Vedení OPCW obviněno z padělání zprávy o syrských chemických zbraních

Vedení OPCW obviněno z padělání zprávy o syrských chemických zbraních

Wikileaks dnes zveřejňuje e-mail, zaslaný členem vyšetřovací mise OPCW v Sýrii svým nadřízeným, ve kterém vyjadřuje své nejzávažnější obavy z úmyslného zkreslení zavedeného do redigované verze zprávy, kterou spoluautor vypracoval.

Organizace pro zákaz chemických zbraní vyslala tým odborníků, aby prošetřili obvinění chemického útoku v syrském městě Dúma dne 7. dubna 2018. Autor e-mailu byl členem tohoto týmu a tvrdí, že redigovaná předběžná verze zprávy zkresluje skutečnosti, které on a jeho kolegové objevili na místě.

E-mail je datován 22. června. Je adresován Robertovi Fairweatherovi a poslán jeho zástupci Aamiru Shukovi a členům vyšetřovací mise v Dumě. 

Říká, že tohoto zkreslení bylo dosaženo selektivním opomenutím, které vedlo ke zkreslení, které podkopává důvěryhodnost zprávy. Dále se tvrdí, že důležitá fakta, která zůstala v upravené verzi: 

„… proměnila se v něco úplně jiného, ​​než co bylo původně vypracováno.“ 

Tvrdí se, že to bylo provedeno na příkaz Úřadu generálního ředitele (post, které v té době zastával turecký diplomata Ahmet Üzümcü, nahradil ho Španěl Fernando Arias). Organizace pro zákaz chemických zbraní vyslala skupinu odborníků, aby prozkoumali obvinění, že k chemickému útoku došlo v syrském městě Dúma
7. dubna 2018. Autor tohoto e-mailu byl členem této skupiny a tvrdí, že upravená předběžná verze zprávy zkresluje skutečnosti, které on a jeho kolegové zjistili na místě.

Tento útok byl přičítán syrské armádě na základě zpráv od povstaleckých sil, které byly v té době v Dúmě,
a toto tvrzení podpořily vlády Spojených států, Velké Británie a Francie. 

V reakci na to tyto tři země zahájily letecké útoky proti cílům syrské vlády 14. dubna 2018. To bylo předtím, než průzkumný tým získal přístup k zařízením v Dúma, mise byla odložena o téměř dva týdny kvůli povstaleckým bojovníkům a následným střetům mezi povstalci a vládními silami, které se přesunuly do oblasti.

Po příjezdu skupina zjistila, že většina fyzických důkazů, včetně těl zesnulých, již nejsou k dispozici. 

Tvrdilo se, že 49 lidí bylo zabito a až 650 lidí bylo vážně postiženo chemickým plynem uvolněným ze zbraní, které byly distribuovány v konkrétní oblasti obsazené povstalci (v Dúma) toho dne v dubnu. 

Povstalci tvrdili, že plyn pocházel z lahví shozených z letadel, což jasně ukazuje na syrské vládní síly, které měly plnou leteckou nadřazenost.

Zdá se, že redigovaná zpráva tyto závěry podporuje, ale autor uveřejněného e-mailu nastiňuje některé konkrétní aspekty, které považuje za „zvláště znepokojivé“.

Za prvé, v redigované zprávě je prohlášení. Uvádí se v ní, že existují dostatečné důkazy k určení přítomnosti „chloru nebo jiné aktivní chemické látky obsahující chlór“.

E-mail zdůrazňuje, že to bylo:

„Pravděpodobně jedna nebo více chemikálií, které obsahují reaktivní atom chloru. Takové chemikálie mohou zahrnovat… hlavní složku bělidla na bázi chlóru v domácnosti. Záměrné vyčlenění plynného chloru jako jedné z možností je neobvyklé.“

Upravená zpráva také odstranila kontext z prohlášení v původním návrhu, který se zabýval pravděpodobností, že by byl plyn emitován z lahví nalezených v Dúmě. 

Tvrdí se, že původní text výslovně zdůraznil, že neexistují dostatečné důkazy, které by to potvrdily. 

Podle autora jde o „vážnou odchylku od původní zprávy“.

Také se zmiňuje o problémech s odstavcem v upravené verzi, která zní:

„Na základě vysokých úrovní různých chlorovaných organických derivátů nalezených ve vzorcích okolního prostředí.“

Říká se, že to je přehnané. Podle dopisu:

„Ve většině případů se vyskytovaly jen částečně, pouze od 1 do 2 dílů na miliardu, což je v podstatě zanedbatelné stopové množství.“

Jedním z důkazů, který se objevil ve zpravodajských sítích po celém světě, bylo video, které ukazovalo že po útoku na Dúmu je obětem poskytováno ošetření v nemocnici.

Uvedené příznaky se však neshodují s tím, co svědci řekli, že viděli ten den. Zdá se, že podrobná diskuse o této skutečnosti byla v upravené verzi zprávy OPCW vynechána.

V e-mailu se říká:

„Vynechání této části zprávy (včetně epidemiologie, která byla odstraněna jako celek), má vážný negativní dopad na zprávu, protože tato část je neoddělitelně spjata s identifikovaným chemickým činitelem…
V tomto případě je důvěra v identitu chloru nebo jakýkoli jiný dusivý prostředek je zpochybňována právě kvůli nekonzistenci mezi hlášenými a pozorovanými symptomy. Tato nekonzistence byla zaznamenána nejen týmem průzkumných misí, ale silně podporována třemi toxikology se zkušenostmi s vystavením chemickým látkám.“

Ještě dalším sporným bodem je umístění a stav válců, o nichž se uvádí, že obsahovaly chemické činidlo. 
Tvrdí se, že jejich stav nemusí být v souladu s tím, že byly vypuštěny ze vzduchu, ve srovnání s poškozením v bezprostředním okolí. 

To bylo projednáno v nepublikované technické zprávě OPCW  a naznačuje, že je nepravděpodobné, že válce s chemikálií byly shazovány ze vzduchu. (viz předchozí vydání: OPCW Whistleblower Panel on the Douma attack of April 2018).

 Podrobná diskuse o tom byla zjevně vynechána z redigované verze zprávy OPCW.

„Tato informace byla důležitá při hodnocení pravděpodobnosti „přítomnosti“ toxických chemikálií versus „použití“ toxických chemikálií,“ uvádí e-mail

Autor zakončil svůj dopis odvoláním k vedení, aby mu umožnili připojit k dokumentu své připomínky a odlišné názory.

https://wikileaks.org/opcw-douma/
https://colonelcassad.livejournal.com/5448771.html

Ohodnotit příspěvek (5 / 1)

nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
Ohodnotit příspěvek :
     

Stačí projít fotografie, které na různé servery interfernetu dávají Bílé kýble na hlavu. Jedna vedle druhé, na všech jsou děti, tvářící se spíš než vyděšeně soustředěně, aby se nezačaly smát a zejména zaujmou jejich oči, bílá bělma přímo svítí. Jeden z typických příznaků chloru ve vzduchu je zčervenání očního bělma. Stačí se podívat na děti u bazénů. Oči jak králíci, do červena zbarvená bělma dost znatelně. Holt autoři neměli ve škole chemii nebo zrovna nedávali pozor, když se probírala 7 skupina periodické tabulky, tedy halogeny.