík a sodík) a chloristanu draselného prášku . Když já jsem strouhal elektron a míchal s hypermangánem,-….manganistanem draselným, tak ty jsi tahal kačera. .O pyrogelech už víš úplně prd!

Boomer
31. 10. 2023 16:39
Odpovědět  Standa

.. Stáníčku, a ty si myslíš, že ČSLA neměla co potřebovala? Navíc o naší složce prohlásil už kdysi jeden generál.. na těchto lidech nebudeme šetřit! A dodržovali to i po něm, od potravinových dávek až po odlišnosti v oblečení, výstroji a výzbroji, nepamatuji, že by někdy chybělo cokoli, co bylo potřebné k výcviku.
Ano, výroba plnohodnotného napalmu je technologicky náročná, proto nás učili jak míchat celkem kvalitní náhražky z dostupných surovin. Nosnost OVP 68 totiž byla 120kg včetně samotného padáku, takže muselo být velmi pečlivě zváženo, co si bereme sebou v gékáčku. Když je plánováno vysazení skupiny HPz někde stovky kilometrů za linií dotyku, o nějakém doplnění zásob na objednávku si můžeš nechat jenom zdát.
Já měl tehdy něco přes 85 kilo, tak podumej, vysokoškoláku.. bože, do čeho jsi to vložil duši?!

Standa
30. 10. 2023 18:16
Odpovědět  JoFa

Upřímně řečeno. Nevím , kolik ,, profesionální voják” zavraždí lidí. A jakou s toho má ,, adrenalinivou radost” A odměnu..
Každý lékař má za sebou několik křížků. Není Bůh a něco už prostě…nejde . Kdo se někde zabije na silnici je vůl vlastní vinou nebo vinou ostatních debilů. Pokud mu za jízdy s STK neuletí kolo.!!!
Profici na zabíjení jsou mě odporní. Je jedno jestli je to P. Pavel nebo zdejší Boo. i když o něm pochybuji. Je to čajíjíček.
Farma fy jsou něco jiného!
A , abych to uzavřel. Nikdo se tu nevyvyšuje. Píšou se zde pouze názory.
A jestli se Vám to nelíbí……

JoFa
30. 10. 2023 18:29
Odpovědět  Standa

Problém je v tom, že ja viem kto je Boomer a vy nie. Ale je to tak lepšie, útočíte bez rešpektu a to je v poriadku. Ja nemám problém s tým že niekto napíše svoj názor, iba sa mi zdá, že občas sa tu priveľa ľudí vrhne na myšlienku alebo protinázor bez toho, aby sa na to pozreli aj z tej druhej strany.

Slovan
30. 10. 2023 18:35
Odpovědět  JoFa

🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣

JoFa
30. 10. 2023 18:48
Odpovědět  Slovan

“Kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie.” Slovenské príslovie.

Boomer
30. 10. 2023 19:22
Odpovědět  JoFa

.. já mám moc rád představení dua Vodňanský-Skoumal, jmenuje se to “S úsměvem idiota”. Možná by mohlo být zavedeno jako povinná národní divadelní kultivace…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
30. 10. 2023 19:54
Odpovědět  JoFa

Ale to se povídá i tuna. Co tam máš dál? 😊🙋‍♂️

JoFa
30. 10. 2023 20:01
Odpovědět  Slovan

“Hádzať perly sviniam.” to asi nemáte, tiež Slovenské.

Slovan
31. 10. 2023 07:43
Odpovědět  JoFa

I ošípané tu máme a jsou už i hezky jateční, klidně vám je tam vyvezeme na rozmnožení. 🤣🤣

Pavel z Moravy
31. 10. 2023 10:09
Odpovědět  JoFa

Bohužel, slovenské to asi není. ECHAR PERLAS A LOS CERDOS. Španělé to říkají věky.

