politika

VIDEO: Donald Trump symbolicky u města Alamo skončil beznadějný boj proti obrovské přesile nepřítele

Donald Trump symbolicky u města Alamo skončil beznadějný boj proti obrovské přesile nepřítele, stejně jako obránci stejnojmenné pevnosti v roce 1836, padli úplně všichni, ale jejich odpor vstoupil do dějin! Sbor náčelníků spojeného velení americké armády zasadil Trumpovi poslední úder, ve vojenském oběžníku oznámili všem americkým vojákům, že na základě Ústavy se vrchním velitelem vojáků a tím pádem prezidentem stane Joe Biden! Deep State podle všeho triumfálně zvítězil, po Trumpovi možná zůstane v USA jediný pomník, a to právě zeď na mexické hranici!

Přestože jsem si to nechtěl připustit, od prvního okamžiku, kdy jsem se dozvěděl, že Donald Trump pronese v Texasu projev u města Alamo, jsem měl nepříjemný pocit, že toto místo si Donald Trump vybral záměrně pro konec svého nerovného boje s obrovskou přesilou, kterou nešlo porazit. A bohužel, po zhlédnutí včerejšího projevu se toto mé podezření naplnilo. Donald Trump si mohl vybrat jakékoli místo pro svůj projev u hraniční zdi dlouhé 450 mil, on si ale zvolil místo nedaleko města Alamo, což je jméno, které je pro Američany tím, čím je pro české  vlastence Bílá hora.

V únoru roku 1836 po vypuknutí povstání v Texasu a během následující Texaské revoluce se stovka amerických mužů zmocnila bývalé katolické misie Alamo nedaleko San Antonia, dnes je to součást San Antonia. Povstalci bojující za nově vyhlášenou Texaskou republiku přeměnili misii na pevnost a po dobu 13 dnů se bránili obrovské přesile několika tisíc mexických vojáků pod velením mexického prezidenta Antonio Lópeze de Santa Anna. Všichni obránci po 13 dnech padli, nepřežil ani jediný.

Když se v USA řekne “Alamo” v jakékoliv souvislosti, je to synonymum pro heroický, hrdinný, ale k nezdaru odsouzený boj, který ovšem není zbytečný, protože se stává symbolem nezlomného odporu a vzdoru, a to i za cenu absolutní a drtivé porážky. Donald Trump nevystoupil u památníku Alamo v San Antoniu, ale nedaleko stejně pojmenovaného města Alamo, blízko něhož se hraniční plot nachází.  Přirovnání významu Alama k Bílé hoře není úplně přesné a vystihující, protože Bílá hora byla svědkem úprku vojáků a žoldnéřů, byla přehlídkou chaosu a rovněž i zbabělosti, to však v období 30-leté války nebylo nic zvláštního, protože většina vojáků na bitevních polích byla profesionálními vojáky, resp. žoldnéři z celé Evropy, kteří bojovali v rámci své práce, a pokud výsledek bitvy vypadal beznadějně, žoldnéři to zabalili a prchli, přičemž následně se nechali najmout jiným panovníkem či šlechticem, a pokračovali nanovo. Tady jenom odbočím s malou poznámkou.

Pro Američany je Alamo jako Bílá hora pro Čechy

Krutost 30-leté války spočívala v její obrovské finanční nákladnosti, kterou si panovníci v Evropě nemohli už po pár letech dovolit platit, a tak začali žoldnéře platit “kořistním právem” jako náhrady žoldu. Jinými slovy, žoldáci přestali dostávat výplaty žoldu, ale mohli si výplatu ukořistit po dobytí bohatých, především potom hanzovních měst, tedy měst s právem “hanzy”, svobodného obchodu mezi hanzovními městy. Hanza byla předchůdcem dnešní globalizace. Města mezi sebou obchodovala volně, bez městských ochranných cel a úpisů, což ještě na počátku novověku nebylo běžné, města se bránila dovozu a importu konkurenčního zboží z vedlejších měst.

