Základní principy válečné propagandy

Základní principy válečné propagandy byly popsány britským diplomatem lordem Ponsonbym v jeho knize Falsehood in War-Time (1928). 

Podstata těchto principů je následující:

1) Nechceme válku.

– Hlavní věcí je přesvědčit lidi, že ti „zlí“ nenávidí „nás“ a již začali (nebo jsou připraveni začít) jako první.

2) Válka je vedena pouze zaviněním nepřítele.

– Jsou to ti „druzí“, kdo „začali“ válku nebo sní o jejím zahájení. „My“ jsme nuceni se jen bránit.

3) Nepřítel je zlý a jejich vůdce je skutečný ďábel.

„Nemusíš nutit nenávidět všechny lidi,“ napsal Ponsonby. – Je třeba zosobnit obraz nepřítele, ukázat své populaci, že hlava, vůdce „ostatních, těch druhých“ je duševně nemocná, bláznivá a zkorumpovaná osoba.

4) Bojujeme za spravedlivou, vznešenou věc a ne za naše zájmy.

– Mělo by být zamlčeno, že v každé válce jsou primárně sledovány ekonomické cíle, je třeba zdůraznit pouze humanitární důvody.

5) Nepřítel úmyslně páchá zvěrstva, my jenom náhodou.

– Je nezbytné co nejrychleji šířit informace o krutostech spáchaných nepřítelem a vysvětlit, že právě tyto činy jsou pro něj charakteristické.

6) Nepřítel používá zakázané zbraně.

7) Naše ztráty jsou zanedbatelné, ztráty nepřítele jsou obrovské.

– Během války se ztráty živé síly a vybavení vykreslují nepravdivě.

8) Uznávaní zástupci kultury, umění a intelektuálů podporují naši věc.

9) Naše poslání je posvátné.

10) Každý, kdo pochybuje o naší propagandě, je zrádce.

—–

… Tak,… jak vidíte, současná média v mnoha zemích po celém světě aktivně a téměř doslovně dodržují zásady vyvinuté téměř před 100 lety.

https://bit.ly/38zwf21

sdíletj na