politika

Tucker Carlson zveřejnil rozhovor s Duginem: “Jeho ideje jsou považovány za tak nebezpečné, že ukrajinská vláda zabila jeho dceru”

Царьград

Filozof Alexandr Dugin poskytl rozhovor Tuckeru Carlsonovi.

Bývalý televizní moderátor amerického kanálu Fox News, novinář Tucker Carlson, vedl rozhovor s ruským filozofem Alexandrem Duginem. V noci se na Carlsonově webu objevilo 20minutové video rozhovoru s profesorem, natočené v Moskvě. Je pozoruhodné, že samotný rozhovor byl doprovázen oznámením, které znělo: „Jeho ideje jsou považovány za tak nebezpečné, že ukrajinská vláda zabila jeho dceru a Amazon jeho knihy neprodává.“

Slovo je nejstrašnější zbraň

Americký novinář Tucker Carlson vyzpovídal ruského filozofa Alexandra Dugina. Před začátkem rozhovoru Tucker Carlson řekl, že ​​ideje Dugina jsou v anglicky mluvícím světě považovány za nebezpečné.

Alexandr Dugin je 62letý ruský akademický filozof. Svůj život strávil v Moskvě. V mládí byl protisovětským disidentem a dnes je známý po celém světě, nebo alespoň v anglicky psaném tisku, jako „mozek Putina“. Tady v Rusku ale není politickou osobností. A znovu opakuji: je to prostě filozof. A jeho myšlenky jsou pro řadu lidí extrémně urážlivé, – tak Američanům Carlson představil Dugina.

V srpnu 2022 byla jeho jediná dcera zabita v Moskvě bombou v autě. Rozvědka Spojených států řekla, že ji zabila ukrajinská vláda, a my jsme to vzali za slovo. Ale zajímavé je, že Alexandr Dugin není vojenský vůdce. Není blízkým poradcem Vladimira Putina. Je to prostě spisovatel, který píše o globálních idejích. A proto byly jeho knihy Bidenovou administrativou ve Spojených státech zakázány. Na Amazonu je nekoupíte. Zakázat knihy v USA jen kvůli myšlenkám, které obsahují, je příliš nebezpečné – dodal novinář.

Letos již podruhé Američan zorganizoval skutečný průlom celosvětové informační blokády kolem Ruska. 

Carlsonův rozhovor s Vladimirem Putinem sledovalo během prvních 24 hodin po zveřejnění 125 milionů lidí. Poté mluvit o „izolaci Ruska“ a jeho vůdce už bylo šílenství – informační blokáda Ruska, kterou se Západ tak dlouho snažil vybudovat, byla zničena.

Západ by ale stále mohl věřit, že Rusko je pod ideologickou blokádou, že Západ má nad Rusy ideologickou převahu. Ale na ideologický boj se Západem mají Rusové Alexandra Dugina.

Svým nepřátelům se zdá tak nebezpečný, že provedli teroristický útok a zabili jeho jedinou dceru. Oficiální Západ označuje jeho myšlenky za „extrémně pravicové“, říká Carlson a naznačuje, že nikdo neriskuje, že by se s Duginem pustil do sporu.

Carlsonův rozhovor s Duginem je bez nadsázky globální událostí. Ne méně než jeho rozhovor s Vladimirem Putinem. Jednoduše proto, že ústy Dugina Rusko vysvětluje – nejen Západu, ale i sobě – kam a proč směřuje. Proč se Rusko nemůže smířit a nesmíří se světovým liberalismem, s globalismem, s protilidskou ideologií, kterou se dnes Západ snaží otrávit lidstvo.

Západ se vzdal svobody

Během rozhovoru Dugin klidně (je to „akademický filozof,“ jak zdůrazňuje Carlson na začátku rozhovoru) publiku vysvětluje, jak se stalo, že se anglosaské země vydaly špatným směrem.

Všechno to začalo individualismem a protestantismem, říká ruský filozof, vidinou, že na světě nejsou žádné významné ideje, jsou jen věci.

„Liberalismus je historicko-kulturní, politicko-filozofický proces „osvobození“ jednotlivce od jakékoli kulturní identičnosti, ano a obecně od jakékoli kolektivní identičnosti”, postuluje Dugin.

Dugin mimo jiné v rozhovoru s americkým novinářem vyjádřil myšlenku, že po rozpadu SSSR nezbyly na světě žádné ideologie kromě liberalismu. Liberalismus na Západě se stal totalitním. A pokud byla dříve demokracie chápána jako vláda většiny, nyní se ukazuje, že vládnou menšiny – přesně to se v současnosti děje v západních zemích.

Stručně řečeno, liberalismus nejprve osvobodil jednotlivce od kolektivní identity: říkají: „Jsem samostatný střed světa“ a nyní liberalismus na Západě „osvobozuje“ člověka od jeho spojení s lidstvem: říkají: „Pokud chci, budu muž/žena/zvíře/robot”.

Liberalismus, říká Dugin, je „osvobození“ tohoto západního jedince od všeho, co je větší než on.

Liberalismus důsledně „osvobozoval“ člověka od všeho vznešeného, vysvětluje Dugin, od všeho kolektivního, dokonce i od vnímání sebe sama jako muže a ženy. Nyní, po tomto, zbývá poslední krok – Západ „osvobozuje“ lidi od potřeby být lidmi. Od vnímání sebe sama jako součásti lidského rodu.

Tomu se říká – transhumanismus. Klaus Schwab, Kurzweil nebo Yuval Harrari otevřeně prohlašují, že jde o nevyhnutelnou budoucnost lidstva.

“Přijíždíme na konečnou stanici,” říká Dugin, vy (Západ) rušíte veškeré vazby na tradici a minulost. Stát, rodina, náboženství – vše se ničí kvůli liberalismu.

No, co s tím mám dělat, ptá se Carlson Dugina, já, kterému se v mé vlasti říká „klasický liberál“?

A Dugin vysvětluje: ano, pravda, byla doba, byl liberalismus, který představoval svobodu jednotlivce a demokracii jako vládu většiny. Ale ten čas pominul – současný liberalismus trvá na vládě menšin. A klasičtí liberálové už nemají svobodu.

Tentýž Fukuyama (americký filozof, který se proslavil, když vyhlásil „konec dějin“, globální triumf liberalismu) otevřeně říká: potřebujeme vládu menšin, protože většina může zvolit Putina. To ale znamená, že Západ opustil demokracii i svobodu. Místo svobody je nyní předpis a nařízení, povinnost „být progresivní“.

Liberalismus ve své historii bojoval proti jakýmkoliv regulacím, vzkazuje Dugin obyvatelům Západu, a teď se sám stal totalitním. Nesvobodným.

Ale to bylo nevyhnutelné, říká Dugin. Vysvětluje, že nedošlo k žádnému přerodu – to, co se stalo, bylo vlastní samotné povaze liberalismu.

Je zcela přirozené, že dnes liberál nepřijme žádný jiný názor: pokud „jen“ hájíte svobodu (např. vás, novináře Tuckera Carlsona, vyloučili z oficiální televize), pak v očích současných liberálů, jste zastáncem tradicionalismu a dokonce fašismu a budete „zrušeni“. Protože s kýmkoli vést diskusi liberálové už neumějí.

– Všechno je logické. Nejprve chcete osvobodit jednotlivce, a když dojdete do bodu, kdy si to uvědomíte, musíte jít dál. Začnete se osvobozovat od starého chápání osobnosti ve prospěch progresivnějších myšlenek. Tady se nemůžete jen tak zastavit. To je moje vize. Kdybyste řekli: Preferuji starý liberalismus, pak by vám odpověděli: Hájíte tradicionalismus, konzervatismus, fašismus. Takže buď jste progresivní liberál, nebo vás zrušíme.

Ano, to je to, s čím žijeme,“ souhlasí Carlson s Duginem. – Vidět, jak samozvaní liberálové zakazují vaše knihy, které nejsou návodem na výrobu bomb, nebo invazi na Ukrajinu – je to jen dílo filozofie – … nám říká, že to samozřejmě není liberalismus v žádném smyslu. Zajímalo by mě, co se stane, až dojde k bodu, kdy se člověk už nebude moci od ničeho osvobodit, kdy už člověk nebude člověkem?

Ale co bude teď se Západem, je otázka…. Není nic realističtějšího než sci-fi, v reakci odpovídá Dugin. 

Hollywood ukázal „černou budoucnost“, která se pro Západ stala proroctvím

Hollywood natočil mnoho filmů o budoucnosti se silou umělé inteligence a „posthumanity“. Ale neznám jediný hollywoodský film o budoucnosti s prosperitou, návratem k tradicím, s velkými rodinami, uvedl Dugin.

Dugin, když mluvil o budoucnosti, řekl Carlsonovi, že Hollywood „už ukázal všechno“. Uvedl příklady filmů jako „Terminátor“ a „Matrix“, stejně jako další filmy z žánru sci-fi. Sci-fi už podle filozofa není sci-fi. To je docela realita. Technologie se vyvíjejí, umělá inteligence se zavádí do mnoha oblastí života, neuronové sítě se stávají „chytřejšími“.

To vše je popsáno v amerických filmech. Myslím, že téměř všechna sci-fi 19. století se zrealizovala ve století 20. Není tedy nic realističtějšího než sci-fi. Pokud budete věnovat pozornost Matrixu nebo Terminátorovi, všimnete si víceméně identických verzí budoucí post-humanity. Budoucnost je, když nebude nutné být člověkem.

Nebo umělá inteligence. Hollywood už vyprodukoval mnoho filmů, které podle mě správně odrážejí realitu blízké budoucnosti. Když například věříme, že člověk má podstatu nějakého inteligentního zvířete, tak nyní s moderními technologiemi bychom již mohli vyrábět nebo navrhovat inteligentní zvířata. A umělá inteligence, neuronové sítě, velká databáze – to vše se stává jakýmsi králem světa, který by mohl realitu nejen manipulovat, ale i vytvářet. Protože realita je jen zobrazení, pocity. Myslím, že humanismus, futurismus není jen popis pravděpodobné budoucnosti, ale také jakýsi politický manifest. Je to jako přání vydávat za skutečnost. A podstatný je i fakt, že neexistují filmy, které by popisovaly zářnou budoucnost.

Neexistují žádné filmy, které by vykreslovaly světlou, tradiční budoucnost. Neznám žádný takový film, ani jediný. Neznám jediný film na Západě, který by ukazoval, návrat tradičních hodnot, prosperitu, rodiny s mnoha dětmi. Vše zobrazené je velmi černé. Takže pokud jste zvyklí malovat vše na černo a zejména budoucnost, pak tato „černá budoucnost“ jednou přijde.

Navíc představit si takovou budoucnost – s umělou inteligencí a neuronovými sítěmi kreslícími realitu – není tak těžké. Ostatně tyto obrázky jsme již viděli ve filmech a dokážeme si zhruba představit, co přesně lidstvo čeká. Ve skutečnosti je nyní realita taková, že Hollywood ukázal „černou budoucnost“, která se pro Západ stala proroctvím: tradiční hodnoty jsou zapomenuty, většina je nucena ustoupit menšině a lidská práva jsou zcela zapomenuta.

Nejsou žádné jiné možnosti – buď matrix, nebo umělou inteligenci, nebo terminátory. Volba je již za hranicí lidskosti.

