Válka v Pacifiku bez Hollywoodu

Ignotus

Podívejme se na to, jak těžkou a krvavou válku vedli naši spojenci a zejména armáda a námořnictvo Spojených států amerických ve druhé světové válce.. Začneme Tichým oceánem

Pacifické bojiště

Abychom porozuměli této válce, kterou naši spojenci v této části světa vedli, musíme se podívat na mapu: vzdálenost z Pearl Harbor do Singapuru je 11 000 km a z Okinawy do Austrálie 10 000 km. Plocha bojových akcí – 110 000 000 km čtverečních.

Jak vidíme, válka našich spojenců v Pacifiku byla válkou na moři. Válkou na ostrovech, které se rozprostírají na ploše STO DESETI MILIONŮ (!) kilometrů čtverečních vodní plochy této části Tichého oceánu!

A na této kolosální ploše oceánu se sto letadlových lodí, půl stovky bitevních lodí a těžkých křižníků plus několik set torpédoborců a také sto padesát ponorek všech válčících stran doslova „ztratilo“. Na každou loď nebo plavidlo připadalo 110 000 (STO DESET TISÍC) kilometrů čtverečních.

A byl jsem to já kdo ohraničil bojovou oblast na severu zeměpisnou šířkou ostrova Okinawa, ačkoli Japonci vylodili své jednotky daleko severněji – na Aleutských ostrovech.

Když se podíváme do deníků válečných lodí VŠECH válčících stran, věnujme pozornost skutečnosti, že týdny a dokonce měsíce zde nejsou žádné záznamy o vojenských střetech. Ohromná rozloha a obrovské vzdálenosti určovaly nestabilní a relativně krátké boje a bitvy, které se zpravidla odehrávaly s drtivou převahou Američanů a jejich spojenců – v lidech a technice.

A tady NEBYLY tisíce kilometrů frontových linií oddělujících MILIONY mas nepřátelských pozemních sil, které nepřetržitě po mnoho měsíců a let útočily nebo držely obranu a drtily živou sílu a vybavení protivníka.

Nebyla zde žádná vojska, která byla téměř denně vystavována leteckým útokům a ostřelování.

Nebyli zde prakticky žádní vojáci a důstojníci, kteří by léta nedostali dovolenou, stejně jako neznali smutek a stesk za příbuznými, kteří zůstali na území obsazeném nepřítelem.

A samozřejmě tady v Tichém oceánu nebylo tolik krve. Ta nekonečná krvavá řeka války DENNĚ, DLOUHÁ LÉTA odnášela tisíce životů a rodila nekonečnou vzájemnou nenávist, která jen rostla s každým mrtvým…

Válka v Pacifiku je řetězec několika desítek obojživelných operací, které měly za cíl zmocnit se ostrovů. Operace provedly síly Američanů a jejich spojenců v počtu několikanásobně převyšujícím japonské posádky, s podporou velkého množství válečných lodí a bombardovacími útoky letadel amerického námořnictva a letectva.

Všechny tyto operace, roztažené v čase a vzdálenosti, vedly k poměrně dlouhým pauzám mezi bojovými akcemi a umožnily získat dostatek času jak pro výcvik, tak pro odpočinek vojáků a důstojníků.

A jelikož se císařské námořnictvo Japonska snažilo při plnění zadaných úkolů, probíhaly bitvy mezi letadlovými loděmi a flotilami, které nakonec, opět kvůli počtu, vyhráli spojenci.

Poslední vyloďovací operace k dobytí Okinawy a Iwo Jimy proběhly bez odporu ze strany císařského námořnictva, které v té době přestalo existovat.

Podívejme se, kolik a čí krev odnesla řeka války v Pacifiku.

7. prosince 1941 Japonsko zaútočilo na hlavní základnu americké tichomořské flotily Pearl Harbor. Tento úder neutralizoval americkou tichomořskou flotilu na několik měsíců. Zabito: 2 341 Američanů a 64 Japonců.

10. prosince 1941  Japonci potopili dvě nejnovější britské válečné lodě – bitevní loď „Prince of Wales“ a bitevní křižník „Repulse“. 840 anglických námořníků bylo zabito .

