politika

Stevan Gajić: Čeká nás další fašizace Evropy

Moskva udělala chybu, řekl politolog Stevan Gajić v rozhovoru pro Pečat. Rusko reaguje na západní provokace příliš jemně a doufá, že v Americe zvítězí zdravý rozum. To se však nestane. Západ chce eskalaci a zvyšuje sázky.

Nikola Trifić

Dá se říci, že třetí světová válka již začala. Konečné důsledky se teprve uvidí. Pokud jde o Srbsko, evropská cesta je ztrátová. Budoucnost Srbska spočívá v dalším sbližování a integraci s Ruskem, Čínou a zeměmi BRICS.

Dr. Stevan Gajić si v posledních letech vydobyl status jednoho z nejdůvěryhodnějších odborníků na geopolitické otázky, zejména na neustálé třenice mezi Východem a Západem, se zvláštním zřetelem na postavení a stav Ruské federace. Je také jedním z vůdců generace mladých a uvědomělých intelektuálů, kteří před ideologií a předžvýkanými ideologickými matricemi mají jako vůdčí hvězdu myšlenku absolutní demokracie a svobody, ale také myšlenku úspěchu svého národa.

Jestliže správná a užitečná politika, jak řekl zesnulý akademik Milorad Ekmečić, nemůže být ta, která je vnucována shora, z vůle cizinců a elit, ale výhradně ta, která přichází zdola, jako výraz vůle lidu a přání lidu, pak Stevan Gajić je absolutně v souladu s takovým předpokladem o politice.

Partnerem v rozhovoru vydání “Pečat” byl Dr. Stevan Gajić, politolog, vědecký pracovník Institutu evropských studií a hostující profesor na katedře komparativní politologie Moskevské státní univerzity mezinárodních vztahů MGIMO.

Narodil se v Bělehradě v roce 1984. V roce 2008 vystudoval Fakultu politických věd Bělehradské univerzity, kde o osm let později získal doktorát. Je autorem knih „Od otroka k občanovi“ (2020) a „Jsme z budoucnosti – srbský pohled na ruský prostor od Euromajdanu po SVO“, vydaných v Moskvě v roce 2023.

V rozhovoru s Gajićem jsme se dotkli mnoha témat, mimo jiné jsme mluvili o Evropě, Srbsku, našem regionu, Rusku, Ukrajině a Americe, vše v kontextu totálního zúčtování mezi Východem a Západem. Celkový dojem z rozhovoru: nad světovým mírem se vztyčila chmurná mračna a v tuto chvíli jsou bouře mnohem reálnější než rychlé zlepšení počasí.

Pečat: Válka na Ukrajině trvá už více než dva roky. Blíží se konec a jde o ruské vítězství?

Pro Rusko již tato válka není konfrontací s Ukrajinou a ukrajinskou armádou. Částečně to tak může být, protože to má také charakter občanské války. Na Ukrajinu je ale třeba pohlížet jako na západní ruské území, které je dnes bojištěm, kde se, jak říkají Američané, odehrává válečné divadlo, v tomto případě mezi Západem a Ruskem, respektive mezi Západem a velkou částí zbytku světa, který bojuje za ukončení západní hegemonie.

Proto je v tuto chvíli velmi těžká otázka: jak dlouho válka potrvá, nebo zda se blíží její konec. Částečně záleží na Rusku, ale především na Západě a jeho touze po další eskalaci. V této souvislosti bych rád upozornil na jednu chybu Ruska. Moskva zatím na četné provokace reagovala docela mírně a pravděpodobně doufala, že jednou, především ve Washingtonu, zvítězí zdravý rozum v domnění, že racionálních politiků je tam stále dost. Očividně tomu tak není. Místo rozumu tam máme politické hazardéry – pokerové hráče, kteří jen navyšují sázky a myslí si, jak nedávno řekl Jeffrey Sachs v rozhovoru s Tuckerem Carlsonem, že kýženého cíle dosáhnou blafováním.

— Amerika nedávno schválila zákon o novém balíčku pomoci Ukrajině, jehož hodnota přesahuje 60 miliard dolarů. Podle Vašeho názoru – očekávané nebo ne?

Americká pomoc je pouze příznakem toho, co jsem již řekl. Západ chce válku prodloužit, ale zřejmě také hodlá rozšířit divadlo do širšího evropského prostoru. Právě z tohoto důvodu byla Kyjevu poskytnuta tato poslední vojenská pomoc. Spolu s ní bohužel stále více roste nebezpečí přímého konfliktu mezi Ruskem a NATO, který Západ vytrvale vyvolává, a který nabývá stále zjevnějších rysů.