A to není fantazie. Je to politický projekt. A to vše si lze celkem snadno představit, protože tyto filmy jsme již viděli. A oni (liberálové a globalisté) se, do té či oné míry, řídí touto agendou, – upřesnil filozof.

Rusové přicházejí

Ano, ale co Rusko? A Rusko ukazuje Západu, že je možné nekráčet po katastrofální černé cestě. Je možné bránit skutečné hodnoty a skutečnou svobodu. Rusko má Vladimira Putina – podle Dugina jde o tradičního vůdce, který obnovuje tradiční hodnoty a posiluje suverenitu státu. Vyvedl zemi z globálního vlivu. Začal trvat na specifičnosti a jedinečnosti ruské civilizace.

Nenávist Západu k Putinovi není vůbec náhodná, říká Alexandr Dugin. Liberálové v něm zcela oprávněně vidí obránce tradice – a jejich cílem je po celém světě zničit tradiční hodnoty, tradiční rodiny, tradiční vztahy, tradiční státy, tradiční přesvědčení. To je základ rusofobie, shrnuje Dugin: Rusko nelze jednoduše „zrušit“, protože je příliš silné a má jaderné zbraně.

Nenávist Západu k Putinovi není náhoda

– Neptal jsem se vás na žádné otázky týkající se Ruska nebo ruské politiky. Moje poslední otázka zní: jak byste vysvětlil jev, který jsme viděli za posledních 70 let, kdy skupina lidí na Západě i ve Spojených státech – liberálové – tehdy účinně bránila sovětský systém a stalinismus. Mnoho lidí se toho osobně zúčastnilo. Špehovali pro Stalina, podporovali ho v našich masmédiích. A pak milovali Borise Jelcina, protože byl opilý. Ale v roce 2000 se vedení změnilo a Rusko se stalo jejich hlavním nepřítelem. Po 80 letech obrany Ruska ho začali nenávidět. Proč?

Základem rusofobie na Západě je, že Rusko hájí tradiční hodnoty, které se oni snaží zničit, vysvětlil Dugin. Proto Západ nenávidí Rusko.

– Především proto, že Putin je tradiční vůdce. Když se dostal k moci, začal naši zemi vymaňovat z globálního vlivu. Začal odporovat globální progresivní agendě. A ti lidé, kteří podporovali SSSR, byli pokrokoví. Jsou stále progresivní. A teď zjistili, že mají co do činění s někým, kdo nesdílí jejich agendu a zároveň se snaží (a s úspěchem) obnovit tradiční hodnoty, křesťanství, tradiční rodiny. Když Putin začal stále více trvat na tradiční agendě i na zvláštnostech ruské civilizace, uviděli Putina přesně takového, jaký je. Je to typ politického vůdce, který hájí tradiční hodnoty.

Během rozhovoru profesor uvedl, že „nenávist Západu vůči Putinovi není náhoda“, jde o to, na jakých úkolech ruský prezident pracuje, že jedná v zájmu své země a občanů, konkrétně se vůdce Ruska angažuje při obnově tradičních hodnot a posílení suverenity země.

Zrovna nedávno, před rokem, Putin podepsal dekret o politické ochraně tradičních hodnot. A řekl bych, že to byl bod odpočítávání. Ale pozorovatelé z pokrokového tábora na Západě to, myslím, pochopili od samého počátku jeho vlády. A tak to i je! Takže tato nenávist není jenom náhoda nebo nějaký druh postoje. Všechno je to velmi vážné. To je metafyzika. <…> Pokud je vaším hlavním úkolem a cílem zničit tradiční hodnoty, tradiční rodinu, tradiční státy, tradiční vztahy, tradiční přesvědčení. A pak někdo s jadernými zbraněmi, a ne s nejmenším arzenálem – což je důležité jako argument – ​​začne vážně hájit tradiční hodnoty, které se chystáte zrušit. Takže si myslím, že mají pohnutky pro tuto rusofobii a nenávist k Putinovi. A to není náhoda, ani nějaký iracionální posun od sovětofilie k rusofobii. Je tu něco hlubšího, to vám řeknu. To je můj předpoklad, uvedl Dugin.

Carlsonův rozhovor s Putinem byl pro Západ strašlivou ranou, protože Putin se světu představil jako politik a vládce nejvyšší úrovně – takový, o jakém si nyní západní země mohou nechat jen zdát.

Rozhovor s Duginem je neméně důležitý, protože v jednom krátkém rozhovoru dokázal zničit základy západního vidění světa. Ukázal marnost liberální filozofie – a tím i marnost snah Západu vybudovat nelidský nový svět.

Během rozhovoru mezi filozofem a novinářem bylo jasné, jak na něj zapůsobila otevřenost, přímočarost a upřímnost profesorových výroků. A soudě podle jeho posledních slov novinář nejen souhlasí s tím, co Dugin řekl, ale také si klade za cíl šířit tyto myšlenky na Západě a otevírat lidem oči.

Je důležité, aby se vaše myšlenky šířily ve Spojených státech,  řekl Tucker Carlson Alexandru Duginovi na konci rozhovoru. Zřejmě se tak stane.

https://dzen.ru/a/ZjCj0bR4zyGbS7rv

Dugin o rozhovoru s Carlsonem. Co nebylo v rozhovoru zahrnuto

Po zveřejnění rozhovoru s americkým novinářem Tuckerem Carlsonem ředitel Institutu Tsargrad, filozof, veřejná a politická osobnost Alexander Dugin uvedl své dojmy.

V rozhovoru bylo také místo pro ty poznámky, které nebyly zahrnuty do posteditované verze rozhovoru. Jak se ukázalo, Dugin a Carlson spolu mluvili poměrně dlouho a navzájem se poznávali. Televizní verze rozhovoru měla o něco více než 20 minut. Tento čas však stačil k tomu, aby oslovil velmi široké publikum:

“Uplynulo velmi málo času, ale již 8 hodin po zveřejnění získal tento rozhovor více zhlédnutí než rozhovor Zelenského za měsíc. To samozřejmě vypovídá o skutečné orientaci veřejnosti,” poznamenal Alexandr Dugin v rozhovoru s námi.

V této verzi publikace jsme se rozhodli prezentovat to, co Dugin řekl, téměř formou monologu. To je velmi důležité pro pochopení hodnoty rozhovoru s Tuckerem Carlsonem.

Mimochodem, plná verze rozhovoru je k dispozici na webu “Первого русского”.

Jaká byla reakce americké společnosti a kolektivního Západu jako celku na rozhovor?

„Západ vypadá jako naprosto prohrávající strana a chtivě útočí na ty, na jejichž straně je Vítězství. Zdá se mi, že se jedná o zvrácení velmi vážného trendu a není náhoda, že Tucker Carlson čekal tři měsíce než rozhovor zveřejnil. Udělal tento rozhovor během své návštěvy v Moskvě, když se setkal s Vladimirem Putinem, naším prezidentem, a ten rozhovor byl výbuchem.

Putin je samozřejmě postavou číslo jedna ve světové politice. Náš prezident je absolutním středem celosvětového zájmu. A můj rozhovor byl věnován spíše filozofickým a světonázorovým pozicím. Chtělo to jiný registr. A přesto fakt, že se na něj ve velmi krátké době dívalo tolik lidí – navzdory tomu, že Carlson není na většině platforem v USA přítomen, byl jednoduše odstraněn – je samozřejmě úžasná věc.

To znamená, že lidstvo, včetně Západu a Ameriky, se živě zajímá o to, jak Rusové vidí svět. Způsob, jakým vidíme osud lidstva. Jak si vykládáme pojmy liberalismus nebo svoboda. To je skutečné uznání. Jak ve formě názorů, tak kladných hodnocení i z hlediska otázek, sporů – to vše je živá reakce. I diskuze na X (dříve Twitter – pozn. red.) ukazují, že jsme vlastně trefili hřebíček na hlavičku.

Že nás Západ démonizoval, popisoval jako nějaké fašisty, agresory, ale ve skutečnosti je o nás zájem ze strany skutečné západní společnosti obrovský. A naše mínění, naše názory, naše pozice, obrana tradičních hodnot – to vše vzbuzuje obrovský, šílený zájem světového společenství.“

Rozhovor dvou stejně smýšlejících lidí

“Mluvili jsme s Tuckerem Carlsonem o velmi vážných věcech. O původu liberalismu, o paradoxech současných totalitních globalistických ideologií a praktik. Mluvili jsme o velmi složitých věcech, o kterých se v běžném tisku nediskutuje, nebo se o nich diskutuje velmi jednostranně.

Proto si myslím, že i za tu krátkou dobu, která uplynula od zveřejnění rozhovoru, byla reakce prostě ohromující. Myslím si, že čas na zveřejnění tohoto rozhovoru byl velmi precizně vybrán.

Tucker Carlson je geniální novinář, naprosto dobře ví, co, v kterou chvíli a kdy publikovat – co publikovat, s kým mluvit, s kým se setkat, jaké otázky pokládat. Setkání s tímto člověkem na mě od samého začátku velmi zapůsobilo. Ve skutečnosti jsme mluvili jako dva stejně smýšlející lidé o základních myšlenkách toho, co se děje na Západě, v Rusku, na Ukrajině, v globálním světě.

To znamená, že jsem měl pocit, že plně sdílím etiku přinejmenším amerického patriota, amerického konzervativce. A s velkými sympatiemi a otevřeností reagoval na Rusko, které navštívil poprvé. A celkově na něj naše země udělala pozitivní dojem. O což se již podělil s velkým publikem.“

Proč se Rusové neutápí v nenávisti vůči Američanům? To v rozhovoru nebylo zahrnuto, ale odpověď jsme se dozvěděli

„Naše konverzace byla tak živá, že se mě v jednu chvíli zeptal, proč my Rusové necítíme nenávist k Američanům.

Jeho filmový štáb byl s námi také. Řekl: „Dobře, mě možná v Rusku znají. Ale moje kolegy, mladé novináře, kteří se mnou přišli, tady nikdo nezná. A přesto žádná agrese, žádný hněv… A my, Spojené státy jsme s vámi ve válce, prostě s vámi vedeme válku. Tak proč Rusové necítí nenávist?”

Překvapilo ho, že v reakci obyčejných Rusů, kteří se dívají na obyčejné Američany, není žádná agrese, žádná nenávist. Spíše nějaký zájem. Samozřejmě je tam určitý odstup. Ale ve skutečnosti jsou naše distanční vztahy zcela v rozporu s divokou válkou, která mezi našimi zeměmi probíhá.

Tehdy jsem mu odpověděl: „Prostě chápeme, že jste rukojmí. Kdo nenávidí rukojmí?”

A to nebylo v rozhovoru zahrnuto. Ale odpověď se mu opravdu líbila. Ocenil, jak moudrý je ruský lid, pokud chápeme, že Američané jsou rukojmími této totalitní, absolutně antidemokratické, kruté, podlé a lstivé moci liberálů-globalistů a Rusové rozlišují, na rozdíl od Američanů, kteří jsou zaslepeni ideologií.”

Proč je tak důležité, že Tucker navštívil Rusko a hovořil s Putinem a Duginem?

