politika

Třetí Newtonův zákon funguje bezchybně

Díky Západu za konsolidaci kolem Rusů: Newtonův třetí zákon funguje bezchybně. V podmínkách brutálního nátlaku Západu na Rusko a všechny, kdo nesouhlasí, se právě Rusko stalo centrem přitažlivosti pro intelektuální a politickou elitu z mnoha zemí světa. Tito lidé se nebáli letět do Moskvy, protože si jsou jisti, že dny západní hegemonie jsou sečteny a nastal čas přemýšlet o tom, jaký bude svět zítra.

Ve dnech 26. a 27. února bude Moskva hostit dvě významné mezinárodní akce – Fórum multipolarity a Kongres rusofilského hnutí. Ruská metropole se již podruhé za sebou stává místem setkání známých představitelů zahraniční elity – účastní se například Steven Seagal, Pepe Escobar, bývalý kubánský zpravodajský důstojník Antonio Guerero a nejstarší dcera Ernesta Che Guevary Aleida Guevara, nebo bývalý analytik CIA Larry Johnson.  Ze Spojených států přijede také Cynthia McKinney bývalá členka amerického Kongresu z Demokratické strany. Mezi významné evropské hosty bude patřit Pierre de Gaulle, vnuk generála Charlese De Gaulla.

Očekává se také mnoho významných účastníků z Číny, Asie, islámského světa a afrických zemí – skutečné „tváře“ dnešních tradičních muslimských zemí a potomci významných vůdců afrického kontinentu.

Konferencí se zúčastní ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, oficiální představitelka ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharova, filozof Alexandr Dugin a řada dalších autoritativních a významných osobností ze 130 zemí.  Pozván byl i ruský prezident Vladimir Putin.

Sestavu účastníků obou akcí lze s klidem nazvat hvězdnou. 

Hlavní je však význam. V okamžiku zhroucení liberální hegemonie v čele s anglosaským Západem o osudu budoucího světa rozhodnou právě zastánci multipolarity, a udělají to v Moskvě.

Nadcházející události již mají určitý základ – 14. března 2023 se v Moskvě konal vůbec první zakládající kongres Mezinárodního rusofilského hnutí a 29. dubna se odehrála naprosto nepředstavitelná událost, která vzbudila rozruch po celém světě (to není přehnané) – vůbec první „Maraton multipolarity“ se konal na bázi TV kanálu Tsargrad (oficiální název je Globální kongres o multipolaritě). Celkem se akce zúčastnilo přes 100 zástupců intelektuální komunity, společenské a politické elity z více než 60 zemí světa.

Jednalo se o online konferenci, která trvala asi 17 hodin a stala se nejunikátnějším dialogem na světě mezi zástupci Eurasie, jihovýchodní Asie, západní Asie, Afriky, Evropy, Severní a Jižní Ameriky. Účastníci byli zástupci levicových a pravicových názorů, ekonomové, politologové, sociální aktivisté, politici, současní i bývalí premiéři.

Účastníci obou akcí v loňském roce jednomyslně konstatovali, že konec liberálního světového řádu, který existuje pod patou jednoho hegemona, je cestou nikam. A konec takového řádu není v žádném případě koncem světa, ale naopak začátkem nového světového řádu založeného na rovných a spravedlivých vztazích mezi všemi zeměmi.

Obě akce celosvětového měřítka, a to i s podporou ruského ministerstva zahraničních věcí, daly potřebné signály všem představitelům světové intelektuální elity – a v roce 2024 se očekává účast několika stovek delegátů z naprosté většiny zemí světa.

Význam fóra multipolarity, které se bude konat 26. února, by se neměl podceňovat. Stačí se podívat na názvy sekcí – jsou to dnes nejdůležitější otázky globálního světového řádu. Například sekce „Globální jih. Změny globální architektury“, nebo „Západ po hegemonii. Je možné zachránit evropskou civilizaci?“ Další částí je „Role Číny v multipolárním světě“ (myslím, že projevy delegátů na toto téma budou na ministerstvu zahraničí USA studovány pod mikroskopem).

