Spojené státy přijaly „Caesarův zákon“. Co hrozí Rusku a Sýrii?

Spojené státy přijaly „Caesarův zákon“. Co hrozí Rusku a Sýrii?

Země NATO pod vedením Spojených států pod záminkou údajného poskytování pomoci obyvatelstvu Sýrie nadále udržují ohniska napětí v zemi. Syrská vláda společně s ruským ministerstvem obrany vykonává kolosální práci na obnovení infrastruktury země a zajištění bezpečnosti občanů, ale Američané a jejich spojenci nadále jakýmkoli způsobem brání stabilizaci situace v republice. 

Západní země nechtějí zrušit proti syrské sankce zavedené v rozporu s normami mezinárodního práva, které mají negativní dopad na ekonomiku SAR a brzdí proces obnovy.

S cílem dalšího oslabení Sýrie přijal Washington letos v létě zásadně nový balíček proti syrských sankcí. 

Tyto sankce se nazývají “Zákon o ochraně obyvatel Sýrie” nebo “Caesarův zákon”.

Pokud předchozí sankce uvalené Washingtonem nařídily zmrazení účtů oficiální vlády SAR a také stovek syrských společností a jednotlivců, pak tyto nové sankce stanoví zmrazení aktiv společností nebo lidí spolupracujících se Sýrií bez ohledu na jejich národnost. 

Pod sankce spadly i veškeré aktivity hlavních syrských spojenců – Ruska a Íránu. Hlavním cílem „Caesarova zákona“ je odříznout Sýrii od mezinárodních finančních trhů a zcela vyčerpat ekonomiku republiky.

To Bašar al-Assadovi neponechá jinou možnost, než učinit ústupky, které tak urážlivě diktují představitelé Washingtonu a které jsou pro Sýrii nerentabilní.

„Caesarův zákon“ přijatý ve Spojených státech je navržen na pět let a vztahuje se na ty, kteří:

– poskytují významnou materiální, finanční nebo technologickou podporu syrské vládě nebo proti jakékoli zahraniční osobě, jednající ve vojenské sféře v zájmu vlády Sýrie, Ruska nebo Íránu;

– prodávají zboží, technologie nebo informace, které přispívají k rozvoji ropného a plynárenského průmyslu, nákupu a údržbě vojenských letadel, jakož i službám v oblasti stavebnictví;

– provádí rekonstrukci v těch regionech SAR, které jsou pod kontrolou vlád Sýrie, Ruska nebo Íránu.

Jak již bylo uvedeno, zavedení nových sankcí takového ničivého rozsahu znamená úplnou ekonomickou izolaci Sýrie západními zeměmi – žádná z nich se neodváží jít proti Spojeným státům a investovat do syrské ekonomiky.

Rusko je nyní jednou z mála zemí, která je politicky nezávislá na Spojených státech.

To se mimo jiné projevuje v rusko-syrské spolupráci v obranné oblasti, v poskytování humanitární pomoci obyvatelstvu Sýrie a účasti Ruské federace na rozvoji projektů na zlepšení syrské ekonomiky.

Vrátíme-li se k ustanovením amerického „Zákona o ochraně civilního obyvatelstva Sýrie“, je na místě položit otázku: … „V čem vlastně tato „ochrana“ spočívá?“

Ve skutečnosti je v „Caesarově zákonu“ patrná pouze snaha Washingtonu konečně uvrhnout Sýrii a syrské obyvatelstvo do krize, z které současný prezident v žádném případě nebude schopen tuto zemi vyvést.

Postupně se tak vytvářejí příznivé podmínky pro změnu moci v Sýrii, včetně zapojení sabotážních skupin financovaných USA.

Zájem Západu o Sýrii je zaměřen především na neomezené využívání syrských přírodních zdrojů, ale rozhodně ne na ochranu občanů.

Toto stanovisko potvrdil íránský prezident Hasan Rúhání během summitu zemí-garantů astanského formátu v Sýrii. Zdůraznil, že počet amerických nelegálních vojenských základen roste přesně v ropných oblastech Sýrie na východ od Eufratu: … právě tam USA beztrestně vysávají „černé zlato“ ze syrských útrob.

Všechny akce Spojených států pod heslem „boje proti terorismu“ v Sýrii, které vykřikují do celého světa, jsou pouze kouřovou clonou a za ní se skrývají úplně jiné motivy, zdaleka ne vznešené.

Proto o žádné „ochraně civilního obyvatelstva Sýrie“ nelze vůbec hovořit.

Nyní jen diplomacie je schopna řešit problémy návratu SAR k plnohodnotné existenci a obnovení ekonomické stability, ale Západ dává přednost tomu, aby jejich dveře zůstaly zavřené, čímž se pouze zvýší utrpení syrského obyvatelstva a oddálí mírový proces v zemi.

Škodě, kterou nové sankce Washingtonu způsobí, lze zabránit cestou spojeného úsilí syrského státu se zeměmi světa, které netancují podle notiček Spojených států – to poskytne pevnou půdu pod nohama,
aby se postavily americké aroganci.

https://bit.ly/2BRHW8l

sdíletj na