Z BLOGU VOX POPULI: ISLAMIZACE EVROPY JE NEZVRATNÁ

Je bezesporu jasné, že právě dochází k procesu, o který se po staletí muslimové marně pokoušeli. Evropa se dostala do procesu přechodu k jednomu velkému chalífátu. Stále více lidí si to sice začíná uvědomovat, nicméně pořád je jich velmi málo. A nejhorší na tom, je, že ti, kdo jsou k tomu slepí nejvíce, jsou mladí, tedy generace, které se zásadní problém proměny společnosti od civilizace ke středověku nejvíc dotkne. V tomto článku chci především podat zcela jasné důkazy jen stěží zpochybnitelné skutečnosti, že je islamizace v současné době, půjde-li  vše stejnou cestou, zcela nezvratná. A týká se to i naší republiky.

Václavské náměstí (vize)

Bagatelizaci nesporné hrozby islamizace napomáhají často – nejspíš i nevědomky –  i ti, kdo na zvyšující se počet muslimů v Evropě upozorňují. Ani ty nejtragičtější odhady totiž často neodpovídají skutečnosti. Podle nejčastěji udávaného odhadu by mělo být v roce 2050 nejvíce muslimů v těchto zemích: Francie (18 %), Velká Británie (17,2 %), Nizozemsko (15,2 %), Belgie (18,2 %), Itálie (14,1 %), Německo (19,7 %), Rakousko (19,9 %), Norsko (17 %).

Ve výše uvedeném odhadu jsou zahrnuty země, které mají být islamizovány nejvíce. To, že bude skutečnost zřejmě horší, si můžeme ukázat na příkladu Rakouska. Tam právě došli na onu magickou hranici 10% muslimů v populaci, což se udává jako počet, kdy je islamizace nezvratná. Přitom v roce 2050 se počítá “pouze” s necelými 20%. To je samozřejmě nesmysl, jedná se o příliš malý nárůst, který viditelně nebere do úvahy všechny aspekty, které k islamizaci přispějí.

V Rakousku žije asi 8,5 mil. obyvatel, z toho je asi 850 tisíc muslimů. U zbývajících 8 mil. nemuslimů je porodnost asi 1,5 dítěte na jednu ženu a počítá se s poklesem až k 1 dítěti (v celé EU jede protirodinná politika). Muslimka v Evropě běžně porodí  4-5 dětí (na muslimy protirodinná politika neplatí, žena je u nich jen inkubátor na plození dětí), přičemž začíná rodit dřív.

Nyní narozené nemuslimky, budou nejspíš v roce 2050 většinou bezdětné, protože rodí zpravidla až po třicítce, přičemž dnes desetileté nemuslimky budou mít v průměru jedno nedospělé dítě.

Václavské náměstí (vize)

Takže – 2 ženy – nemuslimky (jedna nar. 2010, druhá 2020) – rok 2050:  1 dítě – nemuslim. 

Nyní narozené muslimky budou mít v roce 2050 již asi 4-5 dětí, dnes desetileté dívky už budou pětinásobnými matkami a několikanásobnými babičkami. Tedy v roce 2050 připadne v součtu – děti a vnoučata na muslimku narozenou v roce 2010 (bude-li mít v té době dejme tomu 8 vnoučat) celkem 5 již dospělých dětí + 8 vnoučat, v součtu 13 dětí. K tomu připočtěme 4 děti druhé, mladší muslimky, letos narozené.

Tedy 2 ženy – muslimky (jedna narozená 2010, druhá 2020) – rok 2050: celkem 17 dětí – muslimů.

Musím počítat dál? Myslím, že ne. A to jsem do toho roku 2050 nějakou tu generaci přeskočila a u muslimky, čtyřicetileté babičky nejspíš  dojde k dalšímu nárůstu počtu vnoučat na konečných cca 20-25. Přitom až se stane stejně stará nemuslimka babičkou, bude mít jen jedno vnouče. Rozumíte těm rozdílům??

