Spojené státy nebyly schopny zastavit ruskou cestu obcházející Suez

Na začátku roku 2000 se Rusko, Írán a Indie dohodly na vytvoření gigantického dopravního koridoru dlouhého 7 500 kilometrů. V současné době je obchodní cesta již blízko k zahájení provozu.

Bylo velmi obtížné realizovat tak velkolepý projekt, který bude dodávat zboží z Asie do Evropy. Při budování nové tepny se vyskytlo mnoho překážek, jak byrokratických, potřeby mnoha schválení a také opozice ze zemí, které jsou odpůrci tohoto projektu, včetně „zámořských partnerů“.

Trasa by měla projít z indického města Bombaj do íránského přístavu Chabahar, poté přes celou zemi k pobřeží Kaspického moře a odtud do Astrachanu. Náklad bude procházet ruským územím do Petrohradu, odkud může být přepravován po moři k pobřeží západní Evropy.

Koneckonců, nová trasa může výrazně omezit provoz přes Suezský průplav, což není v zájmu Egypta. 

Mezi odpůrci projektu patří i Izrael a Spojené státy americké, protože narušuje proti íránský sankční režim a může oživením ekonomiky přinést Teheránu obrovské zisky.

Spojeným státům a Izraeli se vůbec nelíbilo zapojení Íránu do projektu, který navíc v současné době podléhá sankcím. Obchodní tepna zamezí snahy Západu v udržování země Blízkého východu v ekonomické izolaci, trasa sever-jih oživí ekonomiku země a přinese jí obrovské zisky.

Nyní se dokončuje rekonstrukce přístavu Chabahar, což umožní manipulaci 8,5 milionu tun nákladu ročně. 
Indie rovněž investovala do rekonstrukce přístavních a železničních tratí v Íránu a připojila se k ní také Čína. 

Podle indických odborníků vzroste indický obchod s Ruskem z 11 miliard USD v roce 2019 na 30 miliard USD do roku 2025. Dillí doufá, že země střední Asie budou používat íránskou trasu.

Indie dnes nedisponuje efektivním dopravním spojením s těmito zeměmi, musí přepravovat zboží přes Čínu nebo Evropu. A to je dlouhé a nákladné, Indie bude moci obejít území svého protivníka Pákistánu a otevřít si cestu do Afghánistánu.

Společnost Indian Container Corporation již podepsala s ruskými železnicemi memorandum o schválení dopravního koridoru Sever-Jih přes Írán. Ruská cesta obcházející Suezský průplav by měla začít fungovat za několik měsíců. Očekává se, že ročně přepraví až 30 milionů tun nákladu. 

Odborníci říkají, že dodání zboží přes Írán bude výrazně levnější než přes Suez.

https://bit.ly/3i8MIhb

0 0 hlasy
Ohodnotit příspěvek