blogpolitika

Štěpán Kotrba: Je nutné násilí. Vánoce – svátek mrtvých? Venkov covid přežije, Praha zchudne. Zvěsti o Babišovi

Covidové restrikce je nutné vymáhat i za cenu násilí, vzkazuje „Hamáčkově policii“ analytik Štěpán Kotrba. Ten je pobouřen proběhlým i plánovaným protestem proti vládním opatřením a pro jeho organizátory žádá tresty vězení. Jaké budou ekonomické dopady pandemie? „Nasranost těch, kteří vsadili na zisk. Vzteklost mileniálů, že se nepodívají tu do Londýna, tu do Thajska… Podívají se do prdele. Ti, kteří na vesnici stahují králíky a škubou slepice, řeknou, co zase ti Pražáci blbnó. Výsledkem bude deprese Prahy a optimistický klid venkova,“ sdělil Kotrba ParlamentnímListům.cz. Přidal i informaci o tom, kdo dle jeho zdrojů bude vládnout po příštích volbách.

Vláda uzavřela většinu obchodů, zakázala sdružování a volný pohyb. Nový soubor proticovidových opatření je označován jako „poloviční lockdown“. Je to moc nebo málo?

Diskuse o poloplné či poloprázdné sklenici je zbytečná. Politika je umění možného. Na nic víc si vláda prozatím netroufne. Nechce se jí do otevřeného tvrdého konfliktu s částí obyvatelstva. Stále přemýšlí v parametru znovuvolitelnosti, nikoliv v parametru nutnosti přežití. 

Jak tato opatření vnímat a k čemu povedou?

Pokud budou i ta nejnovější opatření dodržována anebo nekompromisně vynucována, povedou dle předpokladu ke snížení reprodukčního čísla viru ze současné hodnoty 1,36 na méně než 1, optimálně 0,8. Jen tak se nestanou Vánoce 2020 svátkem mrtvých. Polovina listopadu je kritická doba pro zlom.

Oznámení daných opatření provázela pochmurná prezentace ministra Prymuly, který tvrdil, že bez tohoto kroku bude v půlce listopadu zahlcen český zdravotní systém. Jak v tuto chvíli nahlížet na kondici českých nemocnic a systému jako takového?

Máme stále ještě jeden z nejrobustnějších systémů zdravotní péče, i když se už třicet let neinvestuje do jeho rezerv. Neškolí se dobrovolné zdravotní sestry jako záloha pro případy civilní obrany. I když stále ještě existuje Červený kříž, už dávno není tím masovým hnutím, čím byl po vzniku masarykovské republiky, za války (myslím tím 2. světovou válku….) a po celou dobu socialismu. Po 20 let vykonávala funkci předsedkyně ČSČK Alice Masaryková. Z té doby existovaly zdravotní poradny ČSČK – 180 poraden plicních, podílejících se na eradikci tuberkulózy mezi dospělými i mládeží, 139 poraden kožních a pohlavních, dětské, provádějící preventivní péči zejména u sociálně znevýhodněných dětí a 76 dětských zubních poraden. Na Slovensku organizoval ČSČK 59 poraden pro matky s dětmi. ČSČK pořádal přednášky pro tři čtvrti milionu osob a organizoval pojízdná zdravotně výchovná kina. Zúčastnilo se jich na půl milionu osob. V té době  existovala sanatoria a nemocnice, sanitní letadla i zdravotnický vlak. 23 tisíc samaritánů.