To je ale pouhý přírůstek porodností. U zmíněného rozdílu v počtu muslimů a nemuslimů chybí jeden velmi důležitý fakt, že úměrně s rostoucím věkem klesá procento muslimů v populaci. Tedy nejvíce nemuslimů je v generacích 50+. Naopak nejvyšší percentuální zastoupení muslimů v evropské populaci je v generaci nejmladší, tedy mezi mladými, narozenými zhruba po roce 1990 (0-30 let). To znamená, že vymírající generace – starší – je ta, kde je vysoký podíl nemuslimů. Generace nejmladší je ta, kde je muslimů nejvíce. Během let 2020-2050 bude procento muslimů v populaci výrazně stoupat. Ve fertilním věku bude v následujících 30 letech stále více muslimek a stále méně nemuslimek.

Prognózy dále nepočítají s masovými konverzemi nemuslimů k islámu. Půjde jak o konverze sňatkem (nemuslimka, vdaná za muslima, se automaticky stává muslimkou), ale i konverze mužů k islámu. Ostatně, v současné době probíhá mohutná proislámská propaganda napříč Evropou. Ve Velké Británii se propagují konverze k islámu i v televizních filmech a seriálech. Přitom k opačným konverzím NIKDY nedochází, konverze od islámu je totiž trestána smrtí. Zatímco tedy do roku 2050 velmi pravděpodobně konvertují k islámu statisíce původních Evropanů a Evropanek, konvertité od islámu zde prakticky nebudou.

Další příčinou úbytku nemuslimů a přibývání muslimů bude emigrace nemuslimů. Se zvyšujícím se počtem muslimů bude v jednotlivých zemích docházet k rostoucím problémům, souvisejícím právě s islamizací. Půjde především o stoupající kriminalitu, nárůst počtu no-go zón, přičemž pro nemuslima bude stále obtížnější najít vhodné a klidné místo k životu. Je třeba si uvědomit, že nemuslim je v muslimské společnosti považován za podřadného. Raketově narostou i počty znásilnění nemuslimek a průběžně, s postupující islamizací dojde i k zavádění prvků práva šaría do zákonů, neboť islámské strany začnou v některých zemích vítězit ve volbách. To podnítí nemuslimy jednak ke konverzím k islámu nebo k migraci. Zprvu jen po Evropě tam, kde bude “klidněji”, časem emigrují na jiné kontinenty.

Odhady také nepočítají s narůstající muslimskou migrací nejen ze zemí Blízkého východu, ale především z Afriky, která je také do značné míry islamizována. Invaze muslimů stále pokračuje, denně jich do Evropy přijdou z Turecka či Libye stovky, až tisíce. Zatím se nezdá, že by se invaze měla zastavit. Ostatně, je podporována globalisty, prahnoucími po zničení Evropy. A islám je ideální zbraní.

Všimněte si další zajímavosti, která plně nasvědčuje skutečnosti, že islamizace je záměrně použitou zbraní na zničení většiny evropských zemí. Všude v EU, včetně ČR, je “liberály” hojně využíván pojem “islamofobie”, jde o výraz poměrně nový, zcela záměrně využívaný. Provozovatelé sociálních sítí se zaměřují především na cenzuru kritiky islámu, migrace a multikulturalismu, případně LGBT agendy.

Ostatně, slyšeli jste, že by někdo používal slovo ateistofobie, křesťanofobie či třeba buddhistofobie? Přitom tím vším muslimové trpí. Ale podobná slova ve slovní zásobě současných politiků, multikulti neziskovek a vítačů migrantů neexistují. Zato islamofobií se ohánějí dnes a denně.