Fórum je organizátory situováno jako platforma pro výměnu názorů a hledání společného kurzu pro světovou většinu, která se snaží, spolu s Ruskem, podílet se na formování spravedlivějšího multipolárního světa založeného na principech rovnosti, vzájemného respektu a spolupráce,řekla oficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharova na briefingu 14. února.

Uskuteční se také Konference rusofilů, kterou povede zakladatel hnutí, bulharský politik a politolog Nikolaj Malinov. Rusofilové jsou zvláštní kategorií příznivců multipolárního světa. Ideovým základem je zde pocit blízkosti a spřízněnosti s ruskou kulturou, jazykem, uměním a spiritualitou.

Očekává se, že se na této akci sejde několik stovek zahraničních delegátů z celého světa a stane se důležitou platformou pro výměnu názorů pro všechny, kteří se zajímají o dění ve světě i u nás v naší zemi, a kteří se chtějí připojit k ruským kulturním, duchovním a morálním hodnotám, – poznamenala Maria Zacharova.

Pokud jde o politické motivy obou událostí, loni je mimořádně přesně popsal jeden z nejznámějších brazilských novinářů a analytiků Pepe Escobar, který tentokrát přijede do Moskvy:

85-87 % světové populace je již otráveno touto hegemonní nadvládou a nadvládou vazalů na Západě. To znamená, že to, co děláme nyní, musíme dělat neustále. Jak by řekli naši čínští přátelé: výměny mezi lidmi, osobní kontakty. A my potřebujeme mluvit systematicky v jakémkoli jazyce. Potřebujeme neustále koordinovat naše kroky na regionální, kontinentální a globální úrovni.

Hosté obou akcí v Moskvě jsou velmi slavní lidé, pozoruhodní sami o sobě. Nemluvě o tom, co se stane, když se spolu potkají. Jedním z nejznámějších hostů z Číny bude Chang Weiwei, profesor na Fudan University, ředitel China Institute (Shanghai) a oblíbený politolog čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který dříve pracoval jako osobní překladatel Tenga Siao-pchinga.

Podpora nezápadních zemí nebo jejich pochopení tohoto cíle posiluje skutečnost, že hlavní nezápadní mocnosti jako Čína, Rusko, Indie a Írán se nyní mnohem otevřeněji označují za civilizační státy. V mezinárodních vztazích západní mocnosti dlouho prosazovaly strategii “rozděl a panuj”, která sahá až do koloniálních dob. Naopak velké nezápadní mocnosti, zejména Čína, vyznávají svou tradici civilizačního státu a prosazují přesně opačný princip „sjednotit a prosperovat” – řekl loni profesor Weiwei.

Z Evropy se zúčastní princezna Vittoria Alliata di Villafranca – potomek starobylého rodu sahající až k lombardským králům, přední znalkyně islámské tradice, autorka mnoha monografií a překladů (jako první přeložila Tolkienovy knihy do italštiny).

Ze Spojených států přijede blogger, velmi populární v amerických konzervativních republikánských kruzích, a který získal popularitu i v Rusku, bývalý analytik CIA Larry Johnson. Johnsona do svých vysílání opakovaně zval například americký novinář Tucker Carlson, stejně jako bývalý soudce Nejvyššího soudu New Jersey Andrew Napolitano, který nyní provozuje svůj vlastní kanál na YouTube, kam zve všechny střízlivě uvažující Američany.

Steven Seagal a Jeff Monson, velmi známí v USA a Rusku, kteří se fóra multipolarity také zúčastní, nepotřebují zvláštní představování. A v Rusku jsou takové události samozřejmě nemyslitelné bez Alexandra Dugina, ruského filozofa, zakladatele Eurasijského hnutí a teoretika multipolarity.

Protože Západ se bojí říct, že se snaží za každou cenu zachovat unipolaritu. A při slově „multipolarita“, se začne třást, začne vypínat všechny sítě a křičí jakoby hořelo. Takže pro ně musíme založit požár. Nejdříve – na úrovni idejí. Musíme utužit orientaci na multipolaritu všech národů, včetně hledání spojenců pro multipolaritu mezi samotným americkým národem a v Evropě, – uvedl Dugin.