Slovan
1. 11. 2023 09:04
Odpovědět  Pavel z Moravy

😊 😊 😊 😊
Tomu se říká u nás v Čechách …nachytán na švestkách.
Pavle ale to není z toho padáku rozeznatelné, takže Holinky nebo hodinky. Bo fuck. 🤣🤣🤣🤣

Boomer
30. 10. 2023 19:01
Odpovědět  Standa

.. Stáníčku, trumpetko můj oblíbený. K zabíjení vychovávala každoročně tisíce povolanců i socialisticko dělnicko rolnicko intelektuálská ČSLA. Jen byly rozdíly v tom, která vojenská odbornost k zabíjení měla pocitově blíž a která dál.
Šofér vejtřasky maximálně řešil, jak zabít čas, když čekal na mančaft, běhající se samopaly po lese.
Kanonýr řešil jen parametry palby do imaginárního čtverce a příliš se nemusel zaobírat představou, co jím odpálený granát vykoná s lidmi někde o 20 kilometrů dál.
Průzkumník už to měl horší, učili ho jak nožem zabít strážného zezadu i zepředu na mnoho způsobů, kde jsou krční nebo stehenní tepny, kam seknout zákopnickou lopatkou, aby nemusel sekat dvakrát a další zajímavé věci. A v rámci výcviku strávil třeba celý den na jatkách, aby si zvykal na hodně krve, na její pach, na vnitřnosti valící se z rozpáraného břicha, aby se příště nepoblil z toho, že zabíjenému tvorovi se většinou uvolní řitní svěrač se vším všudy.
Tak se zklidni a jsi si oprášit oba diplomy…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
30. 10. 2023 17:40
Odpovědět  Joe Arp

.. nazdárek Pepiku, kde jsi se tak dlouho flákal, ty mé oblíbené Bečvárské vemeno?

Joe Arp
30. 10. 2023 19:37
Odpovědět  Boomer

Dlouho a usilovně jsem pátral, kdes rozbil svůj osvětový stan. Čokly máš doufám vyvenčené takže zasedneš ke stroji a s jejich nápovědou poučíš blbé civily jak třeba vyrobit napalm, vrazit nepříteli bajonet do žrádla a správně zakroutit, sbalit beze stop rogalo, B52 a spoustu jiných důležitých věcí. Přehazování vexlů u ČD jsi probral na PP, kde je po tvé erudici sháňka.

Slovan
30. 10. 2023 19:57
Odpovědět  Joe Arp

Nazdar kámo, kde jsi? Nekousej nebo budeš mít návštěvu a budeš bit. Jak nepřistoupíš na podmínky, tak bude zle. Ale zase je sranda.😊🙋‍♂️

Joe Arp
31. 10. 2023 11:37
Odpovědět  Slovan

Zdravím správná vlnová délko, staří vlci se poznají po čuchu, ještě schází motýl. Někde na někoho spadl kozí chlívek, mám obavy…… Sranda jo, ta muší bejt.

Slovan
31. 10. 2023 11:55
Odpovědět  Joe Arp

Ahoj hned mám lepší náladu když tě vidím. 🤣
Jo jsou tu furt a co se týče motýle, jéžiš?!! Jakpak, když se pán zapomene přelogovat tu motýle najednou lítají. Však si byl taky vzpomínán jak jsme mu ubližovali. Bo Bořivoji tóže. Jinak se mě během chvíle vybavilo přesně co tobě. To mušelo být ran, au au, taky se mohl přimotat někde strom, nedej bože bet. elektrickej sloup. Pak se člověk nemůže divit.

Ferko
30. 10. 2023 21:30
Odpovědět  Joe Arp

Takový Sudeťák Jiří roní krokodýlí slzy smutkem. Valem mu tam ubývá rozumných, kteří by mu oponovali.

Boomer
31. 10. 2023 09:31
Odpovědět  Ferko

.. takž je z toho prachsprostá štěkárna jak c y p ?

Boomer
31. 10. 2023 09:30
Odpovědět  Joe Arp

.. Pepiku, nevěř poplašným zprávám o nějakém bití, dva roky nám vtloukali do palic, že v dobách míru se nesmíme prát s nikým, kdo by mohl být fyzicky nebo duševně pod naši úroveň. Klid a piš…

Joe Arp
31. 10. 2023 11:30
Odpovědět  Boomer

To jsi mě uklidnil moudrá sovo. Jestli oni to vtloukání do palice u tebe krapet nepřehnali, záleží taky čím to prováděli, čímčarará, čím? Jsem fakt rád, že od tebe nic nikomu nehrozí, tobě ( v tvé palici) nikdo nesahá ani po kotníky, takže žij blaze a udělej si sváteční, vítězný parakotoul.

