politika

Zprávy velvyslanectví Ruské federace

Z rozhovoru ministra zahraničních věcí Ruské federace Sergeje Lavrova
pro ruská a zahraniční média ve formátu videokonference ze dne
14. dubna 2020

Otázka: 
Začátkem dubna úřady v Praze demontovaly pomník maršála Sovětského svazu I.S.Koněva, jehož vojska se mimo jiné zúčastnila i osvobození českého hlavního města.

Ruská strana okamžitě navrhla předat pomník Rusku. Pokud je známo, ministerstvo obrany České republiky odpovědělo záporně. Jaké budou další kroky ruské strany? Máme v úmyslu i nadále usilovat o předání pomníku nám?

Sergej Lavrov: 
Jednání této pražské městské části samozřejmě nelze nazvat jinak než pobuřujícím a cynickým.

Je v rozporu se Smlouvou o přátelských vztazích a spolupráci, kterou jsme s Českou republikou podepsali v roce 1993, a která obsahuje závazky zajišťovat udržování vojenských památníků a memoriálů, přístup k nim a pečovat o ně.

Prohlášení českých úřadů o tom, že ustanovení této smlouvy nebyla porušena, jsou lstivá.

To, co se stalo, se dá hodnotit různě, s různou mírou negativity.

Všiml jsem si prohlášení Prezidenta České republiky M. Zemana.
Řekl: to, co udělali s tímto pomníkem je hloupé a směšné.

Upřímně řečeno, není to zrovna ke smíchu. Skutečností však zůstává to, že tento krok podkopal dohody, jež jsou základem našich vztahů v posledních třiceti letech.

Ujišťují nás, že tento pomník je majetkem městské části. Pevně ​​však víme, že tomu tak není, protože před demolicí byl v republikovém registru jako památkový objekt.

Vycházíme z toho, že tento problém může být urovnán výlučně v souladu s ustanoveními výše uvedené smlouvou z roku 1993. Mimochodem, nelhostejné osobnosti veřejného života České republice již vyjadřují svůj nesouhlas a rozhořčení. Nevládní organizace v České republice podaly u místního soudu žalobu proti jednání vedení městské části Praha 6. Mnoho nevládních institucí zasílá na velvyslanectví materiály, ve kterých se zdůrazňuje solidarita s naším postojem k nepřípustnosti takového přístupu k výsledkům Druhé světové války.

Byl nalezen pozoruhodný detail. Jak víte, rozhodnutí přijímal úřad městské části Praha 6 v čele s O. Kolářem.

Jeho otec byl zaměstnancem českého ministerstva zahraničí, velvyslancem ve Spojených státech a Rusku a nyní je poradcem americké poradenské společnosti, která, zdůrazňuji, připravovala pro české komunální úředníky odůvodnění k odstranění památníku.

Budeme usilovat o splnění veškerých závazků českých kolegů vyplývajících ze smlouvy z roku 1993.

Doufáme, že si uvědomují rizika dalšího vyostřování této situace.

***

Jenom pro ilustraci k tomu dodám.

Maršál Koněv, nadšená a vděčná Praha roku 1945:

Maršál Koněv, Praha roku 2020

sdíletj na