politika

Vasilij Nebenzja na zasedání Rady bezpečnosti OSN: Šance Evropy stát se jedním z pólů vznikajícího multipolárního světa se blíží nule

Prohlášení stálého představitele Ruské federace V. A. Nebenzji na zasedání Rady bezpečnosti OSN o interakci OSN s regionálními organizacemi (OSN-EU)

Pane předsedo,

Minule, když se v Radě bezpečnosti v červnu 2022 projednávaly otázky spolupráce mezi OSN a EU, jsme řekli, že díky úsilí Bruselu došlo k prolomení „dna“ ve vztazích mezi EU a Ruskem. Jak se vyjasnilo, pod tímto „dnem“ se ukázala celá propast, do které nadále padají nejen naše vztahy, které ve skutečnosti již neexistují, ale i samotná sjednocená Evropa.

Když budou historici popisovat roky 2022-2023, v části týkající se Evropské unie budou asi nejčastější slova: degradace, bezmoc, krátkozrakost a rusofobie. A nemalou zásluhu na tom mají nejen jednotliví evropští lídři, ale i evropští byrokraté, k nimž pan Borrell, který dnes vystoupil, patří.

Díky vám, pane Borrelle, jsme se za poslední rok naučili hodně o Evropě a skutečné podstatě evropské diplomacie. Dozvěděli jsme se například, že Evropa je rozkvetlá zahrada obklopená džunglí. Dozvěděli jsme se, že boj za mír pro evropské diplomaty spočívá v rostoucím přílivu zbraní do zóny konfliktu (ačkoli to vnitrounijní legislativa v zásadě výslovně zakazuje). Navíc část těchto dodávek, aby nikdo nepochyboval o mírumilovnosti EU, je hrazena z Evropského mírového fondu. Dozvěděli jsme se, že svoboda slova v EU je totožná se zákazem alternativních názorů.

Kromě toho jsme samozřejmě měli tušení o rusofobii dřímající v hlubinách Evropy, ale upřímně řečeno jsme si její hloubku a rozsah ani neuměli představit. A ta rusofobie se neomezuje jen na maniakální touhu porazit Rusko rukou Ukrajinců na bojišti. Jde mnohem dál – pro potěšení těch nejprimitivnějších, jeskynních rusofobů z řad Poláků a Baltů sledujeme události v evropských metropolích a mezi zdmi evropských institucí, jak co nejlépe rozporcovat a zničit naši zemi. 

Na pozadí kroků směřujících ke „zrušení Ruska“, jeho kultury, umění, sportu, se nám skládá naprosto jednoznačný obrázek o našich evropských sousedech. A tento obrázek vyvolává přání těsněji zavřít dveře a možná – a zatlouct je napevno, dokud tento tmářský a rusofobní sabat neskončí.

Rusko je prohlášeno za hlavní a vlastně jedinou hrozbu pro bezpečnost Evropy. Argumenty o možnosti vybudování společného bezpečnostního systému s Ruskem se staly jakýmsi „tabu“, lze hovořit pouze o kolektivní bezpečnosti proti Rusku. Na případné dotazy v Bruselu odpovídají, že si za to může Rusko samo. 

Avšak tato tvrzení bortí prostý fakt: v předvečer ukrajinské krize to bylo Rusko, kdo důsledně nabízel Západu podepsání dohod o vzájemných bezpečnostních zárukách, prosazoval návrhy komplexní a nedělitelné bezpečnosti v euroatlantickém prostoru. Všechny návrhy byly arogantně odmítnuty. 

Na co by byly Bruselu (EU), který prostřednictvím politiky Východního partnerství z roku 2009 prosazuje zcela jinou logiku – o nutnosti rozejít se s Ruskem a postavit naše společné sousedy před volbu vybrat si mezi Ruskem a EU? Logiku, která se jasně projevila v asociační dohodě mezi EU a Ukrajinou, která se stala „spouštěčem“ puče na Majdanu v roce 2014 a rozbuškou nejakutnější ukrajinské krize, jejíž finální fáze jsme nyní svědky. 

Dnes dobře víme, že všechny ty bajky o dobrém sousedství, partnerství a společných prostorách byly jen „kouřovou clonou“ pro přípravu konfrontace s Ruskem rukou našich společných sousedů. 

Nejvíce tvárné se ukázala být Gruzie a poté Ukrajina, která se rozhodla hrát roli pěšáků v geopolitické konfrontaci s naší zemí. 

A pokud Tbilisi mělo rozum včas se zastavit a pokusit se minimalizovat škody, pak majdanovský Kyjev, prosycený oživeným ukrajinským nacionalismem smíšeným s neonacismem, byl svou novou servilní rolí prostě uchvácen. V důsledku toho se dnešní svět potácí na pokraji sebevražedného konfliktu, který EU spolu se zbytkem Západu sedmimílovými kroky přibližuje, když zvyšuje dodávky zbraní kyjevskému režimu a zvyšuje své zapojení v konfliktu.

