politika

Strategic-​culture: Jak se mohla západní rozvědka opět mýlit? Nemýlili se. Měli jiné cíle

Alastair Crooke

Západ nyní stojí před úkolem zneškodnit nášlapnou minu z přesvědčení jejich vlastních voličů o „vítězství“ Ukrajiny a o ponížení Ruska.

Larry Johnson, bývalý analytik CIA, píše:

„Už nemám prověrky a nemám přístup k utajovaným zpravodajským hodnocením. Slyšel jsem však, že hotové zpravodajské informace poskytované americkým politikům nadále prohlašují, že Rusko je v patové situaci – a jeho ekonomika se hroutí. Analytici také trvají na tom, že Ukrajinci porážejí Rusy.

Johnson na to říká, že – bez důvěryhodných lidských zdrojů – „jsou západní agentury dnes téměř zcela závislé na „styčném zpravodajství“ (tj. od „spřátelených“ zahraničních zpravodajských služeb), aniž by prováděly ‚due diligence‘ křížovou kontrolou nesrovnalostí s jinými zprávami.

V praxi to do značné míry znamená, že západní zpravodajství prostě opakuje kyjevskou linii PR.

Ale je tu obrovský problém při porovnávání informací z Kyjeva (jak říká Johnson) s britskými zprávami – pro “potvrzení”.

Skutečností je, že samotné zpravodajství Spojeného království je také založeno na tom, co říká Ukrajina.  Toto je známé jako falešné zajištění – tj. když to, co se používá pro potvrzení a validaci, ve skutečnosti pochází ze stejného jediného zdroje. Stává se z toho – záměrně – multiplikátor propagandy.

Jednoduše řečeno, všechny tyto body jsou „odklánějícím manévrem“. Takzvaná západní „rozvědka“ již není upřímným pokusem o pochopení komplexní reality, ale spíše se stala nástrojem falšování nuance reality za účelem pokusu manipulovat ruskou psychiku směrem ke kolektivnímu defétismu (nejen na Ukrajinu, ale i na myšlenku, že Rusko by mělo zůstat jako suverénní celek).

A – do té míry, do jaké jsou „lži“ vykonstruovány, aby ruskou veřejnost zvykly na nevyhnutelnou porážku – je odvrácená strana lži jasně určena k tomu, aby si západní veřejnost zvykla na „skupinové myšlení“, že vítězství je nevyhnutelné. A že Rusko je „nereformovaná říše zla“, která ohrožuje celou Evropu.

To není náhoda. Je to vysoce účelové. Je to psychologie chování v akci. 

Dezorientace, při které se točila hlava, vytvořená během pandemie Covid; neustálý proud „datově řízených“ analytických modelů, označujících jakoukoli kritiku vůči „jednotnému vysílání zpráv“ za antisociální dezinformace – to umožnilo západním vládám přesvědčit své občany, že ‘lockdown’ je jedinou racionální odpovědí na virus. Nebyla to pravda (jak nyní víme), ale ‘pilotní’ behaviorální psychologický experiment fungoval dobře – dokonce lépe, než si jeho vlastní architekti představovali.

Profesor klinické psychologie Mattias Desmet vysvětlil, že masová dezorientace nevzniká ve vakuu. Objevuje se v celé historii lidstva jako výsledek kolektivní psychózy, která se vyvíjí předvídatelným způsobem:

Stejně jako v případě lockdownů, vlády použily behaviorální psychologii k vyvolání strachu a izolaci velkých skupin lidí ve stádech, kde jedovatý výsměch nad jakýmkoliv protikladem ochromuje veškeré kritické myšlení nebo analýzu. Je mnohem pohodlnější být uvnitř stáda než mimo něj.

Dominantní charakteristikou je zde zůstat loajální ke skupině – i když politika funguje špatně a její důsledky narušují svědomí členů skupiny. Loajalita ke skupině se stává nejvyšší formou morálky. Tato loajalita vyžaduje, aby se každý člen vyvaroval nastolování kontroverzních otázek, zpochybňování chabých argumentů nebo zbožných přání.

‘Skupinové myšlení’ umožňuje odpoutat se od nějaké vlastní představované reality; vzdalovat se dále a dále od jakéhokoli spojení s realitou a poté přejít do klamu – vždy se spoléhat na podobně smýšlející ze skupiny roztleskávaček pro jeho potvrzení a rozšířenou radikalizaci.