Často lze slyšet předpovědi, že situace na Ukrajině spolu se stále napjatějším Blízkým východem a Tchaj-wanem jako potenciálním bodem vzplanutí, mohou společně způsobit třetí světovou válku a možná i jaderný konflikt. Jak daleko jsme, nebo jak blízko jsme takovému scénáři?

První světovou válku tak až do konce nikdo nenazval. Druhá světová válka naopak dostala své pojmenování, až když byla v plném proudu. Stejně tak je tato válka již dlouho třetí světovou z hlediska důsledků, jak politických, tak ekonomických. Uvidíme, jestli bude v destrukci srovnatelná s těmi předchozími, ale jak se věci nyní mají, vše směřuje k další eskalaci.

Opakuji: Rusko v naději, že na Západě zvítězí rozum, opakovaně tolerovalo podněcování k další eskalaci a teprve s odstupem času na tyto kroky reagovalo. Nyní Západ vytrvale provokuje a zvyšuje sázky. Vidíme, že v Rusku byly zasaženy prvky systému včasného varování, je jasné, že probíhá sondování a to je důkaz, že jsme v extrémně složité situaci, potenciálně mnohem závažnější než kubánská raketová krize v roce 1962. Ta krize neeskalovala, doufám, že ani tato nebude, ale obávám se, že jsme nikdy nebyli blíže jaderné srážce.

Jste výjimečným znalcem situace v Rusku. Jaká je obecná situace v ruské společnosti – a jak komentujete fenomén ruské ekonomiky, která místo pádu, jak předpovídá Západ, zaznamenává růst a pokrok?

Je těžké komentovat obecnou situaci v ruské společnosti vzhledem k tomu, že je dynamická. Od 24. února 2022 doteď jsem byl v Rusku šestkrát a viděl jsem, že se atmosféra mění podle míry šoku ve společnosti a dění na frontě. Nejnižší morálka byla jistě po pádu části fronty kolem Charkova na podzim roku 2022, který se časově shodoval s omezenou mobilizací.

Rusko však dlouhodobě žije v prostředí, kde je v pozadí válka, ale obyvatelstvo nepropadá žádné panice. Naopak.

Co se týče zásobování, Moskva a další města Ruska jsou nejen zásobována, jako by žádná válka neprobíhala, ale dalo by se snad mluvit o jednom z nejvíce prosperujícím období rozvoje země. Ruská města jsou plná nových luxusních čínských aut a je stále viditelnější zrod obrovské společné eurasijské ekonomiky a ekonomiky BRICS.

Nejenže se ruská ekonomika nezhroutila, ale učinila rozhodující a nezbytný obrat směrem k trhům, kde je Rusko vítáno. Paradoxně, nebo ne, byly to západní sankce a eskalace války, co oživilo ruský průmysl a ekonomiku. Dnešní rozmach ruské ekonomiky by se dal označit za nejpůsobivější v historii Ruska, pouze rozmachy v době Ivana IV. Vasiljeviče, Petra Velikého a Kateřiny Veliké, Stalina nebo krátkodobý dynamický vzestup za vlády premiéra Petra Stolypina na počátku 20. století jsou srovnatelné.

— Vladimir Putin nedávno znovu vyhrál prezidentské volby, a to zatím nejpřesvědčivějším způsobem. Vzhledem k tomu, že je u moci dvě a půl desetiletí, jak vidíte jeho éru, osobnost a politiku jako celek? Jaký význam má Putin pro Rusko, ale i pro celý svět?

Osobnost Putina bude posuzována pouze podle jeho úspěchu v této válce. Putin dostal historickou roli vést vlast v další existenciálně-vlastenecké válce a Rusko po něm požaduje, aby byl vítězem. Výsledek této války bude jediným měřítkem jeho historické role.

— Putin nedávno prohlásil, budu parafrázovat, že „je si jistý, že jednoho dne, bez ohledu na všechno, budou Rusové a Ukrajinci znovu bratři“. Ptám se vás jako vynikajícího znalce situace v Rusku a ruského lidu obecně: je toto tvrzení reálné, nebo patří do domény utopie, ba populismu – ke kterému Putin neinklinuje?

Na nedávno konaném fóru „Jaký druh vítězství potřebujeme“ řekl bývalý ministr školství a vědy Ukrajiny Dmitrij Tabančik, že záleží pouze na ruském vedení a věří, že je nutná důkladná deukrajinizace a re-Rusifikace ruských zemí, které byly desítky let okupované.

V tomto ohledu je třeba říci: Ukrajinci a Rusové nejsou bratři, ale Ukrajinci jsou Rusové, tedy Malorusové. Po desetiletích národního inženýrství jim byla vnucena falešná identita. Jedinou funkcí této falešné identity je bojovat jako zombie proti původní identitě kvůli cizímu kolonizátorovi, který je toho tvůrcem.