Donald Trump u hraniční zdi

Tato hanzovní města byla ovšem vypleněna velice rychle a postupně tak docházelo k plenění i malých měst a dokonce i vesnic, a to především na sklonku 30-leté války, kdy se části žoldáckých armád osamostatnily a začaly na vlastní pěst rabovat menší města a vesnice. Proto srovnání Alama s Bílou horou kulhá na obě nohy, ovšem obojí vyjadřuje porážku boje vlasteneckých sil obrovskou přesilou. A právě Donald Trump včera 12-01-2021, dvouciferně zkráceně 12-1-21, využil symbolické a okultní “zrcadlové” datum ke vstupu do Valhally. Zrcadlová data jsou v okultních procesech řízení doslova fanaticky uctívaná, zrcadlové datum je takové, které uprostřed má jedno z čísel krajních, přičemž seřazení krajních čísel je k sobě od čísla uprostřed zrcadlově obrácené.

Donald Trump si vybral k symbolickému vzkazu okultní zrcadlové datum

Ten, kdo nese zrcadlové číslo, prošel očistcem a ukřižováním, a to i v přeneseném smyslu, tedy ukřižování ze strany médií, Big Tech, ze strany Deep State, následně prošel procesem výchovy svých následníků, předkládal jim zákony, přikázání, sloužil jim za vzor, a po dokončení práce nositel čísla odchází do Valhally, stává se odkazem, vzorem, který nikdy nebude zapomenut.

Využití včerejšího data k projevu u Alama, což je jméno symbolizující hrdinství, boje za správnou věc, za svobodu, ale rovněž symbolem totální porážky obránců, je natolik symbolické, a natolik křičící do očí, že to musí dojít mnoha Američanům. Zrcadlová data symbolizují přechod a událost mezi dvěma světy, mezi tímto, který je řízen konceptuálně, a okultním světem, který podléhá okultním procesům řízení. Donald Trump nejprve chtěl vystoupit 11-1-12, ale nakonec vystoupení o den odložil, aby svůj vzkaz vyslal na zrcadlové datum. A o jaký vzkaz šlo?

Donald Trump v rozhovoru s pohraniční stráží

Donald Trump v projevu vyslal varování Joe Bidenovi, že ať si dá pozor na to, co si přeje, že tento hoax a hon na čarodějnice okolo 25. dodatku americké Ústavy a odvolání Donalda Trumpa na jeho základě, se může vrátit jako strašák a bude strašit Joea Bidena a jeho administrativu. Pozor, Donald Trump nemluvil v projevu o impeachmentu, ale o 25. dodatku americké Ústavy, což je něco jiného. Tento dodatek umožňuje odvolat prezidenta na základě jeho zdravotního stavu, mentálního či fyzického.

A přesně toto může brzy hrozit Joeu Bidenovi, který může být velmi brzy za pomoci 25. dodatku odvolán z funkce prezidenta pro pokročilý stupeň demence, což bylo evidentní a zjevné již při volební kampani. Joe Biden tak může být právě na základě 25. dodatku v následujících měsících odvolán a na jeho místo nastoupí Kamala Harris. A tato možnost není hypotetická, ta je přímo očekávaná, protože Joe Biden se při kampani raději schovával, nenechávali ho vystupovat v médiích, aby nevyděsil voliče, jak je to s ním už po mentální stránce špatné.

Po Trumpovi zbyde jediný pomník, i když asi ne úplně v celé délce

V projevu Donalda Trumpa v Alamu zazněla právě tato reference na Bidenovu administrativu, přičemž Donald Trump v jiné části projevu pronesl poznámku, že věří, že ani nová Bidenova administrativa zeď nezbourá, protože je ve prospěch USA. Na tohle se dívám tak, že zeď možná zůstane stát, ale ne proto, že bude plnit funkci, ale protože bude úplně zbytečná. Bidenova administrativa řekne: “Uprchlíci, vítejte!” a migranti budou přes hranici proudit oficiálně, přes hraniční přechody, neziskovky jim budou mávat a garantuji vám, že zeď zůstane stát, třeba ne po celé délce, ale část zdi zůstane a školní exkurze se budou jezdit na zeď dívat a děti se budou učit o zlém diktátoru Trumpovi.

