Západní farmaceutičtí obři – aneb Nezaplatíš, zemřeš

Jak ve svém článku uvádí stálý pozorovatel IEE (Independent War Review, týdenní doplněk novin Nězavisimaja Gazeta) Ursan Gunnar, každý normální člověk si myslí, že kterýkoli západní farmaceutický gigant se celou svou obrovskou mocí a finančními prostředky stará v prvé řadě o zdraví pacientů.

Přinejmenším proto, že právě díky nim tyto společnosti vydělávají peníze. A pak veřejné zdraví je přece záležitostí národní bezpečnosti pro kteroukoli zemi. Každému je přece jasné, že země zdravých a obětavých lidí má mnohem větší šanci odrazit vnější útok než země lidí, kteří jsou nemocní a závislí.

Proč by tedy takové společnosti nejen zneužívaly obyvatelstvo jiných zemí, ale trávily i vlastní populaci?!!

Je nejvyšší čas pochopit, že v záležitostech, které se týkají stovek milionů dolarů, se věcem, které se nám zdají být samozřejmostí, najednou dostává zcela odlišných odstínů.

Důvodem je to, že lidé, kteří se snaží získat takové množství peněz, se zpravidla na cestě k cíli nezastaví.
A použijí vše – uplácení lékařů, padělání výsledků výzkumů, „obšťastnění“ úředníků a nákupy celých nemocnic za účelem „zvýšení informovanosti pacientů o produktech společnosti“.

Tato situace je komplikována zvláštnostmi stávajícího právního systému na Západě, kde farmaceutická společnost, jež se obává vážného skandálu nebo velké finanční ztráty, či dokonce trestní odpovědnost svých zaměstnanců, může jít na dohodu nejen s obětí, ale i se stranou obžaloby.

Tak například americká společnost Pfizer se nedávno rozhodla zaplatit 2,3 miliardy dolarů (!), aby se předešlo soudním řízením o tom, jak a v čem uváděla kupující v omyl a které úředníky podplatila.

Další farmaceutický gigant, GlaxoSmithKline, nejen že zaplatil v Číně 500 milionů pokuty, ale doma ve Velké Británii se v podobném případě rozloučil se 3 miliardami dolarů.

Nicméně přímo cynismus lze spatřovat v akci druhé největší společnosti na světě vyrábějící léčiva – Novartis Corporation. V roce 2012 americká média informovala, že jedna malá nemocnice ve Spojených státech dokázala vyvinout lék proti rakovině krve za peníze, které byly získány jako dobrovolné dary. Úpravou genového kódu pacienta lékaři dosáhli úplného uzdravení těch lidí, kteří už neměli naději, a tento účinek zůstává i po zbytek jejich života. Jediná injekce stačila k úspěšnému vyléčení…

Jenže to není dobré pro podnikání. V důsledku toho Novatris Corporation zakoupil na tuto revoluční léčbu práva a pak cenu získané léčby nafoukl z původních 20 tisíc dolarů (čisté náklady) na 300 až 600 tisíc. Autor dospívá k závěru, že taková cena byla vybrána proto, aby tlačila umírající na „tradičnější“ léky, jejichž výrobou se podobné korporace už dávno zabývají.

Ale kde je Hippokratova přísaha?!

Jen nemnozí pochopili, že západní farmaceutické společnosti a zdravotnické systémy – které vytvořily, ovládají, manipulují a využívají – nejsou jen zvláštním vrcholem korupce, ale nejen že neochraňují, ba přímo ohrožují zdraví mnoha milionů lidí, kteří jsou v jejich dosahu.

A ohrožují nejen Západ a své obyvatelstvo, které by naopak mělo být zdravé a prosperující, ale jejich chapadla sahají hluboko do Eurasie, Jižní Ameriky, Afriky a dále.

v nominální hodnotě…

Farmaceutické společnosti nebo Big-Pharma (farmaceutická lobby) byly zapojeny do jednoho skandálu za druhým ve všech oblastech, včetně falšování výzkumů a studií účinnosti, až po prodej nebezpečných léků dětem. Některé z největších západních farmaceutických korporací na zemi byly usvědčeny z vyděračství ve výši mnoha miliard dolarů v mnoha zemích.

Americké ministerstvo spravedlnosti ve svém prohlášení nazvaném „Ministerstvo spravedlnosti informuje o šetření ve své historii největších podvodů ve zdravotnictví“ uvádí:

„Americký farmaceutický gigant Pfizer Inc. a jeho dceřiná společnost Pharmacia & Upjohn Company Inc. (dále společně „Pfizer“) souhlasil s tím, že vyplatí 2,3 miliardy dolarů – což je největší vyrovnání za zdravotnické podvody v historii ministerstva spravedlnosti – za vyřešení trestní a občanskoprávní odpovědnosti vyplývající z nezákonné propagace některých farmaceutických výrobků.“

Pfizer byl přistižen v podobných trestních procesech po celém světě a Washington Post ve svém článku „Pfizer souhlasí s tím, že zaplatí 60 milionů dolarů za vyřešení případu podplácení cizinců“ přiznává:

Pfizer Inc. v úterý souhlasil s tím, že vyplatí 60 milionů dolarů na vyrovnání za obvinění, že některé z jeho zahraničních dceřiných společností podplácely lékaře a poskytovatele zdravotní péče, aby získaly schválení regulačních orgánů na léky společnosti a zvýšily tak prodej v těchto zemích.