Politické strany, které prosazují zákaz islámu či jeho významné potlačení, se nemají šanci dlouhodobě dostat do jakékoli vlády v rámci EU, jsou prohlašovány za extremistické. I to je jeden z důvodů, proč zatím nikde podobná strana nevyhrála drtivě volby. Tyto strany nejsou zpravidla připouštěny ani do vládních koalic, ale jsou z politiky vytlačovány i na nižších úrovních, jako jsou kraje a obce (vzpomeňte si na poslední aféru kolem AfD). V Itálii a Rakousku k podobným koalicím došlo, obě však byly zcela záměrně brzy zlikvidovány a byla tam vytvořena proislámská a probruselská vláda. V současné době nenajdete v zemích EU ani jednu vládu, která by měla boj proti islámu v programu. Voliči budou o podobný program zřejmě stát až tehdy, kdy už bude příliš pozdě. Jak se zdá, tak první podobná vláda by mohla vzniknout v Itálii, pokud na Salviniho nedopadne zkonstruovaný proces.

Mladé generaci jsou na školách vymývány mozky tak, aby byli mladí k islámu vstřícní (např. “Jeden svět na školách”). Vždyť i Piráti, což je strana, která je u mladých tak silně propagována, jsou velkými podporovateli muslimské migrace. Ostatně, sami se tím ani nijak netají. Mladí si, bohužel, většinou neuvědomují, koho volí, pak je na rodičích a prarodičích, aby je patřičně poučili. Budou to přece oni, kdo v té islamizované Evropě bude muset jednou žít.

Připomínám, že k islamizaci nemusí docházet pouze formou masové nelegální migrace, ale velmi často k ní dochází cestou legální migrace, tzv. “za prací” (viz Turci v Německu). Vždyť i u nás nakupují bohatí Arabové pozemky a nemovitosti ve velkém, aniž by jim v tom kdokoli bránil. Všude v Evropě mají možnost si stavět mešity a najdete zde i halal jatka a producenty halal potravin. Zázemí pro praktikování islámu je tedy v Evropě dokonalé a politický establishment se snaží, aby bylo ještě dokonalejší.

Mezi velmi horlivé podporovatele islamizace Evropy patří také Bergoglio, tedy papež František. Ten se dlouhodobě zasazuje o přijímání muslimských migrantů, líbá jim nohy a sbližuje se s nejvyšším muslimských imámem, Mnohé “ovečky” ho tupě následují a v zaslepenosti vítají muslimské migranty, aniž by jim docházelo, že podporují likvidaci vlastního kontinentu. Ovšem některé ovečky to dělají zcela záměrně, plní tak, podobně jako Bergoglio, své zadání.

Shrnutí důvodů, proč nelze islamizaci odvrátit:

  1. Mnohem vyšší porodnost muslimek
  2.  Počet muslimů v populaci s klesajícím věkem stoupá, nejvíc jich je tedy v nejmladší generaci, zatímco nemuslimové vymírají.
  3.  Konverze nemuslimů k islámu – konverze žen sňatkem s muslimem nebo konverze pod vlivem propagandy – zde půjde o konverze mužů i žen.
  4.  Nekončící migrace muslimů do Evropy – invaze, která začala v roce 2015 nekončí. Muslimové Evropu obsazují mnohdy jen na základě výzvy jejich imáma, jejich zadání je jasné – islamizovat Evropu.
  5.  Emigrace původních Evropanů z míst zasažených islamizací tam, kde bude muslimů málo, časem už mimo Evropu.

Záměrně v důvodech neuvádím teroristické útoky nebo občanskou válku, protože zde půjde o ztráty na životech na obou stranách. Jak bylo vidět i na posledním případu z Německa, půjde o vzájemná střetnutí muslimů s nemuslimy. I proto nyní dochází k úporné snaze o odzbrojení obyvatel Evropy.

A nesporně zásadním důvodem pak bude sám Evropan, který si ten chalífát sám zvolil. A to už volbou politiků, kteří nyní Evropu ovládli a dle zadání ji zdárně likvidují.
https://bit.ly/38Ztp5W 


sdíletj na

0 0 hlasy
Ohodnotit příspěvek
1 Komentář
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Editor
23. 2. 2020 22:49

Hmm.. To není hezké čtení, ale ta jejich porodnost je fakt obrovská, bože… brrr ten Václavák.