Donald Trump po skončení projevu

O tom Trumpovi, který před dávnými lety zeď postavil, aby rozděloval kultury na americkém kontinentu. Pro část americké populace bude zeď odkazem, symbolem Trumpovy doby, ke které se budou rovněž pořádat zájezdy, ale pro změnu zájezdy patriotů a vlastenců. Donald Trump totiž nikde nebude mít pomník, Deep State to nedovolí, návrh zákona již leží k Kongresu. Kongresmanka chce, aby se v USA nesměla po Trumpovi jmenovat ani lavička v parku [1]. Panečku, to je fašizace. Jediné, co hmatatelného zbyde po Trumpovi, bude ta zeď na mexické hranici. A obávám se, že jakmile se z ní stane poutní místo vlastenců, neomarxistická vláda, která v té době bude u moci, nechá zeď raději odstranit.

Velitelé sboru náčelníků Pentagonu poslali všem vojákům v USA na posádky oběžník, že novým vrchním velitelem bude Joe Biden

Do inaugurace Joea Bidena sice zbývá ještě 7 dní, ale nemá smysl už v této chvíli bojovat za bojovníka, který padl a zanechal odkaz, protože včera Donald Trump přišel o posledního spojence, o podporu Pentagonu. Velitelé sboru náčelníků spojeného velení americké armády včera rozeslali všem vojenským útvarům v USA odtajněný oběžník [2], ve kterém generální štáb oznamuje, že po splnění zákonných a opravných prostředků a po certifikaci vítěze voleb Kongresem se 20. ledna 2021 stane jejich vrchním velitelem Joe Biden, tedy prezident Spojených států.

Oběžník generálního štábu rozeslaný na všechny základny americké armády

Tento oběžník je definitivní tečkou za ukradenými volbami ze dne 3. listopadu 2020. Všechny důkazy byly soudy a posléze i Kongresem ignorovány. Musím opravit čtenáře v diskusích, že důkazy byly odmítnuty. K ničemu takovému nedošlo, jednotlivé soudy, včetně Nejvyššího soudu, se odmítly žalobami zabývat, soudy nepřipustily ani přelíčení, ani předvolání svědků, neproběhlo dokazování, ani výslechy svědků před soudem, vůbec nic. Federální i Nejvyšší soud rozhodly, že se žalobami nechtějí zabývat a odmítly je projednávat, a to na základě mnoha a mnoha výmluv a důvodů. Deep State totiž kontroluje americký justiční systém.

Celkem 3 zrady spáchané na jednoho prezidenta je opravdu moc

Donald Trump měl zato, že když dosadil do Nejvyššího soudu své 3 nominované soudce, že se mu podaří porazit bažinu Deep State jejich vlastní zbraní, tedy justičním právem. Jenže, to byl omyl. Justiční hydra pohltila všechny 3 Trumpem nominované Nejvyšší soudce, ti pro něj nepohnuli ani prstem. Nedovolili si to, nenašli odvahu, protože pochopili, jak obrovskou mocí Deep State v justičním aparátu disponuje. To byla zrada č. 1, když trojice Nejvyšších soudců ho nepodržela. Potom přišlo sčítání hlasů v Kongresu, kdy Mike Pence nevyužil svého práva odmítnout rozporné hlasy volitelů z klíčových států, čímž podrazil Donalda Trumpa. To byla zrada č. 2.

Amy Coney Barrett, poslední 3. soudce Nejvyššího soudu, kterého Donald Trump během svého prezidentského mandátu prosadil do funkce. Ani ona ho nakonec nepodržela při klíčově žalobě Texasu.

A když včera Donald Trump promlouval v Alamu ke skupině hostů, musel už vědět o vojenském oběžníku, který armáda uveřejnila hodinu po skončení Trumpova projevu. Trump dosadil 3 dny po ukradených volbách v listopadu do čel ozbrojených sborů své lidi, své generály, ale ti ho nepodrželi a zřejmě odmítli mu poskytnout podporu pro vyhlášení stanného práva. To se nedozvíme. Armáda však pro něj udělala alespoň to, že uveřejnila dokument až po skončení jeho projevu v Alamu.