Takže toto je „sbohem“ tradiční zpravodajské službě! A vítejte v Western Intelligence 101: geopolitika se již netočí kolem pochopení reality. Jde o nastavení ideologického pseudorealismu, což je univerzální nastavení jednotného skupinového myšlení, takže všichni pasivně žijí v souladu s ním, dokud není příliš pozdě změnit směr.

Na první pohled to může vypadat jako chytrá nová psyops – dokonce „cool“. Není. Je to nebezpečné.  Tím, že záměrně pracuje na hluboce zakořeněných obavách a traumatech (jako Velká vlastenecká válka pro Rusy), probouzí v kolektivním nevědomí typ vícegenerační existenciální situace – totálního vyhlazení – což je nebezpečí, jakému Amerika nikdy nečelila tváří v tvář a vůči níž mají Američané nulové empatické porozumění.

Možná, že vzkříšením dlouholetých kolektivních vzpomínek na mor v evropských zemích (jako je Itálie) západní vlády zjistily, že byly schopny mobilizovat své občany kolem politiky nátlaku, která jinak byla zcela v rozporu s jejich vlastními zájmy. Ale národy mají své vlastní odlišné mýty a civilizační zvyklosti.

Pokud to bylo účelem a cílem (aklimatizace Rusů na porážku a konečnou balkanizaci), západní propaganda nejenže selhala, ale dosáhla opaku. Rusové se těsně spojili proti existenciální západní hrozbě – a jsou připraveni v případě potřeby „jít ke zdi“ [což znamená: „jít k hradbám obležené pevnosti bojovat“], aby ji v případě potřeby porazili. 

Na druhé straně falešné propagování obrazu nevyhnutelného úspěchu Západu nevyhnutelně zvýšilo očekávání politického výsledku, který nejenže není proveditelný, ale který se stále vzdaluje až do vzdáleného horizontu, protože tato fantastická tvrzení o ruských neúspěších přesvědčují evropské vůdce, že Rusko může přijmout výsledek v souladu s jejich vykonstruovanou falešnou realitou.

Další „vlastní cíl“: Západ nyní stojí před úkolem zneškodnit nášlapnou minu přesvědčení vlastních voličů o „vítězství“ Ukrajiny a o ponížení a rozkladu Ruska. Na Západě bude následovat hněv a další nedůvěra k elitám. Existenční riziko nastává, když lidé nevěří ničemu, co elity říkají.

Jednoduše řečeno, toto uchýlení se k chytrým „teoriím šťouchání“ pouze otrávilo perspektivu politického diskurzu. Ani USA, ani Rusko nyní nemohou přejít přímo k čistě politickému diskurzu:

Nejprve strany nevyhnutelně musí dojít k nějaké tiché psychologické asimilaci dvou zcela nesouvisejících realit. Ani jedna ze stran nebude akceptovat platnost nebo morální správnost Druhé reality, ale její emotivní obsahy musí být psychicky uznány – spolu s traumaty, která jsou za nimi – má-li být politika odemčena.

Stručně řečeno, tento západní zvráceně přehnaný psyops pravděpodobně prodlouží válku, dokud fakta na místě nakonec nepřiblíží protichůdná očekávání blíže tomu, co může být „nové možné“. Nakonec, když vnímané reality nelze „přizpůsobit“ a nuancovat, válka semele jednu nebo druhou do změkčující formy.

Degenerace západní rozvědky nezačala nedávným kolektivním „vzrušením“ z možností „psychologie šťouchnutí“ (nudge-​psychology).  První kroky tímto směrem začaly změnou etiky, která se datuje do éry Clintonové a Thatcherové, kdy byly zpravodajské služby „neoliberalizovány“.

Už nebyla oceňována role „ďáblova advokáta“ – přinášet „špatné zprávy“ (tj. tvrdý realismus) příslušnému politickému vedení; místo toho došlo k radikálnímu posunu směrem k praxi „obchodní školy“, kdy služby mají za úkol „přidávat hodnotu“ stávající vládní politice a (dokonce) vytvářet „tržní“ systém ve zpravodajství!

Politici-manažeři požadovali „dobré zprávy“. A aby se to „udrželo“, bylo financování svázáno s „přidanou hodnotou“ – do vedoucích pozic se přesunuli administrátoři kvalifikovaní v řízení byrokracie.  Znamenalo to konec klasické zpravodajské služby – která vždy byla spíše uměním než vědou.

Stručně řečeno, šlo o počátek fixace rozvědky kolem politiky (pro přidanou hodnotu), spíše než tradiční funkce důkladné analýzy pro formování politiky.

