historiepolitika

Tajný vzorec NATO: řešení začal Stalin, ukončil Putin

NATO vždy považovalo Rusko za svého nepřítele, což Moskva několikrát oficiálně potvrdila, Stalinem počínaje a Putinem konče.  Tajemství vztahů s NATO, které odhalili, je jednoduché – čím silnější země, tím silnější mír a pokud Rusové projeví slabost – dojde k válce.

Ruský prezident Vladimir Putin v projevu k ruskému národu před zahájením vojenské speciální operace hovořil o tom, o čem „nikdy veřejně nemluví“. O tom, že v roce 2000 během návštěvy odcházejícího amerického prezidenta Billa Clintona v Moskvě se ho Putin zeptal: “Jak bude Amerika reagovat na přijetí Ruska do NATO?”

Nebudu prozrazovat všechny detaily toho rozhovoru,“ pokračoval prezident Ruska, „ale reakce na mou otázku navenek vypadala, řekněme, velmi zdrženlivě a jak Američané na tuto možnost skutečně zareagovali, je fakticky vidět na jejich praktických krocích ve vztahu k naší zemi. Je to otevřená podpora teroristů na Severním Kavkaze, ignorování našich požadavků a bezpečnostních obav z rozšiřování NATO, odstoupení od smlouvy o omezení systémů protiraketové obrany (ABM) a tak dále.

Proč? Protože podle slov Putina „nepotřebují tak velkou nezávislou zemi, jako je Rusko“.

V tom je odpověď na všechny otázky. Odtud pramení tradiční americká politika vůči Rusku. Odtud je postoj ke všem našim návrhům v oblasti bezpečnosti, dodal prezident. 

Členové NATO, jak Putin přiznal, na ně (návrhy v oblasti bezpečnosti) „prostě ‚plivli‘ a dělali vše, co chtěli, co považovali za nutné, přičemž jednali „podle známého úsloví „pes štěká, ale karavana jde dál“, na což Rusko nepřistoupilo, nikdy nesouhlasilo a nikdy souhlasit nebude

Ve skutečnosti ruský prezident Putin veřejně hovořil o svém dotazu položený Clintonovi ohledně NATO dvakrát. 

Poprvé se to stalo v roce 2017 v rozhovoru s americkým režisérem Oliverem Stonem:

Vzpomínám si na jedno z našich posledních setkání s prezidentem Clintonem, přijel do Moskvy. Během diskuse jsem řekl: podívejte se na takovou variantu, že Rusko vstoupí do NATO. Clinton odpověděl: Já nejsem proti. Ale celá delegace velmi znervózněla, řekl Putin v rozhovoru citovaném v Politiko. 

Souhlasíte, že jsou zde důležité detaily – odcházející americký prezident, jak se ukázalo, nebyl proti a americká delegace – „velmi znervózněla“. 

Proč Putin na toto téma upozornil Washington? Ze stejných důvodů, jako SSSR před i po smrti Stalina – aby se ujistil, že NATO stále považuje Moskvu za svého nepřítele. 

7. května je – 68. výročí oficiálního odmítnutí USA, Británie a Francie členství SSSR v NATO.

Žádost Moskvy o členství byla testem Severoatlantické aliance. Stejně jako ospravedlnění před světovým společenstvím vlastních kroků k posílení bezpečnosti. 

Připomeňme si dnes tento historický fakt ze vzdáleného roku 1954.     

Trolit NATO začal Stalin

Ještě v roce 1951 na schůzce náměstků ministrů zahraničí Andrej Gromyko řekl, že pokud bude NATO namířeno proti německé agresi, Sovětský svaz by se chtěl stát členem. Toto prohlášení bylo zveřejněno v Pravdě. Sám Stalin v roce 1952 v rozhovoru s francouzským velvyslancem zavtipkoval, že pokud NATO založené v roce 1949 je mírumilovnou aliancí, pak by se k ní měl připojit i SSSR. 

Ještě dříve, v roce 1949, sovětský ministr zahraničí Andrej Vyšinskij předložil Londýnu, aby jednal o účasti Moskvy v Západoevropské unii (ZEU). Tato vojenská struktura existovala od roku 1948 (Západní unie) do roku 2011 a byla prvním neúspěšným pokusem o vytvoření jednotných evropských ozbrojených sil. Ale to všechno byla vlastně dělostřelecká příprava. 

Nóta ze dne 31. března 1954 

Moskva si samozřejmě byla dobře vědoma okřídleného výroku prvního generálního tajemníka NATO Lorda Hastingse Ismaye, který geniálně formuloval význam NATO:

Držet Rusy mimo Evropu, Američany v Evropě a Němce pod kontrolou Evropy.