25. prosince 1941 Japonci  obsadili Hongkong a  dobyli americké základny na ostrovech Guam a  Wake. Prakticky bez bojů.

2. ledna 1942 Japonci dobyli Manilu, přístupy k ní střežila pevnost Korregidor, jejíž betonové zdi měly tloušťku jedenáct metrů. Zbraněmi hlavní ráže byla čtrnáctipalcová (356 milimetrů) děla, namontovaná po dvou ve dvou věžích. V důsledku toho kampaň na Filipínách skončila kapitulací amerických jednotek. Pokud jde o naprosto nedobytnou pevnost, která bránila Manilu, zde se 15 000 Američanů a Filipínců vzdalo tisícícovce Japonců.

9. února 1942 v noci po masivním ostřelování zahájila japonská armáda výsadek v Singapuru. Pevnost byla považována za nedobytnou. O pět dní později, 15. února, britská posádka kapitulovala. Zabito 2 000 Britů a 1 713 Japonců. 80 000 (!) britských zajatců.

20. února 1942 Japonci obsadili Bali. Ve stejný den padl ostrov Sumatra a Japonci převzali kontrolu nad ostrovem Timor.

A je tu první námořní bitva v Jávském moři 27. února a 1. března 1942, spojenecké námořní síly utrpěly drtivou porážku od japonské eskadry kontradmirála Takagiho: bylo potopeno 5 spojeneckých křižníků a 5 torpédoborců.

1. března 1942 se japonská vojska vylodila na Jávě a až do 8. března okupovala zbytek ostrovů Holandské východní Indie (jak se tehdy Indonésie nazývala) s malými nebo žádnými střety .

V březnu 1942 Japonci obsadili Andamanské ostrovy.

Obsazení Indonésie vytvořilo vážnou hrozbu pro britskou Austrálii, která zahrnovala Novou Guineu a Šalamounovy ostrovy, takže západní historici nazvali ozbrojené akce na těchto ostrovech Bitvou o Austrálii.

Již 19. února 1942 zahájila japonská letadla nálet na Darwin (Austrálie) Ale až dva měsíce poté, 18. dubna 1942, více než čtyři měsíce (!) po Pearl Harboru Američané provedli nálety na Tokio, Jokohamu a Nagoju. 4 měsíce se Spojené státy připravovaly…

Přesto 3. května 1942 Japonci bez boje obsadili ostrov Tulagi a následující den se u pobřeží Austrálie odehrála bitva v Korálovém moři, která skončila vítězstvím Japonska. Tato bitva vešla do dějin jako první bitva letadlových lodí.

4. června 1942. První úspěch spojenců. V bitvě u atolu Midway ztratili Japonci 4 letadlové lodě, ale to jim v červnu nezabránilo v provedení úspěšné Aleutské operace.

Od srpna do října 1942 se Japonsko pokusilo o ofenzívy v jihovýchodní části Nové Guineje na Port Moresby, které skončily neúspěchem.

Všimněte si – TÉMĚŘ ROK vedou Spojené státy, jak nám bylo řečeno, „nejtěžší válku“ v Tichém oceánu, a proto nemohou otevřít druhou frontu v Evropě, kde již byly zabity miliony lidí.

Mezitím miliony amerických vojáků sedí v barech a kasárnách v Americe a čekají na rozkazy. V Evropě a Tichomoří probíhá válka, ale od nich velmi vzdálená. NE JEJICH VÁLKA.

A konečně, od srpna 1942 do února 1943 (6 měsíců) dostala americká výsadková síla 60 000 vojáků příležitost bojovat s 36 000 Japonci o kontrolu nad ostrovem Guadalcanal (Šalamounovy ostrovy). Obě strany utrpěly těžké ztráty (1896 Američanů a 2171 Japonců) .

Vážnou spojeneckou operací v roce 1943 bylo vylodění a boje od 30.6.1943 do 7.10.1943 na ostrovech Nová Georgie. Po dobu 90 dnů se 32 000 Američanů snažilo zlomit odpor 19 000 Japonců. V těchto bitvách padlo 1195 Američanů a 1671 Japonců.