V USA dosáhla politizace zpravodajských služeb svého vrcholu, když Dick Cheney inicioval vytvoření zpravodajské jednotky týmu ‘B’, která mu byla osobně podřízena. Měla poskytnout antirozvědku pro boj s výsledky práce zpravodajské služby. Iniciativa týmu „B“ samozřejmě otřásla důvěrou mezi analytiky a obešla práci tradičního kádru – přesně tak, jak Cheney zamýšlel. (Potřeboval ospravedlnit válku (válku v Iráku)).

Samostatně však došlo k dalším strukturálním posunům. 

Za prvé, v roce 2000 začal probuzený narcismus zatemňovat strategické myšlení – vytvořil si vlastní nové skupinové myšlení. Západ se prostě nemohl zbavit pocitu, že je středem vesmíru (i když už ne v rasovém smyslu, ale probuzením „politiky oběti“, vyžadující nekonečné odškodnění za škody a reparace a podobně „ probuzené“ hodnoty šťastnou náhodou jakoby „pomazaly“ Západ k obnovenému globálnímu „morálnímu prvenství“).

V paralelním posunu se američtí neokonzervativci zasadili o tento nový probuzený univerzalismus, aby upevnili mem ‘Impérium je prvořadéNevyřčeným důsledkem toho samozřejmě je, že původní hodnoty Americké republiky nebo Evropy nelze znovu pojmout a přenést do současnosti, pokud je „liberální“ skupinové myšlení Impéria označuje jako hrozbu pro západní bezpečnost. Tento hlavolam a boj leží v jádru dnešní politiky USA.

Otázkou však zůstává, jak mohou zpravodajské informace poskytované americkým politikům trvat na tom, že Rusko je v ekonomickém úpadku a že Ukrajina vítězí – když lze snadno pozorovat fakta na místě?

No, žádný problém; Washingtonské think-tanky dostávají velké, velmi velké finanční prostředky od vojensko-průmyslového světa, přičemž většina těchto finančních prostředků jde neokonzervativcům a podporují jejich trvání na tom, že Rusko je malá „benzinová stanice“ vydávající se za stát, a ne mocnost, která může být vnímána vážně.

Neokonzervativní drápy trhají každého, kdo říká něco jiného než jejich „linii“ – a think-tanky zaměstnávají armádu „analytiků“, aby vytvářeli „akademické“ zprávy o tom, že ruský průmysl – do té míry, do jaké vůbec existuje – kolabuje. 

Od loňského března západní vojenští a ekonomičtí experti pravidelně jako hodinky předpovídají, že Rusku došly rakety, bezpilotní letouny, tanky a dělostřelecké granáty – a také, že plýtvá svou lidskou silou vrháním vln nevycvičených jednotek na ukrajinské obléhací linie.

Logika je jasná, ale opět chybná. 

Pokud se spojené NATO potýká s dodávkou dělostřeleckých granátů, pak Rusko s ekonomikou velikosti malého státu EU na tom (logicky) musí být hůř. A pokud jen my (USA) budeme dostatečně tvrdě hrozit Číně ohledně zásobování Ruska, pak Moskvě nakonec ta munice dojde – a Ukrajina podporovaná NATO „vyhraje“.

Logika je tato: vleklá válka (do vyčerpání peněz) by měla vést k tomu, že Rusko zůstane bez munice a Ukrajina s podporou NATO „vyhraje“.

Toto předkládání je zcela chybné kvůli koncepčním rozdílům: ruské dějiny jsou dějinami totální války, která je vedena v dlouhém, „totálním“, nekompromisním boji proti drtivé síle nepřítele. Ale této myšlence neodmyslitelně patří její nanejvýš důležité zakotvení, základ – víra, že takové války se vedou roky a jejich výsledek je dán schopností zvýšit vojenskou produkci. 

Koncepčně se USA v 80. letech odklonily od svého poválečného vojensko-průmyslového paradigmatu směrem k off-shore výrobě v Asii a k zásobovacím dodávkám „just-in-time“. 

Ve skutečnosti se USA (a Západ) posunuly opačným směrem k „budování kapacit“, zatímco Rusko nikoli: zachovalo při životě představu o udržitelnosti (soběstačnosti), která přispěla k záchraně Ruska během Velké vlastenecké války.

Znamená to, že západní zpravodajské agentury opět udělaly chybu; špatně odhadly realitu? Ne, nemýlily se. Ne, nepochopily to „špatně“. Jejich cíl byl jiný.