31. března 1954 se Moskva rozhodla tuto kombinaci rozbít nebo v každém případě kompromitovat. 

Oficiální nóta s žádostí o přijetí byla adresována předním členským zemím NATO – Spojeným státům, Británii a Francii. Konstatovalo se v ní, že „vláda SSSR nesdílela a dodnes nesdílí názor o obranné povaze smlouvy“. V dokumentu bylo uvedeno, že „Severoatlantická smlouva je uzavřeným spojenectvím skupiny zemí“, že „ze všech hlavních mocností, které patřily do protihitlerovské koalice, tuto smlouvu nepodepsal pouze Sovětský svaz“, a proto NATO „nelze nepovažovat za agresivní pakt“  namířený proti SSSR.

Dále v nótě byl návrh řešení problému:

Organizace Severoatlantické smlouvy by mohla ztratit svůj agresivní charakter, pokud by zahrnovala všechny země účastnící se protihitlerovské koalice.

Závěr z výše uvedeného byl následující:

Vzhledem k tomu, že vlády Francie, Velké Británie a Spojených států deklarují své přání zmírnit světové napětí a podporovat věc míru, očekáváme, že budou příznivě vnímat akce, které by daly Severoatlantické smlouvě skutečně obranný charakter. … V tom případě (tedy pokud se k ní připojí SSSR –  pozn.) by Severoatlantická aliance přestala být uzavřeným vojenským sdružením států; byla by otevřena dalším evropským zemím, což spolu s vytvořením efektivního systému kolektivní bezpečnosti v Evropě by se stalo významnou pomocí při posilování světového míru. 

Návrh Sovětského svazu byl win-win – politické dividendy Moskva získala jak v případě „ano“, tak v případě „ne“ od NATO. V memorandu doručeném 19. března 1954 ze Smolenského náměstí Předsednictvu ÚV KSSS stálo:

Ministerstvo zahraničí považuje za výhodné přistoupit k Severoatlantické smlouvě. Takové prohlášení by postavilo organizátory severoatlantického bloku do těžké pozice, zdůrazňovalo jeho domněle defenzivní charakter a to, že prý není namířen proti SSSR a zemím lidové demokracie. 

Jak na SSSR reagoval Západ 

A Západ musel ukázat svou pravou tvář. 

Křičeli, že zrádná Moskva se pouze snaží podkopat alianci zevnitř, snaží se vrazit klín mezi USA a Evropu a potom ji „pohltit“, a proto si „nerealistická povaha návrhu nezaslouží diskusi“. 

Přesto se 7. května 1954 objevilo oficiální odmítnutí s tímto zněním:

„Členové organizace sjednotili obranné prostředky, aby kolektivně zaručili bezpečnost, kterou nemohli zabezpečit individuálně tváří v tvář vojenské přesile Sovětského svazu, kterou dosáhl v Evropě od roku 1945, a která je zaměřená na Západ od expanze politických, ekonomických a vojenských systémů podléhajících jeho výhradní kontrole. Organizace Severoatlantické smlouvy má čistě obranný charakter. A SSSR jako člen aliance by mohl vetovat jakékoli rozhodnutí, což by ohrozilo společný systém obrany”.

V závěru Rady NATO, který se objevil po ukončení projednávání sovětského návrhu, bylo uvedeno:

Podrobné prozkoumání důvodů žádosti potvrzuje závěr, že SSSR se snažil:

a) postavit vojenskou moc na zákazu atomových zbraní, což by mu umožnilo udržet si vedoucí postavení v oblasti konvenčních zbraní; 

b) zabránit účasti Německa na obraně Západu; 

c) dezorganizovat NATO tím, že se stane členem. 

Proč to začalo? 

NATO se začalo vymlouvat, což znamená, že prvního skutečného cíle Moskvy bylo dosaženo. Sovětské vedení se samozřejmě formálně „urazilo“, když nepustili SSSR do aliance, přičemž upozornilo na skutečnost, že Washington, Londýn a Paříž pouze verbálně „deklarují své přání podporovat uvolnění napětí v mezinárodních vztazích“. 

Moskva obvinila USA a jejich evropské spojence z pokrytectví a agresivní politiky. To byl druhý, propagandistický cíl iniciativy Moskvy. 

No a poté, co byla 9. května 1955 do NATO demonstrativně přijata SRN (Spolková republika Německo), 14. května 1955 vznikla Organizace Varšavské smlouvy (OVS), která kromě SSSR zahrnovala sedm evropských zemí. 