Dnešní Ukrajina jako Anti-Rusko je naprogramována k boji proti vlastní původní identitě až k sebezničení. Cizí kolonizátoři se o lidi nezajímají, leda jako o potravu pro děla.

Stejně tak Západ v osobě Christiana Amanpoura, Richarda Holbrooka, Bon Vauxe, Madeleine Albrightové, Williama Walkera nebo později Angeliny Jolie, opatroval jako nezletilé děti ty národy, které bojovaly se Srby během jugoslávské občanské války. Totéž dnes dělají s Ukrajinci. Jedni včera a druzí dnes jsou pro Západ pouze nástrojem, spotřebním materiálem. To je něco, čemu my Srbové čelíme téměř dvě století.

Vzor pro derusifikaci, stejně jako pro deserbizaci, tedy model národního inženýrství a vytváření nových národů na úkor dvou historických národů, vymyslelo a jako první realizovalo Rakousko-Uhersko a dnes vidíme důsledky. Následně se tohoto vzoru držely všechny západní mocnosti. 

Dá se říci, že základy položil Vatikán, ale kvalitativní rozdíl udělali Habsburkové. Uvidíme, co bude s celým světem, ale v příštích desetiletích očekávám, že militantní politický ukrajinismus v národním smyslu bude existovat pouze v diaspoře. Západní zpravodajské služby budou tyto lidi verbovat, budou zdrojem pro sabotáže v Rusku, kdekoli to bude možné v zemi i v zahraničí, podobně jako ustašovská emigrace sabotovala Jugoslávii.

Pokud Rusko správně přistoupí k tomuto ideologickému problému, bude ukrajinství odsouzeno k historickému zmizení na území samotné Ukrajiny, jako součásti ruského území.

— Jaká jsou vaše očekávání od BRICS v blízké i vzdálené budoucnosti?

BRICS je vlastně aliance světové většiny, kterou spojuje především společná touha ukončit západní hegemonii v každé sféře. BRICS dává Západu vědět, že jeho hegemonie skončila a že v budoucnu je soužití možné pouze v multipolárním světě. BRICS není spojena ideologií ani společným náboženstvím. Země BRICS spojuje společný zájem a společná touha po osvobození od západního imperialismu, který se dotýká každé země na planetě a stal se nepřítelem člověka a lidstva. Západní hegemonie je nepřítelem vlastního obyvatelstva.

Čekají nás na konci roku volby ve Spojených státech, osudové nebo ne?

Pokud jde o volby v USA, velkou otázkou je, co se stane. 30. května byl Donald Trump odsouzen porotou newyorského soudu, ale podle všeho bude republikánským kandidátem v prezidentských volbách.

Je docela zajímavé, že nedávno se v Americe objevil film “Občanská válka”. Ten film sice představuje podvracení ideologických postojů, jakousi sabotáž demokratů, ale už samotný fakt, že byl natočen, napovídá, že USA jsou už dlouho v psychóze občanské války.

V současné době je v zájmu lidstva, aby se Amerika zabavila svým utrpením, aby byla méně schopná promítat své vlastní násilí na zbytek světa. Impérium je v agónii, ale právě proto je nyní nejnebezpečnější. Proto mluvíme o potenciálním dystopickém scénáři světové jaderné války.

Joseph Biden, Demokratická strana samozřejmě, garantují kontinuitu současné politiky. Jak moc by Trumpovo vítězství mohlo věci změnit – těžko říct, protože jako prezident Spojených států se může stát rukojmím současné situace, takže ani s Trumpem v Bílém domě nebude moc důvodů k optimismu.

Je zajímavé, že Trump a Biden, a dříve Trump a Hillary Clintonová, se vzájemně neshodli ve všech otázkách kromě podpory Izraele, která se z pohledu Ameriky zdá být bezpodmínečná. Jak si to vykládáte, zvláště v kontextu konfliktu v pásmu Gazy a nové eskalace izraelsko-íránských vztahů? Někteří si myslí, že Amerika využívá Izrael v souladu se svými imperiálními tendencemi, ale jsou i tací, kteří si situaci vykládají opačně: že Tel Aviv využívá americkou moc k řešení svých regionálních sporů… Existuje výraz „klientský stát”. Kdo je čí klient v celém tomto příběhu?

Myslím si, že Spojené státy jsou na jedné straně rukojmím Izraele, ale na druhé straně je Izrael jejich bičem na Blízkém východě. Bičem, kterým bičují a ukázňují celý region.

Benjamin Netanjahu je však velkým problémem Ameriky. Jak řekl John Mearsheimer na nedávné přednášce v Austrálii: Izrael nemá v Gaze mnoho možností, může být buď silou, která bude pokračovat v apartheidu, nebo bude provádět etnické čistky. Aby mohli provádět etnické čistky, zintenzivňují genocidní metody, říká Mearsheimer. Bez ohledu na počet zabitých Palestinců však Izraelci Hamás nezničili, ani nedonutili obyvatelstvo hromadně opustit pásmo Gazy. Mearsheimer věří, že z dlouhodobého hlediska by Írán mohl být největším vítězem a Izrael a USA největšími poraženými této války.