Deep State triumfálně zvítězil, ale není hotovo. Teď se pracuje na popravě Donalda Trumpa, začalo to ekonomickou popravou ze strany bank

Ve Spojených státech zvítězila neomarxistická revoluce a Deep State s obrovskou přesilou porazil Donalda Trumpa, proti kterému se postavil celý Kongres, média, Big Tech a včera už dokonce i banky, které mu začaly rušit financování jeho soukromého businessu, jeho hotelů a resortů. To je doslova ekonomická likvidace a poprava. Proti takové přesile nemohl Donald Trump vzdorovat. Následující dny mohou Donalda Trumpa ještě více ohrozit než dosud. Část americké společnosti je na nohou, nikdy nepřijme vládu Joea Bidena a někteří Američané se začnou formovat a seskupovat, začnou vznikat ozbrojené skupiny.

Přesně na toto čeká Deep State, aby mohl v USA zavést orwellovský stát s totální kontrolou a dozorem nad obyvatelstvem. Jedinou možností, jak tomu zabránit, je nedovolit, aby propukly násilné nepokoje. Jenže těm Donald Trump, obávám se, už nedokáže zabránit. Hnutí MAGA, které pomohl vybudovat, převezme iniciativu. Každý teroristický útok, který se od této chvíle v USA odehraje, bude přičten na vrub Trumpovu hnutí MAGA, které bude onálepkované jako teroristické.

Trumpovo gesto boje před začátkem projevu

Deep State nedovolí Donaldu Trumpovi další politické působení, i kdyby založil vlastní stranu, bude mediálně izolovaná, nedostane prostor v médiích. Donald Trump by musel spustit vlastní televizní stanici, ale musel by ji dostat na americké kabelové televize, které by to nedovolily. Musel by vytvořit vlastní datacentrum, kde by hostoval své vlastní servery, a na nich své vlastní sociální platformy. A musel by zajistit, že jeho aktivity a on sám nebude čelit obvinění, že je vůdcem teroristického hnutí MAGA a jeho televize a servery jsou provozovány z teroristické činnosti.

Donald Trump padl jako poslední obránce Alama, poslední obránce svobody

A abych nezapomněl, ještě dříve a předtím, než by založil vlastní televizi a sociální sítě, by musel založit vlastní banku, protože žádná z těch současných by mu financování na tyto projekty neposkytla. Donald Trump je velmi schopný, dokáže toto všechno vytvořit, ale mám problém tomu uvěřit po signálu, který včera vyslal. Vystoupení v Alamu bylo symbolem padnutí posledního obránce Alama. Pokud by Trump chtěl dále bojovat, zvolil by jiné místo projevu, zazněla by jiná slova. Zeď je Trumpův pomník, jediný, který po něm v USA zůstane a do budoucna se stane symbolem odkazu a zrodu nové vlny patriotismu, která ale už nebude mít mírovou formu, jakou dosud mělo hnutí MAGA. Občanská válka v United Soviet America již započala.

Projev poslouchali pozvaní hostě z řad Pohraniční stráže

Donald Trump odhalil pravou tvář americké politiky. Celý svět spatřil, že žádná demokracie v USA již nezůstala, ukradené volby, cenzura, fašizace, střelba v Kongresu, vojáci v ulicích, hořící města pod útoky Black Lives Matter, útoky proti bílému obyvatelstvu, zákazy používání rodových zájmen v americkém Kongresu, strhávání pomníků, návrhy zákonů na vymazání Donalda Trumpa z historie, zákazy na pojmenovávání ulic, míst, laviček a budov po Trumpovi, to všechno jsou procesy, které symbolizují nikoliv svobodnou zemi, ale diktaturu s despotickým řízením tak brutálním, že se bojí i jména Trump.

Proto ani lavičky se nebudou smět jmenovat po Trumpovi, to by mohlo v mládeži a v patriotech vyvolávat vzdor a odpor proti režimu Deep State. Pouhé vyslovení slova Trump se stane zločinem, důvodem pro ban na sociální síti, důvodem pro zrušení přenosu obrazu v televizi, všechny myšlenky, které Trump prosazoval, tedy národ na prvním místě, budou zhuštěny do 4 písmen “TRUMP” a toto slovo bude banovaným slovem č. 1 v nadcházejících letech.