Československý červený kříž byl páteří i socialistického zdravotnictví. Organizoval plošné snímkování ze štítu – rentgenologické vyšetření celé populace proti TBC a plošné očkování populace proti tetanu.  35 tisíc zdravotníků  a sester se zapojilo do očkování proti obrně, naočkovali 3,5 milionu dětí třemi dávkami  vakcíny dvakrát po sobě. Díky nim bylo Československo první  zemí na světě, která obrnu vymýtila. Jen za rok 1960 vyškolil ČSČK 26 tisíc zdravotních sester, součástí kurzu byly i praxe v nemocnicích. V roce 1961 měl ČSČK 10 tisíc lidových hygieniků, starajících se o tehdy problematické hygienické a životní podmínky řady lidí. Vlastnil  dětské zotavovny, v mnoha obcích stanice první pomoci, sanitní auta v každé druhé vesnici. V roce 1965 měl ČSČK 1,5 milionu členů. Činnost byla  rozsáhlá: výuka zdravotních sester, obyvatelstva, a to jak v poskytování první pomoci, tak v osvojování hygienických návyků a léčebně preventivní péči. V základech první pomoci vyškolil ČSČK jen v letech 1952–1956 1,2 milionu dospělých a 550 tisíc dětí. Později to bylo až 3 miliony osob ročně. Pořádal zotavovací pobyty pro děti ve svých zotavovnách,  letní tábory a kurzy ve školách. Ještě koncem osmdesátých let ČSČK, kdy už plně fungovalo střední zdravotnické školství,  školil přes 7 tisíc zdravotnických sester a 8,5 tisíce ošetřovatelů. Do každé ze spartakiád se zapojilo 20 tisíc, na Strahově pak 6 tisíc zdravotníků a sester. 

I moje teta byla jako ředitelka jeslí vyškolenou sestrou. Veškerý personál musel mít školení. 

Dnes je Červený kříž polozapomenutá, sebestředná a falešně zpychlá organizace. Stále je ve smyslu Ženevských úmluv pomocnou organizací vojenské zdravotní služby. Její postavení je určené kupodivu stále zákonem. Ale… Za rok ve zdravotnických znalostech vyškolila pouhých 7800 dětí. Celkem v základních znalostech první pomoci školila 46 tisíc dospělých. Český červený kříž má dnes činných pouhých 1979 zdravotníků. V kurzu Dobrovolná sestra ČČK vyškolila organizace za minulý rok 21 osob. Chápete tu tragédii?    

Stejné je to s nemocnicemi. Máme vynikající přístrojové vybavení. Skoro všude je magnetická rezonance a další pokročilé zobrazovací a ozařovací metody, špičkové operační sály, robotická chirurgie, vynikající biochemické a hematologické laboratoře. Doktoři jsou specialisté na světové úrovni. Ale… Všechna ta technika se vzdálila lidem. Doktor „obvoďák“ se nevzdělává a nezvládá zátěž, která je na něj kladena. Je přetížený administrativou,  není počítačově gramotný a nezvládá práci s e-recepty. Nezvládá už ani indikaci spektra preparátů, které jsou aktuálně na trhu. Personálu v nemocnicích  je minimum a  mnohdy ho tvoří z většiny Ukrajinky či Slovenky. Lékařů tam také není mnoho… Vše je podřízeno ekonomice, ne hledisku kvality zdravotní péče. A tak když přijde covid, vyčerpávají se zdroje, nejsou rezervy… Ani přístrojové, ani lidské. Jaké by to bylo, kdyby přišla válka? Chyběly by skalpely? Byly by obvazy? 

Kdysi bylo primitivní vyšetření sedimentace krve součástí téměř každé návštěvy obvodního nebo dětského lékaře kvůli zánětům, infekcím či podezření na nádorové procesy. Při resterilizaci injekcí s nulovými náklady. Vždy předcházelo rozhodnutí, zda použít či nepoužít antibiotika. Já vím, že je to zastaralá metoda… Ale dělala ji sestra na místě. Ale jak často vám dnes obvodní lékař dělá „moderní“ vyšetření CRP, které je náhradou? Pokud   nasadí lékař antibiotika, může  opakovaným měřením CRP měřit jejich účinek. Má na něj obvoďák vůbec biochemické vybavení? Přístroj QuikRead   stojí 30 tisíc. Spotřební materiál pro jeden test stojí 100 Kč… Kdo to zaplatí? Většina obvodních lékařů přístrojové vybavení nemá. Většina obvodních lékařů nemá ani elektronický tlakoměr, oxymetr či digitální EKG.

