politika

Zahraničí jim pomůže: kolik utratil Západ za běloruské protesty

Miliony dolarů vynaložených na podporu demokracie.

Po zahájení masových protestů v Bělorusku řada zemí oznámila, že se chystají poskytnout pomoc běloruským demonstrantům, včetně pomoci finanční. 

Jakmile “běloruská demokracie”, na jejíž podporu Západ po léta přiděluje neskromné ​​částky, konečně začala vykazovat známky života, zahraniční sponzoři prudce zvýšili objem finanční pomoci. 

NEWS.ru shromáždil údaje o finanční podpoře běloruského protestu Západem.


Převážná část finančních toků ze Spojených států je spojena s Agenturou Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID), která rozděluje peníze z amerického rozpočtu jiným nevládním organizacím. 

V letech 2019-2020 bylo vyděleno na provádění programů na „podporu demokracie, systému více stran a zajištění svobody sdělovacích prostředků“ v Bělorusku 8,5 milionu USD.

Z nich 2,4 milionu dolarů získala nezisková organizace Freedom House v rámci projektu na podporu nezávislých médií na období 2019–2024. Projekt zároveň uvádí, že podpora bude poskytována nejen tradičním, ale i občanským médiím, takže můžeme dojít k závěru, že mluvíme i o kanálech Telegram, které dnes koordinují akce demonstrantů.

Nevládní organizace Pact World obdržel od USAID téměř 2 miliony dolarů na projekty na posílení „občanské společnosti“ v Bělorusku. Další organizace, World Learning, utratila 950 000 $ na platby za stáže ve Spojených státech běloruských občanských aktivistů a odborníků.

Největší tranše – 3,2 milionu dolarů – putovala do Konsorcia pro volby a posílení politického procesu (CEPPS), organizace, která sdružuje USAID a několik dalších amerických nevládních organizací. Cílem tohoto programu v Bělorusku je zvýšit potenciál běloruských demokratických stran a hnutí.

Šéf Služby zahraniční rozvědky Ruské federace Sergej Naryškin předpokládá, že finanční toky z Washing-
tonu do Minsku byly mnohem vyšší, než je uvedeno ve zprávách USAID. Podle jeho předpokladu, v letech 2019–2020 Spojené státy prostřednictvím různých nevládních organizací přidělily zhruba 20 milionů dolarů na organizování protivládních protestů v Bělorusku.

Po vypuknutí masových protestů v Bělorusku se Západ rozhodl naléhavě zvýšit částku finanční pomoci. 

Takže Evropská unie slíbila poskytnout běloruské opozici 53 milionů EUR. Z nich je 50 milionů EUR formálně přiděleno na nouzovou podporu zdravotní péče, sociálních služeb a podnikání v souvislosti s pandemií,
2 miliony EUR – na pomoc obětem represí a 1 milion EUR – na pomoc nezávislým sdělovacím prostředkům a občanské společnosti.

Polsko oznámilo zahájení programu „solidarity s Běloruskem“ s rozpočtem přibližně 12,8 milionu USD, poskytujícím pomoc „alternativním“ sdělovacím prostředkům a „politickým uprchlíkům“.

Česká republika zatím vytvořila „Fond na pomoc Bělorusům“ ve výši 450 tisíc USD. Tyto peníze, jak je uvedeno v programu fondu, by měly směřovat na podporu nezávislých médií, rehabilitaci a právní pomoc obětem násilných činů ze strany úřadů a školení běloruských studentů.

Lotyšsko vytvořilo skromnější rozpočet, bylo odesláno150 000 EUR na pomoc běloruským „občanským společnostem“ a „nezávislým“ médiím. 

Nevládní organizace “Norský helsinský výbor” věnovala 1,5 milionu dolarů na podporu pracovníků průmyslových podniků účastnících se stávek. 

Americká charitativní nadace židovské komunity Chabad Jewish Community přidělila grant ve výši 200 tisíc dolarů na pomoc příznivcům Svetlany Tichanovské ve Francii, Německu a Švýcarsku.

Jak vidíte, bylo utraceno hodně peněz, ale zůstává nejasné, jak úspěšné jsou tyto investice – a to jak z hlediska podpory médií a nevládních organizací, tak „ulice“. 

Například v Bělorusku není tolik nezávislých sdělovacích prostředků a soudě podle výše poskytované pomoci bude plat jejich zaměstnanců v příštích letech srovnatelný s platy místních vrcholových TOP-manažerů. 

Ještě obtížnější je vysledovat, kam se ztrácí finanční prostředky vynakládané na vágnější cíle, jako je „podpora občanské společnosti“. 

Ale zdá se, že na Západě věří, že cíl ospravedlňuje vynaložené prostředky. 

I když velká část z nich se někde cestou ztratí.

https://bit.ly/2T5Zdzs

sdílet na