Těch pár, kteří to pochopili správně, nemilosrdně označili za loutky-provokatéry, aby působili absurdně  A “Rozvědka 101” byla znovu pojata jako účelové popírání veškerého mimo týmového myšlení, zatímco většina západních občanů bude pasivně v objetí skupinového myšlení – do té doby, než bude příliš pozdě na to, aby se probudili a změnili nebezpečný směr, kterým se jejich společnosti vydaly.

Proto neověřené ukrajinské zprávy (styčné zprávy) podávané západním vůdcům nejsou „selháním“ – je to „vlastnost“ nového paradigmatu “Intelligence 101”, která má zmást a otupit voliče.

Pro Pokec24 přeložila Janinna

https://bit.ly/3JuBYud

sdíletj na

35 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Jiří
8. 3. 2023 01:20

Lapidárně řečeno ,západ lže překrucuje aby hloupé přesvědčil ,že je king.

Gales
8. 3. 2023 13:13
Odpovědět  Jiří

Vrchní čučkař by mohl vyprávět.

Autor
8. 3. 2023 01:27

Prostě a jednoduše. Ta degradace “naší civilizace” není náhodná a je přímým následkem degradace úrovně (vzdělání a přípravy) těch tzv. “elit” i “obyčejných” lidí.
Euro parlament a ani vlády nejsou žádnou náhodou. Jsou také produktem té degradace. A to všechno proto, že “naše civilizace” se všechno snaží hodnotit jen výlučně hodnotou zisku a výší kont.

All
8. 3. 2023 02:22
Odpovědět  Peter 008

Ano, tato technokratická civilizace založená na zisku a otroctví musí dojít až na konec své cesty,kdy dochází k intenzivnímu čistění, oddělování zrn od plev.Vesmír potřebuje jen ta čistá.

ladik
8. 3. 2023 07:55
Odpovědět  Peter 008

Přesně. Ta degradace je důsledkem působení zákonů kapitalismu.

Karolss
8. 3. 2023 09:42
Odpovědět  Peter 008

Chceš li zničit svého nepřítele vychovej si jeho děti

Autor
8. 3. 2023 10:39
Odpovědět  Karolss

Bohužel vychovali i naše děti …

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel K
8. 3. 2023 11:03
Odpovědět  Peter 008

Ale zdaleka ne všechny, my nesmíme pořád jen od klávesnice plakat a co nejvíce mladých strhnout na naši stranu, otevřít jim oči. Nikdy není pozdě.

Gales
8. 3. 2023 13:15
Odpovědět  Peter 008

A je to taky proto že žádnej politik nenese za své rozhodnutí odpovědnost.

Jaris
8. 3. 2023 01:51

Motto trapnych EU a USA – ‘a proto musi lez zvitezit nad pravdou’. Dobra zprava vsak je, ze tem sedmilharum uz temer nikdo neveri.

oldoo
8. 3. 2023 09:26
Odpovědět  Jaris

To je jen přání otcem myšlenky!Naopak,věří jim většina.Ignorantská,nevzdělaná parta 40 minus,panikařící bez čumění do mobilu,dvě třetiny důchodců věřící televizi na slovo.Zbývá 40-60,tam tipuji půl na půl!Kde máte tu většinu?

oldoo
8. 3. 2023 09:27
Odpovědět  oldoo

Jediná naděje je v tom,že Rusku je jedno,co si idioti u nás myslí.

Staník
8. 3. 2023 13:38
Odpovědět  oldoo

Máte naprostou pravdu. Žijeme v bublině nějakých 10-15%. Ujišťujeme se navzájem na alternativě, že máme pravdu a že to není možné, že to ta druhá bublina není schopná vidět, vždyť ty lži třískají do očí. Jenže oni jsou šťastní otroci. Média tvrdí, jak strašní ti Rusové jsou, jak nás obsadí, jak bude doba temna, jaké přijdou represe, jak bude svět nešťastným místem pro život, znovu 68. rok, bla, bla, bla… Podobnost s Goebbelsovou propagandou, že přijdou hordy z Východu nebo podobnost s říší římskou a obavou, že barbaři jí rozvrátí, je čistě náhodná…. Je to vyvolávání strachu lidí, aby odmítli jednu “diktaturu” a přijali diktaturu, kterou již mají, na kterou jsou zvyklí a ve které jsou šťastní. Lidi možná nevěří, možná jsou i nasraní, možná dokonce ne na Rusko, ale rozhodně nechtějí nic změnit. Zítra chtějí vyrazit do obchodního centra, koupit si nové hadry, mobil, notebook vyrazit lyžovat, do wellnes, za zábavou atp. Proč se bouřit proti otrokáři, kvůli ideálům jako svoboda. Vždyť ti dezoláti z alternativy jim ničí ty jejich krásné životy…
“Lidé jsou ochotnější trpět, dokud je zlo snesitelné, než by se vzbouřili svržením forem, na které jsou navyklí.”