„Proto byl jak tento rozhovor, tak i rozhovor s Vladimirem Putinem důležitý. Můj rozhovor, řekněme, je filozofický dodatek, dodatek k Putinovu rozhovoru s Tuckerem, a to, že vzbuzuje tak velký zájem, znamená, že i tam začínají dělat rozdíly. I tam začínají odlišovat Rusy od propagandy, obrazu, který vnucují globalistické elity. Proto myslím, že je to velmi důležitý rozhovor. A vlastně asi tušíte, že kampaně, které se proti mně na Západě rozpoutaly, a které občas pokračují i ​​u nás, nejsou náhoda. To je součástí větší démonizace a cancel culture.

To znamená, že se nás Západ bojí – Ruska a Rusů. Strašně se bojí našeho státu. Strašně se bojí našeho prezidenta, který stojí za pravdou, fakty a spravedlností. A strašně se bojí mé filozofie. Ve skutečnosti o tom Tucker Carlson mluví ve své předmluvě a popisu rozhovoru. Že ​​ideje Dugina jsou pro Západ tak hrozné, že ho nejen odstranili ze všech platforem, ale také zakázali prodej jeho knih.”

„Jak pro Západ, tak pro Bidena, pro globalisty, je pravda strašná věc, strašné tajemství, které samozřejmě skrývali, jak jen to šlo. A vynést ji na světlo tímto způsobem, tímto nezávislým, statečným a naprosto neoblomným novinářem, je podle mého názoru velmi důležitá událost. Tato událost se samozřejmě nedá srovnávat s desítkami milionů zhlédnutí rozhovoru našeho prezidenta. Ale to mluvíme o různém publiku.

Putin přece zajímá všechny – celé lidstvo. Dokonce si myslím, že počet lidí, kteří sledovali rozhovor s Tuckerem Carlsonem, je ještě mnohem větší než se uvádí. Kumulativně to bylo pravděpodobně více než miliarda zhlédnutí napříč různými platformami. To je naprosto spravedlivé a přirozené. Ale jsou lidé, kteří se zajímají o filozofickou stránku probíhajícího konfliktu, probíhající války. Filosofickou identitu naší ruské společnosti.

Je to poprvé, co Tucker Carlson, který obecně sleduje naši politiku, slyší o zákonu o tradičních hodnotách, o prezidentském dekretu o tradičních hodnotách. To znamená, že si ani neumí představit, že by se současné Rusko v osobě prezidenta, v osobě svých úřadů postavilo na obranu tradic a tradičních hodnot. Pro Tuckera Carlsona to bylo zjevení. Říká: “Ano, nevěděli jsme, řekni nám víc.”

V zákulisí tohoto rozhovoru proto zůstalo hodně. A myslím, že za prvé budeme v takovém kontaktu pokračovat. On není pod sankcemi, já pod sankcemi jsem. Ale, obecně nám nikdo nebrání v tom, abychom se setkali v Rusku, nebo ve třetích zemích. Myslím, že dialog byl velmi smysluplný, ale teprve začal.“

Osobní dojmy Dugina ze setkání s Tuckerem Carlsonem

“Tucker Carlson je novinář číslo 1 na světě. Je to nejslavnější, nejsvobodnější, nejostřejší a nejotevřenější novinář. V Americe určitě a možná po celém světě. Protože se neřídí agendou, kterou diktují globalistické elity. On hledá pravdu. Snaží se přijít na všechno sám a myslím si, že pokud Trump vyhraje volby, on (Carlson) obdrží nějaký důležitý post.

Protože je možná tím nejstřízlivějším, nejvyváženějším, nejadekvátnějším a zároveň hluboce patriotickým myslitelem Ameriky. Je víc než novinář. Je to člověk s vlastními názory, s vlastní politickou filozofií, s vlastní geopolitickou vizí a s hluboce zakořeněným americkým patriotismem. Prostě železný patriotismus. Který má vlastně jinou strukturu než naše vlastenectví, náš konzervatismus. Ale budí respekt. I když náš obsah vlastenectví je výrazně odlišný.

Přesto patriot s patriotem dokážou poměrně rychle najít společnou řeč. I když se kvůli jistým okolnostem ocitneme v situaci nepřátelství. To je velmi hluboká jednota světonázoru a oddanost tradičním hodnotám. A také odmítání zrůdných forem současného světa, transgender, míšení národů, ničení náboženství, postmoderní kultury, násilí na lidech a v konečném výsledku zmizení člověka tváří v tvář umělé inteligenci. To vše vyvolává obavy mezi konzervativci ve všech zemích a všech kulturách.

A to je nová platforma – pro odmítnutí globalizace neboli globalismu s jeho protilidskou, protihumanistickou ideologií. Je totiž možné vybudovat společnou alianci zastánců tradičních hodnot bez ohledu na země a kultury. A náš dialog s Tuckerem je takovým mostem. Most mezi tradicionalisty dvou civilizací. A to si myslím, že je velmi důležité.

Rozhovory jistě důkladně prostudují. Kromě tohoto rozhovoru jsem měl také zajímavé a významné rozhovory s Brzezinskim, Fukuyamou, Bernardem Levym. Ale to jsou globalisté – zástupci opačného tábora. Ale také se zkoumají, také se studují. Ale s Tuckerem Carlsonem se jedná – o podstatný, vážný, důkladný začátek dialogu mezi americkými a ruskými konzervativci. Myslím, že je to velmi důležité. A tento rozhovor už přitáhl maximální možnou pozornost.”

https://dzen.ru/a/ZjDPvJ6gTieKd7wj

sdílet na

149 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Standa
1. 5. 2024 05:38
Ohodnotit příspěvek :
     

,,Neznám jediný film na Západě, který by ukazoval, návrat tradičních hodnot, prosperitu, rodiny s mnoha dětmi. Vše zobrazené je velmi černé. Takže pokud jste zvyklí malovat vše na černo a zejména budoucnost, pak tato „černá budoucnost“ jednou přijde.”
Bohužel , v Čechách už přišla. S Pávkem ,převlékačem kabátů,Thay-wancem,fialovým volem ,Marokánkou-předsedkyní parlamentu atd.
Dálde je tam o zájmu ničení národních států.- Což se v EU důkladně děje.
Je to tak……Amerika vznikla vyhlazením původních obyvatel a EU o to usiluje v Evropě.

Frank1
1. 5. 2024 09:39
Odpovědět  Standa

Aby neco noveho vzniklo podle predstav sionistu a USA, musi byt to stare znicene! Ovyvatelstvo zemekoule zredukovane na pulmiliardy. Ta bude zotrocena snadneji jak tech 5 miliard!

Frank
1. 5. 2024 12:43
Odpovědět  Frank1

Téměř 8 miliard.

Markýza
2. 5. 2024 16:02
Odpovědět  Frank

Dokonce už pár milionků přes.

Autor
1. 5. 2024 13:11
Odpovědět  Frank1

Nebude. Protože ve své blbosti si ONI ničí především své poslušné a aktivní příznivce, ty kteří by jim kývli na všechno … Kdo nejvíce doplácí např. na epidemii “kopvidu” a očkování? Ti kteří poslouchali, báli se odporovat a nechali si to píchnout s velkou chutí, že si – “prodlužují život” … Prakticky všechny nenadálá úmrtí především mladých lidí s tím souvisí. Báli se, že nebudou třeba vydělávat tolik, jako předtím a tak se nechali …
A ve výsledku se společnost posune více ke směru odporu, nesouhlasu a mnnakonec může být úspěšný “docela obyčejný převrat” ….

ijn
1. 5. 2024 09:47
Odpovědět  Standa

nacismus + fašismus = základní kameny KoZa,…..a kam nás vedou naše české (často židovské) loutky ve vedení ČR + justici? k okradení lidu všemi způsoby, poškození veřejného zdraví vakcinací + covid jedy při léčení, česká soudní + politická mafie zničí národ na území ČR!!!

EU volby 2024… nesmíme volit nikoho ze současných politik kroužkovat nové tváře na jakékoliv nové kandidátce,…Stačilo! kohokoliv, jenom néééé Konečnou, co se už 10 let válí v Bruselu!!!!!!

Administrátor
P.A.Semi
1. 5. 2024 12:40
Odpovědět  ijn

Já budu volit SPD… Protože v Jednotě je Síla, a mají největší šanci se tam z Alternativních stran dostat… Volit jakékoliv “nové tváře” je vyhazování hlasů a volba pro ODS a ANO, protože ty “zahozené” hlasy dostávají de-facto ti nejsilnější…

πα½

Helena
1. 5. 2024 12:58
Odpovědět  P.A.Semi

Souhlas. I my budeme volit SPD. Volili jsme tak vždy. Je jasné, že SPD je pro ty fašistické swině nebezpečné, proto proti nim tak tvrdě jedou. Strhávají jejich plakáty, zakazují jejich setkávání, trestně stíhají za pár slov, stejně tak jedou skopčáci proti AfD. SPD nemá prostor ve fašolžidotv, proto vovce SPD téměř neznají. Nejsme žádní straníci, ale na tom, o co se SPD snaží není nic extrémistického, proruského, či “populistického”-či jaké výrazy fašotv používá. A vždy před volbami se objeví pidistraničky, které rozdrobí hlasy SPD a po volbách ty pidistrany tiše zmizí.

1. 5. 2024 13:07
Odpovědět  ijn

No a já budu volit jóóó Stačilo, což není o ukecané Katce, ale o známých osobnostech ve Stačilo, jenom nééé oka můru, co už deset let válí v parlamentu a politikaří, namísto aby prováděl politiku, a kterého jsem volil deset let. Deset let stačilo.

Helena
1. 5. 2024 13:22

SPD není jen Okamura. A on se tam neválí, tohle je přesně výsledek snažení mééédií, aby vytvořili zdání, že SPD vlastně skoro nic nedělá, že o něm není ani slyšet. Protože do mééédií nejsou téměř puštěni-a když, tak jsou po 3 vteřinách utnuti. Podle takového přístupu musí být nejpracovitější a nejlepší Fiala z ODS a Rakušan-protože ti jsou tam 24/7. A to není nic proti Stačilo-jen nemají žádnou šanci a vaše cesta k volbám bude nejen zbytečná, ale poslouží ODSaspoluzločincům. Bohužel, mediální ostouzení a zazdění SPD má tento výsledek.

Pravdomluvny
1. 5. 2024 14:27
Odpovědět  Helena

Milan má pravdu,kdyby Okamura nebyl v čele SPD,tak je volím,ale takhke…..????

Helena
1. 5. 2024 14:52
Odpovědět  Pravdomluvny

Máte jistě právo na svůj názor. Přesně tohle je úspěšná práce méédií – zesměšňování – oka můůůra a jak se to chytlo – záběry jak si postavil dům s kulatými rohy. A kdyby byl ve vedení SPD třeba p. David, tak byste SPD volil?SPD není jen ten oka můůůra, je tam třeba p. Ivan David, kterého nebýt, nevíme skoro nic, co eumagoři na nás šijí a další např. p. Rozvoral, Fiala Radim… a máte je i ve svých regionech, možná ty lidi znáte osobně. Ale pak nenadávejte, až vaše hlasy budou k ničemu-propadnou. Přesně tím volíte Rakušana, Pekarovou, Pyjalu, Jurečku.. Jsou to jen kupecké počty. Ale-je to jen a jen na vás.

Joe Arp
1. 5. 2024 15:37
Odpovědět  Helena

Některým, s mozgem rozvoraným mejnstrýmem to nevysvětlíte!