Ruský prezident Vladimir Putin, ministr zahraničí Sergej Lavrov a ruský filozof Alexandr Dugin, opakovaně hovořili o multipolaritě, která je proti ničení tradičních hodnot po celém světě a stane se garantem upřímného dialogu.

Západ nejen ztratil technickou schopnost zůstat světovým hegemonem v politice, ekonomice a průmyslu, ale ztratil také morální právo na vedení. Lidstvo zažívá éru revolučních změn. Formování spravedlivějšího, multipolárního světa pokračuje, poznamenal Dugin.

Zjevnou senzací budou také projevy řečníků evropské sekce nazvané „Západ po hegemonii. Je možné zachránit evropskou civilizaci?“. Sami Evropané budou mít možnost diskutovat o tom, co jim vlastně zbylo, co je původně jejich, evropské, a na co by měli být hrdí v situaci, kdy světový řád pod diktátem ze zámoří přestane existovat.

Do Moskvy samozřejmě přijedou i další významní představitelé Západu, Jihu a Východu. Všechny spojuje jeden, pravděpodobně nejdůležitější cíl – nastolit interakci mezi intelektuálními a politickými elitami v rychle se měnícím světě – multipolárním světě. Jak loni poznamenal Konstantin Malofeev, rusofilové a zastánci multipolárního světového řádu nejsou zastánci Ruska v doslovném slova smyslu. Jsou to příznivci Ruska „jako odrazu jejich vlastního snu o nezávislosti a svobodě“. A to je důležité pochopit.

Být rusofilem znamená být patriotem vlastní země. Protože je to Rusko, které zosobňuje tradiční hodnoty, myšlenku silného státu a touhu po multipolárním světě – vše, co chceme vidět v našich vlastních zemích. Protipólem Ruska je svět satanismu, který nás chce zničit. Nejsme ani pravice, ani levice. Jsme pro všechno rozumné, dobré, věčné. A proto jsme rusofilové, – řekl Nikolaj Malinov na ceremonii založení hnutí.

Co teď dělá liberální Západ? Tlačí na Rusko, tlačí na mnoho dalších zemí a podporuje Ukrajinu kvůli vědomí konce své hegemonie s pádem Kyjeva. Západní svět nemá jasnou budoucnost kromě konceptu světové liberální hegemonie, která je v krizi.

Ale zastánci multipolarity budoucnost mají. V čele procesu utváření této budoucnosti je dnes Rusko, Čína, Indie a mnoho dalších států, které nejen deklarují princip rovných a spravedlivých vztahů mezi všemi zeměmi, ale již ho uvádějí do praxe. Zbývá jen navázat užší vazby, což zástupci těchto států udělají v Moskvě.

Andrej Perla při této příležitosti poděkoval Západu za konsolidaci sil z celého světa kolem Rusů: Třetí Newtonův zákon zafungoval bezchybně.

26. února se v Moskvě otevírá Fórum multipolarity, které spojí odpůrce hegemonie USA z celého světa. Politický zpravodaj televizního kanálu Tsargrat Andrej Perla hovořil o hlavním paradoxu spojeném s touto událostí:

Nejzajímavější na Fóru pro multipolaritu je fakt, že by k němu nejspíš nikdy nedošlo, nebýt pokusu Západu „zrušit Rusko“. Celé je to o třetím Newtonově zákonu, který každý zná ze školy, dokonce i v Americe, ale ne každý ho umí aplikovat na události současné politiky: akce a reakce.

Trvalé přání izolovat Rusko, a když to nejde, tak o tom alespoň mluvit, nevyhnutelně vedlo ke konsolidaci proruských politiků, odborníků a vůdců veřejného mínění právě v těch zemích, na které byla namířena západní propaganda.

Zoufalá touha zachovat a zacementovat unipolární svět vedla k bezprecedentní síle hnutí za multipolaritu. Požadavek rozšířit na celý svět „řád založený na pravidlech“ vymyšlený na Západě pro zájmy Západu, přivedl k životu potřebu spravedlnosti a rovnosti u různých států, mocenských center a nakonec i civilizací, – zdůraznil Perla.