Musím věřit ministrovi a jeho týmu, že ví, co říká o kapacitě nemocnic. Protože jen on má úplné informace o aktuálním počtu lůžek normálních, JIP, možnostech oxygenoterapie, umělé plicní ventilaci. Ale také o počtu lékařů a sester v třísměnném provozu. Věřím mu, že při součastném nárůstu 1,36 zahltíme covid pacienty jakkoliv velkou kapacitu nemocničních lůžek. Výzvy ministra beru proto vážně. 

Okresní nemocnice většinou lůžkové rezervy nemají, to jen „bohatá“ Praha. Ta má rezervy v lůžkové kapacitě hlavních nemocnic. V Thomayerově nemocnici je i tajné třípatrové „protiatomové“ podzemní  zdravotnické pracoviště KO 17.  Tajnou „válečnou“ část má i Bulovka, Motol.  Střešovická vojenská nemocnice  či Všeobecná  nemocnice na Karlově náměstí jich mají několik.  I pod Letnou je jedna „válečná“ nemocnice. Ale to všechno jsou jen chatrné náhražky moderního zdravotnictví, vhodné akorát tak do postapokalyptické doby. Vybavení včetně rentgenů či osvětlení operačních sálů ale odpovídá době pořízení – v šedesátých a sedmdesátých letech.  Už dlouho ale neexistují lůžkové kapacity „tajných“ tunelů metra. Zrušeny, lůžka rozprodána kamsi do Afriky.  Kdysi existovalo i 12 tzv. spících nemocnic, postavených v různých místech Československa v době studené války. Tyto budovy byly ale 30 let neudržované, vybydlené a o jejich rekonstrukci a aktivaci bohužel nikdo neuvažuje. To je třeba  komplex v Jílovém, který už je  v soukromých rukou.  Záložní nemocnici na okraji  malé vesnice Hředle u Zdic na Berounsku pro 500–800 pacientů s vlastním heliportem stát už prodal – za cenu jedné pražské vilky. Záložní nemocnici v Zábřehu na Moravě – na Výsluní stát už také prodal. Bude z ní Alzheimercentrum. To jsou nevratné škody na funkčním systému civilní obrany, hrdě nazvaného „Zdravotnické zabezpečení krizových stavů“, které bylo zrušeno v roce 2014 bez náhrady. Systém  zdravotnictví dodnes postrádá  most mezi civilním stavem a válečným stavem –  kritickou infrastrukturu. Jediným funkčním pracovištěm pro mimořádné situace je dnes specializovaná infekční nemocnice Těchonín a jedno nové tajné laboratorní pracoviště. Postavit nemocnici za týden, jak  v čínském Wu-chanu,  nezvládáme. 

Na kondici českých nemocnic a zdravotnického systému jako takového je nutno nahlížet optikou pojistného kapitalismu VZP, nikoliv optikou veřejné služby. Aby systém byl ekonomický, musí pracovat bez rezerv. Žádný záložní systém není zadarmo. Uvědomte si, že v případě civilní ochrany se bráníme nespecifickým hrozbám. Nyní je to nepříliš smrtné biologické agens, příště to může být prudce jedovatý plyn či únik jaderného materiálu, potřetí to může být extrémní zima s minus 30 stupni  a třemi metry uleželého sněhu po dobu 3 měsíců. Často dávám tento příklad, který se stal v roce 1928,  v zimě 1979 a v roce 1985 a jen na týden, jako ukázku schopnosti státu přežít. V noci ze Silvestra na Nový rok 1979 klesaly teploty rychlostí tři stupně Celsia za hodinu. Z plus 6 za několik hodin na minus 20, k ránu až na minus 27 stupňů. Tehdy socialistický stát dokázal zajistit prohrnování sněhu buldozery stavebních podniků a brigádami pracovníků, případně armádními silami. Zajistil zásobování potravinami i do horských chat – chleba, mléko a maso vozily na korbě či na lopatových saních pásová bojová vozidla pěchoty a vojenské náklaďáky, uzpůsobené na tzv. „jadernou zimu“ a tzv. „sibiřskou“ naftu, která netuhla jako ta normální při 25 stupních, ale až při minus 40 stupních. Nicméně energetika postavená na uhlí  a koksu se ocitla v krizi. Mrazem roztrhané trubky mnoha příliš málo izolovaných vodovodů  také komplikovaly situaci. Nedovedu si představit, kdyby podobný stav nastal dnes, kdy kamna na uhlí nahradily na mnoha místech elektrické přímotopy a armáda už nedisponuje tolika vojáky a připravenou technikou v kasárnách. 