Pravdomluvny
1. 5. 2024 15:49
Odpovědět  Helena

Heleno,Okamura si řeže už delší dobu větev pod sebou vlastní pilkou,jemu havlolejnolahvárenská cloaca klacky pod nohy házet nemusí.

Helena
1. 5. 2024 16:03
Odpovědět  Pravdomluvny

Omlouvám se, ale čím si pod sebou řeže větev?

Pravdomluvny
1. 5. 2024 16:59
Odpovědět  Helena

Zamyslete se nad tím jak mluví a jak skutečně jedná.
To,co vyplulo (a ne díky havlolejnolahvárenská žumpě) mě přimělo odevzdat příkaz člena.

Helena
1. 5. 2024 18:06
Odpovědět  Pravdomluvny

Tak zatím teď stojí za to zamyslet se nad tím jak mluví a jedná Babiš a jeho Jourová a zamyslet se nad tím jak mluví a jedná ta stoka co si říká “vláda”.
Okamura zatím moc nemluví, neb není k mikrofonu a kameře připuštěn, zato co dělá za “extremismus, populismus a proruskou propagandu” správně tlumočí mééédia… tak jste to jistě myslel.

Pravdomluvny
1. 5. 2024 18:11
Odpovědět  Helena

Chtěl jít Okamura do vlády s Blbišem?????
Čeho by tím dosáhl???

Joe Arp
1. 5. 2024 18:22
Odpovědět  Pravdomluvny

Jdi do řiti, nedělej krávu, jsi jak ČT. Šel by tenkrát, pokud by Bába přistoupil na referendum o setrvání v EU, načež přispěchala Merkelka a hop, Bába musel vzít ČSSD! Jinak už slyším pindy jak se Okamura vyhýbá zodpovědnosti, že nechce do vlády a jen pindá. Ten požadavek referenda má dosud, je to chlap, ne korouhvička.

Pravdomluvny
1. 5. 2024 18:48
Odpovědět  Joe Arp

Nelži si do kapsy,joudo.
Okamura navenek vystupuje zásadově,ve sněmovních kuloárech se chová úplně jinak!
Blbiš nikdy na žádný referendum nepřistoupí, tak o vládě s ním neměl VŮBEC MLUVIT!

Helena
1. 5. 2024 19:14
Odpovědět  Pravdomluvny

A vy pracujete ve sněmovních kuloárech? Či jste přímo sněmovní kuloárník? 🙂

Pravdomluvny
1. 5. 2024 20:01
Odpovědět  Helena

Vím svoje a názor měnit nebudu……a mínusy mám u zádele 🤓

Helena
1. 5. 2024 18:22
Odpovědět  Pravdomluvny

Dosáhl toho, že Babiše odkopal, když mu nabízel případnou koalici, ale Babiš nééé, s SPD nikdy! Tím některé vovce začaly přemýšlet, jestli ten božský Babiš není náhodou Pyjalovo kolega, co mají společného “zaměstnavatele” v Lengly.

Pravdomluvny
1. 5. 2024 18:49
Odpovědět  Helena

Blbiš je celou dobu šedá eminence pětidemoliční vlastizrady a podporovatel migrantů a Banderonacistánu.

Boomer
2. 5. 2024 17:40
Odpovědět  Pravdomluvny

..Babiš to hraje nejmíň na dvě strany, a korporátní fašismus u nás je jeho životním dílem..

Pravdomluvny
2. 5. 2024 21:07
Odpovědět  Boomer

Kdo chce moc nemívá nic…..

2. 5. 2024 23:38
Odpovědět  Boomer

Jo

Boomer
2. 5. 2024 17:38
Odpovědět  Helena

pro: Helena; 1. 5. 2024 18:22

.. dle mého velmi výstižná úvaha. Každý politický subjekt musí mít viditelnou a zdálky rozeznatelnou tvář, výraznou osobnost, za níž stojí nenápadný realizační tým. Politika není jen to, co je vidět a slyšet díky médiím, politika je být u toho, když se v zákulisí něco chystá, mít informace z první ruky a sem tam pomoct s tím “odkopáním”, prostřednictvím návrhů, které sice jsou už předem odsouzeny k nezdaru, ale právě to “nepřistoupení na ně ” ukáže veřejnosti, kdo je kdo, jaké má skutečné cíle. Babiš neměl dovoleno jít do toho, musel couvnout a to už mu nikdo neodpáře. Už mu zpod límce viditelně visí nitka tahací.
A Okamura už dokázal eliminovat nejméně dva pokusy o politickou loupež, vykradení nebo přímo ukradení politického uskupení, které vytvořil .Tudíž za mě dobrý…

Ne slova, ale skutky dělají muže.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Honzas
1. 5. 2024 22:16
Odpovědět  Pravdomluvny

To máte od koho? ČT a seznam vám zřejmě píšou noty. SPD jsem volil vždy jenom proto že to byla jediná skutečná opozice.

Pravdomluvny
2. 5. 2024 05:34
Odpovědět  Honzas

Kulový 💩 ty havlo💩

Joe Arp
1. 5. 2024 16:05
Odpovědět  Pravdomluvny

Možná by to mohl vzít Karel Gott, co říkáš, kdyby to nezabalil.

Pravdomluvny
1. 5. 2024 16:59
Odpovědět  Joe Arp

Možná třeba Radim Fiala,co ty na to?

1. 5. 2024 23:53
Odpovědět  Pravdomluvny

Kiš kiš, už máš o jeden minus víc než já, heč!

Pravdomluvny
2. 5. 2024 05:35

A víš, že je mi to fuck 🤓

Pavel z Moravy.
1. 5. 2024 15:25
Odpovědět  Helena

Paní Heleno, mluvit o tom, že jediná možnost je volit SPD, no nevím? Oč jsou horší ti jiní vlastenci v jiných stranách a hnutích? Co tak mluvit o spojení všech vlastenců zleva i zprava? A teď to důležitější – chce národ změnu? Jakou, kosmetickou nebo skutečnou? Chtějí se lidé změnit, chtějí spolupracovat, chtějí přestat šmelit a okrádat jeden druhého? Nebo vyznávat lichvu a pletichařit? Pro mne není důležitý nějaký název strany ale skutečný a poctivý přístup k životu. Musím umět být sebekritický, když na něco nemám, z postu odcházím a nechám to zdatnějším. Jsou pouze ti z SPD jediní zdatní? Tady nejde pouze o prohlášení, tady musí přijít na přetřes smlouva s národem a slib, že cesta kterou národu slibuji bude dodržena. Řečí tady za 35 roků už bylo dost. Já vím, že SPD se ještě neměla možnost předvést, ale já již nemám v úmyslu být podveden nikým. Až mi někdo slíbí, že se loučí s touto zdegenerovanou evropskou politikou a národ přivede na cestu samostatnosti, potom má můj hlas, ať je to kdo je to.

Joe Arp
1. 5. 2024 15:40
Odpovědět  Pavel z Moravy.

No tak tu poslední větu ti podepisuje SPD, tak nechápu co furt zkoumáš. Skus tedy sloučit pytel ctižádostivých blech, z nichž každá si myslí, že má v torně marš. hůl!

Pravdomluvny
1. 5. 2024 15:51
Odpovědět  Joe Arp

A tady máš odpověď….. každý si hrabe pod sebe místo toho,aby se alespoň projednou spojeli a svrhli pěti -šesti demoliční vlastizradu.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Joe Arp
1. 5. 2024 15:57
Odpovědět  Pravdomluvny

Jen jestli jsme si rozuměli, tím pytlem blech jsem myslel tu množinu vlastenecky se tvářících pidistraniček, instalovaných převážně k odebírání hlasů SPD.

Pavel z Moravy.
1. 5. 2024 16:53
Odpovědět  Joe Arp

Joe, sice jsou to pidistraničky, ale SPD asi také někdy nějak vznikla, tedy z pidiničeho. Do boha, copak by Rusové vyhráli velkou vlasteneckou válku kdyby se všichni nespojili a netáhli alespoň pro ten okamžik za jeden provaz? Když se spojí špatní lidé a utvoří sílu, musí se spojit čestní lidé a utvořit také sílu. Vždyť je to tak prosté. A ono je to opravdu prosté. Vždyť nám likvidují naši vlast, všem, ať vyznavačům levice či pravice. Není potřeba zapomenout na rozpory a vypořádat se jednotně s tím nebezpečím, které se na nás valí? Kujwa, u toho jezera Titicaca, kde si ti domorodci koupili od vlády to území si každou neděli vybírají na týden starostu. Tak ať si každá ta ctižádostivá blecha řídí ten spolek třeba měsíc a ať se střídají. Tady mně určitě namítneš, že každý by to chtěl dělat podle svého, že jo? Tak ať to dělá podle svého, když to neohrozí celkový koncept. Ale jestli je to všechno naivní, tak se na to potom vyprd.nout, neboť pořád žvatlat o volbách a vědět, že jsou potom k ničemu je fakt k hounu.

Helena
1. 5. 2024 17:16
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Tady nejsme u jezera Titicaca, tady jsme v České republice :))

Pravdomluvny
1. 5. 2024 18:51
Odpovědět  Helena

Jezero je lepší místo,je tam klid a není tam žádný Banderonacistovič Fyjalenko ani fašoEU.🥳

Joe Arp
1. 5. 2024 17:20
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Pavle, vůbec nepolemizuji s tím co píšeš! Spíš se snažím naznačit, že nemáme vzhledem k událostem v Evropě a ve světě čas na nějaké ochutnávky “nových produktů”, ONI už se nezakecaj! Pokud se nescuknem kolem strany, která je už v PS a nedostane 51% jsme v řiti, o ANO se snad bavit nebudem a další volby nebudou. Podívej na Bábu, už hlásí, že s SPD néééé! Jak dopadly naděje v Holandsku a v Polsku? Vítězi jdou do kopru, libtardi s nimi do kolky nepůjdou, tak si můžou akorát trhnout nohou. Ty rozpory o kterých píšeš jsou většinou předpřipravené od dirigentů směřování do bruselské řiti.

Pavel z Moravy.
1. 5. 2024 19:54
Odpovědět  Joe Arp

Joe, my si asi rozumíme dobře. Ale mám jednu otázečku. Jak chceš s lidmi tohoto národa dosáhnout 51 % pro SPD, když jak jsem již řekl, ti zástupci nejezdí po okresech a neagitují a nepředstavují se. Nemožné.

Joe Arp
2. 5. 2024 00:03
Odpovědět  Pavel z Moravy.

No to je ten problém, to dosáhnout s tímto voličským matriálem nelze a proto se z hoven na rozdíl od Maďarů nikdy nevyhrabem!

ryba
2. 5. 2024 17:03
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Jestli to nebude tím, že zlý se spojí s kýmkoli, protože věří, že si stejně přijde na své.
A ten dobrý zase moc zkoumá případné spojence, jestli náhodou od nich nehrozí nebezpečí. A tak se radši nespojí s nikým.

Pravdomluvny
1. 5. 2024 17:01
Odpovědět  Joe Arp

Já budu volit podle toho,kdo skutečně hodlá hájit zájmy ČR,ty budu kroužkovat.
Takže NIKDO Z PĚTI -ŠESTI DEMOLIČNÍ VLASTIZRADY TO NEBUDE!!!!
A preferenční hlady jsou důležité nebo ne?