Dodal, že Rusko bylo prohlášeno za hlavního nepřítele ve Spojených státech i v Evropě, a proto se zjevně stalo centrem pro všechny, kteří jsou Západem utlačováni a kteří s ním nejsou spokojeni:

Současné Fórum multipolarity vytváří pole intelektuálního úsilí, ve kterém budou navrhována řešení složitých problémů spojených s posilováním globálního Jihu a změnami globální architektury. A také, co bude se Západem po hegemonii?  Je možné zachránit evropskou civilizaci? A jaká bude role Číny v multipolárním světě?

Fórum multipolarity a Kongres rusofilů nejsou jen hluboce teoretické události. Ne, kdyby tomu tak bylo, takoví významní lidé by nepřišli do dnešního sankcionovaného Ruska při riziku vážných problémů, které jim na Západě hrozí. Obě události ve skutečnosti mají existenciální povahu pro svět, který již začal přicházet – svět po hegemonovi.

Stále více zemí si uvědomuje nutnost opírat se o své kulturní, tradiční a národní kořeny, které značně utrpěly bezpodmínečnou podřízeností politiků západnímu světu. To ale pokračovalo nejen ve 20. století, ve kterém lidstvo přežilo dvě světové války. Politika západního kolonialismu začala v období renesance a pokračovala do Nové doby. A ve 20. století se proměnila v neokolonialismus, který poslal mnoho zemí a národů na smetiště dějin. Pak se stal osud samotných včerejších kolonialistů v Evropě nezáviděníhodný – dvě světové války rozervaly evropský prostor a přesunuly centrum moci do zámoří, načež nový hegemon nasadil poslušným Evropanům obojek a vodítko.

Proto je multipolarita zlomem a zničením globálně nespravedlivých světových základů, šancí mnoha zemím vrátit to, co jim bylo před staletími odebráno – suverenita, identita, národní hrdost. A je o to důležitější, že Rusko se dnes stává centrem, na které se orientují ostatní země v boji za vlastní představy o nezávislosti a svobodě.

https://1url.cz/Ku54K
https://1url.cz/nu54s
https://1url.cz/Iu5Da

sdílet na

51 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
ijn
27. 2. 2024 01:58
Ohodnotit příspěvek :
     

Lze potvrdit i jinak, avšak na některé státy a společnosti se očekávané dopady NZ III. projeví později
RDH 086 Ing. Jaroslav Tichý – Budoucí vývoj světa a České republiky (youtube.com)

Pijack
27. 2. 2024 08:20
Odpovědět  ijn

Máme nejblbější vládu od roku 2018 !!! Tyhle americké onuce chtějí dělat armádu k obraně země a to tak, že ji chtějí poslat na Ukrajinu. Je to dokonalá debiIita po vzoru USA – bránit svou demokracii na druhé straně polokoule 🙂

Autor
27. 2. 2024 09:37
Odpovědět  Pijack

Buďme upřímní, ta vláda je “logickým dokončením” toho, co se dělo po celou dobu od r. 1989 a to nejen u nás.U nás nemohla být vláda, která by nebyla – byť nehlasně – “schválena” ze “Západu”.

Pijack
27. 2. 2024 09:46
Odpovědět  Peter 008

No, já bych upřímně uvedl, že to byly napřed naše vlády, které trvaly na schválí od západu. Bez servility by se to obešlo a bylo by lépe. Jenže my máme politiky, kteří si svou kariéru bez servility nedokáží vůbec představit. Nikdo z nich si kariéru nebudoval na vlastních myšlenkách a vizích. Vždy se spoléhali na někoho z venčí. To je snad o povahách. Dávám to za vinu neschopnosti nosit vlastní kůži na trh. Nedávno zase jeden politik obecního formátu za STAN to řekl příznačně – “EU nám zajišťuje svrchovanost”. Tenhle směšný postoj si myslely snad všechny vlády po roce 1989. Horší to už nemůže být.