Netanjahu si jistě přeje další eskalaci a zapojení USA do velké regionální války. Motivem k tomu je kromě teologické složky do značné míry skutečnost, že jeho moc, ba i svoboda závisí na délce trvání války. Měli bychom také vzít v úvahu hluboké ideologické rozdíly v izraelské společnosti a nepohodlí způsobené tamní válkou. V souladu s těmito záměry není vyloučeno, že se Izrael pokusí zatáhnout USA do velké války útokem nejen na Libanon, ale i na širší region.

Vrátil bych se k válce na Ukrajině, ale v kontextu Evropské unie. Už je všem jasné, že EU bude, nebo už je, po Ukrajině největším poraženým v té válce?

O tom není pochyb. Evropská unie je nejen největším poraženým této války, ale velkou otázkou je, zda ji přežije. Myslím, že asi nepřežije. EU v podstatě neexistuje od roku 2016 po odchodu Velké Británie. Od té doby se dá mluvit výhradně o okleštěné EU, stejně jako se na Západě říkalo Jugoslávii po odtržení Slovinska. Poslední velké rozšíření EU bylo její „labutí písní“. Nemůžeme mluvit o Evropské unii v kontextu budoucnosti, je to rozhodně ukončený příběh. I když tuto válku přežije, proměněna bude k nepoznání.

Pro nás je určitě nejdůležitější postavení Srbska. Jak těžké a nejisté je v tuto chvíli? Domnívám se, že je zbytečné začínat otázkou – tak to je.

Srbsko má mnoho problémů a výzev. Je nutné přehodnotit celou politiku minulých let související s životně důležitými národními zájmy, zejména ohledně Kosova a Metohije. Myslím, že tam se děly největší chyby. Je to velká rána i pro Republiku srbskou, i když je třeba říci, že celá otázka Srbska už není něčím, co může ovládat pouze naše vláda a hegemon v podobě Spojených států. Naše vláda je pod největším vlivem Washingtonu, ale i dalších západních aktérů jako Izrael, Británie a Francie, kteří ovlivňují situaci na Balkáně.

Zároveň tu máme situaci, pro nás jistě příznivou, že je zde stále více přítomna Čína a Rusko, jejichž zájmy se shodují se zájmy naší země a srbského národa.

Je tu také nesmírně důležitá osa 4B – Bělehrad-Budapešť-Banja Luka-Bratislava, které říkám Nová malá dohoda.

Politicky je Republika srbská nejstatečnějším srbským státem.

Myslím si, že na Balkáně velmi brzy nastanou nové politické, a možná nejen politické turbulence. Vůbec nevylučuji, že se Západ opět pokusí vojensky obsadit všechny srbské státy, ale to se nestane bez války, do které by se tentokrát zcela jistě zapojily Rusko a Čína. Západ by už dávno vyvolal vážnější vojenskou eskalaci na Balkáně, nebýt ostatních aktérů, kteří by se automaticky přidali.

Srbsko musí chránit své zájmy a to v tuto chvíli znamená radikální obrat v politice Kosova. Konkrétně by Srbsko mělo nejprve pozastavit Bruselskou dohodu a prohlásit ji za neplatnou. Stále častěji zaznívají předpovědi, že Západ připravuje nový exodus Srbů. Srbsko nesmí být v situaci, kdy je spoluviníkem, ale musí chránit svou územní celistvost a své obyvatele. Pokud Srbsko aspiruje na suverénní stát, musí být připraveno na všechny možnosti. V souladu s tím potřebujeme mnohem větší a rozsáhlejší výcvik armády spolu s okamžitým obnovením pravidelné vojenské služby.

— Ve srovnání s Asií a Afrikou, dokonce i s oběma Amerikami, je Evropa v podstatě malým kontinentem s průměrně velmi starým obyvatelstvem, bez zvláštních přírodních zdrojů; navíc ztratila svou dominanci v oblasti ekonomiky, vědy a technologických inovací. Je nějaká asociace pro Evropu nezbytná a nutná? A je načase tento druh EU rozebrat a vytvořit nějakou novou politicko-ekonomickou organizaci, která by respektovala suverénní státy a národy, čili nastal čas pro „Evropu národů“ prosazovanou Marine Le Penovou? Samozřejmě, do jaké míry je tato myšlenka vůbec možná a reálná – a bylo by to pro Srbsko dlouhodobě lepším řešením než přímá integrace do BRICS, pokud vezmeme v úvahu, že taková Evropa by měla velmi pravděpodobně mnohem pozitivnější vztah k BRICS než současná EU?

