Velvyslanectví RF: Co Rusko udělalo správně v boji proti koronaviru a co může nabídnout celému světu

Neoficiální překlad

Co Rusko udělalo správně v boji proti koronaviru a co může nabídnout celému světu

(Kirill Dmitrijev, časopis Rusko v globální politice)

Po vypuknutí koronavirové krize se mezinárodní média kriticky vyjadřovala k opatřením, které Rusko podnikalo proti pandemii. Ve skutečnosti počínání Ruska v mnoha mimořádně důležitých otázkách s koronavirem mohou být příkladem pro jiné státy.

Země je jedním ze světových lídrů z hlediska počtu prováděných testů, výroby účinných léků proti koronaviru a brzy má v úmyslu začít hromadnou výrobu vlastní vakcíny.

Ruský fond přímých investic (RFPI), tedy Ruský státní fond, sehrál klíčovou roli v boji proti koronavirové infekci v zemi. Dozvěděli jsme se o hrozbě prostřednictvím naší sítě mezinárodních partnerství, pracovali jsme společně s vládou na vyhodnocení této hrozby a začali investovat do odpovídajících projektů.

Vezmeme-li v úvahu prognózy o zvýšení počtu nakažených až do šokujícího čísla 100 000 lidí denně v takových zemích, jako je USA, je důležité, abychom rychle, neztráceje ani minutu, vyvíjely ověřená řešení, založená na osvědčených technologiích. Jsme toho názoru, že k dnešnímu dni vyvinul RFPI klíčové prvky takového praktického řešení.

V důsledku spolupráce s některými z předních světových institucionálních investorů jsme vybrali a financovali podle našeho názoru nejslibnější systémy testování, léky a vakcíny proti Covid-19. Naše hypotézy, analýza a přístup mohou být užitečné pro ty, kteří rozhodují o výběru prostředků boje s virem.

Zázraky nepřijdou

Víme, že zázračné řešení nepřijde samo o sobě a virus jen tak nezmizí. Nově vznikající ohniska dokazují, že zmírnění pravidel sociálního distancování způsobuje další vlny šíření viru. Mezitím dlouhé, léta trvající procesy testování vakcín a léků budou bránit významným hypotetickým průlomům v boji proti viru v blízké budoucnosti.

Proto se musíme soustředit na optimální stávající řešení a v krátké době šířit jejich aplikací za pomoci mezinárodní spolupráce.

To se zdá být zřejmé. Avšak naděje na rychlé řešení, nedostatek hloubkové analýzy a rostoucí nedůvěra mezi zeměmi neumožnily mnoha státům, aby tento přístup následovaly.

Naděje na brzké odeznění hrozby šíření viru vedly mnohé země k příliš brzkému uvolnění omezujících opatření a společnosti nedostatečně investovaly do zajištění biologické bezpečnosti. V reportážích, přinášejících zprávy o možných průlomech v boji proti viru často nejsou zmiňována rizika nebo lhůty potřebné k získání příslušných povolení. Naděje na zázračné řešení zastínila osvědčená stávající řešení, která lze zavést v co nejkratší době.

Zvolili jsme jiný přístup. Díky spolupráci na mezinárodní úrovni s více než 15ti partnerskými fondy jsme se zaměřili na tři dostupná řešení, která sehrají důležitou roli ve vítězství nad koronavirem již v tomto roce.

V první řadě jde o testování

Rychlé a přesné testy jsou klíčem k oživení ekonomiky. Pouze rozsáhlé důkladné testování je schopno obnovit ekonomickou aktivitu, včetně mezinárodní dopravy.

Vyvinuli jsme rusko-japonský testovací systém pod značkou EMG. Výsledky testu jsou známé již po 30 minutách, což je mnohem rychlejší ve srovnání s 2,5 hodinami, které vyžadují jiné systémy. A tyto výsledky nejsou méně přesné než výsledky tradičních testovacích systémů PCR. Takže naše testy nejen umožňují získat výsledek rychleji, ale také zvyšují výkon stávajícího PCR zařízení 3 až 4krát.

Náš systém testování lze použit nejen v laboratořích, ale i kdekoliv jinde, což umožňuje provádět rychlé a přesné testy na letištích, v kancelářích, v továrnách, stejně jako před konáním sportovních a zábavných akcí.

Náš systém již pomohl rychle detekovat a zabránit vypuknutí potenciálních ohnisek koronaviru v mnoha velkých ruských průmyslových podnicích, stejně jako v kancelářích a na fotbalových utkáních. Není divu, že jiné země zakoupily více než 13 milionů našich testů, to je více než třetina všech testů provedených v USA.