ijn
27. 2. 2024 10:10
Odpovědět  Pijack

na michalapetr jsou sice dobré analýzy SVO. ale když vládnou loutky jako kováři a spol. s rozhledem obecní pastoušky,(kde co lze ukrást, ..jakou kachnu chytit,….) a na celou vzdělanou společnost se vy”rat, tak nelze nic jiného očekávat, ….gaučový bojovníci boje nevyhrávají, vypité mozky zelených gum vliv nesmí dostat!!! Alespoň, že USA generalita se ještě umí domluvit s GŠ RA a VVP je respektován!!!
michalapetr.com – Just another WordPress site

Gales
27. 2. 2024 11:06
Odpovědět  Pijack

Disidenti byli vždy škůdci tohoto národa.Ať už jako opozice anebo ve vládě.Ty nám byl Čert dlužen.

skeptik
27. 2. 2024 13:59
Odpovědět  Gales

Jestliže brali peníze od západních vlád aby mohli škodit ČSSR, tak to byli vlastizrádci

Standa
27. 2. 2024 13:16
Odpovědět  Pijack

Až bude tato vláda svržena, bude Česko o jedno volební období horší.
Válečný zločinec z Jugoslávie na Hradě(elitní pracovník StB- 3 správa vojenská kontrašpionáž), a to honí Babiše po soudech! ,Černochová s tankem v kabelce, co chce atomově bombardovat RF,prapodivný válečník Řehka,který si přeje vojnu pro všechny,Pekarová, 20 let v Maroku, potetovaná muslimskými nápisy a na zádech vytetovaného Sorose…totální kráva…předsedkyně parlamentu,Vystrčil , co chce válku proti Číně, Fiala, který tvrdí , že se máte nejlépe za 30 let( on tomu snad dokonce sám věří)., Benda, Zdechovský,Výborný…..hezky jste si zvolili!,

Pavel z Moravy
27. 2. 2024 17:05
Odpovědět  Standa

No my tady určitě ne. Už jsem upozorňoval ať to míříš do jiných řad.

27. 2. 2024 02:14
Ohodnotit příspěvek :
     

Díky, že jste to sem dala, Janinno.

Pijack
27. 2. 2024 08:13
Ohodnotit příspěvek :
     

Prý se nesmí ustupovat agresorovi 🙂 Copak na nás nějaký agresor útočí? Rusko na nás s*re !!!
Včera zase exhiboval senátorský křeček Vystrčil… neustále blekotal osvědčené jalové floskule o Ruské rozpínavosti, strkání rypáku do záležitostí dvou zemí – ano, SVO je záležitost dvou zemí. NIC jiného to není. Samozřejmě odsoudil Fica, aniž by pochopil o čem Fico mluvil.

Ale máme asi kliku, že bychom tu válku nevyhráli. Jednoduše proto, že v čele EU jsou politici naprostá netáhla. Ničemu nerozumí, nic nedokáží, jen mluví. Jsou to persony obecního formátu. Předem lze konstatovat, že Rusové by nás převálcovali levou zadní, protože Evropa je postavena na zatuchlé byrokracii. Rus vyrobí střelivo za jeden den, protože to jde. V Evropě to trvá naštěstí celý rok – plno razítek, povolení, směrnic, rezolucí, usnesení, prozkoumání, audity, schválení… Z druhé strany máme opravdu štěstí. Vsadím gatě, že na poslední chvíli pak tito lemplové utečou a Rus nebude muset nic podnikat. Rus ani nemá potřebu. My se porazíme sami 🙂 🙂 🙂

Slovan
27. 2. 2024 08:31
Odpovědět  Pendergast

Včera jsem jsem dal video kde Fico o tom mluví. No a co hned na to naši politici, jak jsou zděšeni, jak se z Ficem přestanou kamarádit, Zdechovský, Farský a spousta jiných. Šílené.

Pijack
27. 2. 2024 08:50
Odpovědět  Slovan

Tak tu srandu jsem také sledoval. Fiala dokonce řekl totální kravinu – že se prý našlo 15 zemí, kteří by na vyslání vojsk participovaly. rozuměj PARTICIPOVALI. Tím se krásně profláknul. Slovo “participovali” znamená parazitovali (společné kořistnictví, podílnictví na zisku atd…) Takže kdo participuje, ten bere. Teď by ho globalisté měli odkopnout, protože vyzradil plány – tím jsou zisky zbrojovek. No, máme tak velké lemply, že ani nevědí co říkají.