Její jádro a vůdčí vojenská síla byla Sovětská armáda, i když armády NDR, Polska a Československa představovaly také impozantní sílu – ne jako dnes. A nikdo neměl žádné námitky, proč se to stalo. 

… Nepřijali jste nás do NATO a místo Sovětského svazu jste tam zatáhli SRN. Dobře, ale v tom případě dostanete naši odpověď.  Považujete nás za nepřátele – tak prosím …

Ospravedlnění vzniku Varšavské smlouvy bylo ve skutečnosti třetím cílem SSSR.  

Co z toho plyne? 

Mír v Evropě tak byl zachován ještě efektivněji, než kdyby se Moskvě v roce 1954 nějakým způsobem podařilo vstoupit do NATO. Byl zachován díky vojenské síle SSSR a jeho spojenců. Protože Varšavská smlouva byla silnější než NATO a sovětské tanky by se podle samotných členů NATO dokázaly během pár dní dostat k Atlantskému oceánu, rozdělit západní Evropu na dvě části a rychle tam rozdrtit odpor. 

Ale protože to ve skutečnosti Moskva vůbec nepotřebovala, Evropa si užívala míru. 

NATO se ze své strany “plotu” neodvážilo strčit hlavu do „cizí zahrady“ ani během maďarských událostí v roce 1956, ani během „Pražského jara“ 1968, ani nepokojů v NDR v roce 1953, ani v Polsku v různých letech. 

Ale když Varšavská smlouva zmizela, síly NATO si to vykompenzovaly na Jugoslávii. 

Opakujeme tedy, že mír v poválečných desetiletích v Evropě není zásluhou NATO, ale důsledkem  rovnováhy sil (narušené v souvislosti s rozpadem sovětského bloku), mírumilovností SSSR

To, co se nyní děje na Ukrajině, je nejjasnějším potvrzením agresivity NATO, které se rozhodlo odtamtud vzít Rusko pod krkem, což Moskva samozřejmě nemohla dopustit. 

Pouze silné a sebevědomé Rusko, které ze západu nikdo a nic neohrožuje, je jedinou trvalou zárukou evropského míru. A v tom je tajemství vzorce empiricky získaného Stalinem a Putinem. 

https://bit.ly/3yatMdb

sdílet na

21 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
oldo
6. 5. 2022 07:36
Ohodnotit příspěvek :
     

Hlavním důvodem nenávisti západu byl a z nějakého důvodu přetrvává panický strach z komunistických myšlenek a zpočátku velmi úspěšného budování tzv. socializmu, což je možné jen při zrušení soukromého vlastnictví!Že tyto myšlenky a systém narazí na přirozené a převažující špatné vlastnosti člověka jako závist,touhu po majetku a po moci tak tvrdě,že bude,jako utopie,neuskutečnitelný,tehdy nevěděli.Dokonce i teď jejich strach z Číny pochází částečně z tamější kombinace centralního řízení a soukromých firem,která se ukazuje úspěšnější než bezbřehý kapitalizmus a bláboly o ruce trhu.

All
6. 5. 2022 18:05
Odpovědět  oldo

No ale nyní chtějí ( Klaus Schwab spolu s EU) zavést ,,obdobu socialismu” v čistě negativní,satanské formě obrácením všeho naruby).Volají: úplně se vzdát ruského plynu a ropy! Aby vznikla v evropě totální nespokojenost,panika,strach a nenávist v nejvyšší míře,zejména vůči rusku,následně zavádět přídělový systém naprosto ve všem,spolu s totální kontrolou lidí a zavedením ,,elektronického koncentráku pro lidi přeměněné v zoombí,poslušné stroje na ,,odpis”.Je to plánovaná manipulace do systému konečného řešení.Čistý satanismus,666 řízení a ovladání.Nepodřizovat se těmto zločincům. NIKDY! A DOST!

Evžen
6. 5. 2022 07:48
Ohodnotit příspěvek :
     

Tento článek poukazuje na faleš a proradnost kapitalismu aby to člověk pochopil tak doporučují si přečíst knihu Černá kniha kapitalismu!