Donald Trump otevřel oči 75 milionům Američanů, že nežijí ve svobodné zemi s právem a demokracií, ale v diktatuře, v bezpráví a v despocii

Teprve uvidíme, jestli Texas znovu povstane a znovu vyhlásí nezávislost, tentokrát ne na Mexiku, ale na Spojených státech, uvidíme, jestli se Donald Trump nestane prezidentem Texasu, v následujících letech je možné úplně všechno, ovšem Donald Trump dokázal věc, kterou nedokázal dosud žádný politik. Velká část Američanů pochopila, v čem žijí. Ve zkorumpovaném státě řízeném bažinou Deep State, tedy nepřítelem. Kdyby nic jiného, tak za toto se Deep State chce Trumpovi pomstít všemi prostředky.

Deep State byl totiž demaskován, odhalen, a to na všech 3 úrovních řízení. Na úrovní legislativní, tedy v Kongresu, na úrovni justiční, tedy u soudů, a na úrovni mediální, tedy v televizích, v novinách a na internetu.  Tato 3 chapadla hydry byla demaskována. Žádná spravedlnosti soudů, soudy mlčely. Žádná spravedlnost legislativců, bez mrknutí oka schválili zfalšovaného vítěze voleb. Žádná nezávislost médií, zpravodajství a sociálních sítí, bez mrknutí oka lhaly, falšovaly předvolební průzkumy, cenzurovaly a banovaly Trumpa.

Donald Trump podepsal pamětní plaketu na zdi.

Výsledkem je stav rozpadu. Američané už nevěří zkorumpovaným soudům, nevěří zkorumpovaným legislativcům a nevěří zkorumpovaným médiím. A to dosud nedokázal žádný americký prezident. Donald Trump to dokázal za pouhé 4 roky a otevřel oči 75 milionům Američanů. To je ten největší Trumpův prezidentský úspěch, který se musí převzít a kopírovat do dalších zemí! Pokud za něco poděkovat Trumpovi, tak právě za otevření očí lidem, aby viděli, v čem a v jakém zkorumpovaném systému řízení žijí! A právě za to Trumpa takovým způsobem Deep State nenávidí.

Kabala si vybrala svou krutou daň

Trump umožnil totiž obyčejným lidem spatřit odporná chapadla hydry, která se dlouho maskovala výroky o právním státě, o demokracii a o svobodě. Američané teď vidí dospodu amerického státu, vidí, že nic z tohoto už v USA není. Ukradené volby se tak staly nástrojem pro otevření očí naivních Američanů. Pro nás v Evropě nastává doba, kdy se musíme připravit a postavit na odpor proti nasunování Total Control světovými globalisty. V USA budou progresivisté zuřivě budovat neomarxistické sověty, kabáty se budou v USA a v Evropě lehce lišit, ale prostředky budou stejné, totální kontrola obyvatelstva!

Deep State se podařilo v okultní rovině řízení prolomit iteraci a změnit vývoj našeho časoprostoru. Kabalu to muselo stát mnoho krve a obětin, o penězích nemluvě, ty se tisknou a jsou jako voda, ale k tomu, co se stalo v USA, musely být použity procesy a nástroje daleko za hranou lidské představivosti. Rozpadu USA nešlo zabránit ani v jedné z těchto iterací a bylo vidět, že Trump i jeho blízcí se snažili tomu zabránit. Je otázkou, nakolik je možné oddalovat nevyhnutné, protože Deep State svými kroky rozpad USA právě urychlil. Čím více se snažil zastavit Trumpa, tím více destruoval vlastní integritu amerického státu, který dlouho maskoval svá chapadla. Donaldu Trumpovi ale patří od nás obrovské poděkování, probudil davy vlastenců po celém světě, nejen v USA. A i kdyby nic jiného neudělal, za toto mu patří dík a nikdy to nebude zapomenuto.
vk

sdílet na