Rychlé a přesné testy, jako jsou ty naše, budou zásadně důležitým nástrojem pro oživení světové ekonomiky. Výrazně usnadní například mezinárodní leteckou dopravu. Tyto testy budou brzy použity na letištích po celém světě. Místo toho, aby cestující setrvali v povinné karanténě v Aténách po dobu 24 hodin, budou moci přímo vstoupit na řecké ostrovy po absolvování procedury testování trvající 30 minut.

Toto řešení umožní vyhnout se ztrátám ve výši bilionů dolarů. Celosvětový turistický průmysl podle Konference OSN o obchodu a rozvoji přijde v letošním roce o 1,2 až 3,3 bilionu dolarů. Pouze v odvětví cestovního ruchu ve světě hrozí ztráta více než 120 milionů pracovních míst, další nepřímé ztráty by mohly dosáhnout zhruba 1,25 miliardy pracovních míst.

Protože náklady na testování činí jen nepatrný zlomek možných hospodářských ztrát, v současné době realizujeme pilotní projekty zaměřené na vytvoření bezvirových leteckých dopravních uzlů ve třech zemích, což umožní bezpečně obnovení turistické aktivity.

Druhý faktor – léky

V oblasti léčení koronaviru by měl být kladen důraz na nyní dostupné protivirové léky, protože zabraňují rozvoji viru v raných a středních fázích, aniž by nákaza přešla do obtížné fáze.

Spolu s investováním prostředků do léčivých přípravků na bázi plazmy pro léčbu těžkých případů Covid-19 a do léků, potlačujících cytokinovou bouři, zaměřili jsme se právě na osvědčené protivirové zdravotnické prostředky, které, podle našeho názoru, budou maximálně účinné, aby se zabránilo šíření nemoci.

Remdesivir americké společnosti Gilead a Avifavir, který jsme vyvinuli v Rusku jako vylepšenou verzi japonského léku proti chřipce Avigan, se staly prvními na světě oficiálně registrovanými léky pro léčbu koronaviru.

Tyto léky budou hlavními prostředky ke snížení délky trvání infekčního procesu a doby pobytu v nemocnici. Působí přímo na koronavirus pomocí dobře známého mechanismu inhibice virové RNA-polymerázy, takže jejich vedlejší účinky jsou menší. Tyto nežádoucí účinky jsou také lépe prozkoumány na rozdíl od jiných léků širokého spektra. Hlavní omezení spočívá v tom, že se Avifavir nesmí podávat těhotným ženám nebo v případě plánování těhotenství.

Během klinických studií jsme zjistili, že účinná dávka léku na léčbu koronaviru by měla být vyšší než dávka pro léčbu chřipky. Také jsme navíc vyčistili látku, abychom mohli zvýšit dávku bez vedlejších účinků, a podali žádost o mezinárodní patenty na zjištěné změny v optimálním dávkování a protokolech léčby.

V průběhu našich klinických zkoušek, kterých se zúčastnilo 330 pacientů, více než 60 % z těch, kteří brali Avifavir, měli negativní výsledky testu na koronavirus již pátý den, což je dvakrát lepší výsledek než ve skupině, která procházela standardní terapií. Průměrná doba vyloučení viru z těla při užívání přípravku Avifavir — 4 dny, zatímco při standardní terapii – 9 dnů. Zkracuje se tak doba, po kterou jsou pacienti nakažliví, stejně jako délka jejich hospitalizace. Tři nezávislé klinické studie provedené na více než 700 pacientech a také výsledky léčby Avifavirem desítek tisíc pacientů v Rusku potvrdily výsledky našeho výzkumu.

Zatímco Remdesivir se nějakou dobu nebude vyvážet v souvislosti s rozsáhlými nákupy přípravku vládou USA, je Avifavir již dostupný na světovém trhu a jeho výroba zvýšena na 300 tisíc léčebných cyklů měsíčně pro uspokojení jak domácí, tak i světové poptávky.

Avifavir nakupují nejen sousedé Ruska — Bělorusko a Kazachstán — ale také Kolumbie, Brazílie, Bulharsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Peru a mnoho dalších. Žádosti o přípravek zaslalo více než 50 zemí.

Jiné přípravky, podobné Avifaviru a zakládající se na účinné látce favipiravir, mohou vyrábět i další země, čímž se zajistí hromadné dodávky léků na celém světě, což je zvláště výhodné, protože tyto generika jsou několikanásobně levnější než Remdesivir.