Mimochodem, ze zvyku v takových případech označujeme Evropskou unii za jednotnou Evropu, naše nejbližší a přirozené sousedy, ale to už je samozřejmě špatně. Ve vojensko-politickém smyslu ztrácí Evropská unie před našima očima vlastní právní subjektivitu a stává se přívěskem bez vlastní vůle, jiného vojenského bloku, jehož skutečné cíle, záměry a vlastník jsou nám již dávno známy.

Společná deklarace o spolupráci mezi EU a NATO, podepsaná 10. února, v podstatě potvrzuje úplnou podřízenost Evropské unie úkolům severoatlantického bloku. Ustanovení dokumentu o sekundárnosti či řečeno jazykem stratégů NATO „komplementárnosti“ ve vztahu k alianční obranné politice Evropské unie fakticky ruší nároky EU na autonomii v této oblasti. „Nová úroveň partnerství“ znamená pro Evropskou unii plnou solidaritu s konfrontačními přístupy bloku NATO a vystupování v nižších rolích k jeho geopolitickým ambicím globální převahy.

Společná deklarace je také další panegyrikou (chvalořeč, oslavný projev) filozofie západní nadřazenosti.  Bez obalu říká, že NATO a EU využijí všech politických, ekonomických a vojenských prostředků „v zájmu naší jedné miliardy občanů“. Zbytek světa je ve skutečnosti jimi vnímán jako nepřátelské prostředí, které je nutné přeformátovat. Jedním slovem stejná džungle plná plevele, jakou nás vidí pan Borrell.

Možná někdo namítne – ale vždyť EU byla původně koncipována jako ekonomický, nikoli politický blok.  Právě v ekonomice byla vždy síla a přitažlivost Evropy. Možná před rokem to byla pravda, ale od té doby se situace dramaticky změnila. Rok po úplném zpřetrhání vazeb s naší zemí se růst HDP „sjednocené Evropy“ drží blízko nuly. Rekordní míry inflace jsou přitom měřeny dvoucifernými ukazateli. 

Evropská unie se radovala z toho, že seskočila z ruské „plynové jehly“ a napojila se na těžkou drogu – drahý americký zkapalněný zemní plyn. 

Na podporu fungování ekonomiky EU pouze v jednom aspektu, energetickém, bylo v roce 2022 vynaloženo 710 miliard eur. Jinými slovy, evropské liberální tržní ekonomiky dnes přežívají ze státních subvencí a dotací. Ale prosperita a ekonomická síla Evropy byla založena především na ruské levné energii. Jakmile se jí zbavili, Evropa se stala ekonomickým „kolosem na hliněných nohách“ a energeticky náročná průmyslová odvětví k radosti „velkého bratra“ táhla za oceán.

„Zlé jazyky“ říkají, že právě o to Washington od samého počátku konfliktu usiluje – o zničení svého evropského konkurenta. 

Neskloníme se ke konspiračním teoriím, ale jedna věc je jasná: taková impotence v ekonomické sféře, taková podlézavost Spojeným státům v dějinách Evropy ještě nikdy nebyla. 

Věci dospěly tak daleko, že v Bruselu mlčky spolkli, že jejich nejbližší spojenec jim vyhodil hlavní plynovod do povětří, plynovod, který zaplatili i evropští investoři, a nyní se snaží zamést všechna nepohodlná fakta „pod koberec“, aby nevyvolali nelibost Washingtonu. 

O jaké nezávislé roli EU a Evropy jako celku můžeme za takových okolností mluvit? 

A každopádně jedna věc je jistá: po takových hrubých politických a ekonomických chybách se šance Evropy stát se jedním z pólů vznikajícího multipolárního světa blíží nule. 

Počkat, řeknou někteří. Ale vždyť Evropa je především unie hodnot. Pověstná svoboda, rovnost, bratrství. Demokracie a lidská práva. Právě v tom byla vždy její přitažlivost. 

Bohužel ani zde EU neudržela “laťku”. 

Poté, co kdysi přijala pobaltské země s jejich rusofobním a „apartheidním“ postojem k vlastnímu rusky mluvícímu obyvatelstvu, místo toho, aby je z této nemoci vyléčila, nakazila se jí sama EU. 

V Bruselu již dávno „ztratili břehy“, pokud jde o svobodu médií, redukovali je přísnou cenzuru a zákazem disentu. No a tuto „kytici“ v posledních letech doplňuje i rychle postupující „šeroslepost“ vůči projevům neonacismu, která se prakticky projevila nejen v ignorování nacistických projevů na Ukrajině, ale i v hlasování proti výroční rezoluci odsuzující glorifikaci nacismu. 

Co tedy nyní z vašich hodnot zbylo? Jaké jsou úspěchy? Snad jenom to, že jste přetvořili ženu v muže, a toho v nebinární osobnost, v něco středního rodu, nebo spíše úplně bez kořenů. A z tradiční rodiny vyrobili něco neslušného. Uznáváme tyto „přelomové objevy“, ale konkurovat vám nehodláme. Jenom k nám není třeba lézt s takovými „hodnotami“.