Pekos
8. 3. 2023 16:01
Odpovědět  Staník

Ani nevíte s jakou nechutí s Váma musím souhlasit , ale bohuže je to přesně tak, jak píšete.

Pavel z Moravy
8. 3. 2023 16:23
Odpovědět  Staník

Staníku, lépe se to říci nedá. Ve všech bodech s vámi plně souhlasím. Teď jde ještě o to, jestli v té bublině není ještě méně než 10%. Řekl jste jednu úžasnou větu, vždyť ti dezoláti z alternativy jim ničí jejich krásné životy. Aby se nám nakonec ta snaha o lepší svět nevymstila. Stále to opakuji, že nutit lidi do něčeho co nechtějí je nesmysl, oni musí chtít sami změnit svůj osud. Asi se jim to otroctví a poddanství k současné šlechtě líbí. Alespoň to tak vypadá.

Pavel K
8. 3. 2023 11:08
Odpovědět  Jaris

Ano!! Jsou to tak okaté lži, že to mlátí do očí a rozumu. Věřím že to postupně docvakne i spoustě mládeže.

Spam Jim Beam
8. 3. 2023 20:32
Odpovědět  Jaris

To se ale velmi mýlíš, stačí si projet statistiky z posledních několika voleb a to nejen v ČR.

All
8. 3. 2023 01:52

Ovlivňování ,infopole, na způsob černé magie selhává.Zlo má vždy určený svůj čas,kdy může působit. Slované spolu s východem a multipolárním,lidským světem zvítězí.

Albi
8. 3. 2023 01:55

K té zmínce o koronaviru – pokud jste nečetli, dnes překvapivý článek na SeznamZprávy:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/koronavirus-musime-je-vydesit-unikle-zpravy-odhaluji-jak-britanie-ridila-pandemii-227225#
Britský deník Telegraph získal soukromé zprávy bývalého ministra zdravotnictví Matta Hancocka z aplikace Whatsapp. Konverzace mimo jiné odhalují, že politik psal svým kolegům, že je třeba „všechny vyděsit“, aby dodržovali pravidla lockdownu, která byla v platnosti kvůli pandemii onemocnění covid-19.

Pro nás tady jen potvrzení alternativních “dezinformací, konspirací, fejků”, lidé, které se takto opravdu povedlo vyděsit – nevím, jestli budou schopni věřit a hlavně se nevyděsit znovu, co si to nechali dobrovolně a mnozí 4x vpravit do těla. A dokonce i malým dětem dopřáli něco takového.

katango
8. 3. 2023 13:00
Odpovědět  Albi

Četla a divila se, že to uveřejnili. I když to není žádná novinka, nicméně to jde proti oficiálnímu “narativu”.

Markýza
9. 3. 2023 08:52
Odpovědět  katango

Ono to bude tak, že jak vyklidíte pár kostlivců ze skříně, už ji pak nezavřete a valí se to pěkně všechno ven.

José
8. 3. 2023 07:41

To není nic nového, ještě v dubnu 1945 se čtenáři protektorátního tisku dovídali o velkých vítězstvích říšských zbraní, zatímco dezinformátoři z Londýna hlásili něco jiného.

Mac
8. 3. 2023 08:13

kecy

Pijack
8. 3. 2023 08:48

Stále platí jedno moudro – “známe metody, jak vylákat medvěda z brlohu. Ale už nikdo nezná metodu, jak ho donutit zalézt zpět” 🙂