Češi dosavadní opatření dostatečně nedodržovali, proto muselo přijít toto.

Pokud nebude Hamáčkova policie tvrdě i za cenu fyzického násilí, zadržování a citelného pokutování přestupců nařízení vyžadovat plnění opatření po všech, budou se stupňovat. Člověk, který ohrožuje druhé tím, že má roušku na půl žerdi pod nosem nebo ji nemá vůbec, se dopouští trestného činu zvýšení nebezpečí rozšíření nakažlivé nemoci u lidí. Trestní sazba šest měsíců až tři léta v prvním odstavci.  Dvě léta až osm let  dostane, když čin spáchá během události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek. Což současný stav nouze je. Anebo začneme potkávat podél ulic černé pytle s mrtvolami. 

 Jak chápat nechuť části veřejnosti k omezování osobních kontaktů? Šlo o selhání důvěry v Babišovu vládu, jak tvrdí opozice?

Opozice se už během léta i teď na podzim starala, aby v lidech vzbudila dojem, že vláda a zejména Prymula  neví, co dělá. Žvanění politiků ODS, Pirátů, Starostů a části zdravotnických vševědů, zubařů, homeopatů a jiných „žaloudíků“ o chřipečce bylo zhoubné. Korunu tomu nasadil  titulovaný blb, rektor Karlovy univerzity Zima. Zima, Pirk, Peková, Šmucler i Žaloudík jsou taky takoví fotbaloví chuligáni. Hromada lidí orientující se podle autorit pak neuvěří, že nošení roušek, které kladou odpor při vdechu, má vůbec nějaký smysl. Berou je jako pokus státu je ujařmit, nasadit jim náhubek. Udidlo. Podezírají Prymulu z konfliktu zájmů, aniž by si zjistili, jestli je pro to důvod. Zvláště když ministr zdravotnictví zakázal na veřejnosti zpívat…  Hurá do země krále Miroslava. Hromada idiotů si spletla vlhký aerosol dechu s případným virem od suchého viru, poletujícího vzduchem. A hromadě mladých nevadí, když „bábu“ virus zabije. Alespoň nebude volit Zemana, Babiše či komunisty. Dohromady je to smrtelný koktejl husitského vzdoru vůči ekonomicky nepříjemným či v mnoha případech ekonomicky likvidačním opatřením, hlouposti, zášti a senility. Zbytek je pubertální vzdor a falešné hrdinství. Nicméně těch falešných hrdinů zase budou za měsíc plné hřbitovy. Už teď je jisté, že umírat do konce roku bude hodně lidí. 

Ekonomové varují před ekonomickými šoky uzávěry, která byla vyhlášena. Vy jste minulý týden sdělil, že budeme mít méně hospod a baletek… 

Jo, sdělil a budu ještě tvrdší. Sčítejme škody: Bez práce je a bude cestovní ruch. Domácí i zahraniční. Cestovní ruch přinesl v roce 2018, nezatíženém ještě koronavirem, ekonomice 292 miliard… V českých hotelech, penzionech či kempech se  ubytovalo rekordních 21,3 milionu hostů, což je 55,5 milionu nocí. Cizinců přijelo do Česka přes 10,6 milionu, z toho více než 2 miliony ze sousedního Německa. Čínských turistů přijelo skoro 620 000… 

Tak si rovnou řekněme, že to vše je pryč. Kapacity, vzniklé pouze pro turisty, zůstanou nevyužity. Kdo je majitel, nevydělá. Kdo je v nájmu, vypoví ho dřív nebo později. Výše nájmů rekreačních objektů  jsou nereálné a neudržitelné. Turisté ze zahraničí nepřiletí. Nebo jich bude deset procent. Češi budou sedět i v létě 2021 na prdeli doma, vycházet z domu budou pouze v nejnutnějších případech a na turistický ruch většina zapomene. Část proto, že se bude bát, část proto, že bude šetřit  a část proto, že na to nebude mít, protože sama zchudne či se stane zaměstnanými pouze sezónně. 