20. listopadu 1943 zahájilo 35 000 amerických vojáků boj o Tarawu, kterou západní historiografové nazvali BITVOU. Ostrov bránilo 2 636 japonských vojáků a 2 200 stavebních dělníků.

Na ostrově byly vytvořeny obranné stavby, sestávající ze zákopů a betonových pevnůstek (bunkrů). Těžké americké námořní dělostřelectvo provádělo týdenní dělostřeleckou palbu, která zničila téměř veškerou japonskou obranu. Přesto 35 000 amerických vojáků během vylodění narazili na prudký odpor přeživších japonských vojáků a stavebních dělníků.

Teprve čtvrtý den americké jednotky zničily téměř všechny obránce (4 712 lidí) a obsadili ostrov. Americké ztráty – 1 696 vojáků a 687 námořníků.

Po šesti měsících odpočinku, 15. června 1944, přistálo 71 000 Američanů na ostrově Saipan, kde se proti nim postavilo 31 000 Japonců. Výsledkem bylo, že za 25 dní bojů ztratili Američané 2949 zabitých a 477 nezvěstných. Japonci – 24 000 zabitých a 5 000 spáchalo sebevraždu.

Výsadek 59 401 amerických vojáků na Guamu začal ráno 21. července 1944. Proti nim stála japonská posádka, která spolu s civilními pracovníky čítala 22 554 lidí. Za 21 dní bojů ztratili Američané 3 000 svých vojáků a Japonci 18 500.

Po dvouměsíčním odpočinku 15. září 1944 zahájili Američané „Bitvu“ o Peleliu… 28 484 amerických mariňáků přistálo na ostrově, kde se zakopalo 11 000 Japonců. Po zničení 10 695 japonských vojáků za 72 dní bojů Američané ztratili 1 460 zabitých kamarádů.

Ostřelování ostrova Angaur z bitevní lodi Tennessee, křižníků a bombardérů z letadlové lodi USS «Wasp» začalo 11. září 1944. O šest dní později, 17. září, se na ostrově vylodila americká 81. pěší divize čítající 15 000 lidí. Čekalo tam na ně 1400 japonských vojáků. Během dvou týdnů bojů, po zničení 1 338 Japonců, Američané obsadili ostrov. Jejich ztráty 260 lidí.

Japonská invaze do Indie

6. března 1944 15. japonská armáda v sestavě 80 000 vojáků (50 000 Japonců a 30 000 národní indické armády) napadla Britskou Indii, kde začala bojovat s britskými koloniálními jednotkami. Britům se podařilo sestavit stotisícovou skupinu vojsk a dosáhnout naprosté vzdušné převahy. Během bojů o Kohimu zemřelo na obou stranách 5 tisíc vojáků.

Od května začaly japonské jednotky pociťovat nedostatek potravin. 22. června 1944 zahájili Japonci všeobecný ústup. Za 96 dnů bojů ztratily britské jednotky 16 987 lidí. Ztráty Japonců a jejich spojenců v září 1944 byly 30 502 zabitých, nezvěstných a umírajících na nemoci.

Filipínská operace (20. října 1944 – 2. září 1945)

Tato operace na osvobození Filipín trvala asi 300 dní. Výsadek 600 000 amerických vojáků zabezpečila americká 7. flotila. Krytí na dlouhé vzdálenosti zajišťovala americká 3. flotila. Celkem v sestavě 7. a 3. flotily bylo 35 letadlových lodí, 12 bitevních lodí, 25 křižníků, 144 torpédoborců a 29 ponorek.

Proti nim stála vojska 14. japonského frontu skládající se z 8 pěchotních divizí, 1 tankové divize a 4 brigád – do 480 000 lidí, podporovaných 980 letouny 1. a 4. letecké armády.

Za 300 dnů bojů činily americké ztráty 13 972 mrtvých, Japonci ztratili 336 352 lidí.

Od 19. února do 26. března 1945 přistálo 110 000 amerických námořníků na japonském ostrově Iwo Jima. Proti nim stála posádka 22 000 Japonců. V bojích zahynulo 6 821 Američanů a 21 000 Japonců.