Boomer
31. 10. 2023 12:55
Odpovědět  Joe Arp

..no, vidím že k transplantaci mozku u tebe nedošlo a pokud snad ano, nebyla úspěšná, takže to uděláme stejně jako na PP. Piš svoje bláboly, já si je občas přečtu a jinak nic.. pápá, ty kluku ušatá.

Joe Arp
31. 10. 2023 14:12
Odpovědět  Boomer

Viděl už jsi někde ve světě úspěšnou transplantaci mozku, mimo u sebe a to jen proto, že sis jí dělal sám v celkové narkóze? Bohužel ti na výměnu poslali levnější, ale pro narcise dostačující, z osla (nezaměňuj s městem v Norsku). Nikdo jiný mimo tebe a Chucka Norise by to totiž nezvládl!

Boomer
31. 10. 2023 16:08
Odpovědět  Joe Arp

.. Pepiku, nezlob a mazej šůrovat autobus, ať je bílá opravdu bílou! Nebo cinknu na dispečink Míšovi, ať si tě srovná. Tak zas někdy…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Joe Arp
31. 10. 2023 17:31
Odpovědět  Boomer

Rozkaz splněn. A jak to dopadlo se stavbou tvojí sochy na návsi, co sis prosadil na zastupitelstvu? Lidi u vás prej sbírku na stavbu nepochopili a nosili víčka. Tak zas někdy….

zuzana
30. 10. 2023 12:00
Ohodnotit příspěvek :
     

Izraelský politik vyzývá k dalším Drážďanům a Hirošimě v Gaze: „Vyhlaďte ihned Gazu!“ 

https://aktax.cz/izraelsky-politik-vyzyva-k-dalsim-drazdanum-a-hirosime-v-gaze-vyhladte-ihned-gazu/

Standa
31. 10. 2023 04:56
Odpovědět  zuzana

Nechápu, kdo ,které vemeno, tam dalo červenou! 6e by tu řádil nějaký placený žid?

zuzana
30. 10. 2023 12:39
Ohodnotit příspěvek :
     

Pokrytectví Západu umožňující genocidu v Gaze

https://aktax.cz/pokrytectvi-zapadu-umoznujici-genocidu-v-gaze/

Jura S
30. 10. 2023 15:39
Ohodnotit příspěvek :
     

Obávám se že průběh bude následovný :

  • celkové vybombardování území včetně civilistů
  • obklíčení (co jsou v norách nebudou mít kam uniknout)
  • mrtví všichni v oblasti, vlastní ztráty minimální
Ferko
30. 10. 2023 21:33
Odpovědět  Jura S

Já spíš vzpomínám na vybombardovaný Stalingrad a boj v sutinách, kde skončila celá akce Barbarrosa.

Boomer
31. 10. 2023 09:33
Odpovědět  Ferko

.. no, snad nebudou tak blbí, aby opakovali chybu, která Němcům nevratně pocuchala sebevědomí.

Jura S
31. 10. 2023 15:23
Odpovědět  Ferko

🙂 Předpokládám že v Izraeli nebudou 2 metry sněhu a -40 C

JoFa
30. 10. 2023 17:18
Ohodnotit příspěvek :
     

Teraz vám sem dám zaujímavú zmesku, Kto najde riešenie ? Teraz som zvedavý, trúfnete si na prognózu odborníci?
https://www.hlavnespravy.sk/od-rostova-po-machackalu-od-prigozina-po-kadyrova-co-znamenaju-udalosti-na-severnom-kaukaze/3303968

Boomer
30. 10. 2023 18:10
Odpovědět  JoFa

.. z pohledu na mapu bych soudil, že řeka Terek by mohla být severní hranicí Kadyrovova chalífátu, který by dokázal přibrzdit ambice Gruzie. Rusko by tím kousíčkem země o nic moc nepřišlo, spíš by mohlo získat, něco jako když pilot stíhačky prudkým klesáním vymění výšku za rychlost…