Pane předsedo,

Posledním a jediným dokumentem Rady bezpečnosti o spolupráci s Evropskou unií v posledních letech bylo prohlášení předsedy Rady ze 14. února 2014. Tehdy členové Rady bezpečnosti, včetně nás, v úplně jiném paradigmatu vztahů s EU, uvítali její pomoc při stabilizaci západního Balkánu, Mali, Středoafrické republiky, Afghánistánu a Sýrie. 

Nyní, o devět let později, text tohoto dokumentu vypadá jako nějaký krutý vtip. 

Ostatně zapojení Západu v těchto a mnoha dalších regionech přineslo jen nestabilitu, ekonomické problémy a utrpení. A dnes nemá žádný smysl vyčleňovat Evropskou unii z jiných struktur zcela podmaněných Spojenými státy.

Podivnou a téměř mystickou shodou okolností datum tohoto prohlášení v mnoha ohledech oddělilo starou Evropu od nové. Pouhý týden po přijetí dokumentu se zástupci EU přímo zúčastnili protiústavního ozbrojeného převratu v Kyjevě a vsadili tak na akci v podání Američanů, na tvrdou konfrontaci s Ruskem. Toto fatální rozhodnutí se stalo „výchozím bodem“ degradace EU, její devalvace na poslušný nástroj Washingtonu.

Vážení kolegové,

Vzhledem k přímému nepřátelství EU v její současné podobě ve vztahu k Rusku a jejímu trpasličímu nezávislému významu jsme nuceni skepticky přistupovat ke všem projektům zahrnující Evropskou unii i na platformě OSN. 

Chtěl bych vyzvat všechny rozvojové státy, aby se vážně zamyslely o takovém přehodnocením. Musíte akceptovat, že za Bruselem dnes stojí Washington. A za každý u nich investovaný dolar, za každou vytvořenou nevládní organizaci nebo politickou nadaci pak budete muset zaplatit nezávislostí a suverenitou, nebo dokonce čelit přímému zasahování do vnitřních záležitostí. 

Vzpomeňte si na Západem pošlapanou nezávislost Ukrajiny a na nezáviděníhodný osud tohoto státu, proměněného ve slepého a slabomyslného pěšáka v cizí hře. Vzpomeňte si na stále hořící Blízký východ nebo rozervanou Jugoslávii. A neopakujte tyto chyby.

Děkuji za pozornost.

Pro Pokec24 přeložila Janinna

https://russiaun.ru/ru/news/230223_n

sdílet na

75 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Autor
24. 2. 2023 05:24
Ohodnotit příspěvek :
     

To není žádná konspiranční teorie, ale holý fakt. Navíc to byly Spojené státy, které posledních dvacet let pečlivě vybíraly politiky pro EU, ať už přímo nebo za pomoci “spolupracovníků”.
Jsou to samé paradoxy. USA a spol. (ti které je využívají pro své cíle) si prostě myslely, že ovládají svět, i proto spustily změny, kterým se říká “nový divný svět”. Díky naprosté a staleté morální degradaci (teď je to stále lépe vidět pro toho, kdo zná dějiny) začaly “konečně” ničit vše, co dávalo jejich civilizaci převahu, protože si mysleli, že i u sebe mají spoustu darmožroutů. Ukázalo se, že svět neustále bojuje o svou nezávislost a nehodlá ze sebe dělat slouhy několika jednotlivců a ještě se nechat vyhlazovat!
Pro svět bude jen dobře, když nakonec zanikne ta takzvaná “báječná evropská civilizace”. Možná se také nakonec probudí ti, kteří si myslí, že není nad civilizaci zločinců, podvodníků, chamtivců, otrokářů, lichvářů atd. a pochopí, co je to ta vychvalovaná tzv. “demokracie”.
Civilizace, která si strhla přirozené hranice hodnot, tradic a vzájemných vztahů prostě musí zhynout.

Pavel z Moravy
24. 2. 2023 10:41
Odpovědět  Peter 008

Petře, výborně vše řečeno, v tom si s vámi naprosto rozumím. Tohle zde musí padnout, protože zachránit to nejde a poté znovu začít budovat normální lidskou společnost.

Jaris
25. 2. 2023 06:34
Odpovědět  Peter 008

Nebezja je frajer. Kdyz se tak probiram ruskou historii, kde o katastrofy nikdy nebyla nouze, tak vidim, ze zapadni zeme se vzdy snazily zlikvidovat ruskou inteligenci, a to ne jen je umlcet, ale zavrazdit. Presto, se Rusove znovu zvednou a vychovaji dalsi kadry, jakymi jsou dnesni Putin, Lavrov a Nebezja. Ach jaky je to nebetycny rozdil mezi hlupaky jako jsou Scholz, Macron, Fonlejnova a ruskymi velikany vyse jmenovanymi!

P.S. Fialu ani nejmenuju, protoze ten se do kategorie hlupaku ani nevejde, jelikoz je to debil patrici do sveraci kazajky. Zatim nez prijde vyuctovani.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Spam Jan
24. 2. 2023 06:45
Ohodnotit příspěvek :
     

Hezký a pravdivý projev.