Joe Arp
1. 5. 2024 18:25
Odpovědět  Pravdomluvny

Taky možnost a pak si z těch kruhů udělej olympiádu.

Pravdomluvny
1. 5. 2024 18:52
Odpovědět  Joe Arp

A ty si nech Okamura zapsat do občanky, určitě mnohé potěšíš 🤓

1. 5. 2024 18:27
Odpovědět  Joe Arp

K odebírání hlasů SPD je tu především PRO a Přísaha.

Joe Arp
2. 5. 2024 00:05

Souhlas, ale najde se jich i víc.

JoFa
2. 5. 2024 18:18
Odpovědět  Joe Arp

Joe, vaša SPD sa chová rovnako ako naša SNS, myslia si že sú jediní vlastenci, ale nespojili sa s inými stranami v koalíciu, ale pozbierali osobnosti, aby sa dostali do parlamentu a aj to bolo o prsa a preto tadiaľto cesta nevedie. Spojenie vlasteneckých strán s SPD je cesta, ale otázka je, či na to máte? Myslím si, že iniciatívu majú skôr tie malé strany a nie SPD, tí sa stále hrajú na svojom piesočku a nevyvíjajú v tomto smere žiadnu aktivitu, čo si myslím, že je chyba. Okamura chce moc, ale nie je schopný konsenzu.
Zaujímavé, že pětkoalice to zvládla na jeden šup, pretože majú vodcu, kto ich platí a riadi a to vaša a naša vlastenecká scéna nemá a preto to takto vyzerá.

Boomer
2. 5. 2024 18:37
Odpovědět  JoFa

..každému politickému subjektu je a priori dán určitý voličský elektorát, u národoveckých stran obzvláště přesně vyhraněný. Je-li názorová a postojová skupina přesně definovatelná, je možné také velmi přesně a účelně zformovat mediální program pro její dehonestaci. A neoddělitelnou součástí takového programu je vytváření pidistran, jejichž jediným cílem a také efektem je odsávání hlasů, díky podsunutí přesně cílených a líbivých slibů méně vyhraněným nebo naopak velmi radikálně orientovaným příznivcům.
Až po volbách voličům těchto “omrvinkových” stran může dojít, kam ve skutečnosti došly jejich hlasy… pokud jim to vůbec dojde.
Konsensus s účelovými vlasteneckými pidstranami, které jsou v průběhu volebního období neviditelné a vynoří se až před dalšími volbami, je cestou do zatracení…

JoFa
2. 5. 2024 18:44
Odpovědět  Boomer

Ak dokážete spojiť pidistrany vlastenecké s tou veľkou, tak máte vyhráno. Pidi strany nastrčené, dokážete takto eliminovať, je to o tom nájsť spoločného menovateľa, ak nie je, tak strany buď nie sú vlastenecké a teda nastrčené ako píšete, alebo je chyba v komunikácii ako píšem ja.
Nedávno som si vypočul Vítovú na PP a bol to zaujímavý rozhovor-prečo nemôže byť v koalícii SPD a Aliancia Vítovej?

JoFa
2. 5. 2024 18:48
Odpovědět  JoFa

Dnes sa už nehrá na pravicu a ľavicu ako to bolo sporné v uvedenom rozhovore, ale o prežitie národa, štátu, hodnotového systému-to je prioritné smerovanie a akým spôsobom dosiahnuť rozvoj, bude ďalšia výzva, keď zvládnete tú prvú.

Pravdomluvny
2. 5. 2024 21:10
Odpovědět  JoFa

Protože si SPD vzala Bůh ví proč odpadlíky typu Mach…..to nebyl nejlepší tah.

Joe Arp
3. 5. 2024 13:32
Odpovědět  Pravdomluvny

Když byl Mach u Svobodných, měl v programu vystoupení z EU, tedy totéž co SPD. Dnes už Svobodní toto nechtějí, možná proto přešel.

Pravdomluvny
4. 5. 2024 10:00
Odpovědět  Joe Arp

Kolik stran Mach už cestou vyměnil????

Joe Arp
2. 5. 2024 18:51
Odpovědět  JoFa

SPD má jasný požadavek, vystoupení z EU a kdo z náhle se vylíhlých spasitelů je ochoten do toho jít? Všichni by toho parazita dál krmili! Není doba na posránky. Vůbec se Okamurovi nedivím, není prodejná děvka. Ať se drobní spojí a pokud se dostanou do PS můžou ukázat, kam je srdce táhne, věřím, že k ODS. Proč to pětihnus “zvládl” to už je na jinou a delší rozprávku.

JoFa
2. 5. 2024 18:56
Odpovědět  Joe Arp

Slovenské vlastenecké krídlo má tiež túto požiadavku o vystúpení z EU a nie je to len Republika u nás, ale pozri kto tu nás vládne Fico, Hlas a SNS s pevným ukotvením v EU, preto si myslím, že u vás nemá SPD sama šancu, pretože ide o prašule z EU a naše hospodárske systémy sú nastavené na závislosti z EU, preto nevyhrajú a budú zase v opozícii.

JoFa
2. 5. 2024 18:59
Odpovědět  JoFa

Vaša voľba v europarlamentných voľbách veľa napovie a od toho sa dá odraziť, že čo treba zmeniť do parlamentných volieb.
Ak by som bol veľký konšpirátor, tak nie je SPD náhodu sama preto, aby bola večnou opozíciou?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
JoFa
2. 5. 2024 19:14
Odpovědět  JoFa

Vypočujte si to, našiel som to :https://cz24.news/zena-bojujici-vlevo-hled-odejit-z-eu-a-z-nato-neni-jeste-vyssi-spolecny-zajem-silene-cislo-32-vladimira-vitova-ans-hostem-tv-protiproud-petra-hajka-video-cz-1-hod-3-min/
snaha o spájanie bola z ich strany a ako to dopadlo..
A skúste si predstaviť ešte ďalšieho do partie Komunistov so Skálom.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
JoFa
2. 5. 2024 19:59
Odpovědět  JoFa

Minimálne by ste mohli skúsiť koalíciu SPD,ANS a Komunisti už teraz vo voľbách do EU parlamentu a dozviete sa veĺa čo ďalej!

Boomer
2. 5. 2024 19:58
Odpovědět  JoFa

..dotace mají výrazný širokospektrální synergický efekt.. kur*í ekonomické i politické prostředí.

JoFa
2. 5. 2024 20:05
Odpovědět  Boomer

Problém nie sú dotácie, problém je, že naše štáty nie sú schopné fungovať bez dotácií.

Boomer
2. 5. 2024 20:34
Odpovědět  JoFa

.. ekonomika se systému dotací snadno přizpůsobila, za jejich “pomoci” se stávají ziskovými výrobky a služby, které by jinak nikdo nekoupil. Kapitalizace zisků, socializace ztrát…

Markýza
3. 5. 2024 09:15
Odpovědět  Boomer

No právě.

Markýza
3. 5. 2024 09:15
Odpovědět  JoFa

Ale nesmysl! Prvních 14 let po plyšáku jsme fungovali bez jediného centu dotací – a dělaly se ty nejhorší práce: odsiřovaly se elektrárny. Stavěly stovky čističek. Zachraňovaly se polorozpadlé památky. Mezitím se vařila ekonomika. Všechno bez dotací!!

JoFa
2. 5. 2024 20:20
Odpovědět  Boomer

Predstavte si stav, že naša alebo vaša vláda povie EU ktorá vás bude vydierať dotáciami-vyhulte si !! My vás nepotrebujeme!

Boomer
2. 5. 2024 20:36
Odpovědět  JoFa

.. k takovému stavu ovšem vede jen velmi bolestivá cesta krachu mnohých firem či dokonce odvětví. A kdo si co takového dovolí? Současní “politici” nemyslí dále než k příštím volbám…

JoFa
2. 5. 2024 20:40
Odpovědět  Boomer

Presne ste to pomenoval, to musí byť priorita a zjednocujúca myšlienka vlasteneckých strán, ak vystúpiť, tak ako ? Program a smer!

Helena
1. 5. 2024 15:59
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Nechcete být už nikým podveden – a vidíte – sedáte na lopatu prolhaným a podplaceným méédiím, které v ČR doopravdy tu volební kampaň vedou a nejen před volbami, ale stále. Jejich úkolem je znechutit lidem volby a vyvolat v nich pocit marnosti, bezmoci, aby pokud možno vůbec volit nešli. Aby si mohli s volebními hlasy čarovat v jejich prospěch. Čekáte, až vám někdo SLÍBÍ, že skončíme s eumagory a až se všechny pidistrany tím slibem spojí? To se nedočkáte. SPD se s nikým jen tak spojovat nebude – je obrovský tlak na rozvrácení SPD zevnitř – proto jsou velmi obezřetní, s kým se spojí-kdyby na nově příchozích média objevila smítko, okamžitě rozjedou v méédiích lynč a SPD rozcupují. A ostatní se bojí spojení s SPD, protože mají strach z mediálního tlaku a mediálního šťourání, vyhledávání čehokoliv, co by je mediálně odrovnalo, zesměšnilo, zničilo. Takže je to jen a jen na vás, zda budete čekat na nějaké sliby, nebo začnete přemýšlet. Být členem SPD v této době, obnáší neustále být ve střehu – méédia slídí po jakémkoliv zakopnutí, přeřeknutí ať přímo člena SPD, nebo rodiny, aby to mohli v méédiích zneužit proti němu.

Helena
1. 5. 2024 16:13
Odpovědět  Helena

Ještě přemýšlejte, zda byste se stal členem SPD za dnešní situace, kdy by po vás šli novináři v práci, kdyby šli novináři po vaší rodině, kdyby o vás sháněli novináři i tajné služby všechny informace o vašich zdravotních, společenských, rodinných problémech. Tak tohle všechno musí ten
oka můůra ustát a ustát to musí i ostatní členové SPD. Takhle si ten okamůůra válí ty šunky nebo si z toho dělá podnik.. zatímco Dozimetrů si novináři ani méédia nevšimnou. Už vám to dochází?

Pavel z Moravy.
1. 5. 2024 16:33
Odpovědět  Helena

Paní Heleno, já profláklá média absolutně, ale absolutně nesleduji. Dělám si názor sám. Čtu pouze alternativní weby a poslouchám pozorně okolí. Toť vše. Hlavní proud nesleduji, neboť ten mne nemůže nijak hodnotově obohatit. Mne opravdu nemohou nic znechutit, já se řídím svým vědomím, neboť ten čas 35 let je dostačující, aby člověk pochopil. Celé roky od převratu jsem volil komunisty, potom Filip zpaktoval tu podporu oligarchy a socdemáků, kteří se jako levice pouze tvářili a tudíž jsem v posledních volbách volil SPD. Je tady kupříkladu Národní demokracie a pan Adam Bartoš. Neznám ho, ale co když je to jeden z těch o kterých jsem mluvil, jeden z těch dobrých vlastenců. Když jsem zde apeloval, že za lidmi musí ti lídři těch stran, které chtějí hlasy lidu jezdit, mluvit a vysvětlovat, zdá lo se mi, že tak mluvím pouze sám. Už jsem vysvětloval, že tady lidé u nás na severu Moravy vědí kulové, nikdo tady z politiků opozice nejezdí. Staroušci 70 + nemají ve většině internet a když ho mají o alternativě nemají ani ponětí. Vždyť mi to potvrzují. Co mají, to jsou zprávy na ČT. Pár vylepených plakátů to nespraví, na to dám krk. Ale jezdit za lidmi, promlouvat a být upřímný, to je to plus.