Bez práce je a bude na turistický ruch navazující prodej suvenýrů a stravování. Většina hospod zavře anebo dojde k zásadní dohodě majitelů nemovitosti, nájemců restaurace a personálu na minimalizaci zisku všech. Stačit všem budou muset elementární peníze na přežití. Z bohatých pinglů bude proletariát. Z hospodského bude výčepní. A i pivovar zlevní na minimální zisk, jinak ztratí odbyt.

Bez práce je a bude na turistický ruch navazující doprava. Autokary na operativní leasing půjdou zu grunt, švarcsystémové za volantem zkrachují. A nebo dojde k vyděšení leasingových společností, odložení  a úpravě splátek.

Bez práce je a bude živá kultura. Prodej nosičů klesne též. Pro mnohé, živé převážně z živé produkce,  to bude znamenat, že skončí nebo si dají pauzu a půjdou dělat něco, co lidé budou ochotni platit. Operní zpěv to není.

Drastické omezení postihne prodejce nových aut, ojetin  i pumpaře… Kam by kdo jezdil, pokud nebude muset? Dokonce i leteckého benzínu se prodá desetina.

Ztráty pocítí pojišťovny, prodejci nábytku a na bankrot budou pronájemci kancelářských prostor. Home office prospěje prodejům počítačů a telekomunikačních služeb.

Přibyde množství nezaměstnaných, protože většina kancelářských pracovníků je alespoň z části postradatelná. Hromada příslušníků střední třídy přijde o společenský statut, auto na leasing, byt na splátky a životní jistoty. Budou se stěhovat do levného. Přestanou létat na dovolenou k moři a budou rádi v kempu na Sázavě. Myslím, že jejich politickému vyzrání chudoba a nezaměstnanost prospějí.

Cena investičních nemovitostí na dlouho spadne. Ubytování turistů přes AirBnB se vyřešilo samo. Nejsou turisté, není předražené  ubytování. Zůstanou domácí  zájemci o nájemní bydlení za zaplatitelné ceny.

A takhle můžu pokračovat sektor za sektorem. 

Co když ale rok 2020 bude znamenat odepsání několika příštích let ekonomického růstu? 

Ano, bude. A co? Byli jsme bez růstu před několika lety nešťastní? 

Co to v české společnosti vyvolá?

Nasranost těch, kteří vsadili na zisk. Vzteklost mileniálů, že se nepodívají tu do Londýna, tu do Thajska… Podívají se do prdele. Ti, kteří na vesnici stahují králíky a škubou slepice, řeknou, co zase ti Pražáci blbnó. Výsledkem bude deprese Prahy a optimistický klid venkova.

V neděli proběhla na Staroměstském náměstí demonstrace proti covidovým restrikcím. Jsou tito lidé pro vás prostě „mašíblové“ nebo máte pro jejich motivy pochopení? 

Považuji je za covididioty a ty, kteří řečnili na pódiu, bych nechal zatýkat a odsuzovat podle § 152. Řada hlupáků, šířících stařecké či opilecké bludy o covidu, je bohužel i mezi čtenáři Parlamentních listů. Další demonstrace má být i 28. října. Loutkovodiči chuligánů chtějí využít očekávatelného zásahu policie proti „demonstrantům“ k vytvoření kontrastu vůči tomu, co se plánuje dít na Hradě. Myslím ale, že i když hygienička nezakáže ceremoniál předávání metálů, žádná oslava nebude. On tam totiž nikdo z oficiálních hostů nepřijde se promořovat. 

Co dělat pro to, aby podobné a ještě násilnější akce už neprobíhaly a nepřerostly v rozsáhlejší nepokoje?