Od 1. dubna do 23. června 1945 trvala operace na dobytí ostrova Okinawa. Proti 180 000 Američanů a obrovské flotile stálo 110 000 Japonců, z nichž asi 45 000 byli místní obyvatelé. Za 84 dnů bojů ztratili Američané 12 373 lidí a Japonci asi 100 000.

VÁLKA V PACIFIKU JE U KONCE…

Za 1295 dní, za 42 a půl měsíců – od 7.12.1941 do 23.6.1945 probíhaly přímé bojové akce jen 582 dní (20 měsíců) a 22 měsíců se odpůrci ani nedotkli, protože mezi nimi ležely stovky a dokonce tisíce kilometrů.

Podle let:

rok 1941, prosinec – 3 dny z 31;

rok 1942 – 130 dnů z 365 dnů;

rok 1943 – 110 dnů z 365 dnů;

rok 1944 – 159 dnů z 366 dnů;

rok 1945 – 180 dnů z 365 dnů.

Ve výsledku ve válce v Pacifiku ztráty účastníků dosáhly:

Spojené státy ztratily 108 504 zabitých v boji a jiné ztráty. Z nich:

Armáda – 41 592; Flotila – 31 485; Letectvo – 15 694; Námořní pěchota – 19 733. Dalších 12 935 zemřelo v japonském zajetí a 60 Američanů zemřelo na malárii.

CELKEM – 121 559

Američtí spojenci:

Anglie spolu s koloniálními vojsky za celou tu dobu ztratila asi 20 000 zabitých lidí (včetně 7 343 Angličanů).

Austrálie ztratila 3845 lidí .

Nový Zéland ztratil během pacifické kampaně 578 lidí.

CELKOVÝ POČET MRTVÝCH SPOJENCŮ V PACIFIKU: 145 982 lidí.

Ztráty Číny ve válce s Japonskem byly asi 1 500 000 zabitých v boji, 750 000 nezvěstných a 1 500 000 lidí umřelo na nemoci. Celkem 3 750 000 lidí.

Japonsko: 2 100 000 vojáků a asi 800 000 civilistů bylo zabito. Celkem 2 900 000 lidí.

Pro Pokec24 přeložila Janinna

https://bit.ly/3GmwMGX

sdíletj na

3.8 6 hlasy
Ohodnotit příspěvek
35 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Milan ze Zahrady Čech
9. 2. 2023 03:43

Takže za dva měsíce bojů jenom při osvobozování ČSR ztratili sověti o cca 30 000 vojáků víc (cca 140 000), než ušáci za čtyři roky pacifické války.
Svého času jsem dostal záchvat spravedlnosti a začal jsem se pídit, zda, kdy, a kde, bojovali USA s rovnocenným protivníkem. Pídil jsem se a pídil, a zjistil, že nikdy a nikde. 2SV se nepočítá, neb se do ní na kontinentě zapojili až když dostali bobky, že sověti vyhrají válku i bez nich. Ostatně 418 500 ušáckých obětí oproti 26 300 000 sovětských hovoří za vše. (O 1SV v tomto směru lépe ani nemluvit; do té se ušáci zapojili až půl roku před koncem války.) A tohle se se-re do Ruska, po celé své tisícileté dějiny svádějícího vítězné války se silnějším nepřítelem.

Velitel
9. 2. 2023 07:40

USA za celou II.S.V. vystřílelo 2.5x méně munice než vystřílelei na Vietnam ve válce, kterou prohráli, to asi nejlépe vystihuje intenzitu bojů USA ve II,S,V,

