Zprávy velvyslanectví Ruské federace

Z brífinku tiskové mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace
M. Zacharovové, 23. dubna 2020.

O situaci kolem pomníku maršála I. S. Koněva v Praze

Další téma, jímž se budeme i nadále zabývat, je spjato se situací kolem pomníku maršála I. S. Koněva v Praze. Úroveň cynismu, který pozorujeme v tomto tématu, je stále zarážející.

Co nejbedlivěji analyzujeme situaci v souvislosti s odstraněním 3. dubna vztyčeného v českém hlavním městě pomníku maršála Sovětského svazu, hrdiny Československa, čestného občana Prahy I. S. Koněva. Pod jeho velením vojska 1. Ukrajinského frontu v květnu 1945 osvobodila Prahu od nacistické okupace.

Zmíněný akt politického vandalství je zjevným porušením stěžejní pro bilaterální vztahy rusko-české Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci z r. 1993. Smlouva ukládá stranám zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé Smluvní strany, jejich udržování a přístup k nim. V tomto případě se nedá mluvit o plnění českou stranou zmíněných ustanovení Smlouvy.

Povinnost náležitého plnění zmíněného dokumentu ratifikovaného Českou republikou leží na vládě této země. Podle Vídeňské úmluvy o smluvním právu každá platná smlouva zavazuje smluvní strany a musí být jimi plněna v dobré víře.

Dovolávání se ustanovení svého vnitrostátního práva stejně jako rozhodnutí místních orgánů jako důvodů pro neplnění smlouvy je nepřípustné.

Úřady České republiky nejenom že nepřijaly opatření k zamezení protiprávních kroků vedení městské části Praha 6, nýbrž jim i nadržovaly. V daném uvažovaném kontextu nemá význam, v čím vlastnictví je pomník.

Je zřejmé, že svévolné odstranění Koněvovy sochy neodpovídá poctivému plnění závazků tykajících se udržování pomníku a péče o něj. Vzhledem k nezbytnosti zajištění přístupu k památníku otázka jeho umístění neměla být řešena jednostranně. Článek 5 Smlouvy předpokládá obsáhlý nástroj konzultací na různých úrovních, který by mohl být v této souvislosti uplatněn.

Vyzýváme partnery, aby se vrátili k plnění závazků vyplývajících ze zmíněné smlouvy v plném rozsahu.
Jsme připraveni na věcný dialog s českou stranou o tomto problému, který zatěžuje bilaterální vztahy.

Cynismus v kontextu této otázky překračuje všechny možné meze i proto, že vidíme, a je nám to líto, jak se na území České republiky rozbíhají ne jedna, ale několik informačních kampaní.

Mají jasnou protiruskou orientaci, jsou napojeni na politiku a významně zasahují do bilaterálních vztahů. Zdá se, že každý prvek bilaterálních vztahů je zkoumán řadou sil z hlediska dalšího možného poškození bilaterálních vztahů a kontaktů. Dokonce i nejméně problematické technické otázky se stále mění v témata politická a maximálně komplikují bilaterální vztahy.

O protiruské mediální kampani v souvislosti s kybernetickými útoky
v České republice

V řadě českých médií se nyní rozbíhá naprosto neopodstatněná, nepodložená fakty, kromě nechvalně proslulých anonymních „úniků“ z tajných služeb, protiruská kampaň obviňující naší zemi z organizování kybernetických útoků na českou energetickou a zdravotnickou infrastrukturu.

Považujeme tyto lživé zprávy za další fázi zahájené na Západě nevybíravé práce, jež má za cíl pomlouvat Rusko.

Pokud existují fakta, za prvé – předložte je.

Za druhé, proč jednáte prostřednictvím úniků informací? Pojďte o nich mluvit. Fungují nám velvyslanectví, pracují velvyslanci a diplomaté, předejte jim materiály, svolejte konzultace, zašlete diplomatické nóty.

V čem je problém? Proč znovu používat britský nástroj rozvracení bilaterálních vztahů v médiích a nekonečné úniky? Režiséři této provokační akce tradičně naplno nastartovali generátor fake news.

Je politováníhodné, že někteří zástupci české státní moci tento záměr podporují. Pospíchali procvičit svou protiruskou rétoriku na toto téma. Začali mluvit o nějakých kybernetických útocích „cizích mocností“.

Chtěli bychom varovat autory kampaně před dalším šířením tématu mýtických ruských hackerů, které vypadá obzvlášť cynicky v kontextu šíření infekce koronaviru a oslabuje sjednocenou frontu všech států v boji proti ní.

Považujeme za vhodné připomenout, že v souladu s konsensuálně přijatými ustanoveními zprávy Skupiny vládních expertů za rok 2015 a rezolucí Valného shromáždění OSN č. 70/237, která zakotvila její doporučení, všechna obvinění proti státům z organizování a spáchání trestných činů musí být odůvodněna.

