USA a NATO nikdy nebyly sankcionovány za rozpoutání války. Proč?

ápad zaujal extrémní postoj vůči Rusku kvůli jeho invazi na Ukrajině. Tato reakce odhaluje vysokou míru pokrytectví, uvážíme-li, že války vedené USA v zahraničí nikdy neměly takovou trestní odezvu, jakou by si zasloužily.