Markýza
9. 2. 2023 08:49

Možná v tom je právě ten problém – že nikdy neválčili se sobě rovným nepřítelem. Vidíte, a to vlastně není obecně známá informace…..mně popravdě vždycky udivovalo, proč vůbec válčí. Ti jejich dva sousedi se do nich nepustí. Měla jsem úctu k tomu, že se vůbec zapojili do WW – nemuseli. Pokud ovšem opravdu nezastříhali ušima, že by Sověti mohli být absolutními vítězi – zní to dost pravděpodobně.
Škoda, že Rusové neumějí tak pěkně podat a prodat každé ho.vno, to by bylo antiholyvůdskejch legend! Mmch, Krejčí tuhle říkal, že Američani obsadili naprosto jednoznačně celý informační prostor Evropy plus Ukkrajiny – a to právě pomocí Holyvůdu. Prý – “počítal jsem produkci ruské kinematografie po pádu SSSR a je to asi 3000 filmů. Kolik z nich jste viděli?”
To nám ale vylejzají zajímavosti…………

katango
9. 2. 2023 09:43
Odpovědět  Markýza

A od dob války Severu proti Jihu ani nebojovali na svém území.

Spam Bety
9. 2. 2023 14:10
Odpovědět  Markýza

Fakt je, že se umí dokonale prodat. Kdysi jsem četla knihu Válka v Pacifiku,
a byla jsem stejně překvapena jako tento autor. A to ještě nezapočetl ty dvě atomovky.
Znáte tu pěkně dlouho populární píseň – Vlny moře bouří, větry dují, loď uhání
v dál, američtí námořníci plují, na Quadal Canal … Kdekdo to bral jako bitvu všech
bitev a pak se dočtu, že z hlediska II. světové to byla malá šarvátka. Inu kdo umí, ten umí.
A to nezmiňuji ve všech možných USA seriálech mohutně opěvovanou námořní pěchotu
a hrdiny, co ” bránili” Ameriku v Iráku a Afghánistánu a jinde.
A proč že vůbec válčí?? No pro prachy, pro prachy a vliv., který vede k dalším ziskům.
A ti jejich vojáci jsou stejní blbci jako Ukrajinci. Odečitatelné položky, nic víc.

Markýza
9. 2. 2023 16:01
Odpovědět  Spam Bety

To je pravda! Američtí námořníci plují a slza ve voku se leskne. Fakt je, že dokážou stvořit holyvůdský trhák z každého prdu – kdysi byl nějaký velkofilm o tom, jak osvobozovali jakási rukojmí…..no, tohle my neumíme. Pamatuju, jak byla v Afghánu lapena jakási důležitá skupinka. Vyjednávalo se asi rok, nic z toho, až přibrali Rusy, ať se s nimi zkusí domluvit. Rusové si s únosci cosi řekli, dva dny počkali a pak dorazili na schůzku s igelitkou. Z té vyndali hlavu jakéhosi kmenového vůdce – a bylo vymalováno, důležiťáci mazali okamžitě domů.
Nebo ten náš rozvědčík? Nebo co on byl. Jak jim zdrhnul pod kudlama kdesi v horách.
Jeden trhák vedle druhého – jenže my to holt neumíme tak pěkně nafouknout, nazdobit a střelit za pětinásobek.

Pijack
9. 2. 2023 11:17

To máš stejné jako u židů, kde každý rok povinně fňukáme nad 6 miliony obětí holokaustu, ale už nikdo vůbec nevzpomene na 10krát větší počet ubitých Slovanů. Ano, 60 milionů obyvatelstva Slovanských národů Hitlerova koalice za pomoci západních investorů zavraždila. Na nadutost a pohrdání s našimi zeměmi je vidět každý den. Západ fňuká nad holokaustem (to mi nevadí), ale ještě jsem nezažil aby s takovou pompou neuctil 60 milionů. Jsme snad odpad? A k této zhovadilosti se hlásí i Čeští politici. Ti uctí jen výsadek paragánů proti Heidrichovi, aby se neřeklo. Jediný kdo uctívá Slovanské padlé je Rusko. Snad proto tolik nenávisti, protože jim bere modlu. Ne ne, západ nás NIKDY nebude uctívat. Pořád nás jen ponižují.

Pavel K
9. 2. 2023 12:35
Odpovědět  Pijack

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍

Drak
9. 2. 2023 08:20

Autor vůbec nezmiňuje úlohu SSSR, jeho Rudé armády v porážce Japonska. Teprve po přesunu těchto armád a porážce Japonska na pevnině, se Japonci vzdali. Sovětům to trvalo asi jen čtrnáct dní. Teprve pak byl konec.