Země uvedené v článku zahrnovaly Bulharsko, Chorvatsko, Kazachstán a Rusko.

Za masivní úplatkářství bude stíhán také britský farmaceutický gigant GSK (GlaxoSmithKline). The New York Times ve svém článku „Narkobaron čelí odplatě, protože Čína se zaměřila na úplatkářství“, uvádí, že:

Aféra Glaxo, která vedla k rekordním pokutám ve výši téměř 500 milionů dolarů a řadě obvinění vedoucích pracovníků, změnila dynamiku moci v Číně a čím dál vytrvalejší vláda se rozhodla zpřísnit svou správu nad nadnárodními korporacemi. Během tří let od zatčení čínská vláda, vedená předsedou Xi Jinpingem, plně využila moc autoritářského systému země v rámci širší agendy ekonomického nacionalismu.

Úplatky GSK v Číně nebyly v případě této společnosti ojedinělým incidentem. Po mnoho let se věnuje nekontrolovatelné a nebezpečné korupci na různých kontinentech.

London Guardian ve svém článku uvádí, že společnosti GlaxoSmithKline byla kvůli uplácení lékařů za zvýšení prodeje léků uložena pokuta ve výši 3 miliard dolarů:

Farmaceutické skupině GlaxoSmithKline byla uložena pokuta 3 miliardy dolarů (1,9 miliardy GBP) po zjištění, že uplácela lékaře, aby předepisovali nevhodná antidepresiva dětem. Očekává se také, že Glaxo přizná, že neinformoval o bezpečnostních rizicích léku pro diabetiky Avandia.Společnost povzbuzovala své obchodní zástupce ve Spojených státech k nelegálnímu prodeji tří léků lékařům, aby velkoryse podarovávali ty, kteří souhlasili s napsáním dalších předpisů, „pozornostmi“, včetně výletů do letovisek na Bermudách, Jamajce a Kalifornii.

Na začátku roku 2014 londýnský Telegraph ve svém článku „GlaxoSmithKline podplácel lékaře, aby propagovali jejich léky v Evropě“ uvádí tvrzení bývalého jejího pracovníka“, že:

GlaxoSmithKline, největší britská farmaceutická společnost, byla obviněna z podplácení lékařů za předepiso-
vání léků v Evropě. Lékaři v Polsku údajně obdrželi peníze na propagaci jejich léku na astma Seretide pod záštitou financování vzdělávacího programu, říká bývalý obchodní zástupce. Lékaři také uvedli, že byli placeni za přednášky v zemi, které se však neuskutečňovaly.

Případy Pfizer a GSK nám ukazují, že hromadná korupce není případem jediného incidentu, či dokonce jediné farmaceutické společnosti, ale je normou u všech západních velkých farmaceutických firem.

Western Big-Pharma v mnoha ohledech představuje obchodníky s léky v laboratorních pláštích vyzbrojené masivními lobovacími prostředky, odděleními pro styk s veřejností a marketingem, aby vytvořili iluzi legitimity tam, kde, jak ukazuje nespočet skandálů, ve skutečnosti žádná neexistuje.

Ale bez ohledu na to, jak špatné je podplácet lékaře a předepisovat dětem nebezpečné léky, je tu ještě něco daleko horšího.

Vydírání umírajících

Skandální titulky týkající se farmaceutických koncernů se vyskytují tak často a v takovém měřítku, že veřejnost už na ně ani nereaguje. Skutečnost je taková, že samotné společnosti se z nějakého důvodu obviňují z výzkumu, vývoje, výroby a distribuci životně důležitých léků řízených zločinci, kteří se honosí téměř beztrestností, a nezaregistrovaly do jaké krize se veřejné zdravotnictví dostalo.

Existují však i jiné, mnohem horší vydírání Big-Pharmy, ilustrující skutečnou zkaženost nejen samotného farmaceutického průmyslu, ale také západních akademických kruhů, zdravotnických pracovníků a samozřejmě mainstreamových médií, z nichž všechny hrají přidělené role v marginalizaci nebo ospravedlňování těch známých skandálů i skandálů dobře skrytých.

Genová terapie představuje změnu paradigmatu v lidském zdraví. Namísto použití léčiv modifikuje genová terapie samotnou DNA pacienta a léčí tak u samotného zdroje onemocnění nebo stav, kterým pacient trpí.