Helena
24. 2. 2023 08:30
Odpovědět  Spam Jan

Ano, jediná komplexní hrozba pro celý svět jsou USA a Anglie. To bylo vidět i na obličejích sledujících Bidetův projev v Polsku. Z jejich obličejů čišela znechucenost Amerikou. Ač amíky koupená média a pár amíky zaplacených loutek stále hlásají něco úplně jiného. Ukrajinci jsou pro anglosasy ještě víc než míň než my-smrdutý hadr na podlahu, proto byli Amerikou a Anglií nahnáni do války za jejich zájmy. A proto nikdo z nich ani nemrkne nad horami mrtvol. Je jim to jedno. Je už více než zřejmé, proč Anglie odešla z EU – protože EU, zvláště vých. blok je určen ke zničení, na odpis. A konečně se to v Evropě prodralo na povrch. A myslím, že i Anglie v podobě jejich “premiéra” pidlookého dementního indického Šuňáka dostane odplatu za ta dlouholetá okrádání kolonií. Indie se pomstí.

Pavel
24. 2. 2023 10:19
Odpovědět  Helena

Jsme v závěrečné fázi konečného řešení “Slovanského problému” západem. Ukrajinské bojiště se jen posune trochu na západ a Slovani se pak vymlátí navzájem.To co nedokázal Hitler dokázali anglosasové za vydatné pomoci naší páté kolony po r.1989!

Pavel K
24. 2. 2023 10:36
Odpovědět  Pavel

Tak tady ač nerad 😊 tě musím trochu poopravit, tak Hitler, anglossasové je jen pouhé pracovní pojmenování. Jinak je to stále řízené ze stejného Zahradnického spolku a pěstitelů Modrého paličáku.

Pavel z Moravy
24. 2. 2023 10:44
Odpovědět  Helena

Jenom dodám Heleno, ta velká hrozba je i EU, protože sluha bývá většinou zákeřnější svého pána. Víte, kdyby zde amíci ty grázly neměli, nic by nedokázali.

Markýza
24. 2. 2023 14:06
Odpovědět  Spam Jan

Taky se mi moc líbil. Klidný a rozumný. Ostatně soudím, že Evropa si beztak potřebuje trochu odpočinout v propadlišti dějin, jen jí to prospěje. Světová už byla do sytosti.

skeptik
24. 2. 2023 07:16
Ohodnotit příspěvek :
     

Problém je, že fanatičtí zaslepenci rusofobní ideologií nejsou schopni vidět realitu jak ji přednesl pan Nebenzja.
Skvělý projev!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
sizok
24. 2. 2023 09:21
Odpovědět  skeptik

Jenom dodám perličku. V Litvě jsou v rusofobii tak daleko,
že když chytnou řidiče s alkoholem v krvi, jeho zabavené auto se posílá automaticky jako pomoc okrajině. Brzy to asi dojde i sem.

Markýza
24. 2. 2023 14:06
Odpovědět  sizok

Kecáte…………………………….

sizok
24. 2. 2023 15:36
Odpovědět  Markýza

Umíte, dámo, polsky? Nebo litevsky?

sizok
24. 2. 2023 15:40
Odpovědět  sizok

Asi ne. Posílám odkaz.
Policja skonfiskuje samochód i przekaże go na Ukrainę! – Wolnosc.TV
Jeden nevládní server. Stačí, dámo, když si to zadáte
do nějakého překladače. Já polsky umím, nemusím.

Markýza
24. 2. 2023 15:45
Odpovědět  sizok

Tolik z polštiny zvládnu, díky. Jen se tak nerozčilujte, monsieur. Holt nemám smajly, jinak bych vám k tomu “kecáte” ďobla jeden nevěřící.
Měla jsem za to, že to uhodnete sám.

sizok
24. 2. 2023 15:58
Odpovědět  Markýza

Já se, dámo, nerozčiluji.

Markýza
24. 2. 2023 16:07
Odpovědět  sizok

No moc vlídně nezníte. Možná jste naprdnut tak nějak kontinuálně, v tom případě si to píšu za uši a propříště s tím počítám.

sizok
24. 2. 2023 18:25
Odpovědět  Markýza

Řekněme, že komisní.

Markýza
24. 2. 2023 20:30
Odpovědět  sizok

Ok, pišu si.

24. 2. 2023 17:18
Odpovědět  Markýza

To se dělá takhle: Napřed vyrobíte dvojtečku :, pak pomlčku -, pak pravou závorku ). A to je všechno. Když pak kliknete na “přidat komentář”, tak debil z toho sám vyrobí tohle: 🙂
A když se teď nad sebou rozpláčete, tak tam místo pravé hodíte levou závorku (, a mi budem vědět, že pláčete. 🙁 .

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
24. 2. 2023 20:32

Tyhle už umím, dokonce i ležéra s brejlema, hele! 😎 Osmička-pomlčka- závorka.
Jenže já chtěla užaslého, jak dělá ó – a toho nevím jak.

Pavel K
24. 2. 2023 20:47
Odpovědět  Markýza

😲 😲 😲 😲 😲 😲 🙄 🙄 🙋‍♂️ 🙋‍♂️

Markýza
24. 2. 2023 20:55
Odpovědět  Pavel K

Jo, toho! Ale vy jste ho určitě ulovil hotovýho, co? Něco zkusím: 0-/

Markýza
24. 2. 2023 20:55
Odpovědět  Markýza

Tak nic.