Velitel
9. 2. 2023 08:47
Odpovědět  Drak

Členové nejvyší válečné rady, kterých se v dlouhém časové useku po válce opakovaně ptali japonští historici vždy uváděli , že jediným důvodem proč hlasovali pro kapitulaci byl vstup SSSR do války a tím krach Japonských představ, že se s SSSR dohodnou a budou si moci ponechat část svých držav v Asii. Historici z USA toto vytrvale ignorují ve snaze zdůvodnit použití jaderných zbraní a to když všichni členové vlečné rady uvedli , že to nehrálo žádnou roli.

me2d44
9. 2. 2023 12:48
Odpovědět  Velitel

Ano, rozhodující okamžik byla likvidace Kwangtungské armády – pak už Japonci neměli v Asii dostatečnou sílu – a došlo k tomu dřív, než USA jako první (a dodnes poslední) použily jadernou bombu. Ale u USA je to “normál”, kdo má silnější kolt a rychlejší ruce, ten je v právu – nas*ral bych jim na hlavu!

All
9. 2. 2023 09:13

URA RU : Anglie slíbila zelenbubeníkovi kromě tanků rakety s dlouhým doletem plus výcvik,včetně výcviku letců. Atlantida II na postupu.Anebo si tito blázni myslí,že zvítězí,vždyť přijde adekvátní odpověď. Ale sliby,sliby,chyby,tohle mohou fakt jen cvoci.

Helena
9. 2. 2023 09:36
Odpovědět  All

Jen aby hollýúd a přilehlé oblasti nedopadli jako Turecko. Stačilo by Ameriku ze spodu trochu pošimrat.

me2d44
9. 2. 2023 10:28
Odpovědět  Helena

Na pošimrání stačí Yellowstone – ale má to chybičku: pak místo oteplení nastane globální tektonická zima a mezi Kanadou a Mexikem bude průliv – je jedno, jestli se mu později bude říkat Putinův, nebo Kim Čong Unův – nebo snad Si Tin Pchinga. Každopádně by to byl průšvih pro celou zeměkouli (a to jsem jmenoval jen 3 jména z těch, kdo disponují zbraněmi s dostatečným dosahem a dostatečně silnou ráží hlavice).

Milan ze Zahrady Čech
9. 2. 2023 16:56
Odpovědět  me2d44

Yellowstone řachne tak jako tak – už ostatně přesluhuje – i bez kinžálu. Akorát se neví kdy. Stejně tak se potopí Frisko – i to už to má spočítaný. Jeden zemětřas jako u Osmanů a je pod vodou. Ale nejen Frisko; i New York a další města čeká podobný osud. Jo, a pod Yellowstonem se už magmatický chochol rozrůstá a místy začíná měknout asfalt na silnicích, ale tutlá se to. Další magmachochol se má k světu pod Mariánským příkopem a další někde v Atlantiku. A ten pod Antarktidou se taky začal tumlovat. Proto tam na jedné straně odtává led, zatímco na druhé, mimo chochol, naopak přibývá. Líto mi ušáckého všeholida, ale USA, a potažmo celému světu, by nějaká megakatastrofa na jejich území ohromně prospěla.

Pavel K
9. 2. 2023 17:20

Tak kdoví jestli to celosvětové dění není důsledek, že to jebne. Jinak máš pravdu, že si to tam dává načas. Veselo už dávno mělo být, dle výpočtu vědců. Jinak to odskáčeme všeci, protože díky spadu bude i přes den zataženo a v noci roztaženo. Možná. 😋🤦‍♂️🙄

Milan ze Zahrady Čech
9. 2. 2023 23:38
Odpovědět  Pavel K

Pořád lepší tento druh spadu, než radioaktivní spad. Tím chci říct, že furt lepší když zima díky soptění a zemětřasu, než zima díky atomválce. Ono to zdánlivě vypadá, že pěšky jako za vozem, ale opravdu jen zdánlivě.