Evropská cesta je lež. Nyní vidíme kampaň, kterou u nás vede EU s názvem „Evropa je náš dům“. Mohu jen říci: do útulného domu mají daleko. Budoucnost EU dnes vypadá velmi temně a zdá se, že totéž platí pro budoucnost Evropy. Nemyslím si, že by tady Marine Le Penová mohla něco změnit. Výsledky voleb do Evropského parlamentu jistě vyvolávají v členských zemích EU politický otřes, o čemž svědčí i první rezignace po vyhlášení výsledků voleb.

I kdyby Le Penová získala moc ve Francii, nic zásadního se nezmění, protože její strana je dlouhodobě na cestě „melonizace“, o čemž svědčí i jejich konflikt s německou AfD. To platí i pro francouzskou stranu Národní shromáždění a pro téměř všechny další tzv. strany suverénní síly.

“Melonizace” je proces transformace evropských “suverénů” podle obrazu Giorgie Meloniové, která vstoupila do tábora NATO a navštívila Kyjev v rámci válečného úsilí NATO proti Rusku. Od těchto „příznivců suverenity“ nic neočekávám, s výjimkou Viktora Orbána a Roberta Fica, protože EU je politické křídlo NATO.

Za současného stavu můžeme očekávat fašizaci Evropy výhradně za účelem války proti Rusku.

My, jak řekl čínský prezident Si Ťin-pching, máme společnou budoucnost s Čínou, což znamená společnou budoucnost Srbska s Ruskem a zeměmi Velké Eurasie a BRICS. To vylučuje společnou budoucnost s umírající Evropskou unií. Myslím, že je to dar od Boha, protože Evropu čekají hrozné časy.

https://1url.cz/s1iGZ
PŮVODNÍ ČLÁNEK

sdílet na

36 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
zuzana
6. 7. 2024 08:05
Ohodnotit příspěvek :
     

Putin a Orbán jednali na vzácném setkání o Ukrajině a dalších otázkách

https://aktax.cz/putin-a-orban-jednali-na-vzacnem-setkani-o-ukrajine-a-dalsich-otazkach/

Albi
6. 7. 2024 08:29
Odpovědět  zuzana

Zuzano, sledujete také jiné zdroje, než jen AktaX?

Pavel z Moravy.
6. 7. 2024 10:02
Ohodnotit příspěvek :
     

Myslím si, že toto je jeden z nejkvalitnějších článků poslední doby, protože není založen na spekulacích, ale osvětluje skutečný stav naší společnosti. Evropu s těmi zaprodanci a duševními ubožáky, kteří ji řídí čekají opravdu nepěkné časy. Jen tak samo od sebe se nic k lepšímu nezmění. Je zde ale nějaká inteligence, která by dokázala změnit tuto situaci? Jsou zde zralí mladší lidé ochotni do toho jít? Takový, jako je třeba autor tohoto rozhovoru ? Toť otázka.

6. 7. 2024 10:09
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Jo.

Albi
6. 7. 2024 10:19
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Myslíš? Popisuje jen jinými slovy už x-krát popsané či řečené. Nic nového tam neshledávám. Mohl bys uvést jedinou novou a zajímavou informaci?

Pavel z Moravy.
6. 7. 2024 11:53
Odpovědět  Albi

No já tam vidím dost zajímavých věcí. Derusifikace, deserbizace, Rakousko – Uhersko, všechno to jsou zajímavé postřehy. A navíc je vidět, že ten kluk je úplně jiná liga, prostě mu to myslí a dokáže dát věci do souvislosti. Doufám, že tě nerozlobil svým závěrečným prohlášením o následných hrozných časech Evropy. Kdo je soudný, tak vidí, že to tak je. Je lépe si přiznat realitu než žít v klamných iluzích. Já se na to vždy tak dívám.

Albi
6. 7. 2024 12:45
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Ne, nerozčílil – jen…. tys o něčem takovém – zvlášť v poslední době opravdu nic nečetl, neslyšel? Dokonce i s těmi souvislostmi?

ModrýKlokan
6. 7. 2024 15:58
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Taky myslím, že úroveň tohoto článku je výrazně nadstandardní. Vše ve srozumitelným kontextu, zajímavě, nezvyklý úhel pohledu, svěží jazyk, bezchybná logika, žádný fráze, jen fakta a podložený názory. To fakt není běžný v dnešní době.

Ijn
6. 7. 2024 11:11
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Zaprodanci dostávají prachy a toť vše, co je zajímá, prodají celé národy, vykořisťují vzdělání, ničí naše zdraví,….. prostě hnusný dobytek,…..!!! Chráněný zkurvenou justici!!!!