Pavel K
6. 5. 2022 08:08
Ohodnotit příspěvek :
     

Výborný článek a hezky popsáno, co je ten západní svět za hnoje a kam směřovala jejich politika už od druhé světové války. Hezky je Stalin a Putin donutil se odkopat a stačilo de-facto celkem málo, podat přihlášku do KSČ, ehm tedy do NATA. Hezký výjeb. ???‍♂️

Helena
6. 5. 2022 08:26
Ohodnotit příspěvek :
     

Zatím jediní, kteří se mají k činu vymést ten Augiášův chlív je pes mezi námi – demonstrace za demisi vlády, organizace ke spojení lidí, kteří nechtějí naší zemi zatáhnout do americké války, lidí kteří chtějí zabránit krachu naší země-je-li to ještě možné. Organizujte se, mluvte o tom, zapojujte se do veřejného života ve vaší obci, městě-tam je to chapadlo té jedovaté mocenské hydry, zapojte se do voleb-jakkoliv. Jinak máte ukroušský cikány za barákem. To je to nejmenší co můžete udělat.

Pavel
6. 5. 2022 09:49
Odpovědět  Helena

Díky Heleno, takové vlastenky jako jste vy potřebuje naše ujařmená vlast v co největší míře.

Paulen
6. 5. 2022 09:26
Ohodnotit příspěvek :
     

Sloboda slova je top prioritou na slovensko-českom “Reddite” https://cekni.to !

Navyše sme bez reklamy, podporujeme anonymitu a bežíme na open source. A najnovšie aj v Češtine!

Radi vás u nás uvidíme!

Pavel K
6. 5. 2022 09:47
Odpovědět  Paulen

Nevím co je na tom špatného někoho někam upřímně pozvat, že nám dal palec dolů.
Já za sebe děkuji, ale toho času zas tolik není to všechno proběhnout.

Boomer
6. 5. 2022 11:25
Odpovědět  Pavel K

Divide et impera.. nic jiného v tom palci dolů není.

Pavel
6. 5. 2022 16:16
Odpovědět  Paulen

Nepustí mne to na váš web.

Pavel
6. 5. 2022 09:45
Ohodnotit příspěvek :
     

K výročí osvobození naší vlasti chci spolu se svojí manželkou slovanskému ruskému národu popřát mnoho úspěchů a sil při budování lepší společnosti, která preferuje skutečné lidské hodnoty. Stydíme se za všechny ty, kteří podlehli protiruské propagandě a plivou svoji jedovatou slinu na lid národa, který nám přinesl svobodu od fašismu a bez jehož obětí a statečnosti bychom zde neexistovali. Spasíba vam molodci a děvočki.

iii
6. 5. 2022 10:54
Odpovědět  Pavel

V Rudé armádě bojovali i lidé mnoha desítek neslovanských národů a těm patří dík také. Dále nerozumim vašemu stydění za tuzemské fašisty, člověk se může stydět jen sám za sebe, pokud máte potřebu se stydět za někoho jiného – jste jejich duševní otrok a použivání plurálu svědčí o propagandistické kanceláři a s tim jděte za fialou !

Pavel
6. 5. 2022 16:36
Odpovědět  iii

Asi jste mi neporozuměl o čem jsem psal. Chtěl jsem tím říci, že nechci mít nic společného s lidmi, kteří vědomě falšují dějiny a vědomě zapomněli, kdo nám přinesl svobodu. To, že se já i moje žena za takové osoby stydíme je naše věc. Já je dokonce za jejich vulgaritu a sprostotu lituji, poněvadž taková duševní úroveň člověka je k politování. Chci tím říci, že se za ně klidně ruskému lidu omluvím. Pro mne jsou totiž takoví lidé a obzvláště ti, kteří nás řídí a zaprodávají absolutně odporní. Jestli vám moje vysvětlení nestačí, není již o čem psát.

iii
6. 5. 2022 19:46
Odpovědět  Pavel

stačí, mám to jinak, nikdy se neomlouvám nikomu za cizí hloupost nebo zrudnost, neni to efektivni na žádnou stranu, ale to je vaše věc

Ladislav
6. 5. 2022 12:42
Odpovědět  Pavel

Ano, souhlas a děkuji bývalé chrabré Rudé armádě, že mohli moji rodiče přežít válku a já se mohl narodit. Děkuji vám Rusko. ???

janle57
6. 5. 2022 10:42
Ohodnotit příspěvek :
     

Zločinecký spolek NATO byl vytvořen s jediným cílem,zničit SSSR,potažmo celý
socialistický systém s Varšavskou smlouvou a nakonec RF a zmocnit se jeho
surovinové základny,do roku 1989 byl tento spolek podělaný strachy z existence
armád Varšavské smlouvy,kterou odstranil,na přání USA,soudruh Gorbačov
a vše dokonal soudruh Jelcin,který svým diletantismem rozbil a totálně
zlikvidoval tehdejší SSSR jako geopolitickou mocnost,zadarmo to tihle vlastizrádci
určitě neudělali a pokud dojde ke 3.sv.válce bude to jen a jen jejich vinou,RF musí
jen hasit to,co tihle vlastizrádci způsobili !!