Být logický, důsledný a srozumitelný. Odůvodňovat rozhodnutí. Nedovolit  konání shromáždění už v začátku, protože je předpoklad, že ti lidé nabádají nebo se podílejí na porušování zákona a nařízení nouzového stavu. Jen zbabělá benevolence ministra vnitra Hamáčka umožnila vůdcům covididiotů dosavadní beztrestnost. Osobně mne mrzí, že jako covididiot se projevil i důstojník v záloze, bývalý vojenský lékař, představitel rady Národní domobrany pplk. v. z. MUDr. Marek Obrtel. Ale i z profesionála se může stát blbec, když ucítí politickou příležitost. 

Premiér Babiš se úvodem včerejší tiskové konference omluvil občanům za to, že daná opatření jsou zaváděna. Má se za co omlouvat?

K pokornému tónu vlády, která není převratem plukovníků, omluva patří. Ale je za co se omlouvat? Dle mě ne. Za to, že vyšší zájem způsobí, že někdo, kdo by chutě podnikal v pohostinství, zkrachuje? To je riziko podnikání. A podnikání není lidské právo, ale výsada. Zatímco právo na ochranu zdraví je lidské právo.

Babišovo ANO zaznamenalo v posledním průzkumu agentury Kantar propad preferencí na 24,5 %. 

…což je docela pochopitelné v tak emocionálně rozhárané době. Stojí proti sobě části rodin, kamarádi a kolegové v práci… Covid a roušky rozdělily zemi. Je s podivem, že těch procent hlavní politická strana  nemá méně. Ale… průzkum nejsou volby a volby zítra nebudou. Opozice nemá hlasy ke shození vlády a uprostřed pandemie se přes všechny kecy neodváží ji shodit. Čili se nic neděje. 

Co ještě může premiér udělat pro to, aby byl premiérem až do roku 2025? Podepisuje se na něm únava, nervozita a vyčerpání? 

To mi sugerujete  proto, že studujete CEVRO Institut, kde učí ekonomii bývalý předseda vlády Petr Nečas z ODS? Na něm se kauza Nagyová podepsala. Od té doby se není schopen ráno oholit. Být já teď v týhle zemi předsedou vlády, už dávno šňupu koks. Obdivuju Babiše, že jede jak tank. Kolem něj to bouchá a on jede dál. 

Babiš vsadil na Prymulu. Pokud Prymula nezvítězí nad virem, Babiš prohraje naprosto flagrantně sám. Takže… chce-li ODS převzít moc, musí stát v čele hloupých hooligans a rozesírat důvěru lidí ve stát prostřednictvím hoaxů o neúčinnosti roušek a lockdownu.

Jak hodnotit jeho komunikaci posledních týdnů?

Jako překvapivě vyčerpaně věcnou. Není to legrace rozhodovat v takovéto situaci. Notabene s partnerem ve vládě, kterému průzkum naměří čtyři procenta a který nyní  nemá podporu ani celého svého poslaneckého klubu. 

Pravicová opozice je s vyhlášenými opatřeními konformní, nicméně svaluje na vládu vinu za současný stav. Je to dobrá taktika? 

Je to pochopitelná taktika trpaslíků těsně nad pětiprocentní hranicí, není to ale odpovědný postoj odpovědných politiků. Jsou chvíle, kdy všichni musí k pumpám. Jinak se loď potopí se všemi. 

Směřuje nyní současná opozice (Piráti, STAN, ODS, TOP 09, KDU-ČSL) k tomu, aby byla v nějaké podobě příští vládou?

Ne. Příliš mnoho chaotické rétoriky bez paměti, příliš málo dravé a cílevědomé mocichtivosti. Pouze Piráti směřují k neodvratnosti nějakého  typu spolupráce s ANO. Už to ve skrytu chodeb Sněmovny chtějí. A to je podstatné. Ještě nevědí, jak to řeknou svým voličům, kterým se to hnusí.

Zbytek se sloučí do dlouhého politického bezoáru STANODSTOP09KDUČSL.

Sociální demokraté založí malou frakci v ANO a do společné pokladny přispějí zbytkem Lidového domu. A komunisti umřou na posledním sjezdu se svými voliči.
https://bit.ly/37IC4fh

sdíletj na