Helena
1. 5. 2024 17:03
Odpovědět  Pavel z Moravy.

A to je právě ta chyba, nesledovat /alespoň občas/ profláknutá méédia – abyste viděl, čím jsou vovce krmené a rozšířilo by vám to obzory, proč třeba SPD dělá to co dělá a jak to dělá. Nějaká národní demokracie, či posledních pár týdnů mééédii tlačená do popředí SOCDEM s Paroubkem jsou jen další k odebírání hlasů SPD. A SPD mezi lidi jezdí, ale info o jejich setkáních s lidmi jsou tvrdě omezovány-plakáty strženy, přelepeny, hospodám je vyhrožováno když jim zajistí prostory. Lidé zúčastňující se takových setkání pak mají co do činění s praktikami čučkařů. Tady panují tvrdé postihy pro ty, kteří umožňují pronikání nepohodlných informací.
A staroušky 70+ nechme na pokoji, ty nechte žít bez internetu, ve svém světě, už si nezaslouží užírat se starostmi v čem budou jejich vnuci žít.

1. 5. 2024 18:23
Odpovědět  Helena

To se vám vohromě povedlo:
“A staroušky 70+ nechme na pokoji, ty nechte žít bez internetu, ve svém světě, už si nezaslouží užírat se starostmi v čem budou jejich vnuci žít.”
Jsme totiž s Pavlušou vrstevníci – oběma nám bude v srpnu třiasedmdesát.

Helena
1. 5. 2024 18:29

Jaj, tak to vám musím vyseknout poklonu a omluvu.
Tedy – to jste dobří řízci.

1. 5. 2024 19:28
Odpovědět  Helena

Omluva přijata 🙂
Heleno, jen pro pořádek – celkem jste mě nadzvedla s tím majstrýmem a sledováním škobrtnutí. Bednu jsem totiž vyhodil – z okna a vyrval jsem si já blb i zástrčku a blesk a vypadlej automat – krátce po ukromajdanu, že jsem se rozčílil, jak to tam prezentovali, takže jsem už deset let bez bedny… kurwa, ten předkremační čas letí jak splašenej Skutr na tajwan (vysvětlivka – ZKUrwenej TRpaslík – foneticky Skutr – zazádová senátní přezdívka skřeta Vystrčila). Oka můru a co říká tudíž sleduji zde:
https://www.youtube.com/@tomiookamura-official , no a pak si to srovnávám s tím, co dělá.

Helena
1. 5. 2024 19:40

Tam ale neříká nic co by bylo proti naší zemi, naopak. A jen podotkl jak hlasovali a hlasují, což je všeobecně známo. Nevidím tam rozpor mezi slovy a činy. A ještě jednou se omlouvám.

2. 5. 2024 00:25
Odpovědět  Helena

Ale no tááák, dost už těch omluv. Aspon jsem se starouškovsky 🙂 zachechtal – a takové zachechtání ohromně prospívá duševní hygieně 🙂
Na rovinu – prostě jsem v oka můru postupem času, r. 2021 počínaje, ztratil důvěru. Ale že mám v nátuře věrnost, bojoval jsem za SPD – krom v reálném životě i zde, na Pokecu – ještě další dva roky až do začátku tohoto roku, i když jsem občas vyjádřil nespokojenost. Bohužel, míra mé tolerance, co ještě jo a co už ne, přetekla libertariánem Machem coby lídrem SPD do eurovoleb. Takže tak.

Markýza
2. 5. 2024 16:05
Odpovědět  Helena

Huš i se starouškama! A ještě by nám brala tyhlety internety…………8-)

Pražská Bedla
1. 5. 2024 16:18
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Oč jsou horší jiné vlastenecké strany? Jde o to, že mají krátkou historii a neviděli jsme, jak volí v našem nebo evropském parlamentu. SPD je lety prověřená, názorově konzistentní a za celé ty roky v každé situaci zaujala vždy neomylně stanovisko, se kterým souzním. Ať už se jednalo o Covidovou totalitu, migraci, církevní restituce, green deal, EU, situaci na Ukrajině, atd. Na těchto volbách už příliš záleží na to, abychom si mohli dovolit dát hlas nové straně, která má sice taky hezká prohlášení, ale může být řízenou opozicí. Ten kdo vidí, že je za pět minut dvanáct se přece radši přidá k relativně silné již existující opoziční straně, než aby si založil novou a jen odsál hlasy, které nakonec v podstatě propadnou. Takových straniček je bohužel hodně.

Pavel z Moravy.
1. 5. 2024 20:09
Odpovědět  Pražská Bedla

Já pouze mluvím o spojování. Já SPD nikdy nenapadal, ani bych si to z pozice starouška, který nemá k nikomu z SPD či jiné alternativy blízko nedovolil. Já mezi nimi nejsem. Zkuste si všichni přečíst Husitský chorál, tam je pravda i když z té starodávné doby. Mimochodem, je to hymna klubu českého pohraničí. Mějte se.

1. 5. 2024 16:56
Odpovědět  Helena

Nejsem agentura JPP a vím proč říkám, co říkám. Můj syn (místopředseda jedné bunky SPD v jednom městě) měl něco přes rok blízké vztahy – velice blízké, aby bylo jasno – s jistou vysoce postavenou členkou vedení SPD, takže pozadí dění v zákulisí SPD mám takříkajíc z první ruky. Co přesně mám z té první ruky zde rozvádět nebudu, protože by to bylo za á zneužití důvěry, a za bé – čemu by to prospělo?
SPD nedoplatilo na mediální odsouzení, ale na politikaření – připomínám, že jsem SPD volil už co se objevilo na scéně ještě jako Úsvit. K tomu podotýkám, že nepodléhám prvotním emocím – než jsem SPD odepsal trvalo mi to přes rok a jeho aktivity sleduji po dnešní dny – nevycházím tudíž z toho co média, ale z toho, co konkrétního SPD – co má co dělat na čelném místě SPD libertarián Mach?! A před tím flandák a tiskař, přičemž Kobza odsunut na nevolitelné místo?! Co ta už dopředu k neúspěchu odsouzená Baštova kandidatura?
A pak jsem jen doufal, že se Skálovi podaří zpunktovat opoziční strany a pidistrany do spolupracující koalice pod jednou střechou konstruktivní opozice, že jsem v tom viděl jedinou možnou budoucnost a možnost, komu to hodit. Bohužel, Skálovi se nezadařilo.

1. 5. 2024 16:56

Zato se zadařilo ukecané Katce se Stačilo – Stačilo má preference cca 7%, SPD+trikolóra cca 10%. Tohoto výsledku – rozdílu pouhých třech bodů za SPD – dosáhlo Stačilo jen za pět měsíců co se objevilo na scéně – SPD je na ní deset let. Takže jaké propadlé hlasy? To za prvé.
Za druhé – v parlamentu – v každém parlamentu, ne pouze v našem – je bezpodmínečně nutné, aby byl vyvážený – aby v něm měli své zastoupení zaměstnanci, živnostníci a drobní podnikatelé – slovem tzv. levice. V našem případě KSČM, protože jiná strana lidí práce u nás už neexistuje. Tím, že to hodím Stačilo, házím to zároveň ne ukecané Katce, ale KSČM, která se tak přes Stačilo propasíruje do parlamentu. Popravdě je mým přáním, aby o volby do parlamentu ČR mělo jak Stačilo, tak SPD, přes 12%. U Stačilo to pokládám za reálné, u SPD těžko říct – osobně si myslím, že pokud nezmění přístup, budou rádi za 8%.
Jojo, to jsem dopad. Já, druhdy zavilý demokrat, převychovávaný komáry v převýchovných zařízeních, to nehodím demokratům, ale komárům, a to v podstatě jen proto, aby SPD nezbyl jako jediný možný koaliční partner oligarcha bureš. Takže tak.

Helena
1. 5. 2024 17:13

No a pak že nesledujete profláknutá méédia – když věříte, že Stačilo má 7%.
I tohle je ověřený trik na voliče s těmi “preferencemi”, to aby si vovce řekly, jo tak Stačilo má šanci, má 7%, tak jim to hodím. Preference jsou další fintou na vovce, aby jim nadhodili, koho mají volit a kdo má šanci. O nějaké vyváženosti si fakt myslíte, že volby jsou? Ne – tyhle volby jsou jen a jen o tom, jestli skončit totál v p.deli nebo se šprajcnout jako Slováci nebo Maďaři.

1. 5. 2024 18:43
Odpovědět  Helena

No, ona už ta profláklá média preference neuvádí – naposled je uvedla 9.4. – pročpak asi?
Použijte projednou svou nevyžádanou radu druhým a taktéž přemýšlejte. Třeba na to i přijdete.
A jinak – osobně na preference se-ru. No se-ru – po dlouholetých zkušenostech už vím, kde mám bodíky ubrat a kde naopak přidat, aby se to blížilo skutečnosti. Použil jsem je jenom jako reakci na ten váš nesmysl o propadlých hlasech Stačilo. A dál – když tedy, jak se tu kasáte, preferencím nevěříte, japak jste přišla na to, že Stačilo propadne? Z věštecké koule?

Helena
1. 5. 2024 19:28

Omlouvám se, ale když vy to vždy tak přihrajete – a vy máte věšteckou kouli, abyste věděl, kde máte bodíky přihodit a kde kolik ubrat, když tedy ty preference nesledujete?
Nikomu nic nenutím, ani se nekasám, ale při volbách to tak vždy bylo, že pidiopziční strany propadly a jediná opozice zůstalo SPD.
A pozadí milostných propletenců se tak nabízí, když 2 mají velice, ale velice blízký vztah, že. Tak se omlouvám, jestli to bylo netaktní.

2. 5. 2024 00:51
Odpovědět  Helena

Ne kouli, ale ověřenou zkušenost – která zkušenost je, jak známo, nesdělitelná a tudíž nevysvětlitelná. Ale, budete se divit, funguje.

Není to netaktní – je to blbost nakvadrát, páč milostný vztah mého syna s tím nemá co do činění.
Když říkám z první ruky tak z první ruky – ne tedy z druhé ruky přes syna, ale přímo od pramene. Kde proboha furt berete jaké propletence? Co ty s tím mají co dělat?
Zkrátka jsme spolu občas vedli – já a ona, aby bylo jasno – přátelský pokec o všeličems, když jsem k synovi přijel na návštěvu, takže v těch chvílích nebyli milostně propletení. Když měli na návštěvě tatíka, tak se zkrátka milostně neproplétali.
Hele to byste mi vůbec měla vysvětlit, co se dle vás nabízí když 2 mají velice, ale velice blízký vztah. To bych byl fakt žádostiv zvědět, co se vám v této souvislosti – zákulisí v SPD v souvislosti s propletencem – honí hlavou.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Helena
1. 5. 2024 17:27

Pozadí milostných propletenců nelze brát vážně a že se tak tvrdošíjně točíte na každém škobrtnutí v SPD. Úsvit byl plný těch, kteří měli za úkol ho rozvrtat i zadařilo se a některým se podařilo přelézt do SPD, ale pak byli odstranění. Bašta se asi jediný nebál do něčeho takového se pustit. Nikdo jiný asi nenašel odvahu. Ale opravdu tu nechci působit jako fanatický propagátor SPD. Jen odhoďte to hledání škobrtnutí, a dívejte se na věc z celkového pohledu. Počítejte a přemýšlejte.