Standa
27. 2. 2024 11:35
Odpovědět  Pijack

Dívám se nato jednoznačně.Pokud vojáci NATO zaútočí na vojska RF má RF plné právo a legitimní důvod zaútočit na území států , která na ni útočí!

pedro
27. 2. 2024 12:03
Odpovědět  Standa

Aby mohli napadnout Rusko, jebnou si raketu na své město, klasika a svedou to na Rusy, aby se obhájili. Tonkinský záliv, nebo WTC by mohly vyprávět.

Ivo
2. 3. 2024 01:30
Odpovědět  pedro

Ještě Polský vysílač Glivice.

Standa
27. 2. 2024 13:24
Odpovědět  Standa

Hlavně, když rakety a drony z dílen NATO bombardují ruská města, tak by to RF mělo oplatit stejnou mincí.15 zemí se chystá napadnou území RF( Doněck a Luhan se po referendu přičlenily k RF) a BLBÝ Češi odevzdávali zbraně a zbyly jim pouze vidle!
Hradu by mě bylo líto , Pávka NE!Pověsil bych se mu za nohy až bude viset na kandelábru a struně od piana!
Kdo podporuje fašisty je fašista-to mě nikdo nevymluví!

Pavel z Moravy
27. 2. 2024 13:14
Odpovědět  Slovan

Oni ví, že končí, jsou posr.aní až za ušima. Počkej jak se budou chtít ze své kolaborace vyvléknout. Je zapotřebí si je všechny dobře pamatovat. Veny to bude mít určitě sepsané.

zdendulka
27. 2. 2024 10:58
Odpovědět  Pendergast

koukla jsem na internet na Macronovo verbování francouzské veřejnosti – nejlepší na tom byly komentáře – ani jeden !!! uctivý, všichno ho hrubě posílají do háje i s jeho prý “transgender” manželkou, že nemá děti tak ať nekecá, at si vezmě flintu a jde jim to ukázat přímo na frontě atd atd atd… jediný nebyl pozitivní…..

Pavel z Moravy
27. 2. 2024 13:06
Odpovědět  zdendulka

Však jo, ať jdou zmrdi příkladem.

Markýza
27. 2. 2024 14:12
Odpovědět  Pendergast

To není mejnstýmem. To se jen dezinformace urvaly ze řetězu a nejenže se nekontrolovatelně šíří! Ony se nekontrolovatelně stávají informacemi 😎

27. 2. 2024 16:06
Odpovědět  Markýza

No, já mám vzácnej dar, že dezinformačky vidím poletovat vzduchem okolo sebe nemlich stejně, jako vidí sv. Gréta kolem sebe poletovat CO2. Zrovna před chvílí jsem jednu takovou jen tak z nudy odlovil, když letěla kolem mě. Tady tuhle:

Ukrajinská rozvědka chtěla zabít novináře Tuckera Carlsona – neúspěšný „vrah“ zadržený v MoskvěRusko,27.únor 2024 (AM)
Ruské orgány činné v trestním řízení zmařily teroristický útok na známého novináře Tuckera Carlsona, který plánovalo, řídilo a financovalo Hlavní ředitelství rozvědky Ukrajiny (GUR).

https://www.armadnymagazin.sk/2024/02/27/ukrajinska-rozviedka-chcela-zabit-novinara-tuckera-carlsona-neuspesny-vrah-zadrzany-v-moskve/

Markýza
27. 2. 2024 19:40

Nooo? Tak ta je pěkná! Tolik masa na ní! Dva dny nejdu na AM a takový špeky.

Helena
27. 2. 2024 08:30
Odpovědět  Pijack

Hlavně musíme poděkovat Africe, Indii a všem zemím, které mají štědré zásoby surovin, že západním swiním zabouchly dveře. Téměř všichni už záp. Evropě nedodají ani zrnko ani kapku. Tím celé USA,VB,Franice a spol nebude mít z čeho zbraně vyrábět, ani nebudou mít palivo do jaderek. Proto nikdo nebude řešit huť v Ostravě – stejně by tam nebylo co tavit. To může býv. vých. blok paradoxně zachránit.

pedro
27. 2. 2024 08:49
Odpovědět  Pijack

Od všech vedou provázky za moře a do londýna. Šaškové bez cti a hrdosti. To je na těch poskocích vidět, jsou nesví a trapní.