25. 2. 2023 06:05
Odpovědět  Markýza

😮 A já na to přišel, heč! Napadlo mě malé “o” a funguje to! A s velkým “D” jde zase úsměv ucho-ucho! 😀

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
25. 2. 2023 09:01

😮 tak schválně?

Markýza
25. 2. 2023 09:02
Odpovědět  Markýza

Hurá!

me2d44
24. 2. 2023 19:35
Odpovědět  Markýza

Pokud korespondujete z PC s win10, tak máte v základní nabídce “Zapnout dotykovou klávesnici” – ovládá se myší a v vnabídce má krom písma a číslic i smajly.

Markýza
24. 2. 2023 20:35
Odpovědět  me2d44

Díky, ale já to tam nemůžu najít, v té nabídce. Není to pod K, D tam vůbec nemám, zkusila jsem otevřít nějaká tak windovsata, ale nic. Nenašli, rádcové moji 🙁

me2d44
24. 2. 2023 19:31
Odpovědět  sizok

Já polsky neumím, Stačí mi, že mluvím po Slovensky, na celkem slušné úrovni mám Ruštinu, jinak jsem Čech, jak poleno. Ale tahle kombinace mi stačila na to, že dodavatelé z Polska – komunikační jazyk Angličtina – se na mne nedokázali domluvit (a že plánovali podraz, vyšlo najevo, když ten chlap zbystřil “No pan nam rozumieje”) – jednání skončilo!

sizok
24. 2. 2023 19:45
Odpovědět  me2d44

A jakou to má souvislost? Nebo jinak, jak to souvisí
s předáváním zabavených aut v Litvě? Má na to tvá
neznalost polštiny nějaký dopad?

Markýza
24. 2. 2023 20:36
Odpovědět  sizok

Medvěd pouze rozvíjel vámi nahozené témátko. Toho si nevšímejte 😉

unor 2022
24. 2. 2023 08:01
Ohodnotit příspěvek :
     

Nu dobra, unijni kral je nahy.
Ale zdaleka ne vsichni jeho poddani sdili jeho predstavy o podobe unijniho kralovstvi. Zdaleka ne vsichni v kralovstvi (ted uz ne poddani) jsou ochotni podridit se vsi te unijni ubohosti, kterou unijni kralovsky dvur predvadi.
Skoda jen, ze Ceska republika se postavila do cela zastupu tech nejubozejsich statu a narodu. Dlouho predlouho si toto stigma ponese pred sebou.

unor 2022
24. 2. 2023 08:06
Odpovědět  unor 2022

A jako vzdy, hloupy, nevzdelany lid s sebou strhne do propasti i sve svetle vyjimky.

Helena
24. 2. 2023 09:05
Odpovědět  unor 2022

Česká republika je amíky skrze dosazené vlády donucena dostat se sama uměle ke krachu financováním americké války na Ukrajině. A myslím, že se jim to už podařilo. Všechno tu dojíždí už jen setrvačností.

Pavel z Moravy
24. 2. 2023 10:48
Odpovědět  Helena

Heleno, brzy tu nastane pouze zmar. Vidíte to dlouho a přesně. Bohužel si to říkáme pouze my tady mezi sebou.

Lékořice ok
24. 2. 2023 13:06
Odpovědět  unor 2022

Může mi někdo vysvětlit,kde se ta ochota “podřídit se unijní ubohosti” u části naší společnosti, kde se vzala?

Helena
24. 2. 2023 14:32
Odpovědět  Lékořice ok

Tak jak se ve středověku určití jedinci uvolili “upalovat čarodějnice”, za němců zavírat do koncentráků odpůrce německého fašistického režimu, ve 48 zavírat ty, co jim nechtěli dát své živnosti, teď prosazovat zrůdnou fašistickou EU – tito lidé jsou v každé době, lehce zmanipulovatelní, čující nějaké výhody, zisky z této zločinné činnosti a ochotní udělat za to cokoliv – a těchto lidí není mnoho. Ovšem nutno říci, že ve většině tento typ lidí končívá také stejným způsobem.

Markýza
24. 2. 2023 15:48
Odpovědět  Lékořice ok

Já se obávám, že to pořád ty růžový brejle…..vyhodíme komunisty/Klause/Babiše/Zemana a svět bude růžový a béžový. Marno vysvětlovat, že nebude…..je zapotřebí zkušenosti. Lidi musejí sami zjistit, že vyžehlené sako ještě neznamená skvělý charakter, a že spolupráce se může taky škaredě zvrhnout.
Nehledě k tomu, že EU, do které jsme vstupovali, neměla s tou dnešní moc společného.