Ruská federace důsledně prosazuje používání informačních a komunikačních technologií výhradně k mírovým účelům a navázání profesionálního expertního dialogu v oblasti zajištění mezinárodní informační bezpečnosti v bilaterálním a mnohostranném formátu. Tento příběh je dalším důkazem neopodstatněnosti pokusů o rozjíždění informačních kampaní bez poskytování faktů a potřeby rychlého vypracování univerzálních pravidel, norem a principů odpovědného chování států v informačním prostoru.

Otázka:
Magistrát hlavního města Prahy nedávno rozhodl o přejmenování náměstí Pod Kaštany, kde se nachází velvyslanectví Ruské federace v České republice. Velvyslanectví Ruské federace v České republice v těchto dnech prohlásilo, že nadále bude používat jako oficiální adresu – adresu svého konzulárního oddělení – ulice Korunovační 36. Proč bylo rozhodnuto takovým způsobem? A proč je na webových stránkách Velvyslanectví Ruské federace v České republice uveden bývalý název náměstí – Pod Kaštany?

Chtěla bych upozornit, že velvyslanectví Ruské federace v České republice pravidelně a v plné míře komentuje všechno, co se děje v bilaterálních vztazích, včetně toho, co se týká činnosti ruského zastupitelského úřadu – pořádá tiskové konference a aktivně působí na sociálních sítích. Ze své strany mohu dodat, že otázka změny adresy Velvyslanectví Ruské federace v Praze má výhradně technickou povahu. Tvrzení o nějakém „přestěhování“ ruské diplomatické mise do budovy jejího konzulárního oddělení, která se objevila v mediálním prostoru, neodpovídají skutečnosti.

Jde o to, že podle informací v pražském katastru nemovitostí má hlavní budova Velvyslanectví dvě adresy, o čemž nás informoval Odbor živnostenský a občanskosprávní pražského magistrátu po přejmenování náměstí Pod Kaštany, které dříve sloužilo jako oficiální adresa zastupitelského úřadu. Vzhledem k rovnoprávnosti adres, Velvyslanectví uznalo za lepší zdržet se použití nedávno vzniklého názvu a rozhodlo ve jménu tradice nechat historicky zakotvený v Praze název ulice ve své adrese, která teď zní: Korunovační ulice 36.

V souladu se stávající praxí diplomatické zastupitelství nótou sdělilo tuto skutečnost Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, které vzalo toto technické řešení na vědomí. Po obdržení příslušného potvrzení z MZV České republiky, což by podle našeho předpokladu nemělo trvat dlouho, Velvyslanectví uvede na svém webu informace o aktuální adrese.

Nehledejte politiku tam, kde není. Je ji třeba vidět tam, kde opravdu je.

O vracení protestních nót MZV Ukrajiny

Tento týden MZV Ruska vrátilo kolegům na MZV Ukrajiny dvě nóty.

V té první Kyjev vyjádřil protest proti archeologickým vykopávkám a zemním pracím na Krymu.

V té druhé žádal o zprávu o opatřeních přijatých Ruskem v boji s koronavirem na Krymu a v Donbasu.

Takové kroky ukrajinské diplomacie nás nepřestávají překvapovat. V době, kdy v zemi zuří pandemie a v Černobylu řádí požáry, kdy ruské letouny evakuují ukrajinské občany ze třetích zemí a ruští diplomati jim pomáhají vrátit se do své vlasti, – v tuto chvíli MZV Ukrajiny vynakládá všechny síly hrozivými protestními nótami na «bombardování» «státu-agresoru», jak nás nazývají.

Vyzývám své ukrajinské kolegy z MZV Ukrajiny: šetřete papírem.

Vytváří se pocit, že kyjevské úřady žijí v paralelní realitě. Zpočátku odřezávají Krym od vody a elektřiny, zavádějí blokádu Donbasu a poté žádají zprávu o tom, jak Rusko chrání obyvatelstvo těchto regionů před koronavirovou infekcí.

Připomínáme, že Kyjev má možnost vést přímý dialog s Doněckem a Luhanskem, pokud se ukrajinské úřady opravdu dbají o osud a zdraví lidí, kteří tam žijí. Rusko není stranou konfliktu a nekontroluje území Donbasu.

Ještě jednou připomínáme, že otázka příslušnosti Krymu je uzavřena.

Krymská republika a Sevastopol se v roce 2014 dobrovolně znovu sjednotily s Ruskem. Všechny protestní nóty proti činnosti ruských úřadů související s vykonáním suverenity nad Krymským poloostrovem, ať už jde o návštěvy oficiálních činitelů, výstavbu infrastrukturních zařízení včetně archeologických vykopávek, konání voleb, všechny možné akce, budou i nadále vraceny ukrajinské straně vzhledem k absenci důvodů k jejích přezkoumání.

https://bit.ly/2S6U4qO

sdíletj na