ZMann
27. 2. 2024 08:56
Odpovědět  pedro

Jedna dobrá zpráva:Hlava Rothschildů, baron Jacob Rothschild, umírá ve věku 87 let.Článek na infokurýru.

Helena
27. 2. 2024 09:08
Odpovědět  ZMann

Nejspíš už je v pekle i feťák Zelenský, slehla se po něm zem.

Helena
27. 2. 2024 09:17
Odpovědět  Helena

„Musíme udělat vše, co můžeme, abychom dosáhli SVÉHO cíle,“ řekl Macron, Makronek mluví za ukradinu. Makronku !! Alzák už je v pekle, budeš ho následovat.

pedro
27. 2. 2024 12:06
Odpovědět  Helena

Nevěřím že chcípnul.

pedro
27. 2. 2024 12:04
Odpovědět  ZMann

To už slavíme 2 dny :-)))))

me2d44
27. 2. 2024 08:29
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak to jsem zvědav, jak zareagují na uvedené akce USA a Koza. Taky budou účastníkům vyhrožovat zákazem návratu domů – jako Tuckeru Carlsonovi po rozhovoru s V.V.Putinem? Nebo si zas CIA pronajme od SBU zabijáky k provedení atentátu? Vůbec bych se nedivil.

Pijack
27. 2. 2024 08:31
Ohodnotit příspěvek :
     

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba se obrátil na Ukrajince, kteří uprchli před válkou ze země, aby se vrátili a „pomohli Ukrajině bojovat a přežít“. Tomu křivohubému náckovi ještě nedocvaklo, že “jeho” spoluobčané utekli nikoliv před Ruskou armádou, ale před Ukrajinskou mafií. A proč se nechtějí vracet? No protože čekají, až Ukrajinu Rusové osvobodí od Kyjevské nacistické vlády. Křivohubý nácek si neumí uvědomit, že většina Ukrajinců Rusy zabíjet prostě nechce. Dokáže to nějaký politický lempl typu Vystrčila nebo mamánka Lipánka vysvětlit? Náckové se v tom nějak máchají…

Data jsou jasná – Z Ukrajiny uteklo celkem 30 milionů lidí. Z toho do Ruska 6 milionů.

Helena
27. 2. 2024 08:48
Odpovědět  Pijack

Podle všeho to vypadá, že feťák Zelenský je po smrti. Do funkce “prezidenta” ukradiny byl pasován Makronek, fakt ne Pyjala. Na Makronka mají větší páky, ten musí poslouchat do detailu, jinak ho hodí traktoristům. Pyjala taky, ale jeho “momentální zaostalost” by mohla zájmy usáckých a anglických židáků ohrozit. Vypadá to, že se to na ukradině láme.

Boomer
27. 2. 2024 10:11
Odpovědět  Pijack

..no, fungovat by to mohlo.. chlapi, vraťte se, pod mým velením budeme bojovat jako lvi, já osobně půjdu v první řadě s vámi!
Něco jako generál Kotov ve filmu Unavení sluncem 3: Citadela…

Markýza
27. 2. 2024 14:15
Odpovědět  Pijack

Kuleba, jo………..tak to je ten pravej, aby vyzýval. Blbec arogantní. Hlavně se většina Ukrajinců nechce nechat zabíjet. To je ale divný, co…….

Jan
27. 2. 2024 09:46
Ohodnotit příspěvek :
     

Bohuzel, tato schuzka podporovatelu multipolarity nema na deni v KOZA v podstate zadny vliv. Budme realisticti. Oficialni KoZa si musi nejdriv kleknout a to dokaze jenom krize jejich systemu.

ijn
27. 2. 2024 10:14
Odpovědět  Jan

ČNB musí financovat národní projekty VH+LH +dopravy + energetiky+…..!!! zasadit lichvářům tvrdou ránu!!!