Například smrtelná leukémie byla vyléčena úpravou DNA buněk v lidském imunitním systému.

Nově naprogramované buňky mohou detekovat a zničit leukémii a zajistit pacientovi stálou remisi. Byly provedeny počáteční studie u pacientů, kteří nemohli podstoupit schválené formy terapie a kteří by jinak zemřeli, pokud by genová terapie nefungovala.

Ještě neuvěřitelnější v genové terapii je to, že je provedena jednou a působí po celý následný život pacienta.
Je tomu tak proto, že jak se přeprogramované buňky kopírují a dělí, také zkopírují nový kód DNA, který je v nich obsažen, aby leukémii nalezly, bojovaly s ní a eliminovaly ji v zárodku.

Pro pacienta trpícího fatálním onemocněním je představa, že jedna infuze trvale vyléčí jeho stav, zázrakem moderní medicíny. Pro farmaceutický průmysl zaměřený výlučně na zisk je však myšlenka vyléčení nemoci jedinou infuzí, která je navíc levnější než konvenční a méně účinná léčba, noční můrou.

Proto genovou terapii vyvinutou filantropickou organizací a lékařským týmem z University of Pennsylvania vedeným Dr. Carlem Joonem, která úspěšně vyléčí leukémii, koupila společnost Norvartis a následně na ni uvalila obrovskou cenu, která zajistila, že medicínský průlom zůstal pro drtivou většinu pacientů nedosažitelný.

Odmítnutí léčby, zabezpečení ziskovosti

The New York Times, v článku z roku 2012 s názvem „Poslední nadějí dívenky jsou pozměněné imunitní buňky, které překonají leukémii“, byl popsán tento působivý průlom, k němuž mohlo dojít jen díky charitativnímu výzkumu a vývoji:

Doktor Joon řekl, že výroba umělých T-buněk stojí asi 20 000 dolarů na pacienta – což je mnohem méně, než kolik činí náklady na transplantaci kostní dřeně. Rozšířením tohoto postupu by se měly ještě snížit, ale dodal: „Naše náklady nezahrnují žádnou ziskovost, odpisy zařízení ani jiné náklady na klinickou péči a další náklady na výzkum.“

V červenci 2017 však noviny Washington Post ve svém článku „První genová terapie – skutečně živý preparát – na pokraji schválení ze strany FDA“ uvádějí, že Novartis tuto genovou terapii odkupuje.
Zároveň podává informaci o její ceně:
že totiž „Novartis sice cenu své terapie nezveřejňuje, ale analytici prognózují 300 000 – 600 000 USD na jednu infuzi. Brad Lonkar, jehož investiční fond se zaměřuje na společnosti vyvíjející imunoterapeutické postupy, doufá, že náklady nezpůsobí negativní reakci.“

Tento model skupování objevů velkými farmaceutickými společnostmi a zvyšování jejich cen ovlivnil genovou terapii všeho druhu. Společnost Big Pharma už shrábla nejeden vládní nebo charitativní projekt a obratem zvýšila jeho cenu. Zároveň si tak zajistila, že zůstane mimo dosah zoufalých umírajících pacientů a její předchozí, neúčinné, ale mnohem výnosnější produkty budou i nadále jedinou „životaschopnou“ volbou pro drtivou většinu populace.

To je v tuto chvíli ukázka všeho dobrého i špatného vůči Západu.
Západ má neuvěřitelnou schopnost inovovat a zlepšovat život na této planetě, ale je tak obklíčen hluboce zakořeněnou korupcí a zjevně nereagujícími monopoly, že k tomu nemá prostředky.

Noviny jako NYT a Washington Post jsou spolupachatelé, protože původně oznámily skutečné náklady na tyto objevy, ale poté prezentovaly jejich novou cenu nic netušícím čtenářům jako rozumnou.

Univerzity, akademici a zdravotníci jsou pravděpodobně buď pod nátlakem nebo podplaceni, protože korupce je druhou přirozeností velkých firem. A tak se brání poplachu nejen o nebezpečích, která Big Pharma dnes představuje pro lidské zdraví, ale i o tom, že tato firma odvrhuje lidi, kteří léčení potřebují nejvíce.

Pro ostatní svět je zdravá populace klíčem k hospodářskému, politickému a vojenskému úspěchu.

Proto udržet si tak zkorumpovaný a nebezpečný průmysl, jako je Western Big Pharmaceuticals co nejdál od sebe, je klíčovým pilířem národní strategie obrany každé země.

autor: Gunnar Ulson
původní zdroj: 
https://journal-neo.org/2020/01/08/big-pharma-dangling-life-over-the-dying/
ruský překlad: 
https://разведданные.онлайн/news/zapadnyie-farmatsevticheskie-gigantyi-segodnya-ili-skoree-umresh-chem-zaplatish/
překlad do češtiny: Vlabi
https://bit.ly/2xTU4Df

sdíletj na