orinoko
6. 5. 2022 13:39
Ohodnotit příspěvek :
     

Vložím něco, co kupodivu vydrželo jinde, ačkoli to není úplně v souladu s předmětným článkem:
K válce by došlo tak jako tak. Emerika už přímo vyřvávala: Dejte mi válku!! Putin ji pouze pozdržel, až na samu mez kvůli gladiátorům v Číně … to už dneska nikdo nezmiňuje.
Když preemtivně IzraHELL zaútočil v roce 1967 na Araby, tak bylo fšechno v poho, že. Protože Icik je malý a pořád se musí bránit. Kolik palestinského území dodnes zabral už nikdo neeviduje.
Putin se prý omluvil za Lavrova a jeho polovičního Žida s patkou. Nikdo nezná konkrétní formulace, ale Naftalínovi řekl zhruba toto: Patkáč nebyl poloviční? Tak promiňte.
V Indonésii jsou Putin a Kadyrov chápáni jako světci. Ta zem je muslimská.
To, co mě osobně velmi nesedí, je ruská mediální nedůslednost a neobratnost, ale to už je hen ten liberalismus. K čemu kecy, že nehodlají Ukrajinu okupovat, když Bolák už se nechal slyšet, že Halič a Polsko budou bez hranic? Pokud Rusko neudělá územní zábor, tak nikdy nemělo lézt do míst, kde dneska směrem západ je. V tomto případě nemůže být cesta cíl. Celý svět žije v emero virtuální realitě a nejvíce pak jurská Kakánie. Míra neudržitelných a protichůdných blábolů během jednoho dne nás vynesla do čela světového pelotonu. Disidentská emerika by současný fialový hnus u nás nalila do bidetu. ……… Pokračování

orinoko
6. 5. 2022 13:43
Odpovědět  orinoko

Malý sumec: Rusko vede válku v Sýrii – se záchudem a jeho teroristy. Nastupuje v Mali, když ve Středoafrické republice už je. Euroburel vzteky bez sebe křičel, že ta oblast patří žabožroutům. Rusko vede válku na Haliči – se záchudem a jeho banderovci.
Rusko vede válku proti hliněnému hegemonu – ekonomickou. Tu nezačalo… poznámka pro šilhavé a mizerně vnímající.
Rusko připravuje každoroční přehlídku jako by se okolo prakticky nic nedělo. Ale je možné, že tanky z Rudého náměstí vyrazí na Halič stejně, jako to bylo za Stálina.
Haličský prdek s příznačným jménem Arestovič, blábolil, že banderovci i se svými záchudními kurátory prorazili obklíčení v Haličstalu a míří k vítězství.

orinoko
6. 5. 2022 13:45
Odpovědět  orinoko

…. přičemž titíž bobánci žadoní o vysvobození. Doloženo jursko-haličskou hlásnou troubou. Když si Arestovič blil na maskáč, tak ukrajinská moderátorka zírala jak Fiala na ministerstvo vnitra.
Rusko se po stránce vedení akce na Haliči dopustilo mnoha chyb. Nejhorší jsou lidské ztráty. Věci jdou velmi pomalu, nicméně pokud by někde došlo k prudké eskalaci, tak odveta bude pravděpodobně drážďanského typu.
Na druhou stranu je třeba konsolidovat zisky. V Melitopolu otevřel market ruský majitel a za ruble je možné nakoupit kdeco. V zásobování jsou samozřejmě poruchy … ale funguje to i když běží Třetí světová.
Může být hůř.

All
6. 5. 2022 18:23
Odpovědět  orinoko

A ve Volyni to byla taky chyba ? A kdo ji ale prováděl ! ? A co bylo předtím, kdy poláci po období říjnové revoluce napadli rusko,povraždili tam desetitisíce lidí,další mrzačili nebo odváděli neznámo kam.A o tom se nesmí mluvit dodnes,jen poláci mají dovoleno kvičet o závod.

Boomer
7. 5. 2022 08:34
Odpovědět  All

..v těch dobách bylo v té oblasti rušno a nebezpečno, národností spousta, k tomu rozlišnosti náboženské a vztahy mezi nimi na ostří nože. A nikdo tam nikomu v ukrutnostech nezůstal nic dlužen.