JoFa
30. 10. 2023 18:43
Odpovědět  Boomer

Ja sa na to dívam z iného uhlu pohľadu, Vojna s Izraelom prebrala Islam na celom svete, židia sa dostali do veľkých problémov, tiež na celom svete, protesty sú aj v Amerike proti židom a teraz aj Dagestan a Kaukaz. Otázne je , či je to zámer a organizované alebo sa preberajú bunky v jednotlivých štátoch, kde je silný židovský vplyv. Je to ako keď protivník vycíti slabosť súpera a vtedy začne boj o dominanciu, je to ako v prírode. Čo si o tom myslíš? Ak si si toho McGregora vypočul, tak povedal jednu veľmi zaujímavú myšlienku okrem iných konštatovaní. ” My musíme ochrániť Izrael pred Izraelom samým” a tým podľa mňa povedal všetko.

Boomer
30. 10. 2023 19:31
Odpovědět  JoFa

.. enklávy vždy reagují na dění v centru a války překreslují hranice států. Na spontánní reakce v globálním dění příliš nevěřím.
Kdo neplánuje, předem si říká o porážku…

JoFa
30. 10. 2023 19:43
Odpovědět  Boomer

Súhlasím, iba ide o to, či je to plánovanie prvoplánové, alebo sa už odvíja od situácie. Ja si zas nemyslím že US išli do vojny preto, aby im vznikla tak silná vlna protestov proti židom, s tým nepočítali a uviedol to aj McGregor v tom videu a keby to boli len protesty v Amerike, tak povedzme, ale sú po celom svete a to je nepríjemné pred US volbami. Keď bola vojna vo Vietname, tak protestovalo len pár amíkov, ale toto? To je už trochu silnejšia káva.

Boomer
31. 10. 2023 09:43
Odpovědět  JoFa

.. vyšší úroveň dlouhodobého plánování nacházím spíš na ruské straně. Předpokládám, že mají připraveno více variant postupu k jednomu cíli, které jejich realizační skupiny dokáží operativně kombinovat a upravovat podle situace. Možná je to dáno i tím, že jejich vedení, dlouhodobě bez zásadních personálních změn, je tím pádem i dlouhodobě stabilizovanější a lépe koordinované, než je tomu u protistrany a navíc mají ještě stále zažitý systém centralizace moci. Ten poskytuje výhodu větší dynamiky rozhodovacích procesů v krizových situacích.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Radegast
30. 10. 2023 18:27
Ohodnotit příspěvek :
     

Co kdyby dva miliony Palestinců (1 milion dospělých + 1 milon dětí, do 18 let), zazděných v pásmu Gazy, prostě VYBĚHLY Z PÁSMA GAZY!

Pušky mají, ruční zbraně jsou. Utíkali by prostě domů např. do Jaffy (Tel-Aviv), do svého starého domu!
Utíkej, Forreste, utíkej!Tím by se alespoň vyhnuli bombardování, nebyli by soustředěni na jednom místě.

Vymystele nějakou vojenskou strategii, jak je zachránit před hrůzným VOLYŇSKÝM MASAKREM! Nemůže se přece svět dívat a nic neudělat, Palestina je země Palestinců!

JoFa
30. 10. 2023 19:14
Odpovědět  Radegast

“Co kdyby dva miliony Palestinců (1 milion dospělých + 1 milon dětí, do 18 let), zazděných v pásmu Gazy, prostě VYBĚHLY Z PÁSMA GAZY!”
tak zaručene skončia v Európe, môžeš si nachystať obytovanie.
“Pušky mají, ruční zbraně jsou. Utíkali by prostě domů např. do Jaffy (Tel-Aviv), do svého starého domu!”
Ja si myslím, že vojna sa presunie do Izraela a tam bude peklo, toto je ešte nič, takže to by som nedoporučoval.
“Vymystele nějakou vojenskou strategii, jak je zachránit před hrůzným VOLYŇSKÝM MASAKREM! Nemůže se přece svět dívat a nic neudělat, Palestina je země Palestinců!”
To je výzva pre koho? Môžem ti tu akurát napísať, čo chceš počuť a nič na tom nezmeníme. Nedokážeš zmeniť situáciu v Česku a chceš vyriešiť problém v Gaze?

