politika

Tisková konference právního týmu Trumpa

Včera se konala tisková konference právního týmu Donalda Trumpa o skutečnostech podvodů v amerických prezidentských volbách. Myslím si, že hlavní body by měly být vyjádřeny, aby byl jasný celkový stav věcí, i když je příliš brzy na to, abychom hovořili o skutečných soudních vyhlídkách.

Nejprve si musíme připomenout, že Rudy Giuliani, dříve známý bojem proti mafii, jako prokurátor v 80. letech se vyznamenal protikorupčním vyšetřováním a poté získal lidový titul „starosta Ameriky“ za to, že New York vymanil z bažiny nekontrolovatelného zločinu.

Nyní americká mainstreamová média zapomněla na minulé úspěchy a vymazávají jeho pověst kvůli spolupráci s Trumpem, šíření „konspirační teorie“ kolem Bidena a za „nepodložená prohlášení“ o volebních podvodech. 

Během tiskové konference Giuliani uvedl, že republikánští pozorovatelé nesměli pozorovat otevírání hlasovacích lístků zasílaných poštou. Giuliani vysvětlil, že mnoho obálek s hlasovacími lístky zasílaných poštou nebylo sledováno pozorovateli ohledně souladu voličských podpisů. Tam, kde byly obálky zahozeny, je přepočítávání už bezvýznamné.

V řadě „demokratických volebních obvodech“ v některých státech dostali voliči příležitost opravit nepřesnosti v hlasovacích lístcích a odstranit problémy s identitou, zatímco voliči v „republikánských volebních obvodech“ tuto příležitost nedostali.

Giuliani uvedl, že v Pittsburghu se mnozí voliči, kteří přišli k volbám, dozvěděli, že již hlasovali v dříve zaslaných hlasovacích lístcích. Tvrdil, že to byli demokraté, kteří vyplňovali hlasovací lístky jiných lidi v naději, že k volbám nepřijdou.

Demokratičtí úředníci dali pokyny, aby se nehledali závady hlasovacích lístků. Giuliani citoval čestné prohlášení jednoho volebního komisaře o podobných skutečnostech.

Giuliani tvrdil, že hlasovací lístky pro Joe Bidena proběhly hlasovacími automaty několikrát. V Michiganu je 60 svědků, kteří potvrdí, že hlasovací lístky byly započítány tímto způsobem dvakrát nebo třikrát. Řekl, že lze vzít v úvahu celkem 60 000 až 100 000 hlasovacích lístků.

Ve Wisconsinu byly zásilky přijímány bez předchozí žádosti, což je v rozporu se zákonem státu. Asi 60 000 těchto hlasovacích lístků bylo spočítáno v okrese Milwaukee a 40 000 v okrese Madison.

Giuliani uvedl, že jejich tým věří, že počet falešných hlasů více než dvojnásobně převyšuje rozdíl mezi Bidenem a Trumpem v klíčových státech. Proto má prezident hmatatelnou cestu k vítězství.

Nejemotivnější však byla Sidney Powellová. Zopakovala podvod s hlasovacími zařízeními Dominion a vysvětlila, že existuje svědek, který pro společnost přímo vyvinul software. Podle její verze byly samotné stroje a software vyvinuty pro venezuelský režim a Georgem Sorosem.

Sydney Powellová tvrdí, že sčítání hlasů Američanů bylo prováděno na zámořských serverech a že hlasovací automaty a software Smartmatic byly kontrolovány cizinci, kteří manipulovali s algoritmy počítání, aby změnili výsledky. Powellová zdůraznila, že existují zjevné statistické anomálie, jako zafixované, obrovské, identické, jednorázové vlny hlasů pro Bidena, které nelze vysvětlit jinak než manipulace, ke které došlo v noci, během zastavení sčítání hlasů.

Sydney Powell s velkým pohnutím vysvětlila, že je to výzva pro americké vlastence – zachránit zemi, tu kterou všichni znali, protože celý svět sleduje, co se děje.

Na konci vystoupila Jenna Ellisová, vedoucí právní poradkyně kampaně Trumpa, vysvětlující, že Ústava stanoví postup volby prezidenta, pokud budou zkresleny výsledky hlasování.

Jenna Ellisová tvrdila, že v tuto chvíli si média uzurpovala moc jmenovat vítěze voleb. Poukázala na to, že ústavní proces volby prezidenta má procesní záruky proti korupci a cizím vlivům.

“Vy, tisk, to musíte podat čestně a musíte vědět, že to má vliv na čestnost voleb a na budoucnost našeho národa. Takže jsme vám poskytli přehled. Přiznejte však, že to není soud. Dojdeme tam a budeme mít čas a budeme mít ústavní ustanovení, která vstoupí v platnost, když ukážeme korupci a nenapravitelné škody na podvedených voličích, korupci ve všech těchto zmíněných volebních obvodech. Je to (systém) beznadějně kompromitován. Ukážeme to. Musíte nám dát tu možnost.”

https://bit.ly/32Ziloj

sdílet na