Pavel K
10. 2. 2023 10:21

Tak samozřejmě že je, ale co jsem někde četl, že ten popílek by snad pokryl celou planetu. Nebyla by úroda atd a populace by se asi hodně snížila.

Autor
9. 2. 2023 13:28
Odpovědět  All

Víte, jak dlouho trvá plnocenný výcvik pilotů? To by jim museli poslat i piloty …

Milan ze Zahrady Čech
9. 2. 2023 16:57
Odpovědět  Peter 008

Pošlou. Vsadíme se?

Pavel K
9. 2. 2023 17:14

Slabomyslný jsou na to dost, ťuky, ťuky, ťuk. 🤣🤣

Milan ze Zahrady Čech
9. 2. 2023 23:48
Odpovědět  Pavel K

Pokud Gosudar do podzimka Banderstán nevymázne, tím více budou naťáci RF podceňovat a tím více si budou věřit, až jim narostou ramena přes celý záda, a ty tryskáče jim tam pošlou i s pilotama. Blbý na tom je, zda právě to by pro Gosudara nebyla vítaná záminka k denacifikaci a deamerikanizaci Evropy, aby dotáhli Svatou válku do konce. Pak by ta ruská ofenzíva propukla až v zimě. Ledaže už maj naťáci nějaký piloty vycvičený a pošlou je na frontu co nejdřív. To by to uspíšilo.

Pavel K
10. 2. 2023 10:24

Včera v TV Zaorálek citoval nějaké vojenské analitiky, že by to mohlo trvat třeba i 50 let.

All
9. 2. 2023 10:59

Už si dost pamatuju.V r.1968 mi bylo 18 let,zažil jsem socialismus i tento náš kapitalismus a mohu srovnávat. To,co provádí šéf gen.štábu čr Karel Rzegka je to nejhorší válečné štvaní,ten člověk vůbec není normální.Rzegka chce mobilizovat jako první Českou republiku a jít do války a nejen to,vyhlašuje,že by měla mobilizovat celá evropa! Rzegka usiluje vehementně o III.světovou válku,vždyť tohle může jen naprostý cvok.ČR nabírá smluvní vojáky a dobrovolníky a to gen.štábu nestačí.Vláda spolu s Rzegkou usiluje o armagedon,sebezničení i zničení současné civilizace.

Helena
9. 2. 2023 11:15
Odpovědět  All

Proto také pan Opata utekl a Řehka byl dosazen! Amíkům jsou nějací čecháčci, poláčci, slováčci naprosto neznámý živočišný, podřadný, neužitečný druh. Amíkům záleží jen na jejich zisku. Nejsme pro ně ani ten hadr na podlahu. Proto byla dosazena tahle Pyjalova vláda a agent Pávek. Amíci je budou potřebovat, aby zlegalizovali a umožnili hladký průběh vyhlazení býv. vých. bloku. Všimněte si, na západ od nás se nic takového nechystá. Jde jen o býv. vých. blok – slovanské země. Dopadneme jako Irák, Sýrie a Afghánistán.

All
9. 2. 2023 11:16
Odpovědět  All

Karel Řehka má dvě děti.Ty by měl mobilizovat jako první ve svém válečném štvaní.Po litvě a polsku se stává čr třetím největším štváčem,zažehává válku pro celou evropu i celý svět.Tohle mi nikdo nevymluví.