Boomer
27. 2. 2024 10:01
Ohodnotit příspěvek :
     

.. myslím, že rozhodující roli v průběhu celé akce budou mít jednání ekonomické sekce. Celé to vypadá jako finalizace procesu zlomení síly dolaru jako základní měny globální ekonomiky.
Události posledních měsíců, v některých kritických místech globálních logistických tras, přivedly dolarový papiňák do stavu, kdy přetlakový ventil přestává plnit svoji funkci…

Markýza
27. 2. 2024 19:47
Odpovědět  Boomer

Já teď doposlouchala Schneidera u Bobo. Bobo teda fakt nemusím, ale když má záživný hosty. No a rozebírali tam prachpodivný veřejný příspěvek Vildy Burnse, takto řiditele CIA. Prachpodivně otevřený – jakože. A Schneider tam došel k závěru, že možná v celé té komédii jde právě o dolar s tím, že jeho pád začal nějak nabírat na obrátkách a je nutno to kapánek zbrzdit, a to v zájmu celého světa.
Což je něco, co si říkám už od chvíle, kdy začalo být jasné, že Jeden prsten se blíží k Hoře osudu. Len pomaly, po-maly! Je nás na téhle planetě už příliš mnoho na to, abychom ve zdraví přežili nějaké bumprásk zřícení jakékoli z civilizací, co jich tu máme.
Schválně si ho kdyžtak najděte, je zajímavej.

Vláďa
27. 2. 2024 10:11
Ohodnotit příspěvek :
     

Ten náš premiér je takovým skutečným představitelem Západu. Tak dlouho tvrdil, že všechny spojuje až dokázal v našem státě spojit většinu proti sobě. Převedeno – Západ chtěl všechny spojit proti Rusku až všechny spojil s Ruskem proti sobě!

Pijack
27. 2. 2024 12:11
Odpovědět  Vláďa

Trefa do černého.

Pavel z Moravy
27. 2. 2024 13:02
Odpovědět  Vláďa

Vy tady vidíte nějakého premiéra. A premiéra čeho?

Markýza
27. 2. 2024 14:15
Odpovědět  Pavel z Moravy

Vláďa se spletl, chtěl říci derniér.

Boomer
27. 2. 2024 18:42
Odpovědět  Markýza

..ne, nemůžeme mu to upírat, prostě má funkci, tak si zaslouží to označení, v angličtině tomu říkají prime minister, a on mi ve vládě připadá jako růže mezi plevelem, tak bych mu ještě tu růži přimontoval.. prime ros minister.

Omluvte moji slabou angličtinu…

Joe Arp
27. 2. 2024 19:10
Odpovědět  Boomer

No vidíš Suchoprde, když chceš tak umíš!

Markýza
27. 2. 2024 19:49
Odpovědět  Vláďa

A hlavně spojil pěkně natvrdo Rusy, včetně zapadniků, které se mu povedlo rovněž pěkně nasrat. Inu – není nad KoZu! Dokázala, co ani Putin ne 😀

Ladislav 💤
27. 2. 2024 12:38
Ohodnotit příspěvek :
     

Převzato z webu:

Budeme potřebovat například úplně zničit zemi NATO, například Německo, jako ukázku síly a schopností. Aby každý mohl naplno vidět svůj osud, jinak úplně ztratí strach. Úder musí mít výjimečnou sílu na celém území jedné země NATO. A poté jim všem dejte maximálně 1 hodinu na stažení všech jednotek, jinak budou následovat nové drtivé rány proti Francii, Británii, Spojeným státům a dalším.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Ladislav 💤
27. 2. 2024 12:40
Odpovědět  Ladislav 💤

👍 plně podporuji🇷🇺, jinak si zločinci nedají pokoj!

Pavel z Moravy
27. 2. 2024 12:56
Ohodnotit příspěvek :
     

Výborný článek. I my bychom z něho měli pochopit, že je nutné se spojit a zabránit likvidaci naší země. A to co jsem zde říkal, že je nutné aby vůdci politických stran opozice navštěvovali všechny regiony a mluvili s lidmi je podmínkou k tomu, aby se situace u nás změnila. Jiné cesty není. Z křesel svých kanceláří lid neosloví. Kdo to z těch vůdců nechápe, má smůlu.