Pijack
24. 2. 2023 08:38
Ohodnotit příspěvek :
     

Zfanatizovaní aktivisté v ČT už fňukají, že multipolární svět je špatně… Zřejmě by si přáli jednu říši, jednu měnu a jednoho vůdce. Samozřejmě USA. Leze ta ideologie z nich jako z chlupaté deky. Jak o tom slintal Havel, když snil o centrálním mozku světa – CML (centrální mozek lidstva). Tak fakt nevím, jaký intelektuální průjem na nás chystají. Přitom by chtěli do tohoto sjednoceného světa připojit Ukrajinu i s Ruskem a Čínou. Kolik debility nás ještě čeká?

unor 2022
24. 2. 2023 08:44
Odpovědět  Pijack

Ukrajinu, Rusko i Cinu. Ovsem bez jejich soucasnych obyvatel. Jen zeme, jejich zdroje. V takove podobe by se to dobre pripojovalo.

Markýza
24. 2. 2023 20:38
Odpovědět  Pijack

Fakt si stěžovali?? Já na ČT nekoukám. Takže multisvět ne, ale multikulti jo…..už jsem z toho laň.

Janvac
24. 2. 2023 10:02
Ohodnotit příspěvek :
     

Naprosto skvely projev k EU od vynikajiciho ruskeho diplomata. Konecne hovori Rusko primo a nazyva veci spravnym jmenem. Muze jit i tvrdeji do toho, nema uz vubec nic co ztratit. Nadoba nenavisti k Rusku, poslusnosti a podlezavosti k USA stale v EU prekypuje. Jedina nadeje je probuzeni ovcanu EU a jejich masove protesty proti nezvolenym smejdum v EU komisi a zradcum ve vladach zemi EU, kteri pracuji v cizim zajmu. Nesmyslna a zlocinna podpora nacisticke Ukrajiny zbranemi a ted vojaky je stale vice zretelna.

Zpet ke COVIDu a novym dukazum o tomto podvodu, ktery zemekoule dosud nezazila:
https://www.infovojna.bz/article/video-covidova-protiopatreni-dkazy-o-umyslu-poskodit
Admine menim ID, tady pise i jiny Jan.

ladik
24. 2. 2023 12:31
Odpovědět  Janvac

To je příklad, kdy se kapitalismus navlékl do fašistické formy a páchá zločiny proti lidskosti. Už v jiné formě ani nemůže existovat, protože veškerý jeho vývoj spěje k zániku.

Pavel z Moravy
24. 2. 2023 17:07
Odpovědět  ladik

Ladiku, vždyť je to jasné. Rusko bude přebírat spoustu prvků ze socialismu, dle mne těch, které mohou pomoci celé společnosti. Mix určitých socialistických zkušeností s těmi skutečnými křesťanskými hodnotami a vzájemným lidským přístupem jedinců různých společenských tříd může přinést své ovoce. Ale musí k tomu být vůle lidu. A myslím si, že pokud president Putin zůstane u moci, mohou se v Rusku opravdu dít krásné věci a já jim fandím z celého srdce, protože potom by se možná dala zachránit velká většina planety. Příklady totiž táhnou. Bohužel jen našemu národu a Evropě celé se to asi vyhne.

Eva
24. 2. 2023 10:22
Ohodnotit příspěvek :
     

Ano, v Rusku mají opravdu politiky s velkým P a hlavně s rozumem.

sizok
24. 2. 2023 20:57
Odpovědět  Eva

Putina ocení až historie. Toho se my nedožijeme.

Eva
26. 2. 2023 08:09
Odpovědět  sizok

Použila jsem množné číslo, není to ” jenom” Putin 🙂

Boomer
24. 2. 2023 10:33
Ohodnotit příspěvek :
     

.. tak dlouho Evropa čekala co řekne pan president usa, až se ocitla v situaci, kterou lze shrnout do jediné věty.. Kdo chvíli močil, močí již opodál!

Markýza
24. 2. 2023 14:09
Odpovědět  Boomer

A ještě proti větru! :-))) (vida, ještěže my holky nemáme takové starosti 😎 )
Pamatujete na tu rozkošnou variantu (hoši ji zpívávali, jdouce temnou nocí z hospody) – Až nás budou miliony chcáti proti větru :-))

Boomer
24. 2. 2023 15:43
Odpovědět  Markýza

.. jo, to takhle přijde školní inspektor domů z práce, celej rozklepanej.. mámo, já byl dnes na inspekci ve zvláštní škole, měli zrovna hodinu zpěvu. No a to tě tak vzalo? Když oni zpívali Až nás budou miliony..

Markýza
24. 2. 2023 16:09
Odpovědět  Boomer

Jojo, taky pamatuju :-)))

Pavel z Moravy
24. 2. 2023 10:36
Ohodnotit příspěvek :
     

Je úžasné sledovat, jak skvělí jsou ruští diplomaté. Tam musí být člověk absolutně lidsky a profesionálně na úrovni, aby mohl takový post zastávat. To tady na západě a u nás je bažina nedouků a omezenců, kteří již nejsou ani k smíchu, ale k politování. Zde se právě nejvíce projevuje úroveň západního školství pod vlivem toho Šorošovsko- Schvábského neoliberalismu. Jeden větší blbec jak druhý. To je takový morální pád 4. Říše jako byl ten pád té Římské. Probůh, co jsme komu udělali, že v tomto musíme dožívat naše sice obyčejné, ale důstojné životy. A vy Rusové, už se sakra vyser.te na tuto Evropu. Vy ji nepotřebujete, totálně se od ní odpoutejte a žijte si svůj normální život.