Poté, co jsme prokázali účinnost léku, již další dva léky na bázi stejné látky byly vyrobeny v Rusku. Přípravek založený na favipiraviru prošel zrychlenou registrací v Indii a ministr průmyslu Turecka oznámil, že favipiravir bude brzy zaregistrován v této zemi a označil tuto událost za „zdroj hrdosti a radosti“.

Kromě toho se lék Avifavir vyrábí ve formě tablet. Pro širokou veřejnost je jednodušší ho získat, protože může být prodáván v lékárnách jako lék na předpis, na rozdíl od Remdesiviru, jenž se podává v nemocnicích ve formě injekcí.

Třetí faktor – vakcíny

Je velmi obtížné vybírat z více než 140 nyní vyvíjených vakcín, z nichž více než 20 je v různých fázích klinických studií. Zatím ještě žádná vakcína na světě nebyla oficiálně schválena dříve než po 4 letech testů.

Nicméně naše analýza ukazuje, že se jako první objeví na trhu vakcíny založené na adenoviru, které obdrží oficiální registraci v září tohoto roku. Do lidského organismu zavádí gen hrotů koronaviru prostřednictvím osvědčeného způsobu transportování léčiva založeného na adenoviru.

Vakcíny na bázi adenovirových vektorů se vyvíjejí od osmdesátých let.

Ty už dostaly oficiální souhlas a jsou účinně používány proti Ebole. Vakcíny proti MERS, viru Zika, chřipce a malárii úspěšně procházejí klinickými testy.

Také se vyvíjejí slibné vakcíny založené na mRNA a dalších inovativních metodách, které jak doufáme dříve nebo později budou fungovat. I když je mRNA pozoruhodnou novou technologií, zatím žádná vakcína na jejím základě nedostala oficiální povolení pro nasazení k boji s virovými infekcemi.

I kdyby se vývoj vakcíny na bázi mRNA maximálně urychlil, schválena bude nejdříve v roce 2021, protože je nutné komplexní bezpečnostní testování. Mimo jiné zahrnuje kontrolu účinků na plodnost – jeden z hlavních parametrů pro země, které plánují provádět rozsáhlá očkování.

Tři vakcíny založené na adenovirových vektorech již prokázaly vysoké výsledky v první fázi klinických studií. Jsou vyvinuty ruským Institutem epidemiologie a mikrobiologie, nesoucím jméno N. Gamaleie, Oxfordskou univerzitou ve spolupráci s Astra Zeneca a čínskou společností CanSino Biologics.

Jsme toho názoru, že budou potřeba všechny tři.

Jsem si jistý ruskou vakcínou, kterou jsem sám byl proočkován. Stabilní imunita se u mě vyvinula po 20 dnech, ještě před podáním injekce druhé podpůrné dávky, která by měla prodloužit imunitu na dva roky.

V brzké době budou moci ostatní dělat totéž. Díky výrobě této vakcíny v rámci partnerství v několika zemích budeme moci do konce roku rozšířit její produkci na 200 milionů dávek.

Podle našich odhadů bude v roce 2021 vyrobeno více než tři miliardy dávek vakcín založených na adenovirových vektorech, což umožní světu účinně bojovat proti koronaviru.

Ruská vakcína bude také dodávána s unikátním patentovaným testem, který identifikuje v lidském těle speciální protilátky, které napadají šípovité výrůstky koronaviru. To znamená, že účinek vakcíny a trvání jejího účinku bude snadné určit měřením zvýšení počtu nejúčinnějších protilátek proti koronaviru.

Nejdůležitější je mezinárodní spolupráce

Je čas ukončit nekonečné spory o nejúčinnějších opatřeních proti koronaviru. Ohrožují životy i světovou ekonomiku. Dokud ještě není pozdě, země světa by měly společně aplikovat nejlepší mezinárodní praktiky, včetně povinného nošení roušek, zachování sociální distance a sdílení řešení, které jsou k dispozici již nyní.

Náš fond spolupracuje s mnoha státy v této oblasti. Jsme přesvědčeni, že účinně bojovat proti současným a budoucím pandemiím je možné pouze společným úsilím celého světového společenství.

Kirill Dmitrijev, generální ředitel Ruského fondu přímých investic (RFPI), státního fondu Ruské Federace, spravujícího aktiva ve výši 50 miliard dolarů.

0 0 hlasy
Ohodnotit příspěvek