1. 5. 2024 18:09
Odpovědět  Helena

Co tu proboha melete o nějakých milostných propletencích? Mluvím tu o info ze zákulisí SPD přímo od pramene!
Právě že se na to dívám z celkového pohledu – a nepodsouvejte mi nějaké hledání škobrtnutí. Kontinuita není nějaké nepatrné škobrtnutí!
U Bašty především nehrozilo, že by tou kandidaturou oka můru přerostl – u Kobzy, který by byl mnohem vhodnější kandidát, ano. Proto Bašta.
A ted mě omluvte, nemám čas – musím počítat a přemýšlet. Tedy se budu věnovat něčemu, co by mě bez vaší rady ve snu nenapadlo.

Boomer
2. 5. 2024 20:38

..Kobza nemá na to, aby někoho přerostl, bez SPD by byl nic…

2. 5. 2024 23:46
Odpovědět  Boomer

Nesouhlasím, ale nechme si každej svoje, ju?

Pravdomluvny
1. 5. 2024 14:26

👍🙋

Joe Arp
1. 5. 2024 16:01

A jakou politiku provádí, ty politiku?

Pravdomluvny
1. 5. 2024 17:04
Odpovědět  Joe Arp

Nech ho být.
Vol si SPD, kteří by chtěli vládnout s bezpáteřním Blbišem.

1. 5. 2024 18:45
Odpovědět  Joe Arp

Žádnou. Politikaří – a to není politika, ty politiku.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Joe Arp
2. 5. 2024 00:09

Bože to jsou žvásty, politikaří, už to konečně zkonkrezituješ?

2. 5. 2024 01:46
Odpovědět  Joe Arp

Sichr ne. Pokud nevíš co je myšleno pojmem politikaření, tak by to byla zbytečná ztráta času. A pokud to víš a jen to na mě zkoušíš, tak tím spíš.

Joe Arp
3. 5. 2024 10:57

Nekruť se, nic nezkouším, ptal jsem se na konkrétní případy Okamurova politikaření! Bez, jedna, důležitá paní povídala.

Milan
3. 5. 2024 14:43
Odpovědět  Joe Arp

Opakovaně jsem to tu psal nejméně pětkrát a konkrétně. Naposled, že míra mé tolerance přetekla lebertariánem Machem co lídrem kandidátky SPD do eurovoleb.
Vím, že není důvod číst mé příspěvky i příserky, ale já zase nevidím jediný důvod ztrácet čas nejen vysvětlováním myslícímu věci zřejmé – ale a hlavně jeduflusat na stranu, kterou jsem deset volil. Protože, budeš se divit, aj já si přeji SPD v parlamentu. Jen tolik – pokud bude mít SPD v parlamentkách pod 10%, není to vina médií, ale jen a jen oka můry a jeho konání.

MzzČ

Pravdomluvny
4. 5. 2024 10:01
Odpovědět  Milan

Je to marný ten to nepochopí.

Staník
2. 5. 2024 09:14

Já také👍.

Pipa
1. 5. 2024 14:29
Odpovědět  ijn

A kde se válí nuly jako jsi ty?

Pravdomluvny
1. 5. 2024 15:52
Odpovědět  Pipa

Kateřina je kecka,to je fakt!

1. 5. 2024 18:48
Odpovědět  Pravdomluvny

To je – ale v tomto případě to neva. Oni si ji ve Stačilo ostatní už ohlídaj, aby hlasovala jak má.

Slovan
1. 5. 2024 20:00

🤣 🤣 🤣

Pravdomluvny
1. 5. 2024 20:05

To mají doufejme v plánu.

Pepa
1. 5. 2024 14:52
Odpovědět  ijn

Ne často ale převážně.

PENNYS
2. 5. 2024 06:22
Odpovědět  Standa

SOUHLASÍM JEN BYCH DODAL :
AMERIKA NEVZNIKLA TA TAM BYLA.
uSS VZNIKLA VĚTŠINOU Z BRITÁNIE ,ODKUD UTÍKALI PŘED SPRAVEDLNOSTÍ ZLODĚJI ,PODVODNÍCI, VRAZI A DALŠÍ ,POCHYBNÉ INVIDUA
uSS VZNIKLA ZE ZABÍJENÍ PUVODNÍCH AMERIČANU
(Oměna za skalp 1 dolar od amerického státu ) JINAK 100% souhlasím

Burák
1. 5. 2024 07:15
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak hluboké myšlenky jsem nečetl velmi dlouho ale někde uvnitř to tak cizím. Zmiňované filmy znám velmi dobře a rovněž spatřuji, že Západ se ubírá podobným směrem ale ve skutečnosti se nikdo nechceme stát robotem. Jakýmsi odlidštěným jedincem. Skláním se před takovým filozofem a velmi mne mrzí, že za tyto myšlenky byla zabita jeho dcera. Doufám, že velmi mnoho lidí po shlédnutí prozře. Už jen fakt, že na jeho dceru byl spáchán teroristický čin vypovídá, jak moc se jeho myšlenek na Západě bojí.

ijn
1. 5. 2024 10:00
Odpovědět  Burák

zabít dceru filosofa == naprosté ukrajinské + české zvěrstvo u politické moci obou států!!! Uvědomme si, kdo naši vládu řídí == zločinec – lidové soudy + trest smrti obnovit!!!

Pravdomluvny
1. 5. 2024 07:28
Ohodnotit příspěvek :
     

Proto říkám:
Bijte Banderonacisty( i ty v ČR )do posledního,za vraždění si slitování nezaslouží 👽

Pavel z Moravy.
1. 5. 2024 09:14
Ohodnotit příspěvek :
     

Tedy, musím říci, že poděkovat adminovi za zveřejnění takového materiálu je asi málo. Tedy velké díky redakci za zveřejnění tohoto článku. A musím říci, že být mi 40 či 50 let a být zdravý, balím fidlátka a mizím do země, kde tradiční hodnoty mají ještě svůj význam, protože tuším, že pokud zde tato banda liberálů zůstane u moci, člověk jako takový zmizí. Zde budu již sobecký, doufám totiž, že tento scénář se mně a ženě vyhne. Ale tím nechci říci, že ten scénář jiným přeji, tedy těm mladým, ale pokud ho nechtějí, musí změnit svět kolem sebe a přičinit se o návrat k normálu.

Frank1
1. 5. 2024 09:42
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Jestlize jdete do Svycarska, tak se podivite co se tam deje! Je to stejny ocasek USA jako Cesko. Jenom neni v NATO a EU. Prispivat na ty jejich dabelske plany ale musi take, jinak by ho sousede sezrali!

Pavel z Moravy.
1. 5. 2024 10:20
Odpovědět  Frank1

Já nemluvil o Švýcarsku. Asi se dá poznat o které zemi jsem mluvil. O evropské s výjimkou Ruska určitě žádné, protože zde to bude všude stejné. Evropa je skončená, tento projekt plutokratičtí globalističtí liberálové již zvládli. Mladé generace mají podchycené a zaháčkované, připravené k otroctví tedy tomu transhumánnímu. A mlaďoši tomu jdou vstříc. Když v takové společnosti vidí svoji budoucnost, prosím, proti gustu žádný dišputát. Není na staroušcích, aby je drželi za ručičku a ukazovali cestu. I oni musí jednou vyzrát a pokud ne, stáří s tím nic neudělá. Pokud vím, tak vy jste asi ještě starší jako já, nám už o nic nejde a ti mladší a mladí musí sami vzít rozum do hrsti jak se to říká, jiná cesta není.

Helena
1. 5. 2024 13:09
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Proč bychom měli z naší rodné země utíkat? NIKDY. Vždy, když jsme se vraceli z cest, tak jsme vnímali tu krásu a něhu naší země a chápali jsme “všude dobře, doma nejlíp”. Máme tu přátele, příbuzné. Naši příbuzní, kteří emigrovali a pak se vrátili, litovali let, které v rodné zemi neprožili.
Ač žili v Americe a profesorování na univerzitě ho bavilo, vždy mu dávali najevo, že je “cizák”. Když se vrátili, říkali, že se jim tak nějak uvnitř lépe dýchá.

Pavel z Moravy.
1. 5. 2024 15:03
Odpovědět  Helena

Já tím chtěl pouze říci, že buď se národ osvobodí od svých zkázonosných živlů, neboť chce normálně žít, nebo bude zotročen vlastními zrádci ve službách cizinců. Pokud většině bude vyhovovat to zotročení, potom pro toho komu to nevyhovuje a nechce se s tím stavem smířit nezbývá než vlastní zemi opustit. Já nejsem pro emigraci, proč odcházet z vlastní země, jenže jak ten dotyčný bude mezi těmi zotročenými žít? Tak pak se tedy poddá, protože jinak nepřežije. Víte, tento liberální kapitalismus vás dýchat nenechá, ten vás bude tvrdě omezovat a diktovat způsob života, který mu bude vlastní. To není socialismus se kterým pokud jsem nesouhlasil jsem se přece jen nějak vypořádal. Chodil jsem do práce, ale žil jsem si svým životem. Nikdo mi nenařizoval dělat věci, které jsem nechtěl dělat. Prostě jsem mohl odejít do své vnitřní emigrace. Tady to ale nepůjde, tito liberální zdegenerovanci vám jednoduše žít normálně nedovolí. Tady potom mluvím o úniku jedince z takové totality. Proč někteří Němci odchází ze země a třeba i do Ruska? Ale to je opravdu na dlouhou diskuzi.

Slovan
1. 5. 2024 15:30
Odpovědět  Pavel z Moravy.

…..a furt se bude nervovat a nedá si poradit od mlaďocha. Ne a nééé!! 🤣

Pavel z Moravy.
1. 5. 2024 17:08
Odpovědět  Slovan

Já se kamaráde nenervuji, jen odpovídám těm co mi napsali. Já již prostě absolutně nevěřím v tuto společnost. Když se nechtějí spojit ani vlastenci a každý si chce hrát na svém písečku, tak je hotovo. V jednom máš pravdu, při svém věku už nemám zapotřebí si s tím dělat starosti. Akorát při mojí smůle mám takovou náturu, že mi to nedá. Ale syn mi říká upřímně to stejné, tati, ty už nemáš zapotřebí se tím stavem tady nervovat. A fakt to nemám zapotřebí. Strašně rád fotím, tak přichází doba krásných snímků, které snad při dobrém počasí udělám. Mám sice kvalitní optiku, ale tvoji vrabčáci jsou pro mne příliš daleko. Tak se měj fajn a díky za upozornění od mlaďocha.

Slovan
1. 5. 2024 20:03
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Tak mušíš na nudapláž. A vyfoť bubáky a pak chtěj po Vykulenci dvacku eur za kus. 🤣🤣🤣🤦‍♂️🙄🙋‍♂️

Pavel z Moravy.
2. 5. 2024 13:40
Odpovědět  Slovan

To si asi děláš kozy. Vidíš ta naše tlustá děvčata? Hrůza a děs. Koukni na italský seriál ze Sicílie – Komisař Montalbano. Jo chlape, tam je na děvčata jiný pohled, štíhlé, vyvinuté, upravené a elegantní. Prostě krásné baby a ony si té svojí přitažlivosti jsou moc dobře vědomy. Tady, omlouvám se, ale C liga. Ale já vím, že jsi mluvil o bubácích a ne o bubačkách.