Autor
8. 3. 2023 10:34

Čečenský prezident Ramzan Kadyrov v komentáři ke krádeži svého hřebce v České republice ocenil jeho hodnotu na deset milionů dolarů.
Již dříve místní tisk napsal, že ze stáje v Krabčici byl ukraden hřebec jménem Zazou v hodnotě asi 18 000 dolarů. Tvrdilo se také, že zvíře údajně patřilo Kadyrovovi. Kadyrov, rozhořčený tímto incidentem, prohlásil.
“Jak je to možné? Chovali ho na nějakém zapadlém statku, aby ho mohli tak snadno odvézt? Kde jsou strážci? Kde je udatná policie se svými demokraticky účinnými a pokročilými pátracími metodami?” ptal se.
Zatímco v Čečensku můžete podle Kadyrova nechat auto přes noc otevřené, v Česku je pro někoho snadné odvést “sankcionovaného koně” z výběhu. Navíc policii trvá jen několik dní, než to zjistí, zdůraznil.
Čečenský vůdce dodal, že hřebec byl na sankční seznam zařazen v roce 2014. Stal se první obětí restrikcí vůči Kadyrovovi, jeho rodině. Kadyrov také uvedl, že Zazu má hodnotu nejméně deseti milionů dolarů, a požádal, aby se hodnota jeho hřebce nesnižovala.
pokr.

Autor
8. 3. 2023 10:36
Odpovědět  Peter 008

“Jistě je toto umělé podceňování způsobeno nějakými finančními machinacemi těch, kteří jsou zodpovědní za jeho údržbu a péči, kromě toho, že čistokrevný Zazu nemá menší hodnotu než 10 milionů dolarů. Teď si někdo pořádně zamne ruce nad tím, že zjistí jeho skutečnou cenu. Celkově vzato, na náhody nevěřím. Zloději koní jsou jaksi jedineční: dost hloupí na to, aby ukradli koně pod sankcemi, a dost mazaní na to, aby je policie nenašla. Tomu nevěřím. Je škoda, že krásné a ušlechtilé zvíře trpí. Obávám se, že by Zazu mohl padnout do nepovolaných rukou,” dodal hejtman kraje.
https://ria.ru/20230308/loshad-1856561449.html

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Helena
8. 3. 2023 10:48
Odpovědět  Peter 008

Klídek, hřebec už běhá u Kadyrových na dvorku. Čuk a Gek prostě umí chodit jako duch.

Autor
8. 3. 2023 11:42
Odpovědět  Helena

Pokud by to tak bylo, měl by věčný negenerál obrovskou ostudu. I “naše” vláda. A vlastně celá EU.

Boomer
8. 3. 2023 20:49
Odpovědět  Peter 008

.. zkuste si představit, jakou úctu a vážnost by si získal člověk, který by pravověrnému pomohl k navrácení jeho uloupeného majetku? A jako velkorysý dar bez požadavku odměny?

Pavel z Moravy
8. 3. 2023 11:07

Chtě nechtě, musím dát za pravdu Oldovi. Těch přeformátovanců pod 50 roků věku čumících do mobilů a asi dvě třetiny důchodců hltajících tu jedinou pravdu z televize je více jak 50 % populace. A to mnohem více. Nefanděme si, že již lidé vyzráli, opak je pravdou. Používat svůj mozek je totiž tak těžké, že se většina k tomu ani neodhodlá. Dnes jim možná vadí, že je okrádají a oni musí vytáhnout více čmrdlíků ze šrajtofle, ale co skutečně obnáší žití v tomto společenském systému chápe málo lidí, takže ke změně myšlení nedojde, alespoň ne v brzké době.

zuzana
8. 3. 2023 11:18

Ministerstvo obrany se spolčilo s farmaceutickou firmou kontrolovanou Čínskou komunistickou stranou (ČKS), aby vytvořilo biologickou zbraň v podobě vakcíny proti COVID-19.

https://aktax.cz/pentagon-a-pfizer-biontech-se-spolcily-s-farmaceutickou-firmou-ovladanou-cks-aby-vyvinuly-biologickou-zbran-v-podobe-vakciny-proti-covid-19/

Autor
8. 3. 2023 11:44
Odpovědět  zuzana

Je nutno pochopit, že to na 99% byli tak zvaní “čínští komsomolci”, kteří s Pentagonem a Pfizerem spolupracovali.

unor 2022
8. 3. 2023 11:45

Jaksi zmateny clanek. Tak na dve promile.

Autor
8. 3. 2023 15:17
Odpovědět  unor 2022

Ale ani ne, to pořád funguje manipulace. I my přece hodnotíme mnohé stále tímto pohledem.

unor 2022
8. 3. 2023 15:28
Odpovědět  Peter 008

Ne ze by byl autor v jednotlivostech mimo. To ne. Jen pripomina klucinu kratce po navratu z tabora v prirode jeste plneho rozlicnych zazitku. Zazitku z celeho turnusu, ktere se snazi predat rodicum behem peti minut. Jeste mezi dvermi, aniz by se alespon zul.