Janvac
24. 2. 2023 10:47
Odpovědět  Pavel z Moravy

Jejich silou je vysoka inteligence a naproste presvedceni, ze zastavaji spravnou vec a ze za nimi je pravda. Rusove ze zasady nelzou, nepodvadeji podlostmi pri jednanich jak zapadni degenerati.
Uz se zbavili vsech iluzi o nejake spolupraci s poskoky chazaru a vedi, ze jim pripravuji jenom lecky a podvody. Ze neustale lzou a davaji najevo svou nadrazenost.
Rusove ovsem davno vedi, ze je to nadrazenost degeneratu, lokaju zla a bohatych Zidu, kteri jeste vice chteji zbohatnout. Co jim stale jeste chybi jsou ruske suroviny a ruska uzemi neotravena chemikaliemi a jedy jako na zapade.

Helena
24. 2. 2023 10:57
Odpovědět  Janvac

Rusové vědí, že amerika padá na dno a chce strhnout všechny, kteří se jí poddají a nechají se vysát, aby ten pád oddálili. A taky Rusové vědí, že s tímto materiálem musí, bohužel, žít na planetě Zemi, že jiné místo k životu neexistuje. Proto se chovají rozvážně a nereagují na provokace k válce, k válce na planetě Zemi – poslední.

Pavel z Moravy
25. 2. 2023 09:18
Odpovědět  Helena

Nu, takhle to zpívá v té jedné krásné písni Václav Neckář- jsme děti jen jedné země, jen jediného stromu a kdy už vlastně poznáme, že jiný strom tu nemáme?

Markýza
25. 2. 2023 15:06
Odpovědět  Pavel z Moravy

To ještě potrvá…………..

Pijack
24. 2. 2023 11:28
Odpovědět  Janvac

Ukrajina mohla být úspěšná země, podmínky pro to mají. Bohužel pro ně, nebyli sto najít za 30 let samostatné existence rozumné politiky, kteří by vytěžili potenciál nerostného bohatství a průmyslu, úrodné země a pracovitých lidí.
Místo toho mají v čele státu feťáckého magora a loutku, která je ochotná tu zem reálně zničit. Už dávno mělo vypuknout povstání a toho zeleného idiota vozit po poutích v kleci.
Stejně to dopadne tak, že Rusko si uhraje své, zůstane mu Krym i Donbas. Celý svět bude dál nenávidět Rusko (u nás pochopitelně zdejší dementi a idioti bytostně nenávidět), které ale dosáhne svého.
A časem nepochybně dojde k prozření, že Rusko Západní svět potřebuje a dost možná se bude s láskou vzpomínat na Putina, který to tam držel na uzdě a dokud mu nezačali okopávat kotníky, tak s ním byla rozumná řeč.

Markýza
24. 2. 2023 14:13
Odpovědět  Pijack

Jsem z rodiny, která většinou uplete z ho.vna bič. A jednou jsem s kamarádkou propírala rodinu jinou – co vydělali (a byl to tehdy zhruba dvojnásobek toho, co vydělávali naši) to nějak…..ani vám nevím co! Auto neměli, bifteky nejedli, barák jim padal, k moři nejezdili. A já to fascinovaně vyprávím – načež ta kamarádka povídá: ale to je přeci ten samej talent, co máš ty, jenom z druhýho konce!
Inu….pravda 😎 A tak si říkám, že Ukrajina je takový !”druhý konec” schopné a úspěšné Evropy. Anebo konec, kam jsme zákonitě dospěli.

Pijack
24. 2. 2023 18:28
Odpovědět  Markýza

Trefné přirovnání 🙂

Pavel K
25. 2. 2023 09:36
Odpovědět  Markýza

Moje nebožka manča vždy říkala, když došlo na rodinný rozpočet proč druhý mají auto a jezdí na dovolený, tak řekla jedině na žrádle. Ostatní náklady máme všichni + – stejný. My jsme byla rodina, kde jsme nabyli líní se nažrat. I v dnešní době mám sousedy, kteří hodně nežerou až je lituji, ale mají nová auta a chodí s rypákem nahoru, že jim hovvnoo nesmrdí, ale když přijdou koledovníci, nebo Tři králové tak zamknou i branku a dělají že nejsou doma. Přiznám se že nenávidím tyhle asociály pohrdám jimi.
Ještě k té zmiňované rodině, třeba to posílali na charitu, protože jestli ty prachy měli tak někam je dát mušeli, nebo jsou tam zakopaný. 😊😊🙋‍♂️

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
25. 2. 2023 15:11
Odpovědět  Pavel K

Kdepak, tehdy žádná charita nefungovala a dotyčná rodina by asi ani nevěděla, k čemu je to dobré.Zakopaný taky ne – když umřel poslední výhonek rodu, všichni si říkali, že tam musejí být vkladní knihy pod podlahou a tak. Barák se obrátil při přestavbě vzhůru nohama, zahrada přeryla – nikde nic *-)

zuzana
24. 2. 2023 13:09
Ohodnotit příspěvek :
     