6. 7. 2024 10:02
Ohodnotit příspěvek :
     

Jak by mohla začít třetí světová? Když ta druhá ještě neskončila? 😀
Tohle jsou Hitlerovo Náckové…KoZa…
Pořád stejní Okultisti potomci SSáků…Ahnenerbe…
Co to znovu zkouší na Rusa.
Však si to postavilo Pentagram…Budovu NATO ve tvaru SS…vystavuje Bohometa na radnicích…
Pořádá orgie v Londýně…
Na tom přijetí Zeleniny u Khárla v londýně už chyběli jen černé svíčky v ruce 😀
A Grupáč na závěr…
Ale to možná rozjeli když vyhnali kamery…kdo ví.
To jsou prostě pořád ti stejní lidé!
Židozednáři Chazaři…
Všechno co dělají od zavádění LGBT deviantů před svatební oltáře…až po červy k obědu…
Všechno to má urážet Boha…aby byl jejich páníček Satan spokojený.
To jsou praktiky Čarodějnictví! S kterýma přišla Ahnenerbe…a před Nácky Čarodějnice…
To tu probíhá tisíce let tyhle kulty. I to založení neudržitelné společnosti postavené na konečném zdroji (ropě). Je jejich práce.
Chvalte Odina,aby s nima zatočil. 😀
https://www.youtube.com/watch?v=VQ4o86qsm_Q

eFPe
6. 7. 2024 10:56
Odpovědět  Veny232

Já si myslím, že i Hitler byl kýmsi stvořen a hydra války podporována- nyní jsme ve fázi španělské občanské války nebo…hospodářské izolace a blokace Japonska ze strany USA ve třicátých letech.
Tipnu si, že cílem kozy bude Irán. Vyřadili rusům radar který snímal tento směr a obávám se že další raketová výměna bude mezi ratlíky- Izrael Irán.. Pak zkusí vyprovokovat Bělorusko. U suvalského koridoru měli veliké cvičení a nezaznamenal jsem že by vojska byla stažena do svých základen, takže tam pořád jsou.Jsme v průseru. Nedokážeme hromadně povstat ani proti drahým energiím ani proti korespondenční volbě a když jsem teď zpětně viděl kolik lidí v naší vsi volilo v eurovolbách pětikolku říkám si, tak ještě jsme na tu hubu nespadli.A víte co? myslím si že teprve až se budou naši řemeslníci rvát o kdejakou zakázku, o kapající kohoutek, nebo vymalování jednoho pokoje, …pak bude doba zralá.

Pavel z Moravy.
6. 7. 2024 12:09
Odpovědět  eFPe

Určitě jste viděl film 7 let v řetězech. Pokud ano, tak jste určitě zaznamenal toto – ten poslední černý člověk, kterého lovci odlovili pro svého páníčka se ptá svého druha, kterému se totéž stalo ve stejnou dobu – tak se spojíme s těmito druhými černými, neboť oba byli převáženi i s dalšími otroky a povstaneme. Odpověď zněla, s těmito již nehneš, ti jsou již zotročeni a zvykli si. A tak je to již i s většinovou zdejší komunitou. Bohužel to tak je a my s tím nic neuděláme. Ti samotní zotročení, kteří si to ale neuvědomují, takže tedy občané si to musí uvědomit co s nimi vládnoucí kasta provádí. A jelikož tomu nevěřím i o ten kapající kohoutek se budou rvát a stejně nic nepochopí.

delnas
6. 7. 2024 17:59
Odpovědět  Pavel z Moravy.

no a co tak nechat ty “”jiz zotrocene at jsou stastni a jeste vice zotrocovani”””
vzit si batoh a vyrazit tim spravnym smerem, kde ziji lide podobni jako my kteri proste
zotrocovani byt nechteji….

Proc porad bojovat za nekoho, kdo o to stejne nestoji??

Pavel z Moravy.
6. 7. 2024 19:09
Odpovědět  delnas

Nic jiného se také s nimi dělat nedá, to je jasné. Nechat je zotročené. Ale když už máte roky, na batoh je pozdě.

ModrýKlokan
6. 7. 2024 16:07
Odpovědět  Veny232

Souhlas. Jen pořád neopakuj tu volovinu o ropě. Když tomu nerozumíš, tak mlč. Ropa je obnovitelný zdroj. V hloubce zemské kůry pod vysokým tlakem a teplotou, se stále obnovuje hydrogenací.

Ropná ložiska po vyčerpání, se v přibližně 15-20 letém intervalu znovuobnovují a mohou se zase otevřít a čerpat. Opakovaně. V televizi ti to samozřejmě neřeknou, protože jde o politicky nevhodnou informaci. Už jsem ti to psal, i další lidi. Tak ze sebe nedělej blbce.