jiří
9. 2. 2023 11:26

Nějaké videa a články.
VIDEO: Záznam 36. části pořadu Boj o planetu a mysli lidí (ze dne 20. prosince 2022) s Tomášem Hlaváčem a Norbertem Lichtnerem is obrazem a vizuálními odkazy na zdroje
VIDEO: Nebojte se hlásit UFO, vyzval Pentagon piloty. Nový úřad hned zavalily stovky oznámení
VIDEO: Proces Velkého Odhalení pokračuje – Na svět pronikly šokující snímky vyspělé starobylé civilizace v Antarktidě vyfotografované expedicí britského polárníka Roberta Scotta, kterou vědci záhadně „ignorují“
NASA vytvořila komisi, která bude zkoumat UFO
VIDEO: Záznam 35. části pořadu Boj o planetu a mysli lidí (20. října 2022) s Tomášem Hlaváčem a Norbertem Lichtnerem is obrazem a vizuálními odkazy na zdroje
Nebe nad Kyjevem je plné UFO, uvádí ukrajinští vědci
Příprava na Odhalení postupuje. Šéf NASA šokoval svou výpovědí o mimozemských civilizacích: „Kdo jsem já, abych mohl tvrdit, že Země je jediným místem v kosmu, kde existuje civilizovaná a organizovaná forma života?“
VIDEO: Šéf ruské vesmírné agentury Roskosmos se domívá, že vyspělé mimozemské civilizace ve vesmíru přispívají ke vzniku života a angažují se iv situaci na Zemi. Dmitrij Rogozin zároveň oznámil, že Rusko vyšetřuje záležitosti kolem existence UFO
AUDIO: Boj o planetu a mysli lidí – 34. část (Mimozemské civilizace v našem solárním systému a jejich angažovanost v záležitostech Země – fakta & souvislosti, exopolitika)

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Helena
9. 2. 2023 12:17
Odpovědět  jiří

Všichni jsme GOGO….:))

Milan ze Zahrady Čech
9. 2. 2023 16:58
Odpovědět  Helena

Akorát vláda HOMO.

Spam Bety
9. 2. 2023 14:22
Odpovědět  jiří

Odjakživa mám ráda sci-fi, ale odpovědnosti za to, kam náš svět spěje, nás žádné
UFO nezbaví.

Pavel z Moravy
9. 2. 2023 12:22

Přátelé, možná nebo spíše určitě se mnou nebudete souhlasit, protože se vám asi nebudou líbit fakta, ale tato degenerace západního světa je neléčitelná..S tím zde nikdo nic neudělá. Celá západní populace musí padnout na úplné dno a pak se uvidí. Kdo kde koho bude vyžírat, kdo kde koho bude utlačovat, to jsou pouhé maličkosti oproti tomu, že toto je zdegenerovaná část planety, která musí projít očistou. Vím, zní to tvrdě. Šťastná budoucnost se může vytvořit pouze z normálních zdravých jedinců společnosti.

Pavel z Moravy
9. 2. 2023 12:46
Odpovědět  Pavel z Moravy

Probůh, nepodezřívejte mně, ž si to o sobě myslím já. Já jsem pouze jeden prostý tvor, který se snaží vidět věci tak jak jsou. Pokud nepochopíme jako planetární celek, že
Jak dlouho budem říkat kdyby a potom dělat stejné chyby, jak předtím nejmíň tisíckrát.
Jak dlouho budem kalit vodu, jak rybám tak i svému rodu, jak dlouho budem ještě zrát?
Jak dlouho budem shánět zbraně a maskovací sítě na ně? Vždyť hloupost nelze maskovat.
Jak dlouho budou vojska v sedle, než pochopíme jak jsou vedle? Jak dlouho budem ještě zrát?
Jsme plody jedné země, jen jediného stromu,
Kdy asi všichni poznáme, že jiný strom tu nemáme?
Kdy dozrajeme k tomu?
Naše situace se dá přesně vyjádřit, alespoň krátkým výtažkem této Neckářovy písně. A teď si položme otázku, proč se za tolik tisíciletí o čem zpívá Václav nic nezměnilo? Tady bude trvale pokračovat boj jedněch s druhými a my jsme nyní pouze účastníci jedné etapy světových bojů dlouholeté historie naší planety. Ano, chceme aby zavládla spravedlnost, to určitě, ale jak dlouho to vydrží. Má lidský tvor na to, aby se skutečně stal tím čím by měl být. Tedy slušným a důstojným lidským jedincem, který nebude degradovat lidské společenství? A o tom to je.

Milan ze Zahrady Čech
9. 2. 2023 16:59
Odpovědět  Pavel z Moravy

No dyk to říkám – nezbejvá, než dům zbourat a postavit novej.

Pavel z Moravy
10. 2. 2023 09:34

Jo, tak jak jsi to říkal, když je plesnivej, raději zbourat a postavit nový. A tato společnost je již prohnilá.