Vnitrostátní predikce

Dovolím si udělat ze sebe hlupáka a zkusit pro pirátského Bartoše vypredikovat, jak dlouho asi budou trvat stávající opatření. Zvolím dvě varianty.

Varianta A, zvaná optimistická.

Vycházeje z toho, že lidé dostanou aspoň trochu rozumu, během dubna se podaří otočit vývoj směrem dolů.
V květnu budou otevřeny všechny obchody a provozovny, začne školní výuka, budeme moci chodit do restaurací a hospod. Hranice zůstane uzavřena po dobu, než se totéž podaří v ostatních evropských státech.

Varianta B, zvaná pesimistická.

Vycházeje z toho, že lidé jsou nenapravitelní, bude nárůst nemocnosti pokračovat i během měsíce května, kdy by mohl dojít k takové promořenosti obyvatelstva, že se začne vytvářet komunitní imunita. Během června dojde k poklesu, veškerá vnitrostátní omezení skončí během července. Hranice bude uzavřena po dobu, než se totéž podaří v ostatních evropských státech.

Jenže pak je tu ještě varianta katastrofická – migrační – africká.

Protože v Africe teprve dochází k pozvolnému šíření nákazy, budou pašerácké organizace typu Člověk v tísni či Lékaři bez hranic dovážet do Evropy nakažené migranty a rozmisťovat je v hostitelských zemích. Tím dojde k opětovnému rozšíření viru, kterému se podaří zmutovat natolik, že veškerá dosud vyvinutá léčiva i dosud vytvořená komunitní imunita nebudou schopna se nákaze ubránit. Pak zůstanou hranice uzavřeny na dobu nepredikovatelnou.

No a můžete mne kamenovat.

Poznámky pana Bavora
https://bit.ly/2xrhTSC

sdíletj na