6. 7. 2024 19:41
Odpovědět  ModrýKlokan

Žvásty…probohoha kam na tyhle žvásty chodíte?
To vám nakukali ropné firmy a deep state…
Aby jste nepanikařili.
Nic se neobnovuje! Nikde se žádné vrty znovu neotvírají!
Tam kde stálo 500 ropných věží…
Tak po 20ti letech otevřou jednu uprostřed…
A čerpají s ní ty zbytky které stekli…
Protože ropa je vždy vázaná v horninách.
A tak ty zbytky budou stékat ještě 1000 let…
Každopádně všechna ropná pole na světě už známe, všechna je těžíme maximálním počtem vrtů…a přesto těžba již 3 roky neustále klesá kámo…
A stále to zrychluje…
Dnes již se nedokážem dostat přes 80 milionů barelů deně…a svět potřebuje 120 milionů barelů deně…
To jsou fakta která neokecáš…
Trochu času nám koupilo frakování a těžba ropných písků…
Za cenu těchto ekologických prasáren, jsme dostali 20 let navíc…ale ty už jsou prič.
Nebýt frakování a ropných písků…nedokázali bychom dnes vytěžit už ani 50% potřebné ropy…Protože prostě není!

ModrýKlokan
7. 7. 2024 14:01
Odpovědět  Veny232

Strašný kydy. Tohle všechno co tady blábolíš už jsem četl a slyšel v sedmdesátých letech. O ropě, o zemním plynu, o oteplování, ozonové díře, o době ledové… a furt nic. Jestli se budeš pořád dívat na televizi a věřit každý kravině, tak ti může definitivně jebnout v kebuli, tak bacha na to. Jelito.

Co takhle fukcinace? Taky stoupenec pravé víry? Kolik sis nechal dát teček? Podle tvýho mozkovýho tornáda chodíš na vaginaci každej tejden.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
All
7. 7. 2024 17:48
Odpovědět  Veny232

Židozednáři jsou výkonnou rukou těch nejhorších bestií co je řídí.Mezi židozednáři jsou okultisté-satanisti-skuteční démoni na Zemi,kteří plánují veškeré planetární zlo z ůrovně ideologií a hlavně ovlivňují na prvém místě obyvatele planety pomocí ,,Informačních polí,zasahují i do morfogenetických polí planety,oživují některé časové body z minulosti pro své ůčely do svých současných plánů,atd…” Židozednáři pak vše praktikují do reality.Dosti jim pomáhali i Jezujité.Tyto spolky infiltrují naprosto vše,snaží se o to neustále. Ti,co řídí židozednáře i jezujity jsou skuteční démoni zla na Zemi.

Stan
6. 7. 2024 10:12
Ohodnotit příspěvek :
     

Zajímavý článek,ale hlavně velmi pravdivý, stojí zato si ho přečíst

zuzana
6. 7. 2024 10:17
Ohodnotit příspěvek :
     

Globalistická kampaň NATO ve službách vražedného teroru musí být zastavena

https://aktax.cz/globalisticka-kampan-nato-ve-sluzbach-vrazedneho-teroru-musi-byt-zastavena/

Gales
6. 7. 2024 10:20
Ohodnotit příspěvek :
     

Srbsko s Čínou mají uzavřenou smlouvu asi,o vzájemné pomoci. Takže to KoZa nemůže rozdýchat.

cool
6. 7. 2024 10:55
Odpovědět  Gales

Oni mají vítr ze Si Ti jak čerti ze svěcené vody. 🙂

JoFa
6. 7. 2024 11:32
Ohodnotit příspěvek :
     

S niektorými vecami v tomto článku nesúhlasím, ale vybral som jednu časť.
Citujem z článku: “jak nedávno řekl Jeffrey Sachs v rozhovoru s Tuckerem Carlsonem, že kýženého cíle dosáhnou blafováním.”
Sachsa mám rád, pretože má ženu češku a je rozumove trochu bližšie Slovanom.
Použijem jeho výrok k situácii v Amerike, pretože už sa tu šíria fámy satanbandy, že Biden odstúpi a vzdá sa kandidatúry od VK https://cz24.news/infowars-joe-biden-v-nasledujicich-tydnech-odstoupi-z-volebni-kampane-a-bude-nahrazen-michelle-obamovou-za-vsechno-muze-nejvyssi-soud-usa-ktery-priznal-trumpovi-prakticky-neomezenou-prezidentskou-i/
Toto si rozhodne nemyslím a prečo? pretože Biden je jediný, kto môže preraziť ľahko cestu Trumpovi do úradu a na čo by si Amerika komplikovala jeho zvolenie? US chce mier a vhodné podmienky pre svoje plány so zbytkom Ukrajiny, takže neočakávam Bidenove odstúpenie a ak by sa náhodou jednému z nich niečo stalo, tak v US Cia vyvraždia kompletne celú satanistickú kliku za to zodpovednú, takže takéto chúťky by si mali nechať zájsť. A preto platí Sachsov výrok o blafovaní- bravo Jeff!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ModrýKlokan
6. 7. 2024 16:11
Odpovědět  JoFa

Už to nehul. Moc silnej matroš na tebe.