Radegast
30. 10. 2023 18:49
Ohodnotit příspěvek :
     

Palestinci jsou bibličtí křesťané a židé Semité z Bible. Stejně jako Syřané, Egypťané, Kurdové, Peršané kvůli arabské okupaci konvertovali k islámu. Také arabština poprvé přišla na Blízký východ během arabské okupace v 7. století a mísila se s místními semitskými jazyky. Palestinci, Egypťané, Syřané nemluví standardní arabštinou.

Palestina je země Palestinců, ne okupantů Chazarů z Polska, Československa, Ukrajiny, SSSR.

Vsadím se, že vrchní svině premiér Mileikowský Netanjahu má několik identit: občanství polské, americké, izraelské… Netanjahu se jmenuje rodným jménem Mileikowský a je z Polska.

2000 let se někdo snaží vyvražit dnešní Palestince, tj. původní biblické křesťany a židy na Blízkém východě:
Římané
Herodes
papeženský Vatikán s křižáky
Turci Osmani
Chazaři z Polska, Československa, Německa, Ukrajiny, SSSR od roku 1948 s československými zbraněmi a stíhačkami.

Ferko
30. 10. 2023 21:41
Odpovědět  Radegast

V září jsem byl v Egyptě v Marsa Allam, Brayka Bay a číšníci s námi mluvili česky.

zuzana
30. 10. 2023 19:14
Ohodnotit příspěvek :
     

Severní a Západní Evropa se řítí do občanské války

Masová imigrace, kulturní dezintegrace a krajně pravicová opozice jsou receptem na katastrofu, tvrdí maďarský historik Lásló Bernát Veszprémy.

https://aktax.cz/severni-a-zapadni-evropa-se-riti-do-obcanske-valky/

JoFa
30. 10. 2023 20:29
Ohodnotit příspěvek :
     

Keď sme už pri tých tuneloch, história sa opakuje, Boris preložil článok od Leonkova, tak si to prečítajte, bude ešte dlho a bolestivo.
https://cz24.news/vojensky-expert-alexej-leonkov-izrael-je-na-pokraji-katastrofy-bude-musiet-zaplatit-velmi-vysoku-cenu/

JoFa
30. 10. 2023 21:34
Ohodnotit příspěvek :
     

Ešte jednu perličku na záver a citujem z článku https://sk.news-front.su/2023/10/30/atlantic-council-a-stimson-center-predpovedali-porazku-usa-vo-vojne-na-troch-frontoch/
“Je zvláštne, že okrem neschopnosti Spojených štátov bojovať na troch frontoch z diskusie oponentov vyplýva aj ďalší záver – Washington stále nevidí iné zahraničnopolitické možnosti ako vojenský nátlak.”
toto vysvetľuje celý svetový marazmus. Sú to čistí chuji, neschopní akéhokoľvek slušného jednania a dohôd, ktoré by boli schopní dodržať a s takýmto hnojom sa nejedná. Ten sa ignoruje, v tom lepšom prípade.

Boomer
31. 10. 2023 10:20
Odpovědět  JoFa

..pořád jedou osvědčenou taktiku kombinovaných operací. Nejdříve ekonomická destabilizace až likvidace a potom vojenská intervence. Donedávna se jim dařilo, ovšem teď už je to horší, protože BRICS. Jejich strategickou chybou je skutečnost, že připustili vznik více lokálních konfliktů a současně dostali Evropu do situace, kdy klesá její podpora amerických zájmů.
A domnívám se, že ruští stratégové pozorně sledovali odklánění transferů zbraní pro Ukrajinu a jejich oficiální podpora věci Palestinců je přesně načasovaná. IDF se tak dostávají do situace, kdy jim ofenzivní i defenzivní varianta přinese obrovské ztráty.
Nejsem si jistý, zda by v dnešní době svět dokázal akceptovat to, co předváděly USA ve Vietnamu.