Frank1
1. 5. 2024 09:37
Ohodnotit příspěvek :
     

A. Dugin vysvleknul elity ve vladach zradcu zami na KoZa donaha.
Dva rozhovory Carlsona s Rusy rozsekaly lzi KoZa a jeho rusofobii na padrt! Ohromne prostredky na protiruskou propagandu, ponizovani Ruska, vylucovani Ruska odevsud, kradeni jeho aktiv na zapade, okradani oligarchu, atd. nestacily. Ted vidi lide na zapade Rusko a jeho svet v jinem svetle.
Diky Vam panove Carlsone a Dugine! Bez vas by se uz spousta patriotu na zapade zblaznila.

Jaris
1. 5. 2024 09:45
Ohodnotit příspěvek :
     

https://multimedia-english.com/videos/esl/the-giver-full-movie-6124

Doporucuji shlednout tento starsi zajimavy film, jak si globalisti predstavuji usporadani sveta podle jejich zvracenych planu. Rozhodne se nebudete nudit. A prestose jim to nepovede.

Nadia369
1. 5. 2024 12:20
Odpovědět  Jaris

Ano je to starsi film, ale ma hodne co rict lidem v dnesni dobe. Protoze castecne uz se nektere veci deji. Diky Jaris.

Gales
1. 5. 2024 09:50
Ohodnotit příspěvek :
     

Pokud je myšlenka určena k přetransformování do skutku,tak mysleme pozitivně a výsledek se dostaví.Taková myšlenka aby všichni válkychtivci u nás zkápli,by nás zbavila stresu z toho že budeme zavlečeni do války. Politicky Halík.Myslete politicky.

Pavel z Moravy.
1. 5. 2024 10:35
Odpovědět  Gales

Galesi, zde vidím jeden veliký problém. Toto vše si tady vyříkáváme mezi sebou my, kteří víme a máme nějaké povědomí o tom co se na planetě děje. Ale ta většina má vraženou hlavu v písku jako pštros a absolutně se nezajímá o to co se děje a bohužel většině je to jedno, pokud jim nesáhnou na ” banány”. Ti lidé se starají pouze o svůj žaludek a už vůbec ne o svoji duchovní podstatu. Pamatuješ jak to svého času prohlásil Topol – koukněte se na telenovely, skákněte si do marketu a nechte to vládnutí a přemýšlení na nás. A bohužel ono to tak z většiny je. My nejsme jako Rusové, jejichž prostraná duše je široká a dychtící. Tady zvítězil konzum a ten vždy rozum přehluší. Nebo máš návod jak na to? Bez skutečné duchovní podstaty a výchovy jsme v dupě. Ale ty to víš.

Autor
1. 5. 2024 13:25
Odpovědět  Pavel z Moravy.

S tím Ruskem. Tady je nutno říci jednu velmi podstatnou věc. Kdyby u moci byl někdo s jinými pohledy než Putin a jeho kohorta, nebylo by v Rusku nasloucháno žádným patriotům, vlastencům a ani těm tradičním hodnotám.
A nevěřte na lidová povstání. Ta uspěla v minulosti jen ve velmi málo případech.
Navíc se podívejme na to, jak se v Rusku musí nyní vypořádávat s následky předchozích činů ruských (neo)liberálů. A to je především školství, ta naočkovanost mládeže může ještě vydat nečekané plody v podobě dosud nečekaných následků. To jsou mimo jiné jsou to i ti, co pomáhají ukr. tajným službám uskutečňovat teroristické útoky na Rusko.
Vždy velmi záleží na tom, kdo zastupuje zájmy státu, národa, prostě lidí.
Odpor je často jedinou možnoiu odpovědí, ale jak si sám můžete zjistit, kolik lidových povstání uspělo, abych nebyl obviněn zase v manipulaci,tak se zamyslete nad tím, jací potom jsou ti obyčejní lidé. V každé zemi a nakolik odpovídají své “elitě” i elitě.

Pavel z Moravy.
1. 5. 2024 14:44
Odpovědět  Peter 008

Každý máme svůj názor, já nikomu jeho názor nevyvracím. Jenže se zapomíná na 35 let tvrdé indoktrinace západním konzumním způsobem života. Jenže v Rusku se s tou neblahou minulostí Putin a spol začínají vypořádávat. Tady není ani náznak toho, že by měl někdo vážně zájem obnovit normální společnost, kde si budou všichni vážit spravedlivé společnosti. A to je ten rozdíl. Ale to je pouze můj názor.

zuzana
1. 5. 2024 10:06
Ohodnotit příspěvek :
     

EU schválila přísné omezení hotovostních transakcí

https://aktax.cz/eu-schvalila-prisne-omezeni-hotovostnich-transakci/

ANTIUKRAJINEC
1. 5. 2024 11:59
Ohodnotit příspěvek :
     

Za nadčasový považuji snímky Mad Max 2 a hlavně Demolition man-takhle fakt jednou dopadnej-v tom prvním až dojdou zdroje a v tom druhým až(jestli)tito vypatlaní sluníčkáři zvítězí…
Jinak článek naprosto super a Duginovi dcery mi bylo opravdu líto-mladá a krásná žena,která měla celý živou před sebou,bohužel ale byla demokraticky a humanitárně zavražděna-pravé západní hodnoty!!!

Administrátor
P.A.Semi
1. 5. 2024 12:18
Ohodnotit příspěvek :
     

Ohledně “s protilidskou ideologií, kterou se dnes Západ snaží otrávit lidstvo.” – jestli se spíš nesnaží otrávit lidstvo Dugin podsouváním svých interpretací událostí a dějů… Jako třeba tím proklínáním “Liberalismu”, které jste se všichni od něho naučili a považujete to za samozřejmé, takže pak ani nechápete, co je na tom špatně… (A to všechno jen proto, aby nemusel zmínit vliv Židů na úpadek Západu, jak Synagoga Satanova ukradla a znásilnila “Liberalismus” do jeho pravého opaku, do Totality Dekadence…)

Je to zajímavé, kde všude se nalezne Projekce, že své vlastní chyby projektují a obviňují z nich protivníka – tříska a trám…

(ale on třeba ten Hoellywood tam je zmíněn… to je jeden z těch zásadnějších nástrojů Židů na zkažení lidu…)

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ModrýKlokan
1. 5. 2024 15:49
Odpovědět  P.A.Semi

Dugina bych neobviňoval, když nemáš důkazy. Jako každej z nás lidí, má svoje omezení. Jinak Semi oceňuju tvůj hodně důležitej příspěvek do problematiky, která je velmi důležitá, rozsáhlá a skrytá. To zas bude kvičení.

1. 5. 2024 12:58
Ohodnotit příspěvek :
     

Tady to máte s českými titulky:

https://rumble.com/v4sge5l-tucker-carlson-network-rozhovor-s-ruskm-filozofem-aleksandrem-duginem.html

krůtí brko
1. 5. 2024 15:18
Ohodnotit příspěvek :
     

Bylo by fajn, kdyby to Dugin jednou vzal po Putinovi. Alespoň na jedno volební období. Ale je to jen moje zbožné přání. Kdo ví, jaká bude skutečnost.

Joe Arp
1. 5. 2024 15:42
Odpovědět  krůtí brko

Jako proč, Putin už nevoní?

Pravdomluvny
1. 5. 2024 15:54
Odpovědět  krůtí brko

Po Putinovi přijde buď člověk jako Prigožin a nebo bude s RF zle.
Zatím to Putin vede k nelibosti uSSa a fašoEU dobře…… i když ho už nejmíň 50x pohřbili 🤓

1. 5. 2024 19:40
Odpovědět  krůtí brko

Myslím, že by to nebyla pro Rusko dobrá volba.

jiří
1. 5. 2024 15:54
Pravdomluvny
1. 5. 2024 17:07
Odpovědět  jiří

Pokud je to PRAVDA,tak včelka našla místo určení na první dobrou 🐝

Boomer
1. 5. 2024 17:35
Odpovědět  Pravdomluvny

.. v tomhle oboru se nehraje na reparát…

Pravdomluvny
1. 5. 2024 18:15
Odpovědět  Boomer

V případě SPECNAZ určitě ne 🤓

RASputin
1. 5. 2024 17:44
Odpovědět  jiří

pane bože, tadesco … (sourcing z RealRawNews)
RealRawNews
Informace na těchto webových stránkách slouží k informačním, vzdělávacím a zábavným účelům. Tyto webové stránky obsahují humor, parodie a satiru. Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti jsme zařadili pro naši ochranu na radu právního poradce.

Boomer
1. 5. 2024 20:35
Odpovědět  RASputin

..a nebo/ještě aktax… humoristi k popukání, ti už popravili v GITMO kde koho…

paulusek
2. 5. 2024 10:24
Odpovědět  RASputin

Přesně tak. Pro mne šla poslední kapkou “likvidace” Klause Schwaba US Rangers. A vyjádření V. Putina k témuž.

Slovan
1. 5. 2024 19:54
Odpovědět  jiří

jiří, takových zpráv není nikdy dost. Škoda že neměl v seznamu ještě jednu škodnou momentálně se nacházející v Praze.

Jura S
1. 5. 2024 18:29
Ohodnotit příspěvek :
     

Západ a pejzy si to dělají sami, NEZASLOUŽÍ žádné slitování, musí ZDECHNOUT !
Beru to logicky v roce 1989 jsem byl v Beneluxu služebně 2 měsíce – lidi nezavírali dveře, baráky, auta- nechávaly se klíče v zapalování !!!.. že, co kdyby hasiči něco potřebovali … nikde žádní migráčci, zloději… Před diskotékou u Antverp stovky aut, i poršáky, medvědy odemklé, klíčky v zapalování …. SCIFI CO !!! ne to byla realita !!! Kdo makal, měl prachů jak šupů ! Mladí se vzali a za pár babek jak dělali si pořídili velmi solidní rodinný domek za “hubičkovou hypotéku” … Lidi byli otevření a vnímaví, (nebyly mobily) a všude bezpečno… Ale už se “zatahovaly mračna” kámoš architekt mě vzal do Antverp v noci a projeli jsme “hambatou čtvrtí” kde se to už hemžilo slimáky, co to pásli a prorocky řekl, že to je jednou zabije (slimáci) a jak hlubokou pravdu měl….

RasPutin
1. 5. 2024 19:53
Ohodnotit příspěvek :
     

symbolika

publikováno v Londýně: 24.04.2024 (numerologicky: 666)

V době kdy se splašily dva koně v Londýně, Big Ben hodiny se zastavily presně v 09:00 a odzvonily 11x (9/11)
Krvavý bílý kůň má referenci v Bibli 9.11

Boomer
1. 5. 2024 20:37
Odpovědět  RasPutin

..jo, tak to už na jaře ani nezasejem, že… a k tomu furt chčije!

Frank1
2. 5. 2024 10:01
Ohodnotit příspěvek :
     

Dugin vyskolil Carlsona v tom, co je neoliberalismus na zapade a proc elity zapadu u moci tolik nenavidi traditionalistu V. Putina.