JoFa
6. 7. 2024 16:33
Odpovědět  ModrýKlokan

MS vo fotbale v južnej Amerike sa odkladajú, Kolumbijčani vyhulili všechnu trávu a Jamajčani vyšňupali všetky čiary!

Joe Arp
6. 7. 2024 16:45
Odpovědět  JoFa

Bidet se tam musí udržet do smrti, protože jak nastoupí Trumpeta, tak jde sedět celá rodina, s psem i kočkou a to Bidetí family dobře ví! Budou mu píchat do voleb krev z nemluvňat a koupat v panenské moči.

JoFa
6. 7. 2024 16:54
Odpovědět  Joe Arp

Není dovoleno, použijem slová VK múdrosráča, Americká politika sa orientuje na nového nepriateľa a to je Čína, takže ruský problém sa musí urovnať a to globalistickí satanisti nezvládnu-nemajú podporu, pretože sa im rozbila organizácia, značná časť sa pridala na stranu US biznisu a ten nebude podporovať stratený projekt na Ukrajine, ale chce vyťažiť možné maximum a už je to podľa mňa s ruskými židmi dohodnuté, len sa to legislatívne musí dotiahnuť, takže zač. bud. roka odhadujem, sa to dokončí a dovtedy Rusko obsadí Kyjev a dopadne to ako v mojom minulom komentári pred 1-2 dňami.
Nie som Boh, môže to byť aj inak, ale je to pravdepodobné..

Joe Arp
6. 7. 2024 17:03
Odpovědět  JoFa

Jen nebuď falešně skromný, řekl bych, že jsi Bůh, alebo aspoň jeho přítel po boku. Fšetky tvoje minulé komentáre pečlivě vyhledám, dám nastudovat svému psovi a spláchnem do hajzla.

JoFa
6. 7. 2024 17:06
Odpovědět  Joe Arp

Urob to, aspoň tvoj pes bude múdrejší!

Joe Arp
6. 7. 2024 17:19
Odpovědět  JoFa

I WC

JoFa
6. 7. 2024 17:23
Odpovědět  Joe Arp

To myslíš vaše ústřédí, že ano? Tam se toho vejde…

Joe Arp
6. 7. 2024 17:46
Odpovědět  JoFa

Bingo!!!!

Pavel z Moravy.
7. 7. 2024 08:50
Odpovědět  Joe Arp

To prý si tak jednoho večera Viktor Hugo a básník Vicont de Lil prohlíželi hvězdami nabušené nebe a Viktor po chvíli říká- kdybych se tak setkal s Bohem, nevím co bych mu řekl. Načež Vicont mu praví, no co byste asi řekl – Jak se máte kolego?

cool
6. 7. 2024 18:23
Frank1 -
7. 7. 2024 09:47
Ohodnotit příspěvek :
     

Gajic si neuvedomuje pri sve kritice Ruska jednu zasadni vec. Rusko v taktice cesty k vitezstvi nikdy nekopiruje zapad. Ma svou cestu, ktera spociva v opotrebeni zapadu a jeho zdroju a neprebira pistolnickou mentalitu zapadu. Jinak by uz mozna byl konec nam vsem. Az to Gajic pochopi, bude po konfliktu.
Situace potvrzuje, ze cesta Ruska je spravna. Casem KoZa uhnije sam. Rusko si uvedomuje, ze mu jde ted o vsechno, protoze ho KoZa chce znicit, rozdelit a zotrocit. Rusko v tehle situaci bojuje o svou vlast, o svou existenci, o vsechno. Uz vi, co KoZa chce a na nejake podrazy a ‘jednani’ uz nereaguje. Nikdo ho proto nemuze porazit. Hlavne ne KoZa, ktery chce suroviny zadarmo pro sionske zrudy v Londyne. Mirove usporadani Ruska po valce zamezi navzdy tomu, aby stale znovu muselo osvobozovat sva historicka uzemi.

Frank1 -
7. 7. 2024 09:53
Ohodnotit příspěvek :
     

Gajic spravne neocekava od Le Penove, Meloniove zadne zazraky. Jsou to jen loutky jimiz globaliste ridi vyvoj tim smerem, jak potrebuji. Totez Orban, Fico, Vucic, Trump. Maji tak zasvinenou vestu svou predchozi politickou cinnosti, ze jsou pouzi potiziste. Nikdy nepohnou bez svoleni globalistu nicim! Po skonceni jejich role si na ne nikdo ani nevzpomene.