Maďarský ministr zahraničních věcí: Parlament EU je jednou z nejzkorumpovanějších organizací na světě

https://aktax.cz/madarsky-ministr-zahranicnich-veci-parlament-eu-je-jednou-z-nejzkorumpovanejsich-organizaci-na-svete/

sergej
24. 2. 2023 14:08
Ohodnotit příspěvek :
     

Bruseloni jsou kolonialisté dědičného kšeftu s poddanými navíc s plánem výměny obyvatel evropy kalergi a aby toho nebylo málo tak jsou to podlokajníci globálních lichvářů.
A tady ta kakistokracie ani nejde “kulturně popsat.
https://www.pi-news.net/2023/01/george-soros-und-die-herrschaft-der-kakistokraten/
Na vlaječce jde nakliknout překlad.
A jako z udělání voliči úpadkového školství inkluzek si zvolili pro “pořádek generála nato. Time 9:00
https://www.youtube.com/watch?v=d2sWFTMVNUc
Zdebiliriát
https://www.youtube.com/watch?v=9a—cJa5-E

Markýza
24. 2. 2023 20:40
Odpovědět  sergej

Kolonialisté? Spíš potomci, ne? Však se chovají jako aristokracie ve své nejhorší verzi.

sergej
24. 2. 2023 22:36
Odpovědět  Markýza

Mají to rodově jako “trtkavé kozy. 🙂

zuza
24. 2. 2023 16:54
Ohodnotit příspěvek :
     

ja toho chudáka Nebenzju ľutujem, roky neustále byť obkolesený idiotmi, musieť s nimi jednať, pociťovať tú bezuzdnú zášť, obhajovať samozrejmú pravdu, presviedčať, že do očí bijúca lož je naozaj lož, to je nenormálna záťaž na psychiku. Aj Lavrov má podobnú prácu, ale ten sa chodí domov nadýchať čerstvého vzduchu a jedná s nenávistníckymi idiotmi rovnako často ako s normálnymi ľuďmi a normálnymi krajinami, kde sa jemu aj jeho vlasti prejavujú úctu, sympatie aj vrúcne priateľstvo.

Autor
24. 2. 2023 18:17
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak jsem na Alze hledal jeden výrobek a zjistil jsem, že my všichni jsme blbci!! Alza sama nám nabízí možnost vydělat pohádkové peníze za pár šupů a my, my sedíme doma a nic neděláme! Nevěříte?
Livoo DOC218 Raclette lhttps://cdn.alza.cz/ImgW.ashx?fd=f16&cd=Grilli006
Elektrický gril stolní, raclette a přenosný, příkon 350 W, počet programů 1, materiál grilu ocel, materiál grilovací plochy grilovací kámen, grilovací plocha 210 cm × 100 cm, průměr grilovací plochy 235 cm, počet grilovacích ploch 1, hmotnost 1,7 kg, délka napájecího kabelu 1000 m, nepřilnavý povrch, odkládací plocha a zapékací příslušenství
A to vše za pouhých 699,- korunek … (odhaduji, že bych takto vydělal na tom grilu cca víc jak 8.000,- … velmi hrubým odhadem.
Pokud ještě někdo potřebuje důkaz, co dělá “naše vzdělávání” s s tak zvaně novou generací, stačí se pořádně dívat kolem sebe. Nemluvě o tom, že (nejen tyto stránky Alzy) IT pracovníci by zasloužili ne výplatu, ale pětadvacet na holej zadek. Zvláště irituje to pííp túúút – jste člověk? Když vás chtějí ověřit.
Mám sto chutí jim poslat e-mail: “Píííííp, túúúút pííííp tůůůůt, baf! Je tam vůbec nějaký člověk v tý Alze?” Není to ani vyjímečný případ, chyb v popisech je neurekom, ani jediný web neustále takto “vylepšovaný”.
Mám sto chutí ten výrobek koupit a pak – samozřejmě – při převzetí udělat obrovský skandál!! Ale nejlepší by bylo, domluvit takových tisíc lidí a naráz to koupit na jedné prodejně …

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Autor
24. 2. 2023 18:22
Odpovědět  Peter 008

Proč jsem to napsal. A teď si uvědomte, že taková a podobná intelektuální síla dělá programy v bakách, státních ouřdech, a přes takové programy vás nás chtějí kontrolovat!

Gene
24. 2. 2023 19:05
Odpovědět  Peter 008

Mohl by jste je soudit za falesnou reklamu, ale musel by jste dokazat ze vam vznikla nejaka skoda. Napriklad ze jste pocital s vydelkem za ten km kablu.

zuzana
24. 2. 2023 18:52
Ohodnotit příspěvek :
     

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý vystoupil s projevem, v němž odhalil satanistický program Nového světového řádu, jehož cílem je normalizovat pedofilii na Západě.

https://aktax.cz/vladimir-putin-novy-svetovy-rad-normalizuje-pedofilii-na-zapade/